החיפוש הניב 3428 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לעומקו של דבר
ב' מאי 29, 2017 2:50 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: רבי מאיר תאומים אבי הפמ"ג, האם מקורב לחסידות?
תגובות: 32
צפיות: 1288

Re: רבי מאיר תאומים אבי הפמ"ג, האם מקורב לחסידות?

ראיתי מביאים שבספר רב פנינים לאביו של הפמ"ג, בדף כ"ט מביא מאיגרת רבי גרשון מקיטוב ששלח לגיסו הבעש"ט, אין לי את הרב פנינים, מישהו יכול להביא דבריו. [כפי הידוע לי רב פנינים אינו לאביו של הפמ"ג אלא להפמ"ג עצמו]. הספר רב פנינים הוא של אבי הפרמ"ג, שיצא לאור ע"י הפרמ&qu...
על ידי לעומקו של דבר
ב' מאי 29, 2017 2:14 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תיקון ליל שבועות - שיש בו משום חידושו
תגובות: 19
צפיות: 419

Re: תיקון ליל שבועות - שיש בו משום חידושו

ובזה יובן, כמובן, למה זה התיקון ליל שבועות ה"ארגינאלי".
על ידי לעומקו של דבר
ב' מאי 29, 2017 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הערוך
תגובות: 48
צפיות: 2088

Re: ספר הערוך

מוסף הערוך הם הוספות שהוסיף רבי בנימין מוסאפיה הרופא על דברי הערוך. חלקם בתור הוספות בסוף הערכים, וחלקם בתור ערכים בפני עצמם. בדפוסים המצויים עקרונית הוספות 'מוסף הערוך' מוקפות בסוגריים, אבל פעמים רבות הושמטו הסוגריים, ולכן מצוי שמחברים אינם מבדילים בין הערוך למוסף הערוך . לדוגמא, בנושא דין פאה נכר...
על ידי לעומקו של דבר
ב' מאי 29, 2017 11:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: החלב בחו"ל מהודר יותר מהחלב בארץ?
תגובות: 9
צפיות: 203

Re: החלב בחו"ל מהודר יותר מהחלב בארץ?

לרב לנדא יש מחלבה בארץ בשם "מהדרין".
על ידי לעומקו של דבר
ב' מאי 29, 2017 11:19 am
פורום: והצנע לכת
נושא: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')
תגובות: 11
צפיות: 196

Re: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')

הכלל הוא שמכיוון שהם קרובות הרי עצם מה שיש קשר שהוא גורם לשיחה, גורם ששיחת נימוס וכד' אינה שיחה של קורב, כי הופך להיות כמו דיבור לצורך ממש באשה בעלמא. וכמובן שהכל לפי העניין. והמ"י. השווה דברי הבן-יהוידע שהזכרתי כאן ברוך שכיוונת דברי לדברי גדולים. http://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 5:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 83
צפיות: 4233

Re: "הגה"ק ר' שמעלקא מַנַש"

מרחביה כתב:
לעומקו של דבר כתב:(אגב מצאתי "ר' בענדט (ב"ר) ר' מנש" שהי' ראב"ד באלטונה לפני בוא ר' יונתן אייבשיץ לרבנות אה"ו).

נתקשתי ע"י חכ"א להעיר:
אין הכוונה לר' בענדט בנו של ר' מנש, אלא לר' בענדט בנו של ר' מן. הש' היא שייכות, כמו איסרלש, או איידלש.

אז הנה, גם אני טעיתי.
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 5:37 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')
תגובות: 11
צפיות: 196

Re: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')

יושב ירושלים כתב:ולפי"ז לכאורה משם קצת ראיה להיפך וצ"ע.

שפיר י"ל דאיירי בשיחה בטלה וליצנות.
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 5:19 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')
תגובות: 11
צפיות: 196

Re: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')

ההוכחה מ'מדברת עם אחיה וקרוביה' לכאורה יש לדחות, שהרי לא כתוב שם שמותר לעשות כן לכתחילה, אלא שאם עושה כן אין הבעל מוחה בה [וכהמקבילה לזה בנמשל - כאדם שנפל זבוב לכוסו וזורקו ושותה הכוס]. דוחק. הלשון הוא "ומניחה". (ולפי דבריך מה המקבילה לזריקת הזבוב?) עכשיו ראיתי שבמאירי הנוסח "מדת כל ...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 5:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ויעק"בני זה פעמיים - שני גאונים שנסתלקו באותו יום בירושלים תרצ"ט
תגובות: 23
צפיות: 311

Re: ויעק"בני זה פעמיים - שני גאונים שנסתלקו באותו יום בירושלים תרצ"ט

לא נחלקתי לא עם לייטנר ולא איתך, דיברתי על קירבה לחוגי החרדים היינו ר"מ בלוי ודעימי', (וכתבתי זה כרקע לתמונה שהובאה שר"מ בלוי הספידו). האם עשו בחכמה/בצדק שהתקרבו אליו, וזאת בשים לב לעובדה ששפך מים על גופתו של ב"י, או מפני שתמך במפלגת המזרחי, וכן האם היה קרוב גם לחוגי הציונים והחופשיים...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 5:01 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')
תגובות: 11
צפיות: 196

Re: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')

אני אולי יחדד את דברי שוב, שאין המכוון להתיר מצד דדמו כקאקי חיוורי וכדו', אלא שגדר הדיבור האסור הוא הדיבור המיותר ושיחה בטלה, ודיבור נצרך מותר, ולא מפני שהצורך מתיר, אלא מפני שכאשר יש צורך אז הדיבור אינו בגדר שיחה בטלה, וגדר זה משתנה לפי העניין, ואם היא קרובתו ומתבקש שידבר עמה קצת מגדר הנימוס ממילא ...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 4:58 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')
תגובות: 11
צפיות: 196

Re: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')

ההוכחה מ'מדברת עם אחיה וקרוביה' לכאורה יש לדחות, שהרי לא כתוב שם שמותר לעשות כן לכתחילה, אלא שאם עושה כן אין הבעל מוחה בה [וכהמקבילה לזה בנמשל - כאדם שנפל זבוב לכוסו וזורקו ושותה הכוס]. דוחק. הלשון הוא "ומניחה". (ולפי דבריך מה המקבילה לזריקת הזבוב?) עכשיו ראיתי שבמאירי הנוסח "מדת כל ...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 4:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 83
צפיות: 4233

"הגה"ק ר' שמעלקא מַנַש"

ילקוט יוסף שובע שמחות ב הערות פרק ז' - הנהגת אבי הבן והמוהל ביום המילה אמנם מצאנו חברים להרב יד נאמן הנ"ל, וכמו שכתב בספר עטרת צבי, שצריך לחלוץ התפילין קודם המילה, ושכן נהג הגה"ק רבי שמעלקא מנש , והחוזה מלובלין, והו"ד בספר כורת הברית (סימן רסה). והגאון ממונקאטש בספר אות חיים (סימן כה)...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספדים מתנגדים
תגובות: 8
צפיות: 336

Re: הספדים מתנגדים

שמעתי מהרב יואל שוורץ שאחרי תקופת שאנגחאי היו כמה וכמה מתלמידי מיר שנסעו לארצות הברית. ר' חיים שמואלביץ והמשגיח ר' חצקל טענו כנגדם שיעלו לארץ ישראל. היתה תקופה שכמה מתלמידי מיר נפטרו באמריקה בגיל צעיר. כשהעלו את ארונו של אחד מהם לארץ, נתבקש ר' חצקל להספידו. הוא פתח: "אתם ראיתם" "אתם ...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום פרו ורבו בבנים שאינם הגונים - לאור תפילת השל"ה
תגובות: 16
צפיות: 146

Re: קיום פרו ורבו בבנים שאינם הגונים - לאור תפילת השל"ה

אוצר החכמה כתב:על איזה משלושת הדברים שכתבתי נכב"ב?

(1. שהגדר ידיעה עתידית ולא אי קיום המצווה. 2. שלא היה וודאי. 3. מה הדין בוודאי על פי טבע)

1. נושא האשכול. 2. עניין חזקי'.
עו"ח עשה על זה עניין פעם. לא העמקתי (כאן ושם).
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 3:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי עקיבא קיסטר זצ"ל ר"מ ישיבת יד אהרן ירושלים
תגובות: 17
צפיות: 639

Re: הגאון רבי עקיבא קיסטר זצ"ל ר"מ ישיבת יד אהרן ירושלים

בד"ה. תלמיד חכמים שמת מי יתן לנו תמורתו.
באוצר יש סדרה יקר תפארת.
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 3:02 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: האם יש צניעות ומעלה בהסתרת ימי הטומאה והטהרה
תגובות: 6
צפיות: 150

Re: האם יש צניעות ומעלה בהסתרת ימי הטומאה והטהרה

למשל כאן הביאו, שהגר"מ אליהו בעניין חיבור מיטות והפרדתן, לדעתו הגורם היחיד החשוב הוא שלא יכירו מתוכם את ימי הטומאה והטהרה.
viewtopic.php?f=51&p=363749#p365375
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 2:54 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: האם יש צניעות ומעלה בהסתרת ימי הטומאה והטהרה
תגובות: 6
צפיות: 150

האם יש צניעות ומעלה בהסתרת ימי הטומאה והטהרה

בשו"ת אג"מ יו"ד ח"ב תשו' ע"ז לגבי הרחקות איתא: ומטעם שהוא כבזיון לה ויש בזה משום כבוד הבריות לא חששו, משום שאין בזה בזיון כ"כ דידוע לכל שהנשים הן נדות י"ב יום בכל חדש כשאינן זקנות ולא מעוברות וצריכין להתרחק מבעליהן באיזה דברים, ואדרבה הא הרבה היו לובשות בגדים מיוחד...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 2:37 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')
תגובות: 11
צפיות: 196

שיחה עם עריות - קל יותר בקרובות (משפחה, עבודה וכו')

חשבתי לומר איזה דבר שנראה מצד אחד מחודש ומצד שני מוכח. (ועוררני ר' דודי צח). שבכל ענייני הקירבה לעריות, ישנם כאלו המעוררים שיש לדעת שחמותו היא ערווה גמורה לכל פרטיה ודקדוקיה. וכן במשודכת (שלא טבלה). וחשבתי לומר דבר פשוט, שבאמת מצד האיסור אין שום שינוי, אבל יש שינוי מצד ההקשר. דרך משל שמי שמתקשר לכלת...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 2:05 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: הפרדה בין גברים ונשים
תגובות: 96
צפיות: 5226

Re: הפרדה בין גברים ונשים

* בגדול, כבר נפגע היצה"ר שמתגרה בקרובות, אך יתכן שלא רק מקרובות בשר, אלא מכל קרובות מדרגה ראשונה החוש מעיד שהיצה"ר פחות מתגרה בהם, ולא ראי ישיבה בסעודה משפחתית, עם כלה, חמות, גיסה (כן, גם חמות היא ערוה עלינו בכל גיל ובכל צורה, בדיוק כמו השכנה מהרחוב), לסעודה משותפת עם נשים זרות לגמרי מבחי...
על ידי לעומקו של דבר
א' מאי 28, 2017 2:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ויעק"בני זה פעמיים - שני גאונים שנסתלקו באותו יום בירושלים תרצ"ט
תגובות: 23
צפיות: 311

Re: ויעק"בני זה פעמיים - שני גאונים שנסתלקו באותו יום בירושלים תרצ"ט

באותו עניין, מיהו המספיד את הרב יעקב מאיר? האין הוא ר' משה בלוי? מה השאלה (הראשל"צ דאז היה קרוב לחוגי החרדים יותר ממקבילו האשכנזי זכר כולם לברכה, כידוע). == פרסומו של הגרי"מ ביחס להכה"ח א"צ אכן לראיה, בכל אופן לכאו' היחס של הצופה של רב ראשי ברבנות הראשית למול רב חרדי וגם קיצוני ...
על ידי לעומקו של דבר
ו' מאי 26, 2017 12:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרז"ר בענגיס ואחיו רבי משה אהרן בן דעת
תגובות: 66
צפיות: 45251

Re: הגאון ר' זעליג ראובן בענגיס זצ"ל

הגאון רבי נטע פריינד היה מספר ששאלו את הגרז"ר זצ"ל בימיו האחרונים על מי נטשת הצאן וענה שיש שלשה אברכים חשובים בירושלים שיודע עליהם שיגדלו לבעלי הוראה גדולים ושאפשר לשאול אותם והם הגרש"ז אויערבאך והגרי"ש אלישיב והגר"ש ואזנר [התגורר אז בגבעת שאול] אגב, הסיפור התפרסם מאוד עוד ...
על ידי לעומקו של דבר
ו' מאי 26, 2017 11:03 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חג השבועות בשו"א - פירושו של האור החיים? פתרון התעלומה
תגובות: 1
צפיות: 91

Re: חג השבועות בשו"א - פירושו של האור החיים? פתרון התעלומה

יפה מאוד.
אם אכן נכונה הבנתך, ואין כאן טעות הדפוס מקור/אור אלא מליצת כבוד לשם חיים, הרי זה שייך לכאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=26966
על ידי לעומקו של דבר
ו' מאי 26, 2017 10:38 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חג השבועות כיום דין על תורה - השתלשלותה של טעות
תגובות: 75
צפיות: 4616

Re: חג השבועות כיום דין על תורה - השתלשלותה של טעות

למה דווקא במקום שהישיבות "הליטאיות" הולכות שלובות זרוע עם הרה"ק ממעז'יבוז' והרה"ק ר"א מקרלין, אתה מוצא מחלוקת?...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 26
צפיות: 321

Re: קיפול טלית בשבת

המצווה היא להתעסק בכבוד חפץ של מצווה.


א' זעירא כתב:אין כל מצווה להתעסק בכבוד מצווה, והדברים הוצאו מהקשרם. כוונת מהרי"ל היתה שיש להתחיל את השבוע בהתעסקות בענייני מצוה ולא בהתעסקות בענייני חולין. כלומר, לסדר לראשונה את חפצי המצווה שלא היינו יכולים לסדר בשבת.]


מה ההבדל?
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לחזר אחר המצוות
תגובות: 13
צפיות: 126

Re: למה לא לחזר אחר המצוות

מחשש החטאים בשווקים וברחובות. והריני מצטט מאגרת הגר"א "שתרגיל בכל היותר לישב יחידי כי חטא הלשון על כולו" "ובכל אשר צריך לך תקח על ידי שליח ואפילו ביוקר ואף אם הוא פעמיים ושלש ביוקר [היינו לא ללכת לקנות בשוק]" "ועיקר הכל שלא יצאו חס ושלום מפתח ביתם ולחוץ"\ "ואף...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 6:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: או"א רְצֵה בִמְנוּחָתֵנוּ מֶלֶךְ רַחֲמָן רַחֵם עָלֵינוּ
תגובות: 8
צפיות: 196

Re: "או"א רְצֵה בִמְנוּחָתֵנוּ מֶלֶךְ רַחֲמָן רַחֵם עָלֵינוּ"???

ועכשיו מה שבכל אופן יש להעיר: יש סידורים ומחזורים שהדפיסו כדברי המנהגים, "רצה במנוחתינו מלך רחמן רחם עלינו", ולמרות זאת הוסיפו גם בהמשך, "או"א רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך". כפי שברור כמעט להדיא במנהגים ובשאר הספרים, וכמתבאר שפיר בהערות לאנצ"ת ערך "מוסף", ישנו...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טלית קטן
תגובות: 6
צפיות: 225

Re: ברכה על טלית קטן

לגבי השאלה הפותחת, ע"ע ש"ך יו"ד סי' רפו סקכ"ה. עוד אשאל, למה לגבי ברכה"ת לא אמרי' הכי, דאם מתחיל ללמוד ואח"כ מברך וממשיך ללמוד, תועיל ברכתו גם על מה שלמד קודם לכן, וכמו לגבי ציצית דמהני גם על הלבישה שמקודם להברכה? מה שאומרים בציצית הוא דבר מחודש וקשה, (ואולי הסיבה שכמו...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 26
צפיות: 321

Re: קיפול טלית בשבת

המגן אברהם והמשנ"ב מביאים שמהרי"ל היה מקפל את הטלית ישר במוצאי שבת כדי להתעסק במצווה(דרך אגב מה המצווה בזה?) ומשמע שלא היו מקפלים בשבת. המצווה היא להתעסק בכבוד חפץ של מצווה. ואני תמיד תמה, אם הטלית דרושה קיפול, הרי יש לקפלה תיכף אחר הבדלה מצד מה שהיא צריכה קיפול וא"צ לטעם של להתעסק ב...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לחזר אחר המצוות
תגובות: 13
צפיות: 126

Re: למה לא לחזר אחר המצוות

ברור שהמכוון לחזר במובן של להסתובב בשווקים וברחובות בחיפוש אחר מצוות, לפי דברי הגר"א. ודברים דומים אאל"ט באגרת הגר"א. גם אני תמיד הבנתי כך, אבל התקשיתי, היו אנשים שהיו מסתובבים ברחובות ומחפשים איפה אפשר לעזור וכדו'? [אולי הבעי' שלי כי אני מדמיין את זה ברחובות ימינו ולא כ"כ מוצא ...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 5:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לחזר אחר המצוות
תגובות: 13
צפיות: 126

Re: למה לא לחזר אחר המצוות

ברור שהמכוון לחזר במובן של להסתובב בשווקים וברחובות בחיפוש אחר מצוות, לפי דברי הגר"א. ודברים דומים אאל"ט באגרת הגר"א.
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 4:47 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תיקון ליל שבועות - שיש בו משום חידושו
תגובות: 19
צפיות: 419

Re: תיקון ליל שבועות - שיש בו משום חידושו

מחלוקת האריז"ל ומוהרא"ש בפי' ד' הזוהר צריך לחפש בספרי הכללים איך מכריעים, לדעת מה יעשה ישראל בכזו מחלוקת. בספר הכללים כת"י הנמצא אאל"ט בספריה ה... מובא שאם יכולים לנקוט כפשטת דברי הזוהר ולסיים כל התיקון בזמן המוכשר לזה, מוטב לנקוט פשטות דברי הזוהר אם נוקטים ד' הזוהר כפשטן, א&quo...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב
תגובות: 47
צפיות: 2382

Re: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב

החזו"א ערך כאן הרחבה של ההגבלה, שכל הדין כולו נתבטל בשעה שאין נסים מצויין ומשמש בת קול, כאשר דבריו פלא פלאים אשר לא מצינו גדר זה מוזכר באף אחד מהפוסקים שפסקו הלכה זו בכל הדורות לאחר שנסתתמה הבת קול. (בוודאי נידון כל זה ולא מצאתי עכשיו) בוודאי שהחזו"א לא התכוון שכשאין בת קול אין דין מורידי...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 4:30 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תיקון ליל שבועות - שיש בו משום חידושו
תגובות: 19
צפיות: 419

Re: תיקון ליל שבועות - שיש בו משום חידושו

איש_ספר כתב:מחלוקת האריז"ל ומוהרא"ש בפי' ד' הזוהר

צריך לחפש בספרי הכללים איך מכריעים, לדעת מה יעשה ישראל בכזו מחלוקת.


וכי לא ידעת שהלכה כבתראי?
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 4:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו המקור שלא לנשק תינוק ערל
תגובות: 17
צפיות: 376

Re: מהו המקור שלא לנשק תינוק ערל

כמדומני שבספר 'נטעי אשל' של הגה"צ רבי שמואל אהרן לידר זצוק"ל מביא בסוף ספרו חלק בראשית (עניני שבת) שהטעם של השלום זכר הוא כדי לנחמו, ולמה צריך נחמה, אך היות ואנו אומרים ביום השבת בתפילה "וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים" הוא חושב שהכוונה עליו, וזהו הנחמה שמתאספים אצלו לומר לו שאין הכו...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב
תגובות: 47
צפיות: 2382

Re: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב

ובענין אחר: ידועים דברי החזו"א לגבי דין "מורידין" בזמן הזה, "דאין דין מורידין אלא בזמן שהשגחתו ית' גלוי' כמו בזמן שהיו נסים מצוין ומשמש בת קול, וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעין כל, והכופרין אז הוא בנליזות מיוחדות בהטיית היצר לתאוות והפקרות, ואז היה ביעור רשעים גדרו של עול...
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגישה להלכה בחסידות
תגובות: 10
צפיות: 399

Re: הגישה להלכה בחסידות

לבטח לא נעלם מכת"ר אשר נושא זה זהו הנכב"ב של הנכבבי"ם מאז יסוד הפורום, ועוד לא נס ליחו.
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 3:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 199
צפיות: 7762

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

גם זו לטובה כתב:הגרממ"ק בהקדמת ספרו על הלכות נט"י - משבח את הספר פסק"ת.

לא יותר מידי. (גם למ"ב דרשו יש שם.)
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... 9317500006
על ידי לעומקו של דבר
ה' מאי 25, 2017 3:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גליוני ראבי"ה
תגובות: 5
צפיות: 370

Re: גליונות כתובי יד בספרי דפוס עתיקים

הריני מפריע באמצע:
לכאו' המועיל ביותר הוא להעיר את אלו שמהדירים ספרים, שיצרפו גליונות אלו לספרם. וא"כ אולי היה חשוב יותר מכל, לערוך קטלוג מהגליונות.

עבור לחיפוש מתקדם