החיפוש הניב 688 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שש ושמח
ב' דצמבר 11, 2017 10:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רחב הזונה, מה הועיל הסימן?
תגובות: 7
צפיות: 659

Re: רחב הזונה, מה הועיל הסימן?

עיין במאמרו של הרח"ב הנמצא כאן viewtopic.php?f=46&t=27081&p=357902&hilit=%D7%A8%D7%97%D7%91+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94#p354270 ליד הע' 123.
על ידי שש ושמח
ג' דצמבר 05, 2017 2:47 pm
פורום: חנוכה
נושא: שאלות בהלכות חנוכה
תגובות: 13
צפיות: 1294

Re: שאלה בענין ברכת הרואה נר חנוכה

פשוט, נ"ח פרסומו ע"י הרואים אותו ומגילה פרסומה ע"י השומעים אותה. לא הבנתי מה השאלה "מי אמר שיש מצוה לראות", חז"ל אמרו, לא מספיק? ---- http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=30819&p=323402&hilit=%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%94+%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9A+%D7...
על ידי שש ושמח
ג' דצמבר 05, 2017 2:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: שאלות בהלכות חנוכה
תגובות: 13
צפיות: 1294

Re: שאלה בענין ברכת הרואה נר חנוכה

אריה הכהן כתב:ומדוע באמת מי שאינו קורא את המגילה וגם אינו עתיד לקרותה (משום אונס) כשרואה קריאת המגילה יברך 'שעשה נסים', מאי שנא מנר חנוכה?

קריאת המגילה לא רואים אלא שומעים. ומי ששומע מברך.
על ידי שש ושמח
ב' דצמבר 04, 2017 11:51 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מפיץ טוב
תגובות: 26
צפיות: 2024

Re: מפיץ טוב

רעהו שעובד דרך מפיץ אחר, אמר לי שדרכו כל תקופה לערוך סבב עצמי בחנויות, ולהתעניין אצל המוכר אודות הספר בלי לספר לו כמובן שהוא המחבר, ודואג עי"ז שהספר יוזמן ע"י בעלי החנויות. משנה ב"מ נ"ח ב כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ובנידו&quo...
על ידי שש ושמח
ה' נובמבר 30, 2017 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

יש נידון דומה קצת, (אולי נכב"ב), על מי שקנה אתרוג יקר מאד, אבל אחרי היום הראשון הבחין שהיה בו איזה פגם, וכעת עולה הטענה שאם הוא יתבע את ביטול הקנייה מדין מקח-טעות, אז למפרע הוא לא יצא יד"ח כי האתרוג לא היה שלו. אולי הת"ח דפה יאמרו אם זה דומה או שונה, ומה באמת הדין. לא הבנתי מה הצד לו...
על ידי שש ושמח
ג' נובמבר 28, 2017 1:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישנם מקומות שהטור חולק על אביו הרא"ש?
תגובות: 18
צפיות: 1269

Re: ישנם מקומות שהטור חולק על אביו הרא"ש?

למה שהטור לא יחלוק בשום מקום על אביו?
או, בנוסח אחר, האם מצינו מי מגדולי הדורות [שיש בידינו דעתו בחלקים גדולים של התורה] שלא חולק בשום דבר על רבותיו?
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

שו"ע אה"ע סימן ל"ח סעיף כ"ד או שאמר: התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש, או דבש ונמצא מים כגון שהיה מכוסה ולא הכירה בו עד אחר כך, בכל אלו והדומה להם, אפילו אמרה: בלבי היה להתקדש לו אפילו לא יתקיים התנאי, אינה מקודשת השו"ע לא קשור לנידון, אני מדבר באופן שאנן סהדי [מראש] ש...
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 8:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

כי קידושי כסף פירושם שהאשה מקנה עצמה בהנאת השו"כ שקיבלה, כמבואר בש"ס ובפוסקים. אולי היא מסכימה להתקדש גם בלאו הכי, אבל אין כאן קידושי כסף. כנראה אתה הבנת שליטוואק בא לענות על חשש מקח טעות בהקנאת הטבעת מהמוכר לבעל, אני דיברתי [וכך הבנתי את דבריו] על הטענה שגם בהנחה שהטבעת נקנתה לבעל, יש כא...
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

דווקא בנקודה הזו אני הייתי אומר שליטוואק צודק. מה המקור לדבריך שצריכה להתרצות מעיקרא?
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

בכל אופן, למה תהא נאמנת לומר אכן ולבטל המקח? בעל החנות אמר שזהו הטבעת, והבעל קנה אותה על סמך דבריו, ואפילו אם לא היה אלא ענין ממון לא תהא נאמנת, וגם בעל החנות אינו נאמן בהודאתו במקום שחב לאחריני, קרי הבעל. ועכשיו שנתארסה ע"י הטבעת, למה תהא נאמנת לבטל הקידושין? לא זכיתי להבין השאלה, גם אם נאמר ...
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 27, 2017 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

האריכות של הבל מביאה לידי גיחוך. אין כאן מום. הוא רצה טבעת, וראה מה שקונה, וקנה אותה. אין כאן שום חסרון בלתי השגעונות שבראש הכלה. (אם אני הייתי החתן, הייתי מסרב לקדש שנית). ... השאלה איננה על הקידושין אלא האם הרב שפסק טעון אישפוז מיידית או לא. ... כנראה ישנו בעיא בסיפור. פתאום אומרים שהכלה הזמינה א...
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 26, 2017 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:הנכנס למסעדה ומזמין מרק, ומביאים לו חתיכת קוגל, והוא רואה אותו ומשלם עבורו, וכאשר מגיע הביתה תפס שקוגל זה לא מרק, האם נאמר שיש בזה מקח טעות?

כן [אם אמר למוכר שרוצה מרק, ואינו מבחין בין מרק לקוגל]
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 26, 2017 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

איני מבין: הלא מסתמא (יותר ממסתמא) מדובר כנראה שלא היתה דעתה של הכלה נוחה מהטבעת, לא מחמת שוויה [כמו טבעת של 'הכל בשקל'] אלא רק מצד היופי או הדוגמא/הצורה, ולכן נראה שהנידון לא אמור להתחיל כלל, וכמו שהובא כבר לעיל שנהגו העולם לקדש בטבעת שאין בה אבן, כדי שלא תטעה לומר שהוא שווה יותר ולא סמכה דעתה. הא...
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 26, 2017 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

החתן לקח את הטבעת ושילם עליה והסכים לה. זה לא היה סיפור של לוקח כלי מבית האומן על מנת לבקרו. החתן לא יכול לטעון על החנות מקח טעות, מאחר שאין שום מום בהמקח בזה שהכלה לא התרצה לה. והוא קידש אותה, והיא קיבלה, וחסל. אני שמעתי שהזמין דוגמא מסויימת וקיבל דוגמא אחרת, ובזה לכאו' פשוט שזה מקח טעות. וגם אם ה...
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 20, 2017 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

שמש כתב:ומ"מ כמ"ש לעיל אם בשעת החופה הסכימה פעמיים(!) לקבל את הטבעת בקידושיה נראה שאין צורך בקדושין נוספים. אם כי נראה שפשוט במתקדשים סדרתיים עסקינן (נערווין?) הא ותו לא מידי.

כמדומני שמצוי מאד שהכלה אינה מבחינה בצורת הטבעת בשעת הקידושין אלא רק לאחמ"כ.
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 20, 2017 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 4507

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

מה הבעיה? נתנו לה לבחור מראש איזה טבעת יקנה לה, [וכמו שבד"כ נותנים לה לבחור את שאר התכשיטים שמקבלת מצד החתן]. ובאמת איני מבין למה לא מועיל מה ששאלו האם הטבעת שוו"פ. וכנראה סברו המורים שזו מועיל רק אם יתגלה שהטבעת שווה פחות, אבל בנידו"ד שמקפידה על צורת הטבעת לא תועיל אמירה זו. או שאמיר...
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 19, 2017 2:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]
תגובות: 15
צפיות: 1135

Re: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]

לא נחלקו אחרונים האם פוסל את השחיטה אלא האם נחשב הפסק לגבי ברכה, ואדרבא מוכח מדבריהם שבעצם האמירה אין שום פסול.
ודברי הפרו' שהבאת נראים שטויות גמורות כדרכם של פרופסורים. וגם אם הוא צודק, הרי ודאי שהמוסלמי הפשוט אינו חושב כך, ודעתו היא שחשובה לנידון ההלכתי.
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 17, 2017 11:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]
תגובות: 15
צפיות: 1135

Re: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]

לא התחייבתי להגיב דווקא לפותח האשכול ולא למגיבים שאחריו.
וחצמזה, בפשטות יש קשר בין הנידונים, לא בדקתי כעת.
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 17, 2017 10:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]
תגובות: 15
צפיות: 1135

Re: קדושת שם 'אלוהי' האסלאם [קוראן וש"ס]

שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תכא (תתסג) והוי יודע שאע"פ שכתבתי שהנשבע באללה הוי שבועה לענין הזכרת השם לא הוי כמזכיר את השם שאם הזכירו לבטלה חייב נדוי ודקדקתי כן מלשון הרמב"ם ז"ל שכתב פ' בתרא דשבועות (הלי"א) וז"ל ולא שבועה (לשם בבגד) [לשוא בלבד] היא [ש]אסורה אלא אפילו להז...
על ידי שש ושמח
ה' נובמבר 16, 2017 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר על התורה
תגובות: 39
צפיות: 3590

Re: ספר על התורה

[בתקווה שימחקו מכאן את כל הדיון לגופם של אנשים כולל הודעה זו]
אני לא מסכים עם רוב דעותיו של הר' לייטנר, ודווקא משום כך אני רוצה להביע את תודתי אליו. אם יהיו כאן רק אנשים שחושבים אותו דבר לא יהיה שום טעם בדיונים כאן. אחד מהדברים שלמדתי ממנו זה לא להגרר אחרי הרמה של כמה מהכותבים כאן.
על ידי שש ושמח
ג' נובמבר 14, 2017 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?
תגובות: 32
צפיות: 3092

Re: האם מרן החזו"א למד/השתמש בספרות השו"ת?

לא. יש גליונות של החזו"א עצמו שנדפסו בשו"ת וחידושים סי' ת"ט ת"י. וכמדומני שנדפסו גם בחלק ממהדורות הצילום של מנחת ברוך.
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 12, 2017 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 52
צפיות: 5510

Re: עלון חדש של ד"ת קצרים ברמות א' - גליון 1 (ובקושיית הגר"ד לנדו שם)

למה פשוט לך שאם שניים ראו מהפרופיל הצדדי ואחד ראה מקדימה [ואינו יודע מיהו אלא זוכר את צורת הפנים], ובשעה שבא לבי"ד הושחתו פניו מקדימה ולכן העד השלישי אינו יודע כלל מיהו הרובע, פוסל את העדות?
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 12, 2017 2:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 52
צפיות: 5510

Re: עלון חדש של ד"ת קצרים ברמות א' - גליון 1 (ובקושיית הגר"ד לנדו שם)

אני לא חושב שתלוי האם בשעה שבאים העדים נמצא הקא"פ בעולם. ומסתבר שאם הנרבע ראה שראובן רובעו ואח"כ מת יפסול את העדות.
הטענה שלי היא שהנרבע כלל לא ראה את מה שהעדים מעידים עליו כעת. הם מעידים שראובן רבע, והנרבע כלל אינו יודע האם ראובן רבע או לא.
על ידי שש ושמח
א' נובמבר 12, 2017 2:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 52
צפיות: 5510

Re: עלון חדש של ד"ת קצרים ברמות א' - גליון 1 (ובקושיית הגר"ד לנדו שם)

אם כן יש כאן חידוש לענ"ד, שעד שחולה ל"ע אלצהיימר או דמנציה, וידוע לנו ששנייה אחר מעשה הקידושין לא יוכל להעיד עליו חשיב כעד. לא הבנתי איך הגעת לחידוש הזה. ---- בעיקר קושיית הגרד"ל, לכאו' אה"נ ואם הנרבע תפס את הרובע ויכול להעיד עליו באמת יפסול את העדות, וכוונת הגמ' להעמיד באופן שה...
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 10, 2017 3:01 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: " שמעתי מהחזון אי"ש "
תגובות: 19
צפיות: 6158

Re: " שמעתי מהחזון אי"ש "

מה יש לתקן? אני כותב מה שנראה לי, לא דיברתי נגד אף אחד ולא המעטתי בכבודו של ר' דב זצ"ל. אם יהיה אסור לכתוב כאן להיפך מדעתו של כל ת"ח יהיה אסור לכתוב כאן כלום. קשה להאמין שר' דב עצמו חשב שיש לדמות בחורי ישיבה בפוניבז בזמן החזו"א לבחורי ישיבה בזמנינו, ולו מחמת החילוק הפשוט שאז באו לישיב...
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 10, 2017 2:46 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: " שמעתי מהחזון אי"ש "
תגובות: 19
צפיות: 6158

Re: " שמעתי מהחזון אי"ש "

שייף נפיק כתב:יעויין בספר לעובדך באמת חלק א' עמ' רצב

חלק ב'
על ידי שש ושמח
ו' נובמבר 10, 2017 2:04 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: " שמעתי מהחזון אי"ש "
תגובות: 19
צפיות: 6158

Re: " שמעתי מהחזון אי"ש "

לגבי דברי החזו"א,
נראה פשוט שהיום נשתנו הטבעים בענין זה.
על ידי שש ושמח
ה' נובמבר 09, 2017 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה ב'ארחות חיים' [לוניל]?
תגובות: 16
צפיות: 773

Re: סתירה ב'ארחות חיים' [לוניל]?

או שהוא חשב שבמקומות מסויימים השו"ע החטיא את מטרתו.
על ידי שש ושמח
ד' נובמבר 08, 2017 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה ב'ארחות חיים' [לוניל]?
תגובות: 16
צפיות: 773

Re: סתירה ב'ארחות חיים' [לוניל]?

שש ושמח, מי אמר לך שהארחות חיים, הרוקח וכיוצא בהם התכוונו להכריע את ההלכה בכל מקום? אולי היו מקומות שהספיק להם להביא את השיטות השונות? אין בעיה להביא שיטות שונות, הבעיה להביא במקום אחד שיטה אחת בסתם ובמקום אחר שיטה הפוכה בסתם. מי שנוהג כך זה מוכיח שמביא כל מה שמצא כתוב וגם דברים שלא הכריע שהם נכוני...
על ידי שש ושמח
ד' נובמבר 08, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על התקן שבת למקררים
תגובות: 75
צפיות: 7685

Re: על התקן שבת למקררים

כמה ידיעות מכלי ראשון: א. משמרת השבת פועלים עבור רווחים, כך שמעתי במפורש ממשווק שלהם במסל''ת. ובזה הנאמנות שלו גדולה מזו של הרבנים החשובים, אותם יש ענין ברור להונות. ב. כאשר יצאו הפרסומים הרעשניים של משמרת השבת, המכון הטכנולוגי [איזה שם דפוק... כשהוקם עוד לא ידעו כלום על יחסי ציבור] ביקש להוציא חוב...
על ידי שש ושמח
ד' נובמבר 08, 2017 2:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה ב'ארחות חיים' [לוניל]?
תגובות: 16
צפיות: 773

Re: סתירה ב'ארחות חיים' [לוניל]?

כל המעיין בארחות חיים יווכח שכמעט 'לית ליה מגרמיה' מאומה, שהכל הוא שאב וליקט ממקורות אחרים ובלשונות שלהם, פרט למקומות בודדים. לא בדקתי את כל הספר כולו אלא רק חטיבה מסוימת, ושם זה ממש כך, ומסתבר גם שכן הדבר בשאר הספר. ואם כן אין כל קושיה על סתירות העולות בדבריו, שהדבר מצוי בחיבורים בעלי אופי לקטני, ...
על ידי שש ושמח
ב' נובמבר 06, 2017 9:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל
תגובות: 39
צפיות: 5326

Re: הגה"צ ר' אברהם הלוי הורביץ ז"ל

ליטוואק, הבעיה שלך היא עם החזו"א והסטייפלער [ועם הגרח"ק שעבר על הספר], לא עם מחבר ארחות רבינו.
[ולפני שיפרשו אותי לא נכון אני מבהיר שגם אני לא חושב שהוא הדפיס רק מה שצריך להדפיס].
על ידי שש ושמח
ג' אוקטובר 31, 2017 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה
תגובות: 70
צפיות: 5474

Re: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה

אכן בסימן צז סעיף טו מפורש כדבריך שכופין אותו עד שתצא נפשו באינו רוצה לפרוע. אבל לעניין עונה (בלאו הכי זה לא עשה אלא לאו) כדברי מבואר בשו"ע סוף סימן ע"ו ובסימן ע"ז שרק כופין אותו לגרש וליתן כתובה וה"ה באשה. כבר כתבתי לעיל שבפועל בודאי שאין כופין על קיום עונה. השאלה היא מה הטעם. ...
על ידי שש ושמח
ג' אוקטובר 31, 2017 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה
תגובות: 70
צפיות: 5474

Re: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה

למה לדעתך דנים בגמרא על האומרת בעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה אם כופין אותו לתת גט ולא פשוט כופין אותו עד שתצא נפשו? ולמה לדעתך החייב לחבירו ממון יורדים לנכסיו ואי לא ציית דינא נוהגים בו כמבואר בגמרא במו"ק ולא פשוט כופין אותו עד שתצא נפשו עיין כתובות פו? לא יודע מה הענין במשחק השאלות הזה במקום ד...
על ידי שש ושמח
ג' אוקטובר 31, 2017 7:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה
תגובות: 70
צפיות: 5474

Re: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה

אוצר החכמה כתב:השתגעתם לגמרי. אשה שאינה רוצה לשמש עם בעלה או בעל שאינו רוצה לקיים עונה מכין אותם עד שתצא נפשם?

למה לדעתך מי שאינו רוצה לקיים מ"ע של עונה אין כופין אותו עד שתצא נפשו?
על ידי שש ושמח
ב' אוקטובר 30, 2017 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה
תגובות: 70
צפיות: 5474

Re: אשה שבגדה בבעלה מה תעשה

כנראה כוונת האברך שאשה קנויה לבעלה לגבי תשמיש והיה ראוי שיכפו אותה ע"ז, וכמו שעבד משועבד לעבודת רבו וכופים אותו על זה, ולא משום עשה ממש. וכדבריו מבואר כאן http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=34508&p=374760&hilit=%D7%90%D7%A9%D7%94+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%AA#p...
על ידי שש ושמח
ב' אוקטובר 30, 2017 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדרוש הי"א בדרשות הר"ן - היחס לערכאות
תגובות: 13
צפיות: 990

Re: הדרוש הי"א בדרשות הר"ן - היחס לערכאות

דברי האחיעזר:
אחיעזר לרא''ו.png
אחיעזר לרא''ו.png (114.74 KiB) נצפה 886 פעמים
אחיעזר לר' הרצוג.png
אחיעזר לר' הרצוג.png (52.54 KiB) נצפה 886 פעמים
אחיעזר לר' הרצוג2.png
אחיעזר לר' הרצוג2.png (54.12 KiB) נצפה 886 פעמים

דברי הר' הרצוג:
משואה ליצחק.PDF
(435.66 KiB) הורד 51 פעמים
על ידי שש ושמח
ה' אוקטובר 26, 2017 2:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם מותר להכין חדר שירותים בסוכה?
תגובות: 18
צפיות: 2068

Re: האם מותר להכין חדר שירותים בסוכה?

לעיקר הנידון, אם הנידון על עשיית צרכיו, פשוט שלא שייך לקיים בזה מצות סוכה [וגם הטלת מ"ר בסוכה רגילה אין בה קיום מצוה אפי' אם עשה כך לאונסו], שאין זה בכלל המצוה כלל. ואם הנידון על שאר תשמישים בתוך ביה"כ, מלבד מה שיש לדון על קיום מצוה במקום מטונף, יש מקום לדמות סוכה למזוזה, שבית הכסא פטור ממ...

עבור לחיפוש מתקדם