מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 776 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שש ושמח
ה' פברואר 27, 2020 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שביתת מקוואות המפסידה את המנויים מראש - גזל?
תגובות: 7
צפיות: 128

Re: שביתת מקוואות המפסידה את המנויים מראש - גזל?

השביתה איננה לטובת כלל הציבור אלא לטובת פלח מסויים מהציבור שמשתמש במקווה למעלה מפי 7 משאר המשתמשים ומשום מה הוא סבור שהקופה הציבורית אמורה לממן אותו. לאלו שמשתמשים במקוה רק פעם פעמיים בשבוע [ומשלמים על זה מחיר יותר גבוה מהמשתמשים בכל יום, אע"פ שמקופתם אמור להגיע הסבסוד לכל הימים...] עדיף מבחינה...
על ידי שש ושמח
ו' פברואר 14, 2020 3:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית דין של מעלה אינם מסכימים לההיתרים ומכים ומענישים
תגובות: 7
צפיות: 1572

Re: בית דין של מעלה אינם מסכימים לההיתרים ומכים ומענישים

שוב התבוננתי שאין קושי בדברי החזו"א, גם החזו"א מודה שלא ראוי לנהוג להיפך מכוונת התורה, אלא שיש מקומות שחז"ל הנהיגו כן והם יודעים דעת קונם טפי מינן, הן משום הבנתם בעומק כוונת התורה במצוה זו והן מצד קיום כוונת התורה בענינים אחרים. ואולי יתבארו הדברים יותר בהבאת תחילת דברי החזו"א שם...
על ידי שש ושמח
ג' פברואר 11, 2020 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מצות עשה המתחייבת מכח פשוטו של מקרא - מצות סיפור יציאת מצרי בפדיון הבן
תגובות: 14
צפיות: 418

Re: האם יש מצות עשה המתחייבת מכח פשוטו של מקרא - מצות סיפור יציאת מצרי בפדיון הבן

לדעתי גם פשטיה דקרא אינו כהאוה"ח שחייב לומר כן לבנו בשעת פדיון הבן, אלא צריך לדאוג באופן כללי שהבן יידע שטעם מצות פדיון הבן הוא זכר ליצי"מ. וזה מתקיים בכל יהודי שדואג שבנו ילמד חומש.
על ידי שש ושמח
א' פברואר 09, 2020 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר פרומער מהתורה
תגובות: 14
צפיות: 1334

Re: יותר פרומער מהתורה

הקו' מביטול לכתחילה היא ממש"כ הראש' (בחולין צח:) דאף מדאו' יש בזה גנאי, ובשלמא איסור דרבנן יש לומר דטעמו הוא משום דאתי לזלזולי וכד', אבל אם אין בזה איסור מדאו' ואעפ"כ הוי דבר שאינו ראוי, בהכרח שיש 'בעיה' בזה שאדם אוכל איסור שהתבטל ברוב. כך חשבתי לפו"ר, אולי אפ"ל אחרת. בשאלה הפות...
על ידי שש ושמח
א' פברואר 09, 2020 1:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: יותר פרומער מהתורה
תגובות: 14
צפיות: 1334

Re: יותר פרומער מהתורה

כעת אינני מבין, בשלמא המחמיר על כלי שני יש בו סרך של חולק על דברי חכמים, אבל מי שמחמיר לא לסמוך על ביטול ברוב, הא באמת הרי יש איסור לבטל לכתחילה, והראש' כ' שאף שאין בזה איסור אלא מדרבנן, מ"מ מדאו' נמי הוי דבר מכוער לגרום שאיסור ייאכל ע"י ביטול. ועוד אמרו חז"ל דדבר שיש לו מתירים אפילו...
על ידי שש ושמח
ב' דצמבר 11, 2017 10:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רחב הזונה, מה הועיל הסימן?
תגובות: 7
צפיות: 1048

Re: רחב הזונה, מה הועיל הסימן?

