מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 452 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 26, 2017 9:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת הרה"ק מסאטמר בענינים שונים
תגובות: 36
צפיות: 4522

Re: דעת הרה"ק מסאטמר בענינים שונים

יש בזמנינו ב"ה הרבה יהודים מהם שיש להם הפינטעלע החם שלהם ליהדות, ותלי"ת על כך, אני לא יודע מה היה לפני חמשים שנה, אבל מכך אין ראי' כי העיר העתיקה הוא הסמל של ארץ ישראל והתגאו שבזה באו למשאת נפשם שארץ ישראל שלהם.
ואפילו לא יהא כך, מ"מ עדיין זה גאוותם.
על ידי שבילי דנהרדעא
ש' פברואר 25, 2017 11:12 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סיפור על הבעש"ט והרמב"ם
תגובות: 34
צפיות: 4685

Re: סיפור על הבעש"ט והרמב"ם

כל מי שמכיר את משנתו של הרה"ק מסאטמר יודע היטב שלא יתכן שיספר סיפורים כאלה, ואולי סיפר את זה כבדיחה או כהתלוצצות על סיפורי האגדה, והשומע התמים חשב שזה נכון. ומדינא יל"ע אי הרמב"ם היה יכול למחוק הלכה לאחר שמת, דכיון שנכתב כבר הרי כבר נפסק כן, ומעתה תורה לא בשמים. ומה יהיה הסיפור למה אי...
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 24, 2017 8:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת הרה"ק מסאטמר בענינים שונים
תגובות: 36
צפיות: 4522

Re: דעת הרה"ק מסאטמר בענינים שונים

התשובה מובן מאליו, הכותל הוא גאוות הכיבוש של מלחמת ששת הימים, ולפיכך אסר ללכת לשם, משא"כ קבר יוסף.
על ידי שבילי דנהרדעא
ה' פברואר 23, 2017 11:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גדולי תורה בשואה האם המליצו לעלות לארץ ישראל
תגובות: 37
צפיות: 4090

Re: גדולי תורה בשואה האם המליצו לעלות לארץ ישראל

שמעתי שמרן החזו"א אמר, היכי דמי אפיקורס בזמנינו, מי שאומר שגדו"י אשמים בדם שנשפך מפני שהורו לעלות לארץ ישראל, והוא נורא למתבונן. עוד שמעתי שפעם שאל מהר"ם מבילגורייא זצ"ל את אחיו הרה"ק מבעלזא זי"ע איך הורה למישהו שאינו צריך לעזוב את אדמת אירופה, נענה ואמר: לפעמים יש הסתר...
על ידי שבילי דנהרדעא
ה' פברואר 23, 2017 1:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: גדולי תורה בשואה האם המליצו לעלות לארץ ישראל
תגובות: 37
צפיות: 4090

Re: גדולי תורה בשואה האם המליצו לעלות לארץ ישראל

למעשה היום ידוע שזה לא מדויק. כפי מה שראיתי כל טענות החוקרים להפריך טענת הרב וייסמנדל זצוק"ל, לא ראיתי להם שום הסבר המניח את הדעת למה הרכבות הפסיקו בדיוק כשהיה כסף ונסעו כשלא היה, וכן על כל שאר הטענות של הרב. ועליך אני תמה מדוע אתה נוטה יותר להאמין לחוקרים פורקים שהאג'נדה שלהם ברור, לאשר איש א...
על ידי שבילי דנהרדעא
ב' פברואר 20, 2017 8:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 71
צפיות: 8737

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא אפיקורסות?

ובגוף השאלה אם מי שכופר במה שמסורה לנו מדור דור דינו ככופר, נזכרתי שר' למה זלמן פסל לעדות אלו הכופרים בזוהר, נראה שדעתו ז"ל היה כן. ומסתבר מאד, כי מהי"ת שמותר ללמוד בספרי הרמב"ם, הרי בדורו שרפו את זה, ומהי"ת שהר"ר יונתן היה צדיק, הרי בדורו היה שערערו בו, אלא ע"כ קבלת הד...
על ידי שבילי דנהרדעא
ב' פברואר 20, 2017 8:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 71
צפיות: 8737

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא אפיקורסות?

מינות זה כל כולה שקר, והאומר כשיטתם הוא מין, כגון מי שאומר אין נבואה, או תורה לא משמים, וכל כיוצא בו. על אפיקורסות אפשר לדון, כי המבזה ת"ח הוא אפילו אם באמת טעה. כל הנידון אצלנו הוא מחמת מינות, (בלשונינו תמיד מערבבים בין שני הדברים, ולפיכך כתבתי בכותרת אפיקורסות והכוונה הוא מינות,) כי אפילו אם ...
על ידי שבילי דנהרדעא
ב' פברואר 20, 2017 10:10 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א
תגובות: 159
צפיות: 24535

Re: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א

מיד לאחר השואה בשווייץ
על ידי שבילי דנהרדעא
ב' פברואר 20, 2017 10:06 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א
תגובות: 159
צפיות: 24535

Re: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א

עת הגעתו לשוייץ כשניצל מידי הנאצים הארורים ימש"ו בשנת תש"ה.
על ידי שבילי דנהרדעא
ב' פברואר 20, 2017 9:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 71
צפיות: 8737

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא אפיקורסות?

לכאורה יש כאן 'אפיקורסות' במובן המקורי של המילה - מבזה ת"ח, באופן שה'חוקר' מרגיש עצמו כחכם יותר מכל האמוראים (אין הטענה כאן על עצם האמירה שאמורא היה מסוגל לטעות, אלא על הגישה שאני חכם יותר מהם). אבל לכאו' לא 'אפיקורסות' במובן הנפוץ של המילה, שהרי אינו כופר בשום דבר מתורה שבכתב או שבע"פ (א...
על ידי שבילי דנהרדעא
ב' פברואר 20, 2017 12:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבנים שהתפרסמו מאד בדורם ונשתקע שמם
תגובות: 93
צפיות: 12750

Re: רבנים שכמעט ונעלם זכרם

התואר 'נעלם זכרו' מתאים אליו במיוחד, עי' בנדון זה בקובץ בית אהרן וישראל: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=13035&pgnum=117 ככל הנראה אתה מתכוין לדף זו http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=13035&st=&pgnum=119 ועי' עוד http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=13033&...
על ידי שבילי דנהרדעא
ב' פברואר 20, 2017 12:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 71
צפיות: 8737

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא אפיקורסות?

מה בעיה להגיד שהסתמות מאוחרות לרבינא ורב אשי? ומה בעיה להגיד שאמורא טעה במשהו, בית דין גדול יטעו בהוראה, ומה בכך? . אני ממש לא מבין אותך, להגיד שאמורא טעה במשהו זה הירוס כל התורה כולה, כי יבא אחד ויאמר נראה לי - שחלילה - רבא או רב אשי טעו בזה ואני חולק על זה, וכי יעלה על הדעת לומר כן, א"כ גם ב...
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 19, 2017 11:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 71
צפיות: 8737

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא אפיקורסות?

[לקישור של הנ"ל אני חסום], הנה מתוך ויקיפדיה שיטת הרבדים היא שיטה חינוכית ללימוד התורה שבעל פה, ובעיקר התלמוד הבבלי, שפותחה על ידי הרב ד"ר פנחס היימן. השיטה מדגישה את ההבחנה המחקרית בין הרבדים השונים שבטקסט התלמודי - בין הדורות השונים, ובין דברי האמוראים לסתמא דגמרא, דהיינו האמירות שאינן ...
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 19, 2017 9:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 71
צפיות: 8737

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא אפיקורסות?

יש הרבה דברים שנאמרו בגמרא, ורק חז"ל יכלו לומר כן, כמו תיובתא דרבא תיובתא, והאם מישהו יאמר היום תיובתא על רבא, לא תתיחס אליו כאפיקורס?
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 19, 2017 8:57 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבנים שהתפרסמו מאד בדורם ונשתקע שמם
תגובות: 93
צפיות: 12750

Re: רבנים שכמעט ונעלם זכרם

הרב הנ"ל היה חסיד וגאון מפורסם מאד, והיה חתנו של הרב מלימנוב זצ"ל, שמא גם הרב מלימנוב נכנס לקטוגריה של רבנים שנעלם זכרם, אבל איני יודע יותר פרטים עליו.
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 19, 2017 8:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 71
צפיות: 8737

שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?

כידוע גדולי ישראל מכל החוגים יצאו בעוז נגד השטיה שפיתחו כמה אקדמאיים המכונה שיטת הרבדים , עיקר ההתנגדות הוא כיון שאמונתינו המקובל מרבותינו מדור דור הוא שהתלמוד נחתמה ע"י רבינא ורב אשי, ושיטה זה סותר קבלה זו, וגם המחשבה שאמוראים מתקופה מאוחרת לא פירשו נכון דעת האמוראים הקודמים (עפ"ל) סותר ע...
על ידי שבילי דנהרדעא
ה' פברואר 16, 2017 9:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבנים שהתפרסמו מאד בדורם ונשתקע שמם
תגובות: 93
צפיות: 12750

Re: רבנים שכמעט ונעלם זכרם

חיים ושלו' כתב:
ואמו של המחבר היתה בתו של הרב הגאון המפורסם מוה' יצחק חיות ר"י דק"ק דראהביטש והיה דיין ורא"ד בק"ק ליסקוי...


האם הר"ר יצחק חיות המוזכר פה הוא זקינו של המהר"ץ חיות?
על ידי שבילי דנהרדעא
ג' פברואר 14, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מגרע הניסים ומגביר הטבע
תגובות: 47
צפיות: 6306

Re: מגרע הניסים ומגביר הטבע

לפי ההבנה שלך בדברי הרמב"ן אין בעצם שכר ועונש בעולם הזה? בעיקר קשה לי על עונש אם האנשים מסורים לטבע אז כשם שיתכן ששומר המצוות יסבול גם יתכן שהרשע יזדמן לו ע"פ טבע חיי אושר. כשלמדתי את דברי הראשונים בנושא לפני כמה שנים, יצא לי שהרשעים נעזבים למקרים כך שאין הקב"ה מגן עליהם מפני מקרים ר...
על ידי שבילי דנהרדעא
ג' פברואר 14, 2017 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בצורת האותיות ח'ל'ק'ה' - שיטת הרב הס
תגובות: 4
צפיות: 1061

Re: בצורת האותיות ח'ל'ק'ה' - שיטת הרב הס

הלמ"ד היא דעת הגר"א. וכן עושה למעשה שנים רבות הגר"מ שטרנבוך שליט"א. מעניין שהכתב 'שלנו' פחות או יותר הוא כבר 450 שנה (תקופת המהרש"ל).. עבר הרבה שינויים מאז, למשל האל"ף הרגל השמאלי היה יותר מחובר לקצה, ועפ"י המבואר בראשונים בב"ש ועוד שינוי אותו בדורות האחרונים...
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 12, 2017 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלו שפוסקים מהמקורות ולא מהמסורה יכולים לסמוך על הרמ"א?
תגובות: 8
צפיות: 1149

Re: אלו שפוסקים מהמקורות ולא מספרים יכולים לסמוך על הרמ"א?

כנראה שלא הבנת מה שאמרו לך.
כל דבר שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג. זה מה שחז"ל אמרו, וזה פסק ברור.
ומה דפסקי הרמ"א לא היה סתם מנהגים, אלא המנהג היה דרך פסיקה.
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 12, 2017 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה ממי שאין לו מידות טובות
תגובות: 3
צפיות: 805

Re: תורה ממי שאין לו מידות טובות

אם הרב דומה למלאך ה' צבאו' יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו.
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 12, 2017 11:09 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עצים שמסתירים שמש לשלוש שעות?
תגובות: 42
צפיות: 4612

Re: עצים שמסתירים שמש לשלוש שעות?

החוש מעיד שמי שנמצא על ההר אינו יכול לראות גובה ההר, רק מי שנמצא למרגליות ההר, שמא מציאות זו יכול באיזשהו אופן לתרץ הסיפור.
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 12, 2017 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שער כתיבות מורי - לראשונה זה כחמש מאות שנה!
תגובות: 26
צפיות: 4053

Re: שער כתיבות מורי - לראשונה זה כחמש מאות שנה!

כמה כרכים בסה"כ? ומה המחיר אם אני קונה כולם ביחד?
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 12, 2017 1:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 99
צפיות: 13305

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:אני קריתי הרבה ספרים, חלקן ממשכילים שלא אהבו את המצב וחלקם מאדוקים שנהנו ממנה,

אין אדם משים עצמו רשע.
על ידי שבילי דנהרדעא
א' פברואר 12, 2017 12:42 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו
תגובות: 61
צפיות: 7980

Re: הגאון הגדול ר' מיכאל דוב ווייסמאנדל זצוק"ל - להיו"ד ו' כסלו

ראיתי היום בשם תלמידו כ"ק אדמו"ר הרה"ג ר' יעקב יוסף האלברשטם שליט"א.
הנהלת הישיבה החליטו להתחיל לתת לתלמידים מיץ תפוזים בארוחת בוקר, לאחר כמה ימים התרעם ר' מיכאל בער " מאז שהתחילו לתת מאראנצ"ן זאפ"ט (מיץ תפוזים), ניכר התרשלות בלימודים"!
על ידי שבילי דנהרדעא
ש' פברואר 11, 2017 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התואר "מרן" למרן הב"י אצל האשכנזים
תגובות: 1
צפיות: 645

התואר "מרן" למרן הב"י אצל האשכנזים

מי הראשון אצל האשכנזים שמכנה את מרן הב"י בתואר "מרן", ביטוי שבדר"כ הספרדים השתמשו בו להב"י?
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 36
צפיות: 4154

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

כמובן שאין כוונת הגרע"י חלילה שהזוהר הפריז על המידה, אלא מתרעם על הפוסק שפסק כהבעל מצת שמורים להלכה שמי שאינו מניח תפילין דר"ת הרי"ז בכלל קרקפתא בגלל דתרווייהו נכונים, ועיקר טענתו הוא איך הביא דברי קבלה לפסק הלכה.
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 36
צפיות: 4154

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

קראקובער כתב:מה קשה להבין? הוא אוחז שהסדר אינו לעיכובא ויש עוד שאחזו ככה.

לשון הזוה"ק הוא דתרווייהו צריכי, הובא לעיל בתוך דברי השו"ת יבי"א.
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 8:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 36
צפיות: 4154

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

לא סברא, ולא הגיון, כשבעלי רוה"ק אומרים דבר, זה ממש לא צריך שיהא מסתבר לנו.
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 2:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 36
צפיות: 4154

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

האם זאת השקפתך, שיערב לך.
אני חינכתי שכשמדברים מאנשים גדולים ועניינים גדולים אני לא חייב ואני לא יכול להבינם.
אם הם באים מגמ' או מראשונים, אפשר להקשות אם אני רואה להיפך, אבל להקשות מסברא על עניינים גדולים כזה, אני לא חושב שזאת המהלך.
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 36
צפיות: 4154

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

תגיד לי, הרי אתה צריך להבין הכל, האם מה שאמר האריז"ל ששני הזוגות אמת, ולא כמו כל מחלוקת שרק צד אחד אמת, האם זה אתה כן מבין?
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תודה לחברים היקרים שעוסקים בצרכי צבור הי"ו
תגובות: 2
צפיות: 772

תודה לחברים היקרים שעוסקים בצרכי צבור הי"ו

תודה להרב גבאי האוצר על עריכת המפתחות על המועדים וכשרות. להרב חיים ושלום על עריכת המפחות לסת"ם ולרבית ולשבת. ולהרב צולניק על עריכת המפתח על פורים. וכמו כן תודה להרב מעט דבש על המפתחות הקטנים שעושה בתוך כל נידון לחבר בין נידון לנידון. אני אישית נעזרתי עם המפתחות, ע"כ אני מביע תודתי ברבים. ו...
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 36
צפיות: 4154

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

מותר לשאול שאלות, אבל לא מהגיון, כי הגיוני מה שהם אמרו, ולא דעת בעה"ב דידן.
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 12:58 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המשקפיים של החזון איש?
תגובות: 72
צפיות: 9813

Re: המשקפיים של החזון איש?

מתפעל כתב:איך הגיעו משקפי החזון איש להגאב"ד הנ"ל? הוא קנה אותם?


יישר כח בקרו.

לא, איזה בעל חנות של משקפיים בברוקלין קנה אותם,והוא השאיל אותם כנראה להגאב"ד.
על ידי שבילי דנהרדעא
ו' פברואר 10, 2017 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?
תגובות: 36
צפיות: 4154

Re: יתכן שבמדבר הניחו שני זוגות תפילין?

כלומר ההגיון שלך חולק על המקובל האלקי בעל המצת שמורים והא"ח?
על ידי שבילי דנהרדעא
ה' פברואר 09, 2017 11:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 99
צפיות: 13305

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

יש לי הרהורי דברים, אשתף אתכם. אומרים שבזמנינו אין לעבוד, כי המציאות הוא היוצאים לעבודה נוחים להיחלש מבחינה רוחנית. ונכון הדבר כי בזמנינו נחשפים לדברים שלא היו נחשפים פעם. אבל, וכי לשעבר לא היו נוח להתקלקל בעבודה, וכי אלו שעבדו וסחרו עם הגויים לא היו נחשפים לדברים אחרים יותר מיושבי ביהמ"ד, אתמה...
על ידי שבילי דנהרדעא
ה' פברואר 09, 2017 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש חיוב כהיום לגור בירושלים?
תגובות: 21
צפיות: 2028

Re: האם יש חיוב כהיום לגור בירושלים?

קו ירוק
אף אחד לא דן על חיוב, גם החת"ס לא אומר שהוא חיוב, זה דבר שהשכל מחייבתו, אבל אי אפשר להצביע על שום מצוה בתורה שזה מחייבו.
על ידי שבילי דנהרדעא
ה' פברואר 09, 2017 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש חיוב כהיום לגור בירושלים?
תגובות: 21
צפיות: 2028

Re: האם יש חיוב כהיום לגור בירושלים?

הטענה אכן נכונה, הרי עיה"ק והמקדש כלילת יופי משוש כל הארץ אשר לכו"ע קדושתה לא בטלה, שועלים הלכו בו, פריצים ופרוצות הולכים ברחובותיה, ומזלזלים בקדושתה, והכל בעידוד של ממשלת ישראל, מי ביקש זאת מידכן רמוס חצרי, ובאמת אנו חייבים לעשות ככל מה שבידינו להציל קדושתה. אמנם ללכת לגור שם במצב כזה, אי...

עבור לחיפוש מתקדם