החיפוש הניב 1004 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
ב' יוני 18, 2018 3:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון
תגובות: 6
צפיות: 73

Re: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון

דקדוקי סופרים
לכידה.PNG
לכידה.PNG (4.95 KiB) נצפה 66 פעמים
על ידי י. אברהם
א' יוני 17, 2018 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 42
צפיות: 734

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

במגדים חדשים מתחיל דבריו עם הנ"ל (האוצר לא זכה לו עדיין)
על ידי י. אברהם
א' יוני 17, 2018 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 42
צפיות: 734

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

אה"נ
רק הערתי לגבי התואר רשע
וע"ע מה שציינתי כאן
על ידי י. אברהם
א' יוני 17, 2018 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 42
צפיות: 734

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

ועוד "ומאמר השליח סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה" שנתכוין בפרטות לדתן ואבירם מלמד שהיו אנשי מעלה[17] ועם זאת רשעים כלפי זולתם[18] ומרעים לנפשותם בכך שקפחו אותן ממעלת השלמות[19] כו'". ובהערות שם 17. אפשר שרבינו מכוון למדרש תנחומא פ' שלח שאנשים לשון חשיבות 18. שלעומת צדיקים גמורים ...
על ידי י. אברהם
א' יוני 17, 2018 9:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 42
צפיות: 734

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

אני מאד מתפלא שכולכם סוברים כפלתי. שהויכוח בין קרח ומשה הוא ויכוח בין שני צדיקים שצריך לדעת בשכל מי צודק. הרי משה רבינו אומר עליהם שהם אנשים רשעים. וברור שללכת בעצת קורח היתה עבירה. והשאלה איך לא להיות מעדת קרח היא כמו לשאול איך לא להיות מהמרגלים או יותר מזה איך אם היינו בזמן בית ראשון לא היינו עוב...
על ידי י. אברהם
א' יוני 17, 2018 7:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?
תגובות: 10
צפיות: 1039

Re: שאול בן הכנענית וקורח צדיקים?

ראה בארוכה במגדים חדשים פ' קרח (עמ' שמ"א-שמ"ז) "בעינן מדרגותיו של קרח לטב ולמוטב".
ובס' המספיק לרבינו אברהם בהרמב"ם בפרק על ענוה (עמ' 61-63 במהד' פלדהיים, עמ' נ"ו במהד' הרב דורי תשל"ג).
על ידי י. אברהם
ש' יוני 16, 2018 11:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 18
צפיות: 1358

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

חלק א' [עמ' כב]
שורה 2
דמסתמא כו"ע מקפדי בכל מה שאיפשר לתקנו כו'. ובהערה 196 כיון דכו"ע רוצים לעשות בהידור ממילא חשיבי כמקפיד.
בדין אי חשיב מקפיד היכא דאי לאו הפסול לא הי' המקפיד, עי' בקובץ הערות (הוספות אות ד) ובמנחת שלמה ח"ב סי' עד.
על ידי י. אברהם
ש' יוני 09, 2018 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 18
צפיות: 1358

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

חלק א [עמ' טז]
שורה 2. הוי מדידת בת חמש חומרא. צ"ל קולא (וכן תוקן בגליון כת"י נ"י).

לכידה.PNG
לכידה.PNG (59.67 KiB) נצפה 82 פעמים


שם [עמ' יז]
הערה 154, ממה דבעי לאוקמי כותיה דר"ש. וכ"כ הר"ן בב"ב לז:
על ידי י. אברהם
א' יוני 03, 2018 12:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים מז:
תגובות: 3
צפיות: 419

Re: פסחים מז:

בראשון לציון להאוה"ח ביצה ב: העיר כן, וכתב משום כך דצ"ל רבא.
על ידי י. אברהם
ש' יוני 02, 2018 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 18
צפיות: 1358

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

חלק א' [עמ' יא] ומתרץ דלתות היכל לצניעותא בעלמא הוא דעבידי ולא משום סתימה. וב הערה 119 פי' הדלתות לא נעשו לסתום הפירצה "כדי דלהוי תורת פתח עליו" אלא נעשו לצניעותא בעלמא. מש"כ דלהוי תורת פתח עליו מיותר ואינו מובן דלמה צריך תורת פתח בהיכל. עמ' יב [הערה 126] "רבינו דייק ממאי דקאמר ב...
על ידי י. אברהם
ג' מאי 29, 2018 8:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ביקור האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' בבני ברק (תרפ"ז)
תגובות: 39
צפיות: 3383

Re: ביקור האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' בבני ברק (תרפ"ז)

נדפס באגרי דבי הילולא תנינא עמ' כד
על ידי י. אברהם
ב' מאי 28, 2018 6:09 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?
תגובות: 15
צפיות: 662

Re: רוצה לרכוש תוכנה לעשות עימוד וכדו׳… מישהו יודע?

תג היא תוכנה למעמדים מקצועיים בלבד!
אל תתפתה לקנות
על ידי י. אברהם
ש' מאי 26, 2018 10:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'ונקתה ונזרעה זרע' בשרה אמנו
תגובות: 1
צפיות: 287

Re: 'ונקתה ונזרעה זרע' בשרה אמנו

קול יעקב ונציה תי"ח
קול יעקב.jpg
קול יעקב.jpg (189.34 KiB) נצפה 270 פעמים
על ידי י. אברהם
ש' מאי 26, 2018 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 18
צפיות: 1358

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

חלק א' ריש עמ' ה'
ואח"כ היו עולין מעט בשפועו של הר בכבש כו'.
עי' במס' מדות פ"ב מ"ג שהיו שם מעלות[=מדרגות].
על ידי י. אברהם
ו' מאי 25, 2018 11:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאב"ד פוסק הדור בעל המנחת יצחק זצוק"ל
תגובות: 69
צפיות: 4557

Re: מרן הגאב"ד פוסק הדור בעל המנחת יצחק זצוק"ל

הא לחמא עניא כתב:לאחר מלחמת העולם נשארו מאות נשים עגונות, והוא המנחת יצחק זכה להתיר לאחר המלחמה, באזור שבו הוא היה, למעלה מ-200 עגונות.

כבר כתב על כך בנו ב"הקדמת בן המחבר" למנח"י חלק עשירי.
על ידי י. אברהם
ג' מאי 22, 2018 9:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 113
צפיות: 5392

Re: הניגון הידוע ששר אברהם בן אברהם בעת מיתתו

איש_ספר כתב:למען הדיוק: נובהרדוק היא ברייסין אבל ישיבותיה המפורסמות - מהם הגיעו ניגונים רבים - היו בפולין, כמו למשל מעזריטש.

ראה כאן רשימה של ישיבות נובהרדוק בפולין
על ידי י. אברהם
ד' מאי 16, 2018 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 360
צפיות: 28051

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

תבדוק בש"ס שלך בגליון הרי"ף, הגהות מא"י
על ידי י. אברהם
ב' מאי 14, 2018 10:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל
תגובות: 355
צפיות: 30725

Re: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל

בארות המים לר' מרדכי משה שטגר הוצאת מכון ירושלים נמצא באוצר
על ידי י. אברהם
א' מאי 13, 2018 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 320
צפיות: 20269

Re: עזרה בפענוח ר"ת

כנראה נ' סוקולוב
הפלס.PDF
(1.39 MiB) הורד 18 פעמים
על ידי י. אברהם
א' מאי 13, 2018 3:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3178
צפיות: 234145

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

גליון דאצ'ה שדובר שם על ספרי משה זילברבלט
(אין לי מס' גליון)
על ידי י. אברהם
ה' מאי 10, 2018 10:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 111
צפיות: 4862

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

מעט דבש כתב:ביאור הגר"א יורה דעה קעט, יג - והתורה העידה ויהיו תנינים

ראה רס"ג ורבינו בחיי
ויהיו לתנינים.jpg
ויהיו לתנינים.jpg (25.42 KiB) נצפה 1020 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' מאי 10, 2018 9:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 111
צפיות: 4862

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

1.jpg
1.jpg (160.15 KiB) נצפה 1081 פעמים
2.jpg
2.jpg (99.46 KiB) נצפה 1081 פעמים
על ידי י. אברהם
ב' מאי 07, 2018 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור לפסול קדשים?
תגובות: 6
צפיות: 147

Re: האם יש איסור לפסול קדשים?

עי' יכהן פאר זבחים עה: שדן בזה וציין לתוס' פסחים פ"ט. וקרית ספר פ"ו מהל' פסוה"מ
ועי' בשו"ת טעם הצבי סי' מ אות ח ראיות לכאן ולכאן
על ידי י. אברהם
ב' מאי 07, 2018 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 569
צפיות: 30998

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בהקדמה לפיה"מ
"והנני אסרתיהו על כל אשר מלין מעתיק"
(עכ"פ לפי רי"ק שמפרש כוונתו כך)
על ידי י. אברהם
ד' מאי 02, 2018 6:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 285
צפיות: 16818

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

אין לי מושג ביחוסו
על ידי י. אברהם
ג' מאי 01, 2018 11:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 285
צפיות: 16818

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

מילידי סקולסק. מלפנים מו"צ באיניאווא. [מתרפ"ד? אבד"ק סקולסק]. חיבר ספר דם זבחים "והוא חלק א' מספרי מזבח חדש על כל סדר קדשים". "למדתי רוב סדר זה בצוק העתים בימי המלחמה שעברו". בהשמטות מביא מה שדיבר עם האמרי אמת מגור בענין ספרו. חידו"ת באמרי הצבי; שו"ת חמדת...
על ידי י. אברהם
ג' מאי 01, 2018 5:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 111
צפיות: 4862

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

(סוכה יח.) דאמר אביי האי צחנתא דבב נהרא שריא, מאי טעמא אילימא משום דרדיפי מיא והאי דג טמא כיון דלית ליה חוט השדרה לא מצי קאים, והא קא חזינן דקאי, אלא משום דמליחי מיא והאי דג טמא כיון דלית ליה קילפי לא מצי קאי, והא קא חזינן דקאי, אלא משום דלא מרבה טינייהו דג טמא, אמר רבינא והאידנא דשפכי נהר איתן ונהר...
על ידי י. אברהם
ה' אפריל 26, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2471
צפיות: 372969

Re: בשורת ספרים חדשים

הגירסות הם מסברא
לא ראיתיו אבל כפי ששמעתי, בהסכמה כתוב שהם לא משנים הרבה
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 25, 2018 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציון נפלא בביאור הגר"א - חו"מ סי' שמ"ט
תגובות: 6
צפיות: 361

Re: ציון נפלא בביאור הגר"א

מכאן הוכיח הרא"ש או מכאן ראיה להרא"ש?
על ידי י. אברהם
ג' אפריל 24, 2018 7:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מנחות סו, א - תוספות שנסדרו שלא במקומם?
תגובות: 1
צפיות: 198

Re: מנחות סו, א - תוספות שנסדרו שלא במקומם?

חכ"א כתב אלי לפרש כך: תוס' הבין דדרשה דפסחים וחגיגה חד הוא, והוא - 'דמרבינן משביעי כל ששה', ומקשה מהכא דדרשינן מהפסוק שצריך שיהי' אפשרות לאכול ששה ימים, והוא דרש אחר לגמרי. ומדויק בלשונו שכותב "ובסוף פ"ב דחגיגה נמי " והוא כהמשך לדבריו, ולא עוד קושיא, והשתא א"ש דתריץ 'תרתי' ש...
על ידי י. אברהם
ב' אפריל 23, 2018 7:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)
תגובות: 29
צפיות: 896

Re: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)

כשמדברים על רבבות תיקונים, כמובן שלא הרי סדר קדשים כשאר הש"ס, (ומהאי טעמא עלה הרעיון דוקא במס' בכורות). מס' בכורות ההוא היה יוזמה של אדם מסוים שעבד בעוז והדר באותה העת, וכבר איננו רלוונטי ואין מה לדבר אתם על זה. כיום עוז והדר מצמצם את ההגהות וציונים למינימום. בינתיים לפי הגישה החדשה נדפסו מעט מ...
על ידי י. אברהם
ו' אפריל 20, 2018 4:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מנחות סו, א - תוספות שנסדרו שלא במקומם?
תגובות: 1
צפיות: 198

מנחות סו, א - תוספות שנסדרו שלא במקומם?

מנחות סו, א רשב"א אומר כתוב א' אומר ששת ימים תאכל מצות וכתוב א' אומר שבעת ימים מצות תאכלו הא כיצד מצה שאי אתה יכול לאוכלה שבעה מן החדש אתה יכול לאוכלה ששה מן החדש. ובתוס' ד"ה כתוב א' אומר כו'. בסוף ערבי פסחים (פסחים קכ.) דריש מיניה מה שביעי רשות אף ששה רשות משום דכתיב וביום השביעי ובסוף פ...
על ידי י. אברהם
ד' אפריל 18, 2018 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2471
צפיות: 372969

Re: האמת אהוב

האמת אהוב
תיקוני גירסאות ברש"י מס' ברכות ושבת
לייקווד ארה"ב
עם הסכמה מהגאון ר' שלמה מילר שליט"א
על ידי י. אברהם
ו' אפריל 13, 2018 7:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 18852

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

היום עם התפשטות אמצעי תקשורת שונים ומשונים, מתגבשות להם כל מיני קבוצות ותת קבוצות המורכבות מאברכים שהם כופרים למחצה, לשליש או לרביע, ומפרסמים בינם לבין עצמם כל מיני תורות ודעות הסותרים ועוקרים לאט לאט אבל ביסודיות את כל עיקרי היהדות . יש להם בתי מדרש משלהם, ימי עיון, אתרים ו פורומים משלהם , לרוב תח...
על ידי י. אברהם
ה' אפריל 12, 2018 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יעקב מאיר ובנו רבי שלמה מקאפוליא, מי הם?
תגובות: 6
צפיות: 256

Re: רבי יעקב מאיר ובנו רבי שלמה מקאפוליא, מי הם?

רבני קאפולי.jpg
רבני קאפולי.jpg (112.96 KiB) נצפה 224 פעמים
על ידי י. אברהם
ב' אפריל 09, 2018 12:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 983
צפיות: 86110

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מי יודע דוא"ל או פלא של ר' יום טוב פורגוס?
על ידי י. אברהם
ג' אפריל 03, 2018 7:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבד כנעני לאו כשורו וחמורו
תגובות: 0
צפיות: 122

עבד כנעני לאו כשורו וחמורו

מצינו באחרוני זמנינו שכתבו דלא כקצה"ח (סי' רמא סק"ג) אלא סבירא להו דעבד כנעני אף שגופו קנוי לרבו מ"מ אין דינו כשורו וחמורו ממש עי' במשפטי יעקב (ח"א סי' לג); נתן פריו (גיטין יז.); קונטרס מוחזקות ותפיסה (ח"ב סי' ג אות ד) ואף שהדברים מסתברים והביאו ראיות חזקות עדיין לא הגדירו ה...

עבור לחיפוש מתקדם