החיפוש הניב 10470 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש_ספר
ה' אפריל 26, 2018 12:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מוריד הטל בימות הגשמים? ישנה נוסחה כזו?
תגובות: 2
צפיות: 106

מוריד הטל בימות הגשמים? ישנה נוסחה כזו?

ב"מ פ"ה ע"ב:גזר רבי תעניתא, אחתינהו לרבי חייא ובניו. אמר משיב הרוח - ונשבה זיקא, אמר מוריד הגשם - ואתא מיטרא, כי מטא למימר מחיה המתים - רגש עלמא. וכתבו תוספות שם: כי מטא [למימר] מחיה המתים רגש עלמא - אף על גב דאיכא נמי מחיה המתים מקמי משיב הרוח אומר ר"ת משום דתחיית המתים לא הוי ...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 26, 2018 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק

מצאתי בJewish Encyclopedia vol. 9 pp. 229-239 כדברים האלה: בשנת 1703 ייסד יעקב וייגא ק"ק פורטוגאזית בהאג בשם 'חונן דל'. בשנת 1707 ייסדו בני משפחת פריירא עוד ק"ק פורטוגאזית שם שנקראה בשם 'בית יעקב'. לאחר מאמצים רבים התאחדו שתי הקהלות בשנת 1743 תחת השם 'ק"ק חונן דל'. בין השנים 1752-178...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 26, 2018 11:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆
תגובות: 105
צפיות: 9490

Re: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆

שמואל דוד, עניתי באישי. ====================== ישנה סדרת ספרים עה"ת הנקראת טעמו וראו - כבודה של תורה . הספרים יצאו בשנות תש"מ-תש"נ בערך. החלק הראשון הם הערות הלכתיות דרשניות. רגיל המחבר בספרי הגרח"ק וגם מביא דברים בע"פ ממנו. וניכר בו שת"ח הוא. החלק השני הוא קיצור מספר נ...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 26, 2018 11:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק

בין המנהגים ראיתי שם, שאומרים תיקון ליל שבועות ביום שבועות אחר מנחה מי שיודע מקבילות למנהגים אלו, אשמח אם יציין כאן. הנה הדברים במקורם נוהגים בקהלתנו לומר ביום ראשון של שבועות התיקון של תורה נביאים וכתובים בבית הכנסת במקום שבשאר קהלות אומרים אותו בישיבות, אבל כיון שבעונותינו לא יש כאן שום ישיבה לשמ...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 26, 2018 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק

כמו"כ אשמח בכל מר"מ על ק"ק הנ"ל ועל החכם הנזכר. (ראיתי מזכירים את החכם יעקב בן שלמה חזקיהו סרוק ואני נבוך אם הוא בנו, כי אביו אינו חותם בשום מקום בשם חזקיהו). מצאתי בJewish Encyclopedia vol. 9 pp. 229-239 כדברים האלה: בשנת 1703 ייסד יעקב וייגא ק"ק פורטוגאזית בהאג בשם 'חונן ...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 26, 2018 8:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק

וכן שמתרגמים הפטרת חזון. ללשון לעז (לא תיב"ע). וע' בכש"ט א-ב עמ' תכא שכ"נ באמ"ד. אכן ז"ל שם והמנהג אצלנו הוא שאלו ההפטרות אומרים החזנים כל אחד בשבת שאינו מתפלל, ואמרים אותן בניגון משונה מכל שאר ההפטרות, וגם נוהגים ללועז הפטרת חזון ישעיה לבד וזה כפי מנהג ישן שיש בינינו, ואינ...
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 26, 2018 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק
תגובות: 8
צפיות: 248

מנהגי ק"ק חונן דל בהאג מאת מהר"ר שלמה סרוק

תח"י קובץ מנהגי ק"ק הנ"ל, נקרא חשק שלמה, מלאכת שלמה, הוא מהר"ר שלמה סרוק ע"ה בין המנהגים ראיתי שם, שאומרים תיקון ליל שבועות ביום שבועות אחר מנחה וכן שמתרגמים הפטרת חזון, אע"פ שאין מתרגמים שאר הפטרות. מי שיודע מקבילות למנהגים אלו, אשמח אם יציין כאן. כמו"כ אשמח בכל מ...
על ידי איש_ספר
ג' אפריל 24, 2018 11:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ואתא שוחט - הוספת המדפיס בסידור יעב"ץ
תגובות: 37
צפיות: 1863

Re: ואתא שוחט - הוספת המדפיס בסידור יעב"ץ

זכורני שכבר לפי זמן רב הגריח"ס שליט"א בספריו עורר הרבה על כך שסידור הנקרא בית יעקב לאו היעב"ץ חתים עליו, והמדפיס שינה והוסיף בו רבות הן בנוסח והן בהלכות, והביא דברי האדר"ת והרב ממונקאטש בחמישה מאמרות ועוד, ראה לו במנוחת שלום חי"ב עמ' מא ובכל ספריו שציין אליהם שם. יש שם איזה...
על ידי איש_ספר
ג' אפריל 24, 2018 1:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה
תגובות: 34
צפיות: 2156

Re: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה

לא באתי לדון אם נוסחתו של הרב חמ"י ישרה בעינך בעיני יוסף חיים מזרחי או יהיה מי שיהיה. ביקשתי להצביע על כך שהמהירות בה ביטל הכותב את עדותו של החמ"י לפיה מצא את הנוסחה בספרים ישנים, בתוספת דברי לעג, היתה בעוכריו.
אני תקוה שהציטוט החלקי של דברי בהודעתך הוא מקרה בלבד....
על ידי איש_ספר
ב' אפריל 23, 2018 2:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

הרב דבש האם כיוונת בציטוטים שהצגת לומר שאין האיסור אלא במי שנמנע מלקיים דברי הנביא? בסברא היה פשוט לי שגם מבטל דברי נביא המתנבא על יעוד מסוים, הרי הוא מכחיש נבואה, אבל מה נענה למי שאומר, אין אני מפקפק שיתקיימו הדברים, אכן לדעתי עדיין לא נתקיימו. (מעורר מחשבה: מה ערך יש לנבואה אם היא ניתנת לפרשנות שו...
על ידי איש_ספר
ב' אפריל 23, 2018 2:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 967
צפיות: 70310

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בעיקר הדבר חבר אני לדברי הסוברים שאין מקום להודעות ביקורת כיו"ב, אך כיון שחברנו נוה"כ השיב על הדברים בשפה ברורה ונעימה, סברתי לתומי שיש להשאירם כמות שהם. וא"ש אתקן דרכי.
על ידי איש_ספר
א' אפריל 22, 2018 3:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

בש"ק דברנו כמה חברים, אחרי קריאת ההפטרה דהלא כבני כושיים ודברי הנחמה וההבטחה שבאו שם, שיש שרצו לומר שהרבה מהם נתקיימו ואחרים ביטלו דבריהם. ונזרקה מפי חבורה, האם לסוברים שיעודי הנביאים האמורים שם התקיימו בחלקם, האם לדעתם דברי המבטלים הם כמכחיש דברי נביא או שמכחיש דברי נביא אינו אלא בהוראות וציוו...
על ידי איש_ספר
א' אפריל 22, 2018 2:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 657
צפיות: 65089

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

הנה הקישור https://drive.google.com/file/d/1TbqABhxOY23B8UaHHk1rWXeP6CViI3S7/view?usp=sharing תהנו. בתחילה מציע הגרד"ל חקירה שחקר פלוני, האם פסח על החמץ שלדעת הירו' הקרבן כשר, האם העושה כן בער"פ שחל בשבת אם חילל שבת (משום שהיה אסור לעשות כן) או לא (שהרי עלה לו קרבן). חקירה זו היא של ר' אב...
על ידי איש_ספר
א' אפריל 22, 2018 2:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 657
צפיות: 65089

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

הנה הקישור https://drive.google.com/file/d/1TbqABhxOY23B8UaHHk1rWXeP6CViI3S7/view?usp=sharing תהנו. בתחילה מציע הגרד"ל חקירה שחקר פלוני, האם פסח על החמץ שלדעת הירו' הקרבן כשר, האם העושה כן בער"פ שחל בשבת אם חילל שבת (משום שהיה אסור לעשות כן) או לא (שהרי עלה לו קרבן). חקירה זו היא של ר' אב...
על ידי איש_ספר
ש' אפריל 21, 2018 11:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נתן אדלר - נתינה לגר
תגובות: 36
צפיות: 3783

Re: רבי נתן אדלר - נתינה לגר

על יחסו המדובר של ר' נפתלי ליהודי מזרח אירופה (בהסתייגות בהתחשב במקור ובשל חוסר בהירות בן ציטוט לפרשנות...) א כח תשרי, (שנת 28) בקרתי את הד"ר אדלר, הוא מוצא שאין ראוי לעשות מרכז לישא"י בלונדון, אלא הכל צריך להיות בפריס, בשביל הברון. מלבד זה אין הוא עצמו יכול לעשות מאומה לצרכי הכלל מפני שטר...
על ידי איש_ספר
ש' אפריל 21, 2018 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה
תגובות: 34
צפיות: 2156

Re: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה

במאמרו המצוין של חברנו רא"א אהרונוב על ברכת למשומדים, בעמ' תקג הוא מביא דברי אחד קדוש מדבר הרב חמ"י, הכותב שמצא בספרים ישנים שטוב להוסיף בוידוי דרב המנונא זוטא: וצריך הייתי לומר שוב לא אעשה לולי כי יגורתי מיצר הרע וכו'. הרב חמ"י כותב על הוספה זו "וכן כתוב בספרים ישנים והנאני"...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 20, 2018 1:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אני ממשיך להשתעשע בשטויות ההולכות ונערמות כאן:

א. מבחינה פורמלית ההשכלה של בן גוריון הסתכמה ב"חדר מתוקן"...
ב. ברית המועצות הצליחה לעקור אידשקייט עשרות מונים מארה"ב.

ומחוורתא כדברי הרב סגי נהור...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 20, 2018 12:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מבקר ספרות אחד, החביב עלי במיוחד, כתב פעם על מפעלו של דרויאנוב, (אוצר הבדיחה והחידוד), בלשון זו: "חוש שבלב לוחש ואומר, כי הכוחות שניתנו למעשה כינוס זה, היו עדיפים פי כמה מהפירות שעשו..." ולעניינו, ראוי הוא הכותב לשבח על המאמץ שניתן בכתיבת מאמר זה, אף שלטעמי תגובתו הקצרה של הרב פ"ת עו...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 20, 2018 2:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: עולמו של העלוי
תגובות: 80
צפיות: 11314

Re: עולמו של העילוי

הגאון הרב מאיר הכהן קפלן זצ"ל (תרס"ה-י"ב בטבת תשנ"ד) - נולד לגאון הרב יהושע הכהן קפלן זצ"ל הי"ד (היה עילוי בפני עצמו בסלבודקה ועליו בסוף התגובה), ושמו ניתן לו על שם סבו, אבי אביו. בשנת תרפ"ד עלה לארץ ישראל ולמד בישיבת מרכז הרב בראשות הרב קוק. היה מרבני " 'אהל...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 20, 2018 1:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ניכר שהצורך לכתיבת המאמר נבע מהעובדה, שלא ניתן להמשיך להסתכל על המציאות המורכבת מתוך ראיה צרה של משפטים חסרים, ובכן מאותו מקום ממש אני רוצה להוסיף: היחס לתרבות החילונית העכשווית, כאילו אין בה כלום חוץ מאשר "אכול ושתה כי מחר נמות", הוא אותו חטא קדמון של דביקות עיוורת בקלישאות, המהווים אולי...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 20, 2018 12:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 967
צפיות: 70310

