החיפוש הניב 90 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיי נר
ג' יוני 27, 2017 4:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרש"ל על התורה
תגובות: 4
צפיות: 151

Re: מהרש"ל על התורה

אכן בש"ס בענייני גיטין יש מקומות המובא בספרים בשם מהרש"ל ואינו נמצא ביש"ש, והם נמצאים בשו"ת מהר"ש לובלין, ותרי מהרש"ל נינהו. [ובשלחן ערוך אבן העזר פרידמאן כרך ד* סדר השמות מצויין לכך כמה וכמה פעמים].
על ידי חיי נר
ג' יוני 27, 2017 4:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מתי אירע מעשה קורח?
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: מתי אירע מעשה קורח?

עיין בחזקוני ריש דברים, וזה לשונו, וחצרת פרש"י במחלוקתו של קרח, ואם תאמר לפי סדר המקרא מחלקותו של קרח היה במדבר פארן אחרי שלוח המרגלים, ועוד היאך תרגם אונקלוס ובהצירות דארגיזו על בשרא הלא בקברות התאוה הרגיזו וכתיב מקברות התאוה נסעו העם חצרות, אלא י"ל אילו נקט ליה ברש"י דמחלקתו של קרח ...
על ידי חיי נר
ה' אפריל 13, 2017 4:59 pm
פורום: פסח
נושא: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?
תגובות: 37
צפיות: 637

Re: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?

א. מה זה בחוץ, אשפה של הבניין שבשותפות השכנים? ב. האם זה באשפה שזה הגיע למצב של מאוס? דאז יש לדון בדברי השו"ע תמ"ב ס"ט גבי חמץ שיחדו לישיבה וטח אותו בטיט דמותר לקיימו בפסח, ובמשנ"ב ס"ק מ"ב משום דבטליה משם אוכל, וע"ש בשעה"צ ס"ט דאע"ג דבעלמא בטלו להדיא...
על ידי חיי נר
ה' אפריל 13, 2017 3:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע שהנערות יצומו?
תגובות: 2
צפיות: 173

Re: מדוע שהנערות יצומו?

בימים אלו, תחילת פסח, צמו כל ישראל בזמן אחשוורוש. עי' מגילה טו וברש"י שם. והתעוררתי אתמול לחשוב: גַּם אֲנִי וְנַעֲרֹתַי אָצוּם כֵּן (אסתר פרק ד) יש להבין מה הענין בכך שנערותיה יצומו, והלא הן לא היו יהודיות. (ואולי הכוונה לצום ותפילה גם בנכרים) אמנם בפירוש המיוחס לרמב"ם על מגלת אסתר, וז&qu...
על ידי חיי נר
ד' אפריל 05, 2017 6:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 4997
צפיות: 330283

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

דוד נ.א. כתב:מעניין לעניין באותו עניין:

מישהו מצליח לזהות את כתב היד או את החתום/החתימה על ההקדשה?

כבוד הרבנים דלעיל כתבו בפשיטות שזו חתימת הגרא"ז מלצר, הנה לכם להשוות, וקצת יש לפקפק
uu.jpg
uu.jpg (207.89 KiB) נצפה 1136 פעמים
uuu.jpg
uuu.jpg (156.59 KiB) נצפה 1136 פעמים
על ידי חיי נר
ד' אפריל 05, 2017 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות חזליי"ם לתפילת המוספין במועדים השונים
תגובות: 3
צפיות: 165

Re: מקורות חזליי"ם לתפילת המוספין במועדים השונים

במסכת סוכה נג א, אמר רבי יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו, כיצד, שעה ראשונה תמיד של שחר משם לתפילה משם לקרבן מוסף משם לתפילת המוספין וכו'.
ומבואר בדברי הגמ' דבזמן המקדש מלבד שהקריבו קרבן מוסף הייתה גם תפילת מוסף.
viewtopic.php?f=50&t=29535
על ידי חיי נר
ו' מרץ 31, 2017 1:46 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 569
צפיות: 14884

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

1.jpg
1.jpg (115.91 KiB) נצפה 791 פעמים
אשמח לקבל עזרה בפענוח כת"י המצורף
בתודה מראש
על ידי חיי נר
ג' מרץ 28, 2017 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייסורין לגדולי הדורות
תגובות: 9
צפיות: 278

Re: ייסורין לגדולי הדורות

עורך רשימה של ייסורין שמצינו אצל הקדמונים מאז בריאת העולם - יש פה רשימה קצרה ואנא עזרו למצוא עוד (עבור איזה חוברת בנושא של ייסורין) יעקב אבינו נענש בהעלמות יוסף כב' שנה כנגד כב' שנה שעזב את יצחק ולא כיבדו מגילה טז:. יוסף הצדיק על שתי מילים ישב בבית הסוהר ב' שנים. כל חומש בראשית מלא יסורין של האבות,...
על ידי חיי נר
ו' מרץ 24, 2017 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפר בראשי חתנים
תגובות: 6
צפיות: 220

Re: אפר בראשי חתנים

גם אני חשבתי כן, אולם בגמרא משמע שנותנים האפר זכר לחורבן (וא"כ כלה בכלל) ורק מקום נתינת האפר תלוי בתפלין. עיין בטור אבן העזר סימן ס"ה שנוהגים באשכנז בשעת ברכה שנותנים לחתן אפר בראשו במקום תפילין ועי"ש בב"י בשם הכלבו [הלכות ט' באב] דיש מקומות שנמנעו ממנהג זה מפני שאין העם מוחזקים...
על ידי חיי נר
ו' מרץ 24, 2017 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפר בראשי חתנים
תגובות: 6
צפיות: 220

Re: אפר בראשי חתנים

במדרש תהלים קכ"א, וז"ל, לכך נאמר אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, ומהו על ראש שמחתי זה אפר שנותנין בראש חתנים ובראש הכלה בראש שמחתם לכך נאמר אם לא אעלה וגו"
על ידי חיי נר
א' מרץ 19, 2017 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבעה מי יודע?
תגובות: 9
צפיות: 409

Re: שבעה מי יודע?

איש_ספר כתב:אע"פ שאינו קורא?

זו לא שמענו בתוספתא

כתבתי כן מקופיא כיון שראיתי שמבאין דיש סוברים דגם האידנא צריך לישב בין קריאה לקריאה. [מצורף קובץ]
על ידי חיי נר
א' מרץ 19, 2017 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבעה מי יודע?
תגובות: 9
צפיות: 409

Re: שבעה מי יודע?

איש_ספר כתב:יש"כ

שוב הרהרתי, דהנה כשכהן עולה "במקום לוי", כתבו ראשונים (תוס' ר"ה לג) שהטעם שמברך פעם שניה משום כבוד ציבור.
ותימה, שאם לא יברך אין כאן שבעה קרואים.

עדיין אפשר בעמידה וישיבה כנ"ל
על ידי חיי נר
ה' מרץ 09, 2017 12:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור הביטוי: מעוין
תגובות: 5
צפיות: 340

Re: מקור הביטוי: מעוין

ברי היזיקא כתב:מהו המקור לכנות צורה זו: מעוין [היא צורה זו: <>]?

אולי לשון מושאל מ"עין" [ממבנה העין]
על ידי חיי נר
א' מרץ 05, 2017 5:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 199
צפיות: 11856

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

הרה"ג נוטר הכרמים כתב דברים נפלאים בכל האשכול הזה. אך יש להצטער שבדבריו על ההבדל בתכונות הג"ר יעקב זצ"ל ואחיו יבלח"ט הג"ר גרשון שליט"א, נכתב תיאור קצת נלעג על הגר"ג שליט"א, וחבל. וכאן המקום לעורר, חכמים הזהרו בדבריכם, ובמיוחד מי ששייך לחוג מסויים וכותב על רבנ...
על ידי חיי נר
א' מרץ 05, 2017 12:42 pm
פורום: פורים
נושא: הפרוטוקולים של המן
תגובות: 6
צפיות: 552

Re: הפרוטוקולים של המן

ובילקוט שמעוני רמז תתרנד הגירסא כך היא אם אין את יכול להם אין כל בריה יכולה להם ולפי"ז הפירוש אם אין אתה עושה עמהם מלחמה אין "אחר" יכול להם
על ידי חיי נר
א' מרץ 05, 2017 12:11 pm
פורום: פורים
נושא: הפרוטוקולים של המן
תגובות: 6
צפיות: 552

Re: הפרוטוקולים של המן

אמר לו בלעם לך ועשה עמהם מלחמה ואם אין אתה עושה עמהם מלחמה אין אתה יכול להם מפני שהן תלויין בזכותו של אברהם אביהם ואף אתה שהוא בן בנו של אברהם תלוי בזכותו של אברהם, מה הפשט במילים המודגשות? מעניין, בחיפוש במדרש רבה באוצר, תיבות "מלחמה אתה יכול" עולה כי יש 2 דפוסים הגירסא שם ואם אתה עושה ע...
על ידי חיי נר
ג' פברואר 28, 2017 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתקן במקצת - דוגמאות.
תגובות: 2
צפיות: 234

Re: מתקן במקצת - דוגמאות.

אולי יעזור לכם באופן קצת קצת שונה היכי תמצי שהוא מתקן חלקי. עיין מנחת חינוך מצוה ב' אות י"ז גבי מילה שלא בזמנה בשבת דעבר המוהל איסור עי"ש גבי הטפת דם ברית, וכתב דלכאורה נראה דודאי תיקן בזה שאין צריך למולו עוד הפעם, ואף דצריך להטיף דם ברית, ולכך נקרא מומר דחילל שבת במה שתיקן התינוק, ואח&quo...
על ידי חיי נר
ש' פברואר 25, 2017 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 542

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

יומא פב: ההיא עוברה דארחא אתו לקמיה דרבי חנינא אמר להו לחושו לה ולא אילחישא קרי עליה 'זרו רשעים מרחם' , נפק מיניה שבתאי אצר פירי. בראשית רבה סג, ו רבי ברכיה בשם רבי לוי שלא תאמר משיצא ממעי אמו נזדווג לו, אלא עד שהוא במעי אמו זירתיה מתוחה לקבליה, הה"ד (תהלים נח) זורו רשעים מרחם, ויתרוצצו הבנים ...
על ידי חיי נר
ש' פברואר 25, 2017 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 542

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

ולם בלשון חז"ל משמעותה שונה לחלוטין כמו שהוכחתי לעיל. [וגם במקרא אינו מוכרח אחרת]. לעיל כתבת להיפך שבחז"ל יש משמעויות שונות וחלקן כמו בימינו וז"ל : אמנם ראה רש"י בכורות כח, ב ורמב"ם שחיטה ח, כה דרחם הוא ה'אם', וראה בר"י מלוניל חולין נד, א ובמאירי שם שהאם הוא בית הרחם ש...
על ידי חיי נר
ג' פברואר 21, 2017 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 542

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

בירמיה (כ,יז) "ותהי לי אמי קברי ורחמה הרת עולם" משמע שהרחם הוא המקום בו נמצא הוולד ולא רק פתח היציאה (בשאר המקומות בתנ"ך אפשר לפרש כך או כך). תיקון: גם באיוב (לא,טו) נאמר "הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו ברחם אחד". אדרבא, מכאן גופא למד המלבי"ם את החילוק בין בטן ורחם. מלבי&...
על ידי חיי נר
ג' פברואר 21, 2017 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 542

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

מה הכוונה אינה מילה בלשון הקודש כלל הלא היא מילה המופיעה במקרא כמה וכמה פעמים. הדיון הוא מה משמעות המילה במקרא ובלשון חז"ל. והפשטות שהמילה רחם כוללת גם את מקום יצירת הולד וגם את מקום יציאתו וכמו שהביא עזריאל ברגר לעיל. זה שיש היום צורך לרופאים ולמדע להבחין ביניהם ולתת לכל אחד שם אחר זה מה שעור...
על ידי חיי נר
ב' פברואר 20, 2017 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 139
צפיות: 3399

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

ולענין צום יום כיפורים בוודאי ובוודאי נסמוך על דעת המקילים בין אם יהיו קונבנציונלים בין אלטרנטיבים רק ביחיד לא סומכים להקל נגד רבים בין אם הוא קונבנציונלי בין אלטרנטיבי אני לא מבין, שהרי אנחנו לא דנים על הידע אוטונומי אם יש לרופאים אלו שיתכן ויש להם והם ראויים גם לומר לחולה אם הוא כשיר לצום, אלא במ...
על ידי חיי נר
ב' פברואר 20, 2017 9:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה גלויה במשנ"ב/חזו"א/רעק"א/רשב"א וכו'
תגובות: 39
צפיות: 1431

Re: סתירה גלויה במשנ"ב/חזו"א/רעק"א/רשב"א וכו'

והרי אצל הרמב"ם הדבר ידוע כך, וכמו למשל מה שכ' בסהמ"צ על י"ח טריפות שהם אסורות מדרבנן וחזר בו בחיבורו אח"כ, וכן הרבה כיו"ב. ובחידושי הריטב"א זה מצוי אין ספור פעמים שיש שינויים בדעתו ממסכת למסכת וממהדו' למהדו' וכו'. וכל מי שינסה ליישב בפלפולים למה במס' גיטין הריטב"...
על ידי חיי נר
ב' פברואר 20, 2017 8:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 139
צפיות: 3399

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

עכשיו ע"פ הלכה מספיק שלש עדיות של אנשים שהתרפאו כדי שיחשב לתרופה, ולא צריך מחקר של אלפים כמו שמקובל אצל הרפואה הקונבנציונלי, לאור כל זה איזה סברא יש להתיר את טיפולים הקונבנציונליים במקום הטיפולים האלטרנטיביים במצב כזה ? יאמר לך רופא קונבנציונלי שאסור לך לצום ביום כיפור, ומאידך רופא אלטרנטיבי ש...
על ידי חיי נר
ב' פברואר 20, 2017 7:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 542

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

מעט דבש כתב:ראה מאמרו של הרב מרדכי הלפרין,
אסיא חוברת סא-סב, ניסן תשנ"ח עמ' 105.

לשון רחם בחז''ל.PDF

יש"כ
מעיון במאמר עולה לכאורה כי ממציא המילה בעברית הוא ד"ר אבן אודם שהמציאה ע"פ הערבית והארמית-סורית, ואינה מילה בלשון הקודש כלל.
על ידי חיי נר
ה' פברואר 16, 2017 1:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה ב'לפני עור'
תגובות: 23
צפיות: 779

Re: שאלה ב'לפני עור'

עיין ריטב"א סוכה י' ע"ב גבי רב חסדא ורבה בר רב הונא שהיו שלוחי מציה ופטורים מן המצות ור"נ לא ידע ואפ"ה הושיבם תחת נוי סוכה שלדעתם אסורים, וזה לשונו שם: יש אומרים דמהא שמעינן שהמאכיל לחברו מה שהוא מותר לו לפי דעתו אין בזה משום לפני עור לא תתן מכשול, ואע"פ שיודע בחבירו שהוא אס...
על ידי חיי נר
ה' פברואר 16, 2017 1:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה ב'לפני עור'
תגובות: 23
צפיות: 779

Re: שאלה ב'לפני עור'

סגי נהור כתב:הייתי שואל להפך: ראובן לא סומך על כשרות מסוימת ושמעון סומך עליה, האם מותר לראובן להאכיל את שמעון מכשרות זו. וזו שאלה שגם נוגעת יותר למעשה.

ראובן שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא
על ידי חיי נר
ה' פברואר 16, 2017 12:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה ב'לפני עור'
תגובות: 23
צפיות: 779

Re: שאלה ב'לפני עור'

ראובן לא סומך על כשרות מסוימת, שמעון סבור שאין כל בעיה בהכשר זה, וראובן הנ"ל סומך על שמעון שלבטח מאכילו בכשרות מעולה ואינו מרגיש צורך לבדוק אחריו האם מותר לשמעון להאכיל את ראובן בהכשר זה? מה גניבת דעת גדולה מזו.
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 6:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6351

Re: נהנתנו אמריקאית או הסתפקות במועט

אולי התחדש בשנים אחרונות ואל תשכח שהגדרה חרדית באמריקה שונה מאד מהארץ. למה אתה חושב שבבוסטון הליברלית והעשירה הם יותר סגפנים מלייקווד? נשמע משונה. קשה להסביר למה אבל תרבות החיים שם שונה, זה עובדה. דוגמא למשל לתרבות שונה בבוסטון [בכללות ולא דוקא אצל החרדים] מאחרי השעה 8 בערב לא מקובל להתקשר לאנשים ז...
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 5:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6351

Re: נהנתנו אמריקאית או הסתפקות במועט

חלילה!!! לא באתי להוציא דיבת אחי לרעה, רק עמדתי על תופעה, שגם אם אינה נכונה באופן פרטני היא בודאי נכונה באופן כללי, ובטוחני שגם אלו הנהנים מעונ"ז, לא רואים זאת כדבר רע, זו מנטליות שונה או מבחינה תרבותית, או מבחינה אידאולוגית, מסכים ומחילה אם היה נראה בדבריי כחושד בכשרים. ובאמת מעניין שבדברים ש...
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה נייעס
תגובות: 10
צפיות: 690

Re: מקווה

מצטרף
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 1:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6351

Re: נהנתנו אמריקאית או הסתפקות במועט

מדוע כת"ר סבור שלהנות מעוה"ז הוא דבר רע? האם אתה רואה באותו זוג שתיארתי בעלי חסרון כלשהו?! צודק אין בכך דבר רע, ובפרט כמו שכתבת שזו המנטליות או תרבותם [מלידה], [ואפי' פוסקים עליהם מכספי צדקה כמו שאיתא אפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על סוס ועבד רץ לפניו, והֶעְנִי וירד מנכסיו, קונין לו סוס...
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 11:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6351

Re: נהנתנו אמריקאית או הסתפקות במועט

חלילה!!! לא באתי להוציא דיבת אחי לרעה, רק עמדתי על תופעה, שגם אם אינה נכונה באופן פרטני היא בודאי נכונה באופן כללי, ובטוחני שגם אלו הנהנים מעונ"ז, לא רואים זאת כדבר רע, זו מנטליות שונה או מבחינה תרבותית, או מבחינה אידאולוגית, מסכים ומחילה אם היה נראה בדבריי כחושד בכשרים. ובאמת מעניין שבדברים ש...
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 11:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6351

Re: נהנתנו אמריקאית או הסתפקות במועט

נוכחתי בכמה הזדמנויות בהבדל תהומי שקיים בין יושבי א"י ליושבי חו"ל ובפרט ליושבי אמריקע, המדובר הוא על הסתפקות במועט לעומת נהנתנות לשמה. אמנם הדבר נכון, אך הכללה על כל יושבי חו"ל ובפרט ליושבי אמריקע ת"ח ובעלי בתים לא ראוי הדבר, ישנם גם ת"ח שם בחו"ל שהוצאת את דבתם רעה ואי...
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 9:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בסערת אש
תגובות: 48
צפיות: 2666

Re: בסערת אש

אמנם הדברים כתובים קצת לא ברור [ואגב: חבל שאם כבר מוציאים כזה ספר נפלא, לא מעבירים אותו עריכה וביקורת לשונית] כפי ששמעתי ממשפחת המו"ל שרוב הדברים [נכתבו בשעת מעשה בעבר הרחוק] ובמקסימום שקרוב ללשונו של הגרא"מ שך ז"ל, וברור שאין מקום לעריכה לשונית שיש בה לשנות מאופי הדברים, וע"כ מ...
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 542

ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

בנוגע למילה רחם מקובל בדורות האחרונים [וכך הוא בעברית] שהכונה לאיבר בו מתפתח העובר, אמנם כפי הנראה במקרא ובחז"ל משמע שהוא המקום בו יוצא הולד ולא המקום בו מתפתח, כן משמע ברלב"ג שמות יג ב. וכן מבואר בעירובין נד,ב 'איילה רחמה צר', ובחולין סט, ב 'דרך דופן' ו'דרך רחם', וכן מוכח ברש"י תמורה...
על ידי חיי נר
ד' פברואר 08, 2017 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 139
צפיות: 3399

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

קראקובער כתב:מענין לענין בילדותי סבלתי מכאבים כרוניים והלכתי לאדמו"ר לקבל ברכה והמליץ על טיפות כאלו ואחרים שקונים בחנויות של טבעונים אז אמרתי לו שברכה זה גם רפואה אלטרנטיבית ובשביל זה הגעתי....

השאלה איפה אתה משלם יותר, אז טוב שלא שילמת פעמיים
על ידי חיי נר
ד' פברואר 08, 2017 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 139
צפיות: 3399

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

עכשיו ע"פ הלכה מספיק שלש עדיות של אנשים שהתרפאו כדי שיחשב לתרופה, ולא צריך מחקר של אלפים כמו שמקובל אצל הרפואה הקונבנציונלי, לאור כל זה איזה סברא יש להתיר את טיפולים הקונבנציונליים במקום הטיפולים האלטרנטיביים במצב כזה ? יאמר לך רופא קונבנציונלי שאסור לך לצום ביום כיפור, ומאידך רופא אלטרנטיבי ש...
על ידי חיי נר
ד' פברואר 08, 2017 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 139
צפיות: 3399

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

א' לא ברור שיש כאן בכלל רוב כי הרופאים רק יודעים מה שלימדו אותם ויש להם דעות קדומות ואף פעם לא התעמקו לעיין במה שיש לרופאים האלטרנטיביים לומר בנושא, וידוע עד כמה רופאים מרובעים ומקובעים בדיעותיהם ולא מוכנים לשמוע דברים חדשים ממה שהם יודעים, ולפי טענת הרופאים ומטפלים האלטרנטיביים חברות התרופות שהם מ...
על ידי חיי נר
ג' פברואר 07, 2017 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השבעת מחברי ספרים
תגובות: 26
צפיות: 1068

Re: השבעת מחברי ספרים

הח"ח לא השביע, אבל בכל זאת, הרי הוא ביקש. האם באמת משתדלים לתרום 4 מתוך 100? ארבעה בחינם.png הוא לא ביקש הוא התנה תנאי. ומי שסובר שיש לו זכות שהיינו שאם היה אוסר להדפיס היה מועיל לאסור מדיני ממנות יצרך גם להקפיד על התנאי. ודא עקא מעניין באמת מהו גדר התנאי בנתינת רשות הלזה, דאיך שייך תנאי על נת...

עבור לחיפוש מתקדם