החיפוש הניב 1436 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שומע ומשמיע
ה' אפריל 18, 2019 11:21 pm
פורום: פסח
נושא: שמפו כשר לפסח
תגובות: 4
צפיות: 80

Re: שמפו כשר לפסח

שמפו לא מועיל גם לעור הקרקפת?
על ידי שומע ומשמיע
ו' אפריל 12, 2019 12:59 am
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 194

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

אני כותב מזכרון, ולא של אחד שלמד את הסוגיא טוב.
כמדומה שזה חילוק בין מצוה לבין אכילה, ויש באמת [פוסקים/ראשונים?] שטוענים שאין חילוק, ולכן התירו לדבר באמצע מצוה.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אפריל 11, 2019 11:43 pm
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 194

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

יישר כוח לכולם.
בדיבוק חברים עכשיו, יצא לנו בדומה למש"כ הרב סגי נהור.
שהרי יש שני דינים בברכה, יש את מה שהברכה פוטרת, ויש על מה מברכים [שעל זה הולך כל דיני קידמה].
ובידו אוחז דווקא את הדבר שעליו מברכים.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אפריל 11, 2019 8:59 pm
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 194

Re: היחס למצה התחתונה [השלישית]

עזריאל ברגר כתב:כי עיקר הברכה היא על מה שאוכלים בתחילה.

ומה רע שהברכה תלך גם על מה שהוא לא העיקר.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אפריל 11, 2019 7:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 4248

Re: פתיחת קופסאות, פחיות, אריזות, בקבוקים וכד׳ בשבת

ב] בכל מקרה דאורייתא זה לא, כי זה לא עשוי להכניס ולהוציא. (הט"ז והגר"א רק מחדשים שבחבית שלמה יש גם איסור דרבנן בנקב קטן). מה כוונתך? כתבו פה מקודם שלט"ז והגר"א יש איסור דאורייתא בפתיחת בקבוק. כתבתי שזה לא מה שהם באו לומר, אלא שבחבית שאינה מוסתקי יש איסור אפילו בנקב קטן, אבל בודא...
על ידי שומע ומשמיע
ה' אפריל 11, 2019 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'
תגובות: 54
צפיות: 4248

Re: פתיחת בקבוקים בשבת וכדו'

כאמור לעיל, אם כוונתו שמותר לפי כל הפוסקים בדורותינו, אינו כן. מי אוסר? (החזו"א לא כתב לאסור פתיחת פחית מתכת אפי' זורקה לאשפה, מפני שדרך להניח בה דברים כמסמרים וכדו'. אולי האוסר בפקק גוזר מעין זה, שדרך לשייר הפקק לצורך שימוש, א"כ הוי מכה בפטיש) לעיל כתבתי: לדעת מו"ר הרב טל (כמבואר בס...
על ידי שומע ומשמיע
ד' אפריל 10, 2019 11:22 pm
פורום: פסח
נושא: היחס למצה התחתונה [השלישית]
תגובות: 11
צפיות: 194

היחס למצה התחתונה [השלישית]

שומטים את המצה השלישית לפני ברכת 'על אכילת מצה' מחמת שהיא באה רק ללחם משנה.
והנה את הכורך מקיימים בה, והברכה של 'אכילת מצה' הרי הולכת גם על כורך, אם כן למה לא יברך על המצה השלישית?
על ידי שומע ומשמיע
ד' אפריל 10, 2019 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע אין היראים מקפידים על תפילה כותיקין?
תגובות: 55
צפיות: 5437

Re: מדוע אין היראים מקפידים על תפילה כותיקין?

תורה מפוארת כתב:, אך אביו לא הקפיד בזה ולא היה מתפלל שם אפילו שזה היה באותו בניין שלו [מה שהוא כזה]. וראה ילקו"י ריש סי' פט שהאריך בזה מעט.

זה בגלל שהגרע"י היה מרגיש שהלימוד עד מאוחר בלילה מועיל לו מאד, והיה הולך לישון בסוף הלילה.
על ידי שומע ומשמיע
ג' אפריל 09, 2019 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1233
צפיות: 152315

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

אני צריך ליצור קשר עם 'בד"צ שומרי הדת אנטוורפען', עדיף מייל.
תודה!
על ידי שומע ומשמיע
ו' אפריל 05, 2019 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26421

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

עזריאל ברגר כתב:אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז.


אני הבנתי שמדברים על יחיד.
על ידי שומע ומשמיע
ו' אפריל 05, 2019 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ מחלקת הכשרות של הפורום ◆
תגובות: 11
צפיות: 8631

Re: ◆ מחלקת הכשרות של הפורום ◆

מישהו יודע פרטים על זה?
על ידי שומע ומשמיע
ה' אפריל 04, 2019 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26421

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בהליכות-שלמה כתב שפשוט כאפשרות השניה.
על ידי שומע ומשמיע
ד' אפריל 03, 2019 8:59 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנת וורד - קישורים
תגובות: 12
צפיות: 8214

Re: תוכנת וורד - קישורים

כן.
וכשהדבקתי לפני 14, אז זה הפך ל14, ו14 הפך 15, אמנם 16, פרח לו, ו16 הפך ל17?
מי פותר את החידה?
על ידי שומע ומשמיע
ד' אפריל 03, 2019 5:19 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנת וורד - קישורים
תגובות: 12
צפיות: 8214

Re: תוכנת וורד - קישורים

אני מעוניין להזיז הערת שוליים ממקומה, ההערה היא מספר 15. אני עושה גזור על הספרות 15, והדבק במקום אחר, שגם הוא בין 14 ל16. משום מה כשאני מדביק זה הופך להיות הערה מספר 16, והערה 15 מדולגת.
ניסיתי לעשות את זה על המקום: עמדתי באותו מקום ועשיתי גזור והדבק, וזה גם קרה.
למי פתרון?
על ידי שומע ומשמיע
ד' אפריל 03, 2019 12:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 187
צפיות: 22517

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

חלמישצור כתב:
פ"נ אבינו מורנו ורבנו הגאון החסיד ורב החסד הרב אהרן זצ"ל בן הגאון החסיד הרב משה הלוי זצ"ל סולוביציק .. ופוסק הדור לקהילות אמריקה הרחבה

[

זה בעיה אצלי שלא שמעתי על היותו פוסק הדור?
על ידי שומע ומשמיע
א' מרץ 24, 2019 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 150
צפיות: 13104

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

ידועות חקירות האחרונים בגדר חפצא וגברא, ואיזו מצוות ישנם שהם בחפצא, ומקור החקירה הוא בגמ' נדרים ב:, ששם מבואר החילוק בין נדר דמתסר חפצא עליה, לשבועה שאסר נפשיה מן חפצא. ופשטות לשון הר"ן שם 'כלומר שאוסר הככר עליו ואומר אכילת כיכר זה עלי לאפוקי שבועה שאסר נפשיה מן חפצא' שכל החילוקהוא בלשון הנודר...
על ידי שומע ומשמיע
ו' מרץ 15, 2019 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3901

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

ואכתוב הוכחה לוגית פשוטה. הרי לית מאן דפליג שבחירתו של האדם היא רק בהחלטה. הפקודה שנשלחת על ידי פולס חשמלי שעובר בעצבים ומניע את השרירים, היא 'טבע' שאינו קשור לבחירה, הוא יכול להיות משותק, או לא להצליח לקיים את בחירתו. וזה המינימום ששיך בכל היזק בעל בחירה. בד"כ פעולתו של בעל הבחירה צריכה 'תיוו...
על ידי שומע ומשמיע
ו' מרץ 15, 2019 3:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 177
צפיות: 12168

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

היה פעם איזה שו"ת עם הגראי"ל זצ"ל ביתד. שאלו אותו על פסיכולוגים. ענה בערך בזה"ל:
'מיעוטם יפה ריבויים קשה, אני לא רואה את האור הגדול שיוצא מהם'.
אני חושב שזה הדעה שלה רוב כאן, אם יש מקרה שלא מסתדרים אחרת אז הולכים אליהם, לאדם נורמיטבי עדיף ללכת לאלו אשר אור שוכן בלבם.
על ידי שומע ומשמיע
ו' מרץ 15, 2019 3:20 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להשתכר בפורים שחל בערב שבת
תגובות: 27
צפיות: 610

Re: להשתכר בפורים שחל בערב שבת

לענין כתב:מזכיר לי את השאלה של הרב ארוש מי יעבוד בבית המקדש בראש השנה?
[לפי השיטות שביהמ"ק יקדם לתחיית המתים]

הוא גם שאל את זה בפורום פורים, או בפורום ר"ה?
על ידי שומע ומשמיע
ה' מרץ 14, 2019 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 16048

Re: אחכה לו בכל יום

כמדומני שלא.
על ידי שומע ומשמיע
ה' מרץ 14, 2019 12:16 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להשתכר בפורים שחל בערב שבת
תגובות: 27
צפיות: 610

Re: להשתכר בפורים שחל בערב שבת

על מקרא מגילה נאמר שדוחה עבודה, לא על חייב לבסומי.
על ידי שומע ומשמיע
ה' מרץ 14, 2019 12:09 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להשתכר בפורים שחל בערב שבת
תגובות: 27
צפיות: 610

Re: להשתכר בפורים שחל בערב שבת

שמעתי טענה כזאת:
לכאורה קשה על אזהרת הפוסקים שלא ישתכר באופן שלא יוכל לקיים מצות, הרי הוא עוסק במצוה?
ותירץ המתרץ, שכ ברי הפוסקים הם כשיבוא לזלזל במצות מתוך קלות ראש, אבל אם יאנס בגופו שרי, והוכיח זה ממעשה דבני ר"ג.
מה דעתכם?
על ידי שומע ומשמיע
ד' מרץ 13, 2019 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 16048

Re: אחכה לו בכל יום

בסוכות האחרון ראיתי ספר בשם "דעת יהודה", בו מובאים דבריו של ר' יהודה שפירא זצ"ל, ושם כתב להדיא שהאמונה בביאת המשיח והציפיה לו היא כמו אמא שמחכה לבנה, אע"פ שיודעת שהוא אמור להגיע בעוד שבוע ולא היום, מ"מ היא מחכה לו כל הזמן. כלומר זו הדעה אותה מתאמץ הרמ"מ שולזינגר לסתור....
על ידי שומע ומשמיע
ד' מרץ 13, 2019 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3901

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

היא תקבל מה שנגזר עליה, ובדרך הטבע. לא בדרך נס. ומעתה, אם היא באמת מוכנה לקבל 4000, בשמחה. אבל אם היא כן רוצה 15000, אז אם היא תשתדל לקבל אותם (כי נגזר עליה להשתדל בכך), היא תקבל אותם. אבל אם היא לא תשתדל לקבלם, הרי שנגזר עליה שלא להשתדל לקבלם, ובאמת לא לקבל אותם. ואם היא חושבת שהשיקול הוא לא רלוונ...
על ידי שומע ומשמיע
ב' מרץ 11, 2019 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26421

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יישר כוח לכולם.
מה עדיף, התוספת לשבת בברכת יוצר אור, או קדושת יוצר עם הציבור?
על ידי שומע ומשמיע
ב' מרץ 11, 2019 10:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 177
צפיות: 12168

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

זווית מהרב אוריה עינבל למי שמעונין.
http://www.beitmidrashagra.co.il/%D7%94 ... 91-11.html
על ידי שומע ומשמיע
ב' מרץ 11, 2019 9:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 177
צפיות: 12168

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

תוכן כתב:
שומע ומשמיע כתב:מה אומרים על הבית ספר של הרב טל?


איני מכיר. אשמח אם תוכל לפרט כאן מה הן עיקרי שיטתו.

אני גם לא מכיר.
על ידי שומע ומשמיע
ב' מרץ 11, 2019 8:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 177
צפיות: 12168

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

מה אומרים על הבית ספר של הרב טל?
על ידי שומע ומשמיע
א' מרץ 10, 2019 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3901

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

לדעתך 'דרשני' הכוונה לחלוק על כל דברי הראשונים והאחרונים בעניין. סתם כדוגמה בעלמא, ר' יוסף יוזל מנובהרדוק פשוט לא ידע על אלפי הגמרות הללו... זה ממש לא 'סתם כדוגמא בעלמא' הרי ברור שדרכו הייתה שונה ולא מקובלת לא בעבר וגם לא בין גדולי דורו. סתם לדוגמא בעלמא... פירושו על מעשה יעקב והצאן, ברור שהוא לא פ...
על ידי שומע ומשמיע
ש' מרץ 09, 2019 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3901

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אין לך השתדלות מפוקפקת יותר מגזילה, האם אתה סבור שמי שגוזל מליון היה מקבל את המליון בדרך היתר בלי ה"השתדלות" שלו?? בוודאי שיש לאדם בחירה גם בעניני כספים, ואם הוא גונב אז יש לו רווח [אוי לכזה רווח שהשופט יגרס אח"כ בחצץ שיניו], וכן למלווה בריבית וכו'. הרווחים הלא כשרים הם תוצאות של בחי...
על ידי שומע ומשמיע
ד' מרץ 06, 2019 1:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן המקור הראשון על כת האסיים?
תגובות: 91
צפיות: 4218

Re: היכן המקור הראשון על כת האסיים?

שומע ומשמיע כתב:שמעתי פעם בשם אחד האחים עינבל [לא זוכר מי] חידוד נאה, שאם החוקרים יעשו חפירות על תקופתנו יגידו שללא ספק כת ה'נ נח' הייתה הכי דומיננטית, כי מוצאים ממנה המון כתובות.

שלח לי אחד החברים, מהרב יהושע עינבל.
על ידי שומע ומשמיע
ג' מרץ 05, 2019 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן המקור הראשון על כת האסיים?
תגובות: 91
צפיות: 4218

Re: היכן המקור הראשון על כת האסיים?

אני כלל לא מבין כיצד החוקרים בונים תלי תלים של השערות ומסקנות על בסיס מגילות מדבר יהודה. זה כמו שבעוד 2000 שנה יבנו דברים על מה שנעשה במאה הנוכחית על בסיס כתבים של כת פלונית שגרה באיזה כפר... אני ממש מרחם על החוקרים, שאין להם פשוט מקורות אחרים על אותו כת... לו היתה לנו עדות חיצונית ברורה על מהות הכ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' מרץ 05, 2019 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ע"א וחיוב שבועה בדבר שבערוה
תגובות: 5
צפיות: 150

Re: ע"א וחיוב שבועה בדבר שבערוה

אני לא הבנתיהו כך, אלא שלענין חיוב שבועה יש לו כוח גמור [למרות שבשאלה הממונית שהשבועה באה לברר יש ספק], וס"ד שערוה יהיה כשבועה. ראשית ל"נ מה הטעם בזה. ועוד, דלשון חוששין משמע דכל מה שהועילה עדותו היא להעמיד ספק וחשש, ואמנם עיקר הנידון הוא כבר בפוסקים בביאור לשון חוששין אם הכוונה שאין בכול...
על ידי שומע ומשמיע
ג' מרץ 05, 2019 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן המקור הראשון על כת האסיים?
תגובות: 91
צפיות: 4218

Re: היכן המקור הראשון על כת האסיים?

נ.ב.ב. יש למישהו איזה עניין לטהר את האיסיים? בודאי האמירה שהייתה קבוצה ענקית של אנשים רציניים [ על הצדוקים זכור לי שה'דורות הראשוים' מוכיח שהם לא היו קבוצה של פילוסופים, אלא עשירים ובעלי שררה שסמכות חכמים העיקה עליהם, משהו כמו 'מודרניים' בשפתנו שהיה להם דרך אחר מחז"ל, היא התרסה ברורה על הפשיטו...
על ידי שומע ומשמיע
ג' מרץ 05, 2019 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן המקור הראשון על כת האסיים?
תגובות: 91
צפיות: 4218

Re: היכן המקור הראשון על כת האסיים?

לענין כתב:מישהו מצליח להסביר את דברי המלומדת?
נח בשבע שגיאות.PNG

מה לא מובן, היא ה'ידע הנרחב' הוא ממה שכתוב במגילות [במסורת מחנוך].
על ידי שומע ומשמיע
ג' מרץ 05, 2019 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ע"א וחיוב שבועה בדבר שבערוה
תגובות: 5
צפיות: 150

Re: ע"א וחיוב שבועה בדבר שבערוה

אני לא הבנתיהו כך, אלא שלענין חיוב שבועה יש לו כוח גמור [למרות שבשאלה הממונית שהשבועה באה לברר יש ספק], וס"ד שערוה יהיה כשבועה.
על ידי שומע ומשמיע
א' מרץ 03, 2019 8:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 94
צפיות: 8473

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

היום דיברתי עם יהודי מבוגר מיוצאי הונגריה, שלא יצא מביתו בשבוע האחרון, וסיפרתי לו על פטירתו של הנ"ל, שאלתי אותו אם הוא הכיר אותו, ואמר לי כן, בודאי, הוא קרוב משפחתי. ושוב שאלתי: האם הוא לא חסיד בעלזא? והשיב לי: הם קראו לו להיות דיין, אז הוא נהייה קשור אליהם, אבל ממתי הוא חסיד בעלזא. [דרך אגב א...
על ידי שומע ומשמיע
א' מרץ 03, 2019 9:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן המקור הראשון על כת האסיים?
תגובות: 91
צפיות: 4218

Re: היכן המקור הראשון על כת האסיים?

כמעט כל מה שכתבת זה הרושם שיצא לי מקריאה שטחית של החומרים. אבל בעצם זה מה שאתה אומר, שיותר מהחומר הדל שיש, כל השאר זה אויר מנופח.

עבור לחיפוש מתקדם