מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1711 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
ש' יולי 04, 2020 10:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 225
צפיות: 30548

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆

נתבקשתי לשאול
האם יש ספר עזר לפרק האורג
השואל כבר ראה את ס' מעשה אורג ושוטנשטיין ולא סיפק אותו
על ידי י. אברהם
ב' יוני 29, 2020 3:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 72
צפיות: 7533

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

אכן נידון כאן והובא שם דברי הריא"ז
על ידי י. אברהם
ב' יוני 29, 2020 12:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת
תגובות: 30
צפיות: 1155

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

יישר כח.
אף אני למדתי קטע זה היום ולא הבנתי
על ידי י. אברהם
ב' יוני 29, 2020 5:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מאיר' היה אומר
תגובות: 6
צפיות: 237

Re: 'מאיר' היה אומר

בעירובין יג, א תניא רבי יהודה אומר ר"מ היה אומר לכל מטילין קנקנתום לתוך הדיו וכו'. ובפי' ר"ח ובחידושי המאירי איתא רבי יהודה אומר 'מאיר' היה אומר בלי תואר רבי, ומהדירי פי' ר"ח ומאירי הוסיפו 'רבי'. אך בכת"י אחד (וטיקן 109) איתא 'מאיר' היה אומר, וכן נכון כי היה חבירו. קבלתי באישי: ...
על ידי י. אברהם
ש' יוני 27, 2020 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מאיר' היה אומר
תגובות: 6
צפיות: 237

'מאיר' היה אומר

בעירובין יג, א תניא רבי יהודה אומר ר"מ היה אומר לכל מטילין קנקנתום לתוך הדיו וכו'. ובפי' ר"ח ובחידושי המאירי איתא רבי יהודה אומר 'מאיר' היה אומר בלי תואר רבי, ומהדירי פי' ר"ח ומאירי הוסיפו 'רבי'. אך בכת"י אחד (וטיקן 109) איתא 'מאיר' היה אומר, וכן נכון כי היה חבירו. וכן מצינו ב חג...
על ידי י. אברהם
ו' יוני 26, 2020 2:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת
תגובות: 30
צפיות: 1155

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

הגהמ כתב: ונ"ל ש'אלתעב' מובנו בהקשר זה עמל מייגע

יישר כח
וכן תרגם ר"י קאפח במשלי כב, יג מן היגיעה
על ידי י. אברהם
ו' יוני 26, 2020 1:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת
תגובות: 30
צפיות: 1155

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

ובמקרה דנן ברור איזה נכון (המהד' הראשונה לא ה'מתוקנת')
על ידי י. אברהם
ו' יוני 26, 2020 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת
תגובות: 30
צפיות: 1155

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) - הוצאה חדשה

פרק כד - עמ' 71 א. "אין ראוי למי שמחשבתו טרודה כו' להתייצב לתפלה עד שיתפכח משכרותו או שיזכך מחשבתו באופן שתתקיים אצלו כוונת הלב בעת תפלתו, לא פחות מתחילת קיום כוונת הלב ," מהו פירושם של התיבות המודגשות? ב. "כפי שמפורש בפרק על כוונת הלב" זה מן הפרקים של ס' המספיק שלא זכינו לאורם? ...
על ידי י. אברהם
ד' יוני 24, 2020 11:35 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עימוד ספר אקדמי
תגובות: 13
צפיות: 548

Re: עימוד ספר אקדמי

אקדמיה והבנה בעימוד, בדרך כלל תרתי דסתרי

ראה כעת ס' המספיק, העימוד לא מוצלח, צפוף, הגופן דקורטיבי, לא קריא
הספר מתחיל בעמוד ב'!
על ידי י. אברהם
ד' יוני 24, 2020 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסילת ישרים
תגובות: 4
צפיות: 170

Re: מסילת ישרים

נוטר הכרמים כתב:ראה ספר דברי אמת לרא"מ לפידות במקומות רבים

דברי אמת המיוחס לרא"מ לפידות
על ידי י. אברהם
ו' יוני 19, 2020 12:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מנין בנ"י בעליה לרגל
תגובות: 11
צפיות: 178

Re: מנין בנ"י בעליה לרגל

כמובן שלא התכוונתי דוקא לדבריהם בגיטין אלא בהרבה מקומות
בענין המדרש איכה פי' כן בפי' מהרז"ו על אתר
על ידי י. אברהם
ו' יוני 19, 2020 11:56 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מנין בנ"י בעליה לרגל
תגובות: 11
צפיות: 178

Re: מנין בנ"י בעליה לרגל

אשרי יושבי ביתך כתב:אין לנו רשות לומר "גוזמא" על דברי חז"ל, רק במקום שחז"ל עצמם אמרו כן או הקדמונים

מילתא דתליא בפלוגתא היא, הגרח"ק סבירא ליה כנ"ל
והאחרונים שפי' כן על דברי חז"ל סבירא להו דהרשות ניתנה אף למי שאינו נמנה בין הקדמונים
על ידי י. אברהם
ו' יוני 19, 2020 7:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק הבונה
תגובות: 8
צפיות: 330

Re: מסכת שבת - פרק הבונה

קג. למאי חזי לביזרא דקרא. ברש"י נימא של דלעת. מאי דנקט בגמ' קרא ולא חטה או שעורה, כי בחטה וכו' הדרך לזרוע הרבה ביחד אבל דלעת אפילו אחד או שנים, ובדלעת מצינו גבי כלאים דהדרך לזרוע שורות ולא מצינו כן גבי חטה ושעורה אלא בית רובע וכדומה, ועי' ברמב"ם הל' כלאים רפ"ד: מפני שמינים אלו עלים ש...
על ידי י. אברהם
ג' יוני 16, 2020 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 86
צפיות: 11982

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

באיזו מהדורא?
---
שוב ראיתי שכן תיקן הגיעב"ץ בגמ' שלו
על ידי י. אברהם
ב' יוני 15, 2020 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 86
צפיות: 11982

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

בבא מציעא כז. וכן תני תנא קמיה דרב נחמן לא שנו אלא בלוקח מן התגר אבל בלוקח מבעל הבית חייב להחזיר, א"ל רב נחמן וכי בעל הבית בעצמו דשן, א"ל איסמיה (אסיר ברייתא זו מגרסתי, רש"י) , א"ל לא, תתרגם מתני' כגון שדשן ע"י עבדו ושפחתו הכנענים. ויש שצטטו הגמ' "תתרגם מתניתין", ...
על ידי י. אברהם
ב' יוני 08, 2020 10:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 33
צפיות: 4210

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

מובא ב"השלמות להגהות וציונים" בהוצאת עוז והדר

שבת פו.PNG
שבת פו.PNG (50.15 KiB) נצפה 590 פעמים
על ידי י. אברהם
א' יוני 07, 2020 6:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון הרע בספרות רבותינו
תגובות: 23
צפיות: 1057

Re: לשון הרע בספרות רבותינו

הגיעב"ץ פ"א דאבות מט"ז על פיה"מ

יעבץ 1.PNG
יעבץ 1.PNG (54.05 KiB) נצפה 1038 פעמים
יעבץ 2.PNG
יעבץ 2.PNG (27.46 KiB) נצפה 1038 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' יוני 03, 2020 5:19 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ספרֵי או ספרי (בחיריק)?
תגובות: 11
צפיות: 2541

Re: ספרֵי או ספרי (בחיריק)?

שבענו מטובך כתב:הנכון בצירי.
נקרא כן, בלשון רבים, מכיון שהוא על שני ספרים במדבר-דברים. לעומת ספרא שהוא על ויקרא בלבד.

כ"כ רבינו חננאל יומא מ: "שנקרא ספרא מפני שהוא ויקרא לבדו", וכ"כ בהערוך ערך ספר
על ידי י. אברהם
ג' יוני 02, 2020 8:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138477

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מי יודע פשר דבר?
מספר מר קשישא

אחי.PNG
אחי.PNG (35.41 KiB) נצפה 1048 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' יוני 02, 2020 1:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5431

Re: מאמר הגרד"ל

אם כי יש לחלק טובא, אבל האם מובן איך האדר"ת ואחיו כתבו ספר שבת אחים בגיל שלש עשרה ארבע עשרה?
על ידי י. אברהם
ב' יוני 01, 2020 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים
תגובות: 7
צפיות: 855

Re: תוספות חכמי אנגליה (ב"מ) - תיקונים

כל התיקונים הנ"ל ועוד, בקובץ מצורף

תיקונים.pdf
(312.81 KiB) הורד 18 פעמים
על ידי י. אברהם
א' מאי 31, 2020 5:16 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: למה הלכו נעמי ורות ביום טוב?
תגובות: 19
צפיות: 704

Re: למה הלכו נעמי ורות ביום טוב?

אוצרות רות
אוצרות.PNG
אוצרות.PNG (58.82 KiB) נצפה 693 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' מאי 28, 2020 6:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 163
צפיות: 22109

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

שו"ת שמחת יום טוב להרי"ט אלגאזי סי' ס אות ב

שמחת 1.PNG
שמחת 1.PNG (46.04 KiB) נצפה 468 פעמים

שמחת 2.PNG
שמחת 2.PNG (81 KiB) נצפה 468 פעמים

צ"ל דהא לא קשיא ליה
על ידי י. אברהם
ד' מאי 27, 2020 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 633
צפיות: 96006

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

יישר כח
וצ"ע בדברי הכלי יקר "שהידוע שלבישת בגדי כהונה בזר אינן כי אם בלאו ואזהרה אבל הזר הקרב לעבודה יומת".
על ידי י. אברהם
ד' מאי 27, 2020 6:55 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆
תגובות: 99
צפיות: 13142

