מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1518 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
ב' ינואר 20, 2020 8:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 16
צפיות: 1718

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

ב"מ טו. אלא מעתה מתנה דלא כתיב ליה הכי ה"נ דלא טריף שבחא, א"ל אין, וכי יפה כח מתנה ממכר, א"ל אין יפה ויפה. וברש"י זבנתיה.PNG ונתקשו במהרש"א ומהרש"ל בל' זבנתיה, דהא במתנה עסקינן. במהרש"ל תיקן קבלתיה ובמהרש"א כ' דמתנה כמכר דאי לאו דארצי קמיה לא יהיב לי' מתנ...
על ידי י. אברהם
ש' ינואר 18, 2020 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא
תגובות: 19
צפיות: 1284

Re: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא

בפ' תולדות (הערה כז) הרחיב המהדיר בשיטות הראשונים אם דוד המלך היה נביא גמור או שדיבר ברוח הקודש. בסוף דבריו כתב: כמו כן יצויין שמדברי רס"ג בפירושיו לשמות נראה שסובר שדוד היה נביא גמור וכו' ע"ש. יש להוסיף שמצינו כן להדיא כמה פעמים בהקדמת רס"ג לתהלים ע"ש לדוגמא עמ' כח "וכל הספ...
על ידי י. אברהם
ה' ינואר 16, 2020 12:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לישנא דתלמודא | שמעת מינה - שמע מינה
תגובות: 1
צפיות: 183

לישנא דתלמודא | מאי פסקא

מאי פסקא מבואר מדברי רש"י בכמ"ק שמפרש: מה זה שאמר?, וכי פסקה למילתיה?! היינו שמפרש תיבת מאי לעצמה ותיבת פסקא לעצמה, ומפרש תיבת פסקא בלשון תמיה. בראשונים אחרים משמע שמפרשים מאי פסקא ביחד, ובל' שאלה, למה פסקה (אולי כמו 'אמאי' פסקא, ועי' ר"א מן ההר נדרים לט.) גיטין נא. מאי פסקא פירש"...
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 15, 2020 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המהדורה המורחבת היא בהוצאת...
תגובות: 2
צפיות: 282

Re: המהדורה המורחבת היא בהוצאת...

הר"י מגאש
בבא בתרא - הוצאת ר"י פוליטנסקי תשע"ה
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 15, 2020 12:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

הרב מקדש האם עיינת בהמצויין לעיל?
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 14, 2020 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שניים שעשאוה, במצוות.
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: שניים שעשאוה, במצוות.

הערות למהר"ם שיק תרי"ג מצות מצוה ח

שנים1.PNG
שנים1.PNG (67.97 KiB) נצפה 150 פעמים

שנים2.PNG
שנים2.PNG (21.59 KiB) נצפה 150 פעמים
על ידי י. אברהם
ש' ינואר 11, 2020 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פרה פי"א מ"ב הנשפך לחטאת
תגובות: 2
צפיות: 249

Re: פרה פי"א מ"ב הנשפך לחטאת

בפי' הר"ש השלם ציין (בין השאר) לחזו"א

חזו''א פרה יד ג.PNG
חזו''א פרה יד ג.PNG (57.67 KiB) נצפה 236 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 07, 2020 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויועיל לזכרון או לשכחה?
תגובות: 6
צפיות: 277

Re: ויועיל לזכרון או לשכחה?

לא עונה על השאלה
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 07, 2020 3:08 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לא קחשיב
תגובות: 2
צפיות: 425

Re: לא קחשיב

מילון ארמי עברי לתלמוד בבלי - הרב עזרא ציון מלמד - עמ' 366

קחשיב.PNG
קחשיב.PNG (10.56 KiB) נצפה 412 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 07, 2020 11:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ויועיל לזכרון או לשכחה?
תגובות: 6
צפיות: 277

ויועיל לזכרון או לשכחה?

בסוף המסכתות לפני הדרך עלך נדפס "ויאמר זה ויועיל לשכחה" ובדפוסים אחרים ויועיל לזכרון
איזה נוסח נכון? מתי נדפס לראשונה?
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 06, 2020 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 164
צפיות: 20096

Re: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

עדיאל ברויאר כתב:בנוגע לספרות מחקרית, מרגלא בפומיה דפרופ' שמחה עמנואל שהרשב"א הוא החכם המקופח ביותר בימי הביניים.

מה כוונתו? נשאר הרבה בכת"י?
על ידי י. אברהם
א' ינואר 05, 2020 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 164
צפיות: 20096

חידושי אגדות להרשב"א

במבוא לחידושי אגדות להרשב"א שיצאו לאור בשנת תשנ"א כתב המהדיר שייחוסו של החיבור להרשב"א ברור ואין להטיל בו ספק
בהערה הביא מא' מחכמי צפת שמפקפק בייחוס החיבור להרשב"א

האם מאז תשנ"א כתב מאן דהוא על ענין זה?
על ידי י. אברהם
א' ינואר 05, 2020 7:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 16042

Re: דברי הגר"א בעניין החוש המכחיש ודברי הגמ'

כולל יונגערמאן כתב:ידוע התבטאות מרבי אהרן קאטלער שאמר: "אחרי בקשת המחילה אלף פעמים, מיט א חוש קען מען קיין ר"ת נישט אפפרעגן"

אפשר נישט אפפרעגען אבער פרעגן קען מען אודאי,
וכמו דפריך בגמ' זימנין סגיאין אדברי אמוראי והא קא חזינן?
ואף על גמירי (הלכה למשה מסיני) ועל נקטינן (מסורת מאבותינו) פריך כן.
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 31, 2019 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 9
צפיות: 644

Re: תיקונים והערות לש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין)

י. אברהם כתב:קבלתי מידיד הערות ותיקונים על סדר מועד ועוד, ע"מ לפרסם כאן

התיקונים הנ"ל נשלחו בשנת תשע"ד, בדקתי והתפלאתי לראות שלא תיקנו כלום מאז
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 31, 2019 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרט לא ידוע מתולדות בעל אליה רבה?
תגובות: 26
צפיות: 726

Re: פרט לא ידוע מתולדות בעל אליה רבה?

גם אם הוא היה רבה של החברה מוזר שיכתוב "שלי".
ועוד איך מתקשר עם ההמשך?
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 31, 2019 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרט לא ידוע מתולדות בעל אליה רבה?
תגובות: 26
צפיות: 726

Re: פרט לא ידוע מתולדות בעל אליה רבה?

נראה כטעות ואולי צ"ל של גמ"ח
על ידי י. אברהם
ב' דצמבר 30, 2019 1:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 287
צפיות: 76261

ישיבת תורת חיים (כולל פרטים על הגר"ח)

היינט - כ''ט חשון תרע''ט.JPG
היינט - כ''ט חשון תרע''ט.JPG (128.24 KiB) נצפה 175 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' דצמבר 26, 2019 12:00 am
פורום: חנוכה
נושא: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר
תגובות: 3
צפיות: 593

Re: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר

ההוא דאמר כתב:כשעבדנו על הספר, דווקא חיפשנו בהשלמות הרב מנדלבוים לאגודת אזוב

צ"ל הרב דוד מצגר, (בהוצאת הרב ראובן בורנשטיין ז"ל)
על ידי י. אברהם
ד' דצמבר 25, 2019 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 9
צפיות: 644

Re: תיקונים והערות לש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין)

קבלתי מידיד הערות ותיקונים על סדר מועד ועוד, ע"מ לפרסם כאן

[תיקוני טעויות - עמ' 1, הערות - עמ' 7]
הערות ותיקונים - לפרסום.docx
(345.5 KiB) הורד 29 פעמים
הערות ותיקונים - לפרסום.pdf
(1.16 MiB) הורד 35 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' דצמבר 25, 2019 5:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה (בענין קבלה)
תגובות: 30
צפיות: 4646

Re: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה

כשנוגעים בהם עם העכבר נפתח בלון בצד, שם יש תיקון עפ"י כת"י
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 24, 2019 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה (בענין קבלה)
תגובות: 30
צפיות: 4646

Re: דרשה מצונזרת של הנודע ביהודה

מצורף הדרשה עם קצת תיקונים לפי כת"י

על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 24, 2019 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3115
צפיות: 317112

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בקרו טלה כתב:
י. אברהם כתב:וכ"כ גם כן רבינו האר"י ז"ל שיאמר זאת בקריאת שמע שעל המטה, וכן בכונת המקוה לבע"ת
מהו כונת המקוה לבע"ת?

https://beta.hebrewbooks.org/pdfpager.a ... t=&pgnum=2

יישר כח
על ידי י. אברהם
ג' דצמבר 24, 2019 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3115
צפיות: 317112

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

וכ"כ גם כן רבינו האר"י ז"ל שיאמר זאת בקריאת שמע שעל המטה, וכן בכונת המקוה לבע"ת
מהו כונת המקוה לבע"ת?
על ידי י. אברהם
א' דצמבר 22, 2019 7:59 pm
פורום: חנוכה
נושא: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר
תגובות: 3
צפיות: 593

Re: ביאור חדש בנס פך השמן - מבעל האבני נזר

נדפס בהשלמות לאגודת אזוב סי' ל אות ד
על ידי י. אברהם
ש' דצמבר 21, 2019 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 206
צפיות: 23737

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆

כתר שם טוב, ר' אבישי טהרני, ב' חלקים
על ידי י. אברהם
ה' דצמבר 19, 2019 2:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציונים כפולים ומשובשים במסורת הש"ס
תגובות: 3
צפיות: 178

Re: ציונים כפולים ומשובשים במסורת הש"ס

האם תוכל לרשום דוגמא?
על ידי י. אברהם
ד' דצמבר 18, 2019 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?
תגובות: 24
צפיות: 1462

Re: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?

בריטיש מוזיאם 7196. שמעתי שהוא מהטובים ביותר
על ידי י. אברהם
ד' דצמבר 18, 2019 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?
תגובות: 24
צפיות: 1462

Re: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?

לכידה.PNG
לכידה.PNG (77.87 KiB) נצפה 241 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' דצמבר 18, 2019 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?
תגובות: 24
צפיות: 1462

Re: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?

באיזה דיבור מדובר?
על ידי י. אברהם
ב' דצמבר 16, 2019 2:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קטנתי מכל החסדים....לשני מחנות
תגובות: 3
צפיות: 183

Re: קטנתי מכל החסדים....לשני מחנות

לכאו' זה ביטוי לעם רב/משפחה גדולה, שיש בה כדי חלוקה לב' מחנות.
על ידי י. אברהם
ב' דצמבר 16, 2019 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא
תגובות: 19
צפיות: 1284

Re: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא

בעמ' ח - המהדיר קובע בהחלטיות על הגהות של ר"ד הנגיד, וע"ס כך (?) מחליט להשמיט הערות או סימונים על הגהות ש [אפילו לדעתו] לא כתב בעל הפירוש המקורי. אוצר.png ראשית לא הביא כל הקטע. הנה ההשלמה: 11.PNG שנית כנראה לא הבין את דברי המחבר. כל מה שהיה כתוב בצורת הערה או הגהה בצד וכדו' הביא המחבר בפ...
על ידי י. אברהם
ה' דצמבר 12, 2019 12:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא
תגובות: 19
צפיות: 1284

Re: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא

סליחות כתב:האם יש לכך התייחסות במבוא?

כב' עדיין לא עיין במבוא?!
על ידי י. אברהם
ה' דצמבר 12, 2019 6:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא
תגובות: 19
צפיות: 1284

Re: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא

במחילה רבה, ישנה הגזמה בכמות ותוכן ההערות עד כדי כך שאנו מוצאים בין חצי פסוק לפסוק לעמוד בודד(!), אולי היה עדיף לשנות את העימוד ולהכניס יותר פסוקים בעמוד אחד, כי זה ממש מטריח. (כמו כן סימן הערת השוליים של וורד נשאר משום מה). הלוואי שספר זה יצא במהדורה עם הערות והפניות קצרות (אם אפשר עם הנוסח הערבי ...
על ידי י. אברהם
ד' דצמבר 11, 2019 1:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא
תגובות: 19
צפיות: 1284

פי' רבינו אברהם בן הרמב"ם - בראשית | הקדמה ודפים לדוגמא

מצורף השער, ההקדמה ודפים לדוגמא

לכידה.PNG
לכידה.PNG (163.74 KiB) נצפה 1284 פעמים

פירוש התורה לרבנו אברהם_דוגמא.pdf
(462.04 KiB) הורד 178 פעמים
על ידי י. אברהם
א' דצמבר 08, 2019 8:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 287
צפיות: 76261

עץ חיים - פשעדבארז

בשנות ה'תר"ץ התקיימה ישיבה בפשדבורז' בהשגחת האדמו"ר רבי חיים אשר (ברא"ד) מראדושיץ * עץ חיים - מומנט י''ב חשון תר''ץ.JPG האדמו"ר רבי חיים אשר (באוסף הרב ירושלימסקי שרדו ממנו מכתבי תורה) הרב חיים אשר פינקלער אבד''ק ראדאשיץ.jpg * במקור נוסף מצינו מידע על ישיבה בפשעדבארז אשר בו כיהן ...
על ידי י. אברהם
ו' דצמבר 06, 2019 3:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות
תגובות: 84
צפיות: 6481

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

עבודה ברורה תמורה ו:
שעיר.PNG
שעיר.PNG (30.36 KiB) נצפה 215 פעמים
על ידי י. אברהם
ו' דצמבר 06, 2019 2:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 287
צפיות: 76261

קוצק

בעיירה קוצק פעלה ישיבה שנוסדה בשנות ה'תר"ע ונוהלה תחת השגחתו של רבי יוסלה מקוצק בן הרבי מפילוב שלימים נתכהן כאדמו"ר מקוצק לאחר פטירת אחיו רבי משה מרדכי מפילוב בשנת תרפ"ט. בין תלמידיה ניתן למנות את החסידים ר' פינטשע יוסטמן ור' אלעזר סטניסלבסקי - שניהם התגוררו בבני ברק. כ"ח אדר תרצ...
על ידי י. אברהם
א' דצמבר 01, 2019 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו "פיליפ" המוזכר במלבי"ם?
תגובות: 5
צפיות: 363

Re: מהו "פיליפ" המוזכר במלבי"ם?

אוצרות המלבי"ם להרב צוריאל: "פרח לוכד זבובים"
על ידי י. אברהם
ש' נובמבר 30, 2019 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 38
צפיות: 4553

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

חלק שני [עמ' רצט]
קטע ראשון שורה 2
1.PNG
1.PNG (10.89 KiB) נצפה 390 פעמים

פשוט דצ"ל שהוא כמכותת וכנפרך
וכמש"כ רבינו לעיל
2.PNG
2.PNG (11.67 KiB) נצפה 390 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם