החיפוש הניב 98 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיי נר
ו' אוגוסט 11, 2017 1:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 181
צפיות: 8085

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

ר' אברהם גרודזינסקי שימש כמשגיח תקופה גם בחברון עד לחזרתו לסלבודקא בליטא לבקשת הסבא בכדי לחזק את הבחורים הנשארים, דבר נוסף ישיבת סלבודקא בליטא המשיכה כהמשכיות גם לאחר עליית הסבא לא"י [ראה מכתבים וכדו'], אין כל קשר לישיבת סלבודקה דא"י לדרך ויסוד ישיבת סלבודקה דליטא מלבד המשפחתיות והשם, מציע...
על ידי חיי נר
ו' אוגוסט 11, 2017 11:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 181
צפיות: 8085

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

מעולם לא היה מעמד "למשגיח" בישיבת "כנסת ישראל" סלבודקה, אלא שהסבא היה כל הישיבה לא משגיח ואפי' לא מנהל רוחני אלא הרבה למעלה מכך, לאחר שמינה את ר' ליב חסמן מעמדו מטבע הדברים היה פחות בהרבה, אף שהוא אשר החזיק את הישיבה בזמן משבר תרפ"ט, ר' מאיר במובן מסויים הלך בדרכי הסבא גר ב...
על ידי חיי נר
ה' יולי 27, 2017 6:09 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הצעה בנוגע לפתיחת שלחן עבודה אחרון
תגובות: 3
צפיות: 185

Re: הצעה בנוגע לפתיחת שלחן עבודה אחרון

דא עקא, שלפעמים יש כמה ספרים פתוחים ולוקח קצת זמן עד שכולם נפתחים, ואז גם כשרוצים לפתוח לרגע את האוצר ולחפש משהו במהירות, יש לחכות עד שיגמרו להפתח כל הספרים. יש אפשרות לשמור ספרים הנצרכים [מתחת למקום טקסט של חיפוש בתוך הספר] ללא צורך בשמירת שלחן עבודה אחרון, ובכך אין את הבעיה שציינת האם תוכל להסביר...
על ידי חיי נר
ה' יולי 27, 2017 3:28 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הצעה בנוגע לפתיחת שלחן עבודה אחרון
תגובות: 3
צפיות: 185

Re: הצעה בנוגע לפתיחת שלחן עבודה אחרון

דעת_האברך כתב: דא עקא, שלפעמים יש כמה ספרים פתוחים ולוקח קצת זמן עד שכולם נפתחים, ואז גם כשרוצים לפתוח לרגע את האוצר ולחפש משהו במהירות, יש לחכות עד שיגמרו להפתח כל הספרים.

יש אפשרות לשמור ספרים הנצרכים [מתחת למקום טקסט של חיפוש בתוך הספר] ללא צורך בשמירת שלחן עבודה אחרון, ובכך אין את הבעיה שציינת
על ידי חיי נר
ה' יולי 27, 2017 3:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת הנפש מבהלה
תגובות: 34
צפיות: 1006

Re: תפילת הנפש מבהלה

ובענין זה יש לעורר מדוע דוקא בתפילת 'מי שברך' לחולה מזכירים 'רפואת הנפש ורפואת הגוף', כן הוא ביה"ר בברכת רפאנו בתפלת שמונה עשרה "שתשלח מהרה רפואה מן השמים רפואת הנפש רפואת הגוף" וכו'. [אמנם כמדומני שלא בכל הסוחאות כ"ה]. גם חזינא שהקדימו רפואת הנפש לרפואת הגוף, וכנראה דמעליותא הי...
על ידי חיי נר
ג' יולי 25, 2017 3:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם בני ישראל ידעו שמשה רבינו לא נכנס לארץ?
תגובות: 5
צפיות: 270

Re: האם בני ישראל ידעו שמשה רבינו לא נכנס לארץ?

מחולת המחנים כתב:האם בני ישראל ידעו שמשה רבינו לא ייכנס לארץ?
ולכאורה בדברי בני גד ובני ראובן (במדבר לב, ה) "אל תעבירנו את הירדן", משמע שסברו שמשה הוא שיכניס את ישראל לארץ.

לכאורה משה רבינו עצמו לא היה בטוח שאכן לא יעבור את הירדן, דדילמא תתקבל תפלתו ואתחנן וגו' אעברה נא ואראה את הארץ וגו'. ?
על ידי חיי נר
ג' יולי 25, 2017 1:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 181
צפיות: 8085

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

אם במקלחות עסקינן, ניסיתי פעם לעורר על המנהג לשורר, שמביא לעיתים בטעות להזכיר דברי קודש חלילה. וכבר ידוע שר' אברהם סלומון זצ"ל היה מזהיר את הבחורים לבל ישירו במקלחת בכיון שאם ישירו עלולים להיגרר לשירה בציבור, ושירה בציבור עלולה לגלוש לריקודים במקלחת, וכשירקדו עלולים להרים אחד את השני על הכתפיי...
על ידי חיי נר
ו' יולי 21, 2017 3:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כִּי-אִישׁ, בְּנַחֲלָתוֹ, יִדְבְּקוּ. שרש המילה ד.ב.ק.
תגובות: 1
צפיות: 146

Re: כִּי-אִישׁ, בְּנַחֲלָתוֹ, יִדְבְּקוּ. שרש המילה ד.ב.ק.

לכאורה וכשנצטווינו על אהבה נאמר "ואהבת את ה'" "ואהבת לרעך כמוך" [ולא ודבקת וכו'], אלא הדביקות היא פעולה המביאה לתוצאה של אהבת הדבר שנדבק בו כנ"ל כשזו המטרה, [אך אינה מחייבת שזה כך יקרה], וכן הדביקות היא ביטוי להבעת אהבה כאדם הפוגש בחבירו שמחבקו ומנשקו.
על ידי חיי נר
ג' יוני 27, 2017 4:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרש"ל על התורה
תגובות: 4
צפיות: 184

Re: מהרש"ל על התורה

אכן בש"ס בענייני גיטין יש מקומות המובא בספרים בשם מהרש"ל ואינו נמצא ביש"ש, והם נמצאים בשו"ת מהר"ש לובלין, ותרי מהרש"ל נינהו. [ובשלחן ערוך אבן העזר פרידמאן כרך ד* סדר השמות מצויין לכך כמה וכמה פעמים].
על ידי חיי נר
ג' יוני 27, 2017 4:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מתי אירע מעשה קורח?
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: מתי אירע מעשה קורח?

עיין בחזקוני ריש דברים, וזה לשונו, וחצרת פרש"י במחלוקתו של קרח, ואם תאמר לפי סדר המקרא מחלקותו של קרח היה במדבר פארן אחרי שלוח המרגלים, ועוד היאך תרגם אונקלוס ובהצירות דארגיזו על בשרא הלא בקברות התאוה הרגיזו וכתיב מקברות התאוה נסעו העם חצרות, אלא י"ל אילו נקט ליה ברש"י דמחלקתו של קרח ...
על ידי חיי נר
ה' אפריל 13, 2017 4:59 pm
פורום: פסח
נושא: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?
תגובות: 37
צפיות: 1124

Re: קנתה חמץ בפסח וזרקתו לאשפה האם צריכה לחפש אחריו כדי לבער?

א. מה זה בחוץ, אשפה של הבניין שבשותפות השכנים? ב. האם זה באשפה שזה הגיע למצב של מאוס? דאז יש לדון בדברי השו"ע תמ"ב ס"ט גבי חמץ שיחדו לישיבה וטח אותו בטיט דמותר לקיימו בפסח, ובמשנ"ב ס"ק מ"ב משום דבטליה משם אוכל, וע"ש בשעה"צ ס"ט דאע"ג דבעלמא בטלו להדיא...
על ידי חיי נר
ה' אפריל 13, 2017 3:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע שהנערות יצומו?
תגובות: 2
צפיות: 198

Re: מדוע שהנערות יצומו?

בימים אלו, תחילת פסח, צמו כל ישראל בזמן אחשוורוש. עי' מגילה טו וברש"י שם. והתעוררתי אתמול לחשוב: גַּם אֲנִי וְנַעֲרֹתַי אָצוּם כֵּן (אסתר פרק ד) יש להבין מה הענין בכך שנערותיה יצומו, והלא הן לא היו יהודיות. (ואולי הכוונה לצום ותפילה גם בנכרים) אמנם בפירוש המיוחס לרמב"ם על מגלת אסתר, וז&qu...
על ידי חיי נר
ד' אפריל 05, 2017 6:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 5284
צפיות: 371255

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

דוד נ.א. כתב:מעניין לעניין באותו עניין:

מישהו מצליח לזהות את כתב היד או את החתום/החתימה על ההקדשה?

כבוד הרבנים דלעיל כתבו בפשיטות שזו חתימת הגרא"ז מלצר, הנה לכם להשוות, וקצת יש לפקפק
uu.jpg
uu.jpg (207.89 KiB) נצפה 1352 פעמים
uuu.jpg
uuu.jpg (156.59 KiB) נצפה 1352 פעמים
על ידי חיי נר
ד' אפריל 05, 2017 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות חזליי"ם לתפילת המוספין במועדים השונים
תגובות: 3
צפיות: 187

Re: מקורות חזליי"ם לתפילת המוספין במועדים השונים

במסכת סוכה נג א, אמר רבי יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו, כיצד, שעה ראשונה תמיד של שחר משם לתפילה משם לקרבן מוסף משם לתפילת המוספין וכו'.
ומבואר בדברי הגמ' דבזמן המקדש מלבד שהקריבו קרבן מוסף הייתה גם תפילת מוסף.
viewtopic.php?f=50&t=29535
על ידי חיי נר
ו' מרץ 31, 2017 1:46 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 608
צפיות: 19929

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

1.jpg
1.jpg (115.91 KiB) נצפה 1195 פעמים
אשמח לקבל עזרה בפענוח כת"י המצורף
בתודה מראש
על ידי חיי נר
ג' מרץ 28, 2017 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייסורין לגדולי הדורות
תגובות: 9
צפיות: 351

Re: ייסורין לגדולי הדורות

עורך רשימה של ייסורין שמצינו אצל הקדמונים מאז בריאת העולם - יש פה רשימה קצרה ואנא עזרו למצוא עוד (עבור איזה חוברת בנושא של ייסורין) יעקב אבינו נענש בהעלמות יוסף כב' שנה כנגד כב' שנה שעזב את יצחק ולא כיבדו מגילה טז:. יוסף הצדיק על שתי מילים ישב בבית הסוהר ב' שנים. כל חומש בראשית מלא יסורין של האבות,...
על ידי חיי נר
ו' מרץ 24, 2017 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפר בראשי חתנים
תגובות: 6
צפיות: 353

Re: אפר בראשי חתנים

גם אני חשבתי כן, אולם בגמרא משמע שנותנים האפר זכר לחורבן (וא"כ כלה בכלל) ורק מקום נתינת האפר תלוי בתפלין. עיין בטור אבן העזר סימן ס"ה שנוהגים באשכנז בשעת ברכה שנותנים לחתן אפר בראשו במקום תפילין ועי"ש בב"י בשם הכלבו [הלכות ט' באב] דיש מקומות שנמנעו ממנהג זה מפני שאין העם מוחזקים...
על ידי חיי נר
ו' מרץ 24, 2017 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפר בראשי חתנים
תגובות: 6
צפיות: 353

Re: אפר בראשי חתנים

במדרש תהלים קכ"א, וז"ל, לכך נאמר אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, ומהו על ראש שמחתי זה אפר שנותנין בראש חתנים ובראש הכלה בראש שמחתם לכך נאמר אם לא אעלה וגו"
על ידי חיי נר
א' מרץ 19, 2017 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבעה מי יודע?
תגובות: 9
צפיות: 497

Re: שבעה מי יודע?

איש_ספר כתב:אע"פ שאינו קורא?

זו לא שמענו בתוספתא

כתבתי כן מקופיא כיון שראיתי שמבאין דיש סוברים דגם האידנא צריך לישב בין קריאה לקריאה. [מצורף קובץ]
על ידי חיי נר
א' מרץ 19, 2017 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבעה מי יודע?
תגובות: 9
צפיות: 497

Re: שבעה מי יודע?

איש_ספר כתב:יש"כ

שוב הרהרתי, דהנה כשכהן עולה "במקום לוי", כתבו ראשונים (תוס' ר"ה לג) שהטעם שמברך פעם שניה משום כבוד ציבור.
ותימה, שאם לא יברך אין כאן שבעה קרואים.

עדיין אפשר בעמידה וישיבה כנ"ל
על ידי חיי נר
ה' מרץ 09, 2017 12:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור הביטוי: מעוין
תגובות: 5
צפיות: 417

Re: מקור הביטוי: מעוין

ברי היזיקא כתב:מהו המקור לכנות צורה זו: מעוין [היא צורה זו: <>]?

אולי לשון מושאל מ"עין" [ממבנה העין]
על ידי חיי נר
א' מרץ 05, 2017 5:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 201
צפיות: 14117

Re: בד''ה הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

הרה"ג נוטר הכרמים כתב דברים נפלאים בכל האשכול הזה. אך יש להצטער שבדבריו על ההבדל בתכונות הג"ר יעקב זצ"ל ואחיו יבלח"ט הג"ר גרשון שליט"א, נכתב תיאור קצת נלעג על הגר"ג שליט"א, וחבל. וכאן המקום לעורר, חכמים הזהרו בדבריכם, ובמיוחד מי ששייך לחוג מסויים וכותב על רבנ...
על ידי חיי נר
א' מרץ 05, 2017 12:42 pm
פורום: פורים
נושא: הפרוטוקולים של המן
תגובות: 6
צפיות: 633

Re: הפרוטוקולים של המן

ובילקוט שמעוני רמז תתרנד הגירסא כך היא אם אין את יכול להם אין כל בריה יכולה להם ולפי"ז הפירוש אם אין אתה עושה עמהם מלחמה אין "אחר" יכול להם
על ידי חיי נר
א' מרץ 05, 2017 12:11 pm
פורום: פורים
נושא: הפרוטוקולים של המן
תגובות: 6
צפיות: 633

Re: הפרוטוקולים של המן

אמר לו בלעם לך ועשה עמהם מלחמה ואם אין אתה עושה עמהם מלחמה אין אתה יכול להם מפני שהן תלויין בזכותו של אברהם אביהם ואף אתה שהוא בן בנו של אברהם תלוי בזכותו של אברהם, מה הפשט במילים המודגשות? מעניין, בחיפוש במדרש רבה באוצר, תיבות "מלחמה אתה יכול" עולה כי יש 2 דפוסים הגירסא שם ואם אתה עושה ע...
על ידי חיי נר
ג' פברואר 28, 2017 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתקן במקצת - דוגמאות.
תגובות: 2
צפיות: 268

Re: מתקן במקצת - דוגמאות.

אולי יעזור לכם באופן קצת קצת שונה היכי תמצי שהוא מתקן חלקי. עיין מנחת חינוך מצוה ב' אות י"ז גבי מילה שלא בזמנה בשבת דעבר המוהל איסור עי"ש גבי הטפת דם ברית, וכתב דלכאורה נראה דודאי תיקן בזה שאין צריך למולו עוד הפעם, ואף דצריך להטיף דם ברית, ולכך נקרא מומר דחילל שבת במה שתיקן התינוק, ואח&quo...
על ידי חיי נר
ש' פברואר 25, 2017 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 666

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

יומא פב: ההיא עוברה דארחא אתו לקמיה דרבי חנינא אמר להו לחושו לה ולא אילחישא קרי עליה 'זרו רשעים מרחם' , נפק מיניה שבתאי אצר פירי. בראשית רבה סג, ו רבי ברכיה בשם רבי לוי שלא תאמר משיצא ממעי אמו נזדווג לו, אלא עד שהוא במעי אמו זירתיה מתוחה לקבליה, הה"ד (תהלים נח) זורו רשעים מרחם, ויתרוצצו הבנים ...
על ידי חיי נר
ש' פברואר 25, 2017 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 666

