מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2483 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 24, 2020 10:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אסון עולמי שלא נזכר בתורה
תגובות: 12
צפיות: 366

Re: אסון עולמי שלא נזכר בתורה

דור אנוש חטאו בע"ז ולכן הציף האוקיינוס שליש מהעולם. (האם חזר והתגלה, או שמתחילה היה רק שליש מהעולם ים, ולאחמ"כ נעשה ב' שלישים ים?) מדוע התורה האריכה בחטאי דור המבול ועונשם, ואילו חטאי דור אנוש ועונשם לא נזכרו כלל בתורה אלא רק במדרשים? אולי זה לא נצרך בשביל להגיע לסדר הדורות עד לידת האבות ...
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 24, 2020 9:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 884
צפיות: 181556

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

נוטר הכרמים כתב:עוד אבידה גדולה וקשה, בירושלים נפטר רבי נפתלי גרינבוים זצ"ל בעל 'אוצר המדרשים' אחר שנות ייסורים קשים ומרים והוא בן 67 שנים בפטירתו.


היה בחבורת 'נחלת יעקב'?
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 22, 2020 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב חינוך לקטן, על שלש עבירות החמורות, ליהרג ולא יעבור
תגובות: 7
צפיות: 66

Re: חיוב חינוך לקטן, על שלש עבירות החמורות, ליהרג ולא יעבור

שאלני בני שיחי', אם יש חיוב חיוב על האב לחנך קטן לקיים מצות יהרג ואל יעבור, אם כופין את הקטן לעבור על א' מג' החמורות והביא בני כעין סיעתא מהמעשה של חנה ושבעה בניה, המובא במדרשים, שאמרה האם לבנה שימסור עצמו להרג, ואל ישתחוה לע"ז [ובי"כ צ"ע העובדא שהרי האם אינה מחויבת בחינוך בנה] למה ז...
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 22, 2020 6:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דצח"מ - מקור ראשון
תגובות: 67
צפיות: 3915

Re: דצח"מ - מקור ראשון

אבל בכל זאת ככל שהם מתקדמים, הם גם מתקדמים בהנחות ותיאוריות שלא מבוססים על נתונים אלא על סברות בעלמא, והם מנפפים בתיאוריות שלהם כאילו שזה אמת מוכרחת גם כשאינם אלא דברי רוח, ובזה אין הבדל בינם ובין הדורות שעברו. וככל שמתקדמים נוצרים שאלות יותר מהותיות, ויותר גדולות, שבמקום שדרכם יגיעו אל חקר האמת, מ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' אוקטובר 20, 2020 11:01 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דצח"מ - מקור ראשון
תגובות: 67
צפיות: 3915

Re: דצח"מ - מקור ראשון

לעמל יולד כתב:לענ"ד המקור הקדום ביותר (אולי חוץ הזוהר) שמפרט דצח"מ,

התכוונת לארמ"ע
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 19, 2020 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מלאכה גרועה?
תגובות: 16
צפיות: 1389

Re: הוצאה מלאכה גרועה?

עזרתם לי מאד בהבנת תחילת דברי הרמב"ן, אולי תעזרו בהבנת ענין נוסף שאני נבוך בו. שיטת הרמב"ן וכו' בסוגיא שם, דלדעת ר"א מכשירי מילה דוחים את השבת בשופי. ולפיכך אם צריך להביא את האיזמל מרשות אחרת, ויש ב' אפשרויות לעשות זאת, או דרך רה"ר שזה מלאכה דאו', או דרך חצירות שזה היתר גמור, אי...
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 19, 2020 11:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: השכמה לפני אור הבוקר
תגובות: 85
צפיות: 1760

Re: השכמה לפני אור הבוקר

ישנו מנין נפלא בביהכנ"ס המרכזי בגבעת מרדכי, שמתחיל בשעה 6, ומי שמגיע בשש ודקה, כבר לא יצליח לעלות על הרכבת. בראש חדש למשל, מסיימים בשש וחצי, במקום בשש ועשרים. מספרים שפעם החזן משך מעט (כפשוטו), והרב עמיטל העביר לו פתק. אחרי התפילה עיינו בפתק וראו שהזהיר את הש"ץ להזדרז, 'כדי שלא נגמור בשבע...
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 62
צפיות: 994

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

גם זו לטובה כתב:אני נשאלתי:
למה השמש נקראת מאור וגם כתוב ויהיו להאיר וכו' ולא נזכר עיקר העיקרים, חום השמש, שבלעדיה, אין אפשרות לקיים חיים על פני האדמה?

[וענית שאינך יודע]
לפמש"כ הרמב"ן
ולמועדים זֶרַע וְקָצִיר וְקוֹר וָחוֹם וְקַיִץ וָחוֹרֶף
אפשר שהוא כלול בזה.
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 218

Re: טלית במוסף

דרומי כתב:אי אפשר להגיד שאין ענין בכלל, כי מנהג ישראל בכל העדות שנשארים עם הטלית עד לאחר מוסף. ובולט הדבר בר"ח, שחולצים התפילין ומשאירים הטלית.

השאלה היא רק מה מקור ענין זה, ועד כמה צריך להתאמץ עבורו.

זה לא ראיה, אם כבר יש למה להוריד. התפילין יש סיבה שמורידים.
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 218

Re: טלית במוסף

דרומי כתב:ט"ג הולך עם תפילין ביחד

ובפשטות השייכות לשחרית היא מצד פרשת ציצית שאומרים אז

[יש להעיר עוד שבמנחה אין ברכת כהנים]

מהיכי תיתי שט"ג שייך לתפילין, ולנ"כ?
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלית במוסף
תגובות: 20
צפיות: 218

Re: טלית במוסף

מה המקור שט"ג האו דוקא בשחרית ולא במנחה?
על ידי שומע ומשמיע
ש' אוקטובר 17, 2020 8:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פשר קריאת הפטרת מחר חודש
תגובות: 1
צפיות: 70

Re: פשר קריאת הפטרת מחר חודש

א. על מה שהובא במאמר שהוא בשביל להזכיר את ר"ח והקשה מה הענין להזכירו, יש לבאר בפשטות עפ"י דברי הגמ' בסוכה נד: שיש ענין לעשות היכר לר"ח מתי קדשוהו.
ב. בעומק הענין ומה השייכות של כל שאר ההפטרה, שמעתי מת"ח א' שהוא מצד שמלכות דוד היא כנגד הלבנה כמבואר בחז"ל ובספה"ק.
על ידי שומע ומשמיע
ו' אוקטובר 16, 2020 11:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סדר המשניות בערבי פסחים
תגובות: 6
צפיות: 317

Re: סדר המשניות בערבי פסחים

אכן זה מה שאני חושב, השאלה למה לא פירטו גם את סדר האכילה שבאמצע.
על ידי שומע ומשמיע
ו' אוקטובר 16, 2020 10:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עירובין כד. 'לית דין בר נש'
תגובות: 3
צפיות: 80

Re: עירובין כד. 'לית דין בר נש'

עושה חדשות כתב:ההשוואה המפליאה היא לא בין הסנדל והאוזן לבין הכלי המנוקב כרימון, אלא בין שניהם לפרץ אמה וגדר וכו' עד שהשלימו לעשרה.

בשבת קיב: מבואר לא כך.
על ידי שומע ומשמיע
ו' אוקטובר 16, 2020 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עירובין כד. 'לית דין בר נש'
תגובות: 3
צפיות: 80

עירובין כד. 'לית דין בר נש'

דתנן כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמונים ובעי חזקיה ניקב כמוציא זית וסתמו וחזר וניקב כמוציא זית וסתמו עד שהשלימו למוציא רמון מהו וא''ל רבי יוחנן רבי שנית לנו סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה טמא מדרס נפסקה שניה ותיקנה טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרס ואמרת עלה מאי שנא ראשונה דהא קיימא שניה שניה נמי הא קיימא...
על ידי שומע ומשמיע
ו' אוקטובר 16, 2020 9:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קכ: - הבדל בין גרמא לשינוי
תגובות: 2
צפיות: 105

Re: הבדל בין גרמא לשינוי

לכאורה הגדר הוא, שבגרמא אן שינוי בעצם העשייה ה[פיזית] של האדם.
לדוגמא כששופך מים שלא במקום האש, צורת עשייתו היא כמו כל מכבה ששופך מים בידיו, והשינוי הוא במקום של המים והאש וזה לא חשיב כלאחר יד.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 10:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סדר המשניות בערבי פסחים
תגובות: 6
צפיות: 317

Re: סדר המשניות בערבי פסחים

כשמעיינים רואים שהמשניות נסדרו ע"ס הד' כוסות דוקא, השאלה מה הרעיון בזה.
עזריאל ברגר כתב:אולי מפני שכבר נתפרשו דיניהם בפרקים הקודמים של המסכת.

לא את סדר אכילתם.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 10:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: 'דאי מתרמי ליה סעודתא' - היכי דמי?
תגובות: 2
צפיות: 60

Re: 'דאי מתרמי ליה סעודתא' - היכי דמי?

נוטר הכרמים כתב:עי' עוד במור וקציעה על אתר,
והגהות חכמת שלמה למהרש"ק.
ובשו"ת דברי יציב או"ח סי' כז.

יישר כוח.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 9:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: 'דאי מתרמי ליה סעודתא' - היכי דמי?
תגובות: 2
צפיות: 60

'דאי מתרמי ליה סעודתא' - היכי דמי?

מבואר בגמ' סוכה מו: שהסוכה מוקצית למצותה בביה"ש שבין שביעי לשמיני משום שאם הזמנה לו סעודה יצטרך לאוכלה בסוכה. והנה הט"ז בסי' תרסח הביא את דברי המהרש"ל שבביה"ש דשמ"ע א"א לאכול שהרי חייב מספק בסוכה ולברך לישב אינו יכול דהוי תרתי דסתרי אחר שקבל עליו יו"ט בקידוש. והט&q...
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 7:56 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16240

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

לרב בהרכה המשולשת יש שיטה [יחודית כדרכו] שלמה בנושא, ונכב"ב.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 7:26 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16240

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

נכון מאד. דא עקא שאין דרכינו לחנך את הרבנים והאדמורי"ם שלנו, מה לעשות.... הסברתי לגורם במשרד הבריאות, ששאל אותי בתחילת השבוע איזה רופא בכיר מקובל על הציבור, שיגרום שישתכנעו בבכך שמדובר בסכנה נוראה. עניתי לו: הרב קניבסקי, האדמו"ר מגור, האדמו"ר מבעלז והאדמו"ר מגור... אשריך שאתה בא...
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 6:52 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 2465

Re: איך הוא לא מתבייש?

לא הבנתי. כל מי שטוען ש'המדינה ממש מפלה את החרדים מבחינת תקציבים' חושב שאם הציבור החרדי יחיה באוטונמיה יהיה לו יותר כסף? [אני שוב נוכח בתופעה כמה אנשים שלא מספיק להם המבנה הריכוזי פה במדינה ורוצים עוד יותר להסתמך על תקציבים, וכשהמדינה מקצצת במתנת חינם של קצבאות ילדים היא 'לוקחת להם את הלחם והחלב', מ...
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 10:36 am
פורום: עזר אחים
נושא: מצברים/מערכת סולארית ומים של שבת
תגובות: 3
צפיות: 132

Re: מצברים/מערכת סולארית ומים של שבת

אותי בזמנו מאד תפס זה [בסוף היה שיקול שהכריע לגנרטור]:
026233343
וראה כאן:
http://www.prog.co.il/showthread.php?t= ... 7%91%D7%A8
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנשבע על אחרים מה יעשו
תגובות: 4
צפיות: 93

Re: הנשבע על אחרים מה יעשו

על דרך משל הקוב"ש שהחיוב להצילו בא' מאבריו לא מחייב לגרום לרודף להפסיק להיות רודף.
גם כאן החיוב להציל מאיסור לא מחייב לעשות שהאיסור לא יהיה איסור.
על ידי שומע ומשמיע
ה' אוקטובר 15, 2020 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין יום כיפור קטן בער"ח חשון
תגובות: 17
צפיות: 1532

Re: בענין יום כיפור קטן בער"ח חשון

אהה, התכוונת לערב החופה.
יעויין ברמ"א סי' תקעג ובמשנ"ב שם.
על ידי שומע ומשמיע
ד' אוקטובר 14, 2020 11:34 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמועה בשם הח"ח לגבי ציפיה למשיח
תגובות: 19
צפיות: 1522

Re: שמועה בשם הח"ח לגבי ציפיה למשיח

ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה' וגו' הנה אם כוונת הרב "שומע ומשמיע", כי בביאת המשיח לא יהיו ישיבות, בצורה של רב ותלמיד, המוסרים תורה לתלמידיהם, אלא ישבו כולם וילמדו "כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גודלם, נאם ה'"- יש ל...
על ידי שומע ומשמיע
ד' אוקטובר 14, 2020 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין יום כיפור קטן בער"ח חשון
תגובות: 17
צפיות: 1532

Re: בענין יום כיפור קטן בער"ח חשון

יוסף חיים אוהב ציון כתב:חתן מתענה?

איך ידחה מנהג יחידים, חובה גמורה של שמחת חתן?
על ידי שומע ומשמיע
ד' אוקטובר 14, 2020 7:36 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16240

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

נחומצ'ה כתב:
אור עולם כתב:למי שאינו בני ברקי, איך מפא"י הגעתם לאחווה/חיסדא?

ד"ר ליכט זכור לי, שגר ברח' מיימון. מרחק גדול לאדם מבוגר לילך להתפלל דוקא שם

א] גם אחווה וגם חיסדא הוא גם של פא"י ב] ואחווה הוא ליד מיימון.
על ידי שומע ומשמיע
ד' אוקטובר 14, 2020 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבנו חיים הלוי מבריסק - דברים לשיטתו
תגובות: 122
צפיות: 19797

Re: רבנו חיים הלוי מבריסק - דברים לשיטתו

גביר כתב:על ריחוקה של יהדות ליטא ככלל מהפילוסופיה ועל השילוב של אמונה תמימה ולמדנות מעמיקה כתב גם אברהם קריב בספרו ליטא מכורתי עמ' 26
ישנו באוצר - https://tablet.otzar.org/pages/?&restor ... ook=107099

נכב"ב בתחילת האשכול
כאן והלאה
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 12, 2020 6:20 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 114
צפיות: 16233

Re: יחוסי זני האתרוגים למינם

אני יודע שזה נדיר מאד לקנות אתרוג תימני עם פיטום, אבל בשנה זו ראיתי שיש הרבה יותר פיטומים מבשנה רגילה בכל הזנים ומסורות. אני לא יודע למה, אבל זה המציאות של שנה זו. אני שיערתי, שהחסרון הגדול של אתרוגים התימניים של שנה זו קשורה איכשהו באיזה ווירוס או משהו כזה, ואלו ששרדו את הווירוס היו החזקים ביותר, ...
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 12, 2020 6:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 114
צפיות: 16233

Re: יחוסי זני האתרוגים למינם

אתרוגים אחר סוכות... ישנו ספר בשם מסורת האתרוג העוסק בדיוק בנושאים אלו. המחבר הוא אחיין של ר"ד פרנקל שנזכר לעיל וניכר שנכתב מתוך מגמה לבסס את זני החזו"א ובעיקר את ההנחה שהם הם אתרוגי אר"י משכבר הימים (וממילא להכשירם גם אצל אנשי היישוב הישן). איך שיהיה הספר מקיף הרבה וכתוב בצורה רהוטה...
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 12, 2020 2:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16240

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

המסקנה שלי: הגיע הזמן להרפות קצת מרגש האחריות הכוללת, להבין שזה מה יש, ככה הציבור בנוי ולא נצליח לשנות אותו כ"כ מהר. לא עליך המלאכה לגמור, והאחריות הציבורית אינה מוטלת על כתפי כל אחד מאתנו. נשקיע את המרץ והאנרגיה בתוך ביתנו, במשפחתנו, בסביבתנו הקרובה. צודק. חשוב ללבן דעות ולפרוק קצת עצבים, אבל...
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 12, 2020 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 294
צפיות: 42049

Re: שיטת זילברמן

הבנתי שבאמת היו התנגשויות על רקע זה עם הקבוצה של החורבה, שהיה להם טענ שזה אמור להיות מקום שנותנים לאנשים ללכת עם מסקנותיהם האישיות. משהו כזה.
על ידי שומע ומשמיע
ב' אוקטובר 12, 2020 4:05 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: גזירת תשב"ר והישיבות הקדושות בעידן הקורונה הגל השני
תגובות: 63
צפיות: 1677

Re: גזירת תשב"ר והישיבות הקדושות בעידן הקורונה הגל השני

אז זהו, ציוני גמור... אז כך למדינה אין זכות על כלום! ואת עלויות הטיפול הרפואי מממנת קופת החולים שאותה כולם משלמים. אין מתנות חסד. ואתה מאמין שהאברכים מצליחים מכיסם לממן את העלות הרפואית שלהם? אני לדוגמה, כמו כל אברך, משלם כל חודש 128 שח לביטוח הלאומי שמתוכם מופרשים כמה פרוטות למס בריאות, אבל לפחות ...
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 11, 2020 9:30 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 46
צפיות: 7649

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆

יש חשש בל תוסיף בטיול ולימוד בסוכה ביום השמיני, או רק באכילה ושתיה?
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 11, 2020 8:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1810
צפיות: 435771

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כל עוד שלא נפתח אשכול מיוחד.. נזכרתי באנקדטה שסיפר לי הגרמ"מ פרבשטיין, איך שישבו החברים בחברון ליד הרדיו והקשיבו לדו"ז להבחל"ח הג"ר שמחה כהן זצ"ל נבחן במבחן הנ"ל. [ד"א הוא מהתרגשות נפל בשאלה שמסתמא כל אחד כאן יוכל לענות] כמדומני שהשאלה היתה היכן נזכרת המילה 'ספל' ...
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 11, 2020 5:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1810
צפיות: 435771

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כל עוד שלא נפתח אשכול מיוחד..
נזכרתי באנקדטה שסיפר לי הגרמ"מ פרבשטיין, איך שישבו החברים בחברון ליד הרדיו והקשיבו לדו"ז להבחל"ח הג"ר שמחה כהן זצ"ל נבחן במבחן הנ"ל.
[ד"א הוא מהתרגשות נפל בשאלה שמסתמא כל אחד כאן יוכל לענות]
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 11, 2020 4:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1810
צפיות: 435771

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:בחול המועד הגיע לידי ספר חדש 'רשפי אש' ממשנת רבינו זצוק"ל, לקט אמרים שנשמעו מפיו ונכתבו קרוב מאוד לצורת אמירתם. קרוב לחמש מאות עמודים.

[/quote]
היכן הספר מצוי?
על ידי שומע ומשמיע
א' אוקטובר 11, 2020 4:40 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 3590

Re: נתונים מפתיעים

אילו ראיות ברורות יש לשטות הגמורה הזאת? ראה, למשל , כאן . והדברים ידועים. במכוון לא התייחסתי לשאלת האינטרס, כי אין לי כל מידע ברור אודותיו. ראוי לציין כי דברי דלעיל לבאר את הודעת הרב 'נוטר הכרמים' באו, וכך יש להתייחס אליהם. להבהיר: אין בכל האמור קריאה או 'הכשר' כלשהו לזלזול בהנחיות משה"ב, כמוב...

עבור לחיפוש מתקדם