החיפוש הניב 2658 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישבב הסופר
ו' אוקטובר 19, 2018 6:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למכירה באיבעי - תשובה מפורטת מהגריש"א באה"ע בתשכ"ה
תגובות: 0
צפיות: 113

למכירה באיבעי - תשובה מפורטת מהגריש"א באה"ע בתשכ"ה

במכתב משנת תשכ"ה - שאינו חתום אך ניכר שנכתב ע"י ת"ח - כתוב שהשאלה ששאל הממוען בדין סירוס אשה נשאלה ע"י הכותב קמי הגאון מטשעבין והגר"י אברמסקי. וחתנו של הטשבינער זצ"ל - הלא ניהו רב"ש שניאורסון ככה"נ - אמר לו שהטשבינער רב כבר אינו עונה לשאלות מעין אלו אלא שולח ש...
על ידי ישבב הסופר
ה' ספטמבר 20, 2018 6:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?
תגובות: 14
צפיות: 928

Re: מבני בניו של ש"ץ שר"י לימדו תורה?

הכי תמוה הוא שהיעב"ץ היה אמור להכיר את בנו של ש"צ שמכהן על מקום אביו של היעב"ץ! העובדה שאינו מוזכר בשום מקום לכאורה יש בה כדי להוכיח שאין בדבר ממש. הרי היה לו או לחשוד בו משום שבתאות מסותרת או להשתמש בו לראיה נגד ש"ץ. ובודאי לא היה כותב שאין שריד לאהלו אם היה גם היה לו.
על ידי ישבב הסופר
ו' אוגוסט 03, 2018 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 436485

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר חדש! ספר רווחא מילתא כתבים חידושים וביאורים ומכתבי תורה מכת"י בעניינים שונים בסוגיות הש"ס אומר הבא מן החדש מהגאון רבי חיים שמואל לופיאן זצ"ל ראש ישיבת סונדרלאנד ומח"ס רווחא שמעתתא ונלוים אליהם דברי אגדה ומכתבים מהגאון המחבר זצ"ל עם גדולי ת"ח שבדורו ערוך מתוך כתביו ה...
על ידי ישבב הסופר
ג' יולי 10, 2018 8:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' משה יצחק רוזנטל ז"ל
תגובות: 6
צפיות: 1101

Re: ר' משה יצחק רוזנטל ז"ל

איפוא מצאתו? היה רבי יצחק רווזנטל (היו קוראין אותו רבי יצחק דנצקער [דנציגער) שמוצאו מעיר דאנציג) תלמיד החתם סופר שעלה בחייו של החתם סופר לירושלים והיה שם ממייסדי כולל הו"ד (הולנד ודייטשלאנד). השם "משה יצחק" מצלצל באזני; האם היה נכדו? כמדו' שעירוב פרשיות כתוב כאן. היה יהודי בשם רבי מש...
על ידי ישבב הסופר
א' יולי 01, 2018 7:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שש ברכות של תענית גשמים - בקשת עזרה
תגובות: 15
צפיות: 1095

Re: שש ברכות של תענית גשמים - בקשת עזרה

ישבב הסופר כתב:זה עתה מצאתי עוד מנהג בענין השש ברכות, אף הוא מכת"י הנמצא באתר היברו מניוסקריפטס.
והוא מצו"ב.
כתוב שזה כמנהג צרפת הדרומית. מוסיפים שש ברכות, אבל ללא פיוט הקרובה שנאמרה במנהגים האחרים בכל ה24 ברכות שבשמו"ע.

זה עתה עיינתי בכת"י זה והוא לכאורה זהה למנהג המובא בטור סי' תקעט
על ידי ישבב הסופר
ג' יוני 19, 2018 5:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

משמאל עומד רכון הרב משה טבק.

לגבי ר' נחמן שניידר, סליחה, הבטתי אצמול בחופפזה. זה אכן הוא, הוא יושב משמאל וראשו נשען על ידו, ובאמצע יושב האדמור מנובומינסק, והרב סטולמן יושב בצדו השני של הנובומינסקר.
על ידי ישבב הסופר
ב' יוני 18, 2018 9:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יישר כח חלמיש, אישנמ כתב: "התמונה משנת תשכ"ד עת הגיע הרבי מנובומינסק ארצה, להכנסיה הגדולה החמישית, כפי שכתוב בצד התמונה: אוגוסט 1964, המאורע היה חנוכת הבית ל"אורות ישראל" של חסידי קרלין סטולין ברחוב אגריפס, ליד הרבי מנובומינסק יושב הרב נחמן שניידר (ראשו נשען על ידו), לידו יושב ר...
על ידי ישבב הסופר
א' יוני 17, 2018 9:37 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב משה יצחק גולדשמידט - ראש כולל הו"ד בירושלים, שנת תר"ל - תר"ס
תגובות: 2
צפיות: 768

Re: הרב משה יצחק גולדשמידט - ראש כולל הו"ד בירושלים, שנת תר"ל - תר"ס

רמי"ג מתואר בתיאורים חיוביים בספרו של ר"ח המבורגר שלשה עולמות בכמה דוכתי
על ידי ישבב הסופר
ו' יוני 08, 2018 6:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבים לר"ש ליברמן
תגובות: 21
צפיות: 4149

Re: מכתבים לר"ש ליברמן

הרב צבי רוטברג https://forum.otzar.org/download/file.php?mode=view&id=59965 זה לכאורה ה'סיפתח'. הם היו בקשר אמיץ אח"כ ואף למדו בחברותא. הוא היה מאוד מיודד עמו. (במשניות שיצא לאור ע"י מכון משנת ר"א בנשיאותו של רצ"ר, כמדומני על שביעית, יש ציון אחד בהערות לתוסכ"פ.) מאחיו ר...
על ידי ישבב הסופר
ד' מאי 16, 2018 7:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי זלמן לייב לעווינטאהל מירושלים - נפטר בתאונה בארה"ב
תגובות: 10
צפיות: 797

Re: רבי זלמן לייב לעווינטאהל מירושלים - נפטר בתאונה בארה"ב

רציתי להביא את פרטי יחוסו שהיו לי, אבל כבר הקדימני יגל והביא יחוס מפורט יותר. היה או יש עדיין יהודי לוינטל, בעל זקן לבן ארוך ולבן, שהסתובב ליד הכותל. הוא היה נכד של רז"ל - אאל"ט. עוד אחת אשאל - מצאתי מכתבים של זוגתו השניה של רז"ל, מנוחה לוינטל, לגיסה ר' יעקב שניאורסון משיקגו או דיטרוי...
על ידי ישבב הסופר
ו' מאי 11, 2018 12:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפסיקין לק"ש - רשב"י במערה
תגובות: 4
צפיות: 235

Re: מפסיקין לק"ש - רשב"י במערה

נו, אי הכי הדרא קושיא לדוכתה.
ויתכן לתרץ דכמו דאשכחן דת"ח בהרהור בבית המרחץ לאונסיה שאני, לכן אולי בת"ת כשישבו ולמדו כולא יומא לא חשו לזה (מכורח המציאות, שאילו היו יושבים בבגדיהם היו הבגדים בלים). אבל לקר"ש היו יכולים להיזהר מזה פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית.
על ידי ישבב הסופר
ו' מאי 11, 2018 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפסיקין לק"ש - רשב"י במערה
תגובות: 4
צפיות: 235

Re: מפסיקין לק"ש - רשב"י במערה

התירוץ שאני רוצה להציע, נוגע לפירוש שני קטעי גמרא בפרש מי שמתו: בברכות כד ב שנינו ת"ר היה ישן בטליתו ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצנה חוצץ בטליתו על צוארו וקורא ק"ש וי"א על לבו ותנא קמא הרי לבו רואה את הערוה קסבר לבו רואה את הערוה מותר. ובדף הבא, כה ב שנינו ירד לטבול, אם יכול לעלות...
על ידי ישבב הסופר
ו' מאי 11, 2018 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפסיקין לק"ש - רשב"י במערה
תגובות: 4
צפיות: 235

מפסיקין לק"ש - רשב"י במערה

בגמ' שבת לג: במעשה דרשב"י ורבי אלעזר בנו איתא טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלא, כולי יומא גרסי בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו בגמ' שבת יא א מפסיקין לק"ש: הא תנא ליה רישא אין מפסיקין סיפא אתאן ל...
על ידי ישבב הסופר
ב' אפריל 30, 2018 3:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הפלא ופלא. היכן ידעת לזהותו? הכרטיס ידוע?
על ידי ישבב הסופר
א' אפריל 29, 2018 11:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מכתב מרב בירושלים נין הבאר מים חיים, מזמין את ר' אלעזר מאיר ליפשיץ לסיום הש"ס בשכונת גאולה בירושלים בשנות התר"ץ.

מי זה יכול להיות
על ידי ישבב הסופר
ו' אפריל 20, 2018 10:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים
תגובות: 24
צפיות: 2655

Re: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים

וכמה הערות כלליות, בראון מנסה להציג את חסידות קרלין כחסידות אליטיסטית, לענ"ד זה לא נתפס כך בציבור, מבין הרבנים הידועים מקרב חסידי קרלין במהלך הדורות עולה לי כעת רק הרב מטורוב רבי ברוך מנדלבוים, וזאת בהשוואה למקבילותיה הליטאיות חב"ד וסלונים שנחשבות אליטיסטיות הרבה יותר. כמו כן הוא מנסה להצ...
על ידי ישבב הסופר
א' מרץ 11, 2018 6:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 116
צפיות: 9878

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

באמת מתוך קריאה בספר החדש על הגר"מ הלוי נראה שלא היה הגרי"ז שופע בקיאות בשו"ע ונו"כ. למשל יש שם סיפור בענין ישיבה בעת תפילין של יד, ורבי מאיר אמר שיש שיטות שמניחים אותה בישיבה, ואח"כ בדק בשו"ע וראה שכן דעת המחבר, והרמא מביא ג"כ מנהג כזה, והראה להגריז ביאור הגר"...
על ידי ישבב הסופר
ו' מרץ 09, 2018 4:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

חלמישצור כתב:הפגנה כנגד גיוס בנות (מתוך הספר תועפת ראם, עמ' 151). מלבד רבי אליהו ראם העומד סמוך לשער, מי בתמונה?
הפגנה נגד גיוס בנות לצבא.png

רואים את הרמ"מ מלעלוב
על ידי ישבב הסופר
ו' מרץ 09, 2018 4:37 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אבקש את עזרתכם בזיהוי הרבנים שבתמונה. ‏‎תמונה יפה מאד. נראים מימין לשמאל: הרב זווין, הרב יהושע (הורודנער) צימבליסט, הרב שמואל קיפניס, ?, הרב יעקב קלמס רבה של מוסקבה, ?, ?. אולי זה שליד הרב קלמס הוא המינסקער מגיד? עכ"פ נראה שזה אותו איש המצולם והמדובר ע"י ידידנו הבלתי נשכח ר' איתם הי"...
על ידי ישבב הסופר
ו' מרץ 09, 2018 2:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 116
צפיות: 9878

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

הייתי סמוך להגר"ש 6 שנים, מעולם לא שמעתי מפיו שמועה בשם הגרי"ז, וגם לא עובדה שראה אצלו, גם לא ראיתי שהעתיק הנהגות שלו, (מה שאפשר כן לומר ביחס להחזו"א), ניכרים הדברים שלא היה להם שום קשר, אלא שמטבע הדברים כמי שחי בירושלים התורנית הקטנה דאז, לא ימלט שיפגשו פה ושם. (והרמ"מ שולזינגר...
על ידי ישבב הסופר
ב' פברואר 26, 2018 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1324
צפיות: 147659

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

כי גדול כים שברנו. וי להאי שופרא, ספר תורה חי, אשר התהלך בינותנו ואיננו כי לקח אותו האלוקים. לא זכיתי ללמוד אצלו, ומעטים הפעמים שזכיתי לראותו אפילו, אבל במטו מכם, הוסיפו לכתוב מזכרונותיכם, כי חיים הם למוצאיהם. ולפלא אצלי שלא ראיתי מציינים, שהוא עלה לבית עולמו בשבת שבו קראו "וילך שמואל הרמתה"
על ידי ישבב הסופר
ו' פברואר 16, 2018 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסכת סופרים - לקראת הוצאת מהדורה חדשה !
תגובות: 16
צפיות: 1571

Re: מסכת סופרים - לקראת הוצאת מהדורה חדשה !

בשורה טובה מאוד.
(הוא שוקד זמן רב על ההוצאה לאור, ועתה שואל על מיפוי אבות הנוסח? האם אין כדאי לקבוע את הגירסאות ואח"כ לעבוד על הטקסט?)
על ידי ישבב הסופר
ב' פברואר 12, 2018 8:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מצאתי באיביי. אולי יש מי שיוכל לזהות את הבחורים או את הרמי"ם?
על ידי ישבב הסופר
ב' ינואר 29, 2018 11:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' הלל בישקא מייסד בימ"ד גבוה - המגיד מקיידאן
תגובות: 12
צפיות: 1258

Re: ר' הלל בישקא מייסד בימ"ד גבוה - המגיד מקיידאן

לאחר פטירת הגר"א קאטלער קיבץ הגר"י הוטנר מנין להשתטח על קברו של ר' הלל עפ"י בקשתו וציוויו של רבי אהרן (ככל הנראה לבקשת מחילה וכדו'). הסיפור נשמע חשוד מכמה סיבות ודי למבין. אכן. משפחת הגר"א טוענים שהרב הוטנר עשה כן על דעת עצמו. (אולי הרב הוטנר טען שחלם שהג"ר אהרן ביקש ממנו? ...
על ידי ישבב הסופר
ב' ינואר 29, 2018 6:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' הלל בישקא מייסד בימ"ד גבוה - המגיד מקיידאן
תגובות: 12
צפיות: 1258

Re: ר' הלל בישקא מייסד בימ"ד גבוה - המגיד מקיידאן

זכורני שהיה ברשותי (כעת לא מצאתי היכן הנחתיו) מכתב / פשקוויל החתום על ידי הגאון רבי מנדל זקס חתן החפץ חיים, המופנה לכל הרבנים וראשי הישיבות בעולם, וגם לנדיבי ישיבתו, נגד הלל בישקא. (משום כבוד המתים אני מעלה השערה לפני הציטוט, שמא היו שני יב"ש באמריקה באותם שנים, ואולי אין הכוונה לרב הנידון כאן...
על ידי ישבב הסופר
ד' ינואר 24, 2018 7:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מיהו 'רבי ברוך מארץ יון' שבתקופת הפרנקיסטים???
תגובות: 8
צפיות: 982

Re: מיהו 'רבי ברוך מארץ יון' שבתקופת הפרנקיסטים???

זכורני שבספרו של מצ'ייקו על הפרנקיסטים יש מידע על ר"ב זה.
על ידי ישבב הסופר
ב' ינואר 22, 2018 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עולם גדול עולה...
תגובות: 74
צפיות: 7931

Re: ספר עולם גדול עולה...

מיללער כתב:האם הוא התחתן בכלל?

בדף האחרון של ספרו משא דומה, מביא איך שזוכר בלמדו באיישישאק בשנת תרע"ה שהיו באים נהשים ב' פעמים בשבוע להתפלל לפני ארה"ק פתוחה על בעליהם שיחזרו הביתה בשלום מהלחמה.

שמעתי שהוא רצה להתחתן עם בת החייט ואביו הרב לא הסכים, ויש שתלו את שבירת הלוחות בקשר לצערו על זה.
על ידי ישבב הסופר
ב' ינואר 22, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עולם גדול עולה...
תגובות: 74
צפיות: 7931

Re: ספר עולם גדול עולה...

עוד דבר נאה - במשמר הלוי יבמות כותב שיש תשובה באגרות משה יו"ד א להרדישקוביצער, שדנים בלימוד, עוד משנת תרצ"ד. והגם הלום מצאתי שלא רק תשובה אחת אלא שתים שהן ארבע - סימנים ד וה, וסימנים עד ועה. וכולם נכתבו ע"י הגר"מ ביום אחד על נושאים שונים (וכמתאים לאופי עילויים שכמותם לדון בבת אחת...
על ידי ישבב הסופר
ב' ינואר 22, 2018 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עולם גדול עולה...
תגובות: 74
צפיות: 7931

Re: ספר עולם גדול עולה...

בספר הזכרון לרדושקביץ (מצוי באוצר) כתב מאמר בענין לומדים ויראים בעירו. רצו"ב
על ידי ישבב הסופר
ג' ינואר 02, 2018 11:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חכמי וגבאי כוללות ליטא ולטביה נגד הרב אליאך!
תגובות: 48
צפיות: 7599

Re: חכמי וגבאי כוללות ליטא ולטביה נגד הרב אליאך!

ד1234 כתב:בבוקרו של צום י' בטבת נפטר בשיבה טובה צאצאו הרב פנחס יחיאל אליאך זצ"ל

האם ידוע לך האיך היה קרוב שלו?
על ידי ישבב הסופר
א' דצמבר 24, 2017 4:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי מזהה https://forum.otzar.org/download/file.php?id=53852 מזהה את הגרח"פ שיינברג ור' משה זצ"ל. יש"כ על התמונה המעניינת. משמאלו של ר' משה - לצד החתן - הוא הרב ר' אברהם שינברג בעמח"ס שפת הים, כנראה הוא המחותן כאן, הוא היה קרוב משפחה להגרח"פ? מי הוא המברך על הכוס? מישהו חשב ש...
על ידי ישבב הסופר
א' דצמבר 24, 2017 3:15 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7346
צפיות: 680524

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בעיניי - אינו דומה כלל לרבי יהודה אריה מנובומינסק וולדובקה זצ"ל.
על ידי ישבב הסופר
ה' דצמבר 21, 2017 9:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אפשר ש[בטעות] ניתוספה ברייתא למשניות מסכת שקלים (פ"ו מ"ו)?
תגובות: 21
צפיות: 1663

Re: אפשר שבטעות ניתוספה ברייתא למשניות מסכת שקלים (פ"ו מ"ו)?

וכן ההוספות שבסוף פ"ה במס' אבות. לאחר משנת יהודה בן תימה (יעויין בהקדמת המאירי, ויש בזה כמה חילופי גרסאות), וכל פרק ו.
על ידי ישבב הסופר
ד' דצמבר 20, 2017 6:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת הרבנים לבית וכטפויגל
תגובות: 13
צפיות: 1430

Re: משפחת הרבנים לבית וכטפויגל

לפני כשנתיים, יצא לאור ספר קטן "נחלת מיטב" - מתורתו של רבי משה יו"ט ווכטפויגל זצ"ל. זה נמכר בחנויות אבל הודפס בכמות מצומצת. יש תח"י עותק אחד. אגב אציין, ששמעתי מאאמו"ר שי' ששמע מהג"ר נתן זצ"ל, שכאשר הגר"ש שקופ היה כאן בארה"ב וגייס כספים בעד ישיבת גרו...
על ידי ישבב הסופר
ג' דצמבר 19, 2017 6:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת הרבנים לבית וכטפויגל
תגובות: 13
צפיות: 1430

Re: משפחת הרבנים לבית וכטפויגל

להג"ר יצחק יעקב וכטפויגל יש בן שחי לאויוש"ט בניו יורק, ושמו ר' נחום אליה וכטפויגל. למיטב ידיעתי הוא עדיין חי, יאריך ה' ימיו ושנותיו. אני אישית לא דיברתי איתו מעולם אבל אני מכיר כמה שישבו איתו ושוחחו איתו. הוא יהודי מעניין, יודע ספר. היה מורה בישיבת רי"א בשנים קדמוניות. המספר שלו: 7184...

עבור לחיפוש מתקדם