החיפוש הניב 2392 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קו ירוק
ה' מאי 24, 2018 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה ממה להביא ביכורים בחג השבועות?
תגובות: 12
צפיות: 178

Re: האם היה ממה להביא ביכורים בחג השבועות?

ייש"כ על המקור הפשוט שנעלם ממני לבושתי.
ומסתמא אחרי החורבן ברכתה של א"י חסרה מכל, ולכך כיום זה לא בנמצא לפי מה שאמרו חו"ר הפורום.
על ידי קו ירוק
ה' מאי 24, 2018 9:33 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אולי תאמר לי מה הכוונה אלף שנה. הרי המדרש אומר שמצד שלוש שבועות אלו גם בני אפרים הוזהרו שלא ידחקו את הקץ קודם יצאת מצרים, וכמו כן בימי בן דינאי ובימי בן כוזיבא. ועזרא עלה ברשיון המלך. ואולי אלף שנה זה רק האלף החמישי ואולי מאז חורבן ראשון, ואולי מאז חורבן שני. ואולי מאז שנתבטלה סנהדרין ע"י האומו...
על ידי קו ירוק
ה' מאי 24, 2018 8:47 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

זה כבר סתם ויכוח. המקור הוא הגמ'. גילויי האר"י אין לך בו אלא דבריו (מש"כ), שגם בהם אין לנו הבנה מהיכן הוציאם, ואין לך בו אלא מה שכתב (שנפסק להלכה לגבי תיקון חצות) . ומה שאמרת מהגר"א, נראה לא כן ביאורו. אלא שלהקב"ה יש צער מהעינוי הקשה שמגיע אל ישראל, שהוא האופן הראשון של "צבא...
על ידי קו ירוק
ה' מאי 24, 2018 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בכל יום
תגובות: 33
צפיות: 765

Re: ברכת כהנים בכל יום

אה"נ. רק ציינתי על מנהג שרוב העולם אפילו לא מכיר אותו, משום שברוב הארץ נוהגין בכל יום.
וכמדומה שכבר כתבו ע"ז גם באשכול אחר בפורום. ואולי אף מע"כ.
על ידי קו ירוק
ה' מאי 24, 2018 1:27 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אומר את האמת הדיון התורני מתמקד ברובד אחר (שוחחתי על כך עם חכ"א שליט"א). הנושא הוא מה המשקל של דברי קבלה מהאחרונים, מול דברי חכמינו ז"ל. יש הנהגה פשוטה של כלל ישראל מאז ומעולם, שהעבירו אותה אלינו כל רבותינו. היא לא משתנית. דברי האר"י ורח"ו הינם במחשבה, בעולמות שעליהם הם מדבר...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 9:43 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

היות והדברים עומדים ברומו של עולם, ואינם פשוטים, לא בדברי הגמ' עצמה ולא בדברי האר"י והרח"ו, לכן אנו אין לנו דברי רבותינו, ואנו מגששים באפילה בלא הם. וכשם שלא ניחא לך בחילוקים שחילקתי (שלענ"ד הם נכונים), לא ניחא לי ה'דימוי מילתא' שלך. אני מנסה להבין את הסוגיא הזו על דרך רבותינו, כי להב...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 7:27 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

איננו מדבר על השבועות אלא על השבועה , ואם יש נפשך לומר שהוא מפרש ענין שבועה שלא יעלו (ב)[כ]חומה, בפירוש משלו על התעוררות הרצון העליון, ניחא (וחומה בתפילה זה גם חומה - לבנות חומות העיר ירושלים, שזהו תפילה על הגלות). ואף שהוא מפרש את 'עד שתחפץ' עד אלף שנה, הנה יש ג' שבועות בגמ' ומאן יימר שכולם בחדי מח...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 6:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בכל יום
תגובות: 33
צפיות: 765

Re: ברכת כהנים בכל יום

בנעורי לפני כשלושים שנה הייתי שנה אחת בצפת, ולא היה כמעט בכל העיר מנין אחד שנשאו שם כפיים בחול. בישיבה של הרב פייבלזון נשאו כפים [והיא נסגרה עד מהרה, יהיה מי שידמה זאת לביהכנ''ס בוילנא וכו' ובאנו למחלוקת חסו''מ] בחיפה כבר אזהיו הקהילות מחולקות. בשיכון ויזניץ נמנעו עפ''י תשובות המנחת יצחק הנ''ל שנכת...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 6:40 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

יש לי שאלה עוד יותר פשוטה, ולא קבלתי מענה עליה בתגובות האחרונות: אדרבא: הרי האר"י ומהרח"ו מדברים על דבר אחד בלבד, והוא ענין שבועה שלא לעורר הרצון העליון יותר מדי, ושזה נתבטל. לא הזכירו האר"י ומהרח"ו מאום על שבועת הגמ' בכתובות שלא יעלו כחומה לפעול למעשה בהתגרות באומות. מי הוא זה ש...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 6:25 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

הוא לא אומר ג' פירושים אלא מסביר בכל מקום שבו נאמרה השבועה, מדוע נאמרה שם. (פעם נצרך לעוצם האהבה ופעם לגודל הצער, עיין עליו כ"א במקומו). כאמור, הוא לא מפרש ביאור חדש בשבועה אלא כותב הסבר משלו ל"ג' שבועות הללו למה?" פשיטא שהוא לא בא לחלוק על הגמרא, ולכן את מה שהוא כותב על דחיקת הקץ מה...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 2:47 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אולי אינך רוצה להבין. הואיל לומר לי היכן שלושת המקומות בהם האר"י מזכיר ג' (או ב') פירושים אחרים לשבועה, בדרכו שלו. ועכ"פ אם גם אתה מבין שהוא מדבר בפשט מחודש משלו, שלא מיירי על ענין השבועות שפירשה הגמ' בשלהי כתובות (מה שצ"ב), אז מה הקשר בין התעוררות לתפילה שמדבר עליה האר"י לג"...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 2:24 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אכן פשוט, וג"א כתבתי כך לעיל: "כלומר האר"י פירש שלחוט המשולש של שבועה זאת - כלומר ג' שבועות דגמ' כתובות - הוא נתן טעם במקום אחר" אלא שאני לא מצאתים לעיל מינה. אולי הוא מאריך מאוד ובולל הדברים, אך לא מצאתי מקופיא. (הספר באוצר, מגילת שיר השירים הגר"א האר"י) ובכל אופן כאן ...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 1:45 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

מהו ביאור מילים אלו לדעתך ?
השבעתי אתכם וגו'. לחוט המשולש של השבעה זאת כבר ניתנו טעם לכ"א במקומו.
וחזרה השכינה להשביע וכו' (ענין ההתעוררות שהאריך בו).

אני רואה שהוא מפרידם. והולך ומבאר רק ענין לעורר למעלה בתפילה וכיו"ב.
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 1:15 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

קו ירוק לא ברור לי מה אתה עונה על השאלה הפשוטה ששאל אותך אחרון התלמידים. מהרח"ו כותב שלשבועות האלו יש גבול בזמן. איפה מצאת שהאריז"ל אמר אחרת? עד שאתה דן שמהרח"ו לא חלק עליו. אני מניח שאנו מדברים על דברי מהרח"ו אלו: פירוש הדברים, כי הנה היתה השבועה הגדולה לאלהים שלא יעוררו את הגא...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 1:10 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

לעולם. אם הבנתי כוונת דבריך נכון, אזי מעטים הדברים שאיננו מסכימים בהם, רק אתה מגדירם באופן שונה, וע"כ אקצר. 1. דברי הגראב"ו הי"ד אכן עסקו בעבירה על ג"ש שלא יעלו כחומה בהקמת המדינה. 2. גם כוונתי היתה בדברי הרב שך, לחידושים שאין עליהם הסכמה בינלאומית, כי משום ההסכמה הבינלאומית לא ח...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 12:34 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

לעולם יהיה אדם כתב:לאומנות היא דבר רע. לא הייתה אידאולוגיה - או סיבה כלשהי - שהביאה לאובדן חיי אדם רבים כמו הלאומנות, לפחות במאות השנים האחרונות.
גנות את הלאומנות, למה לי קרא סברא הוא.

מדוע, הרי לאומיות היא מלכות ישראל, ולמה לא?
אותם פעולות שעושים פה הציוניים עשה גם בן דינאי, ראה ביופוס ב יב ד. ועליו אמרו שעבר אשבועה.
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 12:31 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

קו ירוק לא ברור לי מה אתה עונה על השאלה הפשוטה ששאל אותך אחרון התלמידים. מהרח"ו כותב שלשבועות האלו יש גבול בזמן. איפה מצאת שהאריז"ל אמר אחרת? עד שאתה דן שמהרח"ו לא חלק עליו. אני מניח שאנו מדברים על דברי מהרח"ו אלו: פירוש הדברים, כי הנה היתה השבועה הגדולה לאלהים שלא יעוררו את הגא...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 12:25 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

רבותינו שהיו צריכים להתייחס לזה, התייחסו לזה, אם זה הגרא"ו הי"ד, ואם זה הרב שך זצ"ל, ואחרים. ר' אלחנן וסרמן בנאומו בכנסיה הגדולה בשנת תרצ"ז, דיבר נגד הקמת מדינה בארץ ישראל אבל לא אמר מילה על ג' שבועות (אם מה שנדס מנאומו מדויק, לא הייתי שם). לא שלא סבר שיש איסור בג' שבועות, אבל כ...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 12:18 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אחרון התלמידים: כתבתי תגובה לדבריך האחרונים, ונמחקה. אנסה לשחזר, מאפס פנאי: 1. לאומניות - כוונתי ללאומיות החרדית המתפתחת - לחרדתינו. ואכן אלו נעשית להם התורה כשלהם: אין רב ואין מורה, כאותם חובבי ציון החדשים המתהדרים ב'קדושת' ציון. 2. מלכות ישראל בימי בית שני, נבעה מהצורך להלחם בשמד היוונים. משכך, אי...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 10:24 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אבל זה כבר משעשע שכל מי שהזכיר את האיסור כוונתו לכיבוש בפועל, וכל מי שכתב שהותר כוונתו לתפילה... ומלבד זאת גם אלו שדברו על תפילה, משהו קצת מוזר כאן... אם השבועה על התפילה השבועה לא קיימת באלף השישי ואם השבועה על מעשה בפועל היא קיימת לעולם? מה זה? חלק מהשבועה הותרה וחלקה לא? בקיצור כל מה שקשור לציונ...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 9:30 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אמת שהתומים לא הזכיר להדיא את רבי עקיבא, אבל הרמב"ם הוא זה כתב להדיא שמוציא את דינו ממעשה דבן כוזיבא, ועל דבריו אלו נסובו דברי התומים. ועל דברי הגמ' בסנהדרין שהעיר הרב אוצה"ח, הנה באיכה רבתי פ"ב אות ד עה"פ בלע ה', איתא שמת מן השמים בעוונו והובא בילקוט (ומעניין שהילקוט מביא אף דבר...
על ידי קו ירוק
ד' מאי 23, 2018 4:43 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

האשכול הזה הינו ספיציפי, וגם נכבד.. ראוי להשאיר את הבלאגן שלא קשור לפה, למקום אחר
על ידי קו ירוק
ג' מאי 22, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה ממה להביא ביכורים בחג השבועות?
תגובות: 12
צפיות: 178

Re: האם היה ממה להביא ביכורים בחג השבועות?

כבר ראינו בחנויות השתא, ענבים יפים בערב חג השבועות ב-25 ש"ח לק"ג. אז למה הינך אומר שאין ענבים?
על ידי קו ירוק
ג' מאי 22, 2018 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 42
צפיות: 813

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

ג"א מצטרף בכל האיחולים, ובנקל.
על ידי קו ירוק
ג' מאי 22, 2018 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 39
צפיות: 3229

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

היודעים הנ"ל אינם יודעים. א. החזו"א הכיר היטב את מפת הארץ (ואכ"מ) . והכיר היטב את קיבוץ חפץ חיים, ודעתו היה עליו, (אך לא בזכרוני אם מסופר שביקר בו לפני מעשה זה) . ב. ר' סנדר ז'ק ז"ל היה פעמים רבות בביקור חג אצל הגרח"ק עד זקנותו ממש. והגרח"ק היה מבקש לשמוע ממנו שוב ושוב ...
על ידי קו ירוק
ג' מאי 22, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידוש על לידת בת
תגובות: 9
צפיות: 180

Re: קידוש על לידת בת

הגרח"ק אומר שלא יודע מדבר כזה.. ואם כך מסתמא גם הוא לא עשה לבנותיו. וכל היה רווח בכל חוגי הליטאים עד הגדור האחרון
על ידי קו ירוק
ב' מאי 21, 2018 9:48 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

א. הרב קו ירוק, אם אני מבין כוונתך הינה, שכל האיסור הוא דוקא כאשר אין הדבר נעשה ע"י מלך שבא לכבוש אלא ציבור שבא לכבוש בלי אחד שהוא ראש להם, אבל אם יש אחד שהוא ראש להם אין איסור כי יש מקום שזו צורת הגאולה העתידה שבכך יגאל הבורא את עמו. [כעי"ז עלה בדעתי, אבל הדעת נוטה וכן מקובלנו ממרן החזו&...
על ידי קו ירוק
ב' מאי 21, 2018 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 366

Re: בלעך או פלטה.

על ידי קו ירוק
ב' מאי 21, 2018 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 366

Re: בלעך או פלטה.

עושה חדשות כתב:מצד הלכות שהייה וחזרה ודאי הפלטה החשמלית עדיפה, שאין בה חשש חיתוי, ולא מיחזי כמבשל.
אבל הבלעך ותיק יותר, חסכוני בממון, ואם לא מחוברים לגנרטור - אז בו אין חשש מעשה שבת.

פלטה שיש בה כפתור מצבים יכולה לבשל,
וגם זוהי האש בעצמה.
על ידי קו ירוק
ב' מאי 21, 2018 8:36 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

על ענין אות ג' רשום אצלי, ומברר את הספק שהעלית: ובדבר מלחמת בן כוזיבא ברומיים, אחר החורבן, הרמב"ם (פי"א ממלכים ה"ג) כתב דמותר ואף מצווה היה לו להילחם. ונבאר בו דבר. דהנה כתב הרמב"ם שם שהמלך המשיח הוא מי שנשאו ליבו ויהיה מלך וילחם מלחמות ישראל ה"ה בחזקת משיח, ואם עשה והצליח ה...
על ידי קו ירוק
ב' מאי 21, 2018 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 366

Re: בלעך או פלטה.

על הפלטה (כשמחוברת לגנרטור - וזו גם סיבה..) צריך להניח עוד כלי לכיסוי כי זה לא נקרא גרוף וקטום (הרב עובדיה יוסף אמר שזה גרף וקטום).
על ידי קו ירוק
ב' מאי 21, 2018 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...
תגובות: 15
צפיות: 304

Re: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...

ראשית יש להבין מה הכריחו לבאר בבואתו של אדון הנביאים, וזה משום שהוקשה לו מעשה דקרח איך יתכן שהעיז פניו במשה. אמנם תירוצו עדיין יקשה בתרתי, הרי למשה רבינו היה קירון עור פנים עד שיראו מגשת אליו (ומעשה דקרח היה אחר שזכה לקירון עור פנים), וא"כ ודאי שקדושתו אש לוהטת היה לעיני כולם, וגם היה על פניו ...
על ידי קו ירוק
ב' מאי 21, 2018 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...
תגובות: 15
צפיות: 304

Re: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...

ראשית יש להבין מה הכריחו לבאר בבואתו של אדון הנביאים, וזה משום שהוקשה לו מעשה דקרח איך יתכן שהעיז פניו במשה. אמנם תירוצו עדיין יקשה בתרתי, הרי למשה רבינו היה קירון עור פנים עד שיראו מגשת אליו (ומעשה דקרח היה אחר שזכה לקירון עור פנים), וא"כ ודאי שקדושתו אש לוהטת היה לעיני כולם, וגם היה על פניו מ...
על ידי קו ירוק
ב' מאי 21, 2018 12:15 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

זיל בתר רובא כתב:מה שמוכיח שוב שהטענה הכי חזקה כאן הוא יעקב אבינו הלך עם כיפה

פגע וברח..
על ידי קו ירוק
א' מאי 20, 2018 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת ביכורי ענבים מכפר סיגנה בבקעה
תגובות: 4
צפיות: 169

Re: הבאת ביכורי ענבים מכפר סיגנה בבקעה

צ"ל שמה שאמרו שכפר סגנה בעמק, אין הכוונה לעמק הירדן שעליו אמרו סימן לעמקים תמרים (ובאמת שם לא גדלים ענבים כלל) . אלא זה 'עמק' ביחס לבית רימה ובית לבן שבהר (כנראה בית רימא כיום, מזרחית לבית אריה. וא-לובן שבצומת רנתיס) . וראה כלים פ"ה מ"ד, ואם זה קרוב ליבנה שבשפלת יהודה יתכן ש'בקעה' היי...
על ידי קו ירוק
א' מאי 20, 2018 9:53 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

כמדומה שלא ראוי לדון פה בבעייתיות של הנידון שהעלית פה. מישהו מהרבנים היראים לא נד בראשו על הדברים שהתהפכו אצלו מרוב צרות? בדברי מהרח"ו דנו בפורום במק"א. נקל לך להבין שאין כאן מחלוקת בין עמודי העולם בדורו של מהרח"ו, לבין עמודי העולם בדורות האחרונים. אם תשקיף בעינא פקיחא תראה שדבריהם נ...
על ידי קו ירוק
ו' מאי 18, 2018 12:17 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: האם להכרת האומות בירושלים יש משמעות ביהדות?
תגובות: 10
צפיות: 291

Re: האם להכרת האומות בירושלים יש משמעות ביהדות?

אם מדובר בגדולי תורה ומשפיעים בישיבות שחושבים שאסור ללמוד מקצוע ולהתפרנס ולא צריך צבא בכלל (הם רק מזיקים כידוע) ורפואה אפשר ללמוד מסוגיות בגיטין וכהנה פנינים, חבל לשאול שאלות. (בלי להיכנס בכלל לנושא הספציפי) אם מדובר בגדולי תורה - אז דעתם חשובה אפילו אם דעת בעלי בתים תחפש רבנים אחרים. אבל נדמה לי ש...
על ידי קו ירוק
ה' מאי 17, 2018 2:14 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 97
צפיות: 1673

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

וכמובן שהרב קו ירוק יישב כל ראשון או אחרון שלא אמר כשיטתו, מדברי הרמב"ם שכלל לא פסק דבר זה ביד החזקה, דרך מהרח"ו בשם האר"י הקדוש שלא נוהג באלף השישי (ומי שכותב אחרת בדברי המהרח"ו זה 'זיוף גמור' ומה שהרב החיד"א כן כתב אחרת זה לא משנה) ועד דברי תלמידי הגר"א שכתבו לגבי בי...
על ידי קו ירוק
ג' מאי 15, 2018 1:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הר גריזים והר עיבל
תגובות: 34
צפיות: 2087

Re: הר גריזים והר עיבל

אם דברים כ"כ ברורים ופשוטים נהפכו ל'סברות כרסיות', אסייע לדחות את גם את ראייתו הטובה של יח"ד:
מי אמר שכשיותם קרא בקול גדול זה כדי שישמעו בפועל? הכוונה, שהוא ברח למקום מרוחק מעט (להר כביר) ואמר לעצמו ולהקב"ה, ישמעו אנשי שכם, הסמוכה ונראית, את אשר אני אומר עליהם.

עבור לחיפוש מתקדם