החיפוש הניב 2174 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קו ירוק
ש' מרץ 17, 2018 7:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגאון הצדיק רבי שלמה רוזנר זצוק"ל
תגובות: 7
צפיות: 322

Re: בד"ה הגאון הצדיק רבי שלמה רוזנר זצוק"ל

אכן ספריו קילורין לעיניים
מלאים ביראת ה' וידיעות מופלגות
שניכר שהמחבר זצ"ל השתדל לצמצם עצמו ולכתוב מעט מזעיר ממה שהכילה רוחו הגדולה.
תנצב"ה עדי יעמוד לקץ הימין
על ידי קו ירוק
ו' מרץ 16, 2018 9:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון ארמית
תגובות: 6
צפיות: 108

Re: לשון ארמית

ר_חיים_הקטן כתב:עיין מה שכתבתי בספרי: https://books.google.co.il/books?id=BIE ... ls&f=false

ולאלה שאינם יודעים אנגלית ?
על ידי קו ירוק
ד' מרץ 14, 2018 4:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4862

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

פירשת אותי לא נכון (כנראה עדיף למעט בפסיקים) . מקושר אתו כל השנים מאוד הכוונה להגר"ש זצ"ל עם אחיו ר' מרדכי שליט"א.. שלכן אני סומך על דבריו יותר מאשר על הגיונות 'דודי צח'... ואם כוונתך למה שלדעתי קיבל מ'הטשיבינער רב', אזי ג"כ שקיל לדבריך. אפשר למחוק את שתי ההודעות כמדומה, אלא שאין...
על ידי קו ירוק
ג' מרץ 13, 2018 10:18 am
פורום: פסח
נושא: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!
תגובות: 6
צפיות: 681

Re: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!

שמעתי פעם מאחד מגדולי התלמידי חכמים שבדור, שבעצם מותר... רק אמו אמרה לו (לפני יובל..) שלא יעשה דבר כזה לבד..
כי אז בלאו הכי יצא שכרו בהפסדו..
על ידי קו ירוק
ב' מרץ 12, 2018 5:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4862

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

הוא אומר מה שאמרו לו, כאשר הוא עצמו (הגר"מ אויערבך) מעיד שהיה ילד בן עשר כשהתחתן. לפיכך לא רק בעניין תאריך ההולדה גם מה שכתב שהיה 'בן בית' אצל הבריסקר רב, מוכחש על ידי כל הזוכרים, שלא היה בא אלא לעתים כמו הרבה מבני ירושלים יודעי תורה. אבל גם אתה 'רק' משער מה מידת התבוננותו בתהלוכות הגרי"ז...
על ידי קו ירוק
ב' מרץ 12, 2018 5:17 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

ט"ס. חזו"א סי' א ומ"מ הרמב"ם כתב דברים ברורים, ולא אוקים כמו שאוקים המשנה ראשונה, והו"ל לרמב"ם לפרש חידוש כזה. וראה מלבושי יו"ט ח"ב, חובת קרקע ס"ב. אבל ראה בתו"כ בגירסת הגר"א פר 'בהר עה"פ כי תבואו ונטעתם. ומוכרח דקאי רק אליבא דר"ע. וקי...
על ידי קו ירוק
ב' מרץ 12, 2018 11:38 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

אסביר דברי: כוונתי "כבשוה": כיבוש ללא הרס העיר והחומה. וזה לא היה לא בירושלים ולא ביריחו.
וזהו שכתבתי לעיל דא"צ שתישאר חומתה, אלא אם הרסו העיר והחומה שפיר חשיבה עיר מוקפ"ח מימות יהושע, עד כמה שנכנס לארץ לפני שכבשוה.
על ידי קו ירוק
א' מרץ 11, 2018 6:03 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

אם יריחו לא נחשבת - אף ירושלים לא נחשבת, כי לא כבשוה בימי יהושע, ולא כבשוה גם אחר כן. אלא שבעת שבאו אליה הרסו חומתה ושרפוה (ממש כיריחו). והלמאי נמנית בערכין כעיר חומה? ואם ירושלים נחשבת אף יריחו נחשבת, כי שניהם היו אחר ביאת יהושע לארץ, ושניהם לא נכבשו עד הריסת חומתן. לגבי ערלה ונטע רבעי, א"ז מח...
על ידי קו ירוק
א' מרץ 11, 2018 5:32 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

ראה מלבושי יו"ט שא"ז קשור לפלוגתת ר"ע ור' ישמעאל דקידו' לז. וכו"ע סברי לה. (מדכתי' בתו"כ כי תבואו גו' ונטעתם גו').
נו, ברור שימי יהושע היינו אותם ימים שקדום כיבושה. ולא כך כתבתי בריש דברי באשכול ?
על ידי קו ירוק
א' מרץ 11, 2018 5:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

אנא מתניתא ידענא "משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה שבכולן כתיב כי תבואו וכאן כתיב בבבואכם ולגבי ירושלים בני יהודה כבשו את ירושלים אחרי מות יהושע ואין זה ענין ליריחו שנכבשה בימי יהושע ואז חומתה נפלה ואנא (בתוך דברי הגאון מלבושי יו"ט שהזכרתי) תוספתא במנחות (פ"ו סוף אות ז) נמי ידענא: &quo...
על ידי קו ירוק
א' מרץ 11, 2018 12:12 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4862

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

כמה הבלים באשכול אחד....

והערכת הגזש"א לראי"ה הפריעה לו לדעת מי היה גדול הדור באמת? חכם על מה שלא ידע אומר לא ידעתי
ויותר נוח לי לומר שהסיפור עם הדיין לא היה ולא נברא, מאשר לשוח טיפשות כזו על הגרי"ז.. לגבי הגרי"ז רבותא היא על סעיף בשו"ע. ואותו נער גם האמין ש'תפס' אותו..
על ידי קו ירוק
ש' מרץ 10, 2018 11:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4862

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

התגובה שלפני לא קשורה בדיוק לאשכול.. אבל כמה קטנות המוחין לומר שהגרי"ז לא היה בקי בכל חדרי תורה כפשוטו. ולו ממה שמתבדרין שמועותיו בכל חלקי התורה. והגרא"ז, והגרא"ק, והגר"י אברמסקי, והסטייפלער, והגר"ח סטו'צינער, והרב שך, והגר"ש רוזובסקי, והגר"ש פוברסקי, וימחל לי מכבו...
על ידי קו ירוק
ש' מרץ 10, 2018 9:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4862

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

זה היה גם בשנים קדמוניות. בשנים שלאחר מכן, החלו בבית מדרשו של רבינו זי"ע לנהוג את מנהגי הגר"א, וכל נוסח וסדרי התפילה התנהלו ע"פ סידור 'איזור אליהו' שי"ל בהסכמתו הנלהבת ובהדרכותיו. כתוצאה מכך, לא ענו ב"ה וב"ש גם בשאר ימות השנה. מיום ליום נתעלה רבינו זצוק"ל בדביקותו...
על ידי קו ירוק
ו' מרץ 09, 2018 3:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4862

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

מזכיר את הנהגת מרן הגר"א קוטלר זצ"ל שאחז בכל עוז בתורת הגר"א
על ידי קו ירוק
ו' מרץ 09, 2018 12:00 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עצה להנצל מצינתוקים מטרידים
תגובות: 12
צפיות: 534

Re: עצה להנצל מצינתוקים מטרידים

זה עוסק מאוד בחברות מסוימות, ובחלק לא - וזו הפרת חוק.
על ידי קו ירוק
ה' מרץ 08, 2018 10:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4862

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

יישר כח על הדברים עם הרב משטעבין והגר"ש.

נותן טעם לפגם דבריך המזלזים על הגרממ"ש לזכרו תאוות נפש. כי לא מחשבותיך מחשבותיו !
וזה שלא משעת מהגר"ש על הגרי"ז עדיין לא אומר כלום. הוא התבשם ממנו, אבל לא 'קיבל' ממנו, כמו שכתבתי לעיל
על ידי קו ירוק
ה' מרץ 08, 2018 9:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 98
צפיות: 4862

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

אכן. הוא לא 'קיבל' ממנו, הוא היה צעיר לימים אז. אבל התבשם ממנו. (וגם הבריסק'ערס לא קבלו מהגרי"ז.. וכשאומרים להם שהרב שך הואהמקבל מהגרי"ז קוצפים עליך..)
הפעם הראשונה שהוא ציין כוכ"פ 'שקיבל' ממנו הוא מהרב מטשעבין.
על ידי קו ירוק
ה' מרץ 08, 2018 8:36 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

טעיתי בתאריכים. זה פסוק מפורש ביהושע שבי' ניסן עלו מן הירדן. (ממחרת הפסח היה בגלל הפסוק ויאכלו מעברו הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי. ואילו חומת יריחו נפלה אחרי כן בכ"ח ניסן). ייש"כ להרב ברכה משולשת על ההפניות. לעצם הענין, נראה לי דברי פשוטים גם מסברא ללא הוכחות. אבל הוכחתי שבגמ' ערכין לב: איתא...
על ידי קו ירוק
ה' מרץ 08, 2018 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך היו יודעים בבית המקדש מתי חצות הלילה?
תגובות: 16
צפיות: 385

Re: איך היו יודעים בבית המקדש מתי חצות הלילה?

על שאר זמנים יתכן שאין נצרך כ"כ מורה שעות, כי כהנים זריזים והכירו בנטיית השמש כמה השעה ביום, ואף בכמות האור היה אפשר להבחין! שהרי מצאנו גבי אכילת וביעור חמץ שגזרו רבנן שיטעו ולכן אסרו משעה רביעית מחמת יום המעונן, אבל בלחמי תודה שבאיצטבאות שבהר הבית לא חששו, כי במקדש זריזים הם. וכמובן לא חיכו לר...
על ידי קו ירוק
ד' מרץ 07, 2018 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך היו יודעים בבית המקדש מתי חצות הלילה?
תגובות: 16
צפיות: 385

Re: איך היו יודעים בבית המקדש מתי חצות הלילה?

הרי נקטי' שחצות זה גזירה. א"כ גם בקירוב לחצות סגי, כמו 'כחצות'.
ומצאנו בדוד המלך שרוח חצות לילה פייטה על כינורו, ואולי גם במקדש הרגישו רוח חצות.
על ידי קו ירוק
ד' מרץ 07, 2018 10:38 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

למותר לחזור על דבריך ששמת בפי, ולכן לא אתייחס עליהם בפרורוט. אסכם דברי עד כה, שלא תטעה בהם שוב ושוב, ובעיקר שלא יטעו המעיינים, בעקבות הבנתך השגויה בדברי - בדינים הנראים ברורים ופשוטים: א. עיר שחומתה חרבה קודם שכבשו הארץ, כמובן איננה עיר חומה מימי יהושע (תיתכן לדוגמא: תל גריסה/תל נפוליאון ברמת גן) . ...
על ידי קו ירוק
ד' מרץ 07, 2018 9:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

סגי נהור הואל לומר מה רצונך, ואענה לך בס"ד. אם כוונתך שנראה לך שסתרתי את עצמי. נסה לעיין שוב בדברי.. 'כיבוש' הוא 'החל' מרגע ראשון - לענין עיר מקופ"ח, שנחשבת עיר חומה אף שחרבה חומתה רגע לאחר שנכנסו לארץ. ולכן יריחו נחשבת עיר חומה. (ולא כמו שהיה ס"ד בפורום, שהיא נחשבת שחרבה חומתה קודם כ...
על ידי קו ירוק
ד' מרץ 07, 2018 7:13 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

הדרשה של "אשר לוא חומה" היא לגבי אם היתה חומה בזמן יהושע ונפלה. ברור שאם בימות יהושע לא היתה חומה אלא רק קודם אין זה שהיתה לה קודם לכן. החומה ביריחו לא נפלה אחרי שנכנסו לארץ אלא תוך כדי שנכנסו לארץ עם ישראל נכנס לארץ בט"ו ניסן. חומת יריחו נפלה בכ"ח ניסן. לא שונה כיבוש ונפילת חומ...
על ידי קו ירוק
ד' מרץ 07, 2018 1:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 31
צפיות: 845

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

יריחו בודאי נחשבת כמוקפת חומה מימי יהושע שהרי היא נפלה אחרי שנכנסו לארץ. ונקטי' הלכתא כהרמב"ם בהלכ' מגילה דדרשא ד'אשר לוא חומה' אע"פ שהיה לו קודם לכן - ככו"ע אתיא (ולא כמ"ד ערכין לב: שדרשא זו אתיא רק אליבא דמ"ד קדו' ראשונה קד' לעתיד לבא). [ומענין לענין, כיבוש יהושע מסתמא נחש...
על ידי קו ירוק
ב' מרץ 05, 2018 8:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הצעה לכתיבת תארים אחידה
תגובות: 6
צפיות: 256

Re: הצעה לכתיבת תארים אחידה

לתקן את העולם.. דבר גדול הוא
על ידי קו ירוק
א' מרץ 04, 2018 8:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: החכם השלם הרה''ג ר' בועז הכהן קפלינסקי זצ''ל
תגובות: 14
צפיות: 1783

Re: החכם השלם הרה''ג ר' בועז הכהן קפלינסקי זצ''ל

הערב בר המצווה לשלישיה שיחי' שזכה רק להכניסם בבריתו של א"א וג' שבועות לאחמ"כ הלך לבית עולמו.
על ידי קו ירוק
ד' פברואר 28, 2018 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי תקנו על סוריא שחייבת במצוות
תגובות: 5
צפיות: 187

Re: מתי תקנו על סוריא שחייבת במצוות

"לכאורה", וללא נימוק אפילו .. ?!
ואיך תסתור סברתי? מ"מ אני מחפש מקור.
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 27, 2018 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 41
צפיות: 1914

Re: אחרית הימים במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

כפי ששמעתי, התמונה היתה תלויה טרם נהיה ׳תלמיד מובהק׳ של הרב שך. וגם שאין שום סבה להאמין שהלקח שלמדו תלמידים המובהקים של הרב שך הוא שלא לתלות תמונה של, או להעריך אישיותו של, האדם הגדול בענקים הרב קוק. גם אם חלקו עליו חביריו בהנהגת הכלל, זה לא מוריד מגדלותו האישית ודרגתו בלימוד, והנפטר הגדול זי"...
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 27, 2018 7:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמואל א' ח' - ט' - הפטרת זכור. הזכרת שאול את ה' בתואר 'אלוקי שמואל'
תגובות: 11
צפיות: 294

Re: שמואל א' ח' - ט' - הפטרת זכור. הזכרת שאול את ה' בתואר 'אלוקי שמואל'

א"ז מיישב, ואולי היה לי לפרט. בכל 'אלקיך' המופיע בתנ"ך (בהקשר שכזה) משום שהייחוס הוא אל האיש שאליו מדבר: בפסוקי התורה א"צ לפנים, ובנ"ך כגון; 'רק יהיה ה' אלהיך עמך כאשר היה עם משה', 'התפלל בעד עבדיך אל ה' אלהיך ואל נמות', וביחוד כאן 'ויאמר שמואל אל שאול נסכלת לא שמרת את מצות ה' א...
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 27, 2018 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמואל א' ח' - ט' - הפטרת זכור. הזכרת שאול את ה' בתואר 'אלוקי שמואל'
תגובות: 11
צפיות: 294

Re: שמואל א' ח' - ט' - הפטרת זכור. הזכרת שאול את ה' בתואר 'אלוקי שמואל'

א"ז מיישב, ואולי היה לי לפרט. בכל 'אלקיך' המופיע בתנ"ך (בהקשר שכזה) משום שהייחוס הוא אל האיש שאליו מדבר: בפסוקי התורה א"צ לפנים, ובנ"ך כגון; 'רק יהיה ה' אלהיך עמך כאשר היה עם משה', 'התפלל בעד עבדיך אל ה' אלהיך ואל נמות', וביחוד כאן 'ויאמר שמואל אל שאול נסכלת לא שמרת את מצות ה' אל...
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 27, 2018 6:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלנת המת - מנהג ירושלים
תגובות: 5
צפיות: 227

Re: הלנת המת - מנהג ירושלים

ב'עמוד אש' (נחשב ספר נאמן) מספר שהלינו את הגרלי"ד ז"ל (בשנת תרנ"ח) במוצאי שבת וערכו הלוייתו ביום ראשון.
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 27, 2018 2:06 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש אביון אמיתי כהיום?
תגובות: 12
צפיות: 430

Re: האם יש אביון אמיתי כהיום?

ובכן מה ?
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 27, 2018 12:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמואל א' ח' - ט' - הפטרת זכור. הזכרת שאול את ה' בתואר 'אלוקי שמואל'
תגובות: 11
צפיות: 294

Re: שמואל א' ח' - ט' - הפטרת זכור. הזכרת שאול את ה' בתואר 'אלוקי שמואל'

זה לא מספיק. כי שאול אומר לשמואל למען זבוח לה' אלוקיך. ובפשוטו הרי הוא הולך לזבוח לה' אלוקיו שלו - שהרי הולך לזבוח לשם ה' ! כך שיאמר בסתם שהולך לזבוח לה'.
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 27, 2018 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 41
צפיות: 1914

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

ראה כאן מה היתה מידת הערכתו, בסופו של דבר, להרב קוק.
viewtopic.php?f=19&t=39001&start=120#p439152

אשכול זה מקומו נכון במדור 'אספקלריה'. כאן זה נאבד.
על ידי קו ירוק
ג' פברואר 27, 2018 10:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמואל א' ח' - ט' - הפטרת זכור. הזכרת שאול את ה' בתואר 'אלוקי שמואל'
תגובות: 11
צפיות: 294

Re: שמואל א' ח' - ט' - הפטרת זכור. הזכרת שאול את ה' בתואר 'אלוקי שמואל'

הרהרתי בזה גם בזמן הקריאה, ועלה בדעתי שאף ששאול גבוה היה משכמו ומעלה מכל העם, אבל שמואל היה בבחינת עבד ה'. ממילא שייך לומר עליו 'ה' אלוקיך' יותר מכולם, ואף יותר משאול. או מצד נבואתו שה' אלוקיו. וא"ז מפני ששאול הרגיש שנתרחק מה' בזה שעבר על דברי הנביא, כי הפסוק אומר כך גם בזמן ששאול בטח בדעתו שעש...
על ידי קו ירוק
ש' פברואר 24, 2018 11:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "כרטיס אדי" בהלכה - אסור או חובה?
תגובות: 61
צפיות: 3671

Re: "כרטיס אדי" בהלכה - אסור או חובה?

מנחם-כהן כתב:http://m.ynet.co.il/Articles/5123206

כאשר בעלי בתים (רע בנים) קופצים בראש לומר דעתם, אזי נראה שדעת תורה, ההיפך מדעת בעלי בתים - כבר הוכרעה..
על ידי קו ירוק
ו' פברואר 23, 2018 2:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2604

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

במידה מסוימת לגמרי כן,
אבל ללא גם השוואה ספציפית, ההשוואה ברורה.
על ידי קו ירוק
ו' פברואר 23, 2018 12:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2604

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

מהיכי תיתי ??
ועכ"פ באפי תלתא אלו א"ז רבים, שהרי ר"ש ור"י לא יספרו.

עבור לחיפוש מתקדם