החיפוש הניב 1174 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 3:00 pm
פורום: והצנע לכת
נושא: האם יש צניעות ומעלה בהסתרת ימי הטומאה והטהרה
תגובות: 6
צפיות: 150

Re: האם יש צניעות ומעלה בהסתרת ימי הטומאה והטהרה

תנן דהכלה שהיא בושה יכולה לסובב פניה (מחבורת הפסח). אין זה חוסר צניעות לאכול לפני כולם, אלא לא נעים, ומפני זה התירו לה רבנן מה שגזרו על ישראל. וכך במקום שאין רגילים ללכת בבגדים מיוחדים ואינה ניכרת בשכנותיה (ומתסמא ככל שהתרחקו מטהרת בתולות כי אין טהרה, יותר ויותר נהיה פחות מצוי) , הרי זו בושה בשבילה ...
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיום פרו ורבו בבנים שאינם הגונים - לאור תפילת השל"ה
תגובות: 16
צפיות: 145

Re: קיום פרו ורבו בבנים שאינם הגונים - לאור תפילת השל"ה

בודאי מתיר המ"ב לשמש בשני רעבון למי שיש לו בן מחלל שבת ר"ל, כי מי יימר שיזכה לבני בנים מהוגנים מהבן שאינו הגון.
אבל לבטל לגמרי מצוות פו"ר לא הסכימו עם חזקיה השמים (אולי משום שיהיו לו בני בנים מהוגנים).
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 12:36 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 480
צפיות: 11795

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

א"צ בהסברים וטענות. מה שכתוב שם בדפי "על קדושת הר ציון ששמם" מבהיל. אלא מאי ? נאמר על ... שאפילו על פתחו... אינן חוזרים. ומלפפתם והולכת עד יום ... ועל דא פירש הגר"א בהגדש"פ 'ואף אתה הקהה את שיניו ואמר לו ' - לבן החכם היושב לימינו, כי ל... אין להשיב בכלל. טענה ניצחת, אני סבו...
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 12:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי יסד את הפסוק שאינו פסוק?
תגובות: 6
צפיות: 520

Re: מי יסד את הפסוק שאינו פסוק?

אכן אין הוא מסדר סליחות (ואישית אינני אומרו שנים רבות, אחרי שהתוודעתי לביאור הגר"א על י"ג מידות דמיכה, ואיננו מתאים לכותרת 'מיכה עבדך') בחיפוש קל מצאתי סליחות כמנהג ליטא ריסין וזאמוט, בדפוס האלמנה והאחים ראם תרל"ט, שזה לא מופיע שם אלא כל הפסוקים של מיכה ברצף. שער.JPG פסוקי מיכה.JPG אב...
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבנה בדברי הסטייפלר
תגובות: 30
צפיות: 430

Re: הבנה בדברי הסטייפלר

כוונתי שיש לכאורה הבדל בין שני מיקרים הנראים זהים (בכך שאינם לתועלת ריבוי המין האנושי), אחת מהם נקראת השחתה מדאורייתא והאחת מצווה מדאורייתא.
אמנם בעניי אינני מבין איך זה עובד החילוק הזה, ומה טעמו והגדרתו. וכשאלתך.
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 11:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבנה בדברי הסטייפלר
תגובות: 30
צפיות: 430

Re: הבנה בדברי הסטייפלר

אבל שאלת הרב אנושי פותח האשכול ניצבה וגם קיימא, ולא קבלה מענה בתגובות שלאחריה. אילו זה אסור מדרבנן מצד גרמא של השחתה, איך נתיר במקום סכנת עיבור, הרי הסכנה היא בעיבור לא בפרישה, וא"כ שיפרשו ולא תהיה סכנה. ע"כ שא"ז איסור בעצם אלא מגונה או לא ראוי. וא"כ מי יימר מהו שעת דחק, ולכאו' ...
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבנה בדברי הסטייפלר
תגובות: 30
צפיות: 430

Re: הבנה בדברי הסטייפלר

אל תאשם את הרבנים כשהמקור שאומר זאת בשמם לא הוסמך על ידם...
ידוע שזה לא כך. וכל מקרה לגופו.
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 11:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פדיון בכורים
תגובות: 13
צפיות: 123

Re: פדיון בכורים

דינים? לא. שני מינים כן. או בלויין עצמם. ואלו שאין לויים כנגדן, פדו בה' סלעים. ואחרי שהלויים התקדשו (באותו הדור), כבר א"א לפדות בלויים עצמם אלא בה' סלעים. וישראל ששוכרין את הלויים במעשרותיהם זה ענין אחר. ואף הבכורות נותנים להם שכר זה אף שפדו עצמם. כי הפדיון הוא מחמת שקנאם השם; 'ביום הכותי כל ב...
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 10:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום פרו ורבו בבנים שאינם הגונים - לאור תפילת השל"ה
תגובות: 16
צפיות: 145

Re: קיום פרו ורבו בבנים שאינם הגונים - לאור תפילת השל"ה

הרי גם מבנים אלו יכולים לצאת בנים מהוגנים, ובהדי כבשי דרחמנא למה לך.
והרי יצא ממנשה יאשיהו.
ומש"כ המ"ב על בנים מחללי שבת ר"ל, כי מניין לו אם יזכה שיצאו מהם לכה"פ תולדות הגונים.
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 9:14 am
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 480
צפיות: 11795

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

א"צ בהסברים וטענות. מה שכתוב שם בדפי "על קדושת הר ציון ששמם" מבהיל.
אלא מאי ? נאמר על ... שאפילו על פתחו... אינן חוזרים. ומלפפתם והולכת עד יום ...
ועל דא פירש הגר"א בהגדש"פ 'ואף אתה הקהה את שיניו ואמר לו' - לבן החכם היושב לימינו, כי ל... אין להשיב בכלל.
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 9:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פדיון בכורים
תגובות: 13
צפיות: 123

Re: פדיון בכורים

דינים? לא. שני מינים כן. או בלויין עצמם. ואלו שאין לויים כנגדן, פדו בה' סלעים. ואחרי שהלויים התקדשו (באותו הדור), כבר א"א לפדות בלויים עצמם אלא בה' סלעים. וישראל ששוכרין את הלויים במעשרותיהם זה ענין אחר. ואף הבכורות נותנים להם שכר זה אף שפדו עצמם. כי הפדיון הוא מחמת שקנאם השם; 'ביום הכותי כל בכ...
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 12:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: האשל הגדול ר' שמואל שטארשון מווילנא ותורתו
תגובות: 64
צפיות: 4108

Re: האשל הגדול ר' שמואל שטארשון מווילנא ותורתו

בהג' רש"ש לב"ר וישלח פר' פב סוף אות ט: "ואמר לי בני הר"מ כי בס' תבואות הארץ שנדפס בירושלים (תר"ה) הוכיח כי הר אפרים אינו הר אחד כ"א הרים גדולים מהלך כמה ימים וכולל כמה ערים. והביא ראיות ע"ז ובתוכם ג"כ הראיות שהבאתי אנכי". ולעיל מינה אות ז': "בשעה שהא...
על ידי קו ירוק
א' מאי 28, 2017 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנחת היד על הספר תורה - מקור?
תגובות: 10
צפיות: 410

Re: חצי קדיש אחר קריאת התורה

מצד כבוד הס"ת.
על ידי קו ירוק
ש' מאי 27, 2017 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכניס עצמו למתעסק
תגובות: 22
צפיות: 253

Re: מכניס עצמו למתעסק

אש משמים כתב:נו באמת, זה דברים ידועים בעולם הישיבות.

בעולם הישיבות לא לומדים שבת כמדומה..
למתעסק יש הגדרה כוללת יותר, מאשר מה שכתבת, ושורשה הוא מלאכה שאיננה במחשבה לעשיית מלאכה.
viewtopic.php?f=17&t=33863#p366805
על ידי קו ירוק
ש' מאי 27, 2017 11:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פדיון בכורים
תגובות: 13
צפיות: 123

Re: פדיון בכורים

יש כאן שתי מיני שכירות/חלף/תשלומין.
א. כל ישראל ששוכרין הלויים (חלף הבכורות) במעשרותיהם.
ב. הבכורות מישראל שפודים עצמם בה' סלעים תחת עבודת עצמם שניתנה ללויים. (ולא מדין ממון אלא מדין פדיון).
על ידי קו ירוק
ש' מאי 27, 2017 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת השל"ה מה הביאור
תגובות: 15
צפיות: 237

Re: תפילת השל"ה מה הביאור

שמואל דוד כתב:
קו ירוק כתב:העצה הפשוטה שפשוט לא תאמר את התפילה הזו, כמו עוד אלף תפילות שנכתבו.
וזה שהזכיר להתפלל על הילדים, שיתפלל עליהם בכוונה יתירה כל בוקר בתיבות "ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי עמך בית ישראל".

מי אתה לחלוק על השל"ה הקדוש!?

אתה זה שדפקת על הבימה והכרזת 'לא לשכוח תפילת השל"ה' ?..
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 5:14 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ויותר מהמה בני הזהר מעשות פסוקים הרבה אין קץ
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: ויותר מהמה בני הזהר מעשות פסוקים הרבה אין קץ

אבל כל אלו התחברו אצל חז"ל כתפילה. ולא כאמירת פסוקים בעלמא. והיה פשוט לכולם פעם, עד כיום שאיננו מכירים צורת פסוקים.
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכניס עצמו למתעסק
תגובות: 22
צפיות: 253

Re: מכניס עצמו למתעסק

אש משמים כתב: "יש מצב של "מתעסק" פירוש שלא עושה כלל שום פעולה! אלא שע"י שזז במקומו נלחץ המתג במקרה בזה אין שם פעולה על המעשה כלל."
אינו עושה בכלל מעשה אלא שמתמתח ופתאום נדלק האור זה מתעסק.
לכן לא שייך לדון בזה אם ניחא ליה או לא כי אין המעשה קשור בו כלל.

מאיפה יסוד זה?
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת השל"ה מה הביאור
תגובות: 15
צפיות: 237

Re: תפילת השל"ה מה הביאור

הרי הכוונה המדוברת הוא במה שמבקש בקשה זו, לא? אז זה לא נכון? בשביל מה אתה מתפלל, כדי שילדך יהיה לו כבוד ממה שהוא לומד? ואם באמת אתה לא מרגיש שאתה בענין, העצה הפשוטה שפשוט לא תאמר את התפילה הזו, כמו עוד אלף תפילות שנכתבו. וזה שהזכיר להתפלל על הילדים, שיתפלל עליהם בכוונה יתירה כל בוקר בתיבות "ונה...
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת השל"ה מה הביאור
תגובות: 15
צפיות: 237

Re: תפילת השל"ה מה הביאור

סליחה על ההתפרצות.. שמעתי אתמול מאברך ת"ח שסיפר לי שבבית הכנסת בו התפלל מנחה גדולה, דפקו על הבימה: לא לשכוח תפילת השל"ה..
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבנה בדברי הסטייפלר
תגובות: 30
צפיות: 430

Re: הבנה בדברי הסטייפלר

בעוד שבדברי הסטייפלער לא נזכר לכאו' שזו השחתה, אף שכתב שהוא איסור חמור (ואולי כן כוונתו להשחתה), אבל ר' יוד'ל שפירא כותב להדיא שזהו חשש השחתה (בלינק שהפנה הרב משנ"נ). ולכאו' כיון דהשחתה היא איסור דאורייתא, איך נתירה במקום סכנה (ואף לא ציינו פיקוח נפש), ומדוע שלא יהיה מחויב לפרוש. א. ר' יוד'ל ש...
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 3:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 26
צפיות: 320

Re: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש

לא חבל. סגולות עשו לרפואה, לחכמה, לשינה..
ולשלום בית - שימת לב ..
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 3:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מימון ספרים מקרנות נוצריים
תגובות: 8
צפיות: 270

Re: מימון ספרים מקרנות נוצריים

ידוע שגדולי ראשי הישיבות נזהרו לא לקבל כסף לישיבות מנדיבים עוברי על דת.
כך ידוע לי מכלי שני מהרב מפוניב'ז עבור התקציב השוטף (רבי צבי שיינקר), ומרבי מרדכי שולמן מלסבודקה אף על הבנין (רבי יעקב יונגר), ועוד.
וממסתמא לא שונים ספר קודש.
ומ"מ זה ענין סגולי. ומצד הלכה הביאו תשובתו של מרן הגריש"א.
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 2:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנחת היד על הספר תורה - מקור?
תגובות: 10
צפיות: 410

Re: הנחת היד על הספר תורה - מקור?

פותח האשכול שאל על מקור הלכתי לכך. זה שבעלי קריאה נוהגים זה ידוע (ואני בתוכם)
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 2:41 am
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 480
צפיות: 11795

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

דברים נכונים כמעט כולם (כמו"כ מלבד פרשנות שנתת לדבריו במק"א, ומלבד דבר נוסף: שכל דבר אצלו היה בפרופורציה הנכונה, וזה עיקר מאוד חשוב בליבון דברים מסוג זה). אבל מסתבר שמתהפך בקברו על שבאו אנשים הנקראים חרדים ועשו כנס אגודת ציון בכ"ח אייר, שוזה כנראה גם חלק מההתבדלות שלהם מהערב רב השולט ...
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 2:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבנה בדברי הסטייפלר
תגובות: 30
צפיות: 430

Re: הבנה בדברי הסטייפלר

בעוד שבדברי הסטייפלער לא נזכר לכאו' שזו השחתה, אף שכתב שהוא איסור חמור (ואולי כן כוונתו להשחתה),
אבל ר' יוד'ל שפירא כותב להדיא שזהו חשש השחתה (בלינק שהפנה הרב משנ"נ).
ולכאו' כיון דהשחתה היא איסור דאורייתא, איך נתירה במקום סכנה (ואף לא ציינו פיקוח נפש), ומדוע שלא יהיה מחויב לפרוש.
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 2:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשרת הדברות
תגובות: 17
צפיות: 573

Re: עשרת הדברות

ואשר על כן חברו הראשונים ובראשם רס"ג, איך שי' הדברות כוללים בשרשם את כל המצוות
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 2:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: הסדרים הנהוגים בכוללים
תגובות: 4
צפיות: 153

Re: הסדרים הנהוגים בכוללים

בדרך כלל הסדרים שקבעו הכוללים הותיקים, זו הקביעה היחידה שהתחשבה בכך! לא מדברים על יחידים.
אולי השתנו זמנים, ויותר מצוי כיום מפעם שנשים עובדות עד 4/5 וילדים במעון ובגנים עד 4, ואז יש מקום למסגרת מתאימה.
אבל לומר שזה ה'לכתחילה' בסדרי מועדפים של 'כולל', בודאי שלא מטעמים דלעיל.
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 2:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכניס עצמו למתעסק
תגובות: 22
צפיות: 253

Re: מכניס עצמו למתעסק

הסבר נא יותר באריכות אופני הפעולות שאותן תיארת, שהרי: א. מתעסק - מלאכה שאיננה מחשבת. (אם משום שלא התכוין שיצא מי שיצא, כגון התכוין לחתוך במקום שאין אותיות והחיתוך 'רץ לו' קרע את האותיות, אף שאיננו צריך מלאכה זו, ולא חשב שזה יקרה, וזה כולל המדליק את המתג בכתפו שעשה מלאכה גמורה, אבל לא מדעתו). ובה פטו...
על ידי קו ירוק
ו' מאי 26, 2017 1:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: הסדרים הנהוגים בכוללים
תגובות: 4
צפיות: 153

Re: הסדרים הנהוגים בכוללים

הסדרים של הכוללים בדרך כלל נגזרו מסדרי הישיבות שמהם הם צמחו, עם שינויים קלים בהתאמה למחויבות של 'בית'. ואף כולל חזון איש שהוקם כמעט הראשון בא"י במתכונת זו של כוללי ליטא (קובנא, ואחרים, ואולי גם בית התלמוד בתל אביב - אינני יודע), וסדריו נקבעו ע"י מייסדו זיע"א, היו דומים לסדרי הישיבות, ...
על ידי קו ירוק
ה' מאי 25, 2017 2:46 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 480
צפיות: 11795

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

אבל לפי הידוע הוא כן שימש דוקא את הגריש"א, והגריש"א הורה לו לנקוט בדרכו זאת, ועל דעתו, ולא משנה מה דעתו האישית של הגריש"א (אם אפשר לומר כך), כמו שהעיר הרב נוטר. ראיה לדבר: ההנתגדות לנ.ג. אצל כמה מגדולי התורה בשעתו, ביתד נאמן, והחלצותו של הגרמי"ל אל הגריש"א שהרינונים עליו באו...
על ידי קו ירוק
ה' מאי 25, 2017 12:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 197
צפיות: 7337

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

יישר כח לההנהלה
ולהרב וונדרבר שנתן את הקישור
על ידי קו ירוק
ד' מאי 24, 2017 1:17 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 480
צפיות: 11795

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

זה לא יעזור כלום... הם יאמרו העדה 'קנאים'..
אבל חובת מחאה נדרשת
על ידי קו ירוק
ד' מאי 24, 2017 12:49 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 480
צפיות: 11795

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

ממאמרו של הגאון ר' שריה דבליצקי ב'המעיין' בשנת תשכ"ח: הדבר גרם לאבסורד. כמעט מזעזע יותר מאשר מצחיק, שמידת חרדיותו ויראת השמים של אדם שתמיד נקבעה בעיני ההמון על ידי ריבוי תפילות, ברכות, ואמירת תהילים, נמדדה אשתקד ובשנה זו על ידי אלה שרואים הכל בראי עקום, באופן הפוך ממש. אלה שמשום מה לא הביעו שב...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 24, 2017 9:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 197
צפיות: 7337

Re: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש

כמובן שסיפור כזה מעורר גיחוך אצל נתח נכבד מחברי הפורום, אך לא בכך עסקי', כי ניתן להכיל דעות שונות, וגם להתווכח, הענין הוא שלא מתאים לכתוב הגיגים אלו באשכול על הרש"ש. ואוי לנו מ'קדושות' שכאלו. אשכול זה נפתח להעלאת שמו הגאון המבהיל ר' שמואל שטראשון זצ"ל. את אף אחד מקוראי אשכול זה לא מעניין מ...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 24, 2017 4:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: השפעות חיצוניות על הכרעת ההלכה?
תגובות: 24
צפיות: 539

Re: השפעות חיצוניות על הכרעת ההלכה?

זו לא סיבה חיצונית.
כי יש מצבים של לכתחילה ויש מצבים של בדיעבד (גם במראות). וכמו שבעת הצורך מורים על בדיקת ראשון ושביעי בלבד.
על ידי קו ירוק
ד' מאי 24, 2017 1:03 am
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 480
צפיות: 11795

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

'כי לא אשר יראה האדם, אף ע"פ שקראת לעצמך רואה וכו' כאן אני מודיעך שאינך רואה'. ר' חצק'ל לא הזכיר את 'מלחמת ששת הימים' שאתה מכניס בסוגר מרובע. הוא בהחלט מזכיר שניצלו מפרעות ומיתה. ולא בגלל רשעי ישראל אלא מצד רחמי השם. תוך כדי שמציין שגם הפוקרים מודים שהיו פה ניסים, ולא מעשיהם. והשמחה היא ע"...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 24, 2017 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך להחזיק כוס של ברכה??
תגובות: 15
צפיות: 270

Re: איך להחזיק כוס של ברכה??

צריך להיות בשביל זה לוליין, האם זה המכוון? מהנהגות החזו"א (כמדומה לע"ע עוד בכת"י) בהבדלה: היה שופך כוס מלא, המחזיק 150 גרם, והיה מרים אותו בשתי ידיו ונתנו לימינו על הכף, והאצבעות פונות למעלה וגם הבוהן היה למעלה, והיה נזהר שלא ישפך כלום מהכוס, אשר בשביל זה היה ידו נשען על השלחן, וגבוה ...
על ידי קו ירוק
ג' מאי 23, 2017 11:15 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: עמידה בעשרת הדיברות
תגובות: 11
צפיות: 165

Re: עמידה בעשרת הדיברות

כמדומה שמסופר על הג"מ אליהו רגולר, שהיה עומד בקריאת התורה כמנהג בליטא, אבל בי' הדברות היה יושב כדי להוציא מליבן.. כי הכל תורה.
(ראיתי מזמן בספר של ר' משה זעירא 'רבותינו שבגולה'. ויתכן שמסופר על גדול אחר).
על ידי קו ירוק
ג' מאי 23, 2017 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה הלכות מקילים לנשים
תגובות: 32
צפיות: 436

Re: באיזה הלכות מקילים לנשים

מצוי מאד אנשים אשר אינם סומכים על העירוב כלל, ואילו לנשותיהם מתירים לטלטל בשופי בתוך עמי אנכי יושב. ואכן רבים מקילים, אבל יודעני על יראים שמחמירים ללא פשרות. ואמנם זה משום שנשים מצוות על שמירת שבת ומה ההבדל. הרב שמן. תודה על המקור משבט הלוי. זה עדיין 'סברא' אין לו מקור. גם אני מבין שזה כך. שאלתי אם...

עבור לחיפוש מתקדם