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מחקתי (באיחור לצערי) כמה הודעות. יובהר כי אין איש הסובר, כי צדיק יש בארץ אשר שכולה אין בו, ומ"מ לא לשם כך נועדה מסגרת זו. לא נהגו כך בעבר כלפי אישים נוספים ולא ינהגו כך גם בעתיד. (ואם יש מי שמבקש להטיף לשנות את הסגנון, עם כל מיני מליצות נבובות על אהבת האמת, מוטב לו שיתחיל באישים שלא היתה מחלקות...
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 18, 2018 2:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אם כך, אין לנו מה לשבח אותם. שהרי כבר קבע התנא האלוקי רשב"י זיע"א ש"כל מה שתקנו- לא תקנו אלא לעצמם". לא לטובתנו!! שאלת תם: זו מנין לך שהלכה כרשב"י מחבריו האלדיים, רבי יהודה ורבי יוסי? כבר העירו אחרונים שבגמ' ע"ז ב ע"ב, אמרו שלעת"ל הקב"ה יאמר לאוה"ע,...
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 18, 2018 2:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3433

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מבקר ספרות אחד, החביב עלי במיוחד, כתב פעם על מפעלו של דרויאנוב, (אוצר הבדיחה והחידוד), בלשון זו: "חוש שבלב לוחש ואומר, כי הכוחות שניתנו למעשה כינוס זה, היו עדיפים פי כמה מהפירות שעשו..." ולעניינו, ראוי הוא הכותב לשבח על המאמץ שניתן בכתיבת מאמר זה, אף שלטעמי תגובתו הקצרה של הרב פ"ת עול...
על ידי איש_ספר
ד' אפריל 18, 2018 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה
תגובות: 5
צפיות: 380

מאמר פסקי הגר"א (השלם) להורדה

בכתב עת ישורון האחרון הופיע מאמרו של הרב יעקב טריביץ (הזכו"ל ממאמריו היפים לדרכו של רבינו המשנ"ב) אודות פסקי הגר"א.
המאמר כפי שהתפרסם עבר קיצורים משמעותיים בידי עורכי הקובץ, ועתה הוא בא כאן בהשלמת חלקיו החסרים.

מאמר פסקי הגרא א.pdf
(2.66 MiB) הורד 171 פעמים
על ידי איש_ספר
א' אפריל 15, 2018 2:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי ברכת אלישע מעודכנים להורדה
תגובות: 3
צפיות: 315

ספרי ברכת אלישע מעודכנים להורדה

רצ"ב קישור להורדת ד' חלקי ברכת אלישע, והם כוללים בתוכם את מאמריו המגוונים והמיוחדים של הגרי"י וויס שליט"א


https://www.jumbomail.me/he/Downloads.a ... 3838673D3D
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 13, 2018 6:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 175
צפיות: 13689

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

יושב סתר כתב:שו"ת הרמ"א [רבינו משה איסרלש]

מהדורת זיו אינה מספקת?
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 13, 2018 5:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט
תגובות: 15
צפיות: 376

Re: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט

באור זרוע ג"כ מביא על אחד מהגאונים שסידר תפלת אתה בחרתנו לשבת ויתכן לומר דאתיא כמנהג בני א"י שחותמים בשבת "מקדש ישראל" ולפיכך מתחילין ב"אתה בחרתנו מכל העמים" כדי שיהא פתיחה מעין החתימה משא"כ לדידן (ויתכן שזה טעם המדלגין בקידוש "כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל הע...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 13, 2018 10:20 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט
תגובות: 15
צפיות: 376

Re: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט

ובאמת דעת רש"י שנוסח "אתה בחרתנו" הוא גם לשבת במקור. ליתר דיוק: אכן ידועים דברי המנהיג ע"כ שרש"י התפלל בנוסח של "אתה בחרתנו" במקום "ישמח משה", אבל יותר מזה לא כתוב שם. ממה שמיאן רש"י בנוסח "ישמח משה", יש ללמוד מכך שלדעתו אינו מאנשי כנה&quo...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 13, 2018 10:15 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט
תגובות: 15
צפיות: 376

Re: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט

מדינא דגמרא "מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת ואומר של יו"ט באמצע" ובחתימה לדעת הת"ק חותם רק מקדש השבת וי"א שמזכירים גם של יו"ט בחתימה. וקשה למה אנו מעדיפים נוסח של יו"ט. א"כ איך נפרש "מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת" המוזכר לגבי יו"ט? עי' רש"י ב...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 13, 2018 10:12 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט
תגובות: 15
צפיות: 376

Re: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט

ביו"ט שחל בשבת -יש לעיין מדוע מתפלל של יו"ט ומוסיף של שבת ולא עושה להיפך יתפלל של שבת ויזכיר של יו"ט כמו שבת חול המועד.? מצ"ב מציון בערך מוסף שבאנצ"ת עי' אר"ח ח"א סדר תפילות הפסח אות ב, הובא בשלט"ג על מרדכי שבת סי' רעג אות ג, וחי' המאירי לביצה יז א: דברכות של...
על ידי איש_ספר
ו' אפריל 13, 2018 10:10 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט
תגובות: 15
צפיות: 376

Re: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט

אשר177 כתב:הנוסח של יו"ט הוא הנוסח הבסיסי והמקורי של תפילות הימים המיוחדים כולל שבת, ולכן כשהפיוטים לא מתאימים כגון ביו"ט שחל בשבת. חוזרים לנוסח המקורי ללא הפיוטים.

השערה בלתי מבוססת.
על ידי איש_ספר
ה' אפריל 12, 2018 5:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 894
צפיות: 75831

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מחפש אחר כתובתו של פרופ' יוסף דנה. (מחיפה?)
יש"כ
על ידי איש_ספר
ג' אפריל 10, 2018 8:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: התרפקות או מקצוענות
תגובות: 27
צפיות: 1774

Re: התרפקות או מקצוענות

שמעתי מסבי שליט"א: ר' משה דויטש (זיו הים) ישב בביתו של מרן החזו"א ולמד. כל זמן שמרן ישב בחדר הפנימי, אימתו היתה מוטלת עליו, ולא הגביה את קולו אלא למד בלחישה ובעיון גדול, כאשר יצא החזו"א לאיזה ענין, מיד הרים ר' משה את קולו בנעימה ושנה תלמודו בניגון נעים, כאשר שב מרן לחדרו, קטע ר' משה ב...
על ידי איש_ספר
א' אפריל 08, 2018 7:37 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: על כינוי הפייטנים לתפילת מוסף כתפילת צהרים
תגובות: 12
צפיות: 436

על כינוי הפייטנים לתפילת מוסף כתפילת צהרים

עבד הזמן כתב:הברמן מביא מהפייטן שלמה סולימן גם כן

יש"כ.

אם כי יש להעיר שמיוה"כ א"א להביא כ"כ ראיה, שכן כבר העידו ראשונים שמאחרים להתפלל בה תפילת מוסף ביותר בגלל אריכות שיש בשחרית.
על ידי איש_ספר
א' אפריל 08, 2018 3:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>
תגובות: 56
צפיות: 6019

Re: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>

איני מומחה לויז'ניץ, אבל בנתיים עיין בספרו של יצחק אלפסי תפארת שבמלכות המצוי באוצר ומקודש כולו לתולדות חסידות זו.
על ידי איש_ספר
א' אפריל 08, 2018 1:12 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: אברבנאל ושלה"פ
תגובות: 2
צפיות: 117

Re: אברבנאל ושלה"פ

לא מצאתי בה"ב. אפשר לינק בבקשה?
על ידי איש_ספר
א' אפריל 08, 2018 12:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 967
צפיות: 70310

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

פרנקל תאומים כתב:הלא שו"ע המקוצר (הרב רצאבי) למד בעצמו ב'קול תורה' האין זאת? מה היה בחופתו?

בקובץ דברי חפץ התפרסמו הנהגות הגרשז"א בקשר לשמירת מסורת מנהגי תימן, ובשולי הגליון נוספו הערות הגר"י רצאבי

דברי הגר''י רצאבי בגליון דברי חפץ גליון י עמ' ר.jpg
דברי הגר''י רצאבי בגליון דברי חפץ גליון י עמ' ר.jpg (67.31 KiB) נצפה 567 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם