החיפוש הניב 1061 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי י. אברהם
א' אוקטובר 21, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 503

Re: ברכה על מצוה קיומית?

מצאתי גם בקובץ שעורים עמ"ס קידושין (כמדומני דף ל) בסוגיא דנשים פטורות ממצוות עשה שהז"ג, שכתב לבאר את שיטת ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהז"ג, על פי הראב"ד, שבעצם אשה שמקיימת את המצות עשה שהז"ג אינה כעושה דבר שפטורה ממנו, אלא היא מקיימת מצוה קיומית , כי איננה פטורה ממש ...
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 17, 2018 7:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות
תגובות: 54
צפיות: 3794

Re: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות

אין לי מושג, לכן כתבתי אולי
הוספתי לך באישי
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 17, 2018 5:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות
תגובות: 54
צפיות: 3794

Re: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות

ידוע לי בודאות שהי' אבד"ק קאמינקא פלך ווארשא
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 17, 2018 7:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות
תגובות: 54
צפיות: 3794

Re: אשכול עזרה בזיהוי ופענוח מצבות

אולי זה רבי דוד נאמבערג אבד"ק קאמינקא

ש.י. רובין כתב: וגם לא בין הרשימות של רבני ווארשא.

היכן יש רשימות כאלו?
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 12, 2018 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 436897

Re: בשורת ספרים חדשים

קד.PNG
קד.PNG (205.51 KiB) נצפה 1237 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' אוקטובר 11, 2018 8:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 1858

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

דרשות הר"ן דרוש הראשון ר''ן 1.PNG ר''ן 2.PNG ועי' ברד"ק יא, ד וראשו בשמים - ר"ל שיהיה המגדל גבוה כמו ערים גדולות ובצורות בשמים, רוצה לומר בגובה האויר. ועי' לעיל שם יא, א ומגדל וראשו בשמים - וזה אינו כמשמעו כי לא היו טפשים לעשות מלחמה ממש אלא המלחמה הזאת באמונה היתה לעבוד זולתו וכו'
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 10, 2018 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 363
צפיות: 79074

כת''י פי' הר''ן נדרים

האם יש גישה לכתב יד של ר"ן נדרים ברשת ?
על ידי י. אברהם
ש' אוקטובר 06, 2018 9:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 3185

Re: הערות מסכת הוריות

ד, ב הורו בי"ד וידע א' מהם שטעו ואמר להם טועים אתם כו' הרי אלו פטורין ובתוס' הרא"ש כתב: תוס' הרא''ש.PNG מש"כ דאכתי לא הויא הוראה כו' צ"ב ונראה דהכי קאמר, דכל כמה שיעיינו בדברי האחד לעולם איכא למימר "איבעי להו לעיוני טפי " דהא אין לזה גבול, וא"כ ע"כ לא הויא הו...
על ידי י. אברהם
ו' אוקטובר 05, 2018 6:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 86
צפיות: 5669

Re: ספרים, מאמרים ופרפראות

האם זה שונה ממה שיש בחומש תורת חיים של מוה"ק?
על ידי י. אברהם
ד' אוקטובר 03, 2018 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 415
צפיות: 38212

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

נתבקשתי לשאול

השביתת שבת מביא ספר פ"ת שי"ח
על ידי י. אברהם
ב' אוקטובר 01, 2018 10:12 pm
פורום: ימות עולם
נושא: עיר חדש אצל\בגליל קראקא - לאיזו עיר הכוונה?
תגובות: 2
צפיות: 140

Re: עיר חדש אצל\בגליל קראקא - לאיזו עיר הכוונה?

הכוונה לעיר מולדתו של המאור ושמש

(היו כמה עיירות שנקראו בשם זה)
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 26, 2018 11:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1324
צפיות: 147781

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מלשונו "אז פאטש זיך פאטש זיך" משמע שלא היה מודע שעושה כן

וכמו שסיפר נכדו "ועומק עיונו היה מבהיל וקיים באהבתה תשגה תמיד כפי דרשת רז"ל. והרבה פעמים היו רגליו מוליכים אותו לעזוב את ביתו לסבב את השוק מבלי ידע את אשר עמו, וגם הרבה פעמים את בניו לא הכיר ושאל אותנו מי אתם".
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 26, 2018 7:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 3185

Re: הערות מסכת הוריות

דף י' ת"ר אשר נשיא יחטא יכול גזרה (גזירת מלך היא שנשיא יחטא מדלא כתיב אם נשיא יחטא, רש"י) ת"ל אם הכהן המשיח יחטא מה להלן לכשיחטא אף כאן לכשיחטא. אמר מר יכול גזרה, גזרה מהיכא תיתי (כלומר היכי מצית למימר יכול גזרה היכא אשכחן גזירה כה"ג, רש"י. ובכת"י הגי' ומי כתי' קרא הכי...
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 25, 2018 7:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

אינני זוכר את שם הספר
ע"י חיפוש קל תגיע אלי'
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 25, 2018 11:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:הבנתי. אבל כמדומני שראיתי פעם מי שכתב כעי״ז במק״א.

B93F9767-757A-405A-86E6-D69204615FC2.jpeg

א"כ קשה כנ"ל גם על המגיה ביעב""ץ (וכבר הקשו עליו).
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 25, 2018 6:38 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: על מה שמחים בסוכות, ואיך שמחים? הגיגים
תגובות: 6
צפיות: 640

Re: על מה שמחים בסוכות, ואיך שמחים? הגיגים

עי' מו"נ ח"ג פמ"ג, שם מבאר הכל
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 12:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:מא, ב וא"כ צריך להאסר לבישת התכלת לשם מצוה, מצד איסור 'בל תוסיף', דעל הצד שאין זה תכלת לובש מין שאינו קשור למצות תכלת, ומכוון למצות תכלת מה"ת.

עי' דעת נוטה ח"ב סי' רעט ובהערות
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 12:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה לו ב - סוכה שנוהגת ביום ובלילה אינו דין שתהא נוהגת אלא בד' מינים
תגובות: 3
צפיות: 241

Re: סוכה לו ב - סוכה שנוהגת ביום ובלילה אינו דין שתהא נוהגת אלא בד' מינים

מאי קס"ד ד"בגלל ששני מצוות אלו נדזמנו לפונדק אחד וכו'"? וכי במה מצינו איירינן? הלא ק"ו קאמר
ואין ק"ו זה שונה מכל ק"ו, וכמו שרש"י ביאר בד"ה לא מצא, מה לולב הקל שאינו נוהג בלילות כבימים יש בו חומר זה כו'.
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 9:59 am
פורום: ימות עולם
נושא: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין

נקרא כך וגם כך (אינני יודע למה)

רבי אברהם צבי הי"ד היה אכן בנו
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 9:42 am
פורום: ימות עולם
נושא: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין

ברוז כתב:
י. אברהם כתב:ר' נפתלי רויטשטיין - ראה עליו באהלי שם (עמ' 187).

שם משפחה אחר.

היינו הך

נהר שלום תרס"ח
לכידה.PNG
לכידה.PNG (4.97 KiB) נצפה 190 פעמים
על ידי י. אברהם
א' ספטמבר 23, 2018 7:02 am
פורום: ימות עולם
נושא: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: בקשת מידע על רבני העיר קראסניסטאוו שבפולין

ר' נפתלי רויטשטיין - ראה עליו באהלי שם (עמ' 187).
על ידי י. אברהם
ו' ספטמבר 21, 2018 12:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויתכסו שקים האדם והבהמה - יונה ג, ח
תגובות: 6
צפיות: 296

Re: ויתכסו שקים האדם והבהמה

אוצרות המפרשים.pdf
(94.73 KiB) הורד 10 פעמים
על ידי י. אברהם
ו' ספטמבר 21, 2018 6:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 680

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

זוחלין.PNG
זוחלין.PNG (18.06 KiB) נצפה 507 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' ספטמבר 20, 2018 11:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:מ, ב
ותורף השאלה יש לדון, האם שייך זה לנידון דאי עביד לא מהני.

יש שאכן כתבו דרבא לטעמי' אזיל דס"ל אי עביד ל"מ, עי' לדוגמא במרכבת המשנה
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 19, 2018 9:50 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'
תגובות: 1
צפיות: 109

מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'

רבינו סעדיה גאון אמונות ודעות מאמר הרביעי

רס''ג.PNG
רס''ג.PNG (58.49 KiB) נצפה 109 פעמים


מורה הנבוכים חלק ג' פרק לו

רמב''ם.PNG
רמב''ם.PNG (52.49 KiB) נצפה 109 פעמים


רמב"ן הקדמה לספר דברים

רמב''ן.PNG
רמב''ן.PNG (27.33 KiB) נצפה 109 פעמים


מאירי תהלים קל עה"פ כי עמך הסליחה למען תורא

מאירי.PNG
מאירי.PNG (33.84 KiB) נצפה 109 פעמים
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 18, 2018 9:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אסור להוציא קול של בן חורין על עבדים (ר"ן)
תגובות: 2
צפיות: 271

Re: אסור להוציא קול של בן חורין על עבדים (ר"ן)

תורת מרדכי רבינוביץ סי' רי''ד.PNG
תורת מרדכי רבינוביץ סי' רי''ד.PNG (39.32 KiB) נצפה 236 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 12, 2018 4:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית
תגובות: 46
צפיות: 4599

Re: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית

(מכאן אפשר ללמוד למקום אחר)

בבא קמא קח, א
תבעוהו בעלים לשומר ונשבע ושילם והוכר הגנב כפל למי, אביי אמר לבעל הפקדון רבא אמר למי שהפקדון אצלו

שטמ''ק ב''ק קח, א.PNG
שטמ''ק ב''ק קח, א.PNG (8.9 KiB) נצפה 190 פעמים
על ידי י. אברהם
ד' ספטמבר 12, 2018 12:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר דרושי הצל"ח (תיקונים)
תגובות: 1
צפיות: 519

Re: ספר דרושי הצל"ח (תיקונים)

ז] דרוש ג' אות ה'. דהיינו בעשרת ימי תשובה שאז ה' נמצא וקרוב לקוראיו והייתור מזה מלמד הייתור שאפילו נגזר דינו יכול לקרוע הגזר דין, אלא אפילו עדיין לא נגזר דינו מכל מקום הייתור שמי שנשתקע בחטא ומלוכלך בעון כו'. נדצ"ל והוותור בזה מלבד הוותור וכו', מכל מקום הוותור שמי וכו' (ויתכן שכצ"ל באות ה'...
על ידי י. אברהם
ג' ספטמבר 11, 2018 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 24
צפיות: 2350

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

חלק שלישי [עמ' קפב] בעירובין צט. היה אוכל דבילה בידים מסואבות והכניס ידו לתוך פיו ליטול צרור וכו' ר"י אומר היפך בה טמא וכו'. הערה 143 "והנה ברמב"ם משמע גדר אחר למה אין הרוק מכשיר וכו'". הרמב"ם פירשו לענין טומאה ולא לענין הכשר , ומה שציין המהדיר לדברי הרמב"ם בפי"ב ל...
על ידי י. אברהם
ש' ספטמבר 08, 2018 11:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טעם אמירת "א-ל מלך יושב" (מ"הנודע ביהודה")
תגובות: 0
צפיות: 127

טעם אמירת "א-ל מלך יושב" (מ"הנודע ביהודה")

בדרושי הצל"ח כתב כי אמירת א-ל מלך יושב הוא "כדי שידעו שהוא ברחמים גדולים מקבל שבים"

אל מלך יושב.PNG
אל מלך יושב.PNG (47.8 KiB) נצפה 127 פעמים
על ידי י. אברהם
ה' ספטמבר 06, 2018 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2780

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

שוב ושוב כותבים כאן רק על הוצאות ההדפסה עם ניחומים על פרנסה מהשמיים וכו', אך העיקר והוא הפידבק שמקבל המחבר ממכירת הספרים אין במאגרים האלקטרוניים. העתק מייל שקבלתי "לכבוד ... הנה אנחנו כולל בעיר גיטסהעד אנגליה שלומדים עכשיו מס' ..., וברצוננו לדעת האם אפשר להשיג הספר ... עמ"ס ... (שראינו ב&...
על ידי י. אברהם
ש' ספטמבר 01, 2018 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 24
צפיות: 2350

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

חלק שלישי
[עמ' קנג] בסוף העמוד.
וכן בנו. שילדתו אמו בשבת.
ובהערה בדף צז אוקמי לגמ' בשילדתו אמו "בשדה" ומפרש רבינו דהיה זה בשבת.

פשוט דבמקום בשבת צ"ל בשדה.
על ידי י. אברהם
ה' אוגוסט 30, 2018 9:18 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רבנים-משוררים
תגובות: 88
צפיות: 12010

Re: רבנים-משוררים

איש גלילי כתב:בעזרת ה' בהזדמנות אעלה את כולו בלי נדר (אני צריך להקליד אותו בשביל זה). בינתיים אסתפק בקישור זה (שיר מספר 4).

viewtopic.php?f=62&t=41835
על ידי י. אברהם
ה' אוגוסט 30, 2018 9:17 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: דער שבת קודש קומט - מאדמו"ר מסקולען זצ"ל
תגובות: 2
צפיות: 375

דער שבת קודש קומט - מאדמו"ר מסקולען זצ"ל

דער שבת קודש קומט ער איז דאך פון ג-ט באשטימט צו קומען אין דיין הארץ און דיין נשמה דיר צו ברענגן א גאנצן נחמה נעם אים אויף פאר דעם חשובסט'ן גאסט מיט אלעם'ן וואס דו האסט רוה אין אים און פארשוועך אים נישט מיט געשעפט און מלאכה וועט דיר דערפאר ג-ט בענשטען מיט פיל ברכה געדענק דעם שבת צו הייליגען מיט אים ד...
על ידי י. אברהם
ג' אוגוסט 28, 2018 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 436897

ספר המידות לרס"ג

מה יקר?
על ידי י. אברהם
ש' אוגוסט 25, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 436897

Re: האמת אהוב

י. אברהם כתב:האמת אהוב
תיקוני גירסאות ברש"י מס' ברכות ושבת עירובין פסחים
לייקווד ארה"ב, עם הסכמה מהגאון ר' שלמה מילר שליט"א


נוסח השער: יישוב דברי רש"י מתוך בירור הגירסא הנכונה בפירושו.
עם הגהות שהועתקו מגליון הש"ס של אחד מחכמי דורנו שליט"א

דוגמא
scan0001.png
scan0001.png (107.96 KiB) נצפה 4375 פעמים


טל. 732-886-5673
על ידי י. אברהם
ג' אוגוסט 21, 2018 6:02 pm
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבות פולין (שאחרי מלחמת העולם הראשונה)
תגובות: 291
צפיות: 38115

ישיבת תורת משה - קאליש

ישיבת תורת משה - קאליש
ע"ש הגאון רבי משה אפרים אשכנזי אבד"ק קאליש
נתייסדה כנ' תרצו

קאלישער לעבן - ט''ו סיון תרצ''ו.JPG
קאלישער לעבן - ט''ו סיון תרצ''ו.JPG (66.85 KiB) נצפה 503 פעמים


דאס יודישע ווארט קאליש - ח' טבת תרצ''ו.JPG
דאס יודישע ווארט קאליש - ח' טבת תרצ''ו.JPG (21.36 KiB) נצפה 479 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם