החיפוש הניב 1284 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
ו' אפריל 19, 2019 2:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על מקראות גדולות הכתר
תגובות: 19
צפיות: 2249

Re: על מקראות גדולות הכתר

א. קשה להאמין שהם מתכננים להוסיף ברד"ק את מה שנמצא בואדי אלחגרה או באבן עזרא תהלים מה שהובא למעלה.

ב. ראה מלכים א יא, יג שנשמט התרגום על המילים "למען דוד עבדי ולמען ירושלם". הערתי להם על זה ועוד בתשס"ה ועדיין לא תוקן (לפחות באתר, את המהדורות החדשות לא ראיתי).
על ידי י. אברהם
ו' אפריל 19, 2019 12:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מסכת בכורות-הערות
תגובות: 4
צפיות: 36

Re: מסכת בכורות-הערות

במהדורה חדשה של עוז והדר כבר תוקן

בכורות.PNG
בכורות.PNG (3.31 KiB) נצפה 32 פעמים
2.PNG
2.PNG (2.71 KiB) נצפה 31 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' אפריל 18, 2019 6:42 am
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1238

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

פי' באמרי שפר להגאון הנצי"ב, דהוא ע"ד דקתני בסנהדרין [לז.] לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת וכו' וכל המקיים וכו' ומפני שלום הבריות וכו' ושלא יהי' המינים אומ' הרבה וכו' ולהגיד גדולתו של הקב"ה וכו' ואין א' מהן דומה לחבירו וכו', לפיכך כל א' וא' חייב לומר בשבילי נברא העולם. וה...
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 17, 2019 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטה לחכמי איבר"א - ביצה
תגובות: 19
צפיות: 2093

תיקונים בשיטה לחכמי איבר"א - ביצה

מס' העמודים נרשמו לפי הוצאת מוסד הרב קוק [עמ' ג שורה 5] וכן במוקצה במחובר נדצ"ל במוקצה דמחובר (וכן צ"ל לקמן עמ' ט שורה 3) [עמ' יט שורה 7] והאי דאמרי' מחובר היינו העלים והענפים נדצ"ל והאי דאסרינן מחובר [עמ' כב שורה 1-2] לא גזרינן שמא יאפה הכא נדצ"ל שמא יאפה הוא (וכדלהלן)
על ידי י. אברהם
ב' אפריל 15, 2019 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 409
צפיות: 103146

Re: חדושי חכמי איברא - ביצה

האם חידושי חכמי איברא למסכת ביצה (המכונה תוס' הרא"ש) נמצא ברשת?
על ידי י. אברהם
ב' אפריל 15, 2019 11:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2869
צפיות: 513042

Re: בשורת ספרים חדשים

להשיג אצל הספריה הספרדית - 50 ש"ח

scan0001.png
scan0001.png (212.5 KiB) נצפה 868 פעמים
על ידי י. אברהם
א' אפריל 14, 2019 3:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 15
צפיות: 245

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

שייף נפיק כתב:ואגב, איירי דעסקינן בהאי ענינא, שמעתי מג"א שליט"א שביאר למה לא התפללו על ר' יוחנן שיתרפא, וביאר כי לא היה מועיל כי שוב היה נזכר בצערו ומשתטה שוב.
הביאור הנ"ל הוא מס' חסידים
על ידי י. אברהם
א' אפריל 14, 2019 12:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטה לחכמי איבר"א - ביצה
תגובות: 19
צפיות: 2093

Re: שיטה לחכמי איבר"א - ביצה

ב. ד"ה מחתכין

ביצה 1.PNG
ביצה 1.PNG (12.52 KiB) נצפה 114 פעמים

צ"ל דלא חיישי' לטרוחי באוכלא.
וכוונתו לפלוגתא דרב הונא ורב חסדא בשבת קנ"ה
וכמש"כ בתוס' חולין יד, א ד"ה מחתכין וז"ל:

תוס' חולין.PNG
תוס' חולין.PNG (19.69 KiB) נצפה 114 פעמים
על ידי י. אברהם
א' אפריל 14, 2019 7:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטה לחכמי איבר"א - ביצה
תגובות: 19
צפיות: 2093

Re: שיטה לחכמי איבר"א - ביצה

יוצא פוניבז' כתב:האם ידוע לאי מי תגובת מוסד הרב קוק על הנושא? והאם הם מתכוונים להמשיך לשווק את החיבור על ביצה על שמו של הרא"ש ולהמשיך להטעות את הלומדים?

ניסן תשע"ט
עדיין מוכרים את החיבור על שמו של הרא"ש
קניתי ואח"כ נודע לי שאינו להרא"ש
על ידי י. אברהם
ה' אפריל 11, 2019 11:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על מקראות גדולות הכתר
תגובות: 19
צפיות: 2249

Re: על מקראות גדולות הכתר

עוד הוספה מדפוס ואדי אלחיגארה שלא הכניסו למהד' הכתר. זכריה ב, י ונסו מארץ צפון. ופי' הרד"ק: ו"ו ונוסו כו"ו נרדם ורכב וסוס. ובדפוס הנ"ל נוסף: ו"ו ונוסו כוא"ו וישא אברהם את עיניו , נרדם ורכב וסוס. וכבר מצינו שהביא הרד"ק פסוק הנ"ל לענין זה במלכים א' (ו, לב) וקלע ...
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 10, 2019 10:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על מקראות גדולות הכתר
תגובות: 19
צפיות: 2249

Re: על מקראות גדולות הכתר

חפשתי באתר "מקראות גדולות הכתר" את הקדמת הרד"ק לספר יחזקאל (ולעוד ספרים) ולא מצאתי
האם יתכן שנשמט בטעות?
על ידי י. אברהם
ג' אפריל 09, 2019 11:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 41
צפיות: 2575

בבא קמא קטז:

בבא קמא קטז: רבא אמר הכא בפועלין עסקינן, וכרב דאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום וכמה דלא הדר ביה כברשותיה דבעל הבית דמי וכי הדר ביה טעמא אחרינא הוא דכתיב כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים האם יתכן שמ"וכמה" עד "לעבדים" נעתק מב"מ דף י' ע"א? שהרי אינו נחוץ כ...
על ידי י. אברהם
ג' אפריל 09, 2019 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ערב שבת פרשת חוקת (שריפת התלמוד)
תגובות: 23
צפיות: 1768

Re: ערב שבת פרשת חוקת

האם יש מי שדן ביסודיות בתאריך המדוייק של שריפת התלמוד בפאריז?
על ידי י. אברהם
א' אפריל 07, 2019 10:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים צט ע"א - "יפה שתיקה לחכמים"
תגובות: 5
צפיות: 418

Re: פסחים צט ע"א - "יפה שתיקה לחכמים"

ב6 כת"י גרסינן "גם", ראה אתר פרידברג
על ידי י. אברהם
א' אפריל 07, 2019 1:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 136
צפיות: 13173

שיבושים בפתיחת ראשי תיבות ביערות דבש

א. ביערות דבש ח"ב דרוש יא כתב: כי בעל מ"ע ז"ל כתב בקושיא שהתעורר הרא"ש בפרק ערבי פסחים (סי' יג) דפעם אחת משמע דבערב שבת מת משה רבינו ופעם אחת משמע בשבת, ותירץ דנשמה של אדם מסתלקת יום שלפני מיתה ולכך כשמת משה נסתלקה נשמתו בערב שבת אבל נפשו בשבת כו'. בדפוסים המאוחרים פתחו "מ&q...
על ידי י. אברהם
ה' אפריל 04, 2019 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימא מתני' דלא...
תגובות: 6
צפיות: 164

Re: לימא מתני' דלא...

כנראה לשון הגמ' "לימא" בא רק כשהמסקנא לא נשאר כן.

לדוגמא מצינו פשיטות "כתנאי" ומצינו שאלה "לימא כתנאי", משום דהיכא דלא נשאר כן למסקנא פותח בלשון שאלה.
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 03, 2019 10:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא יא: - שער המדי (הניקוד בפי' ר"ח כת"י)
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: יומא יא: - שער המדי (הניקוד בפי' ר"ח כת"י)

פי' ר''ח.PNG
פי' ר''ח.PNG (14.72 KiB) נצפה 122 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 03, 2019 9:55 pm
פורום: פסח
נושא: 'טעם מצה שמורה' - עיון בדברי שו"ע הרב
תגובות: 5
צפיות: 215

Re: 'טעם מצה שמורה' - עיון בדברי שו"ע הרב

עי' באוצר ההלכות סי' תע"ח סעיף א אות ו שהביא שיש מביאים שמקורו מהרא"ש. והביא עוד מהליכות שלמה סדר ליל הפסח פ"ט צפון אות נד
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 03, 2019 8:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא יא: - שער המדי (הניקוד בפי' ר"ח כת"י)
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: יומא יא: - שער המדי (הניקוד בפי' ר"ח כת"י)

כן משמע פשטות ל' הערוך, וכן נקוד בכת"י של הערוך
האם מסתברא שהן המעתיקים של ס' הערוך והן של פי' ר"ח כוונו דעתם לנקד כך?
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 03, 2019 10:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא יא: - שער המדי (הניקוד בפי' ר"ח כת"י)
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: יומא יא: - שער המדי (הניקוד בפי' ר"ח כת"י)

כן.
(לא היה לפניו ר"ח כת"י לכן לא הבין כוונת הערוך)
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 03, 2019 9:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא יא: - שער המדי (הניקוד בפי' ר"ח כת"י)
תגובות: 8
צפיות: 120

יומא יא: - שער המדי (הניקוד בפי' ר"ח כת"י)

יומא יא:
שער המדי, וברש"י שכן עושין במדי. ובפי' ר"ח כת"י נקוד הַמְדַי. ועי' בערוך ערך המדי (ב)
שער המדי.PNG
שער המדי.PNG (24.68 KiB) נצפה 67 פעמים

האם ידוע למי מה הפירוש המדי לפי ניקודו של הר"ח?
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 03, 2019 7:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3855
צפיות: 370556

יערות דבש דפוס ראשון

היכן יש יערות דבש דפוס ראשון להורדה?
על ידי י. אברהם
ג' אפריל 02, 2019 7:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 41
צפיות: 2575

Re: העתקים ברחבי התלמוד

מיללער כתב:"ומשום דבעלמא אמרינן כי האי לישנא דאזיל מיניה מיניה, כמו בשלהי ר' ישמעאל דע"ז (סא.) אמרינן נמי הכא"

לשון א' בגמ' על כוונות מתחלפות
על ידי י. אברהם
ב' אפריל 01, 2019 9:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 776
צפיות: 82541

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

אם דוקא במידע על צאצאיו חפצך לא אוכל לעזור
אם עוד דברים ג"כ ראה ס' רבי זאב ליפשיץ עמ' מד
על ידי י. אברהם
א' מרץ 31, 2019 11:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשהרמב"ם חזר בו ותיקן, לא תיקן בכל מקום
תגובות: 9
צפיות: 493

Re: כשהרמב"ם חזר בו ותיקן, לא תיקן בכל מקום

לא דייקתי בדבריי
שאלתי רק לגבי תיקונים במשנה תורה, ולא תיקן בכל מקום במשנה תורה
תיקנתי למעלה
על ידי י. אברהם
א' מרץ 31, 2019 5:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: המרמה את חבירו עובר בלא תגזול? (בטור סי' רלא)
תגובות: 6
צפיות: 356

Re: המרמה את חבירו עובר בלא תגזול? (בטור סי' רלא)

לא הבנתי
שאלתי מאי נפק"מ לדינא שהרי בפשטות אינו עובר בב' לאוין
ומה תשובתך?
על ידי י. אברהם
ש' מרץ 30, 2019 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המרמה את חבירו עובר בלא תגזול? (בטור סי' רלא)
תגובות: 6
צפיות: 356

Re: המרמה את חבירו עובר בלא תגזול? (בטור סי' רלא)

כלומר? מה פי' דברי הטור?
על ידי י. אברהם
ש' מרץ 30, 2019 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשהרמב"ם חזר בו ותיקן, לא תיקן בכל מקום
תגובות: 9
צפיות: 493

כשהרמב"ם חזר בו ותיקן, לא תיקן בכל מקום

כשהרמב"ם חזר בו ותיקן ב משנה תורה , לא תיקן בכל מקום ב משנה תורה בשו"ת ברכת אברהם לר"א בנו של הרמב"ם סי' ח' השיב להשואל בענין דברי הרמב"ם ריש פ"ט מהל' קרבן פסח שכ' "אינו נאכל אלא בחבורה אחת" דלכאורה הוי דלא כהלכתא. השיב ר"א שכבר תיקן הרמב"ם בכתב ידו ...
על ידי י. אברהם
ו' מרץ 29, 2019 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המרמה את חבירו עובר בלא תגזול? (בטור סי' רלא)
תגובות: 6
צפיות: 356

המרמה את חבירו עובר בלא תגזול? (בטור סי' רלא)

כתב הטור בחו"מ סי' רל"א אסור לרמות חבירו בענין המדה והמשקל אלא צריך שיהו המדות והמשקלות ישרות מצודקות ולא ירמה בהן, ואם אינו עושה כן עובר בלאו דלא תעשו עול במדה ובמשורה מלבד מה שגוזל את חבירו. צ"ע מה כוונתו במש"כ מלבד מה שגוזל את חבירו ומאי נפק"מ מזה לדינא, דע"כ אינו עו...
על ידי י. אברהם
ד' מרץ 27, 2019 9:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הוספה מאוחרת ברמב"ן? (שמות א, י)
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: הוספה מאוחרת ברמב"ן? (שמות א, י)

בספר "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל" של יוסף עופר ויהונתן יעקבס, קטע זה אינו מופיע שם. מה עוד, שאפשר לפרש דבריו בקלות. שכיון שהכל התחכמות וכמו שפירשת, לפי זה ניתן לפרש מה שאמרו ישראל למשה 'אשר הבאשתם את ריחנו', שלא יצטרכו יותר להתחכם אלא יהרגום במוצהר. א. כמובן יתכן שה...
על ידי י. אברהם
ד' מרץ 27, 2019 12:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הוספה מאוחרת ברמב"ן? (שמות א, י)
תגובות: 5
צפיות: 255

הוספה מאוחרת ברמב"ן? (שמות א, י)

פשוט שהרמב"ן הוסיף ותיקן בפירושו כדרך כל המחברים, ומפורסמים דבריו בענין מחצית השקל. ומצינו עוד לשונו "זה כתבתי תחילה" גם בכתובות נה. ב"ב קכה: ובפ' וישלח. לא נצרכה אלא למש"כ בריש פ' שמות, ואלו דבריו: רמבן א.PNG רמבן 2.PNG מש"כ הרמב"ן "כי הכל התחכמות עליהם שלא י...
על ידי י. אברהם
ג' מרץ 26, 2019 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום חדש לחומש רש"ר הירש?
תגובות: 25
צפיות: 1835

Re: תרגום חדש לחומש רש"ר הירש?

תוכן כתב:וניכר שהמתרגמים לקחו לעצמם חופש מרובה מדי.

האנגלי או העברי?
על ידי י. אברהם
ג' מרץ 26, 2019 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ליקוטי הערות על ס' אגלי טל - להורדה
תגובות: 1
צפיות: 105

מלאכת האופה ס"ק ו אות ב

מלאכת האופה ס"ק [ו] אות (ב) וז"ל אך צריך להבין למה אמר הת"ק שיקרמו פני' כיון דבפת יחידית מיירי כדתני פניה . עי' ברד"ק (ריש יהושע) וז"ל: אלא שהפנים לא ימצאו בלשון יחיד לעולם, לפי שהרואה אותם והפונה אליהם ימצאו בעיניו רבים לעולם ולא יוכל לראות אבר אחד אשר בפנים מבלי חברו, כי א...

עבור לחיפוש מתקדם