מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 28 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תם ותמים
ג' דצמבר 10, 2019 8:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וירץ לבן אל האיש
תגובות: 2
צפיות: 181

וירץ לבן אל האיש

בראשית כד כח ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין, ובס' אוה"ח שם כתוב: ולתת טעם לדבר יש להעיר בכתוב אומרו "וירץ" למה רץ, ורבותינו ז"ל אמרו לפי שראה הנזם וגו' נתן עיניו בממון. נחוץ לי לדעת היכן דברי רבותינו שריצת לבן היתה כי נתן עיניו בממון, בנר למאור ציין לילקוט שמעו...
על ידי תם ותמים
ד' אוגוסט 14, 2019 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מועילה מחילה ונתינת רשות שידברו עליו לה"ר
תגובות: 7
צפיות: 678

Re: האם מועילה מחילה ונתינת רשות שידברו עליו לה"ר

נסתפקתי האם מועילה מחילה על לשון הרע, כלומר ראובן אומר אני מתיר לכל אחד לדבר עלי לשון הרע, האם מועילה מחילה זו. ואף את"ל דלא מועילה מחילה וניתנת רשות, האם עכ"פ בזה שנתן רשות והתיר לדבר עליו לשון הרע זה מקליש האיסור של דיבור לשון הרע עליו או האיסור עומד בעינו ממש. שוב מצאתי בעזהי"ת במ...
על ידי תם ותמים
ד' אוגוסט 14, 2019 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המהלך ד' אמות בא"י מוחלין לו על עונתיו
תגובות: 2
צפיות: 316

המהלך ד' אמות בא"י מוחלין לו על עונתיו

הגאון רבי אהרן אלפאנדרי ז"ל בספרו היקר יד אהרן או"ח (סימן רמ"ח הגה"ט ד"ה לי דס"א ע"ד) דן אם עליה לארץ ישראל איקרי מצוה, וכתב: דהא דהולך ארבע אמות בארץ ישראל הוא גמרא ערוכה בכמה דוכתי ההולך ארבע אמות בארץ ישראל מוחלין לו על עוונותיו, ומוכרח דעביד מצוה מדמוחלין לו וכ...
על ידי תם ותמים
ד' אוגוסט 07, 2019 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור שלסנדק מוחלים לו על עוונותיו, ועוד
תגובות: 9
צפיות: 1386

Re: מקור שלסנדק מוחלים לו על עוונותיו, ועוד

אזכרה ימים מקדם קרוב לשלושים שנה ששאלתי למ"ו הגרי"ח סופר שליט"א היכן המדרש שלסנדק מוחלים לו על כל עוונתיו, ואמר לי שכך הביא מהרצ"א דינוב (וכנ"ל) ואינו יודע היכן המדרש, והראה לי דברי הגר"ח פלאג'י ז"ל בס' תוכחת חיים שנדפס אז מחדש ח"ג עמ' רעט: וכיוצא בזה דן אנכי ...
על ידי תם ותמים
א' יולי 28, 2019 5:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף
תגובות: 13
צפיות: 681

Re: רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף

יהודה בן יעקב כתב:גם הש"ך [יו"ד סי' א, ב] כותב שהב"י פסק את הדין בסימנים המחודשים עיי"ש. [צויין בהקדמה לטור הל' שבת מהדו' הדרת קודש].


יפה אבל זה יהודה ועו"ל והתמיה תמיהה
על ידי תם ותמים
א' יולי 28, 2019 5:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף
תגובות: 13
צפיות: 681

Re: רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף

יפה, אבל זה בגדר יהודה ועו"ל
על ידי תם ותמים
א' יולי 28, 2019 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף
תגובות: 13
צפיות: 681

רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף

שו"ת יביע אומר חלק ט סימן ה או' א: בפרטי רמזי הטור המיוחס למרן הבית יוסף איתא וכו'. ולכאורה תמוה מאוד והרי מרן המחבר עצמו בהקדמת לב"י כותב שהוא עצמו סידר וכתב הרמזים: ולהיות סימני מפתחות ספר הטורים קצרות ביותר והרוצה לבקש דין אחד לפעמים לא יוכל להבחין אם הוא בסימן זה או בסימן אחר או אם מבי...
על ידי תם ותמים
ו' יולי 26, 2019 3:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1047
צפיות: 192426

מהר"ם חריף אב"ד לבוב

מבקש תולדותיו וידיעות על הגאון מהר"ם חריף אב"ד לבוב. תודה למשיבים
על ידי תם ותמים
ו' יולי 26, 2019 2:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: מהי יראת שמים
תגובות: 34
צפיות: 2119

Re: מהי יראת שמים

הראה לי הגריח"ס שליט"א רש"י שבת לא: אם ירא שמים הוא נעשה חרד לשמור ולעשות, ואם לאו אינו חש לתורתו. וראה עוד שם.
על ידי תם ותמים
ד' יולי 17, 2019 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: לספר שער אביו
תגובות: 11
צפיות: 565

Re: לספר שער אביו

שאלתי לגריח"ס שליט"א והראה לי בשו"ת ציון לנפש חיה (לייטר) סימן לו "אבל ראה זה מצאתי בספר לקט יושר לתלמידו של בעל תרומת הדשן יו"ד עמוד ל"ז שכתב בזה"ל ואומר שאין בני רשאי לגלח זקני אעפי שאני מוחל על כבודי שמא יעשה בי חבורה עכ"ל הרי דלדעת תה"ד אסור לגלח את א...
על ידי תם ותמים
ו' מרץ 29, 2019 3:42 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 365307

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

[quote="דרומי"]אני מחפש מי שדיבר - ואולי הרחיב - על: 2. האם יש איזה ענין לשבת או לעמוד בעת אמירת 'צדקתך צדק' בשבת במנחה. כתוב בספר כף החיים סימן רצב ס"ק טו: כתב בספר תניא מנהגינו לאומרו (לצדקתך צדק) מעומד לפי שהוא במקום צדוק הדין. אליה רבה אות י"ז, משבצות זהב אות ב'". (הראה ...
על ידי תם ותמים
ד' מרץ 27, 2019 6:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4402
צפיות: 597892

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מי בטובו הגדול יכול להעלות כאן מאמרו של פרו' י' זיסמן על "ירושלמי כתב יד אשכנזי" וספר ירושלמי" , נדפס בתרביץ ס"ה תשנ"ו

נחוץ לי ביותר והמסייע יתברך בברכות שמים.
על ידי תם ותמים
ה' פברואר 28, 2019 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור שום וסוכר בפדיון הבן
תגובות: 20
צפיות: 4162

Re: מקור שום וסוכר בפדיון הבן

הראה לי הגריח"ס שליט"א בספר של סבו כף החיים סימן רמ"ט אות י"ד: עיין בספר פרי צדיק חלק ב' פרשת בא דף כ"ט ע"א שכתב דהאוכל סעודת פדיון הבן חשוב כאלו התענה פ"ד יום ע"ש". והכוונה לספרו של רבי צדוק הכהן ז"ל ועיינתי בפנים וכתב ושמעתי בשם הרב הקדוש ר"מ ...
על ידי תם ותמים
ב' דצמבר 24, 2018 5:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רשעים ע"פ של גהינום - אחריתו של הסופר י"ח ברנר
תגובות: 39
צפיות: 5907

Re: רשעים ע"פ של גהינום - אחריתו של הסופר י"ח ברנר

בספר 'זרמים וכתות ביהדות' של קורמן, עמ' 11, מביא המחבר כמה ציטוטים מי"ח ברנר. פנינים שכתב על אחיו בני עמו. אלה משפטים מבחילים המעוררים באופן טבעי זעם על הכותב, אבל יתכן שיש לראות בכך בעיקר מאיסה בגלותיות ולא שנאת ישראל, כפי שאולי מקובל לחשוב. על דרך דבריו של שמשון מלצר המצוטטים כאן http://foru...
על ידי תם ותמים
א' דצמבר 23, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואת לרבות אחיך הגדול דווקא בחיי האב או אף לאחר מותו
תגובות: 8
צפיות: 918

Re: את לרבות אחיך הגדול דווקא בחיי האב או אף לאחר מותו

שמש כתב:מודה שלא היכרתי את הזוהר הנ"ל, אך עדיין נדמה לי שהחיוב לכבד אחיו הגדול הוא קודם כל דינא דגמ' ושם דרשי' מהו'.


בבקשה לעיין במה שצירף מעלת "בקרו טלה", ותנוח דעת מר נ"י.
על ידי תם ותמים
א' דצמבר 23, 2018 2:34 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רשעים ע"פ של גהינום - אחריתו של הסופר י"ח ברנר
תגובות: 39
צפיות: 5907

Re: רשעים ע"פ של גהינום - אחריתו של הסופר י"ח ברנר

חד ברנש כתב:"רשעים מלאים חרטות".


וצדיקים מהו?
על ידי תם ותמים
ו' דצמבר 14, 2018 12:14 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי הרב משה אליעזר עבדלחק
תגובות: 5
צפיות: 1250

Re: ספרי הרב משה אליעזר עבדלחק

מ"ט הספרים אינם באוצר?
על ידי תם ותמים
ג' דצמבר 04, 2018 2:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 749

Re: נצחיות ימי החנוכה

מצאנו במקורות שימי החנוכה נשארים לעולם. יש ירושלמי ויש גם ספר מגיד מישרים ומצו"ב. נשמח לעוד מראה מקומות. אין ירושלמי כזה ראה בס' חוקי רצונך ח"ב עמ' לג ושם ח"א עמ' סה. ובקישור דלעיל. (רוב ככל המראי מקומות שהובאו בקבצים המצורפים הנ"ל כמו דברי המגיד מישרים ותכלת מרדכי ודברי הבן איש...
על ידי תם ותמים
א' נובמבר 25, 2018 12:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל
תגובות: 22
צפיות: 4016

Re: הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל

דברי הספד מרגשים ומרטיטים מבנו רא"י שליט"א נדפסו ב"קובץ גליונות" האחרון (פרשת וישלח) יישר כח למי שיעלה הדברים ויביאם כאן.
על ידי תם ותמים
א' נובמבר 25, 2018 12:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עולם גדול עולה...
תגובות: 101
צפיות: 25898

Re: ספר עולם גדול עולה...

ראיתי ווארט לאחרונה - טרף נתן ליראיו, טירוף נתן ליראיו... וה' יצילנו במדרש בראשית רבה [פ"מ ס"ב] רבי יהושע בן לוי פתח טרף נתן ליראיו, טירוף נתן ליראיו בעולם הזה, אבל לעתיד לבא יזכור לעולם בריתו. והובא בילקוט שמעוני בראשית שם רמז סז ותהלים רמז תתע. ושם הפירוש טלטול וחוסר מנוחה וכו' אבל &quo...
על ידי תם ותמים
ד' נובמבר 21, 2018 5:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפטרת פרשת וירא - נס אשת עובדיה
תגובות: 1
צפיות: 439

הפטרת פרשת וירא - נס אשת עובדיה

בהפטרה של פרשת וירא מפטירים בענין בן השונמית. ושמעתי מגאון אחד נ"י שתמה ואמר בשלמא שמפטירים בענין בן השונמית ניחא שזה מעין הפרשה, שהיא היתה עקרה בלא ולד, ואחר כך נפקדה ונולד לה בן וזה כענין שרה אמנו, אבל מדוע מפטירין ופותחין גם בענין אשת עובדיה, ומה שייכות יש בזה לענין הפרשה, והרי יכול להתחיל ה...
על ידי תם ותמים
ד' נובמבר 21, 2018 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 374
צפיות: 25934

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אחת הטענות העיקריות וכבדות המשקל של המערערים על שיטת הסוברים לברך אחר הדלקת נרות שבת, היא מהא דאמרו בגמרא פסחים ז: כל הברכות מברך עובר לעשייתם חוץ מברכת הטבילה, ולא אמרו חז"ל גם ברכת נר שבת, ראה בספרי הגרע"י ע"ה והנמשכים אחריו. אבל אמר לי חכ"א נ"י שכבר התברר שבזמן רבותינו חכ...
על ידי תם ותמים
ב' נובמבר 19, 2018 3:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקה על ידי מנין השיטות
תגובות: 38
צפיות: 4037

Re: פסיקה על ידי מנין השיטות

ידוע היה הגר"ע יוסף בדרכו לפסוק בספקות בהלכה על פי מנין השיטות, והיה קובע את ההלכה כך על פי אחרי רבים להטות. ודאי בימים שנהגה סנהדרין כשנתעוררה ספק היו קובעים את ההלכה ע"י עמידה למנין. [כמדומה שראיתי שעוד בימי הגאונים היו עושים כן?] עד היום בבתי דין נקבע ההלכה על ידי הרוב. אבל המושג של קב...
על ידי תם ותמים
ב' נובמבר 19, 2018 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 374
צפיות: 25934

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

החסירו כאן פרט מהותי בהקדמה ליביע אומר מאריך הגר"ע יוסף אודות כך שיש לפסוק על פי רוב, ומביא לכך הרבה מקורו כדרכו וכותב שם שזהו יסוד הפסיקה לש השו"ע וגם שלו, רבוי המקורות שמביא בהרבה מתשובות הוא כדי להורות שדעת רוב החכמים כצד אחד ולהכריע כמותם, וכותב שם שכך ראוי לעשות בכל מקום. העתקה מספר ...
על ידי תם ותמים
ו' נובמבר 02, 2018 2:37 am
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 116
צפיות: 20135

Re: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

[quote="תם מה הוא אומר"]מוזכר בחוברת כי בשנת תר"ס הייתה שנת גאולה, ידוע למישהו מקור לזה? חיפתשי קצת ולא מצאתי! בודאי צ"ל שנת תרס"ו שעליה אמר אדמו"ר דברי יחזקאל משינובה זצ"ל שהיא תהיה שנת גאולה, ואז היו הפרעות בקישנב הי"ד, ראה לדוגמא בקובץ רבן של ישראל עמ' 280 ...
על ידי תם ותמים
ב' יוני 18, 2018 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות השחר לאחר שקיעה ועד חצות - בדעת הגרע"י
תגובות: 8
צפיות: 1020

Re: ברכות השחר לאחר שקיעה ועד חצות - בדעת הגרע"י

ס''ט כתב: להעיר ממש"כ ביבי"א חלק ה, או"ח, סימן י, אות ה: גם בספר כף החיים (סי' עא סק"ד) הביא ד' להקת אחרונים בזה, והעלה להלכה שאין לברך ברכות השחר אחר ד' שעות, כיון שעבר זמן תפלה וברכוה"ש, ע"ש. ביחו"ד ד, ד דחה דבריו. ע"ש. כל הספרים הנ"ל אינם לפני אבל אחר ...
על ידי תם ותמים
ד' מאי 02, 2018 2:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע
תגובות: 60
צפיות: 9870

Re: הרב הקדוש בעל בני יששכר זי"ע

[quote="הוד_והדר"]מעניין שאין עדיין אשכול על הבני יששכר. *** ידוע בשער בת רבים שהרב הקדוש בעל 'בני יששכר' נ"ע כיהן פאר ברבנות בכמה עיירות. העיירות שנמנו, הם [על פי א"ב] : בירשט, דובעצק, דינוב, האלשיץ, לאנצהוט, מונקאטש, מעזילאבריץ, סטריזוב, קאלאמייא, ריבאטיטש. הסדר אינו ידוע במדוי...

עבור לחיפוש מתקדם