החיפוש הניב 1188 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
ה' ינואר 17, 2019 8:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)
תגובות: 5
צפיות: 61

Re: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)

כמובן שלא היו לו להט"ז כתבי יד אלא שתיקן כן מדעתו הרחבה.
על ידי י. אברהם
ה' ינואר 17, 2019 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)
תגובות: 5
צפיות: 61

תיקון טעות ברמב"ם (פ"ב הל' בכורות)

ז"ל הרמב"ם סוף פ"ב דבכורות:

כדי לחוש לו.PNG
כדי לחוש לו.PNG (14.5 KiB) נצפה 61 פעמים

העיר לי ידידי ני"ו דתיבת "כדי" אינו מובן, (ובשינויי נוסחאות של ר"ש פרנקל לא הביאו שינוי מכת"י)
ויצא לחפש ומצא בט"ז יו"ד סי' שיד סק"ד שמביא את הרמב"ם בנוסח אחר וז"ל

טז.PNG
טז.PNG (6.79 KiB) נצפה 61 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 16, 2019 8:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 58
צפיות: 6359

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

ב"ק קיא: הגוזל.PNG ובגמ' אמר רמי בר חמא זאת אומרת רשות יורש כרשות לוקח דמי, רבא אמר רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי והכא במאי עסקינן כשאכלום, והא מדקתני סיפא אם היה דבר שיש בו אחריות חייבין לשלם מכלל דרישא בגזילה קיימת עסקינן וברש"י דבר הניכר.PNG לשון רש"י שלפנינו מגומגם קצת. (תיבת או נ...
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 16, 2019 7:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2729
צפיות: 472256

Re: בשורת ספרים חדשים

נתבקשתי לברר
האם נכון שיצא לאור לאחרנה ספר דבר אברהם עמ"ס יומא להרב מקאוונא זצ"ל הי"ד?
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 15, 2019 2:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?
תגובות: 7
צפיות: 226

Re: מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?

[וכן " דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב"] לא היה ערמה כלל, עי' רשב"ם כאן ובשמות, ובפי' רש"ר הירש: בשפת הדיבור רגילים לפרש את תיבת שאל באופן מוטעה, היא מופיעה לפחות כמה מאות פעמים בתנ"ך ומשמעותה כמעט תמיד לתבוע לבקש, אך לא לקחת בהשאלה. במק...
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 14, 2019 6:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור גירסא, בדברי הרש"ש ע"ז כז.
תגובות: 9
צפיות: 279

Re: בירור גירסא, בדברי הרש"ש ע"ז כז.

עמ"כ[=ע' מתנות כהונה] ול"ד[? =ולא דק] לפרש[?] אליבא דהל'
דקימ"ל כר' יוחנן ביבמות
נ"ה ב' דהעראה זו
הכנסת עטרה דוקא
ונשיקה לאו כלום היא
---
וחזר ומחקו משום דרש"י נמי פי' כן בסוטה ד, א ד"ה כדי טומאה
וציין בהגרש"ש על דברי רש"י שם: ועי' לקמן סוף ד' כו מחלוקת בזה.
על ידי י. אברהם
א' ינואר 13, 2019 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור גירסא, בדברי הרש"ש ע"ז כז.
תגובות: 9
צפיות: 279

Re: בירור גירסא, בדברי הרש"ש ע"ז כז.

רב הסתום על הגלוי
על ידי י. אברהם
א' ינואר 13, 2019 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בירור גירסא, בדברי הרש"ש ע"ז כז.
תגובות: 9
צפיות: 279

Re: בירור גירסא, בדברי הרש"ש ע"ז כז.

ושא_נס כתב:פתחתי כעת מס' ע"ז עם הגהות רש"ש כ"י

ואנכי לא ידעתי שיש בעולם ש"ס עם הגהות רש"ש בכתב ידו
היכן ניתן לראותו?
על ידי י. אברהם
א' ינואר 13, 2019 7:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 360
צפיות: 30046

Re: עזרה בפענוח ר"ת

יישר כח
מסתבר שהוא מציין למה שכבר נדפס, א"כ בתרי"ג כבר היו הוספות?
על ידי י. אברהם
א' ינואר 13, 2019 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 360
צפיות: 30046

Re: עזרה בפענוח ר"ת

ברש"ש יומא ד, א
עי' מש"כ בזה בב"ר פרשה ע"ה אות ה' במ"ת
על ידי י. אברהם
ש' ינואר 12, 2019 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

שתק רב.PNG
שתק רב.PNG (39.01 KiB) נצפה 146 פעמים

המשפט המסומן אינו מובן
ובכת"י כך איתא:
שתק רב מתוקן.PNG
שתק רב מתוקן.PNG (6.37 KiB) נצפה 146 פעמים
על ידי י. אברהם
ש' ינואר 12, 2019 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "כל שהוא מבריית המים" - פירוש חדש במשנת ידים
תגובות: 1
צפיות: 127

Re: "כל שהוא מבריית המים" - הברו נושאי וגו' - (לברות למו?) - בורית

איש_ספר כתב:(ומסתמא לומדי זרעים וטהרות יודעים לומר עד כמה זה חריג שהר"ש מפרש את מהות הדין הנזכר במשנה דלא כתוספתא המקבילה!)

האם זה באמת חריג? (אולי יותר חריג שלא יביא תוספתא).

מצאתי כתוב דכשכותב הר"ש שני פירושים דעתו דהעיקר כפי' השני, ויתכן דנאדי מפי' הראשון מפני תמיהתך.
על ידי י. אברהם
ה' ינואר 10, 2019 7:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

[עמ' לג] ערך אם אינו ענין (הראשון) בסופו בענין לפרש באם אינו ענין אף היכא דהש"ס לא קאמר להדיא לשון אם אינו ענין ואשתמיטתי' להרב בתיו"ט כו' וכתב יש הרבה שצריך לפרש כן וכ"פ הק"א. התיו"ט לא כתב כן שם. וצ"ל: ובת"כ [=ובתורת כהנים] יש הרבה שצריך לפרש כן, וכן פי' הקרבן אה...
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 09, 2019 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

הגהמ כתב:כדאי לברר אצל האחראים על הוצאות הספרים של מכון ירושלים לדעה מה יעשו לספר מר קשישא והאם הם מתכוננים אי פעם להגיהו ולהוציאו מחדש.
במקרה אין ולאו ורפיא בידייהו ...

מאי הוי עלה?
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 08, 2019 3:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 567
צפיות: 63862

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

הספר נמצא באוצר החכמה
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 08, 2019 2:33 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ספרים ומספרים - מחיר זול לעומת מחיר ריאלי
תגובות: 4
צפיות: 188

Re: ספרים ומספרים - מחיר זול לעומת מחיר ריאלי

תסביר לו בדיוק כמו שהסברת כאן עם דוגמאות
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 08, 2019 1:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 567
צפיות: 63862

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

כנראה שלא נמצא ברשת
יצא לאור 2015
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 08, 2019 12:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 36
צפיות: 3380

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

משונצינו ועד וילנא עמ' 219
רומיים.PNG
רומיים.PNG (56.54 KiB) נצפה 410 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' ינואר 08, 2019 12:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 567
צפיות: 63862

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

האם עיינת כאן?
The Sheva Kehillos: Memories of Torah Life In The Western Hungarian Oberland Communities
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 07, 2019 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 405
צפיות: 36789

Re: תרגום קצר

חד ברנש כתב:אז תרגום המשפט "קלינגען ניתן לו בתוך ידו, והשטילען אין דער הייך". הוא כזה:
הלהב ניתן לו בתוך ידו, והידית בעמידה (אולי: באויר)
אכן כן?

במקור כתוב הכל בלשון רבים ותרגמת בלשון יחיד
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 07, 2019 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 405
צפיות: 36789

Re: תרגום קצר

קלינג = להב
שטיל = ידית
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 07, 2019 12:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

השמטת קטע בס' מר קשישא

[עמ' קלח] ערך לשון רבים - לא ר"ל דווקא שנים רק ר"ל שרבים הם במציאות בעולם נשמט הקטע הזה [עמ' 144 בכת"י] ובמס' שבועות ריש ד' ל"ג אוקמת' דרבינא כגון שהיתה שני' וכו' קרובים בנשותיהם וכו' ותמה התי"ט דסגי בחד מינייהו גוססת. וה"ל לתמוה במוקדם על מ"ש קרובים בנשותיהם שפי' ...
על ידי י. אברהם
ב' ינואר 07, 2019 7:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

ערך לא מצא ידיו ורגליו בביהמ"ד [עמ' קלד]

לא מצא.PNG
לא מצא.PNG (70.77 KiB) נצפה 357 פעמים


בכת"י [עמ' 143] כך איתא
לא מצא מתוקן.PNG
לא מצא מתוקן.PNG (62.26 KiB) נצפה 235 פעמים
על ידי י. אברהם
א' ינואר 06, 2019 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

כאן הגדיל לעשות לשנות דברי המחבר! ולהפוך רבי עקיבא לתלמיד בן עזאי! [עמ' קד] ערך חבל על בן עזאי שלא שימש כו' ערך חבל.PNG צ"ל ואח"כ נתגדל רבי עקיבא עד שנעשה ר"ע רבו (וכן איתא בשל"ה תושבע"פ אות שעט שאליו ציין המחבר "ונתחכם ר"ע והיה בן עזאי תלמידו") כת''י.PNG בתח...
על ידי י. אברהם
ש' ינואר 05, 2019 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

[עמ' קי]
טור ב שורה 13
עמ' קי.PNG
עמ' קי.PNG (12.4 KiB) נצפה 383 פעמים

כל המסומן בצהוב נשמט

טעות.PNG
טעות.PNG (194.85 KiB) נצפה 383 פעמים
על ידי י. אברהם
ש' ינואר 05, 2019 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

[עמ' קח]

חסיד.PNG
חסיד.PNG (24.55 KiB) נצפה 401 פעמים

בכת"י
כתי.PNG
כתי.PNG (126.84 KiB) נצפה 401 פעמים

וכלפי שכתב בס"ח=בספר חסידים, ואכן נמצא שם באות י' וז"ל:

ס' חסידים.PNG
ס' חסידים.PNG (19.56 KiB) נצפה 401 פעמים
על ידי י. אברהם
ו' ינואר 04, 2019 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על התוספות למסכת הוריות <לתחילת לימוד מסכת הוריות>
תגובות: 22
צפיות: 1351

Re: על התוספות למסכת הוריות <לתחילת לימוד מסכת הוריות>

ראה צפונות שנה א חוב' ג
תוספות יומא מדפוס קושטא לדפים כד, ב- כז, א
על ידי י. אברהם
ו' ינואר 04, 2019 10:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין
תגובות: 241
צפיות: 82436

Re: מונסיור (מר) שושני - איש מסתורין

העכסט אינטרעסאנט
יישר כח!
על ידי י. אברהם
ה' ינואר 03, 2019 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על התוספות למסכת הוריות <לתחילת לימוד מסכת הוריות>
תגובות: 22
צפיות: 1351

Re: על התוספות למסכת הוריות <לתחילת לימוד מסכת הוריות>

אִיךְ-מֶיְין כתב:(ואולי היה לו יומא דפוס קושטא שנדפס שם תוספות אחר. [רבנו פרץ?]).

"שנדפס שם תוספות אחר"?
"קושטא" שמג?

כשהמהרש"א מזכיר "פי' רש"י הישנים" למה כוונתו?
על ידי י. אברהם
ה' ינואר 03, 2019 4:37 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הצעה חדשה: בלהטיהם - בלחשיהם
תגובות: 4
צפיות: 212

Re: הצעה חדשה: בלהטיהם - בלחשיהם

עי' דרכי השינויים מאמר ב' פרק ה' - חילוף באותיות הדומות זו לזו בצורת כתיבתן
(יש הגיון בחילוף אותיות משפה לשפה?)

עי' פי' רב סעדיה גאון לבלהטיהם באמונות ודעות מאמר ג'
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 02, 2019 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1413
צפיות: 92543

Re: בעולם הבא אבקש: סטנדר, גמרא וקופסת סיגריות

ר' גרשון לפידות
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 02, 2019 9:57 am
פורום: ימות עולם
נושא: צרופי שמות
תגובות: 134
צפיות: 13778

Re: צרופי שמות

חלאוונה.PNG
חלאוונה.PNG (19.2 KiB) נצפה 107 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' ינואר 02, 2019 9:53 am
פורום: ימות עולם
נושא: צרופי שמות
תגובות: 134
צפיות: 13778

Re: צרופי שמות

עי' תולדות המחבר שבסו"ס תורת הגאון רבי אלכסנדר משה הערה ד
על ידי י. אברהם
ב' דצמבר 31, 2018 1:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 567
צפיות: 63862

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

אם באמת מדובר על מו"צ בקוטנא זה יכול להיות רבי יהודא פינחס ברעסלער.
על ידי י. אברהם
ב' דצמבר 31, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: אביו של רב יוסף
תגובות: 15
צפיות: 289

Re: אביו של רב יוסף

מדובר ברבי יהודה בן קלונימוס מבעלי התוספות
על ידי י. אברהם
א' דצמבר 30, 2018 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 405
צפיות: 36789

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מעט דבש כתב:
נחלת יעקב עמוד נח.PNG

מה זה 'מיגיהער'?

מי גיהער=מען גיהער = ראוי לנו
על ידי י. אברהם
ש' דצמבר 29, 2018 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 38
צפיות: 1388

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא

ומה עם זה? לכידה.PNG נראה שמנה ברשימה זו תירוצים שאין הגמ' אומרם אלא מחמת הדחק. וכמש"כ בערך כתניא, שאומר כן "היכא שאין לו מנוס ממנו". ובערך תרי תנאי אליבא דר"א הביא מתוס' נזיר מ"ט שאם לא נזכר בש"ס דוחק לומר תרי תנאי . ובערך תרתי שמעית מינה (עמ' רלא טור ב) "דבמקום ...
על ידי י. אברהם
ה' דצמבר 27, 2018 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 405
צפיות: 36789

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

לא מדובר בתנוקות בעריסה, זה רק ביטוי בעלמא
כמבואר בהמשך זיבין אכט

במילון שלי כתוב: שמאד-שטיק trickery
(ויתכן שזה לשון מושאל. כלומר "חכמות")

עבור לחיפוש מתקדם