מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1458 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
ג' אוקטובר 22, 2019 12:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם
תגובות: 17
צפיות: 181

Re: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם

מה דין הגנה עצמית באופן הבא לדעת הרמב"ם? אם ישראל מרים יד על חבירו במטרה לפצוע ולא להרוג, האם מותר לנתקף (או לחברו) להתגונן באמצעות הכאה במחבר חו"מ סי' תכא סעי' יג להדיא דעת הרא"ש דמותר. וזה לשון שו"ע שם: אדם הרואה אחד מישראל מכה חבירו ואינו יכול להצילו אם לא שיכה המכה – יכול לה...
על ידי י. אברהם
ב' אוקטובר 21, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם
תגובות: 17
צפיות: 181

Re: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם

במחבר חו"מ סי' תכא סעי' יג להדיא דעת הרא"ש דמותר.
ופשוט שאין זה נקרא מרים ידו על חבירו ולמה לחשוב שהרמב"ם חולק
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 18, 2019 3:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חוות דעת עם ביאור, האם יש?
תגובות: 3
צפיות: 117

Re: ספר חוות דעת עם ביאור, האם יש?

צפחת שמן - הערות והארות, ציונים ומראי מקומות, מהרב ששון מאיר געלערמאן
על הל' רבית וכן על הל' פסח
נדפס בפני עצמו כמה פעמים
על ידי י. אברהם
ב' אוקטובר 14, 2019 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גודלו של דלי ותשמישו
תגובות: 3
צפיות: 106

Re: גודלו של דלי ותשמישו

עי' כלי חרס בספרות התלמוד פרק כה "דלי"

תמוה דברי הבני יששכר (חודש שבט מאמר א אות ג) "כי זה הוא הסימן אשר ממנה יצאו האומה הקדושה אשר מזלה דלי ובלשון הקדש יכונה כד". הרי גם דלי לשה"ק?
על ידי י. אברהם
ה' אוקטובר 10, 2019 7:42 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שענה לאברהם אבינו וליצחק אבינו
תגובות: 2
צפיות: 1436

Re: מי שענה לאברהם אבינו וליצחק אבינו

מבעל החות יאיר (בכת"י) "הפריז על המדה לבטל זכות יצחק בעקידה במ"ש שיתכן שכפתו אברהם על כרחו כי היה רק בן י"ג נגד דרז"ל. ובכה"ג דעת הר"י אברבנאל שלא ידע יצחק שאביו רוצה לשחטו עד ששלח ידו והגביה הסכין ואחז בסימנים יע"ש, ושניהם דברו נגד מדרש רז"ל ברבה על וילכ...
על ידי י. אברהם
ש' אוקטובר 05, 2019 8:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 123
צפיות: 12204

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

כתב יד קאופמן (נמצא באוצר)
כת''י קאופמן.PNG
כת''י קאופמן.PNG (6.51 KiB) נצפה 165 פעמים
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 04, 2019 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 83
צפיות: 9079

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

זהירות להגיה מסברא שייך רק לגבי הדפסה, זולת זה האחרונים כן הגיהו מסברא וכ"ש הגר"א.
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 04, 2019 5:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 131
צפיות: 20965

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

עי' במיוחד בסוף המאמר
מכילתא - ספרי.PDF
(691.23 KiB) הורד 15 פעמים
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 04, 2019 4:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 83
צפיות: 9079

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

"אני מתנגד". אחר בקשת הרשות, אני לא מתנגד.

הנידון הוא פשט ברש"י ולא אג'נדות של אני נגד או אני בעד והבוחר יבחר איזה פשט מתקבל על לבו יותר.
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 04, 2019 8:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 83
צפיות: 9079

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

אהרן תאומים כתב: שמתי לב שכבודו מגיה בקלות יתירה לפי דעתי, וברצותו משמיט מידע רלוונטי כגון מתי להביא סימוכין מכתבי יד,

"וברצותו משמיט" האשמה מעניינת

גם בכת"י הספריה הבריטית כנוסח הדפוס, איז וואס? וכי בכת"י אין טעויות?
והבוחר יבחר.
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 04, 2019 6:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 83
צפיות: 9079

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

והבוחר יבחר.
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 04, 2019 3:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 83
צפיות: 9079

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

למה ליה למימר הכי?
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 02, 2019 11:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 3
צפיות: 130

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כד.
כגון רב ספרא: ברש"י 'שבאותן דמים היה בדעתי'. וצ"ע וכי רב ספרא הרהר על כגון דא באמצע קרי"ש.
ואולי פי' שבודאי לא הרהר בליבו אם שוה למוכרו בסכום זה או לא, אלא כדי לדחות מחשבות אלו, הסכים בליבו מיד למוכרו ככל שאומר הקונה ובלבד לסיים הענין בדעתו.
על ידי י. אברהם
ש' ספטמבר 28, 2019 8:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 83
צפיות: 9079

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

ב"מ ח:

ברש"י ד"ה מנהיג לחודיה "אי ודאי אמר שמואל"
אי ודאי.PNG
אי ודאי.PNG (16.79 KiB) נצפה 254 פעמים

אינו מובן מאי קאמר "אי ודאי אמר"
ונדצ"ל ודאי אי אמר שמואל, ואתי שפיר.
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 24, 2019 12:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שיכוון רגליו כאחת בתפילה <דין נשים>
תגובות: 15
צפיות: 2031

Re: שיכוון רגליו כאחת בתפילה

דבריו המאירים של הרשב"א בחידושי אגדות שלו:

לכידה.PNG
לכידה.PNG (37.16 KiB) נצפה 232 פעמים

כל דבריו.PDF
(439.15 KiB) הורד 9 פעמים
על ידי י. אברהם
ב' ספטמבר 23, 2019 2:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא כט. הרהורי עבירה קשו מעבירה
תגובות: 10
צפיות: 1258

Re: יומא כט. הרהורי עבירה קשו מעבירה

מצאתי כתוב ב"חושבי שמו" לר' אברהם פיליף (תט"ז), אחר הביאו פי' רש"י והרמב"ם
"וי"מ דהרהורים הם קש ותבן להדליק העברה".
על ידי י. אברהם
ש' ספטמבר 21, 2019 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים
תגובות: 37
צפיות: 1263

Re: התייחסות הפוסקים לספר מגיד מישרים

ראה ליקוטי אליעזר (בראדט) עמ' ק' "דברי המגיד להלכה?"
על ידי י. אברהם
ו' ספטמבר 20, 2019 12:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות הרא"ש על מועד קטן
תגובות: 6
צפיות: 302

Re: תוספות הרא"ש על מועד קטן

חלמישצור כתב:ומלבד מהד' וילמן שציינה הרב י. אברהם, יש להזכיר כי תוס' רא"ש נדפסו גם, במהד' עוז והדר עהמ"ס.

עוז והדר מהד' חדשה או סתם העתק הדבק?
על ידי י. אברהם
ה' ספטמבר 19, 2019 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות הרא"ש על מועד קטן
תגובות: 6
צפיות: 302

Re: תוספות הרא"ש על מועד קטן

מוסד ה"ק תשע"ח (עם שיבושים)
וקדמה להם מהד' וילמן (הסט של תוסהרא"ש)
על ידי י. אברהם
ב' ספטמבר 16, 2019 12:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים
תגובות: 5
צפיות: 256

Re: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים

ב: (עמ' 105)
הלל.PNG
הלל.PNG (12.41 KiB) נצפה 130 פעמים
18.PNG
18.PNG (4.26 KiB) נצפה 130 פעמים

תיבות "חסורא לא מידי חסיר" אינם חלק מדיבור המתחיל אלא התחלת הפי'.

ונראה דהל"ל ר"ת הא ליכא למימר, (וקאי על לשון הגמ' דליכא למימר הכי.)
על ידי י. אברהם
ה' ספטמבר 12, 2019 7:51 pm
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 286
צפיות: 69347

כתר תורה -קאטוביץ

מצבת ראש ישיבת כתר תורה בקאטוביץ
הרב ישראל יהודה גרומן
כתר תורה קאטוביץ.jpg
כתר תורה קאטוביץ.jpg (130.58 KiB) נצפה 550 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' ספטמבר 12, 2019 2:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים
תגובות: 5
צפיות: 256

Re: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים

ב. ד"ה אי הוה תני (עמ' 104) אי הוה תני.PNG אי הוה תני אני מצאתי' הא . צ"ל ה"א (=הוה אמינא) "בעלמא דקתני מצא". נראה דצריך למחוק תיבות אלו, ואשיגרא דלישנא היא מלקמן. משמע דבעינן שיהא אוחזין . בכת"י איתא: שיהא מוחזק (עי' רש"י). והאיך קס"ד לומר דבראייה לא קני ליה...
על ידי י. אברהם
ב' ספטמבר 09, 2019 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים
תגובות: 5
צפיות: 256

Re: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים

ב. ד"ה רצ' לפרש זה אומר (עמ' 103)
לכידה.PNG
לכידה.PNG (25.2 KiB) נצפה 188 פעמים

נדצ"ל: דאי קא מערער יותר ממה שתפס לאו היינו משיב אבידה

גבי זה אומר כולה שלי וזה אומר
על ידי י. אברהם
ב' ספטמבר 09, 2019 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4219
צפיות: 477719

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אבקש ממי שיש לו גישה לעלי ספר את מאמרם של

שוחטמן על בנין שלמה - עלי ספר ג תשל"ז

תא-שמע על תוספות חכמי אנגליה - עלי ספר ה עמ' 89 ואילך
על ידי י. אברהם
ב' ספטמבר 09, 2019 11:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים
תגובות: 5
צפיות: 256

Re: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים

ב. ד"ה גמ' למה לי למיתני (עמ' 104)

כאן חסר שורה
וכך צ"ל: למה לי למיתני אני מצאתי' דמשמע בטלית של מציאה ולמה לי למיתני כולה שלי דמשמע בטלית של מקח וממכר, ליתני או כולו בטלית של מציאה או כולו בטלית של מקח וממכר

חסר.PNG
חסר.PNG (18.45 KiB) נצפה 205 פעמים

מקח.PNG
מקח.PNG (278.3 KiB) נצפה 205 פעמים
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 08, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים
תגובות: 5
צפיות: 256

Re: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים

ב. ד"ה רצ' לפר זה אומר (עמ' 103) ב.PNG הערות.PNG המהדיר כתב באותיות 9-10 דבכת"י יש ריוח ויש להשלים וכו'. באמת אין כאן ריוח אלא שיש חור בכת"י והסופר כתב מסביבו. ריוח.PNG כמו כן מה שהמהדיר העתיק תיבות: מודה "אלא" הוא שהחצי, אינו נכון, דבכת"י כתוב מודה הוא שהחצי, והרי בעל...
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 08, 2019 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים
תגובות: 5
צפיות: 256

תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים

ה. ד"ה ארבעה שומרין צריכין כפירה במקצת (עמ' 118)
ה.PNG
ה.PNG (42.23 KiB) נצפה 256 פעמים

ישבע כשבועות. נדצ"ל ב' שבועות.
ולכך פי' דסבר. נראה דחסר וצ"ל ולכך פי' לאפוקי ממאן דסבר.
על ידי י. אברהם
ה' ספטמבר 05, 2019 10:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה
תגובות: 314
צפיות: 47676

Re: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה

נראה שהדף השני אינה המשך לדף הראשון וא"כ יש שם עוד מכתבים
על ידי י. אברהם
ה' ספטמבר 05, 2019 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב חדש מהחפץ חיים | השלמה לענין הנידון בבאה"ל ריש סי' רע"ב
תגובות: 0
צפיות: 186

מכתב חדש מהחפץ חיים | השלמה לענין הנידון בבאה"ל ריש סי' רע"ב

באשכול אחר פורסם מכתב חדש מהחפץ חיים המכתב הוא בענין שדן בו בקצרה בביאור הלכה ריש סי' רע"ב, ואח"כ הגיה דבריו ונדפס התיקון בס' ליקוטי הלכות, ומשם הוכנס לדפוסים. בתחילת מכתב זה נראה שמוסיף תיקון להגהה הנ"ל. (המכתב נכתב במכונת כתיבה ומלא שיבושים. העתקתי רוב המכתב ותיקנתי לפי הבנתי והבוח...
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 04, 2019 10:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 1819

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

ב"מ ה:
אמר רב הונא דאמר הכי (כ"ה בכת"י דאמר 'הכי') שבועה שיש לי בה ואין לי בה כו'.
אף כאן 'דאמר' לשון הוה הוא.
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 04, 2019 8:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'יד העדים' במסית
תגובות: 1
צפיות: 137

Re: 'יד העדים' במסית

עי' מגדים חדשים דברים עמ' רפג-רפו שאסף כנ"ל ועוד הרבה.
על ידי י. אברהם
ב' ספטמבר 02, 2019 7:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אהל הראשונים - מכת"י | עמ"ס ערכין
תגובות: 1
צפיות: 115

Re: אהל הראשונים - מכת"י | עמ"ס ערכין

באהל הראשונים ב ע"א במיוחס לרש"י ד"ה הניחא
ואמרינן "דאותו קרא" אכל יומא קאי, נדצ"ל ואמרינן "אותו דקרא"
והיינו מ"ש וחגותם אותו.
---
המשך הדברים "דבאיזה יום שיבא לירושלים ויראה בעזרה, דשאר ימים תשלומין לו" מוקשה מאד.
על ידי י. אברהם
ב' ספטמבר 02, 2019 7:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אהל הראשונים - מכת"י | עמ"ס ערכין
תגובות: 1
צפיות: 115

אהל הראשונים - מכת"י | עמ"ס ערכין

אהל הראשונים - עצי חיים עמ"ס ערכין להרב עמנואל כהן אהל הראשונים פי' המיוחס לרש"י מכת"י תוס' חדשים מכת"י ליקוט מדברי רבינו הלל הראב"ד והר"ש משאנץ מפירושם על תו"כ הנוגעים למס' ערכין עצי חיים ביאורים וחדושים והערות על סדר המסכת להשיג 0548597617 מצורף חלק "אהל הרא...
על ידי י. אברהם
ה' אוגוסט 29, 2019 10:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: החזון איש הוציא את ספריו בעילום שם
תגובות: 9
צפיות: 885

Re: החזון איש הוציא את ספריו בעילום שם

האם היהודים בוילנא ידעו לקרוא רוסית?
על ידי י. אברהם
ה' אוגוסט 29, 2019 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆
תגובות: 63
צפיות: 5250

Re: ◆ אני מחפש דפוס ראשון של... ◆

אני מחפש דפו"ר או שני של גליון הש"ס לרעק"א עמ"ס יומא

עבור לחיפוש מתקדם