מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5808 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 20, 2020 9:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

בוקר טוב. אשתף אתכם בניתוח עובדתי שעלה במחשבתי. לעת עתה המתנגד הגדול - בפומבי - לבימ"ד הגר"א הוא הגר"ד כהן, ואילו התומך המוצהר, שבימ"ד מתפאר בכך שמתייעצים עמו הוא הגר"י אייכנשטין. וראה זה פלא, אם נשאל את מי שמתמצא קצת בעולם הישיבות, מהי הישיבה הכי 'מצומצמת', ודאי ש'יד אהרן' ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 11:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 70
צפיות: 1696

Re: יענקלה הכונס- היה?

ביחס לסוגריים בסוף. ההבדל הוא פשוט מאד, אברכי הכוללים המוסרים נפשם על התורה בודאי מבינים את ערכה וששים ושמחים בה, אין הם זקוקים לחצוצרות וצלצלים, דוקא אלו שמקדישים לתורה רק מעט מזמנם מוטל עלינו לייקר ולהחשיב את חלקם בתורה כדי שימשיכו בכך. אברכי הכוללים לא צריכים בכלל, אבל אולי נשותיהם צריכות? ואולי...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 11:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

ברשותכם, אכנס לדון בכמה נקודות... ג' זאת ועוד, אני מכיר ראש כולל חשוב מאוד, שקוע בלימוד ועמל באופן נדיר, הוא לומד רק גמרות וראשונים, ממעט מאוד מלהציץ אפילו בגדולי האחרונים, אני תמיד חושב כנגדו, ניחא שאתה באופן אישי מעוניין לעמוד לבד ולחדש ולסלול את המהלכים, אבל עם איזו טענה אתה בא לקהל שומעיך, למה ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 10:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: מסכת ברכות - פרק שני

שם בגמ', ובעל הבית בין כך ובין כך יורד למטה ומתפלל לפי שאין דעתו מיושבת עליו. לכאורה החילוק בין בעל הבית לאומנין הוא רק בשיעור הביעתותא, דאצל בעל הבית אין דעתו מיושבת עליו גם בראש הזית ובראש התאנה מפני שאינו רגיל בכך, ועיין בחי' הרא"ה ובריטב"א. והרא"ה כתב בהדיא דאם הבעה"ב אומן ה...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 10:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: מסכת ברכות - פרק שני

הרב ביקורת, יישר כח על ההבהרה הנחוצה. טז, א במתני' האומנין קורין בראש האילן... מה שאין רשאין לעשות כן בתפילה. ופירש"י: דצלותא רחמי הוא ובעי כונה . מבואר ברש"י דאף כי בק"ש נמי ישנו דין כונה, והויא לעיכובא בפס' ראשון, מ"מ חלוק מין הכוונה בתפילה שהיא רחמי דלא מצי לכוין זאת בראש האיל...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 10:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 70
צפיות: 1696

Re: יענקלה הכונס- היה?

סיום הש"ס הוא רובו לבעלי מלאכה שאין זמנם נותן להם לשבת באהלה של תורה ולעמול על מסכתא גמרא לקנותה כראוי בעיון בהבנה בשלימות וביסודיות. אומנם שיש אנשים שמשקיעים הרבה בלימוד הדף יומי עד שחוזרים על זה כמה וכמה פעמים וקונים איזשהו מדריגה של יסודיות בזה, אבל רוב האנשים אינם כן. מעולם היתה ההסתכלות ש...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 9:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

הרב הרואה, תשו"ח על דבריך הנוקבים. אינני פטרון כמובן, אבל מה אוכל לעשות ששמעתי אותו כמ"פ לאורך השנים, פעם גם בנוכחות אבי שליט"א (תלמידו מזה יובל), והכל באותו כיוון? אינני רוצה להיכנס לפרטים יותר מדי, אבל מי שרוצה ללמוד על דעתו האמיתית של ר' שמואל כמעט בכל הנושאים, שיברר מה הנהיג בשנים...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 8:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 70
צפיות: 1696

Re: יענקלה הכונס- היה?

זה עתה ראיתי את 'יענקל'ה הכונס' המדובר, והבנתי על מה המדובר. לצד ההנאה מהמוזיקה היפה והריגושים היה לי קשה להוזיל דמעה על דבר שכולו צועק בימוי. (למרות שדמעות אינם מצרך נדיר אצלי). אני חושב שאין כפירה ואפילו פסול במצגת הזאת, מה שכן, חוסר טעם טוב. כשמדברים על סיום הש"ס, חשוב להעצים ולהאדיר את ערכו...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 7:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

הרואה, אנחנו מכבדים מאוד את ה פרשנות שלך ואת הדעות שלך הן ביחס להיסטוריה של עולם הישיבות ודרכו של הרב שך, והן בתפקיד שאתה מייעד לעולם הישיבות בזמנינו, זו דעתך והיא חשובה. המענה של הגראי"ל זצ"ל אליך, ובודאי של הגר"ש אינם משקפים את הלך רוחם הכללי, הגראי"ל לא שלח את נכדיו לעיר העתי...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לסמוך על כשרות בעל הבית - דעת הגרש"ז אוירבך
תגובות: 23
צפיות: 1356

Re: לסמוך על כשרות בעל הבית - דעת הגרש"ז אוירבך

בנוגע למו"ר הגר"ש בהגרש"ז זצ"ל, רק בחודש האחרון שמעתי סיפורים מבהילים ומדויקים איך שהתארח אצל תלמיד בשם הרב ארי דהן (למד בתקופתי בישיבה, צרפתי שגר היום ברמות), ושאל על איזה דבר מאכל לבעה"ב, ואכן התברר שלא היה בסדר. ובכלל, כבר העדתי כאן שהיו שינויים גדולים בזה בשנים האחרונות...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 7:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

ראשית, התנצלותי המלאה בפני הרב הרואה, שהחלפתיו כנראה במישהו אחר כאן. שנית, את דעתו של הגר"ש זצ"ל על זילברמן שמעתי ממנו עצמו, את דעת הגראי"ל זצ"ל, ביחס לבחור שגרתי, שמעתי מכלי שני. ברור לי ששניהם לא המליצו על כך לכלל, ורחוק מכך. לכולנו ברור שיש יוצאים מן הכלל מכל מיני סיבות, לטוב ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 8:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: מסכת ברכות - פרק שני

טו, א ביסוד חיוב קריאת שמע במתני', הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא, ר' יוסי אומר לא יצא קרא ולא דקדק באותיותיה ר' יוסי אומר יצא ר' יהודה אומר לא יצא. ובגמ' לקמן בע"ב מסקינן, א"ר טבי א"ר יאשיה הלכה כדברי שניהם להקל, ופירש"י, הלכה כר' יהודה דלא בעי שמיעה והלכה כר' יוסי דלא בעי דק...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 8:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: מסכת ברכות - פרק שני

בתוד"ה ימים. והכא נמי משמע דמברכין דאי לא מברכין מאי הפסקה שייך בה. משמעות לשונו שטעם איסור הפסק משום הברכה הוא, והעיר בשו"ת משכנות יעקב (או"ח סימן קסד) שהרי בגמ' מבואר דיש חומר בדבר שהוא מדאורייתא או פרסומי ניסא, ואי כל דין הפסק הוא מחמת הברכה לחוד, מאי נפ"מ איכא בהני מילי דחיו...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 8:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: מסכת ברכות - פרק שני

יד, א בגמ', ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל. יעויין רש"י שהוא חובה לכל אדם, וצ"ב ממאי אתא לאפוקי. ובפירוש ר"י מלוניל נוסף: ואפילו בלא מנין עשרה. אלא שעוד צ"ב, מה שייכי דיני ההפסקות לפרט זה, ועי' תוס' ד"ה ימים דלאו דוקא יחיד, וצ"ע למה נקט יחיד . והיה מקום לפרש דמיירי בחיוב...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 8:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

בכל אופן, אם אין הדברים שכתבתי עד כה ביחס לעצמי מספיק ברורים, אדגיש שוב: אני לא האיש המתאים מכמה בחינות, לייצג את הביקורת, אלי לא פונים בחורים עם שאלות, ובחלק נכבד מן התחומים החשובים בהם עוסקים הרבנים הנ"ל אין לי שום מושג והבנה, ומטעם זה, וגם מעוד סיבות ונימוקים, לא נכנסתי לעומק הענין, למרות שז...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 8:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

הרואה, אנחנו מכבדים מאוד את ה פרשנות שלך ואת הדעות שלך הן ביחס להיסטוריה של עולם הישיבות ודרכו של הרב שך, והן בתפקיד שאתה מייעד לעולם הישיבות בזמנינו, זו דעתך והיא חשובה. המענה של הגראי"ל זצ"ל אליך, ובודאי של הגר"ש אינם משקפים את הלך רוחם הכללי, הגראי"ל לא שלח את נכדיו לעיר העתיק...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 8:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

הסיכום שלך הרב בורלשטיין: ואסכם את הדברים בקצרה 1. בית מדרש הגר''א בא לענות על צרכים, והוא נולד מתוך השטח להשיב לבחורים ולאברכים בדברי תורה ואמונה. 2. בבעיות צריך לטפל, ולכן מי שמוכן לעשות זאת יישר חילו. 3. בשביל לעשות זאת בצורה המונית אכן מן הראוי לבקש גיבוי מאת חכמי התורה, והדבר נעשה. אני מסכים עם...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 8:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

אשתדל להגיב ולהבהיר לפי הסדר. הרב נוטר הכרמים: 1. הרב פייבלזון הוא אדם שעובדת היותו תלמיד חכם הבקי בדברי חז"ל ובדברי רבותינו הראשונים, ירא שמים ובעל מידות, תלמידם של גדולים, כל זה לא מוטל בספק. גם העובדה שציבור מסוים מקבל תועלת רבה מדבריו אינה מוטלת בספק. כדי לתקוף אדם כזה ולהפריע לפועלו, ועוד ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 12:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

חבל לרדת לרמה הזאת, ואל תגרור אותנו לשם,
אנחנו מאוד מעונינים לדון 'ברמת העיקרון' וביחס לגישות, כמו בבית מדרש,
ולא האם צודק פלוני בהתקפתו האלימה על אלמוני וכדומה.
בכל אופן, כבר מזמן, כפי שנכתב לעיל, א"א "לחייב את כל הדור לנהוג כך".
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 12:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

אתה צודק מאוד, לוגית, ואתה לא הראשון שטוען את זה. אבל בא נגיד את זה ככה, יש לך מישהו יותר גדול ויותר מוסמך מהרב שך שיקבע לנו? חוץ מהענין של דרך הלימוד שהצעת הרב שך לא התקבלה בישיבות, כנראה בשל המורכבות הפרקטית שאין חלוקה לעיון ולבקיאות, בעיקר, הציבור ברובו חושב שהרב שך הבין יותר מאחרים מה לקרב ומה ל...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 12:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 46
צפיות: 1634

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

במקרה, אני כעת עוסק גם במס' ברכות עם הדף היומי, וגם בקידושין (פרעון חוב של איזו קבלה) במקביל. נהניתי מכמה השוואות בין הדפים, אבל זה באמת דבר משונה מאוד כל החיפוש מקבילות הזה. למה אמור להיות קשר בין ברכות ח לקידושין ח יותר מאשר לנדה כה? קצת מוגזם כל העיסוק במספר הדפים, לטעמי. אם יש קושיא טובה, השלמת ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3098
צפיות: 313753

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ב' על השבת ששמרו בני ישראל במצרים מכח מתן יום המנוחה שפרעה נתן, בשם האריז"ל שאותה שבת נקראת 'שבת פרעה' והיתה בדרגה נמוכה. היכן זה מופיע באריז"ל? ראה ס' שער הפסוקים פ' כי תשא סי' ל"א (ד"ה ואתה דבר). [וכן ליקוטי תורה נביאים וכתובים כי תשא ד"ה ואתה דבר]. ועיין עוד ס' שני אליהו...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3098
צפיות: 313753

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ב משך חכמה סוף פרשת שמות: ש בן בכור נוטל פי שניים משום שהוא עשה אותו לאב , כן ישראל עשו כביכול להשם יתברך לאב להעולם שהם הכירו השגחתו ויחודו בתבל, ופשוט. האם יש לכך מקור קדום? בש"ק ראיתי בשם הג"ר אליהו דיסקין שליט"א לפרש ברעיון זה את הכתובים בתהילים (פט, כז-כח): ה֣וּא יִ֭קְרָאֵנִי אָ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 12:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

אלא רק לבטא את הקו של הרב שך ששלל את כל ההשפעות החדשות מכל סוג שהוא על כלל עולם הישיבות, וייעד להם מקום בצד. א. מי אמר שהרב שך שלל את ההשפעות החדשות? כלומר זה ברור ששלל כשאז מה שדיבר לבחורים היה הקו של הרב שך. בימינו שהקו הזה לא מדבר להרבה אנשים, מנ"ל שהיה מתנגד? ב. למה זה השפעות חדשות יותר מא...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 12:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

כמובן שהמחשבות שבוטאו בקטע הקודם,
מבוססים על הניתוחים של הרב פ' עצמו בהבדלים בינו לבין ר' דוד כהן.
הודאת בעל דין, ואינני מתכוין לדברי ענוה, אלא לאופן שבו הציג את גישתו.
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 19, 2020 12:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

ברשותכם, אכנס לדון בכמה נקודות. א' נוצר בעולם הישיבות מצב של חסר במענה לשאלות באמונה, ובירור וליבון והעמקה ביהדות, והנושא הזה דורש פתרון. את הוואקום הזה שואף בית מדרש הגר"א למלאות, ועושה זאת בהצלחה לא מבוטלת. כעת, כפי שרמז הרב אי"ס, השאלה, נכון שיש בעיה, מי אמר שהפיתרון הוא בדרך זו. ב' ארח...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ינואר 18, 2020 11:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

בדבריי לעיל לא התכוונתי לערוך השוואות בין אישים ובין שיטות, ולא להרכיב קואליציה של משונים, אלא רק לבטא את הקו של הרב שך ששלל את כל ההשפעות החדשות מכל סוג שהוא על כלל עולם הישיבות, וייעד להם מקום בצד. קשה שלא לחבב תגובות של אנשים שמעריצים ונהנים מבית מדרש הגר"א ורבניו, ולמרות זאת מבינים שיש מקום...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ינואר 18, 2020 11:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

הרב בן חיים, עם כל הכבוד, התגובה שלך איננה עניינית, ובשונה מהרב פייבלזון, שניכר שמבין מה רוצים ממנו מבקריו, ולאו דווקא מחמת מידת ענוה שבו, אלא שמבין שיש כאן משהו שונה מאוד שהוא ענין גדול לענות בו, אתה סותם פיות בדמוגוגיה זולה. יתירה מזו, בין המבקרים, כדרכו של עולם, יש משועממים ונייעסנים ומחפשי מומין...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 3:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

מורד במלכות כתב:צריך לזכור שהרב פיבלזון לא צמח משום מקום, הוא בן לאחת המשפחות החשובות ביותר בעולם הישיבתי, נין הג"ר נפתלי טראפ ראש ישיבת ראדין, ונכד הג"ר יואל קלופט אב"ד חיפה, חניך הישיבות הקדושות ותלמידם של ראשי הישיבות המפורסמים

נכון, הוא גדל בעיר העתיקה של צפת,
פוניבז' הקטנה, בית מתתיהו.

ואז מה?
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 3:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

בירור קטן:
"הכרתי היטב את הרב שך"
מאיפה?
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 3:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

ועוד כמה מילים להשלים לפני כניסת שבת המלכה. אינני חושב שההבדל בין הרב זילברמן לר' משה, כפי שהציג בעדינות אופיינית, הרב פ', שהוא הקים קהילה והוא - משום מה, לא. פשוט מאוד, הרב זילברמן האמין במשהו אחר מעולם הישיבות הקלאסי, בעוד ר' משה לא האמין בכך, ורק נתן ביטוי למשהו נוסף. כך כמו המכתב מאליהו והרב הוט...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 2:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

שמעתי חלק גדול מן הדברים, אני שותף להתלהבות מהסגנון הכנה, העממי, והמכיל, אבל כדאי מאוד להאזין שוב ושוב לצלילים. בבקשה לא להטות את הדברים שאמרתי נא לא להפוך כל טענה ל'טענת קש' ואחר כך להוציא ממנה את האויר אמרתי שהוא נשמע איש חכם מאוד מאוד מלבד מידת ה אמת וה מידות הטובות בקיצור, כל מה שצריך מרב יש לך...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 2:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

שמעתי חלק גדול מן הדברים, אני שותף להתלהבות מהסגנון הכנה, העממי, והמכיל, אבל כדאי מאוד להאזין שוב ושוב לצלילים. בעצם הרב פייבלזון מסכים עם הנקודה המרכזית של הלוחמים בו, הם אינם מעוניינים בשינוי שהוא מנחיל, ולמרות שהוא משנן כי הוא בבחינת 'מזה ומזה אל תנח ידך', לדעתם, אין פני הדברים כך, והמציאות היא כ...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 2:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3098
צפיות: 313753

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

במשך חכמה סוף פרשת שמות:
שבן בכור נוטל פי שניים משום שהוא עשה אותו לאב, כן ישראל עשו כביכול להשם יתברך לאב להעולם שהם הכירו השגחתו ויחודו בתבל, ופשוט.
האם יש לכך מקור קדום?
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 2:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיַּרְכִּבֵם֙ עַֽל הַחֲמֹ֔ר
תגובות: 1
צפיות: 106

וַיַּרְכִּבֵם֙ עַֽל הַחֲמֹ֔ר

ד, כ וַיִּקַּ֨ח מֹשֶׁ֜ה אֶת־אִשְׁתּ֣וֹ וְאֶת־בָּנָ֗יו וַיַּרְכִּבֵם֙ עַֽל־הַחֲמֹ֔ר וַיָּ֖שָׁב אַ֣רְצָה מִצְרָ֑יִם וַיִּקַּ֥ח מֹשֶׁ֛ה אֶת־מַטֵּ֥ה הָאֱלֹהִ֖ים בְּיָדֽוֹ. ופירש"י: על החמר - חמור המיוחד, הוא החמור שחבש אברהם לעקידת יצחק והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו, שנאמר (זכריה ט ט) עני ורוכב ...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 9:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

יישר כח, ר' סעדיה.

חשוב מאוד לקרוא את הדברים של הגרי"ג במקורם כמות שהן,
ולהווכח שמה שכתבתי זה מקצת שבמקצת.

אני נזכר שאת ה'מילתא דתמיהא' אמר כציטוט בשם איזה גדול שאמר שהוא זוכר את הש"ס כי זה מילתא דתמיהי ומידכר אינשי.
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 8:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

התערבבו כאן כו"כ נושאים, מהם שלא קשורים כ"כ, ונשתדל להתייחס לחלקם, לפחות. קודם כל, ר' אוריה וחבריו כאנשים פרטיים אינם ליבת הענין, וגם לא פעלם וסיועם ליחידים רבים רבים - לפי הבנתם, כפי שגם קודמיהם היו מוערכים וחשובים מאוד מאוד. הדיון הוא על ההשפעה הציבורית שהולכת וסוחפת. יש כאן התחמקות מנקו...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 1:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 197
צפיות: 26863

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

ההשוואה בין תאי הרחצה במקוואות לבין חדרי המקלחת בפנימיות מקוממת. אין לי ספק שהסיבה שלא מתקינים דלתות למקלחות במקוה היא מחמת שהמקלחות הינם חלק אינטיגרלי מהמקוה בכלל, שמחמת כמה סיבות, מהם הכרחיות, הציבור מהלכים שם כפי שמהלכים, וממילא גם המקלחות נקבעו בצורה כזו, וכך הוא אופי המקום. סיבה זו אינה קיימת ב...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 1:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

כמה הבהרות: 1. אני לא מקבל את ההיתלות המשונה ברה"י הגרי"ג אידלשטיין שליט"א, גם אם הוא מעודד את ריבוי לימוד הבקיאות, הרי שבנוגע לחיפוש הבנות והתחברות אישית הוא מייצג את ההיפך הגמור. בתקופת לימודי אצלו, הוא קרא לקבוצת בחורים, הייתי ביניהם, ואמר לנו ועד על דרכי הלימוד, בתוך הדברים הוא אמ...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 17, 2020 12:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 144
צפיות: 5847

Re: בית מדרש הגר"א

מן הסתם דעתו של הגר"י אייכנשטיין שליט"א חיובית, הרי בנו ידידנו שליט"א משתייך רשמית לענין. מאידך, שמעתי הערב מכלי ראשון, מידיד שלי שמתעסק בנושא, שהגאון ר' נתן רוטמן שלח אליו שהוא לא מזדהה עם כל מה שעושים בית מדרש הגר"א, ועוד כל מיני הסתייגויות. (ובאמת כמי ששמע קצת את ר' נתן אוכל ל...

עבור לחיפוש מתקדם