החיפוש הניב 4677 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 10:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אליהו אליעזר דסלר בעל מכתב מאליהו
תגובות: 31
צפיות: 987

Re: רבי אליהו אליעזר דסלר בעל מכתב מאליהו

כבוגר פוניבז' אביע את הידוע לי על הרב דסלר מול ר' חצק'ל. זה נכון שגם אצל ר' גרשון וגם אצל ר' בער'ל הרב דסלר הרבה יותר דומיננטי מאשר ר' חצק'ל, אבל אצל רבים ר' חצק'ל היה בעל השפעה גדולה יותר. הרב שך זה לא חידוש בכלל, אבל גם רבים מהצדיקים ובעלי המוסר כמו ר' גדליה איזמן, ר' שלמה וולבה, ר' מיכל יהודה ועו...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 9:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בהקשר לזה אצטט קטע מתוך ההקדמה לספרי 'בלבת אש' ' בלבת אש' "וירא מלאך ד' אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל". (שמות ג, ב). 'בלבת אש - בשלהבת אש לבו של אש, כמו (דברים ד, יא) לב השמים (רש"י). ובתיקוני זוהר (תקונא חד ועשרין) איתא: ולב האי איהו לב דביה נהיר ההוא ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 8:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אודה למי שיעלה את ההסכמה המדוברת מיום ח' בכסלו תשס"ד בה נרמז המעשה עם מרן החזו"א 'וקשה לפרט בפרסום'.
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 8:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בדברי הגראס"י יש כמה משפטים תמוהים. ד"ת מקבלים טומאה?? ולמה הכוונה שהם היו בחינת אש משא"כ היום? הד"ת הם בחינת אש ולא האדם. אולי הראש שלי מדי ליטוואק... מעניין שנמשכת להתעמק בזה כאשר יש כאן דברים יותר מענינים. לעצם הענין, זה כידוע מחלוקת בברכות כב וזו דעת רבי יהודה שאין ד"ת ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים
תגובות: 5
צפיות: 97

Re: האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים

על 'בני ברק' של פעם כתב החיד"א בפי' להגדה ש'בני ברק' בגימט' השטן, ולכן התנאים התקבצו שם כנגד הקליפות.
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 8:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לרגל ימי השובבי"ם, ולקראת יום השנה המתקרב (ט' אדר א'), וכמובן בהעדר מתכונת מתאימה יותר לפרסום דברים מעין אלו, הריני בזה להעתיק מילה במילה מתוך תכריך אוטנטי שקיבלתי, ללא שינוי. מוצאי ר"ח סיון תשס"ג בסוד שיח שרפי קדש. בבית מרן רה"י שליט"א עם הגאון הצדיק רבי חזקיהו אלכסנדר סנדר...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 8:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי ניצח?
תגובות: 64
צפיות: 1001

Re: מי ניצח?

קראתי בענין רב את כל ההצעות לסדר שחוזרות על עצמם פחות או יותר. מבלי להקל ראש או לזלזל חלילה באיזה טיעון. ראוי לתת את הדעת על כמה דברים. א' ההבטחה של כי לא תשכח מפי זרעו בכל הדורות השתמרה דווקא במקומות בהם שלטו עוני ומחסור, צרות ורדיפות מצד הגויים. ב' החזקת לומדי תורה מאז ומעולם לא נמדד בכלים טבעיים,...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 7:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ודאתינן, חשוב לי לתקן טעות שנבעה כנראה מאי שמיעה / הבנה נכונה שלי, כתב לי חכ"א שליט"א:
הסיפור של ר' מרדכי עם החזו"א. אני שמעתי פרטים אחרים ממה שכתבת: א. ר' שמואל נסע עם הרבנית לאחותה ביפו ולקחו איתם את ר' מוטל. ב. ישנו אצל ר' אברהם הורביץ ור' אברהם ור' שמואל הלכו לחזו"א,
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 21, 2019 7:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אגב הסירטון, אותי 'תפס' משהו אחר. הזכרון הראשון שלי מרבינו הכ"מ הוא מן הסתם לפני הסירטון, מש"ק פר' עקב תשמ"ה. עת התפללנו עמו ושהינו במחיצתו ב'שער השמים' ובביתו ב'גשר החיים'. לאחר מכן בעוד הזדמנויות, וגם מהרבנית יש לי זכרון עמום. תמיד היתה סביבו אוירה 'חסידית' משהו. כלומר, גם בהיותו כב...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ינואר 19, 2019 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 68
צפיות: 5712

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

היחס לד"ר רוטשילד יש בו היבטים נוספים, ובכך אינו דומה כלל לד"ר וינרוט. ד"ר רוטשילד זכה לכשני מנינים של ילדים, הוא גידל אותם באורח המדויק ששירטטו גדולי הדורות, אף אחד מהם לא הלך לאקדמיה או ללימודי רפואה. לכן גם היחס שונה, כשאתה רואה את האיש ואת שיחו, את ביתו ואת חינוכו, אתה לא מריח ריח...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ינואר 19, 2019 11:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל
תגובות: 34
צפיות: 1489

Re: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל

יישר כח ל'לא ידען' על העלאת הכתבה היפה.

גם ב'לקראת שבת' מבית 'הפלס' היתה כתבה מקיפה על 'מלחמות השבת' של הרב זצ"ל לצד הרב של ראש העין רבי עזריה בסיס זצ"ל.
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 18, 2019 12:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: מלאכתם מלאכת שמים
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: מלאכתם מלאכת שמים

את הקשר הראשון אנו מוצאים בשבט שמעון שאלו היו תפקידיהם.

בפשוטו שניהם עוסקים במלאכת קודש, סביב הרבצת תורה והפצתה, וזו מלאכת שמים. מה לא מובן?
על ידי נוטר הכרמים
ו' ינואר 18, 2019 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 68
צפיות: 5712

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

ראש ישיבת פוניבז' ניסח את מודעת האבל: "בלי שום גוזמא" תמוה, ולא בגלל האקדמיה. כל ארחות חייו לא היו חרדיים כלל וכלל. מעבר לנושא של אורחות חייו, יש כאן 'חב לאחריני' מבחינה חינוכית וערכית. אדם שהוא פרקליט צמרת הטובל בים של חילוניות לא נאה לכתוב עליו תוארים של ראשי ישיבות, 'הגאון הצדיק' 'תורת...
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 17, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'
תגובות: 8
צפיות: 220

Re: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'

ה'כל בו' מדבר על מגיס, ומגיס זה לא מבשל, כך מבואר בכל הראשונים, והאריך בזה מו"ר הכ"מ. המשנ"ב אוחז שמגיס כן דומה למבשל, יעויין בס"ק האחרון בסי' שיח, ומכח זה תמה טובא על הכל בו, יעו"ש, ומזה ברור שהמשנ"ב לא התכוין לכל בו.
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 17, 2019 9:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 68
צפיות: 5712

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

כולם העלו על נס את ד"ר רוטשילד ובצדק רב, ויש לי שאלת תם: הרי הוא למד רפואה באוניברסיטה וסביר להניח שאם הוא היה שואל בזמנו את הגדולים אם לפנות לרפואה התשובה היתה שלילית, האם בדיעבד זה טוב שלא שאל? ???? בהדי כבשי דרחמנא למה לך? השאלה הזאת מקיפה המון תחומים והמון אנשים, והתשובה על הכל היא, שאין א...
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 17, 2019 9:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

דורשי יחודך כתב:"הרבנית ע"ה" היינו הרבנית של רה"י הגר"ש זצ"ל?
אכן כן.
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 17, 2019 7:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

דברים נפלאים ממש מה שכתב הרב נוטר על הגר"מ. ברם, אני שמעתי מכלי ראשון דברים אחרים בתכלית המספרים על הקשר שלהם בשנים האחרונות. כנראה אוירבאך יודעים להכיל מורכבויות עדינות. ענין אחד שאוכל להזכיר כאן ברמז, הוא הסכמת רבי שמואל על ספר הרב מטשעבין ואי הסכמת רבי מרדכי להסכמה זו. לא אוכל להגיב על ה'דב...
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 17, 2019 8:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת שטרנבוך לדורותיה
תגובות: 78
צפיות: 12847

Re: משפחת שטרנבוך לדורותיה

ככל שהכרותי מגעת, משפחות אויערבאך ושטרנבוך מחותנים יותר מפעם אחת. אולי ירחיב בזה הרב הנוטר אכן כן. השידוכים הידועים והותיקים יותר, זה השידוך שקראת עליו זה עתה, ר' אהרן בהגר"מ אויערבאך עם בת הגאון ר' אליהו שטרנבוך, וישן יותר, בן הגרש"ז, יבלחט"א הגאון ר' יעקב עם בת למשפ' מרגליות מלונדו...
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 17, 2019 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'
תגובות: 8
צפיות: 220

Re: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'

בספר 'מאור השבת' עיינתי, ובמחילת מעכ"ת כי רבה, איני יודע מה הוא סח. הוא טוען שהכוונה לא"ר ס"ק יז שם מדבר הא"ר על איסור מדרבנן מלתא דחזרה, וכל המעיין היטב בשעה"צ יראה כי שנים דיבר, ובתחילה מיירי מצד בישול אחר בישול - דאורייתא, ולא מצד חזרה, ורק אח"כ מזכיר חזרה. כעת מצאתי...
על ידי נוטר הכרמים
ה' ינואר 17, 2019 12:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קודש היא לכם שבת המלכה אל תוך בתיכם להניח ברכה
תגובות: 2
צפיות: 170

קודש היא לכם שבת המלכה אל תוך בתיכם להניח ברכה

קודש היא לכם שבת המלכה אל תוך בתיכם להניח ברכה בספר עלי ציון כתב לבאר לפי דברי הגמ' ביומא (עה, א): וכתיב ויצא העם ולקטו וכתיב שטו העם ולקטו. הא כיצד, צדיקים ירד על פתח בתיהם, בינונים יצאו ולקטו, רשעים שטו ולקטו. ומבואר שאפילו הצדיקים בימות החול היו צריכים לצאת על פתח ביתם וללקט את המן, ואחר שלקטו ל...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ינואר 16, 2019 11:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כיון שנזכר שמו של אחיו של מו"ר זצוק"ל הכ"מ, יבלחט"א הגאון רבי מרדכי שליט"א, נימא ביה כמה מילי מעלייתא. אין כאן המקום להרחיב בתיאור דמותו האצילית וגדלותו היחודית, כמו ההשראה המרוממת לה זוכים השוהים במחיצתו של האיש הדגול מרבבה הזה, איש חמודות ממש, ת"ח נשגב, צדיק וחסיד, אה...
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 15, 2019 9:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1405
צפיות: 171235

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

היום מלאו אחד עשר חודש להעלות הענן. להלן רשימה שכתבתי במהלך היום. לבן של ישראל [א] כתיב במלכים (א ה, ט): וַיִּתֵּן֩ אֱלֹהִ֨ים חָכְמָ֧ה לִשְׁלֹמֹ֛ה וּתְבוּנָ֖ה הַרְבֵּ֣ה מְאֹ֑ד וְרֹ֣חַב לֵ֔ב כַּח֕וֹל אֲשֶׁ֖ר עַל־שְׂפַ֥ת הַיָּֽם. ויש לברר מהי המתנה של 'רוחב לב' – 'כחול אשר על שפת הים' שנוספה על המתנות...
על ידי נוטר הכרמים
ג' ינואר 15, 2019 12:00 am
פורום: עזר אחים
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 56
צפיות: 6058

Re: כמה שירים, בבקשה.

בינוני, שירים מדהימים!!
יש עוד מהסוג הזה?
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 14, 2019 11:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה

ומצאתי תימוכין להסבר זה במצות לויה בלשון המדרש (ילקוט שמעוני תהלים רמז תשכח), אלמלא שקנא אברהם לא היה קונה שמים וארץ, אימתי קנא, כשאמר למלכי צדק כיצד יצאתם מן התבה אמר לו בצדקה שעשינו שם. אמר לו ומה צדקה עשיתם בתבה, וכי עניים היו שם, והלא לא היו שם אלא נח ובניו, ועם מי הייתם עושין צדקה אמר לו עם הב...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 14, 2019 11:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה

ולפי ביאור זה יובנו היטב דברי הרמ"א בדרכי משה (חו"מ סימן תכו ס"ק א), ובילקוט מהרר"ש מצאתי האידנא אין נוהגין ללוות תלמיד לרבו עד פרסה משום דבזמן הזה מוחלין על כבודם ויש לילך עמו או עם חבירו עד לפני שער העיר או לכל הפחות ארבע אמות, עכ"ל. [ועי' בספר אהבת חסד להח"ח ח"...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 14, 2019 9:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה

[ה] ומעתה נראה לבאר שזוהי השייכות בין מצות לויה שנהג פרעה זה פעמיים, הן בשילוחו של אברהם אבינו מעמו, והן בשילוחם של בני ישראל מארצו, לכך שהיו גרים בארצו, כי מציאות בני ישראל ומעמדם כגרים נגזר מיחס זה של כבוד המתבטא במצות לויה שכל תוכנו הוא נתינת כבוד לצלם אלקים. ולכן זכו לשכר שהוזהרו ישראל לדורות, '...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 14, 2019 9:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה

ד] והנה כבר מבואר בדברי חז"ל שהגזירה של 'כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם' כוללת שלשה דברים, גירות, עבדות כדכתיב ועבדום, עינוי כדכתיב ועינו אותם. (יעויין ב"ר לך לך מד, יח; שהש"ר ב, א; ועוד). ואף כי בדברי הרבה מן המפרשים מבואר כי הגזירה איננה שבכל הארבע מאות שנה יתקיימו כולם, בכל זאת נראה פ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 14, 2019 9:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה

[ג] ואשר נראה בס"ד בהקדם דברי מהר"ל מפראג (נתיב גמילות חסדים פרק ה) בביאור ענין מצות לויה, וז"ל, האדם נברא בצלם האלקים וכאשר יש בו צלם אלקים הכל יראים מלפניו אף המזיקים אינם מושלים בו, ולפיכך כאשר יוצא לדרך ובני אדם מלוים אותו בדרך שהוא הולך עליו דנותנים אל צלמו כבוד שאין מניחין אותו ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 14, 2019 9:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה

[ב] איתא בסוטה (מו, ב), ואמר ר' יהושע בן לוי, בשביל ארבעה פסיעות שלוה פרעה לאברהם, שנאמר ויצו עליו פרעה אנשים וגו' נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה, שנאמר: ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. וכתב מהרש"א בחידושי אגדות, וז"ל, השיעבוד ודאי לא היה בשביל זה, וכי מה פשע אברהם שליווהו, אלא השיעבוד נגזר בג...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ינואר 14, 2019 9:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגירות במצרים - פריה של מצות לויה
תגובות: 6
צפיות: 118

הגירות במצרים - פריה של מצות לויה

[א] איתא במכילתא דרבי ישמעאל ריש פרשת בשלח, ויהי בשלח, אין שלוח בכל מקום אלא לווי שנא' ואברהם הולך עמם לשלחם. וישלחם יצחק. הפה שאמר גם את ישראל לא אשלח הוא הפה שאמר אנכי אשלח אתכם. מה שכר נטלו על כך לא תתעב מצרי. ויש להבין מהי השייכות בין 'לא תתעב מצרי' ללויה שנהג בהם פרעה. וביותר, שהרי בסיפיה דהאי ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 11:54 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 56
צפיות: 6058

Re: כמה שירים, בבקשה.

יש עוד מהסוג הזה, שירים קולעים וחודרים עם מנגינות קליטות ונוגעות ללב?
אני מכיר 'כשהנשמה מאירה - גם שמים עוטי ערפל וכו'' אנא מי שיוכל להעלות.
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'
תגובות: 8
צפיות: 220

Re: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'

גמח כתב:במשנ"ב עוז והדר הביאו על אתר ביאורים מהספרים מאור השבת ושבות יצחק.
יישר כח.
אודה מאוד למי שיעלה או יצטט את עיקרי הדברים.
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 8:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו
תגובות: 24
צפיות: 517

Re: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו

אם כוונתך על הספרים על גדולי המוסר, הגרא"ז, והצדיק ר' אריה, אין לי מושג, חפש, באוצרינו בודאי תמצא.
ספרי יוכנס אי"ה לאוצר לאחר הפסח. אם אתה מעוניין לצטט ממנו, אשלח לך באישי אי"ה.
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 8:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת בא
תגובות: 23
צפיות: 556

Re: הערות והארות בפרשת בא

יב י וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר, וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ. יש לחקור בגדרהּ של אזהרה זו. צד א : אזהרה שלא להתרשל ולהתעכב מאֲכֹל בשר הפסח בזמנו עד שישאר חלק ממנו לאחר זמנו. צד ב : אזהרה שלא להצניע חלק מבשר הפסח כדי לאכלו לאחר זמנו. ההבדל בין שני הצדדים: לצד הראשון...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו
תגובות: 24
צפיות: 517

Re: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו

סיפורים על 'מידות' באיכות ובכמות נדירה בספרים על ר' איסר זלמן ועל ר' אריה לוין. וכמובן גם על גדולי המוסר, 'המאורות הגדולים', תנועת המוסר, מרביצי תורה ומוסר ועוד. ----- אינני יודע אם זה בא בחשבון במצבינו כיום, בספרי על מו"ר הגר"ש אויערבאך זצ"ל ישנם לא מעט סיפורים מדהימים, בעיקר בפרק 'צ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 8:05 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 56
צפיות: 6058

Re: כמה שירים, בבקשה.

יישר כח לכולם.

לטעמי, הביצוע הראשון מוצלח בהרבה.
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 7:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל
תגובות: 34
צפיות: 1489

Re: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל

נהגתי מנהג זהירות בעלמא כאשר כתבתי שרוב השנים לא היה בי"ד בהרצליה, הנה מה שקיבלתי באישי: שמעתי מפיו זצ"ל שהיה מדובר שיפתחו בית דין רבני בהרצליה, והוא עמד בנחרצות שזה לא יהיה, כמדו' שאז יסדו במקום הרצלי' את ביה"ד בנתניה. ונימק, שהיה מתמנה לראב"ד, וכל התקלות שיתכנו לקרות [ואכמ"...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 7:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'
תגובות: 8
צפיות: 220

Re: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'

ר' חיים, ייש"כ.
אכן כל הענין מוקשה מאוד, וגם ההקשרים.
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 8:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל
תגובות: 34
צפיות: 1489

Re: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל

משוש, יישר כח על ההרחבה. נזכרתי בעוד דבר מעניין, לרב זצ"ל היתה חיבה מיוחדת לספרים חדשים, בעיקר בתחום הלכה למעשה. אברך בשם הרב סגל מבני ברק (חיבר ספר 'אמירה לנכרי') היה מופקד על קניית ספרים שכאלו ל'אוצר' הלא קטן של הכולל. הספרים ביומם הראשון היו ניצבים על שולחנם של החברותא, הרב זצ"ל וילחט&q...
על ידי נוטר הכרמים
א' ינואר 13, 2019 12:15 am
פורום: עזר אחים
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 56
צפיות: 6058

Re: כמה שירים, בבקשה.

ההוא דאמר כתב:
בינוני כתב:
ההוא דאמר כתב:כנפי רוח, בביצוע המקורי של ביני לנדא.
יצא בזמנו בסינגל חינמי.

כנפי רוח - ביני לנדאו ותלמידי הישיבה לצעירים.mp3


תודה רבה!!!

מנגינה יפה מאוד, מה המילים?

עבור לחיפוש מתקדם