החיפוש הניב 10496 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש_ספר
ה' אוקטובר 18, 2018 8:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונקבה בגימטריא קללה?
תגובות: 6
צפיות: 128

Re: ונקבה בגימטריא קללה?

וכתב הרב יק"ר בשוה"ג סוג השני מספרו ב' יותר. ואולם ראיתי בקצת חומשים כתיב ונקבה הוא לשון קללה וזה נכון יותר והוא על דרך הפסוק ונוקב שם ה' וכו' ושוב ראיתי בספר קטן נקרא אגרת הטיול שחיבר הגאון מהור"ר חיים אחיו של הגאון מהר"ר בעל גור אריה וכתב וז"ל נקיבה בגימטריא בקללה עכ"...
על ידי איש_ספר
ה' אוקטובר 18, 2018 7:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שלמה ן' חביב - נסיון לזהות מקומו לפי תשובה אחת
תגובות: 1
צפיות: 107

רבי שלמה ן' חביב - נסיון לזהות מקומו לפי תשובה אחת

במוריה שסד פרסם פרופ' יעקב שמואל שפיגל קטעים מספר מנחת זכרון לרבי רפאל שלמה הבדלה מחכמי ירושלים שנפטר בשנת ת"צ. בסוף ספרו מנחת זכרון, כתב רבי רפאל שלמה "אמר הצעיר רפאל שלמה הבדלה ס"ט, ראיתי אחרי רואי להעלות על ספר חוקה קצת שו"ת השייכים לטא"ח בדיני ברכות ואיזה לשונות של הרמב&...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 17, 2018 3:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל
תגובות: 23
צפיות: 677

Re: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל

על איזה ר' גדליה מדובר?

כתוב שם שהסטייפלער הכיר את ר' גדליה מתקופת לימודם בשואבי המים של ר' יהושע'לה הורודנער

אבל מה לעשות שלא הסטייפלער ולא ר"ג (נדל?) לא למדו שם.
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 16, 2018 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 203

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

האם מותר לעצור באמצע הברכה, לעשות מלאכה כל שהיא, ואח"כ להמשיך ולסיים את הברכה? (שואל מחוסר ידיעה), את"ל גם זה בכלל האיסור, אז בודאי גם באריכות שבתוך הברכות או הפיוטים הנוספים ה"ה בכלל האיסור הנ"ל. רצ"ב מאמרו של הגראי"ד דנציגר שליט"א בסוגיא זו. כנראה המאמר המקיף וה...
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 16, 2018 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 203

Re: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

יש"כ לכל המשיבים.

(במאמר שבאו"ת אין שום התייחסות לשאלה שבפתיחת האשכול).
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 15, 2018 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה
תגובות: 11
צפיות: 203

איסור עשיית מלאכה בשעת ברכה בחלקים שאינם מטבע של ברכה

במשנ"ב ובשאר פוסקים בכ"מ שאסור לעשות מלאכה בשעת ברכה.
ונבוכתי איך הדין בברכת יוצר המאורות או אמת ואמונה למשל שחלקים גדולים מתוכן ודאי אינם לעיכובא, והמשמיטם יצא יד"ח ברכה. האם גם בזמן אמירת אלה וכיו"ב אסור לעשות מלאכה?
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 12, 2018 5:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57589

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

קבלתי עתה רשימה מדברים שנשא בעל הקורא שבמנינו, הרב אהוד לב שליט"א אחר התפילה בש"ק ========================================= בס"ד שבת קודש פרשת דברים ט' באב התשע"ח היום הוא השביעי לשבעה, וביקשו שאגיד כמה דברים. אסור להספיד בשבת, אבל אני בכל מקרה לא יודע להספיד, רק אגיד רעיון על הפ...
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 12, 2018 4:46 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 10
צפיות: 427

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

כמדומני שקדושת שחרית היא כהמשך לנוסח של שחרית מברכות ק"ש ואילך, וכדוגמא - "לעומתם משבחים ואומרים" (לעומתם ברוך יאמרו) נשמע כמו "יוצר המאורות". לעומת זאת קדושת מוסף אין חולק לכאורה שהיא נאמרת בנוסח המכונה " נוסח יקום פורקן" , וכדוגמא - "לעומתם" צריך להיות...
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 12, 2018 4:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 10
צפיות: 427

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

כמדומני שקדושת שחרית היא כהמשך לנוסח של שחרית מברכות ק"ש ואילך, וכדוגמא - "לעומתם משבחים ואומרים" (לעומתם ברוך יאמרו) נשמע כמו "יוצר המאורות". לעומת זאת קדושת מוסף אין חולק לכאורה שהיא נאמרת בנוסח המכונה "נוסח יקום פורקן", וכדוגמא - "לעומתם" צריך להיות נ...
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 12, 2018 1:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 10
צפיות: 427

הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

שמעתי בעבר מסבי זצ"ל שיש חילוק גדול בין הנעימות, וצעירים מקרוב באו שאינם מבדילים ביניהן. האם מישהו יודע להדגים את החלוקה בינהן ע"י העלאת זה לצד זה? תח"י נוסח התפילות של אלי יפה, שם זה בכלל משהו מחודש ומעובד ואין ללמוד משם כלום. כמו"כ האזנתי לתקליט של נוסח התפילה מבעל תפילה בשם סק...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 10, 2018 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2128

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

אין שום הידור בנרתיק התפילין העשוי מקטיפה כשעוטים עליו ניילון מכוער ומשופשף. זה אחד האבסורדים היותר משונים שראיתי בחיי...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 10, 2018 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבור משנה אחרונה לסדר טהרות והחילופים שבין המהדורות - פשר דבר
תגובות: 1
צפיות: 145

Re: חיבור משנה אחרונה לסדר טהרות והחילופים שבין המהדורות - פשר דבר

המשך דבריו לגבי ההבדלים בין המהדורות, דוגמה לדיון: במהדורת תרמ"ב בכלים פ"א מ"ח: עזרת.png ובמהדורת וילנא אין לזה זכר. ושם כתב חידוש גדול אחר שלא מופיע במהדורת תרמ"ב, שאיסור מנעלו ופונדתו בהר הבית הוא רק מדרבנן. האם אחת המהדורות היא חזרה מחידושו שבחברתה? מסתבר לי יותר שחלק מהקטעים ...
על ידי איש_ספר
ד' אוקטובר 10, 2018 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבור משנה אחרונה לסדר טהרות והחילופים שבין המהדורות - פשר דבר
תגובות: 1
צפיות: 145

חיבור משנה אחרונה לסדר טהרות והחילופים שבין המהדורות - פשר דבר

כתב לי הרה"ג עזריה אריאל שליט"א (מח"ס שערי היכל ועוד ספרים חשובים) =========== ברצוני לברר את היחס בין מהדורות המשא"ח מאת ר' אפרים יצחק מפרמישלה. המשא"ח על מסכת כלים נדפס כספר בפני עצמו בפרמישלה תרמ"ב, לאחר פטירת המחבר (תר"ג), ומצוין בהקדמת הספר שזהו חלק מכת"י...
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 09, 2018 3:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: האם יש מעדות ישראל הנוהגים שלא לומר "אמן" אחר "יתגדל ויתקדש שמיה רבה"?
תגובות: 5
צפיות: 336

Re: האם יש מעדות ישראל הנוהגים שלא לומר "אמן" אחר "יתגדל ויתקדש שמיה רבה"?

עיין מה שפרסם ידידנו הרב סטל במוריה מריה"ח ובהערות שם

ריה''ח מהרב סטל.PDF
(169.86 KiB) הורד 22 פעמים
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 08, 2018 8:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1087
צפיות: 118401

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

איש_ספר כתב:--

הרב ש"י טייטלבוים מח"ס לולאות התכלת
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 08, 2018 8:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1087
צפיות: 118401

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

שלחתי באישי

----

הרב ש"י טייטלבוים מח"ס לולאות התכלת
על ידי איש_ספר
ו' אוקטובר 05, 2018 4:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7344
צפיות: 676618

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

כמדומה שזה מהתהלוכות של הרב שז"ך בהר ציון...
על ידי איש_ספר
ג' אוקטובר 02, 2018 3:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה למדור חדש
תגובות: 6
צפיות: 367

Re: הצעה למדור חדש

כמדומני שזה מתכון לצרות. יתחילו לעלות פה כל מיני קבצים של כל מיני טיפוסים ועל ההנהלה יהיה מוטל לבדוק את כשרותם כדי שהמכשלה לא תצא מתחת ידיהם.
על ידי איש_ספר
ב' אוקטובר 01, 2018 11:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 46709

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

ר' יעקב דב ב"ר ברוך רענן. מי היה האיש?

את רשימת ספריו אני יודע. אני מחפש פרטים על האיש ומשפחתו. יש"כ
על ידי איש_ספר
ד' ספטמבר 26, 2018 4:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הספר... ראוי לבוא בשערי האוצר?
תגובות: 24
צפיות: 1101

Re: שוחרי השם בהרי הקרפטים - מישהו קרא את את הספר?

תודה על הרצון לסייע. אין לי לע"ע סורק זמין.
על ידי איש_ספר
ד' ספטמבר 26, 2018 11:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בְּכ֤וּ בָכוֹ֙ לַהֹלֵ֔ךְ - רבי משה קארפ זצ"ל מבני ברק
תגובות: 14
צפיות: 935

Re: בְּכ֤וּ בָכוֹ֙ לַהֹלֵ֔ךְ - רבי משה קארפ זצ"ל מבני ברק

יצא לי לעיין קצת בחג בגליונות תמורה, הקיצוניות והתקיפות של מאמרי הדעות שם אינה מוכרת כלל בעיתונים המוכרים. בל"נ אעלה בהמשך כמה דוגמאות. אז מה היה לנו? הכיבוש (מנעמי השלטון וההתערות בחברה הישראלית) השחיתו או מה?
על ידי איש_ספר
ד' ספטמבר 26, 2018 10:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הספר... ראוי לבוא בשערי האוצר?
תגובות: 24
צפיות: 1101

Re: שוחרי השם בהרי הקרפטים - מישהו קרא את את הספר?

האם לדעתכם ספר שלילה לשמה - אוסף מאמרים כנגד הגותו של י"ל - מתאים להכנס לאוצר?
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 21, 2018 5:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין
תגובות: 16
צפיות: 489

Re: מנהג אנשי ירושלים לקרוא קריאת שמע כשלולבם בידם ומנהג וותיקין

כתב ע"כ הס"ק זצ"ל עש"ק פ' אמור תש"ז גרסינן במגילה דף כ' ע"א מתני' אין קורין את המגילה וכו' עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוה"ש כשר. ולאחר זה בדף כ' ע"ב מתני' כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל וכו' ולנטילת לולב וכו' עי"ש, ובהם לא חילק תנא דמתני' בין ...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 21, 2018 2:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57589

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

במוריה החדש: קונטרס "והוא באחד" על מצוות קריאת שמע.
רצ"ב
מוריה 23 מאמר דבליצקי.pdf
(244.7 KiB) הורד 99 פעמים

--------
פתיחה ממערכת הקובץ
Untitled Extract Pages_עמוד_1.jpg
Untitled Extract Pages_עמוד_1.jpg (260.54 KiB) נצפה 1322 פעמים

הקדמה קצרה מהמלבה"ד
Untitled Extract Pages_עמוד_2.jpg
Untitled Extract Pages_עמוד_2.jpg (203.59 KiB) נצפה 1322 פעמים
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 21, 2018 1:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57589

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הנה עוד קטע מאותה הסכמה, הקשורה לענין כולו ג. ועוד יש להעיר, במה שאני רואה מכמה וכמה שקובעים סדר קריאת שמו"ת בשבת אחר הצהרים ויש מהם שהפריזו עוד ומתחילים בשבת בשעת קריאת התורה (וממילא אין שומעים גם קריאת התורה) וגומרים אם בשבת אחה"צ, ואם ביום א' ב' וג' לאחר השבת, והכל בקביעות גמורה של ימים...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 21, 2018 1:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57589

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כעת עולה בזכרוני איך שהזהיר פעם כי לדעתו זמן קריאת שמו"ת דוזאת הברכה מסתיים אחר שהחלו לקרוא בפרשת בראשית ואעפ"י שהוא רק ממנהגא שלא יקטרג השטן, וסיים 'ואלו שקוראים אחרי כן לא יוצאים' כשעד הרגע אני נרעד להזכר באיזו חרדה ממש אמר זאת, ביטול דינא דגמרא! כ"ה בכה"ח סי' רפה אות כו ממט&q...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 21, 2018 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3421
צפיות: 293703

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ספר/ספרון על בית הכנסת ע"ש ר' חיים כפוסי. הוצאת משגב ירושלים.

