החיפוש הניב 492 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש טלז
ד' ספטמבר 26, 2018 7:06 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מחיצות כסכך בעינן
תגובות: 3
צפיות: 83

מחיצות כסכך בעינן

לרבי יאשיה סוכה ד"ז ע"ב שמחיצות כסכך בעינן וזה פוסל בחמתה מרובה מצילתה מחמת דפנות האם זה מצטרף עם הסכך להחשיב חמתה מרובה מצילתה או שזה דין בפ"ע הדין סיכוך של הדפנות עם הסכך
האם מדברים ע"ז?
על ידי איש טלז
ב' ספטמבר 17, 2018 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 434632

Re: בשורת ספרים חדשים

ממש מלא כדרכו בקודש
מקרא העדה תוכן הענינים.pdf
(39.29 KiB) הורד 101 פעמים
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 678
צפיות: 62002

Re: השוואות...

ראב"ד בב"ק ד"ה שדן אם העד"ז חייבים במיטב גם באופן שלמי שזממו לא היה דין מיטב וחילק דלמ"ד ממונא רק באופן שחייבו מיטב משלם מיטב אבל למ"ד קנסא בכל גווני משלם מיטב מכיון שיש ענין לקנסו וע"כ תמיד ישלם ממיטב
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 196

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

אגב ברמב"ן לגבי כופר לפו"ר מבואר דחיוב כאש"ז יכול להיות במיתה ביד"ש וז"ל ואף הוא דינו מסור לשמים והיינו דאף לגבי המיתה בידי שמים איכא חיוב כאשר זמם ולהכי הוי עדות שא"א יכול להזימה ומה שאינם חייבים בכופר משום שלא ניתן להם לכפר ע"ז בכופר [גם בריטב"א מדוקדק דהטעם...
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 196

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

פרט נוסף דאפילו נימא שחל החיוב מאליו בממון מ"מ בוודאי שיש ג"כ אופן שבי"ד הם מחייבים אותו כגון בזומם על ע"ע שדנו הראשונים שבי"ד ימכור אותו כדין מכרוהו בי"ד
על ידי איש טלז
ד' ספטמבר 12, 2018 8:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 214

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

ראה שו"ת צ"צ הקדמון סימן נ' ובאלף המגן סימן תקצב' א מש"כ בזה
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 33
צפיות: 2547

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

ועיל"ד דכל עד זומם יודה שזמם לשיטות דעד"ז קנסא ושוב לא יוכל להענש והוי עשאאי"ל [רק ע"ז לא קשה דזה גופא דין קנס ועיין]
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 33
צפיות: 2547

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

שיטת רש"י מכות ד"ה דכל רוצח שמודה נפטר ממיתה ותמה הריטב"א דכל רוצח יעשה כן
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 33
צפיות: 2547

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

לא זכיתי לראות את האחר' אף ששלחת לי באישי אבל גם לא נתבאר כאן לחברים הסברא בזה ולמען הסר ספק אנא באר דבריך ויבאו. עד שאביא לך רשימה מסודרת מן האחרו', אציין בינתיים כמה מן הראש'. א. הראש' ריש מכות נקטו שהדין המבו' בב"ק דע"ה שייך גם לגבי גלות, אף שכידוע אין אדם מתחייב גלות ע"פ עצמו. ב....
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימורים או חלבים?
תגובות: 1
צפיות: 101

אימורים או חלבים?

לפעמים זה נקרא כך ולפעמים זה נקרא כך מהו הסיבה לשינוי
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוממי גוסס פטורים
תגובות: 2
צפיות: 128

זוממי גוסס פטורים

מאירי בסנהדרין פב' וז"ל כבר ביארנו שמי שנתחייב ב' מיתות נידון בחמורה ואפילו נגמר דינו בקלה שמא תאמר ומאחר שנגמר דינו היאך מקבלים עליו עדות והלא הוי עדשאאי"ל שהרי יכולים לומר הואיל וכבר נגמר לא באנו להרוג אלא מי דכבר נהרג יראה מכאן שאין יכולים לומר כן הואיל ואף לאחר גמר דין מחזירין לזכות וא...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 89
צפיות: 8394

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

הגרי"ז בסוף ספרו כותב לחכ"א שניסה לבאר מ"ש קרבן דל"ב כלי שרת לקידוש ואילו מנחה בעי כלי שרת לקידוש שאי"צ לזה טען והוא מעיקרי הדינים דזה דינו בקידוש פה וזה דינו בכלי שרת אבל הראב"ד בתמיד פירש בזה דבקרבן אינו מחוסר מעשה ואילו במנחה היא מחוסרת הרבה עבודה בלילה ועוד [וזה כדב...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי
תגובות: 2
צפיות: 99

Re: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי

ברור שמה שהכריעו זה מחמת נידון הרי"ף וא"כ מבואר שיש מקום לדון לאו דווקא בשטר
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שחייב ב' מיתות
תגובות: 3
צפיות: 115

Re: אדם שחייב ב' מיתות

וזה מזכיר את הנידון שהעלה עושה חדשות בעבר באדם שחייב פעמים גלות אם מתקיים הגלות באחת
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שחייב ב' מיתות
תגובות: 3
צפיות: 115

אדם שחייב ב' מיתות

הנה כל האחרונים פשוט להם דאדם שנתחייב ב' מיתות ומת אזי מתקיים בו ב' חיובי המיתה ואני הקטן לא אדע מ"ט ומנלן ואדרבא בגמ' בסנהדרין דנה שאדם שמתחייב ב' מיתות ומקשינן אמאי נידון בחמורה הלא יפטר בקלה ומתרצינן שלא יהא חוטא נשכר מבואר דמתקיים בו רק מיתה אחת וע"כ ס"ד דכשחייב את שתיהם ניתן לו א...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 196

חיוב כאשר זמם מתי חל

מבקש עזרתכם הנה זה ברור בעד זומם שנענש בכאש"ז ובאופן שזמם מיתה ברור שבי"ד צריך לפסוק עליו מיתה וכן למ"ד קנסא ברור שצריך לפסוק עליו חיוב הממון ככל קנס אלא דהא מספק"ל למ"ד ממונא האם חיוב הממון חל במימלא כל שהוזם או דבעי לזה הטלת בי"ד ולע"ע לא מצאתי בזה [ויל"ד ה&...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי
תגובות: 2
צפיות: 99

עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי

בפשוטו נפסל משעת העדות אבל הרשב"א בב"ק שם וכ"ה בר"ח דעג' וברי"ף ובהגהות הגר"א לד' סקי"א דנו לפסול אותו לא משעת העדות אלא מהשעה שעליה הוא סיפר [כגון העיד בשת תשעו' שראובן לוה בשנת תשס' יעשה זומם מתשס'] מה ההבנה בזה על מה יפסל אז ?
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 165

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

אכן כן ,שאלתי היא רק באופן שהחיוב כבר לפנינו רק אין ברור לנו את פרטי החיוב [ולזה דנתי שאולי אפש"ל דבגוונא הנ"ל משכח"ל עד"ז על גלות בלי טענת מזיד הייתי ]
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 6
צפיות: 276

Re: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

ההוא דאמר כיוונת לאור זרוע !!!!!!!! אגב באור זרוע סנהדרין פ"ג לב' הביא דברי התוס' בב"ק שאין בממון פטור של כאשר עשה דאיתא בחזרה והוכיח כדבריו מהא דמקשינן במכות ד"ה חייבי מלקות מנין [היינו שצריך גמר דין] ומהא דלא הקשה מחייבי ממון מוכח דחייב אף בעשה והדברים מפליאים מהו השייכות בין חיוב ע...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 165

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ויש לבדוק היטב בירושלמי בב"ק מרובה עדי גניבה שהוזמו מתחייבים נמי על הטביחה ואכ"מ
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 165

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

וכן משכח"ל עוד בעדי גלות שמודה הנידון לדבריהם שהרג בשוגג וטוען שהרג גוי והם מעידים שהוא הרג ישראל מה דינם בכשא"ז ויל"פ בזה ישוב לקושית התוס' ריש מכות גבי גלות ואכ"מ
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 165

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ובאמת יל"ד בכל זוממי זוממין דהכת המזימה בשקר נחשבת כמעידה על חיוב מיתה לכת המוזמת ואף שעונשם הוא מחמת שהעידו שקר והכת המזימה לא מעידה על כך אלא שהיו באותה שעה במקום פלוני וי"ל בהנ"ל
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 165

בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ויל"ע בעדים המעידים על פרטים הנצרכים לחיוב, ואין עיקר החיוב על פיהם, אם הם חייבים בהזמה, וכגון באשת איש שזינתה, אם עדי הקידושין שהוזמו נהרגין, וכן בעדים המעידים על המחלל שבת שהוא גדול [והיה כבר עדים שחייב שחילל שבת ואח"כ באו העדים השניים שהוא גדול וניתן לעונשו] שו"ר בישועות ישראל סימן...
על ידי איש טלז
ג' אוגוסט 07, 2018 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 6
צפיות: 276

עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

מהו הגמר דין בעד"ז צא תן לו או חייב אתה ליתן לו ?
על ידי איש טלז
ג' אוגוסט 07, 2018 8:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וכל ישראל וכל העם
תגובות: 14
צפיות: 1375

Re: וכל ישראל וכל העם

אדם שזמם על זקן ממרא שממתינים לו עד הרגל ונתגלה זממתו האם בעונש שלו ג"כ מחכים עד הרגל ?
[לגבי הנסקלין שנתלין בתו"כ מבואר דעד"ז אינם בדין זה]
על ידי איש טלז
ד' יולי 18, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאחר יאוש אין קנין חצר !
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: לאחר יאוש אין קנין חצר !

ידוע ידעתי רק אין לי פירוש ברור בדבריו גם בדקתי בחיפוש באוצר ולא הונח לי אולי מר יסייע ואצטט מש"כ בזה במקו"א לכאורה מוכח מדבריו דיאוש לא נפיק מרשות בעלים מיד, דא"כ מ"ט אינו זוכה בחצירו, ומה לי דאם הוה ידע לי' ל"ה מפקירה, הרי מ"מ אחר שנתיאש ממנה כבר אינה שלו, והוי זה ככל...
על ידי איש טלז
ג' יולי 17, 2018 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאחר יאוש אין קנין חצר !
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: לאחר יאוש אין קנין חצר !

וגם אם נפרש דכיון דיאוש הוי רק היתר זכיה ול"מ מעש"ק של חצר שלא מדעת
האם לר"י דהפקר דינו עד דאתי לרשות זוכה לא יהני זכיה בהפקר בחצר אתמהה
ויל"ד דחלוק היתר זכיה ביאוש לדינא דהפקר דר"י ואכ"מ
על ידי איש טלז
ג' יולי 17, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהימן כבי תרי בממון
תגובות: 2
צפיות: 159

מהימן כבי תרי בממון

בפשוטו לא מהני מהימן כבי תרי בדיני ממונות כך לכאורה כי זה שצד אחד מאמין לו אין בכוחו לחייב את הצד השני להשמע לו, אולם ראיתי היום במחנ"א זכי' מהפקר סימן ו' כתב בתו"ד, ז"ל, דטעמא דיאוש שלא מדעת ל"ה יאוש משום דבאיסורא אתא לידי', כלומר הרי היא ככל אבידה שנתחייב בהשבתה, ויאוש דאח"...
על ידי איש טלז
ג' יולי 17, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאחר יאוש אין קנין חצר !
תגובות: 4
צפיות: 216

לאחר יאוש אין קנין חצר !

המרדכי בב"מ סימן רנ"ט, ז"ל, ורבינו ברוך ממגנצא פי' דלא אמרינן חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו אלא הפקר גמור אבל לא גבי אבידה ואפילו היכא דאיכא יאוש כיון דאלו הוה ידע לי' לא הוה מפקירה, עכ"ל,
מה כוונת הדברים ?
על ידי איש טלז
ב' יולי 16, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 463

Re: שליח לגזילה

שבתי וראיתי שבקושיה זו עמד הברכ"ש ונקט בזה בשני דרכים האחד כיון דאם לא יקנה משלח יקנה שליח ומימלא ממנ"פ אין בזה חב לאחרים עוד תי' שם דבגזילה לא בעינן אלא שליחות על המעשה ובשליחות מעשה ליכא חסרון דדבר עבירה והיינו דעצם מצב הגזילה היא המקנה לו קניני הגזילה ואין צריך לתוכן מעשה קנין כקנינים ד...
על ידי איש טלז
ב' יולי 16, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 610

כמה חייבים בפו"ר?

בגמ' מבואר שהקב"ה אמר לחזקיה המלך שימות כיון שלא נשא אשה מחמת שראה ברוח הקודש שיצא ממנו מנשה וביאר הנפש החיים שיהודי צריך לקים חובותיו ללא חשבונות [וזה אולי היה עיקר חטאו] וצ"ע הרי לישא אשה זה עד חומש מנכסיו והרי אדם מוכן לתת כל נכסיו שלא יהיה לו בן כזה ונראה שזה סיבת חזקיה רק בכל אופן לגו...
על ידי איש טלז
ו' יולי 13, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 463

שליח לגזילה

שאלני חכ"א מדוע אמרינן דאין שליח בגזילה משום דאין שליח לדבר עבירה ותיפוק ליה דלדעת הרבה מן הראשונים ס"ל דל"מ שליחות היכא דהוי חב לאחרים וא"כ למאי בעי לדינא דשליח לדבר עבירה והוא תמיהה גדולה
עמדו בזה ?
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.
תגובות: 48
צפיות: 4071

Re: הגר"א וייס-אין דרך הרמב"ם לדקדק להשוות לשונו בכל מקום ומקום.

הרמ"ה ריש הגוזל כתב ומכאן ש"מ דכל שינוי דקני בגניבה קני נמי בגזילה הרי שהוצרך להוכיח זאת !
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורע חובו באיזה חיובים
תגובות: 6
צפיות: 425

Re: פורע חובו באיזה חיובים

ידוע דעת הגר"ח דפורע חובו של חבירו הוא מדין ע"כ
ושמעתי דכשהגר"ד מילר למד בבריסק הוא טען דמקדיש ע"מ שיתכפר חבירו הוא מדינא דעבד כנעני והם גיחכו עליו בזה
אכו לכאורה הצדק עמם לשיטתם דדעת הגר"ח דליכא פורע חובו בגוי ובמקדיש ע"מ שיתכפר חבירו מצינו נמי בגוי כמבואר בתמורה
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 36
צפיות: 2703

Re: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה

לפי ר"ת דהוי מצוה הבאה בעבירה הגם דיאוש קני לכאורה ה"ה ברב סנהדרין נימא הכי דכיון דכל זכותו הוא מכח יד גזילתו זה משוי ליה מצוה הבאה בעבירה א"כ יוצא דגם לרב בשחטו בקלב"מ יהיה חייב דו"ה אתמהה
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קלב"מ בגזילה
תגובות: 35
צפיות: 2021

Re: קלב"מ בגזילה

בעיקר ההערה בדברי התוס' בסנהדרין ראיתי שעמד בזה הגרנ"פ בב"ק דסח'
עיל"ע אם לרב חייב לצי"ש האם אח"כ היה תו"ש אם יהיה חיוב לצי"ש כשעת התברא
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 12:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?
תגובות: 18
צפיות: 1647

Re: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?

הרשב"א בב"ק סו' ד"ה מוצא אבידה
הגרנ"פ נמצא בשיעורים על בב"מ אות קכח'
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה
תגובות: 36
צפיות: 2703

Re: 'קיום מצוות' כביכול אצל הקב"ה

לכאורה כן

יל"ע לר"ת בטבח אחר היאוש האם ישלם דו"ה כשעת הטביחה ?
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה קרן
תגובות: 5
צפיות: 242

חזרה קרן

יל"ד בפטור חזרה קרן לבעלים שפוטר מן הכפל כמבואר בב"ק דסח' עב' מה הדין בחזרה חצי מהקרן
על ידי איש טלז
ו' יולי 06, 2018 11:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?
תגובות: 18
צפיות: 1647

Re: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?

אגב, האם ראית שהש"ך בסי' שנג סובר דאליבא דאביי דיאוש שלא מדעת ל"ה יאוש, אזי פשיטא דקי"ל דשינוי רשות ואח"כ יאוש ל"מ. ולא מובן מה השייכות בכלל, והרעק"א גם נשאר שם בצ"ע. יש כאן איזה כיון כמדומה שכ"ה נמי מהרשב"א בתרי דוכתי שכתב חדא בב"מ כה' ע"ב דוו...

עבור לחיפוש מתקדם