החיפוש הניב 1388 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 19, 2019 12:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי האחרון לבית אוסטרובצא
תגובות: 21
צפיות: 1242

Re: הרבי האחרון לבית אוסטרובצא

לא שמעתי על זה אף פעם.
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 18, 2019 11:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי האחרון לבית אוסטרובצא
תגובות: 21
צפיות: 1242

Re: הרבי האחרון לבית אוסטרובצא

אספר שני מעשים בתורה ובעבודה ששמעתי מסבי ז"ל מה שראה אצל הרבי האחרון. כשהרבי הגיע ללודז' לשבת ערך שולחן בביתו של חסיד אמיד, לאחר הסעודה ביום הרבי נשכב על ספה לפוש וביקש מאביו הגה"ח ר' יחיאל פישל כהן זצ"ל להישאר, ודברו ברצף שש שעות בלימוד עד מנחה. פעם כשהיו אצל הרבי ראה בתפילת נשמת, של...
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 18, 2019 3:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 115
צפיות: 954

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

אני עוקב כאן אחרי השיח ומשתדל לא להתערב, רק אנסה להסביר את אראל. ... כעת הנושא הוא האם אין איזו הגזמה בניפוח של המצוה בשמועות משמו אחר שהיה כאן קצת ערבוב בין בחירות לכנסת לבחירות בעיריה וכו', וע"ז הוא טוען שבניגוד לנושאים אחרים אין ע"ז בכתובים. אני באופן אישי גורס שאכן זה מצוה כהוראת רוב ...
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 18, 2019 7:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי דזמרא של שבת
תגובות: 12
צפיות: 177

Re: פסוקי דזמרא של שבת

לכאורה, הרעיון של אמירת המזמורים אחר 'ישתבח' נראה תמוה, שהרי הוא דלא כמאן, ואם מצד השלמה - ישלים לאחר תפלת העמידה, ומה דחוף. ולענין אמירה לאחר 'ברוך שאמר', לכאורה תלוי הדבר גם במנהגי הפסק בפסוקי דזמרה בכלל. כמדומני שיש הנוהגים באמצע פסוקי דזמרה להפסיק לאמירת 'בריך שמיה' וכן 'וזאת התורה', ואם אכן כך...
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 18, 2019 7:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 115
צפיות: 954

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

הרב אראל, מה אתה בא לומר בכל ההגדרות האלו של תושבע"פ תושב"כ? [אינני שואל מה המניעים שלך, כי אני נוהג בשיח לא להתעסק עם מניעים].
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 18, 2019 3:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1196
צפיות: 141519

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

ארזי הלבנון כתב:אימייל או טלפון ר' אליהו מאיר שוורץ מקרית יערים?

חוץ מהטלפון שכתבתי לך באישי, זה המייל שלו eli.schwartz.law@gmail.com. [עו"ד הבחור].
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 17, 2019 7:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לד. תוד"ה תפילין וציצית - איך אתם מבינים את תוספות?
תגובות: 1
צפיות: 45

קידושין לד. תוד"ה תפילין וציצית - איך אתם מבינים את תוספות?

ז"ל תוספות: אע"ג דקיימא לן בהקומץ רבה (מנחות דף לו:) דלילה זמן תפילין והלכה ואין מורין כן מ''מ שפיר הוי מצות עשה שהזמן גרמא שהרי אין נוהגין בשבתות ובי''ט כדדרשינן בפרק המוצא תפילין (עירובין דף צו.) לפי שאין צריכין אות דשבת גופא איקרי אות כדכתיב כי אות היא וציצית דחשבינן הכא מצות עשה שהזמן ...
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 17, 2019 7:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי האחרון לבית אוסטרובצא
תגובות: 21
צפיות: 1242

Re: הרבי האחרון לבית אוסטרובצא

שיף כתב:השבוע ביארצייט של האוסטרובצער לאחר שיפוץ קברו בפולין הוכתר במעמד העולים לקבר, האדמו"ר הרב הלשטוק שליט"א מביתר
איך הקשר המשפחתי?

אפשר הפניות ומידע על האירוע ההיסטורי?
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 17, 2019 11:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 115
צפיות: 954

דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

הרב אהרן סורסקי אמר לי, שדבר עם מי שהחזו"א שלח לרב מטשעבין לפעול למען הבחירות. אינני זוכר את השם, הוא בטח ישמח לשתף פעולה..
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 13, 2019 12:23 am
פורום: עזר אחים
נושא: חרקים קטנים בספריה, מה עושים?
תגובות: 30
צפיות: 8488

Re: חרקים קטנים בספריה, מה עושים?

היה על זה הרבה במדור 'פטנט רשום' בהמודיע.
זה האימייל של המדור patent@hamodia.co.il
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 13, 2019 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?
תגובות: 28
צפיות: 309

Re: מדוע לא אומרים את פרשת הדלקת המנורה בכל יום?

ראיתי על זה פעם דברים ב'תורת הקרבנות' (עמוד 2 בקובץ המצ"ב). מצורף גם תגובה שכתבתי.
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 13, 2019 12:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 138
צפיות: 2819

Re: הורידו את ההכשר!

לא הבנתי משהו.
כולם דנים האם יש הונאה בהודעה על הסרת כשרות, אבל בסיפור המובא בהודעה הפותחת לא ראיתי שהודיעו משהו, רק הפסיקו לשים מדבקה.
על ידי שומע ומשמיע
ה' פברואר 07, 2019 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1896

Re: הישגים או עמל

אתה מערב בין שני נושאים, שהחלוקה ביניהם עקרונית לדיון.
יש נושא של עמל מול הישגים, ויש נושא של השגה וכשרון אל מול מידות טובות. יכול להיות למשל 'הולך תמים ודל' שעמל להגיע לתמימות זאת.
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 06, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק
תגובות: 43
צפיות: 1142

Re: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק

על דרך זה אפשר לומר, שתפרים חיצוניים שנוספו אין בהם עצמם תיקון בקריעתם אלא בבגד שהם מחזיקים. לא מסתבר שהקריעה מתייחסת לתפרים אלא לבגד התפור. הסברא של הביאור הלכה איננה מצד התועלת שבמעשה, אלא בגוף המעשה. היינו שמעשה כזה שיוצר צורה וגזרה אינו קריעה והפרדה, אלא חיתוך צורה. ולעניננו, נכון שהתפרים מחברי...
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 06, 2019 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1896

Re: הישגים או עמל

פסחים קיט: דרש רב עוירא זימנין א''ל משמיה דרב וזימנין א''ל משמיה דרב אסי מאי דכתיב ויגדל הילד ויגמל עתיד הקב''ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך ואומר להן איני מברך שיצא ממני ישמעאל אומר לו ליצחק טול וברך אומר להן איני מברך...
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 06, 2019 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: דגים בחלב, האם יש עדות מהספרדים שנהגו להתיר?
תגובות: 8
צפיות: 1286

Re: דגים בחלב, האם יש עדות מהספרדים שנהגו להתיר?

אשכנזים שמחמירים זה דבר נפוץ?
אני היה פשוט לי שמקילים, וגם בישיבה לא נתקלתי בחבר שהחמיר. אבל כשהתחנתי ראיתי בבית חמי שמחמירים.
על ידי שומע ומשמיע
ד' פברואר 06, 2019 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק
תגובות: 43
צפיות: 1142

Re: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק

על דרך זה אפשר לומר, שתפרים חיצוניים שנוספו אין בהם עצמם תיקון בקריעתם אלא בבגד שהם מחזיקים.
על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 05, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1896

Re: הישגים או עמל

אם צדקת מה תתן לו זו סיבה שלא לקבל שכר בכלל, מדברים אחרי שיש שכר בתורת שכר.
על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 05, 2019 7:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 1896

Re: הישגים או עמל

יש''כ על החידוד, אכן לכך התכוונתי בדבריי לעיל. לכאו' צריך להיות פשיטא שכלפי שמיא הם שווים לחלוטין (כלומר בדוגמא שלך, כשהמאמצים היו שווים והמרחק שהם גמעו מנקודת המוצא היה שווה). וכי חלילה ''השופט כל הארץ לא יעשה משפט"? וכך מבואר ב''קונטרס הבחירה'' לרבינו הגרא''א דסלר זי''ע, שכאו''א נידון על ''נ...
על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 05, 2019 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק
תגובות: 43
צפיות: 1142

Re: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק

ג. לשיטת רש"י ורוב הראשונים אין בפותח בית הצואר דין קורע, או משום שהוא קורע שלא על מנת לתפור או משום שהקריעה היא התיקון. גם זה מוסכם? אז עכשיו הואל נא לבאר איך אתה לומד בשיטת הראבי"ה שהם דנו משום קורע, הרי בפתיחת בית הצואר אין קורע? אתה לומד שבפתיחה הראשונה יש מכה בפטיש ובפתיחות שאחריה יש...
על ידי שומע ומשמיע
ג' פברואר 05, 2019 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המכבה את הנר מפני שמתירא - מדוע השמיטו הרמב"ם?
תגובות: 15
צפיות: 312

Re: המכבה את הנר מפני שמתירא - מדוע השמיטו הרמב"ם?

זכור לי שזה לא כלל מוחלט, לכן כתבתי בצורה זהירה. אני טועה?
על ידי שומע ומשמיע
ב' פברואר 04, 2019 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המכבה את הנר מפני שמתירא - מדוע השמיטו הרמב"ם?
תגובות: 15
צפיות: 312

Re: המכבה את הנר מפני שמתירא - מדוע השמיטו הרמב"ם?

עזריאל ברגר כתב:
שומע ומשמיע כתב:יש שני הסברים בראשונים. או שהרישא היא משום פיקוח נפש, או שזה שתי משניות והראשונה היא כר"ש. כנראה הרמב"ם כפירוש השני.

אז מדוע לא כתב לחייב חטאת?!

לכאורה אין זו קושיא, שהרי אין דרכו של הרמב"ם להביא דינים שאינם מפורשים בתלמוד.
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 03, 2019 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המכבה את הנר מפני שמתירא - מדוע השמיטו הרמב"ם?
תגובות: 15
צפיות: 312

Re: המכבה את הנר מפני שמתירא - מדוע השמיטו הרמב"ם?

יש שני הסברים בראשונים. או שהרישא היא משום פיקוח נפש, או שזה שתי משניות והראשונה היא כר"ש. כנראה הרמב"ם כפירוש השני.
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 03, 2019 2:38 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2526

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

יש לציין לשיטת הריטב"א עירובין כב. (דלא כתוס' ו: סד"ה וכי תימא) שכל שיטת ר"י דב' מחיצות דאוריתא לא נאמרה במקום רחב ט"ז אמה דאל"כ בטלת תורת רה"ר לר"י. כוונתו שבין ב' המחיצות יש ט"ז אמה (דכל רה"ר דרך כלל עוברת בין ב' מחיצות). מה הוכחת מכאן לגוף השאלה, באופ...
על ידי שומע ומשמיע
א' פברואר 03, 2019 2:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק
תגובות: 43
צפיות: 1142

Re: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק

ובזה תסור תלונה מעל הגרשז"א, עיין כאן.
viewtopic.php?f=7&t=7217&start=8520#p444311
על ידי שומע ומשמיע
ש' פברואר 02, 2019 9:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקור מן הפרשה לקושיית ה'יראים'
תגובות: 2
צפיות: 127

Re: מקור מן הפרשה לקושיית ה'יראים'

שאלת היראים היא מה המקור של המשנה.
על ידי שומע ומשמיע
ש' פברואר 02, 2019 9:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אִם בַּעַל אִשָּׁה הוּא וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ
תגובות: 5
צפיות: 204

Re: אִם בַּעַל אִשָּׁה הוּא וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ

לכאורה הנושא של הפרשה הוא היציאה, ולא דיני עבדות באופן כללי.
על ידי שומע ומשמיע
ו' פברואר 01, 2019 3:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 582

Re: סוכה העשויה כמבוי

הכלל הקובע תמיד הוא כמה רוחות גדורות, ובסוכה נאמר שרוח שלישית גדורה גם בפרוץ מרובה על העומד, זה נכון גם לשיטתך.
למה קובעים תמיד לפי מחיצות ורוחות ולא לפי 'צורת רשות' זו שאלה מעניינת, אבל ככה זה תמיד.
דרך אגב איך אתה מבין את ר' יהודה ששתי מחיצות עושות רה"י?
על ידי שומע ומשמיע
ו' פברואר 01, 2019 9:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: תזמורת בחתונה בירושלים
תגובות: 30
צפיות: 940

Re: תזמורת בחתונה בירושלים

כאילו, אף פעם לא היית בחתונה של יהודי סטנדרטי מהר נוף או מבית וגן, מרמות או מרמת שלמה? האמנם כת"ר מכיר רק את גבולות משולש מקור ברוך & שבטי ישראל & עזרת תורה ותו לא?! הייתי גם הייתי מעולם לא ראיתי, רק מיעוט שמקילים באורגן. מוזר, אצלי בדיוק להיפך. כמעט לא ראיתי ספרדים ירושלמים שנוהגים בז...
על ידי שומע ומשמיע
ו' פברואר 01, 2019 1:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 582

Re: סוכה העשויה כמבוי

במחילה אתה מחדש חילוק שלא נזכר בשום מקום, מסברא לא מבוססת.
מבוי ארכו יתר על רחבו בגלל שהוא עשוי למעבר, והסיבה שהוא ניתר בלחי וקורה כתב הרשב"א שכיון שעשוי למעבר לא עושים בו תשמישים של הצנע, ולכן לא צריך מחיצות גמורות. כך שאין שום מקור שאורך יתר על רוחב הוא סיבה לצורת רשות טובה יותר.
על ידי שומע ומשמיע
ו' פברואר 01, 2019 1:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: תזמורת בחתונה בירושלים
תגובות: 30
צפיות: 940

Re: תזמורת בחתונה בירושלים

כאילו, אף פעם לא היית בחתונה של יהודי סטנדרטי מהר נוף או מבית וגן, מרמות או מרמת שלמה? האמנם כת"ר מכיר רק את גבולות משולש מקור ברוך & שבטי ישראל & עזרת תורה ותו לא?! הייתי גם הייתי מעולם לא ראיתי, רק מיעוט שמקילים באורגן. אני לא מכיר את הסוגיה כלל, רק אציין מה שראיתי פעם בקונטרס שכתב ר...
על ידי שומע ומשמיע
ה' ינואר 31, 2019 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק
תגובות: 43
צפיות: 1142

Re: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק

יישר כוח! בפשטות נראה הערה נפלאה.
על ידי שומע ומשמיע
ה' ינואר 31, 2019 10:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ז. סוכה העשויה כמבוי
תגובות: 34
צפיות: 582

Re: סוכה העשויה כמבוי

גם אני לא הבנתי כלל כוונתך.
על ידי שומע ומשמיע
ה' ינואר 31, 2019 3:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק סב: - גניבת שטר אמאי יש כפל ?
תגובות: 44
צפיות: 4397

Re: גניבת שטר אמאי יש כפל ?

עזריאל ברגר כתב:כגון שכפר הלווה בחובו בב"ד, ומת ולא הניח נכסים (ואם נפשך לומר - כגון שהיה הלווה גר ומת בלא בנים אחרי שכפר בחובו).

לא הבנתי מה תירצת.
על ידי שומע ומשמיע
ג' ינואר 29, 2019 1:14 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי
תגובות: 130
צפיות: 4265

Re: עצומת חברת 'ימות המשיח'

לא מובן לי כל הסיפור אבל כנראה זה לא המקום לברר.
[מי הם הרבנים בראשות הועדה, אין אפשרות לכל ה50000 לדבר איתם?]
על ידי שומע ומשמיע
ג' ינואר 29, 2019 12:38 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2526

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

מענין לענין, העירני פעם חכ"א, לשיטת רבי יהודה הא שתי מחיצות הוו רה"י דאו', וא"כ כל שני אנשים שעומדים זה מול זה ברה"ר, כבר יש ביניהם רה"י גמורה, (כי באופן נורמלי יש ברוחב אדם ד"ט, ובין רגליו יש בדר"כ לבוד). ואם נניח שהמרחק בין המחיצות לר"י צריך להיות פחות מאור...
על ידי שומע ומשמיע
ב' ינואר 28, 2019 11:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תחיית המתים תהיה בוודאי בעשרים שנים הקרובות
תגובות: 91
צפיות: 2067

Re: תחיית המתים תהיה בוודאי בעשרים שנים הקרובות

יש דבר אחד שמפריע לי.
יש את הדבר הקדוש שהוא הקבלה של הכלל ישראל.
כל המחשבי קיצים עם כל גדלותם ומרכזיותם, החישוב שלהם לא התקבל בכלל ישראל כתורה מסיני.
לעומת זאת העניין של ששת אלפים [כמושג ממשי] מקובל היום בכלל ישראל כתורה גמורה.
על ידי שומע ומשמיע
ב' ינואר 28, 2019 11:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תחיית המתים תהיה בוודאי בעשרים שנים הקרובות
תגובות: 91
צפיות: 2067

Re: תחיית המתים תהיה בוודאי בעשרים שנים הקרובות

בא נניח שיש ויכוח אם הריון של בעל חיים מסוים נמשך תשעה חדשים או עשרה. האם העובדה שהנקבה בחודש השמיני מגדילה את הסיכוי שצודקים הטוענים שהוא נמשך עשרה ? ננסה לכמת את זה במספרים. יש ספק אם הריון נמשך עשרה חדשים או מאה חדשים. ונניח שכבר עברו תשעה חדשים, ועכשיו אני אמור להכריע איזה צד סביר יותר. אם ילד ...
על ידי שומע ומשמיע
ב' ינואר 28, 2019 9:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תחיית המתים תהיה בוודאי בעשרים שנים הקרובות
תגובות: 91
צפיות: 2067

Re: תחיית המתים תהיה בוודאי בעשרים שנים הקרובות

השאלה עד כמה יש לנו הבנה כמה שנים העולם צריך להתקיים בתיקונו, אולי מספיק 50 שנות משיח?

עבור לחיפוש מתקדם