החיפוש הניב 4391 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 18, 2018 11:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון שני
תגובות: 4
צפיות: 26

Re: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון שני

במאמרו של ר"מ צוריאל ישנה טעות בסיסית ביחס לאמירת 'גוי גדול' אל אברהם אבינו, מקרא מפורש להלן יז, כ.
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 18, 2018 11:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון שני
תגובות: 4
צפיות: 26

Re: כתב עת למקרא - "פשטות המתחדשים" גיליון שני

במאמרו של ר"ד לייבל, טעות מצערת בהתחלה, לא כתוב רק ויצחק בא מבוא וכו', וכנראה צ,ל בלי המילה מבוא.

לגוף המאמר, וכן במאמרים הבאים, ישנה איזה נטיה משונה לברוח מדברי חז"ל, גם כאשר הם עולים בקנה אחד עם העולה במאמרים מפשוטו של מקרא. לי זה מסב אי נוחות והרמת גבות.
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 18, 2018 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?
תגובות: 38
צפיות: 1896

Re: אבא, אתה יכול בבקשה להעביר לי את הטחינה?

בהגהות הגריעב"ץ קידושין מה, ב כתב להביא ראיה שחזקת לא חציף איניש לשוויי לאיניש שליח לא נאמרה בגוי ממה ששכם עשה שליח את אביו חמור לקדש לו את דינה. ועי' היטב בשו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סי' לב.
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 18, 2018 10:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע רחל שמרה את התרפים?
תגובות: 19
צפיות: 135

Re: מדוע רחל שמרה את התרפים?

יצויין למה שכ' בזה בשו"ת שבות יעקב ח"ג סי' לח ובשו"ת בנין ציון אה"ע ח"א סו"ס טו, ובשו"ת אבני נזר יו"ד סי' קכא, ובשו"ת שבט הלוי ח"ג סי' עב. וע"ע במשך חכמה פר' מקץ מד, טו.
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 18, 2018 10:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע בחר יעקב עזים לבנים וכבשים חומות?
תגובות: 5
צפיות: 65

Re: מדוע בחר יעקב עזים לבנים וכבשים חומות?

סתם כבשים לבנים, כמו שבשה"ש ו,ו השיניים נמשלו לעדר הרחלים. ואילו סתם עיזים שחורים (רש"י מנחות ג.). וכן בשה"ש ד,א;ו,ה שער הרעיה נדמה לעדר עיזים. ויש שפירשו שהכוונה לצבע. ופשוט ששער הרעיה היה שחור. על כן לכאורה נראה שיעקב נקב לשכרו בסוגים הלא שכיחים של צבע הצאן. מה מתאים לציין בזה את ל...
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 18, 2018 9:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויצא. ויצק שמן על ראשה
תגובות: 4
צפיות: 78

Re: פרשת ויצא. ויצק שמן על ראשה

רד"ק על בראשית פרק כח פסוק יח 'כדי להכירה בשובו דרך שם שיעשה שם מזבח ויקריב עליו, כי כתם השמן לא ימחה במי מטר'. וכ"כ רבינו בחיי בשם ר' סעדיה גאון. את הקושי היאך זה לא נמחה ע"י שמש מטר ורוחות יש ליישב לפי המבואר בפרקי דר"א פרק לה 'מה עשה הקב"ה נטה רגל ימינו וטבעה האבן עד עמק...
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 18, 2018 9:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "קול דמי אחיך" - שתי דעות?
תגובות: 2
צפיות: 47

Re: "קול דמי אחיך" - שתי דעות?

אכן כדברי יאיר, המשמעות של מושלך על העצים והאבנים איננה שדמו לא נבלע, אלא שמאחר וקין עשה בו חבורות חבורות היה הדם ניתז בהרבה מקומות, יעויין מהרש"א ח"א סנהדרין לז, א
על ידי נוטר הכרמים
ש' נובמבר 17, 2018 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 115
צפיות: 7960

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

ר' זאב, אצלך עדיין שבת, גוט וואך.
תמשיך הלאה להעלות לנו חומרים מענינים.
המאמץ כדאי!!!
על ידי נוטר הכרמים
ש' נובמבר 17, 2018 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 915
צפיות: 74263

Re: הבועל ארמית

אבק פורח כתב:עירובין יט א

ויעוי' היטב בהגהות הגריעב"ץ שם.
על ידי נוטר הכרמים
ש' נובמבר 17, 2018 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 915
צפיות: 74263

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רעיון זה 'כי היכי דלימרינהו בניחותא' והראיה מיעקב אבינו והאמהות היה רגיל על לשונו של הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל כמובא בקובץ קול התורה משמו, וכמדומה שיש בזה גם בקונטרס וידעת כי שלום אהלך מהגר"ח פרידלנדר עם עוד ראיות, ואולי לא מובאת ראיה זו.
על ידי נוטר הכרמים
ש' נובמבר 17, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 127
צפיות: 1382

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

בענין לימוד בישיבה תיכונית, הריני לצטט בזה מתוך ספרי 'בלבת אש' על מו"ר הגר"ש אויערבאך זצוק"ל: וכאן המקום לספר מה ששמעתי מעד נאמן, ששמע מיהודי נכבד שמזה שנים רבות מכהן כמחנך בכתה הגבוהה בתלמוד תורה של החינוך העצמאי. זמן מה לאחר פטירתו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, אחד ההורים...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 15, 2018 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 127
צפיות: 1382

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

פ"ת, אין לי כח להתווכח ובודאי לא לקנטר, ולכן איני מציף את הנושאים הללו. תאמין לי שאת כל הנכתב כאן אני מכיר מימים ימימה, ואין כל חדש. הנושא הוא ההצפה של כל הנושאים הללו, שאיני יודע את מטרתה, אך מטבע הדברים אינה מוסיפה מאומה. אינני חושב שיש כאן התמודדות כל שהיא, לא מפחיד אותי שהבן שלי יחשף לדעתו ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 15, 2018 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 269
צפיות: 6106

Re: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ

קשה להישאר שווה נפש על רקע ההתגשמות של וידוי ר' נסים גאון אשר אסרת התרתי וכו'. מקדשים את דמותו של איש מפוקפק שכתב סרה במאורי האומה, תנאים ואמוראים עד האמהות הק', על חשבון קבלת הוצאת שם רע על גדולי הת"ח שבדור הקודם. אבל לא על זאת באתי. הזלזול בקידוש של צורת הדף נובעת מהתעקשות לא להבין את הבסיס ש...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 15, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 127
צפיות: 1382

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

יש באמתחתי כמה עדויות וסיפורים מה הגרש"ז אויערבאך אחז על ישיבות תיכוניות כאן בארץ דוגמת ה'ישוב' ומערבא, שלא לדבר על גדולי בני ברק כמו הסטייפלער והרב שך. אז למה אנו זקוקים להתפלפל בדעתו של הרב רודרמן? זה מזכיר את הפולמוס בדבר דעת הרב גוסטמן על הגיוס לצבא... יש כאן מגמה לאחרונה לקרר כל דבר שבקדוש...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 15, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 127
צפיות: 1382

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

אני חורג מהנוהל הקבוע שלי לצמצם השתתפות פעילה בדיון בו לא אוכל לחדש למישהו או להפתיע, כבר יכולים לנחש את דעתי. אני מאמין באמונה שלמה בדברים שחרט ר' אלחנן הי"ד בדם לבו. אני גדלתי על הסיפור של הח"ח על ר' חיים ליב סטאוויסקער וכו' וכו', ולא יבלבלו אותנו עם כל מיני סיפורים. מעניין שיהודים שכל ה...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 15, 2018 8:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 29
צפיות: 887

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

כמות לא מבוטלת של וורטים תורניים מתוקים מלוקטים בהספדו המרתק של הגרמ"מ הלוי שולזינגר זצ"ל על ר' חיים שהתקיים בזכרון משה בנוכחות יבלחט"א הגרמ"ד שליט"א והגר"מ זצ"ל. זה נדפס באחד הספרים. בספר החדש של מלר תורת בריסק בראשית - שמות העתיקם והוסיף עוד כמה.
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 14, 2018 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מנהיג רוחני של קבוצה חרדית, יכול לחלוק על גדולי הדור?
תגובות: 8
צפיות: 262

Re: האם מנהיג רוחני של קבוצה חרדית, יכול לחלוק על גדולי הדור?

אני סבור שתלוי באיזה נושא, ותלוי המון בנסיבות. ז"א איך וכיצד גדול הדור הכריע מה שהכריע ועל סמך מה וכו' וכו'. מאחר ובדר"כ בהכרעות מסוג זה יש הרבה טענות על השתלשלות הענינים, לכן קשה למקד דיון תיאורטי. אם אכן גדול הדור מסוים, אם ישנו כזה המחייב את האחרים, יכריע בכלים תורניים וגלויים לעין, והנ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 14, 2018 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מנהיג רוחני של קבוצה חרדית, יכול לחלוק על גדולי הדור?
תגובות: 8
צפיות: 262

Re: האם מנהיג רוחני של קבוצה חרדית, יכול לחלוק על גדולי הדור?

במטותא ממך, קודם תביא מקורות תורניים דייקא למושג 'גדול הדור' בימינו בלי מטאפרות שונות מסוג 'משה רבינו' של הדור, ואח"כ ישיבו לך מה דינו של הממרא את פיו.
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 13, 2018 9:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אסף אלוקים את חרפתי
תגובות: 3
צפיות: 96

Re: אסף אלוקים את חרפתי

מקור דברי רש"י הוא במדרשים כאן, בב"ר ובתנחומא אין שום תוספת משמעותית. במדרש אגדה (בובר) מופיע שכך הוא דרך הנשים, ולא רק על שבירת כלי או אכילה אלא גם על 'נותנות', והיינו נתינה ללא רשות, ולכאורה זהו גם גזל. וצ"ב.
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 13, 2018 8:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יראים: סחיטה המותרת 'אך שיהיה לכבוד שבת'
תגובות: 3
צפיות: 80

יראים: סחיטה המותרת 'אך שיהיה לכבוד שבת'

ספר יראים סימן רעד [דפוס ישן - קב] תולדה דרבנן גזרו חכמים משקין שזבו מפירות שאסורין אותן משקין דתנן בחבית שנשברה [שבת קמ"ג ב'] אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין ואם יצאו מעצמן אסורים ר' יהודה אומר אם לאוכלין היוצא מהן מותר ואם למשקין היוצא מהן אסור וקיי"ל כרבנן ואמר רב יהודה אמר שמואל ...
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 11, 2018 11:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רפאל הלפרין ז"ל
תגובות: 40
צפיות: 3989

Re: רפאל הלפרין ז"ל

רפאל הלפרין הוציא פעם ספר, כמדומה ששמו 'דקדוקי רש"י', ובעיתון משפחה (כנראה בלבד) הופיעו מודעות בשם ר' ניסים קרליץ שיש בספרים אלה כפירה. מישהו יודע מה עמד מאחורי הסיפור הזה (והאם ניתן למצוא את הספר הנ"ל?). כמדומני שכב' מחליף. הספרים על רש"י, ארבעה כרכים, על תולדות רש"י וליקוטים נ...
על ידי נוטר הכרמים
א' נובמבר 11, 2018 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 269
צפיות: 6106

Re: משניות קהתי

מי שקצת מכיר את קהתי ואת סיעתא דשמיא ומודע לשוני בכל המבנה של הביאור, ולא רק בניסוחים, מבין שזה מגוחך ולא סביר כלל לחשוד בגניבה. יתכן מאוד שהוא נעזר בקהתי, ואין כל פסול בכך. לדעת פוסקים רבים, וכך ידוע בשם החזו"א, הנעזר במלקטים אינו צריך לציין את שמם.
על ידי נוטר הכרמים
ו' נובמבר 09, 2018 2:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי יעקב זאב לב זצ"ל
תגובות: 26
צפיות: 1806

Re: הגה"צ רבי יעקב זאב לב זצ"ל

ידידינו משכבר הימים, רבי אברהם מ. הלוי שליט"א. קראתי ושניתי ושלשתי ותיפעם רוחי, ואט למוסר אזני, לפום דילי. זכור אזכור ותשוח עלי נפשי, הפעמים הבודדות שפגשתיו והגדתי את התועלת שיש לי מהקונטרסים וכן בשיחת טלפון. ממש כפי התיאורים, לא 'ענוותן' אלא שפל ברך, המשים עצמו כשיריים. אך חכמתו הכריזה עליו, ש...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 08, 2018 10:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רבי ואנטונינוס / מאוצרו הגנוז של גאון צנוע
תגובות: 6
צפיות: 283

רבי ואנטונינוס / מאוצרו הגנוז של גאון צנוע

א. מצינו בש"ס דאנטונינוס היה מכבד מאד לרבי, ע' ע"ז י' ב', ה"ל [לאנטונינוס] ההיא נקרתא דהוה עיילא מביתיה לבית רבי כו', כל יומא הוה משמש לרבי מאכיל ליה משקי ליה, כי הוה בעי רבי למיסק לפוריא הוה גחין קמי פוריא, א"ל סק עילואי לפורייך, אמר לאו אורח ארעא לזלזולי במלכותא כולי האי, אמר מ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 08, 2018 10:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קונטרס בגדרי מלאכת בורר / להורדה
תגובות: 1
צפיות: 114

קונטרס בגדרי מלאכת בורר / להורדה

מפרי עמלי בחסד השי"ת בחודש האחרון,
אדברה נגד מלכים ולא אבוש,

ויהיו הדברים לעי"נ מו"ר זצוק"ל הכ"מ שדבריו נידונו ונתלבנו בין בתריו.
על ידי נוטר הכרמים
ה' נובמבר 08, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1143

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

כבר למדנו זה כמה בפרשה,
שמידות טובות מונחלות מורשה,

כהן שדעתו יפה וברה,
וידיו רב לו, משנתו סדורה

ישמח האב ביוצא חלציו ביושבו בצל עליון
ויתנחם הבן ידידנו שליט"א בתוך שאר אבלי ציון.
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 07, 2018 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 269
צפיות: 6106

Re: משניות קהתי

זאב ערבות כתב:מענין שאיש לא ציין שקהתי גם מצטט את פירושו של חנוך אלבק, פירוש שלכל הדעות הוא בעייתי.
במנשר שהעלית, ר' זאב, הוקדשה יריעה רחבה לנושא של ציטוטים מאלבק, והובא מר' יונה מרצבך בנושא.

ולבל יחסר המזג, נזכיר עוה"פ את הפי' בתחילת מס' אבות 'על העבודה' - עבודת כפים, פי' שגרם להמון הסתייגות, ולא בכדי.
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 07, 2018 10:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שיחת המשגיח רבי דב יפה זצוק"ל - תולדות.
תגובות: 2
צפיות: 109

Re: שיחת המשגיח רבי דב יפה זצוק"ל - תולדות.

נפלא מאוד, לענ"ד דברי הגר"א שהובאו בהערה הם יסוד כל השיחה ותמציתה.
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 07, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 269
צפיות: 6106

Re: משניות קהתי

פ"ת, אכן כן הסכמתי עם רוח דבריך. לא תקפתי דברי מישהו, ודאי לא את דבריך.
כמדומני שאתה חשדן / רגיש מדי לנוכח משקעי עבר. תן צ'אנס
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 07, 2018 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 269
צפיות: 6106

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

עקביה, התשובות לשאלותיך, 1. לפי העדויות ששמעתי - כן. 2. יש טוענים בלהט שבודאי לא היה מסכים לכך, ואגב, בחלק מההסכמות לשוטנשטיין מודגש כי 'עת לעשות לד'' בפרט אחרי שיצאו לאור תרגומים שאין רוח חכמים נוחה מהן, ראה הסכמות הגריש"א והגרש"א ואולי עוד. [יתכן שהנימוק הזה היה מכריע גם אצל הרב שך, בפרט...
על ידי נוטר הכרמים
ד' נובמבר 07, 2018 8:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 269
צפיות: 6106

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

קראתי בענין את הפולמוס סביב משניות 'קהתי'. כמדומה שיש כאן נסיון של טיוח המציאות. אינני יודע לפרשן את תשובת הגראי"ל, 'אתה יכול גם בלי זה', אם בא להורות שאחרים כן ילמדו, אני יכול רק להעיד על המציאות הרווחת במחוזות בני ברק וכן בתי הכנסיות של חניכי הישיבות. עובדה היא כי הפירוש בגלגולו הישן, לפני הה...
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 06, 2018 10:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט

אכן, הבנת מצוין. לקחתי מהלבוש רק את ההנחה העובדתית שכברה זה לא כלי שמיועד לכך כמו משמרת, ולא מעבר לכך.

ה'זכר לדבר' ממכה בפטיש מעניין מאוד. ייש"כ.
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 06, 2018 7:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט

ומדויק היטב שכלפי הדין הראשון במתני' נקט טעם ההיתר משום ש'נמצא נתברר מאליו', והיינו שאין הוא עושה את המעשה של הברירה אלא הכלי, ודנים את מעשהו כעין גרמא, ורק כלפי הדין השני במתני' כתב שהטעם הוא משום דעת ר"ש שדבר שאינו מתכוין מותר. אין זה אלא דברי תימה. ממתי מי שמניח משהו בכלי והוא מתברר פטור מט...
על ידי נוטר הכרמים
ג' נובמבר 06, 2018 8:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט

כת"ר דקדק בלשון רש"י והוציא חילוק בין הרישא של המשנה לבין הסיפא, אך חסר הסבר מהותי - מה הסברא לחלק? מה בין כרשינין לתבן, ומדוע במניח כרשינין בכלי נקט רש"י את ההיתר של ממילא ואילו בנוטל תבן בכברה נקט את ההיתר של אינו מתכוון. הלוא בנוטל תבן בכברה גם כן שייכת הסברא של ממילא ואף בנותן כר...
על ידי נוטר הכרמים
ב' נובמבר 05, 2018 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט

יישר כח.

אכן במגדנות אליהו עמד בזה, והוסיף עוד כדרכו בקודש, ולענ"ד לא כתב מספיק בחדות את התמיהה העצומה.
על ידי נוטר הכרמים
ב' נובמבר 05, 2018 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 259
צפיות: 35851

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

כעת יצא לכבוד חנוכה במהדורה חדשה ספר מקבים א בעריכת לוי יצחק חריטן. מצורף בקובץ המבוא ותמונת דף הכריכה האחורי. לזכותו המהדיר יאמר שבעמ' כא כותב במפורש ששינה ותיקן עפ"י דעות חוקרים וחכמים שונים וע"פ התייעצות עם מומחים, בכריכה האחורית כותב שהספר מוגש במהדורה חדשה המתאימה לציבור שלומי אמוני ...

עבור לחיפוש מתקדם