מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 584 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טברייני
ו' אוקטובר 11, 2019 10:55 am
פורום: עזר אחים
נושא: ימי זיכרון לקהילות השונות נספו בשואה
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: ימי זיכרון לקהילות השונות נספו בשואה

הפצת המעיינות כתב:למה צריך? המכלול?


בפועל כן בכוח הרבה יותר מזה.
על ידי טברייני
ו' אוקטובר 11, 2019 10:17 am
פורום: עזר אחים
נושא: ימי זיכרון לקהילות השונות נספו בשואה
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: ימי זיכרון לקהילות השונות נספו בשואה

בינתיים מצאתי כמה:

ו' בחשוון - סלונים.

כ' בסיוון - סאטמר.

כ"ז בסיוון - פוניבז'.
על ידי טברייני
ו' אוקטובר 11, 2019 10:16 am
פורום: עזר אחים
נושא: ימי זיכרון לקהילות השונות נספו בשואה
תגובות: 3
צפיות: 79

ימי זיכרון לקהילות השונות נספו בשואה

מי יודע על ימי זיכרון לקהילות השונות באירופה?
אודה במאד מאד לכל סיוע.
על ידי טברייני
ב' יולי 08, 2019 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

חד ברנש כתב:מעניינו של האשכול:
סיפר ר' טוביה פרשל:


יישר כח גדול דבר זה יהיה לי לעזר רב.
על ידי טברייני
ב' יולי 08, 2019 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

יש להאי'ר למה שכתב הגאון רבי שבתאי ליפשיץ זצ"ל בספר תפארת יעקב (פרשת בראשית דף ח סע"ד) וז"ל, או יאמר, זה ספר תולדות אדם, למי שזיכהו השי"ת להוציא לאור ספר בחידושי תורה, הוא תולדות האדם, פירוש, כמו מי שנולד לו בן קורא אותו על שם אבותיו, כמו שמצינו במשפחה הקדושה משפחת רבינו הקדוש ר...
על ידי טברייני
ב' יולי 08, 2019 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

הרב עובדיה עשה זאת בראשי תיבות יחד עם שמו 'יביע אומר' , יביע ר"ת עובדיה יוסף בן יעקב ועיי"ש בהקדמה שמצוטט מרבותינו בכבוד הדבר לקרוא ע"ש אבותיו. תודה, לא מצאתי, אשמח למיקוד. ח"ב בפתיחה: קראתי לחיבור זה בשם יביע אומר לרמוז על שמי, כי ר"ת יבי"ע (למפרע) עובדיה יוסף בר' יעק...
על ידי טברייני
ב' יולי 08, 2019 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

תורה מפוארת כתב:
טברייני כתב:הרב עובדיה עשה זאת בראשי תיבות יחד עם שמו

'יביע אומר', יביע ר"ת עובדיה יוסף בן יעקב

ועיי"ש בהקדמה שמצוטט מרבותינו בכבוד הדבר לקרוא ע"ש אבותיו.


תודה, לא מצאתי, אשמח למיקוד.
על ידי טברייני
ב' יולי 08, 2019 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

דמשק כתב:אבי עזרי ע"ש אביו ר' עזריאל.


תודה רבה.
על ידי טברייני
ב' יולי 08, 2019 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

השם אמרי אמת מגור נקרא כן א' ברהם מ' רדכי ר' בקה י' וכבד אמת , [נציין כי לא הוא זה שעשה את השם]. מעניין מאוד שהזכירו את שם האם ולא הוזכר כלל שם האב (יהודה לייב). כעין זה שאחרים קראו על שם אבי המחבר ניתן למצוא בכך שהשם משמואל הדפיס את ספרו של אביו וקרא לו אבני נזר לרמז בו שם אביו ושם אבי אביו רבי זא...
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

בברכה המשולשת כתב:חכם צבי ר"ת שמו ושם אביו


האם משום כך הוא קרא לספר כך, הרי בשמו הטבעי צבי (הירש) מוזכר כבר שם אביו יעקב צ'בי ב'ן י'עקב.

אמנם בנו קרא לעצמו על שם אביו יעב"ץ י'ע'קב ב'ן צ'בי, ואף קרא לאחד מספריו שאילת יעב"ץ.
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

כמו כן כתב רבינו השערי ישר, שקרא לספרו כן משום שהוא ראשי תיבות של הוריו י'צחק ש'מואל ור'חל.
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

יש להאי'ר למה שכתב הגאון רבי שבתאי ליפשיץ זצ"ל בספר תפארת יעקב (פרשת בראשית דף ח סע"ד) וז"ל, או יאמר, זה ספר תולדות אדם, למי שזיכהו השי"ת להוציא לאור ספר בחידושי תורה, הוא תולדות האדם, פירוש, כמו מי שנולד לו בן קורא אותו על שם אבותיו, כמו שמצינו במשפחה הקדושה משפחת רבינו הקדוש ר...
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

הרב מאיר מזוז הספיד את רבי רפאל כדיר צבאן באזכרת השבעה ואמר שיש כבוד רגעי ויש כבוד נצחי
וקריאת ספר על שם האב זהו כבוד נצחי , וכן המנוח הרב צבאן קרא לספרו זרע יעקב על שם אביו.

(הובא בספרו מגדולי ישראל ח"ג)
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

רבי יהונתן אייבשיץ שכמעט ולא זכה לקיים כבוד אם בכלל ואף אביו נפטר כשהיה בן 12 קרא לספריו על שם אביו - כרתי ופלתי - גימטריא - יהונתן נתן נטע (אביו נקרא רבי נתן נטע). וכן בני אהובה , בנ"י ר"ת יהונתן בן נטע. וכן בינה לעתים , בינה ר"ת יהונתן בן נטע. כן כתב בהקדמת הכרתי ופלתי (הספר היחיד ש...
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

כעין זה האפיקי ים - נקרא רבי יחיאל מיכל ואביו מרדכי יונה, כך שבמילה י"ם רמז גם לשמו וגם לשם אביו.
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

והרב חיד"א קדמו בזה ברכי יוסף - ר"ת - יוסף בן כבוד רבי יצחק. וכן נהג ב מחזיק ברכה - הוא כותב ששם הספר הוא אותיות - קח"י בכמהר"ז, הוא אדוני ועטרת ראשי אבא מרי זלה"ה. ככל הנראה כוונתו לומר שהוא ראשי תיבות של ק'טן ח'יים י'וסף (לא כמו שראיתי מי שפתח 'קדוש', שהרי לא יכתוב על עצמו...
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

הרב עובדיה עשה זאת בראשי תיבות יחד עם שמו

'יביע אומר', יביע ר"ת עובדיה יוסף בן יעקב
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

גם רבי ברוך בער ליבוביץ קרא לספרו ברכת שמואל על שם אביו רבי שמואל דוד ליבוביץ.

(יצויין שספרו נכתב על ידו אך עם פרוץ מלחמת העולם השנייה לא היה סיפק בידו להדפיסו, ולאחר שנפטר בשנת ה'ת"ש, כיבדוהו בניו והוציאו ספרו שבו כיבד את אביו.)
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

רבי ניסים קרליץ בחוט שני (כאו"א סקי"ג) פוסק זאת להלכה:

המחבר ספר ובו חידושי תורה, והוא ספר העולה על שולחן מלכים, שאביו מתכבד בו, מן הראוי להזכיר בו את שם אביו דבזה מקיים מכבדו במותו.
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 12:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

החוות יאיר מתאר בהקדמה את סבתו כאשה משכלת ו'תלמידה חכמה', ומכיון שכל אבותיו זכרם בספריהם ובבניהם ותלמידיהם והיא לא זכתה לכך,
הוא קורא לספרו חוות יאיר על שמה 'חוה'.
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

בזמנינו ניתן לראות את ספרו של הסטייפלער (עה"ת) ברכת פרץ שנקרא על שם אמו ברכה ואביו חיים פרץ.
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

Re: קריאת שם ספר על שם אביו

כמדומה שהמפורסם מכולם הוא רבינו הנודע ביהודה שנקרא רבי יחזקאל לנדא אך קרא לספרו נודע ביהודה על שם אביו.

כמו כן קרא לספרו על הש"ס (צל"ח) ציון לנפש חיה על שם אמו חיה.
על ידי טברייני
א' יולי 07, 2019 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שם ספר על שם אביו
תגובות: 32
צפיות: 858

קריאת שם ספר על שם אביו

באשכול זה ברצוני ללקט את המחברים (גדו"י בעיקר) שקראו לספריהם בשם הוריהם

והמסתעף.

אודה מראש לכל הערה עזרה ותוספת, היו ברוכים.
על ידי טברייני
ג' מאי 14, 2019 12:48 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מי היו מייסדי ישיבת 'אור תורה' בטבריה?
תגובות: 78
צפיות: 8200

Re: מי היו מייסדי ישיבת 'אור תורה' בטבריה?

יש להם כולל פעיל בבניין השני מול בניין הקבר. פעיל? לא ביקרתי שם בשעות הלימוד, אך ניכר שיש שם פעילות. לומדים שם מדי יום עשרות בודדות של אברכים. (ביודעם ומכירם קא אמינא) אדרבה ואדרבה אבל חו''ר הפורום משתדלים לדייק בלשונם וזה נראה לי קצת גוזמא דייקתי בלשוני, עשרות בודדות. ומדוע זה אינו נקרא פעיל?
על ידי טברייני
ב' מאי 13, 2019 11:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מי היו מייסדי ישיבת 'אור תורה' בטבריה?
תגובות: 78
צפיות: 8200

Re: מי היו מייסדי ישיבת 'אור תורה' בטבריה?

לומדים שם מדי יום עשרות בודדות של אברכים. (ביודעם ומכירם קא אמינא)
על ידי טברייני
ב' מאי 13, 2019 11:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 107
צפיות: 20535

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

כמעט השתכנעתי לומר הלל הגדול והרגיל ועוד. דא עקא שכל שנה מזיזים את זה ליום אחר בגלל יום הזכרון שלפניו או בגלל שבת שלאחריו. מצטער מאוד, לא שמעתי מימי על כזה "חג". לא בתורה ולא בחז"ל. משהו שגוי בתאריך הזה או בהחלטת מועצת הרבנות הראשית הרוממה. יסלח לי מר, הציניות שלך אינה במקומה, גם אם ...
על ידי טברייני
ג' מאי 07, 2019 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בכל יום
תגובות: 40
צפיות: 2865

Re: ברכת כהנים בכל יום

עכשיו שמתי לב לדבריו של הרב טברייני, ובמחילת כבודו, פה עיר האבות באר שבע ת"ו הכהנים נושאים כפיהם כל יום. השבת התפרסם בעלון 'בית נאמן' שמנהג ג'רבה [כמדומה חוץ מיישוב אחד שם] שהכהנים אינם נושאים כפיהם בכל יום ואכן יש כאן וביישובים הסמוכים קהילות גדולות של יוצאי ג'רבה המשמרות מנהג זה, אפשר שעובדה...
על ידי טברייני
ב' מרץ 04, 2019 12:44 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ויקיפדיה חרדית
תגובות: 118
צפיות: 29868

Re: ויקיפדיה חרדית

נראה לי שזה המקום לציין: הערך הויקיפדי על הרב חיים יוסף יעקובוביץ מועמד כעת ל הצבעת מחיקה (העילה העיקרית: חוסר חשיבות אנציקלופדית) . לפי כיוון ההצבעה העיקרי, שהוא כעת די שלילי, כדאי להעביר ל ערך בהמכלול את כל מה שנתחדש בו בזמן האחרון, לעבדה ולשמרה (יעויין עוד כאן ). תודה רבה, עידכנתי במכלול, וכן הת...
על ידי טברייני
ב' מרץ 04, 2019 12:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדרן שהגיע לפסיכולוג - דרוש מקור
תגובות: 3
צפיות: 508

Re: בדרן שהגיע לפסיכולוג - דרוש מקור

אאל"ט זו בדיחה עממית מוכרת, אבל החיפוש הניב את זה (מקור תורני עם הפניה לספר)... http://www.dirshu.co.il/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A5-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%A1%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8-%D7%9...
על ידי טברייני
א' מרץ 03, 2019 11:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: בדרן שהגיע לפסיכולוג - דרוש מקור
תגובות: 3
צפיות: 508

בדרן שהגיע לפסיכולוג - דרוש מקור

בעלי המוסר בדורנו (ועוד) מספרים:
יהודי שנכנס לפסיכולוג והתאונן על כך שנכנס מפעם לפעם לדכאון,
הפסיכולוג המליץ לו על בדרן מסויים שמופיע ומשמח את לבבות האנשים.
אמר לו הפציינט, 'אני הוא אותו בדרן'...

היש מי מחכמי ורבני הפורום היודע מהו המקור לכך???

ואקדמנו בתודה, עמוס.
על ידי טברייני
ג' פברואר 19, 2019 10:10 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ויקיפדיה חרדית
תגובות: 118
צפיות: 29868

Re: ויקיפדיה חרדית

ראשית, כל הכבוד לעורכי וחברי 'המכלול' על העבודה הקשה שהם עושים. מה שרציתי להראות בזה, עד כמה קשה ומסובך לשמור על ה'דו פרצופים' הזה, שהרמה תהיה גבוהה מחד והתוכן יהיה נקי מאידך, ועיניכם הרואות שגם בזמן שהרמזור האדום עובד כמעט רצוף בערכי המכלול, עדיין לא נמלטו מטעויות גסות. אתה צודק ב'כל הכבוד', ואתה ...
על ידי טברייני
א' פברואר 17, 2019 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2803
צפיות: 247026

Re: שלום זכר מטעם הקבלת פני רבו

שבענו מטובך כתב:חפש באוצה"ח שלום-זכר [ה]מטרוניתא, ותמצא מבוקשך.


תודה רבה.
על ידי טברייני
א' פברואר 17, 2019 2:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2803
צפיות: 247026

שלום זכר מטעם הקבלת פני רבו

בשבת קראתי בעלון של אחד הסמינרים בצפון (גור חצור) שהמנהג של 'שלום זכר' יש הסוברים שהוא מדין 'הקבלת פני רבו'. (אינני זוכר במדוייק, מקוה שלא שגיתי)

אודה במאד מאד למי שיש בידו מקור לדברים או תוספת הבהרה.
ואקדמנו בתודה.
עמוס.
על ידי טברייני
ד' פברואר 13, 2019 11:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 948
צפיות: 135763

Re: רבי יצחק רייטבורד - קהלת יצחק ובית יצחק.

סליחה. ראיתי רק כעת. הוא קבור בהר הזיתים. אני הקטן צאצא של אחיו. אחד מצאצאיו שלו (מישהו מאמריקע) הוציא לאור ספר על המשפחה (לא ראיתיו, ולפי מה שהבנתי יצא לאור לפני הרבה מאוד שנים) ושם יש גם אילן יוחסין מסודר (האילן מצוי בבית הוריי, אבל ייקח לי הרבה זמן למצוא אותו) תודה רבה! מעניין שבאתר עיר דוד לא נ...
על ידי טברייני
ד' פברואר 13, 2019 1:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 948
צפיות: 135763

Re: רבי יצחק רייטבורד - קהלת יצחק ובית יצחק.

תודה רבה! מעניין שבאתר עיר דוד לא נמצא השם יצחק רייטבורד, אולי הם כותבים זאת אחרת https://mountofolives.co.il/he/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%91%D7%A8/?my_search=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7%20%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%93 איך קראו לסבא שלכם? ובמה עסק? כתבתי עליו ערך במכלו...
על ידי טברייני
ד' פברואר 13, 2019 1:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 948
צפיות: 135763

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

כרמי שלי כתב:
ושא_נס כתב:מחפש פרטי הרב יצחק רייטבארד (רייטבורד), מחבר ספר קהלת יצחק (ווילנא תר"ס) ועוד.

נתבקש מכבר, ללא הועיל בינתיים.


את כל אשר הצלחתי לדלות, כתבתי בערכו, מקווה שהוספתי משהו.
על ידי טברייני
ד' פברואר 13, 2019 12:12 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי עזרא ובנו רבי חיים טוויל
תגובות: 5
צפיות: 1190

Re: רבי עזרא ובנו רבי חיים טוויל

ליקטתי את עיקרי הדברים מכאן ומעוד מקומות וערכתי את ערכו במכלול
רבי עזרא טוויל

אשמח לחוות דעתכם.
על ידי טברייני
א' פברואר 10, 2019 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורים קטן דטבריה - א"א תחנון
תגובות: 5
צפיות: 1166

Re: פורים קטן דטבריה - א"א תחנון

האם פורים דטבריה אינו בד' כסלו? כל תושב טבריה יודע כי ישנם מספר ימים בשנה , אשר מצוינים בלוח השנה דטבריה כפורים קטן דטבריה אשר בימים אלו נעשו ניסים גדולים ועצומים ע"י רבי חיים אבולעפיא זצוקללה"ה וכמפורט בספר זמרת הארץ לחתנו רבי יעקב בירב עי' בריש עמ' 19 https://www.otzar.org/wotzar/Book.a...
על ידי טברייני
א' פברואר 10, 2019 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורים קטן דטבריה - א"א תחנון
תגובות: 5
צפיות: 1166

Re: פורים קטן דטבריה - א"א תחנון

ש. ספראי כתב:האם פורים דטבריה אינו בד' כסלו?


בין היתר.
על ידי טברייני
ה' ינואר 10, 2019 10:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 101
צפיות: 11359

Re: דברי תורה מבבא סאלי

מה שנכון נכון כתב:
מאור ישראל.PDF


תודותיי.

עבור לחיפוש מתקדם

cron