יש למי מהחברים?
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 21, 2018 12:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'היכל הבעש"ט' הופעה מחודשת
תגובות: 18
צפיות: 2149

Re: קובץ 'היכל הבעש"ט, הופעה מחודשת

מאמרו של גרינפלד משוחזר קומפלט (כולל הכותרת!) ממ"ש בקובץ העו"ב לפני מספר שנים... ' מה גם שאינו ראוי לפרסום אף לא פעם אחת. הוא מבקש למצוא הסכמות ומקורות לנוסח שנוהגים בחב"ד לומר על הדלקת נר של ר"ה "להדליק נר של יום הזכרון". ומונה את תכלאל עטרת זקנים של חבאן. רק שכח להזכ...
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 21, 2018 11:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'היכל הבעש"ט' הופעה מחודשת
תגובות: 18
צפיות: 2149

Re: קובץ 'היכל הבעש"ט' הופעה מחודשת

המקורות שמצא

קובץ ברכות של איזה קהילה אחת באיטליה (מי היו חכמיה?)
תכלאל של החבאנים (וכנ"ל שמנהג התימנים בכלל לא לברך...)
סידור הגאונים והמקובלים (כולו ליקוט ובלי ציון מקור אין לו ערך)
קובץ ברכות שהדפיס ר"ע דנגור בבגדאד. (על "מנהג" בגדאד בזה ראה בקובץ המצ"ב
מנהג בגדאד.PDF
(299.13 KiB) הורד 29 פעמים
)
על ידי איש_ספר
ו' ספטמבר 21, 2018 10:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'היכל הבעש"ט' הופעה מחודשת
תגובות: 18
צפיות: 2149

Re: קובץ 'היכל הבעש"ט, הופעה מחודשת

מאמרו של גרינפלד משוחזר קומפלט (כולל הכותרת!) ממ"ש בקובץ העו"ב לפני מספר שנים... ' מה גם שאינו ראוי לפרסום אף לא פעם אחת. הוא מבקש למצוא הסכמות ומקורות לנוסח שנוהגים בחב"ד לומר על הדלקת נר של ר"ה "להדליק נר של יום הזכרון". ומונה את תכלאל עטרת זקנים של חבאן. רק שכח להזכ...
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 20, 2018 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆
תגובות: 117
צפיות: 11936

Re: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆

הרב נפתלי הירץ מנדלוביץ רה"כ טורקא בירושת"ו

יש היודע פרטי התקשרות עמו?

יש"כ
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 20, 2018 7:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בְּכ֤וּ בָכוֹ֙ לַהֹלֵ֔ךְ - רבי משה קארפ זצ"ל מבני ברק
תגובות: 14
צפיות: 935

Re: בְּכ֤וּ בָכוֹ֙ לַהֹלֵ֔ךְ - רבי משה קארפ זצ"ל מבני ברק

קרוב לשבעים ושלוש.

(הקשת תיבות: קארפ תמורה באוצר מביאה כמה תוצאות ממוסף ש"ק של יתד נאמן ובו ראיונות איתו)
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 20, 2018 4:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בְּכ֤וּ בָכוֹ֙ לַהֹלֵ֔ךְ - רבי משה קארפ זצ"ל מבני ברק
תגובות: 14
צפיות: 935

Re: בְּכ֤וּ בָכוֹ֙ לַהֹלֵ֔ךְ - רבי משה קארפ זצ"ל מבני ברק

לפני ר"ה בקרנו אותו בחוליו, וקיבלנו ממנו את בטאון תמורה לשם הכנסתו לאוצר. אמנם פניו הפיקו עצבות ונכאות רוח, אך מי פלל שהאיש נוטה למות !
על ידי איש_ספר
ה' ספטמבר 20, 2018 8:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57589

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ביו"כ אמרו, בש"ת לא (א"י אם בדווקא).
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 17, 2018 3:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?
תגובות: 14
צפיות: 920

Re: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?

היה ע"כ מאמר לאחרונה בבלוג של הספריה הלאומית לאור כתב יד שהגיע לספריה מחד מבני המשפחה.
על ידי איש_ספר
ב' ספטמבר 17, 2018 1:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆
תגובות: 117
צפיות: 11936

Re: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆

מה שנכון נכון כתב:לכאו' אפשר לברר אצל משפ' אדלר מרכסים (הכתובת בלעת מצוא), או אצל מש' מוזס לפי הפרטים שבקו' קריאה ברורה ובס' עזרת ישראל.
או דרך מחבר שיח ושיג בנביאים.

יש"כ!

עבור לחיפוש מתקדם