החיפוש הניב 767 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שש ושמח
ו' אוקטובר 20, 2017 1:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וישמן ישורון ויבעט?
תגובות: 65
צפיות: 1549

Re: וישמן ישורון ויבעט?

בוש והיכלם! ללא שום בושה אתה מוציא דברים מפורום סגור שנאמרו בין חברים על דעת שלא לפרסמם, ואתה עומד בקשר עם איזה הולך רכיל ומפרסם דברים פרטיים! ולו זו בלבד, אלא שאתה קורא גם לאחרים להעתיק משם ולפרסם. כנראה עקבתא דמשיחא קרובה מאד... הפורום הזה אכן סגור, אבל אינו סגור הרמטית, ויוצאים משמה תמידים כסדרם...
על ידי שש ושמח
ד' אוקטובר 18, 2017 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי
תגובות: 24
צפיות: 662

Re: מסתורין ותעלומות ביהדות - אשכול מרכזי

אוצר החכמה כתב:בהנחה שלא נקבל שירמיהו החזירם ויאשיה בן אמון מלך עליהם?

או בהנחה שירמיהו החזיר רק חלקם.
על ידי שש ושמח
ד' אוקטובר 18, 2017 9:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"א - הרב יהושע מונדשיין
תגובות: 189
צפיות: 22648

Re: בד"א - הרב יהושע מונדשיין

[אני מקווה שימחקו את ההודעה שמעלי יחד עם הודעתי] האשמת הגר"א זי"ע בנטילת שוחד [או קבלת הדבר כאפשרות העולה על הדעת], והבאת "ראיה" ממה שאמרה התורה שהשוחד יעוור עיני חכמים, הם דוגמא אופיינית לרשעות וטפשות שוברות שיאים. וכשכל זה מעורב בהטפת מוסר לאחרים זה בכלל משהו שלא מעלמא הדין. כל...
על ידי שש ושמח
ד' אוקטובר 18, 2017 4:43 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 188
צפיות: 13152

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

מה שכ' הס"ח שמדת חסידות שלא לדבר בלה"ק, מסתבר מאד שזה רק היכן שרגלים בלה"ק רק לדברים שבקדושה, אך בזמנינו באר"י אין שום טעם להחמיר בזה. וכן ראיתי בשם ס' שלמת חיים. ובכלל במ"ב הובא הדבר על בית הפנימי שאסור להרהר שם בד"ת, אבל בבית האמצעי שמותר להרהר בד"ת ושמותר בשאילת...
על ידי שש ושמח
ד' אוקטובר 18, 2017 10:36 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 188
צפיות: 13152

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

אנא עבדא כתב:יש שלט גדול עם "הלכות והליכות" והוראות למעשה כיצד צריך לנהוג במקוה ... שלא לשוח במקוה, ... צילמתי הלכות אלו, ולמדתי אותן עם בני,

יש כזו הלכה?
על ידי שש ושמח
ד' אוקטובר 18, 2017 10:30 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: שלומית הלמדנית האשכנזית בונה סוכה
תגובות: 19
צפיות: 403

Re: שלומית בונה סוכה - בגירסה למדנית

פלגינן כתב:וראה גם ה' גרשוני, '"היא לא תשכח לשים לולב והדסים": עיון היסטורי-הלכתי מן המאה ה-כ'", מדבר שקר, א (2313).

viewtopic.php?f=31&t=15137&p=142230&hilit=%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%90%D7%99#p142230
על ידי שש ושמח
א' אוקטובר 15, 2017 2:25 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)
תגובות: 43
צפיות: 2964

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

גילית את אמריקה. החזו"א בעצמו (קמ"ג ב') מתייחס לריטב"א הזה ומפרשו היטב.
על ידי שש ושמח
א' אוקטובר 15, 2017 2:04 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)
תגובות: 43
צפיות: 2964

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

[מתייחס להודעתו של ברמן, שב"ה נמחקה לאחמ"כ. בל"נ לא אמשיך לדון עמו בנושא זה, וכל אחד יוכל לראות בעצמו מי משתמש ב"שקר ודמגוגיה"].

לפני שנחשוב אם להתייחס לפשקוויל מסוג זה, כדאי שלפחות תציין מי המה אותם ראשונים ש"ידוע" שכתבו שלא כהחזו"א.
על ידי שש ושמח
ש' אוקטובר 14, 2017 11:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 26
צפיות: 715

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

העובדה שהחזו"א הצליח לסחוף אחריו רבים ולחולל מהפך מעידה שאכן היה לו מה שמכונה 'כריזמה'. בין כך ובין כך יש ליתן את הדעת לכך שלכלי התקשורת יש כח רב 'לקבוע' מי יתפרסם ויעשה לגדול הדור ומי לא. בשנים האחרונות שאמצעי התקשורת והשימוש בהם משתכלל מיום ליום ומחודש לחודש, גובר כחה של התקשורת לקבוע גם בענ...
על ידי שש ושמח
ש' אוקטובר 14, 2017 10:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 53
צפיות: 1089

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

המאירי מזכיר בלשונו את "סכנת הצינה". והתבוננתי בזה כעת היות וראיתי בבני משפחתי ובשכני, (ירושלים), כמה שהצטננו בימים אלו בעקבות השינה בסוכה. והגם שלא הרגישו כל צער בשנתם, מ"מ זה גרם להם צינון. ואמנם אין בזה סכנה כלל, כי אפילו אחד מאלף יפתח איזה דלקת ח"ו, תיכף ומיד יטול אנטיבי' וי...
על ידי שש ושמח
ו' אוקטובר 13, 2017 11:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מעוברת אם צריכה להתענות ביום הכיפורים
תגובות: 32
צפיות: 1491

Re: מעוברת אם צריכה להתענות ביום הכיפורים

מאמר בהמעין האחרון על הנושא המעין, 223, תשרי תשעח-צום מעוברות.pdf תמצית הדברים: התפרסם מחקר מסורוקה שמשווה שיעור לידות מוקדמות (לפני שבוע 37) ביוה"כ בין יהודיות לבדואיות, ונמצא שאצל יהודיות שיעור השיעור גבוה יותר (7.5% לעומת 5%. ויש לזכור שלא כל היהודיות צמות ובפרט בהריון). - לאור האמור פרסם הר...
על ידי שש ושמח
ג' אוקטובר 10, 2017 11:37 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: המנהג המוזר שבחורים אינם נוטלים ד' מינים
תגובות: 81
צפיות: 3860

Re: המנהג המוזר שבחורים אינם נוטלים ד' מינים

לגבי השינה בסוכה, בעיקרון אין זה שייך לאשכול זה אלא לאשכול 'מנהגי חסידים מקוריים' וד"ל (האומר שלא ישנו בסוכה מפאת הקור כנראה לא ביקר מימיו במזרח אירופה בתקופה זו של השנה). צודק. וכידוע שהרמ"א והמרדכי גרו בסיביר, א"נ ביקום מקביל. ומסתברא כלישנא בתרא, שהרי גם סוף דבריך שייכים לאותו יקום.
על ידי שש ושמח
ב' אוקטובר 09, 2017 12:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: קונטרס תורת האפיקורס
תגובות: 15
צפיות: 642

Re: קונטרס תורת האפיקורס

אין שום מקור לחלק בין לשה"ר למורידין ולא מעלין. בסך הכל המ"ב לא הזכיר את המבזה ת"ח בכלל אפיקורסים, מכאן ועד כל הפלפול שבנה ע"ז המרחק רב מאד. גם אם נלמד מד' הח"ח להחמיר בלשוה"ר, ק"ו שנלמד מזה להחמיר בדין מורידין. [ואם נבוא לדקדק בטעם השמטת הח"ח, אולי הוא משום ש...
על ידי שש ושמח
א' אוקטובר 08, 2017 11:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה
תגובות: 13
צפיות: 369

Re: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה

ביאור הלכה סימן תרלה ודע דרש"י פירש על סוכת נכרים שעשויים לדור בה בימות החמה משמע מזה דדוקא כשדר בה כל השנה הוא דנקרא לשם דירה ולא באופן זה. דברי הביה"ל תמוהים, הרי גם סוכת היוצרים אין דרים בה בימות הגשמים וכמבו' במשנת מעשרות (פ"ג מ"ז), "סוכת היוצרים הפנימית חייבת והחיצונה ...
על ידי שש ושמח
א' אוקטובר 08, 2017 11:40 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה
תגובות: 13
צפיות: 369

Re: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה

לא כ"כ הבנתי את השאלה. כל הנידון הוא באופן שגר כל השנה תחת הסכך בלבד. כגון מפרסת שמונח של סכך כל השנה. אבל במטבח, אני מניח, חוץ מהסכך יש גם גג קבוע. וכה"ג די בפתיחת הגג הקבוע ואין צריך לגעת בסכך כלל. נראה לי שזה מפורש בפוסקים. משנה ברורה סימן תרלו סק"ח וה"ה בסוכה שעשאה לשם החג ו...
על ידי שש ושמח
א' אוקטובר 08, 2017 2:50 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה
תגובות: 13
צפיות: 369

Re: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה

מן הסתם למדת כן משיעור סוכה ישנה, שתוך שלושים יום א"צ חידוש בה דבר. אבל הכא גרע שהדיורין מקלקלין, ומהי"ת שדוקא דיורין של שלושים יום? בודאי אין ללמוד משיעור סוכה ישנה, ששיעור ל' יום בה אינו אלא שמזמן זה בסתמא נעשה לשם סוכה, ואינו שייך לכאן. אלא למדתי כן משיעור דירת קבע בכל התורה שהוא ל' יו...
על ידי שש ושמח
א' אוקטובר 08, 2017 12:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה
תגובות: 13
צפיות: 369

Re: כמה יגור אדם בסוכה ותהיה סוכתו סוכת היוצר - שאלה מעשית וחשובה

השאלה לא מופנית אלי וגם אין לי מקור, אבל מסתבר לי מאד שהשיעור הוא שלשים יום.
על ידי שש ושמח
ו' אוקטובר 06, 2017 12:17 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה
תגובות: 21
צפיות: 727

Re: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה

עוד חומרא לכאורה: לשיטתו מי שקם באמצע הלילה וחוזר לישון לשיטת הרי"ף, הרמב"ם והגר"א שמברכים על שינה יצטרך לברך שוב כיון שזה היסח הדעת. אני לא כ"כ יודע מה הגרש"ז אמר אבל ברור ששינה בתוך הסוכה אינה היסח הדעת, וכמו ששינה בציצית אינה היסח הדעת [סי' ח' סט"ז ומ"ב סקמ&quo...
על ידי שש ושמח
ו' אוקטובר 06, 2017 11:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: קונטרס תורת האפיקורס
תגובות: 15
צפיות: 642

Re: קונטרס תורת האפיקורס

"המחבר" כתב:נראה שטוען הטענות לא עיין כדבעי בקונטרס, וגם לא ניסה להבין את הדברים שכתבנו, ...

אני מתחיל לחשוב שהמחבר בעצמו אפיקורס.
על ידי שש ושמח
ה' אוקטובר 05, 2017 10:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 53
צפיות: 1089

Re: שינה בסוכה

סגי נהור כתב:המאירי (סוכה כח, א)

כ"ו א'.
[ואצ"ל שמפורש שם שהטעם משום צינה. דרך אגב, המאירי גם נהג שלא להפריש תרו"מ, כדאי להמשיך את המנהג גם בא"י].
על ידי שש ושמח
ג' אוקטובר 03, 2017 9:34 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חשש 'בית קיבול' בהכנסת ברגים בקורה המחזיק הסכך
תגובות: 6
צפיות: 148

Re: חשש 'בית קיבול' בהכנסת ברגים בקורה המחזיק הסכך

הוא התכוין שתחפש באוצר ולא בפורום. [האמת שזה תשובה על רוב השאלות כאן...]
מ"מ עשיתי בשבילך את העבודה, וזה כל מה שמצאתי
ר''פ שוב.PDF
(1.19 MiB) הורד 23 פעמים
באר חיים.PDF
(1.03 MiB) הורד 15 פעמים
על ידי שש ושמח
ג' אוקטובר 03, 2017 2:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קונטרס תורת האפיקורס
תגובות: 15
צפיות: 642

Re: קונטרס תורת האפיקורס

מתוך הקונטרס (עמ' 48) - אמנם אם יודע ומכיר בחכמת החכם רק שהוא סבור בטעות (בלי בירור אמיתי כפי ההלכה) שאין לו דין ת"ח מחמת מעשיו הרי הוא ג"כ בכלל אפיקורס ובמחכ"ת, כל זה טעות גמורה, ואמנם איש אשר כזה נכשל בביזוי ת"ח ועונשו רב מאד, אבל לכלל אפיקורס לא הגיע, וזה פשוט מסברא. ואע"...
על ידי שש ושמח
ב' אוקטובר 02, 2017 9:11 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: לפני עור במוכר טלית לבן ללא תכלת
תגובות: 53
צפיות: 806

Re: לפני עור במוכר טלית לבן ללא תכלת

לא הבנתי למה צריך לכוין כך, הרי התכלת אינו מעכב את הלבן. וגם פשוט שזה לא עוזר כלום. [ואף שכ' הפו' כן בטלית של ש"ץ, גם שם הדברים תמוהים, ואולי יש לחלק בין טלית של ש"ץ, שאינו לובש עבור עצמו אלא עבור הציבור, לטלית של יחיד]
על ידי שש ושמח
ב' אוקטובר 02, 2017 4:39 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הקפדה על שהייה בסוכה גם אם מצטער
תגובות: 41
צפיות: 2129

Re: הקפדה על שהייה בסוכה גם אם מצטער

אין שום בעיה להעביר ביקורת ולדון כדרכה של תורה באשכולות המתאימים לכך, כשם שאין שום בעיה להביא ד"ת יקרים מגדולי ישראל באשכולות השייכים לאותם ד"ת. ואדרבה, עבור המבקשים להסתגר בבית מדרש פרטי משלהם, ולדון רק בדברי גדולי התורה השייכים לחוגם הפרטי, יש מסגרות אחרות. למקרה שלא הבנת, אסביר שוב: כל...
על ידי שש ושמח
ב' אוקטובר 02, 2017 2:47 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הקפדה על שהייה בסוכה גם אם מצטער
תגובות: 41
צפיות: 2129

Re: הקפדה על שהייה בסוכה גם אם מצטער

באמת לא כ"כ חכם לדרדר את הפורום למחוזות כאלו. בשביל תורת "נשיא הדור" יש די והותר פורומים אחרים. ומ"מ, הציפייה לקיים כאן "ופרצת" ולהשפיע עלינו מתורתו של הנ"ל ויחד עם זאת לאסור הבעת ביקורת, קצת מוגזמת.
על ידי שש ושמח
ב' אוקטובר 02, 2017 11:22 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)
תגובות: 43
צפיות: 2964

Re: מעמיד דמעמיד, (פולמוס בראון - עינבל)

סוכת חזוא.pdf לדעתי רוב דבריו אינם נכונים. והשיא הוא מה שכותב "וכל עיקר החומרא היא רק בגדר הידור, כלשון הפוסקים "ראוי ליזהר לכתחילה" (מ"ב תרכ"ט סקכ"ו), וביותר י"ל שעיקר הדין נאמר רק על הגברא המסכך, שעליו חלה גזירה זו שמא יבוא לסכך, אבל החפצא של הסוכה כשרה, גם אם ה...
על ידי שש ושמח
א' אוקטובר 01, 2017 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות על סמך בדיקה גנטית
תגובות: 43
צפיות: 676

Re: קביעת יהדות על סמך בדיקה גנטית

האם המצדדים בקביעת יהדות ע"פ בדיקה כזו יסכימו גם לקביעת ממזרות ע"פ בדיקת רקמות, או שמשום מה הם לא יחמירו על סמך זה? --- על ענין ארבע אמהות הנ"ל היה כאן אשכול בעבר http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=31131&hilit=%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2+%D7%90%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA [וכ...
על ידי שש ושמח
א' אוקטובר 01, 2017 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגד גזול שהטיל בו ציצית שלו האם הוא מצוה הבאה בעבירה?
תגובות: 1
צפיות: 44

בגד גזול שהטיל בו ציצית שלו האם הוא מצוה הבאה בעבירה?

לכאו' יש לומר שאינו מצהב"ע כיון שהבגד אינו קיום המצוה אלא המחייב.
וכן יש לדון בבית גזול האם חייב במזוזה.
ראיתי דברי הביאור הלכה סו"ס י"ד. ואשמח לעוד מקורות בענין.
על ידי שש ושמח
ה' ספטמבר 28, 2017 1:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 163
צפיות: 5965

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

אוצר החכמה כתב:
שש ושמח כתב:
אפרקסתא דעניא כתב:וכשאמרת "ואת מוספי יום הזכרון הזה (ר"ה ור"ח!) נעשה ונקריב לפניך" וכו', מה כיוונת?

שש ושמח כתב:וכשאמרתי יום הזכרון הזה התכוונתי שזה שמו של היום אחרי שתקנו כך רבנן.


ופיוטים כגון ונתנה תוקף אני מבין שבכלל לא אמרת.

א. משהו מותר לעשות בשביל הזוהר ...
ב. ענין ונתנה תוקף שייך גם לעשי"ת.
על ידי שש ושמח
ד' ספטמבר 27, 2017 9:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חומרות מחודשות ויחידאיות בהל' ארבעת המינים
תגובות: 9
צפיות: 432

Re: חומרות מחודשות ויחידאיות בהל' ארבעת המינים

ר' שמש, היכן ה'תשובה מאהבה'? לא מצאתי. שו"ת תשובה מאהבה חלק א סימן קפא מרגלא בפומי לאמר לתלמידי צאו וראו איזהו עונשו מרובה המחמיר שלא כדין או המקיל שלא כדין הוי אומר המחמיר שלא כדין עונשו חמיר כי המקיל שלא כדין חטאו בין אדם למקום ב"ה ושב ורפה /ורפא/ לו אבל המחמיר שלא כדין צריך להרצה /לרצו...
על ידי שש ושמח
ד' ספטמבר 27, 2017 8:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 163
צפיות: 5965

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

לא. מתפללים שנזכה להקריב קרבנות ר"ה, כמובן רק ביום הראשון. ומ"מ נוקטים לשון "יום הזכרון הזה" כיון שהיום השני נקרא בלשוננו [מכח תקנת חז"ל] יום הזכרון.
וכשם שביום שמיני של פסח אומרים ואת מוספי חג המצות הזה.
על ידי שש ושמח
ד' ספטמבר 27, 2017 8:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 163
צפיות: 5965

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

אפרקסתא דעניא כתב:וכשאמרת "ואת מוספי יום הזכרון הזה (ר"ה ור"ח!) נעשה ונקריב לפניך" וכו', מה כיוונת?

שש ושמח כתב:וכשאמרתי יום הזכרון הזה התכוונתי שזה שמו של היום אחרי שתקנו כך רבנן.
על ידי שש ושמח
ד' ספטמבר 27, 2017 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית דין של מעלה אינם מסכימים לההיתרים ומכים ומענישים
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: בית דין של מעלה אינם מסכימים לההיתרים ומכים ומענישים

לא הבנתי מה כל הפלפולים בדעת הגר"א, במע"ר כותב "אין היתר ברווחים כלל" ובודאי סובר שהית"ע הנהוג אסור מן הדין [ומציינים שכ"ה בביאורו קס"ז ס"א], ובאופן המותר גם הוא בעצמו הלווה כמו שמובא בהע' למעשה רב שם, וגם מי שסומך על האחרונים שהתירו ראוי בעשי"ת לחשוש ולה...
על ידי שש ושמח
ד' ספטמבר 27, 2017 2:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 163
צפיות: 5965

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

החושב התעלם מהטענה המרכזית שעלתה כאן. שאין סברא שחז"ל תיקנו להגיד תפילות ולא להתכוון לפירוש המילים האמיתי אלא לשחק בכאילו. מי שזה נראה לו - שישמח בחלקו. לי קשה לקבל רעיון כזה. למה לא לכוין בפירוש המילים? אני ביום השני התפללתי בכוונה על מלכות ה', וכן ביקשתי בכוונה שיזכרני לטובה, הרי אדם נידון ב...
על ידי שש ושמח
ד' ספטמבר 27, 2017 1:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שינויים במהדורות המ"ב שנדפסו בחיי המחבר
תגובות: 2
צפיות: 189

Re: שינויים במהדורות המ"ב שנדפסו בחיי המחבר

סביר להניח שהשינוי נעשה ע"י הח"ח אלא שיש שצילמו ממהדורה ראשונה שלו ויש שצילמו ממהדורה השניה שלו.
על ידי שש ושמח
ד' ספטמבר 27, 2017 1:15 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 94
צפיות: 5582

Re: אבהות ללא תנאי?

בהמשך לדברי הרב 'נוטר הכרמים', מעניין לידע איך מרגיש אב שבנו מוסיף הנהגות טובות ודקדוקי הלכה יותר ממה שחינכו האב. אין לי נסיון בענין [ילדי עדיין לא הגיעו לגיל...] אך ליבי אומר לי שאבות אינם רווים נחת מהנהגות אלו, נוח לאב לראות את בנו ממשיך בדרכו לא פחות ולא יותר. היכרותי עם כמה וכמה אנשים, שבניהם ה...
על ידי שש ושמח
ג' ספטמבר 26, 2017 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שינויים במהדורות המ"ב שנדפסו בחיי המחבר
תגובות: 2
צפיות: 189

שינויים במהדורות המ"ב שנדפסו בחיי המחבר

ראיתי במצו"ב שמעיר על שינוי נוסח במהדורות המ"ב, וברצוני לדעת האם אמנם השינוי נעשה בחיי המחבר.
ידות1.png
ידות1.png (39.86 KiB) נצפה 189 פעמים
ידות2.png
ידות2.png (43.24 KiB) נצפה 189 פעמים
ידות3.png
ידות3.png (65.23 KiB) נצפה 189 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם