מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5923 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 21, 2020 1:12 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1702
צפיות: 319916

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הרב נוטר יישר כוח על החומר האיכותי. נ.ב.ב לא כ"כ מובן לי הקטן מה ההתפעלות מכך שר' שמואל חשב על כמה הוא דואג לאשתו בליל יו"כ בשביל להתפעל מסיפור כזה צריך היה לחוות יוכ"פ אחד במחיצתו. השילוב בין 'ראשו בשמים' לירידה לקרקעית בכל הנוגע לעיסוק בזולת היא מהדברים המפעימים בסיפורים על אנשים ג...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 21, 2020 8:51 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1702
צפיות: 319916

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

איני מעוניין לסטות מהשיח אודות הספר,
ועוד ידובר בו אי"ה,
אך כדבר בעתו מה טוב,
הריני לצרף כאן קובץ של דברים מפי רבינו זצוק"ל,
בחלק ההלכה
על פרשת משפטים,
שכתבתי בימים האחרונים.
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 21, 2020 8:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1702
צפיות: 319916

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אני מצטרף בחום להתלהבות מהספר ואופן הגשת הדברים שבו, אך אני רוצה לסייג את הביקורת המרומזת על הספרים האחרים שיצאו. (אין לי מושג כלפי איזה ספרים מדובר, ואם ספרי בלבת אש כלול ביניהם). הצד השווה שבספרים שיצאו עד לספר זה, שהם היו מאוד ספוטניים, הם נערכו בצורה מהירה וחפוזה, והם ביטאו את תחושות התלמידים לר...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 21, 2020 1:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1702
צפיות: 319916

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לייטנר,

זה נדיר בספר, ובסך הכל גם הפרשנות לא בכמות גדולה, בעיקר - עובדות.

----

הערב התבשרתי על שלשה ספרים תורניים חדשים שיצאו בסביבות יום השנה השני, בעוד שבועיים.
פרטים מדויקים בהמשך. אי"ה.
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 20, 2020 4:34 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דימוי בכי לנסכים
תגובות: 8
צפיות: 143

Re: דימוי בכי לנסכים

ידוע מס' שערי העבודה לרבינו יונה, וכבר נכב"ב.
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 20, 2020 12:23 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1702
צפיות: 319916

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

"ויהללוה בשערים מעשיה" אחד מתלמידי רבינו לא זכה עם רעיתו להיפקד במשך כמה שנים. הזוג היה מגיע מידי ליל שבת לבית רבינו, הבעל דיבר עם הרב בלימוד והאשה ישבה בסלון עם הרבנית. לאחר כמה שנים נפקדה אבל היתה בסיכון ונאלצה להתאשפז לתקופה ארוכה. כששמע הרב על כך הוא שאל מי יהיה כל הזמן עם האשה, הרי א...
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 20, 2020 12:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1702
צפיות: 319916

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

יריעה רחבה אודות הרבנית אשת חבר ע"ה נפרסת בפני הקורא, ומשלימה את ההתרשמות הכבירה שאינה פוסקת מאז ניטע 'אלון בכות' בשערי ספרי רבינו זצוק"ל, והובאו בשלימות עם תוספות דברי ההספד המרגשים שנאמרו לפני המיטה ע"י רבינו זצוק"ל. בהקשר לאותו הספד מובאת עדות מסעירה בספר מפי בעל המעשה: "...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 17, 2020 8:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות - פרק שביעי
תגובות: 8
צפיות: 190

Re: ברכות - שלשה שאכלו

בתוד"ה אכל טבל. וה"ה אם אכלו שלשתן טבל דאין חייבים לזמן כדאמרינן הרי שגזל סאה חיטין וטחנה ואפאה ואכלה ומברך עליהם אינו מברך אלא מנאץ. והאיר הגרע"א בגליונו: שם ליתא כן, אלא ואפאה והפריש חלה ובירך, וצ"ע. ושמא י"ל בדרך חידוד, דהנה הנפ"מ בהני גירסאות י"ל, דאם איתא נמי...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 17, 2020 8:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות - פרק שביעי
תגובות: 8
צפיות: 190

ברכות - פרק שביעי

מה, א במתני', והשמש שאכל כזית. ופירש"י, ששמשם בסעודה ואכל עמהם כזית כדי להצטרף עמהם לזימון . וכבר תמהו בזה, מהי ההדגשה שאכל כזית, ובשילהי מתני' נחלקו ר"מ ור"י עד כמה מזמנין אם עד כזית או עד כביצה, ועי' צל"ח והגהות הרש"ש. ולקמן מז, ב איתא: פשיטא מהו דתימא שמש לא קבע, קמ"...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 17, 2020 8:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 85
צפיות: 4153

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

מג, א בגמ', הואיל ואין בית הבליעה פנוי. ופירש"י: ואין לב המסובין אל המברך אלא לבלוע. ועי' תוס' ועוד ראשונים די"מ דלפי"ז באופן שאומר סברי מורי והם מניחים לאכול כדי לשמוע הברכה ולענות אמן יהיו פטורים. ובאמת כן מפורש בספר הפרדס לרש"י דאם נתכוין יענה אמן ויצא. והתוס' הביאו ראיה לזה ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 17, 2020 8:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1702
צפיות: 319916

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ברשותו האדיבה של המחבר שליט"א אנו מעלעלים בין דפי הספר הגדוש (קרוב לארבע מאות חמישים עמודים), ודולים ממנו תגליות היסטוריות רבי ענין, כמו גם עובדות מפעימות ומרגשות. "הכהן היה רבי אליעזר כהן" לאורך השנים התפרסם כי רבינו זצוק"ל הוכנס לבריתו של אברהם אבינו על ברכי הגראי"ה קוק זצ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 17, 2020 7:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1702
צפיות: 319916

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ברכות מאליפות מעומקא דלבא לידידנו הגאון רבי יחיאל שטרנברג שליט"א, עורך במאסף תורני 'ישורון' ומהדיר צפונות קדמונים ואחרונים שמחכימנו מפעם לפעם בהודעותיו כאן, לרגל הוצאת ספרו המיוחד והמושקע, רב התוכן ומלא הענין, שמואל בדורו על רבינו זצוק"ל, פרי עמל ויגיעה של ימים ולילות במשך חדשים ארוכים. מק...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 16, 2020 8:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10991
צפיות: 1346009

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק בדחיפות - קובץ צוהר ט"ו, בנושא פטור קלב"ם כאשר אין קשר בין הדברים, ז"א אחד חילל שבת ובאותו רגע הפרה השאולה בביתו נגנבה.
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 16, 2020 8:05 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם קיים בגמרא מקור לכך שבועז היה ראש הסנהדרין?
תגובות: 4
צפיות: 363

Re: האם קיים בגמרא מקור לכך שבועז היה ראש הסנהדרין?

נוטר הכרמים כתב:ר' משה מרדכי שולזינגר כבר מעיר על דברי רש"י בזה, ומביא שא' שאל את הגרי"ז,
ומה שהשיב הגרי"ז, ראה משמר הלוי ריש ברכות.

העירוני באישי:
לא בדקתי כעת, אך כמדומני שנתחלף למר שמעי בבועז.
ואמנם כן.
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 16, 2020 12:38 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם קיים בגמרא מקור לכך שבועז היה ראש הסנהדרין?
תגובות: 4
צפיות: 363

Re: האם קיים בגמרא מקור לכך שבועז היה ראש הסנהדרין?

ר' משה מרדכי שולזינגר כבר מעיר על דברי רש"י בזה, ומביא שא' שאל את הגרי"ז,
ומה שהשיב הגרי"ז, ראה משמר הלוי ריש ברכות.
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 16, 2020 12:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

בהקדמתו ל"חיי עולם" כותב הסטייפלר שהמקסימום שאפשר ומותר לענות למי שיש לו שאלות באמונה הוא: ראה את כל גדולינו אשר מעולם אנשי השם, היה סמוך ובטוח שכל מה שתוכל להעלות בדעתך כבר עלה בדעתם ואעפ"כ היו שלמים באמונתם, כך שאתה יכול להיות רגוע ולחזור לבית המדרש. בטוחני שמאז "פעם" פחת...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 16, 2020 12:03 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 83
צפיות: 14464

Re: רבי שמואל ברנד איננו

ביאורי רבי שמואל מהגאון רבי שמואל ברנד זצ"ל פרשת יתרו 'ואביא אתכם אלי' [1] יש להבין מה ההדגשה שבאו למדבר סיני, ועוד הערות בדברי הכתובים (יט, א), בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוקים ...
על ידי נוטר הכרמים
ש' פברואר 15, 2020 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת
תגובות: 17
צפיות: 1040

Re: טלטול תינוק שעשה צרכיו בשבת

ר' עמרם ענה מאוד בקצרה בסוגיא ארוכה מאוד. כדברי התורי"ד שהזכיר יש גם בריטב"א שם להדיא. והשאלה מהמג"א נידונה בארוכה בארחות שבת. והעליתי בזה קובץ בשבוע שעבר. עכ"פ פשוט שחובת ניעור אין כאן, ולא שונה ממה שלא יכול לנער אבן מחבית בין החביות, וה"נ לוקח את התינוק עד לכדי שיהיה אפשרו...
על ידי נוטר הכרמים
ש' פברואר 15, 2020 11:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

הרב אדם קדמאה, השבוע התחדשו בבית מדרשינו כמה יסודות ו'מציאות' בטלטול מן הצד ובסיס לדבר האסור, אני לא חושב שהם שייכים לכאן, אולי כמו ש'לא תגזול ולא תעשוק' קשור. "שדברי הרבנים כחומר ביד היוצר אצלכם" , אצל מי? תמיהני שאתה משמיץ כל הזמן על רקע פוליטי וקבוצתי, וזאת לאחר שאתה מצהיר "לא טענת...
על ידי נוטר הכרמים
ש' פברואר 15, 2020 11:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המנהגים השונים בהפטרות - דקדוקים הלכתיים או מנהגים בעלמא?
תגובות: 10
צפיות: 1780

הפטרת יתרו - ההוספות של האשכנזים

מה פשר ההוספות (בדילוגים) של האשכנזים להפטרת יתרו שהשייכות שלה לפרש הוא הגילוי של מראה כבוד ד' כמבואר בלבוש.
אשמח למקורות.
על ידי נוטר הכרמים
ש' פברואר 15, 2020 11:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

ראשית, אני מעתיק לכאן עוד ממה שנשלח לי באישי בענין הרב אוריה שליט"א. שלום וברכה מוצא אני חובה להודיעך, שכאשר ר' אוריה התחיל עם ענינים אלו לפני כ8 שנים, התווכחתי איתו על זה הרבה [היינו אז חברותא בעירובין], ואני הייתי מאוד מאוד נגד זה, אך הוא טען שחובה שיהיה גם כאלה המשמיעים את דעת התוה''ק במקומו...
על ידי נוטר הכרמים
ש' פברואר 15, 2020 7:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

הרב שעת הכושר הנכבד, הכנות מבצבצת מתוך דבריך, ויתכן מאוד שאתה צודק. הצלחת לעורר בי ספיקות. הדוגמא שלך מת"ח שעבר עבירה בלילה מוזרה, כאן לא מדובר על 'בלילה', וזה לא 'עבירה' של תאוה וכשלון, אלא יש כאן שאלה האם זה לא מלמד על משהו בכיוון. הרי ר' עמרם פריד / ר' בונים שרייבר / ר' שבח רוזנבלט לא ביקרו ...
על ידי נוטר הכרמים
ש' פברואר 15, 2020 7:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

ועוד הערה כללית , בדור שבו רבו גם רבו חוקרים פרטיים מסוגים שונים, שמצליחים לברר ולהוציא לאור את האמת המוסתרת באמצעים מגוונים מהם כשרים ומהם לא כל כך, וכמובן יבוא הגנב / ה.... ויטען איך השגתם את המידע.... וכי מישהו יקבל את זה? למרות שהחוקר הפרטי כולו אינטרס למצוא את הפשעים והוא מתפרנס מזה, ומתעסק בלכ...
על ידי נוטר הכרמים
ש' פברואר 15, 2020 7:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?
תגובות: 18
צפיות: 759

Re: הלימוד הישיבתי - האם אנו לומדים גמרא או ראשונים?

בקשר לחזון איש, החזון איש כותב במפורש במכתב שדרכו הוא לברר את דברי הגמרא עד כמה שידיו מגיעות, רק שאם הוא מוצא שבראשונים כתוב הפוך מדבריו הוא מוכרח לבטל דעתו. בפועל הוא משקיע הרבה בראשונים אבל ניכר גם שיש לו מגמה להבין את הגמרא מצד עצמה, ולא רק בתור הכנה ללימוד הראשונים. וכפי שהוא מעיד על עצמו במכתב...
על ידי נוטר הכרמים
ש' פברואר 15, 2020 7:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

כאמור בפירסומים של מכון מנדל עצמו אף אחד מהם לא מופיע, אגב גם לא נכטיילר. יתכן שהיה למישהו אינטרס לשרבב את שמם לשם אחרי שביקרו בקורס מסוים מטעמם פעם או פעמיים. אולי עכשיו אחרי שהרבנים יצאו נגד יהיה עניין כלשהו שהם יפרסמו הכחשה, עד עכשיו זה לא עניין איש מלבד אולי כלבי השמירה של ההשקפה ש'תופרים תיקים...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 4:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

כאמור בפירסומים של מכון מנדל עצמו אף אחד מהם לא מופיע, אגב גם לא נכטיילר. יתכן שהיה למישהו אינטרס לשרבב את שמם לשם אחרי שביקרו בקורס מסוים מטעמם פעם או פעמיים. אולי עכשיו אחרי שהרבנים יצאו נגד יהיה עניין כלשהו שהם יפרסמו הכחשה, עד עכשיו זה לא עניין איש מלבד אולי כלבי השמירה של ההשקפה ש'תופרים תיקים...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 3:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 3:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

היא שיחתי כתב:הרב נוטר, סך הכל מדובר באיזה אלפון שמות, לא פרסום ולא כלום,
הדרישה מהרב פייבלזון להתנער מהם, מזכירה את התקשורת הכללית שדורשת גינוי מח"כ ליצמן וגפני בכל פעם שחרדי גונב חמישים שקל ממישהו

בזהירותי כי רבה, כתבתי 'לטעמי'.
פרסום לכל דבר וענין.
כאן ה'חרדי' זה הם בעצמם,
כל ההבדל.
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 3:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

של מי הבורות? אכן גם מבלי להתוודע לתורת ההתבדלות במשנתו של הרב פייבלזון, נקטתי משנה זהירות כשהעליתי את הפרסום הרשמי הנ"ל, ושאלתי מי שתל את השמות... חושבני שגם לולי הצפת הנושא כאן או במקומות אחרים, על הרב פייבלזון או אחרים בדומה לו לקיים 'והייתם נקיים', ולפרסם בפומבי התנערות והסתייגות ברורה מאות...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 3:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

קיבלתי הודעה מידיד, ואני מעביר אותה כצורתה: הרב פייבלזון אמר לי שהוא אכן היה שם תקופה קצרה ועזב על רקע חילוקי דעות אידאולוגיים וכו'.
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

ברשימת הבוגרים באתר של קרן מנדל הם לא נמצאים. עריכה לאחר בירור קל - הם רשומים כבוגרים של קורס ספציפי של קרן מנדל שמיועד להכשרת חרדים למנהיגים בישראל (יחד עם עוד כמה וכמה אנשים שעוסקים בקירוב רחוקים וכדומה), ואין להם שום קשר לקרן מנדל עצמה. יש כמה חרדים אחרים שכן מופיעים שם, יותר בכיוון של חרדים חדש...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 2:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

אבקש להשיב עניינית לטיעון המרכזי: מה לכהן בבית הקברות,
ולא לסחוב את הדיון לפלפולים זניחים.
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 2:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

שעת הכושר כתב:מבחינה פורמלית, המכתב שפורסם היום כנגד 'מנדל' גוזר ואוסר אך ורק מכאן ולהבא.

לא ידוע לנו על שינויים לרעה במכון מהבוקר ואילך, וגם במכתב ישנה הסתייגות גמורה מדרכו של המכון מאז ומעולם,
דעת לנבון נקל שהנוסח הזה בא להתחשב ולהקל ביחס כלפי הבוגרים בעבר, שלא נפסול אותם מלהצטרף למנין...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 1:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: סניף של "מכון מנדל"?!

אני מעיז להעלות כאן טיעון חדש. הבוקר פורסם בכל העיתונים מכתבם של גדו"י מכל החוגים נגד "מכון מנדל". לא כל כך הבנתי מה קרה עכשיו, הם 'בשטח' כבר כמה שנים. כשהתחיל הפולמוס על בימ"ד הגר"א, שמעתי שמועות כי ראשיו הינם 'בוגרים' של אותו מכון, שכנעתי את עצמי שאלו סתם השמצות זולות, שכ...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 1:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

Re: בית מדרש הגר"א

היא שיחתי כתב:אתה נכנס כאן לפינה מאוד מסוכנת, אבל הואיל והצפת את הנושא הזה, אטען גם אני.

מה מסוכן כאן? אסור לי להעלות מסמך ולשאול שאלה פשוטה.
אחדד את שאלתי, האם 'מכון מנדל' אמור ללמד את התוהים ואת הנבוכים מבני הישיבות בינה??
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 1:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1047
צפיות: 194741

Re: ◆ הרב דוד מאיר קופליק. מי יכול לעזור?

מחפש פרטים אודות יהודי בשם הרב דוד מאיר קופליק. הנ"ל ייסד את החיידר באר יהושע יחד עם המנהל הרה"ג יצחק אייזיק הלפרין זצ"ל, ועמד לימינו בעיקר מהבחינה הפיננסית. החיידר קרוי ע"ש אביו רא"י הנז'. רבי ניסן גולדברג הוא בן משפחתו, כמדומני אחיין או משהו כזה. יש לו בן המתגורר בשכונת ר...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 14, 2020 1:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 646
צפיות: 47120

סניף של "מכון מנדל"?!

אני מעיז להעלות כאן טיעון חדש. הבוקר פורסם בכל העיתונים מכתבם של גדו"י מכל החוגים נגד "מכון מנדל". לא כל כך הבנתי מה קרה עכשיו, הם 'בשטח' כבר כמה שנים. כשהתחיל הפולמוס על בימ"ד הגר"א, שמעתי שמועות כי ראשיו הינם 'בוגרים' של אותו מכון, שכנעתי את עצמי שאלו סתם השמצות זולות, שכן...
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 13, 2020 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 407
צפיות: 74918

Re: ◆ אלון בכות ◆

הגה"ח רבי סענדר ערלנגער זצ"ל, הצדיק אבד. שמעתי היום תיאורים מתקופת לימודו בכולל חזון איש, הקולות והברקים בלימוד שהיה עם יבלחט"א הגאון רבי יעקב דויטש שליט"א. מיוחד מאוד ביראת שמים חיה וזועקת, ענוה גדולה, (היה מסתובב לאסוף צדקה בויזניץ ובפוניבז' ועוד מקומות) וריחוק מעניני עולם הזה...
על ידי נוטר הכרמים
ד' פברואר 12, 2020 9:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 85
צפיות: 4153

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

במתני', בירך על פירות האילן בפה"א יצא. ובגמ', מאן תנא דעיקר אין ארעא היא, ארנב"י ר' יהודה היא דתנן יבש המעין ונקצץ האילן וכו' ר' יהודה אומר מביא ואינו קורא . והנה יל"ע בביאור דברי רנב"י, דהנה טעמא דת"ק מפורש בדברי תוס' דמביא ואינו קורא מפני שאינו נראה כמשבח להקב"ה אלא ...

עבור לחיפוש מתקדם