מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1136 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שש ושמח
ג' פברואר 16, 2021 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין דן לכף זכות
תגובות: 4
צפיות: 75

Re: שאלה בדין דן לכף זכות

וכי מצד החובה לדון כל אחד לכף זכות, עליי להניח שכל עובר אורח לעולם אינו מזלזל באיזה בדבר הלכה?
על ידי שש ושמח
ב' פברואר 15, 2021 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין דן לכף זכות
תגובות: 4
צפיות: 75

Re: שאלה בדין דן לכף זכות

כמדומה שמכלל החובה לדון לכף זכות גם לדון שאינו שוטה, ולא רק שאינו רשע. ובכל אופן מדין ואהבת לרעך כמוך ודאי שיש לנהוג כן.
על ידי שש ושמח
ו' פברואר 12, 2021 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן
תגובות: 45
צפיות: 7279

Re: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן

משה הופמן כתב:
מנהג אכילת בצל [ב] .pdf

לענ"ד ראוי שהנהלת הפורום תחסום ניק שמורה היתר לעצמו לשקר ולהתל בשאר המשתתפים.
[דרך אגב, גם מי שמגיב בעצמו וטוען ש"מסר לו הכותב שליט"א" הרי"ז שקר].
על ידי שש ושמח
ש' ינואר 30, 2021 9:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון 14 - שמות תשפ"א
תגובות: 8
צפיות: 811

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון 14 - שמות תשפ"א

די לעיין בספר שופטים כדי להיווכח שרבים מהשופטים המתוארים בו לא שפטו את העם במובן של עשיית דין ומשפט, אלא הנהיגוהו והושיעוהו מאויביו (מקרים בולטים הם למשל שמשון או דבורה ש'שפטה' את ישראל: לא דיינים, אלא מנהיגים); וראה גם את הנאמר על יותם בן עוזיהו (מ"ב ט"ו ה'). דוגמא נוספת: כשבנ"י מבק...
על ידי שש ושמח
ו' ינואר 29, 2021 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא ילבש ('פס' בתספורת)
תגובות: 34
צפיות: 3642

Re: לא ילבש ('פס' בתספורת)

וכי לספר כל ראשו בתער ג"כ אסור?
בפשטות דברי רבינו יונה רק לשאר מקומות הגוף שזה אין דרך האנשים לגלח, כולל תחת הגרון, אבל על שער הראש לא דיבר כלל.
על ידי שש ושמח
ה' ינואר 28, 2021 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חישוב שיעור הסכנה כאשר הרבה ניצולים ממנה
תגובות: 11
צפיות: 588

Re: חישוב שיעור הסכנה כאשר הרבה ניצולים ממנה

לכאורה המקור הראשון בנדון שאלתך הוא החילוק בין דבר לחולי לענין תענית ציבור, שעל הדבר מתענין רק כשיצאו ג' מתים בג' ימים מעיר של ה' מאות, ועל החולי מתענים כל "שירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה העיר כו' והיו מתים באותו החולי" (לשון הרמב"ם פ"ב מהל' תעניות הי"ג, ופשט דבריו שלא נאמ...
על ידי שש ושמח
ד' ינואר 27, 2021 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מאמרים מר"י נאה מאנטוורפן
תגובות: 45
צפיות: 7279

Re: מנהג אכילת בצלים בשבת - מר"י נאה שליט"א אנטוורפן

קושיית בעל 'תוצאות חיים', על דברי הגמ' בשבת (קיח:): "'וקראת לשבת ענג' (ישעיה נח, יג), הוי אומר, זה עונג שבת. במה מענגו וכו', בתבשיל של תרדין ודגים גדולים וראשי שומין". וז''ל ה'תו''ח': "הרי מאכלים אלו נאכלים אף בימי החול. האם נימא דלכבוד ש''ק נשתנו הטעמים במאכלים אלו כמו הנס שהיה במן?...
על ידי שש ושמח
ד' ינואר 27, 2021 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חישוב שיעור הסכנה כאשר הרבה ניצולים ממנה
תגובות: 11
צפיות: 588

Re: חישוב שיעור הסכנה כאשר הרבה ניצולים ממנה

לכאורה פשוט שמי שמסתכן וניצול מהסכנה אינו בכלל החשבון. הגע עצמך, אם ברור לנו שהרבה יסתכנו אבל ברור שלא ימות אפי' אחד, וכי יש צד להחשיבו פיקו"נ? אבל יש לזה משקל מצד אחר, שהרי גדר פיקו"נ אינו רק לפי אחוזים אלא יש משקל לזה שהסכנה לפנינו. וכלשון החזו"א (יו"ד ר"ח ז') לגבי נתוחי מ...
על ידי שש ושמח
ד' ינואר 27, 2021 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 92
צפיות: 6945

Re: קדימה להחיות צעיר בפני זקן

... הנה לא נתפרש במשנה קדימה של צעיר לזקן וגם לא קדימה לבעל אשה ובנים על פני ערירי ההולך בטל, ומשמע שמלבד דיני הקדימה המפורשים במשנה אין עוד עדיפויות, ומאי חזית וכו', וכל נפש מישראל חביבה עד מאד. אמנם י"ל דכל זה הוא דוקא באופן שהנידון הוא חיוב הצלת חיים ואיסור לא תעמוד וכו', ... לא הבנתי, הרי ...
על ידי שש ושמח
ג' ינואר 26, 2021 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ובחנוני נא בזאת-עשירות ממעשרות בזמן הזה
תגובות: 37
צפיות: 3164

Re: ובחנוני נא בזאת-עשירות ממעשרות בזמן הזה

אני חולק על התנסחות המקשן הקושיא - אם יש - זה לא קושיא יסודית ב"אמונה", זה לא איזה סתירה שהמאמין חייב לטפל עמה. זה קושי בשיטת הראשונים / אחרונים שנקטו שההבטחה קאי גם על מעשר כספים, מהמציאות דהרי חזינן דלאו הכי, והקושיא באמת מרפסין איגרא שהרי הכתוב עומד וצווח ובחנוני נא בזאת דחייב להיות בא...
על ידי שש ושמח
ב' ינואר 25, 2021 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: ובחנוני נא בזאת-עשירות ממעשרות בזמן הזה
תגובות: 37
צפיות: 3164

Re: ובחנוני נא בזאת-עשירות ממעשרות בזמן הזה

פולסברג כתב:
איש-אחד כתב:עדיין צ"ע, דא"כ איך שייך "ובחנוני נא בזאת" אם ניתן תמיד לפרש את זה בסיבות אחרות?

viewtopic.php?f=17&t=34134&hilit=%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94#p369556
על ידי שש ושמח
א' ינואר 17, 2021 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 937

Re: אשה אחת מנשי אברכי הכולל...

לכאורה אין לך כבוד הבריות גדול מזו, והלואי שיהא רק הלבנת פנים ולא תשתנה לכרום; כל הישיבה והשכונה ידעו שעקרת הבית שכחה דבר כה חמור והקולר תלוי בצוארה, ואתה משיאה שם רע בשכינותיה, ובודאי יחשבו הבחורים פעמים קודם שיאכלו אצלה עוד. אני חושב שאם הייתי נתקל בכזה מקרה הייתי סומך יותר בכשרות על משפחה זו. כל...
על ידי שש ושמח
ו' ינואר 15, 2021 11:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הרב שך זצוק"ל
תגובות: 154
צפיות: 25599

Re: מרן הרב שך זצוק"ל

נוטר הכרמים כתב:ולעצם הענין, דמיין את עצמך כמנהיג או כראש קהילה גדולה,
ותחשוב מה יותר קל, (מכל הבחינות),
להחליק את הפינות ולהתנהג "יפה",
או להלחם על העקרונות ולחדד אותם.

להלחם.
על ידי שש ושמח
ו' ינואר 15, 2021 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטיגור וסניגור בדיני אדם
תגובות: 14
צפיות: 841

Re: קטיגור וסניגור בדיני אדם

מצ"ב מש"כ בס"ד בספרי גם שם אין שום מקור לשאלה הפשוטה: אם נניח שבזמן התנ"ך וחז"ל לא היתה "פרקליטות", והיום מוסכם על רוב הציבור שראוי לייסד מוסד כזה, ואין לנו מקור שדעת התורה שוללת מוסד כזה, והמנהג הוא שיש כח לציבור לתקן תקנות - האם החלטת רוב הציבור מאפשרת ומחייבת מ...
על ידי שש ושמח
ו' ינואר 15, 2021 10:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר שמסר לשומר
תגובות: 11
צפיות: 997

Re: שומר שמסר לשומר

מבואר (תוס' ב"מ ל"ו א' ועוד ראשונים שם, שו"ע רצ"א כ"א) שלכו"ע לכתחילה אסור לשומר למסור לשומר אחר. למעשה היום כמדומני שכל מי שמסכים לקבל חפץ לשמירה מחבירו, דעתו שאם יוצרך לפתע לצאת מביתו וכדו' יוכל לתת לשומר אחר לשמור. האם השתנה הדין? [בשו"ע שם סכ"ב "מי שה...
על ידי שש ושמח
ה' ינואר 14, 2021 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטיגור וסניגור בדיני אדם
תגובות: 14
צפיות: 841

Re: קטיגור וסניגור בדיני אדם

ד. מצ"ב מש"כ בס"ד בספרי בזה (ומן הסתם לא ימצא חן בעיני כתר"ה). השאלה איננה האם הנכתב ימצא חן בעיני מישהו או לא. השאלה היא האם בנכתב ישנה הוכחה כל שהיא לטיעון המרכזי שלך שא"א לחדש תפקידים לשלטון, ועל זה התשובה היא שלילית, בחלק שהעלית אתה אפי' לא טוען שיש ראיה לדבריך אלא רק ש...
על ידי שש ושמח
ד' ינואר 13, 2021 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטיגור וסניגור בדיני אדם
תגובות: 14
צפיות: 841

Re: קטיגור וסניגור בדיני אדם

א. סברא פשוטה שאפי' גוי אמור להבין [אנשי שכם]. על העדים אולי מוטל לבוא ולהעיד, ואין שום סברא להטיל עליהם יותר מזה כגון לחפש ראיות ולתפוש את הנאשם וכדו'. למי שצריך ראיות לכל דבר: מפורש ברמב"ם ריש הל' סנהדרין "שוטרים אלו בעלי מקל ורצועה כו' וכל מעשיהם ע"פ הדיינים וכל שיראו בו ערות דבר מ...
על ידי שש ושמח
ד' ינואר 13, 2021 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטיגור וסניגור בדיני אדם
תגובות: 14
צפיות: 841

Re: קטיגור וסניגור בדיני אדם

בספרי כתבתי בס"ד כך: באשר לגוף משפטי העוסק באכיפת החוק, דהיינו הפרקליטות והתביעה הכללית, הרי שלא מצאנו כל מקור לעצם קיומו של מבנה ביצועי מעין זה בהלכה. פתיחתם של הליכים הלכתיים בנושאים פליליים מצויה היתה, ככל הנראה, בידי הנפגעים ומשפחותיהם (על מעמדם של קרבן העבירה ומשפחתו בהקשר זה, יעויין בהרח...
על ידי שש ושמח
א' ינואר 10, 2021 6:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור
תגובות: 50
צפיות: 11526

Re: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור

ייש"כ! מה המקור? הסיפור כאילו הגרי"א [רצה ל]התיר אכילת קטניות בפסח בשעת הרעב גם למי שאינו רעב, לכאו' מוזר. ייש"כ. במקורות שהבאת כתוב בשם ר"י ליפשיץ שהתיר לעצמו רק בער"פ אחר חצות, שבזה י"א שלא נאסרו כלל קטניות. ומבואר שבפסח עצמו לא התיר. והמקורות שמספרים שהתיר לעצמו גם ...
על ידי שש ושמח
ו' ינואר 08, 2021 12:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור
תגובות: 50
צפיות: 11526

Re: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור

ייש"כ!
מה המקור? הסיפור כאילו הגרי"א [רצה ל]התיר אכילת קטניות בפסח בשעת הרעב גם למי שאינו רעב, לכאו' מוזר.
על ידי שש ושמח
ש' ינואר 02, 2021 10:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: כף החיים
תגובות: 29
צפיות: 1401

Re: כף החיים

אבני גזית כתב:גדולי ישראל לא עומדים למבחן שלנו, כן?

בהחלט עומדים למבחן. מי שלא מפעיל את שכלו ומתייחס לאנשים כגדולים רק משום שכך מתייחסים אליהם ברחוב זו זכותו, אבל שלא יבוא בטענות למי שכן משתמש בשכל שלו.
על ידי שש ושמח
ש' ינואר 02, 2021 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פרעה גובהו אמה פשט או משל?
תגובות: 52
צפיות: 6301

Re: האם פרעה גובהו אמה פשט או משל?

דברי נחמיה כתב:ואף אם יש אמוראים או תנאים שהופכים כל מי שחושב שהאגדות אינן כפשוטן לגל של עצמות אני מוכן למסור את נפשי לטובת האמת.

גם אם החלטת למסור את נפשך במלחמה נגד התנאים והאמוראים "למען האמת", כדאי שתעשה את זה במקום אחר, לא כאן.
על ידי שש ושמח
ג' דצמבר 22, 2020 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 169245

להכניס עצמו בסכנה קטנה כדי להנצל מסכנה גדולה

מי שחולה במחלה ויש לו רפואה שיש בה סיכון מסויים אלא שהוא פחות מהסיכון במחלה. האם יש סברא להמנע מהרפואה משום דשב ואל תעשה עדיף? ראיתי מביאים מדברי התפא"י בבועז סוף יומא, שהביא ד' התו' ע"ז כ"ז ב' דמי שודאי ימות אם לא יתרפא מותר להתרפאות מעכו"ם אע"פ שיש חשש שהעכו"ם יהרגנו,...
על ידי שש ושמח
ב' דצמבר 21, 2020 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב לעשות מעשה מצוה שממ"נ אינו מצוה
תגובות: 4
צפיות: 284

Re: חיוב לעשות מעשה מצוה שממ"נ אינו מצוה

ייש"כ לכל העונים.
[לגבי ספק פטר חמור יתכן שאינו שייך לנידון הנ"ל ובודאי יועיל לפדות שוב, אם נאמר שבממון שהדין הוא הממע"ה נעשה שלו בתורת ודאי, וכידוע בשם הגרש"ש ועוד]
על ידי שש ושמח
ב' דצמבר 21, 2020 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב לעשות מעשה מצוה שממ"נ אינו מצוה
תגובות: 4
צפיות: 284

חיוב לעשות מעשה מצוה שממ"נ אינו מצוה

שמעתי בשם חכ"א שהסתפק במקרה דלהלן: תשע חנויות מוכרות אתרוגים, כולן מוכרין אתרוגים כשרים ואחת מוכרת אתרוגים מורכבים, ולקח אתרוג אחד מאחת מהן ואינו יודע מאיזו לקח ונטלו, - הרי כל קבוע כמחצה על מחצה ומספק לא יצא יד"ח אתרוג וצריך ליטול עוד אתרוג. ושוב פירש אתרוג שני מהחנויות, והנה אתרוג זה הוא...
על ידי שש ושמח
א' דצמבר 20, 2020 8:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעל השרידי אש
תגובות: 187
צפיות: 37067

Re: בעל השרידי אש

עדיין לא מובן לי הדמיון כלל וכלל [כאמור, לא כתוב בגמ' "שמותר לחלוק על הקודמים ועל המנהג", רבי לא חלק אלא ר"מ, רבי בס"ה קיבל עדות על דעתו של ר"מ] אבל נראה שהדיון לא מקדם כלום. בכל אופן, גם אם לא נדע תשובה על גמ' זו, די מצחיק ללמוד מכאן שמותר תמיד לחלוק על גדולים ממנו, הרי כל ...
על ידי שש ושמח
ש' דצמבר 19, 2020 11:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעל השרידי אש
תגובות: 187
צפיות: 37067

Re: בעל השרידי אש

הרב יבנה, מה הענין להדביק כאן כל מיני ציטוטים במקום להסביר לי ברור במה אני טועה? חשבתי שהדברים מבוארים מצד עצמם ושאין צורך להסבירם. מדברי רש"י והמאירי מבואר שהבינו שמדובר גם במי שלא הגיע למדרגת רבותיו, והיה מקום לדחות את דבריו לומר שאינם נכונים מצד שאיך יתכן שצדק נגד כל רבותיו ובשונה מהמנהג. ו...
על ידי שש ושמח
ו' דצמבר 18, 2020 12:45 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעל השרידי אש
תגובות: 187
צפיות: 37067

Re: בעל השרידי אש

השרידי אש לא פקפק בדברי רבנן סבוראי. הדברים הובאו על נכון בחי' שרידי אש ב"מ סי' כח. ייש"כ לכת"ר, וללבי במערב שהעלה הקובץ. ובאמת בהערות שם [עמ' 4 בקובץ שצורף לעיל] בשם דבריו שבע"פ נראה כעין הנוסח שהובא לעיל, שפקפק בדברי רבנן סבוראי, וכלשונם "ואציין שהגריי"ו העלה בשיעורי...
על ידי שש ושמח
ה' דצמבר 17, 2020 3:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעל השרידי אש
תגובות: 187
צפיות: 37067

Re: בעל השרידי אש

יש כאן ביאור מחודש של השרידי אש בסוגיא ב"מ ו' א' [מתוך המאמר השני בי"נ שהעלו מקודם]. האם לדעתו הוא חכם יותר מרבנן סבוראי או רק יותר מכל הראשונים? חולין ו: - ז. העיד רבי יהושע בן זרוז בן חמיו של רבי מאיר לפני רבי על ר"מ שאכל עלה של ירק בבית שאן והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו חברו על...
על ידי שש ושמח
ה' דצמבר 17, 2020 12:57 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בעל השרידי אש
תגובות: 187
צפיות: 37067

Re: בעל השרידי אש

יש כאן ביאור מחודש של השרידי אש בסוגיא ב"מ ו' א' [מתוך המאמר השני בי"נ שהעלו מקודם]. האם לדעתו הוא חכם יותר מרבנן סבוראי או רק יותר מכל הראשונים?
שרידי אש.jpg
שרידי אש.jpg (97.94 KiB) נצפה 1460 פעמים
על ידי שש ושמח
ג' דצמבר 15, 2020 5:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: שמן זית ללא הגרעינים - הידור הגרי"ש אלישיב
תגובות: 29
צפיות: 3156

Re: שמן זית ללא הגרעינים - הידור הגרי"ש אלישיב

אין שום הידור לשלם לישראל כמעט פי 2.5 ממה שעולה המוצר אצל נכרי.
ואדרבא הידור גדול שלא לקנות במחיר כזה אלא לקנות אצל הנכרי ובכך לעודד תחרות והוזלת מחירים לטובת כל עם ישראל.
על ידי שש ושמח
ה' דצמבר 10, 2020 8:09 pm
פורום: חנוכה
נושא: ימי החנוכה-להשכיחם תורתך?
תגובות: 40
צפיות: 5848

Re: ימי החנוכה-להשכיחם תורתך?

לדעתי הזעקה על ביטול תורה בחנוכה היא מוגזמת, הרי קבעום להלל והודאה ובודאי שכרוך בזה קצת ביטול תורה וזה מה שתקנו חז"ל, ומנהג ישראל לעשות סעודות אינו דבר ריק, ובפרט שיש כמה ענינים שאם לא היינו עושים אותם בחנוכה היינו צריכים להמציא יום אחר למעט מלימודינו ולעשות אותם, כגון מי שיש לו ילדים [או נכדים...
על ידי שש ושמח
ד' דצמבר 09, 2020 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאו דלפני עוור בהתראת מסית
תגובות: 8
צפיות: 290

Re: לאו דלפני עוור בהתראת מסית

לא שייך לומר שזה שמתעסק בביעור המסית ומיעוט ההסתה בעולם עובר בלפנ"ע דמסית, וכמשנ"ת כאן viewtopic.php?f=51&t=40245&p=660528&hilit=%D7%9C%D7%A4%D7%A0+%D7%A2#p660528
על ידי שש ושמח
ו' דצמבר 04, 2020 9:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם
תגובות: 43
צפיות: 6140

Re: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם

אבל מנין שהב"י לא העתיק כל הלשון, אולי העתיקו בשלמות ומעתיק או מדפיס ספר ב"י השמיטו? [הרי ספר בדק הבית מיועד גם להשלמת השמטות המדפיסים כמבואר בהקדמתו]
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 29, 2020 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוצאות שבת ויו"ט - האם נאמר גם לגבי ביגוד
תגובות: 6
צפיות: 1068

Re: הוצאות שבת ויו"ט - האם נאמר גם לגבי ביגוד

לענ"ד פשוט שגם אם אין זה אלא הידור בודאי הוא בכלל הוצאות שבת ויו"ט, ולא גרע ממנורה יפה לשבת שהוא בכלל הוצאות שבת.
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 29, 2020 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 169245

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מתנצל. ט"ס וצ"ל חי"א שו"ת שבט הלוי חלק יא סימן עא כבוד ידידי המכובד מופלא עושה פלא הגאון השלם בתו"י ר' שמואל אליעזר שטרן שליט"א ר"מ ורב בבני ברק יצ"ו. ... ה. ואשר שאל לענין קטן ששכח תפלת מנחה ונעשה בר מצוה בליל ערבית, דעתי כמש"כ ומצדד כבודו דבזה לא שייך ת...
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 27, 2020 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1081
צפיות: 169245

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בשבה"ל (ח"א סו"ס ע"א) שאין שייך בזה תשלומין, ולא הבנתי הטעם.
ולהורות נתן (ח"ז סי' ד') כ' שנראה פשוט שחייב להשלים.
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 27, 2020 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השגחה או בחירה
תגובות: 13
צפיות: 680

Re: השגחה או בחירה

אליעזר ג כתב:מי אמר שנוקף הכוונה נפגע וליצור סתירה עם החז"ל שהבאתי לעיל ,ואולי כוונתו מזיז

תלמוד בבלי מסכת חולין דף ז עמוד ב
ואמר ר' חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו ואדם מה יבין דרכו א"ר אלעזר דם ניקוף מרצה כדם עולה
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 27, 2020 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתיחת ההיכל בחודש התשיעי
תגובות: 24
צפיות: 3228

Re: פתיחת ההיכל בחודש התשיעי

עזריאל ברגר כתב:כשהוא רואה את חברו עושה פתיחת הארון בקול רעש גדול כמה פעמים בשבוע במשך חודש

זוהתה חומרה חדשה. עד היום חשבתי שפעם אחת בחודש דיים ...
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 27, 2020 10:05 am
פורום: חנוכה
נושא: שואת אלכסנדריה בימי החנוכה ומסירות הנפש
תגובות: 2
צפיות: 307

Re: שואת אלכסנדריה בימי החנוכה ומסירות הנפש

נוטר הכרמים כתב:אולם באמת יל"ע טובא מאי טעמא מסרי נפשייהו לקיים מצות הדלקת נר חנוכה בהדלקת נרות בחוץ, הרי להדיא אמרו ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו ודיו (שבת כא, ב).

בפשטות י"ל שבאמת הדליקו בפנים ומ"מ נודע למלך.

עבור לחיפוש מתקדם