Re: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆

זמן מתן תורתינו - אסיפת זקנים.pdf ערב ראש חודש סיון חג  חג השבועות: שמות החג  הכנות לשבועות  צדקה לכבוד החג שבועות: ר"ה לפירות האילן  עוד בענין שמחת החג השבועות: כללי תלמוד תורה בחג השבועות -ובליל החג  ערב יו"ט -הנהגות הלילה  - המנהג לשטוח עשבים  תפילת שחרית -אקדמות -מגילת רות  ה...
על ידי י. אברהם
ג' מאי 26, 2020 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 633
צפיות: 96006

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

זר הלובש בגדי כהונה עובר בלאו?
(אינני שואל מצד שעטנז)
על ידי י. אברהם
ה' מאי 21, 2020 9:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3647
צפיות: 911198

Re: בשורת ספרים חדשים

המוציא לאור קונ' הנ"ל מציין שהוא המו"ל של "מאמרים בתורת רבינו הבני יששכר וממשיכי דרכו"
לא מצאתי באוצר החכמה.
האם יצא ספר בשם הנ"ל? היכן ניתן להשיג מאמרים האלו?
על ידי י. אברהם
ד' מאי 20, 2020 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיסים בבגד - בעייתי?
תגובות: 15
צפיות: 647

Re: כיסים בבגד - בעייתי?

קו ירוק כתב:מה שהגיב י.אברהם שזו פלוגתת ראשונים מהו אפונדתו, זה לא נ"מ. העיקר שברמב"ם רואים שהיה כזה בגד, ושהיו בו כיסים ומנהגם לתת בכיסים חפצים.

כמובן שלא התכוונתי להכריע מזה כלום.
יתכן שפלוגתתם נובע מסוגי הבגדים שהיו בארצותם של אלו ושל אלו.
על ידי י. אברהם
ד' מאי 20, 2020 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיסים בבגד - בעייתי?
תגובות: 15
צפיות: 647

Re: כיסים בבגד - בעייתי?

פלוגתת ראשונים מהו אפונדתו, דלשאר ראשונים הוא אזור חלול ולא בגד.
עי' ברכות נד. לא יכנס באפונדתו ונדרים נה: בר"ן
על ידי י. אברהם
ד' מאי 20, 2020 4:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 229
צפיות: 9906

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

אהרן תאומים כתב:והעיקר להוכיח שהש"ס לא מסודר ורש"י לא מסודר והכל במקרה

לא מכובד להכניס מילים בפה של אחרים.

אדרבה ניתי ספר וניחזי אם עלה על דעת מי לומר כדברים האלו
על ידי י. אברהם
ד' מאי 20, 2020 4:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 229
צפיות: 9906

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

אדרבה ניתי ספר וניחזי
ודברי חכמים בנחת נשמעים
על ידי י. אברהם
ד' מאי 20, 2020 4:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 229
צפיות: 9906

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

אהרן תאומים כתב: כתבתי שרש"י בעת כתיבת פירושו ידע את סדר המסכתות והתייחס בהתאם

זה עוד יותר רחוק, כי אין שום טעם לעשות כן. ולא מצינו מעולם מי שכתב כדבר הזה.
על ידי י. אברהם
ד' מאי 20, 2020 9:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 229
צפיות: 9906

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

אהרן תאומים כתב:כפי שכתבתי כמה פעמים שנראה שיש משמעות לפעם הראשונה בא מופיע בש"ס כל דבר ורש"י יפרשו בדרך כלל בפעם הראשונה ואח"כ לא יחזור אלא לצורך או כשיש שינוי

כבר הוכח שפירש"י לא נכתב כסדר המסכתות
האם פירש"י נכתב על סדר המסכתות
על ידי י. אברהם
א' מאי 17, 2020 8:15 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליהו קלצקין זצ"ל
תגובות: 138
צפיות: 24343

Re: הגהות הגרא"ק על חידושי האוסטרובצא

ביליצר כתב:צודק ! ממבט חטוף על תמונה מטושטשת רעד מען זיך איין אז עס איז דא שמאלץ ולא טרחתי ....

מה שמעניין שם שמשיג על הגה"ק מאסטראווצא מספרו של עצמו 'אור תורה'.
"דלא יצאו בו ידי המצוה דבעינן שמן זית .. רק שמן מן השמים כמ"ש בס' אור תורה (פ' תולדות אות כד)"

‏‏לכידה.PNG
‏‏לכידה.PNG (94.91 KiB) נצפה 707 פעמים
על ידי י. אברהם
ו' מאי 15, 2020 5:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליהו קלצקין זצ"ל
תגובות: 138
צפיות: 24343

Re: הגהות הגרא"ק על חידושי האוסטרובצא

" לא צריך לדידך בזה " כך בהגהה הראשונה בתמונה , https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/favorites/auction/9900/lot/20224/%D7%94%D7%92%D7%94%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9...
על ידי י. אברהם
ה' מאי 14, 2020 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכרזה על הלוויות ו"קו גשר החיים" לפרסום על נפטרים.
תגובות: 14
צפיות: 1848

Re: הכרזה על הלוויות ו"קו גשר החיים" לפרסום על נפטרים. אשמח מאד להוספות ומו"מ

אם תחפש באוצר תמצא הכל (לדוגמא "מודעות" "מוציא דבה")

עבור לחיפוש מתקדם