החיפוש הניב 286 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טברייני
א' מאי 27, 2018 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 23
צפיות: 201

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

יש איזה סיפור על הט"ז כמדומה שלא רצה להחליף טליתו. ודו"ק. יש לכם מקור? זה מאוד יעזור לי. מצאתי באתר של הידברות: מדוע לא רצה הט"ז להחליף את טליתו גם לאחר שנתבלתה מעט? שמעתי שמספרים על רבינו הט"ז שכאשר הטלית-גדול שלו נתבלתה, החליטו נשים צדקניות בעיר לבוב להחליפה בטלית חדשה, אך כאש...
על ידי טברייני
א' מאי 27, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 23
צפיות: 201

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

אני עורך כעת מאמר בענין זה, אשמח למקורות שונים בענין. ובעיקר חשוב לי דוגמאות (לצורך דיון והשוואה). תנסה לראות בצרופה, מסתמא יוסיף לך: אשר שמתי ביתו ערבה_ השימוש המשני בערבות הלולב וההושענות למנהג איטליה הקדום.pdf יישר כח, עברתי על הדברים במהירות (ובל"נ אקרא את כל המאמר) ברם נראה שהוא לא עוסק ב...
על ידי טברייני
א' מאי 27, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 23
צפיות: 201

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

מצאתי שנכב"ב ב'עיון הפרשה' ''בענין ללמוד מספרים ישנים. הנה מצינו בכמה מקומות ענין 'הואיל ואיתעביד בה מצוה חדא ליתעבד בה מצוה אחריתי'. ויש להסתפק אם יש לאדם להעדיף ללמוד בספר שכבר למדו בו הרבה מהאי טעמא. (וידוע מה שאמר הגרעק"א לבנו ''אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה נדפס על ניר יפה בד...
על ידי טברייני
א' מאי 27, 2018 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 23
צפיות: 201

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

אחת הדוגמאות שהביאו היא מפתילות של חנוכה. לא בדקתי בפנים. פתילות חנוכה מוזכרים בסי' תרע"ג סעי' ד' אין חוששין לפתילות להחליפם עד שתכלה: ובפשטות משמע שאין בכך כל ענין, רק שאין חשש של ביזוי מצוה. וא"א ללמוד מכאן להואיל ואיתעביד וכו'. ובמשנ"ב שם (סקל"א) כתב דאדרבה הם נוחין להדליק יו...
על ידי טברייני
ש' מאי 26, 2018 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 23
צפיות: 201

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

אחר עלעול מהיר בדברי רבותינו הנ"ל ותוך הבטחה להעמיק בדברים יותר, אודה מכל הלב לכל המשיבים והמסייעים. אך עתה יש לשאול, דהנה כל הדוגמאות הנ"ל עוסקות בשתי מצוות שונות, אך האם יש ענין כזה גם באותה מצוה? דהיינו האם יש ענין ללמוד בספר שכבר למדתי בו או לא? האם יש ענין ליטול ביום ב' דסוכות אותו לו...
על ידי טברייני
ו' מאי 25, 2018 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 23
צפיות: 201

הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

אני עורך כעת מאמר בענין זה, אשמח למקורות שונים בענין. ובעיקר חשוב לי דוגמאות (לצורך דיון והשוואה) ואפתח במה שאני זוכר כרגע: א. עירובי חצירות / תבשילין / תחומין - לבצוע עליהם בשבת ללחם משנה, או לברך עליהם 'המוציא'. ב. הדס של ד' מינים - לברך עליו במוצ"ש. ג. ערבה של ד' מינים / של הושענות / וכן לול...
על ידי טברייני
ד' מאי 23, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!
תגובות: 14
צפיות: 230

Re: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!

רבי חלמיש, יישר כח גדול, הושעתנו!
על ידי טברייני
ד' מאי 23, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!
תגובות: 14
צפיות: 230

Re: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!

בשביל לשאול 'קושיא' על המאירי מהבא"ח פתחת אשכול חדש..?! הלימוד בשבת מתקן בעולם העליונים פי אלף מה שלימוד באמצע השבוע מתקן. אבל אין זה נוגע כלל, לכמה ת"ח הלומד יהיה, שזה תלוי אך ורק במספר השעות שהוא משקיע. הבנתי, הבעלי בתים שלומדים קצת גמרא עם שוטנשטיין בשבת מתקנים יותר בעליונים מאלו שלומד...
על ידי טברייני
ד' מאי 23, 2018 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!
תגובות: 14
צפיות: 230

Re: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!

תוכן כתב:הלימוד בשבת מתקן בעולם העליונים פי אלף מה שלימוד באמצע השבוע מתקן. אבל אין זה נוגע כלל, לכמה ת"ח הלומד יהיה, שזה תלוי אך ורק במספר השעות שהוא משקיע.


הואיל ואינני יודע מהו מקור הבא"ח אינני יכול להתווכח עמכם, אך זה עדיין משאיר את הקושיא במקומה.
על ידי טברייני
ד' מאי 23, 2018 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!
תגובות: 14
צפיות: 230

Re: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!

המעיין כתב:פורים הגיע?


מחמת שפורים עבר אין לכם מה לענות?
על ידי טברייני
ד' מאי 23, 2018 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!
תגובות: 14
צפיות: 230

בעה"ב לומד יותר מת"ח, הייתכן?!

ידועים דברי המאירי דבשבת על הת"ח להתענג בשינה ועל הבעה"ב להתענג בלימוד תורה. וראה כאן באריכות https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=25265 ומאידך, ידועים דברי הבא"ח שהלימוד בשבת שווה פי אלף מלימוד בחול. ומעתה יש לשאול: ת"ח שיושב ולומד 18 שעות ביממה, כפול ששה ימים בשבוע ...
על ידי טברייני
ד' מאי 23, 2018 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ד' וה' בטביחת מסוכנת
תגובות: 3
צפיות: 77

Re: ד' וה' בטביחת מסוכנת

דוקא באופן של פחת לבעלים או דהמחייב הוא על השחיטה והפיכתה מחיה לשחוטה לא ראיתי דברי האפיקי ים שציינתם, ואינני מונח כעת בסוגיא אך ברור לי שמחיר בהמה קודם שחיטה זול יותר מלאחר שחיטה, וא"כ מנלן לומר שחיוב התורה בטבח הוא בגוונא דפחת, והרבה יותר מסתבר שהמחייב הוא על שינוי מצבה מחיה למתה. ע"כ מ...
על ידי טברייני
ד' מאי 23, 2018 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 48
צפיות: 688

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

חיימשה כתב: ציטוטים ומובאות בענייני ביטחון ואמונה, לברר ולחזק איש את אחיו בעניין גדול זה, אשר דדא ביה כולא ביה!


הציטוט דילי אינו מכתבי הקודש (ולא ממקורות אסורים, חלילה)
אך הוא נוגע לליבי וחיזק אותי המון בימי משבר קשים בפטירת יקיריי...

אבא אינו סוטר לילדו, אם הוא אינו עומד סמוך אליו...
על ידי טברייני
ג' מאי 22, 2018 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד תורה בשבת
תגובות: 10
צפיות: 927

Re: לימוד תורה בשבת

ידוע מש"כ המאירי בשבת קיח: ואני אומר הפך הדברים שהתלמיד ששונה כל ימי השבוע מקיים בשבת עונג שינה שלא יהא שכלו לואה יותר מדאי אבל בעל הבית שמתעסק כל ימות החול בעסקיו ראוי לו להתעסק מעט בשבת בתלמוד תורה דרך עונג יש להוסיף דברי הבא"ח שלימוד תורה בשבת שקול פי אלף מלימוד ביום חול,ובפשטות נקט לש...
על ידי טברייני
ו' מאי 18, 2018 12:55 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שיחה מהגה"ג רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א לאברכים לחג השבועות
תגובות: 2
צפיות: 165

שיחה מהגה"ג רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א לאברכים לחג השבועות

הגה"ג רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א הגיע לעיה"ק טבריא בער"ח סיון בין יתר הדרשות, הוא מסר שיחה לאברכי הכוללים בעיה"ק. לפניכם דבריו המיוחדים, לאחר שערכתי אותם כיד ה' הטובה עלי. אשמח לשמוע כל חוו"ד תגובה הערה הארה וכדו' (מהדו' וורד - שלי, מהדו' פי די אף - לאחר התערבות הגרפיק...
על ידי טברייני
ה' מאי 10, 2018 11:21 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טעם חדש על מעלת ל"ג בעומר
תגובות: 4
צפיות: 199

Re: טעם חדש על מעלת ל"ג בעומר

לפי החשבון האמור, נמצא שאגרות ראשונות הגיעו למקום הרחוק ביותר אחר ל"ה יום מי"ג ניסן, ומאותו יום כבר החלו הרצים לחזור לשושן, עד שחזרו בכ"ג סיון. והנה ל"ה יום מי"ג ניסן הוא י"ח אייר ל"ג בעומר. הרי שביום זה היה התחלה ושלב בביטול הגזירה, שאחר שכבר נתפשט הגזירה בשיא תק...
על ידי טברייני
א' מאי 06, 2018 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיום ההפטרה של פרשת בהר
תגובות: 3
צפיות: 130

Re: סיום ההפטרה של פרשת בהר

כן ראיתי שציין בחומש אור החיים דהרב פומרנץ (עוז והדר) וכתב אחר ארץ זבת חלב ודבש 'יש מסיימים כאן'.
על ידי טברייני
ד' מאי 02, 2018 10:10 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

לא יודע מהיכי תיתי שהמילים בן עמרם משמעותם לגנאי. גם אם היה אומר וכי זו בלבד עשה לנו משה... היו סוברים שבא לספר בגנותו. א. זוהי פשטות דברי רש"י (שהם למעשה דברי הגמ' סוטה לה א), וכך מקובלנו ללומדם. ב. מכל קושיות האחרונים הנזכרים בהודעתי הקודמת, נראה שלמדו כך. ג. רש"י תהלים ד ג כתב, "ע...
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 11:32 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

מחולת המחנים כתב:עיין ליקוטי מוהר"ן ח"א תורה (א) 'לכו חזו'
http://breslev.eip.co.il/?key=2559


חסום לי.
האם אפשר יותר מיקוד?
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 11:31 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

לא יודע מהיכי תיתי שהמילים בן עמרם משמעותם לגנאי. גם אם היה אומר וכי זו בלבד עשה לנו משה... היו סוברים שבא לספר בגנותו. א. זוהי פשטות דברי רש"י (שהם למעשה דברי הגמ' סוטה לה א), וכך מקובלנו ללומדם. ב. מכל קושיות האחרונים הנזכרים בהודעתי הקודמת, נראה שלמדו כך. ג. רש"י תהלים ד ג כתב, "ע...
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 10:27 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: אור הרשב"י ועבודה זרה
תגובות: 20
צפיות: 1383

Re: אור הרשב"י ועבודה זרה

גא"מ להנ"ל בענין אור הרשב"י (וארגון האם שלו) ביודעם ומכירם קאמינא.
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 10:16 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

מצו"ב קובץ בית נאמן אמור עח 110 שם (א-ד) ביאר הגר"מ מזוז דברי הרמ"ע מפאנו שכתב דכל היכא שנקרא רבי שמעון סתם זהו קודם המערה, ואין הלכה כמותו, וכשכתוב רבי שמעון בר יוחאי זהו אחר שיצא מהמערה והלכה כמותו (ראה בפנים באורך.) ושמא משום כך נקרא בר יוחאי שמעלתו היא אחר שיצא מהמערה ומיתקרי בר י...
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 10:13 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

לייטנר כתב:ולכיוון אפשרי לתשובה ראה: מעילה יז ע"ב ופסחים קיב ע"א.


תשש כוחנו מקצרות...
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 10:11 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

לא יודע מהיכי תיתי שהמילים בן עמרם משמעותם לגנאי. גם אם היה אומר וכי זו בלבד עשה לנו משה... היו סוברים שבא לספר בגנותו. א. זוהי פשטות דברי רש"י (שהם למעשה דברי הגמ' סוטה לה א), וכך מקובלנו ללומדם. ב. מכל קושיות האחרונים הנזכרים בהודעתי הקודמת, נראה שלמדו כך. ג. רש"י תהלים ד ג כתב, "ע...
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 10:06 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

ברש"י בפ' בשלח מוזכר שאמרו ישראל "אין לנו אלא דברי ב ן עמרם" לחיוב ועיין במפרשים שם (נראה לי באר בשדה) אלו דברי רש"י שם (שמות יד ד) "ויעשו כן" - להגיד שבחן ששמעו לקול משה ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו אנו צריכים לברוח אלא אמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם. והקשו מפרשי רש&...
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 1:28 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רבי מאיר בעל הנס נקבר מעומד?
תגובות: 8
צפיות: 380

Re: רבי מאיר בעל הנס נקבר מעומד?

לאחר שיטוט במרשתת, מצאתי זאת:
https://www.youtube.com/watch?v=QZcaZpXolDM
הרב מוצפי מבאר שעל מסורת זו שאל מהרח"ו את האר"י ואישר לו זאת.

ומאריך לבאר טעם הענין, האזן שם ותרווה נחת.
על ידי טברייני
ב' אפריל 30, 2018 12:03 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

Re: בר יוחאי, האין זה גנאי?!

כאן נמצאת תשובה אחת (למי שחובב את העלון והסגנון.)
[עמוד 1 ובהמשך בעמודים 3 ו4]
על ידי טברייני
א' אפריל 29, 2018 11:22 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בר יוחאי, האין זה גנאי?!
תגובות: 19
צפיות: 548

בר יוחאי, האין זה גנאי?!

ר' שמעון לביא, פותח כל בית בפיוטו במילים 'בר יוחאי' והנה, ברש"י פר' שלח (במדבר יג ל) כתב שאמר כלב 'וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם , השומע היה סבור שבא לספר בגנותו'. ומשמע שקריאת אדם בשם אביו גנאי הוא לו, וכיצד א"כ ייסדו הפייט באופן זה? יש לי שתי תשובות בדבר, אך עדיין לא יישבו את ליבי. (בעז&qu...
על ידי טברייני
א' אפריל 29, 2018 11:19 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רבי מאיר בעל הנס נקבר מעומד?
תגובות: 8
צפיות: 380

Re: רבי מאיר בעל הנס נקבר מעומד?

קו ירוק כתב:ר"ז קורן אמר לי פעם שה'מעומד' זה שיבוש, וצריך לומר שהוא ציווה שיקברוהו על הצד - על הדרך. אבל אינני בענין כעת.

אם לא ביומא דהילולא, מתי הוא הזמן להיות בענין?!
אשמח אם תוכל בהזדמנות לבאר הענין.
על ידי טברייני
א' אפריל 29, 2018 11:11 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רבי מאיר בעל הנס נקבר מעומד?
תגובות: 8
צפיות: 380

רבי מאיר בעל הנס נקבר מעומד?

ישנה אגדה ומסורת שרבי מאיר נקבר מעומד כמוזכר כאן: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=4657&p=36467&hilit=%D7%A8%D7%91%D7%99+%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8+%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%93#p36467 וכאן: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=24375&p=244286&hilit=%D7%A8%D7%...
על ידי טברייני
ש' אפריל 28, 2018 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בכל יום
תגובות: 33
צפיות: 794

Re: ברכת כהנים בכל יום

בתבונה כתב:בנוסף האם מתפללים במניינים שתחת חסותו נוסח אשכנז?


במנין שלו, לא. בכל שאר המניינים אין קפידא כלל.
על ידי טברייני
ו' אפריל 27, 2018 11:58 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרומת ספרים חלף ביכורים
תגובות: 3
צפיות: 142

Re: תרומת ספרים חלף ביכורים

ובביאור הענין האריך בזה כאן (עמוד שני הטור הימני למטה ואילך)
על ידי טברייני
ו' אפריל 27, 2018 11:47 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרומת ספרים חלף ביכורים
תגובות: 3
צפיות: 142

Re: תרומת ספרים חלף ביכורים

כדברי הרב משנ"נ מצאתי בקובץ דלקמן (אות כ' ובהערה)
על ידי טברייני
ו' אפריל 27, 2018 12:57 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרומת ספרים חלף ביכורים
תגובות: 3
צפיות: 142

תרומת ספרים חלף ביכורים

שמעתי מפי יהודי חשוב שיש ענין לתרום ספרי קודש לפני חג מתן תורתנו והוא כמביא ביכורים.

האם יש לדבר יסוד ומקור?
על ידי טברייני
ד' אפריל 25, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני
תגובות: 19
צפיות: 518

Re: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני

דרומי כתב:אני מחפש מקורות שדיברו על ההיתר להכניס דפים בתוך דפים של ספר תורני, כמו סידור או גמרא וכו'.

כל עזרה תתקבל בברכה.


תשאל את ידידינו החב"דניקים בדבר הכנסת פתקים לאגרות קודש. (או דנימא שאגרות הקודש אינו ממש ספר קודש, או שהקוויטלאך אינם ממש חול.)
על ידי טברייני
ד' אפריל 25, 2018 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עוגה לא אפוי לגבי ברכה
תגובות: 10
צפיות: 279

Re: עוגה לא אפוי לגבי ברכה

מלבב כתב:מה הדין בעוגה עם קמח שיבולת שועל לא אפוי לגבי ברכה?


א. עוגה לא 'אפויה'.
ב. אלא מה נעשה בה, בישול טיגון?
על ידי טברייני
ד' אפריל 25, 2018 12:06 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תארים מופרזים לבנש"ק בן 8
תגובות: 21
צפיות: 938

Re: תארים מופרזים לבנש"ק בן 8

ראיתי תמונות מתוך האהל של הצמח צדק והמהר"ש בליובאויטש ומופיעה שם מצבה שעליה התארים 'ארון הקודש הרה"ק הגאון הצדיק חסיד ועניו' להילד אברהם סנדר בן המהר"ש שנפטר בגיל 8 האם הדבר הזה היה מקובל בעוד מקומות? והאם יש לזה הסבר הגיוני? מקובל שילדים שנפטרים בלא עת הם גלגולים של צדיקים שבאו לתקן...
על ידי טברייני
ג' אפריל 24, 2018 10:09 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספירת העומר לפני עלינו או אחרי
תגובות: 16
צפיות: 1075

Re: ספירת העומר לפני עלינו או אחרי

בסתר המדריגה כתב:ב'צאנז נהגו לספור קודם עלינו וכמדומה שנתנו טעם משום תמימות תהיינה לספר מיד בתחילת הלילה

אכן ראיתי היום מי שכתב לספור מוקדם ככל האפשר משום תמימות (ולכאו' מה שלא סופרים קודם מעריב הוא משום תדיר (או שמתחילים קודם צאת דכו"ע)).
על ידי טברייני
ג' אפריל 24, 2018 11:43 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספירת העומר לפני עלינו או אחרי
תגובות: 16
צפיות: 1075

Re: ספירת העומר לפני עלינו או אחרי

א. ואילו הספרדים נוהגים לאחר שיר המעלות ועלינו לשבח. ב. האם ידוע מה מקורי המנהגים וטעמם. א. הרבה הרבה ספרדים נוהגים לספור אחרי קדיש תתקבל. ב. יש ענין של זריזים, ולכן מקדימים את הספירה לשיר המעלות ועלינו. ועוד, יש ענין של אנשים שיוצאים מביהכנ"ס קודם עלינו, וכדי שלא ישכחו מקדימים. (בשנה שעברה הא...

עבור לחיפוש מתקדם