עיין במאמרו של הרח"ב הנמצא כאן viewtopic.php?f=46&t=27081&p=357902&hilit=%D7%A8%D7%97%D7%91+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94#p354270 ליד הע' 123.
על ידי שש ושמח
ג' דצמבר 05, 2017 2:47 pm
פורום: חנוכה
נושא: שאלות בהלכות חנוכה
תגובות: 13
צפיות: 2043

Re: שאלה בענין ברכת הרואה נר חנוכה

פשוט, נ"ח פרסומו ע"י הרואים אותו ומגילה פרסומה ע"י השומעים אותה. לא הבנתי מה השאלה "מי אמר שיש מצוה לראות", חז"ל אמרו, לא מספיק? ---- http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=30819&p=323402&hilit=%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94+%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9A+%D7...
על ידי שש ושמח
ג' דצמבר 05, 2017 2:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: שאלות בהלכות חנוכה
תגובות: 13
צפיות: 2043

Re: שאלה בענין ברכת הרואה נר חנוכה

אריה הכהן כתב:ומדוע באמת מי שאינו קורא את המגילה וגם אינו עתיד לקרותה (משום אונס) כשרואה קריאת המגילה יברך 'שעשה נסים', מאי שנא מנר חנוכה?

קריאת המגילה לא רואים אלא שומעים. ומי ששומע מברך.
על ידי שש ושמח
ב' דצמבר 04, 2017 11:51 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מפיץ טוב
תגובות: 28
צפיות: 3580

Re: מפיץ טוב

רעהו שעובד דרך מפיץ אחר, אמר לי שדרכו כל תקופה לערוך סבב עצמי בחנויות, ולהתעניין אצל המוכר אודות הספר בלי לספר לו כמובן שהוא המחבר, ודואג עי"ז שהספר יוזמן ע"י בעלי החנויות. משנה ב"מ נ"ח ב כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ובנידו&quo...
על ידי שש ושמח
ב' דצמבר 04, 2017 9:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 'שהחיינו והגיענו לזמן הזה'!!
תגובות: 9
צפיות: 1383

Re: 'שהחיינו והגיענו לזמן הזה'!!

..
על ידי שש ושמח
ו' דצמבר 01, 2017 2:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 356
צפיות: 39535

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

מר שש ושמח, אתה לא באת לדון כאן איך מותר לסמוך על עדות הילדים (שזה בדרך כלל הדבר היחיד שניתן לסמוך עליו במקרים האלה). במקום זאת באת והטחת בפני אלה שסוברים שצריך לפנות לרשויות במקרים כאלה (ביניהם רוב ככל הרבנים) שהם לא מוטרדים מבעיות הלכתיות. אני מבין שאף אחד כאן לא מוטרד מהבעיה ההלכתית להרוס למישהו...
על ידי שש ושמח
ו' דצמבר 01, 2017 1:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 356
צפיות: 39535

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

אדון חושב הנכבד, הפורום מיועד לאנשים נורמלים המדברים בשפה נורמלית. לא אמרתי שיש כאן איסור הלכתי, אלא שישנם כאן כאלו שלא מוטרדים כלל מהענין. ותודה שטרחת להוכיח את דברי, כי מי שאינו מוכן אפילו לדון ברצינות בשאלה מה מתיר להחריב אדם על סמך 96% אמינות או כל דבר שהוא פחות מ 100% מבחינה הלכתית, בהכרח נכלל ...
על ידי שש ושמח
ו' דצמבר 01, 2017 12:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 356
צפיות: 39535

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

אני מבין שאף אחד כאן לא מוטרד מהבעיה ההלכתית להרוס למישהו את החיים על סמך אמירה של איזה ילד.
על ידי שש ושמח
ה' נובמבר 30, 2017 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

יש נידון דומה קצת, (אולי נכב"ב), על מי שקנה אתרוג יקר מאד, אבל אחרי היום הראשון הבחין שהיה בו איזה פגם, וכעת עולה הטענה שאם הוא יתבע את ביטול הקנייה מדין מקח-טעות, אז למפרע הוא לא יצא יד"ח כי האתרוג לא היה שלו. אולי הת"ח דפה יאמרו אם זה דומה או שונה, ומה באמת הדין. לא הבנתי מה הצד לו...
על ידי שש ושמח
ד' נובמבר 29, 2017 2:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 255
צפיות: 27782

Re: מה רע בחוג אנגלית?

זכור לי שהיתה איזו מחלוקת של הח"ח והאו"ש ושאר גדולים לגבי לימוד רוסית, מי יכול להוסיף פרטים ע"ז?
על ידי שש ושמח
ג' נובמבר 28, 2017 1:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישנם מקומות שהטור חולק על אביו הרא"ש?
תגובות: 18
צפיות: 2063

Re: ישנם מקומות שהטור חולק על אביו הרא"ש?

למה שהטור לא יחלוק בשום מקום על אביו?
או, בנוסח אחר, האם מצינו מי מגדולי הדורות [שיש בידינו דעתו בחלקים גדולים של התורה] שלא חולק בשום דבר על רבותיו?
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

שו"ע אה"ע סימן ל"ח סעיף כ"ד או שאמר: התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש, או דבש ונמצא מים כגון שהיה מכוסה ולא הכירה בו עד אחר כך, בכל אלו והדומה להם, אפילו אמרה: בלבי היה להתקדש לו אפילו לא יתקיים התנאי, אינה מקודשת השו"ע לא קשור לנידון, אני מדבר באופן שאנן סהדי [מראש] ש...
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

כי קידושי כסף פירושם שהאשה מקנה עצמה בהנאת השו"כ שקיבלה, כמבואר בש"ס ובפוסקים. אולי היא מסכימה להתקדש גם בלאו הכי, אבל אין כאן קידושי כסף. כנראה אתה הבנת שליטוואק בא לענות על חשש מקח טעות בהקנאת הטבעת מהמוכר לבעל, אני דיברתי [וכך הבנתי את דבריו] על הטענה שגם בהנחה שהטבעת נקנתה לבעל, יש כא...
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

דווקא בנקודה הזו אני הייתי אומר שליטוואק צודק. מה המקור לדבריך שצריכה להתרצות מעיקרא?
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

בכל אופן, למה תהא נאמנת לומר אכן ולבטל המקח? בעל החנות אמר שזהו הטבעת, והבעל קנה אותה על סמך דבריו, ואפילו אם לא היה אלא ענין ממון לא תהא נאמנת, וגם בעל החנות אינו נאמן בהודאתו במקום שחב לאחריני, קרי הבעל. ועכשיו שנתארסה ע"י הטבעת, למה תהא נאמנת לבטל הקידושין? לא זכיתי להבין השאלה, גם אם נאמר ...
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

האריכות של הבל מביאה לידי גיחוך. אין כאן מום. הוא רצה טבעת, וראה מה שקונה, וקנה אותה. אין כאן שום חסרון בלתי השגעונות שבראש הכלה. (אם אני הייתי החתן, הייתי מסרב לקדש שנית). ... השאלה איננה על הקידושין אלא האם הרב שפסק טעון אישפוז מיידית או לא. ... כנראה ישנו בעיא בסיפור. פתאום אומרים שהכלה הזמינה א...
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 26, 2017 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:הנכנס למסעדה ומזמין מרק, ומביאים לו חתיכת קוגל, והוא רואה אותו ומשלם עבורו, וכאשר מגיע הביתה תפס שקוגל זה לא מרק, האם נאמר שיש בזה מקח טעות?

כן [אם אמר למוכר שרוצה מרק, ואינו מבחין בין מרק לקוגל]
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 26, 2017 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

איני מבין: הלא מסתמא (יותר ממסתמא) מדובר כנראה שלא היתה דעתה של הכלה נוחה מהטבעת, לא מחמת שוויה [כמו טבעת של 'הכל בשקל'] אלא רק מצד היופי או הדוגמא/הצורה, ולכן נראה שהנידון לא אמור להתחיל כלל, וכמו שהובא כבר לעיל שנהגו העולם לקדש בטבעת שאין בה אבן, כדי שלא תטעה לומר שהוא שווה יותר ולא סמכה דעתה. הא...
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 26, 2017 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

החתן לקח את הטבעת ושילם עליה והסכים לה. זה לא היה סיפור של לוקח כלי מבית האומן על מנת לבקרו. החתן לא יכול לטעון על החנות מקח טעות, מאחר שאין שום מום בהמקח בזה שהכלה לא התרצה לה. והוא קידש אותה, והיא קיבלה, וחסל. אני שמעתי שהזמין דוגמא מסויימת וקיבל דוגמא אחרת, ובזה לכאו' פשוט שזה מקח טעות. וגם אם ה...
על ידי שש ושמח
ש' נובמבר 25, 2017 11:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש איסור להתגרות באומות?
תגובות: 113
צפיות: 12151

Re: האם יש איסור להתגרות באומות?

א. מסתבר שהשבועה שלא ימרדו באומות היא רק אחר שגלו לגמרי דהיינו אחר חורבן ביהמ"ק.
ב. לא קשיא כאן במילי דידיה כאן במילי דשמיא.
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 20, 2017 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

שמש כתב:ומ"מ כמ"ש לעיל אם בשעת החופה הסכימה פעמיים(!) לקבל את הטבעת בקידושיה נראה שאין צורך בקדושין נוספים. אם כי נראה שפשוט במתקדשים סדרתיים עסקינן (נערווין?) הא ותו לא מידי.

כמדומני שמצוי מאד שהכלה אינה מבחינה בצורת הטבעת בשעת הקידושין אלא רק לאחמ"כ.
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 20, 2017 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 7637

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

מה הבעיה? נתנו לה לבחור מראש איזה טבעת יקנה לה, [וכמו שבד"כ נותנים לה לבחור את שאר התכשיטים שמקבלת מצד החתן]. ובאמת איני מבין למה לא מועיל מה ששאלו האם הטבעת שוו"פ. וכנראה סברו המורים שזו מועיל רק אם יתגלה שהטבעת שווה פחות, אבל בנידו"ד שמקפידה על צורת הטבעת לא תועיל אמירה זו. או שאמיר...
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 19, 2017 8:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תלמיד טועה שכתב ספר שלם של פוסק ידוע?!
תגובות: 55
צפיות: 8105

Re: תלמיד טועה שכתב ספר שלם של פוסק ידוע?!

נראה שאם נחלק את סוגי הטעויות של הרה"כ-הרב יהושע אבא שאול [מידה כנגד מידה כפי שהרה"כ חילק את השגותיו של היבי"א] ניתן לחלק לג' חלוקות. הראשונה פ"ד מקומות שהרה"כ טעה בהם מחמת שלא טרח לעיין כדבעי בדברי היבי"א כאן הן בציונים והן בהיקף הסוגיא בשאר ספריו ושו"ר מה שהעיר ...
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 19, 2017 2:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תלמיד טועה שכתב ספר שלם של פוסק ידוע?!
תגובות: 55
צפיות: 8105

Re: תלמיד טועה שכתב ספר שלם של פוסק ידוע?!

נראה שאם נחלק את סוגי הטעויות של הרה"כ-הרב יהושע אבא שאול [מידה כנגד מידה כפי שהרה"כ חילק את השגותיו של היבי"א] ניתן לחלק לג' חלוקות. הראשונה פ"ד מקומות שהרה"כ טעה בהם מחמת שלא טרח לעיין כדבעי בדברי היבי"א כאן הן בציונים והן בהיקף הסוגיא בשאר ספריו ושו"ר מה שהעיר ...
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 19, 2017 2:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]
תגובות: 15
צפיות: 1916

Re: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]

לא נחלקו אחרונים האם פוסל את השחיטה אלא האם נחשב הפסק לגבי ברכה, ואדרבא מוכח מדבריהם שבעצם האמירה אין שום פסול.
ודברי הפרו' שהבאת נראים שטויות גמורות כדרכם של פרופסורים. וגם אם הוא צודק, הרי ודאי שהמוסלמי הפשוט אינו חושב כך, ודעתו היא שחשובה לנידון ההלכתי.
על ידי שש ושמח
ש' נובמבר 18, 2017 11:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 5798

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

מקור הסיפור הוא כאן
דורות.PDF
(2.74 MiB) הורד 347 פעמים

[צירפתי כל הכתבה, אולי ימצא שם דבר אחד נכון ויציל על הכל...]
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 17, 2017 11:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]
תגובות: 15
צפיות: 1916

Re: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]

לא התחייבתי להגיב דווקא לפותח האשכול ולא למגיבים שאחריו.
וחצמזה, בפשטות יש קשר בין הנידונים, לא בדקתי כעת.
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 17, 2017 10:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]
תגובות: 15
צפיות: 1916

Re: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]

שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תכא (תתסג) והוי יודע שאע"פ שכתבתי שהנשבע באללה הוי שבועה לענין הזכרת השם לא הוי כמזכיר את השם שאם הזכירו לבטלה חייב נדוי ודקדקתי כן מלשון הרמב"ם ז"ל שכתב פ' בתרא דשבועות (הלי"א) וז"ל ולא שבועה (לשם בבגד) [לשוא בלבד] היא [ש]אסורה אלא אפילו להז...
על ידי שש ושמח
ה' נובמבר 16, 2017 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר על התורה
תגובות: 39
צפיות: 5410

Re: ספר על התורה

[בתקווה שימחקו מכאן את כל הדיון לגופם של אנשים כולל הודעה זו]
אני לא מסכים עם רוב דעותיו של הר' לייטנר, ודווקא משום כך אני רוצה להביע את תודתי אליו. אם יהיו כאן רק אנשים שחושבים אותו דבר לא יהיה שום טעם בדיונים כאן. אחד מהדברים שלמדתי ממנו זה לא להגרר אחרי הרמה של כמה מהכותבים כאן.
על ידי שש ושמח
ג' נובמבר 14, 2017 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?
תגובות: 32
צפיות: 4054

Re: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?

לא. יש גליונות של החזו"א עצמו שנדפסו בשו"ת וחידושים סי' ת"ט ת"י. וכמדומני שנדפסו גם בחלק ממהדורות הצילום של מנחת ברוך.
על ידי שש ושמח
ג' נובמבר 14, 2017 1:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: תרומה לכולל מי קודם?
תגובות: 11
צפיות: 1645

Re: תרומה לכולל מי קודם?

איש גלילי כתב:אדם שאביו נמצא בחובות בשביל נישואי בניו, חייב לתת צדקה לאביו לפני כל צדקה אחרת שבעולם (מלבד פרנסת בניו).

אם יש עניים יותר מאביו צריך לתת להם וכידוע דברי החת"ס דכל עניני קדימה לצדקה הם רק בצורך שווה.
ושמעתי ממורים לתת בכה"ג מחצה לאביו [וחמיו] ומחצה לשאר עניי עולם.
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 12, 2017 3:23 pm
פורום: עזר אחים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 64
צפיות: 15467

Re: עלון חדש של ד"ת קצרים ברמות א' - גליון 1 (ובקושיית הגר"ד לנדו שם)

למה פשוט לך שאם שניים ראו מהפרופיל הצדדי ואחד ראה מקדימה [ואינו יודע מיהו אלא זוכר את צורת הפנים], ובשעה שבא לבי"ד הושחתו פניו מקדימה ולכן העד השלישי אינו יודע כלל מיהו הרובע, פוסל את העדות?
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 12, 2017 2:47 pm
פורום: עזר אחים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 64
צפיות: 15467

Re: עלון חדש של ד"ת קצרים ברמות א' - גליון 1 (ובקושיית הגר"ד לנדו שם)

אני לא חושב שתלוי האם בשעה שבאים העדים נמצא הקא"פ בעולם. ומסתבר שאם הנרבע ראה שראובן רובעו ואח"כ מת יפסול את העדות.
הטענה שלי היא שהנרבע כלל לא ראה את מה שהעדים מעידים עליו כעת. הם מעידים שראובן רבע, והנרבע כלל אינו יודע האם ראובן רבע או לא.
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 12, 2017 2:05 pm
פורום: עזר אחים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 64
צפיות: 15467

Re: עלון חדש של ד"ת קצרים ברמות א' - גליון 1 (ובקושיית הגר"ד לנדו שם)

אם כן יש כאן חידוש לענ"ד, שעד שחולה ל"ע אלצהיימר או דמנציה, וידוע לנו ששנייה אחר מעשה הקידושין לא יוכל להעיד עליו חשיב כעד. לא הבנתי איך הגעת לחידוש הזה. ---- בעיקר קושיית הגרד"ל, לכאו' אה"נ ואם הנרבע תפס את הרובע ויכול להעיד עליו באמת יפסול את העדות, וכוונת הגמ' להעמיד באופן שה...

עבור לחיפוש מתקדם