החיפוש הניב 1666 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 1:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?
תגובות: 75
צפיות: 214

Re: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?

איזה יהודי מופקר העלה שם תגובה (ללא קשר לזה שהוא כופר בעיקר) שגם אם ההשראה של חיבור ונתנה תוקף הינו מפיוטי הקליר בעצמו, אין זה מחייב שהוא הקליר או בן תקופתו, אלא יתכן בהחלט שזה פייטן אחר מימי הביניים שיסד את פיוטו על פי הקליר. ואין שום הכרח מה נוסד על פי מה. ור' אמנון 'אמרו' ככתוב באו"ז, ולאו ד...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 1:00 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ואתה קדוש יושב תהילות ישראל א:ל נא
תגובות: 2
צפיות: 55

Re: ואתה קדוש יושב תהילות ישראל א:ל נא

מנהג כל ישראל לומר בימים נוראים חזן וקהל תיבות אלו "ואתה קדוש יושב תהילות ישראל א:ל נא" אע"פ שלכאורה אין כל קשר בין תיבות "א:ל נא" לתיבות "ואתה קדוש". בקובץ חצי גיבורים האחרון (מאמר הר' יעקב לויפר) נחשף מקור המשפט לאחר תיבות "ואתה קדוש יושב תהילות ישראל"...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 9:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2623

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

זה שלא אומרים לשנה טובה (וגם לא עושים סימנים. אמנם שכיני מעדת התימנים עשו סימנים גם בליל יו"ט שני), לכאור' מקשה להבין את הענין, אבל תשובה לכך, משום שסגי בתחילת השנה, כמו שלא עושים בכל סעודה וסעודה סימנים, ולכן לא מאחלים גם בשחרית לשנה טובה .. אליה רבה סימן תקפג (א) יהי רצון וכו'. ... ומשמע דגם...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 9:41 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2623

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

מאד תמוה בעיני התביעה להאריך ביום השני כמו ביום הראשון, וכ"ש יותר ממנו. הרי היום השני אינו אלא מדרבנן, ולפי פשוטם של דברים כל ענין הדין וכו' אינם אלא בראשון. ואדרבא תמה אני על אותם שמאריכים בשני כמו בראשון. בעיני מאד תמוה להגיד שהדין הוא רק ביום הראשון. כי אטו ביום השני אנו עושים ליצנות לפני ה...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 9:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2623

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

אתה צודק כתבתי האריז"ל אבל בעצם המקור הוא הזהר וכ"ש שאין מה להתווכח. אבל המנהג ע"פ האחרונים שס"ל שלא אומרים בליל שני לשנה טובה קצת מסייעו (ויש לחלק), והחולקים (אולי א"ר) מסייעין לצד השני, אבל סוף דבר מסברא איני מבין את זה כלל כמ"ש. תיקון: כתבתי אתה צודק אבל במבט שני אי...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 9:20 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2623

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

מאד תמוה בעיני התביעה להאריך ביום השני כמו ביום הראשון, וכ"ש יותר ממנו. הרי היום השני אינו אלא מדרבנן, ולפי פשוטם של דברים כל ענין הדין וכו' אינם אלא בראשון. ואדרבא תמה אני על אותם שמאריכים בשני כמו בראשון. למה לא תתמה עליהם שהם מברכים ברכות לבטלה, כמו מלכויות זכרונות ושופרות ברכות השופר וקידו...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 3:11 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה לא שלטה יד הצנזורה בהמחזור ובסליחות?
תגובות: 14
צפיות: 173

Re: למה לא שלטה יד הצנזורה בהמחזור ובסליחות?

הדעת נותנת שזה לא משום צנזור, אלא להפריד בין הקודש ובין החול.
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 3:09 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ישוע שר הפנים ?
תגובות: 10
צפיות: 127

Re: ישוע שר הפנים ?

גם ישעיה שר הפנים לא מצאתי בחיפוש מהיר בכל התוצאות בבר אילן 21. (לא מצאנו אינו ראיה..)
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 2:59 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ישוע שר הפנים ?
תגובות: 10
צפיות: 127

Re: ישוע שר הפנים ?

שו"מ ביביע אומר א או"ח לו:
וביחוד מ"ש ישוע שר הפנים, שלא מצאנו מקור לזה, והוא כשם שכינו המסיתים להידוע (ישו הנוצרי), ובשגיאה נשתרבבה כאן טעות כזאת וכו'.

ומכאן תשובה ל: viewtopic.php?f=50&t=36411
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 2:47 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ישוע שר הפנים ?
תגובות: 10
צפיות: 127

ישוע שר הפנים ?

נשאלתי, ולא היה סיפק בידי לברר בעצמי: מה פשר המילים שסימנתי באדום, בתצלום הצרוף, שבמחזור רבא הידוע (שאשכול הדפיסוהו פה בארץ הרבה שנים באותיות חדשות מאשר אלו שבוורשא). אולי ידי נכרים או משומדים בדבר? מחזור רבא, ורשא.JPG במחזור מקראי קודש (לופיאנסקי) כתב בנוסח אחר, והביא מקורות במסורת התפילה: מחזור מק...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 25, 2017 2:27 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעלי תפילה מפורסמים
תגובות: 85
צפיות: 4602

Re: בעלי תפילה מפורסמים

הקפצה האם מאן דהו יכול לעדכן אם ר' יודל שינקר ניגש השנה כמדומה שהוא מבעלי התפילות האחרונים עם ה'לב נשבר' שקיימים היום לא התפלל בראש השנה. א"מ הציע לו את הדירה, אבל אמר שאין לו כח. אייני יודע אם הכוונה אין לו כח 3 ימי גלות ביו"ט, או שזה מצטרף לגיל.. אע"פ שיום א' דסליחות היה געוואלדיג'...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 18, 2017 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1856
צפיות: 44866

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אני ממש נבוך, כי מצד אחד אני קיבלתי ממורי ורבי זצ"ל [בשם רבותיו וכו'] להיפך מדבריך, והוא היה ממש אש בזה, ומצד שני מורי ורבי לא היה מאלו ש"השאלות של כלל ישראל עולות על שולחנם". היכי לידינוה דייני להאי דינא? לכן כדאי כשבאים להטיף בנחרצות כזו, ולומר חידושים גדולים כ"כ, להביא ראיה א...
על ידי קו ירוק
ב' ספטמבר 18, 2017 12:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2623

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

כתבתי למישהו בפרטי שאין ספק שההקשר והמנגינה שר' חיים אמר לר"מ, או שר"מ אמר לבנו הוא שונה. אלא ש JB ברוב 'יראתו' כתב את זה כך. דון מהודעתך הפרטית ואוקי לנדפס. ישנה גם האפשרות שההקשר והמנגינה בהם נכתבו הדברים שונה מזו שאתה נהנה לייחס למי שלא מוצא חן בעיניך. והם הם הדברים מפי השמועה שהבאתי ב...
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 9:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2623

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

כתבתי למישהו בפרטי שאין ספק שההקשר והמנגינה שר' חיים אמר לר"מ, או שר"מ אמר לבנו הוא שונה. אלא ש JB ברוב 'יראתו' כתב את זה כך.
וכבר הכחשתי דבריו מהרמב"ם שכה אהוב עליו להתלמדן בו:
viewtopic.php?p=402276#p402221
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 6:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2623

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

ר' JB זה בריסק - לא ידעתי.. והאם בשעה שספרי חיים ומתים פתוחים לפניו זה לא סיבה להתרגשות? והאם כשממליכים אותו יתברך זו לא סיבה להתרגשות? יש מי שבכח לא רצה להתרגש ממלכותו יתברך ותלה זאת "במצווה דאורייתא" ובאביו. וכן, גם על נטילת לולב שמענו דברים גדולים על גדולי האחרונים כמו שלא עצמו עין כל ה...
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 6:07 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: קיבלתי במייל חוברת מארגון מורא מקדש שקם עכשיו נגד עליה להר הבית
תגובות: 5
צפיות: 316

Re: קיבלתי במייל חוברת מארגון מורא מקדש שקם עכשיו נגד עליה להר הבית

החוברת פורסמה ע"י רבנים מהציונות הדתית, ולכן אין שם את החתימות אותן אתה מבקש.
ועכ"ז שכר שיחה נאה יש שם.
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 5:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ושב ה' אלקיך את שבותך" (דברים ל,ג) תרגום
תגובות: 6
צפיות: 146

Re: "ושב ה' אלקיך את שבותך" (דברים ל,ג) תרגום

וִיתִיב ה' אֱלָקָך יָת גַּלְוָתָךְ וִירַחֶם עֲלָךְ, וִיתוּב וְיִכְנְשִׁינָּך וגו'

וישר כח על ההבחנה ש'שבותך' שורש 'שוב' ולא משורש 'שבה' (שהרי לא כתיב שביתך בחירי"ק).
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 5:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לא ל ֶאת-ִדּ ְבֵ֥רי ַה ִשּׁיָ֖רה: מרכא טיפחא, לא טיפחא מונח
תגובות: 8
צפיות: 204

Re: לא ל ֶאת-ִדּ ְבֵ֥רי ַה ִשּׁיָ֖רה: מרכא טיפחא, לא טיפחא מונח

יישר כח להרב תורת הטעמים
ובהזדמנות זו: כשראיתי את הספר החדש אצל א"מ בביתו, שיבחו ביותר.
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 5:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 121
צפיות: 2623

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

בדיוק ע"ז התקומם הגרשז"א שהביא דודי צח.. העובדה שזה נדפס היא חרפה לאומר.. ולא כבודו.
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 1:26 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?
תגובות: 18
צפיות: 628

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

מענה איש כתב:יש שיטה בברסלב שאוחזת שמספיק פעם אחת בחיים ליסוע לאומן וא"צ ליותר מזה (וכמדומני שזה על העניין של ר''ה)

זה כבר בגדר אמונה תפלה, ומלבד ריח ע"ז שבזה, זה כבר לא 'ללמוד תורה', ובהחלט אסור לו לצאת לחו"ל.. רק זו כבר ה'עבירה' הקטנה בענין...
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1856
צפיות: 44866

Re: פולמוס העופות תשע"ז

ציבור כתב:באמרי "עוף טמא" כמובן ציטטתי את הגרמי"ל לנדא, איתו הסכימו רוב מנין ורוב בנין של רבני היהדות החרדית. האם על גדולי התורה התכוונת באומרך "הנופל בקלחת הפוליטיקה"?

אף אחד לא הסכים עמו. ואף הגר"מ שטרנבוך כתב הערה זו בסוגריים...
זכותך חובתך היחידים הם לשים מעט מעצור ללשונך
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: [הבו עצה] כיצד נשמור על עצמנו מהיסחפות במחשב?
תגובות: 18
צפיות: 645

Re: [הבו עצה] כיצד נשמור על עצמנו מהיסחפות במחשב?

הבעיה כשזה נהיה כמו סלולרי (הרגל מגונה בפ"ע) שחייבים לראות תגובות און ליין.
תזכור שכלום לא קורה אם אינך מגיב מיד..
גם חבריך יתרגלו לענין.
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 11:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ושב ה' אלקיך את שבותך" (דברים ל,ג) תרגום
תגובות: 6
צפיות: 146

Re: "ושב ה' אלקיך את שבותך" (דברים ל,ג) תרגום

כך גם בתרגום אונקלוס המוגה של הרב שמעון ויזר (הוצ' מישור): 'ית גלוותך'.
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 10:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1856
צפיות: 44866

Re: פולמוס העופות תשע"ז

האם זאת אומרת שהמוזמן לשמחה אצל אחד ממאמיני דת הבראקל כבר אינו צריך לחשוש שמא מגישים מכשול לפניו באכילת הבארקל, או שמא עדיין י שלהם מעופות טמאים הללו? בבקשה לא לזרוק אבן אחר הנופל. יש כאן שני חלקים: א. היזמים שרצו לקבל רווחים, אחרי השקעה אדירה מצידם. וזה כנראה לא יהיה בעתיד הקרוב. ב. יראי השם המחפש...
על ידי קו ירוק
א' ספטמבר 17, 2017 10:04 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?
תגובות: 18
צפיות: 628

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

יש מחלוקת אם מותר לנסוע מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל ובשע"ת סי' תקס"ח מביא בשם פרי הארץ להתיר . אמנם בשם הגר"ח קנייבסקי מביא ב*מוסף התורני של המבשר פרשת שמיני תשס"ט הכותב הרב גרליץ שענה "וכי חשוב יותר מיבמה" בכתובות קיא. וכוונתו שאין לצאת לכך לחו"ל לצורך יבו...
על ידי קו ירוק
ש' ספטמבר 16, 2017 10:40 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הצעה למיזם תרומות המונים לספרים תורנים
תגובות: 22
צפיות: 521

Re: הצעה למיזם תרומות המונים לספרים תורנים

ולמי שאין פייסבוק, או אינו רוצה לבקש ממכרים ובני משפחה שאין ענינם מתחילה בפרויקט זה, או שאינם משופעים בממון, האם יש דרך איך ליצור התענינות בשיטה הזו ?
על ידי קו ירוק
ש' ספטמבר 16, 2017 10:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: צור ילדך תשי
תגובות: 3
צפיות: 109

Re: צור ילדך תשי

תודה.
ושורש 'תשישות'
כשורש 'נשה' ?
על ידי קו ירוק
ש' ספטמבר 16, 2017 10:31 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תעשיית התכלת בארכיאולוגיה
תגובות: 1
צפיות: 114

תעשיית התכלת בארכיאולוגיה

ב'קדמוניות' 153
ישנו מאמר חדש של זוהר עמר
הנקרא: תעשיית הארגמן לאור הממצא הארכאולוגי בארץ ישראל ובלבנון.
על ידי קו ירוק
ש' ספטמבר 16, 2017 9:38 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: צור ילדך תשי
תגובות: 3
צפיות: 109

צור ילדך תשי

בפר' האזינו: צור ילדתך תשי. ובתרגום אונקלס - אתנשיתא. לשון שכחה. וכן פירש"י.
והביא רש"י דרש שמתישים כחו להיטב להם. על דרך תשש כוחו.
האם שורש שני התיבות הוא תש?
(ובקורקונדנציא שבי"ל לא מצאתי שורש תש)
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 15, 2017 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ
תגובות: 8
צפיות: 133

Re: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ

כך גם לגבי מכרות הנחושת של שלמה: בככר הירדן יצקם המלך במעבי האדמה בין סוכות ובין צרתן. שזו נחלת מנשה.
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 15, 2017 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא לישון עם הרגליים כנגד הפתח
תגובות: 16
צפיות: 751

Re: לא לישון עם הרגליים כנגד הפתח

ואני חשבתי דמאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיא.
וכי חדרי השינה המצויים כיום יכולים לפתור את כל בעיות ההלכה המתעוררים..
גם לא כנגד הפתח וגם לא בין מזרח למערב וגם לא בין צפון לדרום אלא ראשו לצפון, וגם אשתך בירכתי ביתך וגם להכניס עריסת תינוק וגם וגם..
על ידי קו ירוק
ו' ספטמבר 15, 2017 12:08 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לא ל ֶאת-ִדּ ְבֵ֥רי ַה ִשּׁיָ֖רה: מרכא טיפחא, לא טיפחא מונח
תגובות: 8
צפיות: 204

Re: לא ל ֶאת-ִדּ ְבֵ֥רי ַה ִשּׁיָ֖רה: מרכא טיפחא, לא טיפחא מונח

שאלה יפה. יתכן 'ש'ספר' ו'תורה' עומדות כתיבות בפני עצמן ולכן הטעמים משתנים אם ביחס לספר או ביחס לתורה, ואילו הכא תיבת 'דברי' משויכת לתיבת הבאה אחריה, ואינה עומדת כתיבה חשובה בפני עצמה. ואמנם 'והיו הדברים האלה', אך לא 'דברי השירה האלה', שא"כ שיחדל הפסוק מתיבת 'השירה'. יבואו נא חו"ר הפורום וי...
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 14, 2017 11:56 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה
תגובות: 13
צפיות: 247

Re: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה

בחצר השותפין ליכא חזקה שזה קדירה דבי שותפי.
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 14, 2017 6:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וקוי ה' יחליפו כח
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: וקוי ה' יחליפו כח

עושר שמור וגו'. במעשה איש מובא מהרח"ק שאצל החזו"א קראו הו' בצירי. אמנם כידוע אין להוכיח ממה שנהגו שם שכך היתה דעתו. מסתבר שהגרח"ק לא שומע כך מהבעל קורא בלדרמן, שם נכתבו הנביאים והכתובים, בהכרעת הסטייפלער והגרח"ק, על פי בן אשר (וכידוע ממנו ההכרעה לכל בתי הכנסת של בני תורה בא"...
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 14, 2017 12:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1856
צפיות: 44866

Re: פולמוס העופות תשע"ז

כמדומה שכתבו כבר באשכול הארוך, שלפני הרב וואנזר הביאו עוף בלאדי שאינו נמצא כמותו בדיוק באירופה, ועליו הוא אמר שזה התרנגול שהוא הכיר מימי ילדותו.
זו כוונת הלומדים מכולל חזו"א.
ומי שלא רוצה לשמוע בלא"ה לא ישמע
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 14, 2017 12:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת סליחות גם בשבתות
תגובות: 7
צפיות: 150

Re: אמירת סליחות גם בשבתות

בחברות שומרים לבוקר יש סדר סליחות לשבת:
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... 50&hilite=
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 14, 2017 12:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וקוי ה' יחליפו כח
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: וקוי ה' יחליפו כח

חילך לאורייתא. יישר כח.
סליחה שלא ציינתי: הבאתי כמובן צילום של כתר ארם צובה (גם בכת"י לנינגרד בן גילו כך זה).
הדיון כשלעצמו הוא נפלא ועשיר, וכבר ציינתי לעיל. אבל המסקנא צריכה להיות על בסיס המסורה, והכתר הוא ה'מסרן' כמו שפסק הרמב"ם (ולא זה עיקר הדיון).
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 14, 2017 11:39 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וקוי ה' יחליפו כח
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: וקוי ה' יחליפו כח

דיון על טאבו? שיהיה.
דיון פורה על היסטוריה של שיבוש זה מעולה, אבל לא זה תוכנו של המאמר. לפחות היה מעמיד במסקנתו שיש מסורה, והיא העיקר.
על ידי קו ירוק
ה' ספטמבר 14, 2017 11:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עיצוב הערות בטור אחד תחת שני טורים
תגובות: 3
צפיות: 116

Re: עיצוב הערות בטור אחד תחת שני טורים

חוזר להיות שני טורים.

עבור לחיפוש מתקדם