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

ולם בלשון חז"ל משמעותה שונה לחלוטין כמו שהוכחתי לעיל. [וגם במקרא אינו מוכרח אחרת]. לעיל כתבת להיפך שבחז"ל יש משמעויות שונות וחלקן כמו בימינו וז"ל : אמנם ראה רש"י בכורות כח, ב ורמב"ם שחיטה ח, כה דרחם הוא ה'אם', וראה בר"י מלוניל חולין נד, א ובמאירי שם שהאם הוא בית הרחם ש...
על ידי חיי נר
ג' פברואר 21, 2017 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 666

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

בירמיה (כ,יז) "ותהי לי אמי קברי ורחמה הרת עולם" משמע שהרחם הוא המקום בו נמצא הוולד ולא רק פתח היציאה (בשאר המקומות בתנ"ך אפשר לפרש כך או כך). תיקון: גם באיוב (לא,טו) נאמר "הלא בבטן עושני עשהו ויכוננו ברחם אחד". אדרבא, מכאן גופא למד המלבי"ם את החילוק בין בטן ורחם. מלבי&...
על ידי חיי נר
ג' פברואר 21, 2017 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 666

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

מה הכוונה אינה מילה בלשון הקודש כלל הלא היא מילה המופיעה במקרא כמה וכמה פעמים. הדיון הוא מה משמעות המילה במקרא ובלשון חז"ל. והפשטות שהמילה רחם כוללת גם את מקום יצירת הולד וגם את מקום יציאתו וכמו שהביא עזריאל ברגר לעיל. זה שיש היום צורך לרופאים ולמדע להבחין ביניהם ולתת לכל אחד שם אחר זה מה שעור...
על ידי חיי נר
ב' פברואר 20, 2017 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 153
צפיות: 4969

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

ולענין צום יום כיפורים בוודאי ובוודאי נסמוך על דעת המקילים בין אם יהיו קונבנציונלים בין אלטרנטיבים רק ביחיד לא סומכים להקל נגד רבים בין אם הוא קונבנציונלי בין אלטרנטיבי אני לא מבין, שהרי אנחנו לא דנים על הידע אוטונומי אם יש לרופאים אלו שיתכן ויש להם והם ראויים גם לומר לחולה אם הוא כשיר לצום, אלא במ...
על ידי חיי נר
ב' פברואר 20, 2017 9:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה גלויה במשנ"ב/חזו"א/רעק"א/רשב"א וכו'
תגובות: 39
צפיות: 1740

Re: סתירה גלויה במשנ"ב/חזו"א/רעק"א/רשב"א וכו'

והרי אצל הרמב"ם הדבר ידוע כך, וכמו למשל מה שכ' בסהמ"צ על י"ח טריפות שהם אסורות מדרבנן וחזר בו בחיבורו אח"כ, וכן הרבה כיו"ב. ובחידושי הריטב"א זה מצוי אין ספור פעמים שיש שינויים בדעתו ממסכת למסכת וממהדו' למהדו' וכו'. וכל מי שינסה ליישב בפלפולים למה במס' גיטין הריטב"...
על ידי חיי נר
ב' פברואר 20, 2017 8:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 153
צפיות: 4969

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

עכשיו ע"פ הלכה מספיק שלש עדיות של אנשים שהתרפאו כדי שיחשב לתרופה, ולא צריך מחקר של אלפים כמו שמקובל אצל הרפואה הקונבנציונלי, לאור כל זה איזה סברא יש להתיר את טיפולים הקונבנציונליים במקום הטיפולים האלטרנטיביים במצב כזה ? יאמר לך רופא קונבנציונלי שאסור לך לצום ביום כיפור, ומאידך רופא אלטרנטיבי ש...
על ידי חיי נר
ב' פברואר 20, 2017 7:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]
תגובות: 11
צפיות: 666

Re: ביאור תיבת "רחם" ["פטר רחם"]

מעט דבש כתב:ראה מאמרו של הרב מרדכי הלפרין,
אסיא חוברת סא-סב, ניסן תשנ"ח עמ' 105.

לשון רחם בחז''ל.PDF

יש"כ
מעיון במאמר עולה לכאורה כי ממציא המילה בעברית הוא ד"ר אבן אודם שהמציאה ע"פ הערבית והארמית-סורית, ואינה מילה בלשון הקודש כלל.
על ידי חיי נר
ה' פברואר 16, 2017 1:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה ב'לפני עור'
תגובות: 23
צפיות: 961

Re: שאלה ב'לפני עור'

עיין ריטב"א סוכה י' ע"ב גבי רב חסדא ורבה בר רב הונא שהיו שלוחי מציה ופטורים מן המצות ור"נ לא ידע ואפ"ה הושיבם תחת נוי סוכה שלדעתם אסורים, וזה לשונו שם: יש אומרים דמהא שמעינן שהמאכיל לחברו מה שהוא מותר לו לפי דעתו אין בזה משום לפני עור לא תתן מכשול, ואע"פ שיודע בחבירו שהוא אס...
על ידי חיי נר
ה' פברואר 16, 2017 1:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה ב'לפני עור'
תגובות: 23
צפיות: 961

Re: שאלה ב'לפני עור'

סגי נהור כתב:הייתי שואל להפך: ראובן לא סומך על כשרות מסוימת ושמעון סומך עליה, האם מותר לראובן להאכיל את שמעון מכשרות זו. וזו שאלה שגם נוגעת יותר למעשה.

ראובן שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא
על ידי חיי נר
ה' פברואר 16, 2017 12:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה ב'לפני עור'
תגובות: 23
צפיות: 961

Re: שאלה ב'לפני עור'

ראובן לא סומך על כשרות מסוימת, שמעון סבור שאין כל בעיה בהכשר זה, וראובן הנ"ל סומך על שמעון שלבטח מאכילו בכשרות מעולה ואינו מרגיש צורך לבדוק אחריו האם מותר לשמעון להאכיל את ראובן בהכשר זה? מה גניבת דעת גדולה מזו.
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 6:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 7465

Re: נהנתנו אמריקאית או הסתפקות במועט

אולי התחדש בשנים אחרונות ואל תשכח שהגדרה חרדית באמריקה שונה מאד מהארץ. למה אתה חושב שבבוסטון הליברלית והעשירה הם יותר סגפנים מלייקווד? נשמע משונה. קשה להסביר למה אבל תרבות החיים שם שונה, זה עובדה. דוגמא למשל לתרבות שונה בבוסטון [בכללות ולא דוקא אצל החרדים] מאחרי השעה 8 בערב לא מקובל להתקשר לאנשים ז...
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 5:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 7465

Re: נהנתנו אמריקאית או הסתפקות במועט

חלילה!!! לא באתי להוציא דיבת אחי לרעה, רק עמדתי על תופעה, שגם אם אינה נכונה באופן פרטני היא בודאי נכונה באופן כללי, ובטוחני שגם אלו הנהנים מעונ"ז, לא רואים זאת כדבר רע, זו מנטליות שונה או מבחינה תרבותית, או מבחינה אידאולוגית, מסכים ומחילה אם היה נראה בדבריי כחושד בכשרים. ובאמת מעניין שבדברים ש...
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקווה נייעס
תגובות: 10
צפיות: 764

Re: מקווה

מצטרף
על ידי חיי נר
א' פברואר 12, 2017 1:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 7465

Re: נהנתנו אמריקאית או הסתפקות במועט

מדוע כת"ר סבור שלהנות מעוה"ז הוא דבר רע? האם אתה רואה באותו זוג שתיארתי בעלי חסרון כלשהו?! צודק אין בכך דבר רע, ובפרט כמו שכתבת שזו המנטליות או תרבותם [מלידה], [ואפי' פוסקים עליהם מכספי צדקה כמו שאיתא אפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על סוס ועבד רץ לפניו, והֶעְנִי וירד מנכסיו, קונין לו סוס...

עבור לחיפוש מתקדם