החיפוש הניב 4299 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
ב' ספטמבר 24, 2018 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרב אשר אריאלי
תגובות: 12
צפיות: 1195

Re: הרב אשר אריאלי

מחר בצהרים בשעה 12 ורבע, ב'צעירים' רח' האדמו"ר מצאנז, בענין המסכך סוכתו בכרעי המיטה
על ידי נוטר הכרמים
ג' ספטמבר 18, 2018 7:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות הכי ארוך בש"ס?
תגובות: 17
צפיות: 833

Re: התוספות הכי ארוך בש"ס?

אז מה יוצא מזה שיודעים מהו התוספות הארוך ביותר בש"ס (חוץ מבזבוז הזמן שבדבר)? עוד מישהוא ימצא לכך איזה סימוכין בגימטריא. ואם אנו כבר בנושא, מהו הרש"י הארוך ביותר? לכאורה ביבמות ט ע"ב, אך מהו השני בארכו? מסופר שרב יהושע לייב דיסקין היה מסתובב סביב חומות ירושלים וסופר את המגדלים שבחומה ...
על ידי נוטר הכרמים
ג' ספטמבר 18, 2018 7:45 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איך נצליח בס"ד להחזיק מעמד?! / מחשבות
תגובות: 7
צפיות: 343

Re: איך נצליח בס"ד להחזיק מעמד?! / מחשבות

דעת האברך, ייש"כ. לא הצלחתי להבין למה הפתרון לא כולל גם נקודה ב'. הסיבה שלא מסוגלים להשתנות שינוי ממשי, המצריך עקביות ודביקות במטרה לאורך זמן הינה מחמת שלא מוצאים סיפוק בהתקדמות שאינה נראית לעין בחוסר התבוננות מספקת. הדגש בדבריי אינו רק על מה יש להתמקד, על ההצלחות או על הכשלונות, אלא להבין שאת ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ספטמבר 17, 2018 7:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור בדברי הרמ"א
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: ביאור בדברי הרמ"א

שו"ע אורח חיים - סימן תרו שיפייס אדם חבירו בערב יום כפור : (א) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו וכו' ובסעיף ב אם מת אשר חטא לו, מביא י' בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. מוסיף הרמ"א על זה " ונהגו לבקש מחילה בערב יום כפור &q...
על ידי נוטר הכרמים
ב' ספטמבר 17, 2018 6:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור בדברי הרמ"א
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: ביאור בדברי הרמ"א

את הביאור הנ"ל כתב בערוך השולחן כאן סעיף ד.
על ידי נוטר הכרמים
ב' ספטמבר 17, 2018 6:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איך נצליח בס"ד להחזיק מעמד?! / מחשבות
תגובות: 7
צפיות: 343

איך נצליח בס"ד להחזיק מעמד?! / מחשבות

בין כסה לעשור אתה שב לעסוק בהשלכת רוע השאור. תר ומחזר אחר פנקסך מן השנה שעברה לעת הזאת. אתה קורא וקורא ומזדהה עם כל מילה. התיאור של המצב, הליקויים המרכזיים שמונעים בעדך מלהתקדם ולהתעלות, הצעדים אותם יש לנקוט, והקבלות הממוקדות לשנה הבעל"ט. כעת אתה מנסה לחשוב היכן טעית, למה הקבלה וכל ה'חיזוק' לא ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ספטמבר 16, 2018 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 20
צפיות: 1518

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

עברתי עליו בע"ה מכריכה לכריכה בא' מבתי המדרשות, אכן מלא ברכת ד', בעיקר החלק ההלכתי. ברצוני לציין במיוחד את מאמרו של ש"ב הגרא"ח שטרנבוך שליט"א על שתיית מים לפני הבדלה בסיום התענית ביוה"כ. תשו"ח. ילכו מחיל אל חיל.
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 11:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 222

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

ייש"כ. אכן מסתברא מילתא דרבותינו בעלי המוסר, והדרנא בי.
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 10:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בספר חיים ברכה ושלום... לחיים טובים ולשלום / נזכר, ונכתב
תגובות: 3
צפיות: 155

Re: בספר חיים ברכה ושלום... לחיים טובים ולשלום / נזכר, ונכתב

אוהב עמו כתב:כמדומני שרעיון זה נכתב ע"י מאן דהוא באחד מקובצי מבקשי תורה
בקובץ מבקשי תורה על ימים נוראים הובא הציטוט מה'דובר שלום' ותו לא מידי.
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 9:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 222

סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

הנה כתב בספר נפש החיים (שער ג פרק יב): "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל כשהאדם קובע בלבו לאמר: הלא ה' הוא האלקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט ית"ש, ומב...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 9:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר

התיקונים שכנגד תשובת המשקל: טהרת יום הכיפורים ודביקות בד' [ה] ונראה שבכך ניתן לבאר את שאנו אומרים בנוסח תפילה זכה בכניסת היום הקדוש יום הכיפורים (חיי אדם כלל קמד), "והנה ידענו כי אנחנו מחוייבים להתענות על פי תקוני התשובה על כל חטא וחטא ולסגף את גופנו בתשובת המשקל נגד מה שהתענגנו בעבירות אך גלו...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 9:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר

מהלך נוסף: תשובת המשקל לריפוי וזיכוך הנפש [ד] ועוד נראה לבאר הענין של תשובת המשקל ביתר ביאור, שסיגופים אלו לא נועדו בתורת עונש על מעשי העבירות, שלזה נקבעו העונשים הכתובים בתורה, כל עבירה כעונש הכתוב בה, אלא הגדר בקבלת אותם היסורים והסיגופים והצער שנגרם בהם הוא כדי לזכך את הנפש מזוהמת וחלאת החטאים. ...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 9:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר

ביאור ע"פ דברי הפנים יפות, והסבר כללות ענין 'תשובת המשקל' [ג] והנה חידוש זה של החוט השני והקנה חכמה מובא בעוד מספרי רבותינו גדולי האחרונים, הגאון בעל הפלאה מביא זאת בספרו פנים יפות עה"ת בכמה דוכתי ומבאר זאת בכמה אנפי (ראה בפרשת ויקרא ה, יח ובפרשת אחרי מות טז, ו). וכתב וז"ל, אמנם י&qu...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 9:46 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר

השגות הנוב"י על קולא זו [ב] על חידוש מופלא זה משיג רבינו הנוב"י בחריפות גדולה, וז"ל, דבר זה אין לו יסוד ואטו מי שעבר עבירה שיש בה מלקות כ' פעמים והתרו בכל פעם מי סגי לו בג' פעמים מלקות והלא הב"ד מלקין אותו לפי מספר ההתראות ומשנה ערוכה אמרו לו אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחת ואחת ...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 9:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר
תגובות: 4
צפיות: 73

'קבלת תשובה' [סיגופים ותשובת המשקל] על חטאים שנעשו לו כהיתר

חידוש גדול ונפלא ב'תשובת המשקל': רק לב' פעמים הראשונות [א] הנה מצינו חידוש גדול ונפלא בדברי רבותינו האחרונים בענין תשובה, ונראה לבאר ולברר קצת את הדברים. בשו"ת חוט השני מאת הגאון בעל החוות יאיר מובאת תשובה מזקנו הג"מ רבי אברהם שמואל ב"ר יצחק בכרך (סימן מז), וז"ל, ובתחלה יש לי לח...
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 15, 2018 9:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בספר חיים ברכה ושלום... לחיים טובים ולשלום / נזכר, ונכתב
תגובות: 3
צפיות: 155

בספר חיים ברכה ושלום... לחיים טובים ולשלום / נזכר, ונכתב

בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום . כתב בפירוש 'דובר שלום' מאת הג"מ יצחק אליהו לנדא זצ"ל מ"מ דווילנא [המובא בסידור 'אוצר התפילות'] וז"ל: לכאורה סוף המאמר לחיים טובים ולשלום הוא מיותר וכפול, שכבר אמר בתחילת המאמר חיים ברכ...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ספטמבר 14, 2018 12:45 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: נוסח על חטא אם מועיל כפירוט החטא
תגובות: 2
צפיות: 109

נוסח על חטא אם מועיל כפירוט החטא

איתא בשולחן ערוך (אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תרז סעיף ב), אין צריך לפרט החטא; ואם רצה לפרט, הרשות בידו; ואם מתודה בלחש, נכון לפרט החטא. הגה: אבל כשמתפלל בקול רם, או ש"צ כשחוזר התפלה, אין לפרט החטא; ומה שאומרים על חטא בסדר א' ב' לא מקרי פורט, הואיל והכל אומרים בשוה אינו אלא כנוסח התפלה (ד&...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ספטמבר 14, 2018 12:42 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשליך - זכר לעקידה או סימן טוב?
תגובות: 1
צפיות: 66

תשליך - זכר לעקידה או סימן טוב?

איתא בשולחן ערוך הלכות ראש השנה (סימן תקפג סעיף ב), אוכלים ראש כבש לומר: נהיה לראש ולא לזנב, וזכר לאילו של יצחק. הגה: יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים, שאגוז בגימטריא חטא, ועוד שהן מרבים כיחה וניעה ומבטלים התפלה (מהרי"ל). והולכין אל הנהר לומר פסוק: ותשליך במצולות ים כל חטאתינו וגומר (מיכה ז, יט) (מנ...
על ידי נוטר הכרמים
ו' ספטמבר 14, 2018 12:38 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'על דרך תפלת כושי', מאי משמע?
תגובות: 4
צפיות: 160

'על דרך תפלת כושי', מאי משמע?

כתב בספר מטה משה (עמוד העבודה ר"ח אלול וראש השנה סימן תתא) ויש לומר כלה כל צר, כלה דבר וחרב. כלה בפתח, מלשון כלה ואינימו (תהילים נט, יד) דאל"כ משמע כולו. מחל וסלח, יש גורסין סלח ומחל, כי אומרים מחילה גדולה מסליחה. סליחה הרחבת זמן, כמו שאמר (במדבר יד, כ) סלחתי כדבריך, לא אמיתם עתה. מחילה לג...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ספטמבר 12, 2018 11:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1318
צפיות: 142326

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כעת מופץ הספר 'בלבת אש' - הדפסה שניה וללא שינוי, בכל דוכני י' בלוי בבתי הכנסת. המחיר ארבעים ש"ח. [ניתן עדיין להשיג בודדים במחיר הישן במוקדים השונים, היכן שנשאר].
על ידי נוטר הכרמים
ג' ספטמבר 11, 2018 11:02 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מחפש מו"צ בקי לבדיקת ד' המינים בירושלים
תגובות: 7
צפיות: 2854

Re: מחפש מו"צ בקי לבדיקת ד' המינים בירושלים

ר' חנוך שינפלד
על ידי נוטר הכרמים
ג' ספטמבר 11, 2018 10:33 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הבדלה בין יום א' של ר"ה ליום ב'
תגובות: 2
צפיות: 100

Re: הבדלה בין יום א' של ר"ה ליום ב'

יש בזה נידון גדול לגבי הבישול בשעת בין השמשות שבין יום ראשון של ר"ה לשני, בזמנו עורר בכך פולמוס הג"ר יעקב ויינגולד מבני ברק, בין השאר בקובץ בית אהרן וישראל, וכמדומה שע"ז נסובה השמועה מהגרמ"ס.
על ידי נוטר הכרמים
ג' ספטמבר 11, 2018 10:31 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'יד' לעומת 'ימין'
תגובות: 5
צפיות: 251

Re: 'יד' לעומת 'ימין'

הדברים מענינים מאוד. ואגב אציין להארה שקשורה קצת, במנחות לו, ב אכן מפורש ש'ידך' סתם זה שמאל, ומייתי ע"ז מקראי, וזה מתאים עם כל הפסוקים שהבאתם. אך יצויין שרש"י בתחילת פר' ואתחנן עה"פ ואת ידך החזקה מפרש 'זו היא ימינך שהיא פשוטה לקבל שבים'. ואולי יש חילוק בין יד סתם ליד חזקה.
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 08, 2018 10:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הנהגת הגרי"ז בר"ה.
תגובות: 8
צפיות: 449

Re: הנהגת הגרי"ז בר"ה.

ראה על כך בהרחבה בספרו של הרב טשזנר מאופקים על ימים נוראים.
על ידי נוטר הכרמים
ש' ספטמבר 08, 2018 9:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: המנהג בזמננו לגבי תענית ערב ראש השנה
תגובות: 18
צפיות: 1461

Re: המנהג בזמננו לגבי תענית ערב ראש השנה

כעת ראיתי שמצטטים מגליון חת"ס על השו"ע שה'גדולים' מתענים רק בער"ה כי כך זה מפריע להם את מלאכת שמים, ושאני ער"ה שבאים להקביל פני המלך, משהו כזה בערך.
על ידי נוטר הכרמים
ה' ספטמבר 06, 2018 7:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 210
צפיות: 69604

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

ירחון האוצר כתב:מפתחות גיליון כ' - בענייני המועדים

לפי התוכן - מחכים בקוצר רוח, חבל שיהיה רק אחרי ר"ה.
על ידי נוטר הכרמים
ה' ספטמבר 06, 2018 7:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: המנהג בזמננו לגבי תענית ערב ראש השנה
תגובות: 18
צפיות: 1461

Re: המנהג בזמננו לגבי תענית ערב ראש השנה

איש הגבעה כתב:לא נהגו לפטור בסיום מסכת תענית זו, וצ"ע מה שראיתי בעלון דברי שי"ח ממרן הגרח"ק שליט"א
רבי חיים.PNG
כמדומני שכבר מובא כן מאביו מרן בעל הקה"י זי"ע.
על ידי נוטר הכרמים
ה' ספטמבר 06, 2018 7:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור לכוונה ב'פסוקי' מז"ש
תגובות: 13
צפיות: 1656

Re: ביאור לכוונה ב'פסוקי' מז"ש

רבי אברהם משה הלוי. תשו"ח. הן על הקונטרס של מו"ר מר אבא שליט"א והן על 'יפה כח הבן' שכזה. ממש למשש בידים את החיות הרוחנית ואת החיוניות, לקרוא להרגשים המרוממים בשמם ולבטא אותם בבהירות, ועדיין לא הוגד לי החצי, הביאור של הפסוקים. עצרתי להודות, שלא שכחתי - מלברכך.
על ידי נוטר הכרמים
ה' ספטמבר 06, 2018 6:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קונטרס הדרת מלך
תגובות: 1
צפיות: 279

Re: קונטרס הדרת מלך

עברתי על כמה פרקים מהקונטרס, והינו באמת נפלא מאוד הן בתוכנו והן באופן הגשתו. מקורי, עמוק, ובנוי לתלפיות. רוב תודות על החיזוק ועל ההשראה שהוא מעניק. הערה אחת בקשר למהלך של מברח ומנוס, לקשר זאת לדברי הרמב"ם הל' יסוה"ת וכו', הכיוון הזה כבר נעשה ע"י הגרמ"ד סולובייציק שליט"א, ראה...
על ידי נוטר הכרמים
ד' ספטמבר 05, 2018 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2305

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

הזמן יקר, אבל מוכרחני להגיב בקצרה ממש ובכבוד הראוי לדברי הרב זאב ערבות הנכבד. לענ"ד אסור למדוד ערך של ספר באמת מידה של היצע. יש ספרים רבים שהם בעלי איכות בעצם מצד תוכנם ורמתם הגבוהה. התועלת שהם מביאים למחבריהם גם קשה לכימות. בקיצור, רק ת"ח בעל שיעור קומה ובעל אופקים רחבים ועין טובה יכול לש...
על ידי נוטר הכרמים
א' ספטמבר 02, 2018 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?
תגובות: 27
צפיות: 2187

Re: 'אני לא מצליח למחול'! כדאי להגיד בפה שמוחל? זה מועיל לגמרי?

הג"ר הלל זקס היה אומר שתרעומת הוא כעין חיוב של אדם לחברו (כעין חיוב ממון) וממילא בגע שמוחל בפיו יש לו להזהר שלא יהיה לו שום תרעומת שאם לא כן אזי זו תרעומת שלא כדין. והיה מדייק כן על המשנה בהאומנין "אין לו אלא תרעומת" שתרעומת מיהא יש לו. לכאורה אין הדברים מסתברים, ואבאר. הרי כשמוחל בפ...
על ידי נוטר הכרמים
א' ספטמבר 02, 2018 8:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: להורדה - והציל הלחוצים: אלול רגוע יפה ושמח
תגובות: 14
צפיות: 1136

Re: להורדה - והציל הלחוצים: אלול רגוע יפה ושמח

עוד קטע מחזק ומעודד שנשלח במיל עבור ה'בית יעקב', אבל ניתן גם לנו להתחזק מתוכנו. [בהתנצלות על שלא שיניתי הנוסח]. "מברח ומנוס אליו ..." (רמב"ם) כהמשך לעצה איך לפחד מיום הדין, עליה הרחבנו בפעם הקודמת, אני שואלת, ובודאי גם אתן, מה הענין לפחד? למה להכנס להיסטריה? סתם מכניס ללחץ שמשתק...?!?...
על ידי נוטר הכרמים
א' ספטמבר 02, 2018 7:28 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: להורדה - והציל הלחוצים: אלול רגוע יפה ושמח
תגובות: 14
צפיות: 1136

Re: להורדה - והציל הלחוצים: אלול רגוע יפה ושמח

לתת הבנה וטעם ב'אימת הדין', מצו"ב חלק ממה שכתבתי משכבר הימים. הנה מצינו בספרי רבותינו ז"ל שהפליגו הרבה בענין אימת הדין, ובפיוט של סליחות ליום א': זוחלים ורועדים מיום בואך חלים כמבכירה מעברת משאך . וכן הוא בפיוטו של רבי אמנון ממגנצא, ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום... ומלאכים יחפזון...
על ידי נוטר הכרמים
ו' אוגוסט 31, 2018 10:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 659
צפיות: 51105

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

דברי הריא"ז על 'כמרבה בתפילה' כבר הובאו כאן באשכול עשיר בענין זה שתקיעה היא כמו תפילה, והובאו שם ידיעות רבות בענין.
על ידי נוטר הכרמים
ה' אוגוסט 30, 2018 8:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1318
צפיות: 142326

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פרסום ראשון: ספר חדש הפציע כעת, הנה ההדמיה. התוכן משאות ונאומים. 630 עמודים.
המו"ל: הרה"ג ר' יאיר ארלנגר שליט"א.
על ידי נוטר הכרמים
ד' אוגוסט 29, 2018 11:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1318
צפיות: 142326

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

האם מישהו יכול בבקשה לעזור לי על הנהגתו בחג הסוכות בכל מה שנוגע לאושפיזין ? נצרך לי ביותר. מקורות כמובן. יעויין בספר תפארת שמואל של הרב ויינר עמ' שח, קשה עלי ההעתקה. כדאי רק לציין שהרשב"א לא ממש כותב את מה שהובא בשמו. וק"ל ודוק וד"ל. לא מובא בשמו מעבר לכך שעל סוכת גנב"ך לא חל שם...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אוגוסט 29, 2018 10:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו
תגובות: 63
צפיות: 9725

Re: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו

מצאתי פיתקא ישנה מלפני עשור שנים, מתאריך ט"ו אלול תשס"ח, וזה תוכנה: במילואו של ירחא דאלול, החודש ד'ובכתה את אביה ואת אמה' נזקק אני לעצור קימעא משטף האלול, כי כמובן יש גם "מלומדה" של אלול, להתבוננות ולעיון בתפקיד המוטל עלי, ולשנן לעצמי כמה אמיתות ברורות. [א] באתי לעולם הזה על מנת ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אוגוסט 29, 2018 10:56 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו
תגובות: 63
צפיות: 9725

Re: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו

יש להתבונן בתוכנו של חודש אלול כזמן של תשובה, הרי לתשובה נקבע זמן של עשי"ת, ומהו התפקיד המיוחד של חודש זה נוסף על זמן עשי"ת. ולכאורה נראה שענין חודש אלול הוא הכנה לעשי"ת, דשלושים יום זה זמן של רגילות , וכמו שמצינו לגבי הדין של הזכרת גשמים דאיתא בירושלמי תענית שבל' יום הוא מוחזק לשנות ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' אוגוסט 29, 2018 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב ל"נוטר הכרמים" על הוצאת ספרו
תגובות: 14
צפיות: 1357

Re: מזל טוב ל"נוטר הכרמים" על הוצאת ספרו

אינני בא לקדם מכירות, רק לעדכן. הספר במהדורתו הראשונה נמכר לרגל ההוצאה במחיר 30 ש"ח, בביתי ובעוד כמה מוקדים. עומדת אי"ה לצאת מהדורה שניה, אותה מתכונת בדיוק, ללא שינוי, בסוף השבוע הבא, לא על ידי, אלא באמצעות מפיץ נודע שרכש את זכויות ההוצאה. במהדורה הזאת הוא אמור להימכר ב40 ש"ח ומעלה בכ...

עבור לחיפוש מתקדם