החיפוש הניב 578 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ה' אפריל 18, 2019 9:11 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 222

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

האירני אאמו"ר שליט"א לדברי ה שפת אמת [פסח תרמ ד"ה כל המרבה], וז"ל, כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. הוא על כל הימים כמ"ש למען תזכור כו'. לכן זוכרין יצ"מ בכל יום וע"י הסיפור מתעורר קצת גאולה בכלל ובפרט כל נפש מישראל. הרי זה משובח אינו סימן שהוא משובח רק שנע...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 10:34 pm
פורום: פסח
נושא: זהירות! חמץ גמור בהכשר בד"ץ בית יוסף
תגובות: 46
צפיות: 2674

Re: זהירות! חמץ גמור בהכשר בד"ץ בית יוסף

בספרו של הרב הגאון אופיר מלכה שליט"א על הלכות פסח מביא שבני הבית של הגרע"י זצ"ל מעידים שבשנים האחרונות הפסיק לאכול מעוגיות אלו.
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 5:11 pm
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 8
צפיות: 129

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

לכאורה ממנהג העולם יש להביא ראיה, שהרי בשלמא מי שאוכל מצות יד רק בליל ראשון, אז בודאי שעשיית המצות דידיה היא בשביל לילה ראשון, אבל לפי החסידים שכל שבעת הימים אוכלים רק מצות יד הרי שנאפו המצות לכל שבעה, ואיך אפשר להשתמש בהם לילה ראשון? וע"כ דאין זה חיסרון וכשיטת הגר"ז. ואולי זה באמת עוד סי...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 2:17 pm
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 8
צפיות: 129

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנג סעיף יד - אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר. יישר כ...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 11:48 am
פורום: פסח
נושא: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו
תגובות: 19
צפיות: 348

Re: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו

ושוב, יודעני שבעיני רבים זה נחשב להידור. אולם, יש בהחלט יהודים כשרים (לא רבים, אך יש) שלא רואים בזה הידור ולא עושים כן. (העברתי פעם שיעור על זה, ובאמת היו חלק מהלומדים שהיה קשה להם לקבל את זה שפשוט יש מי שלא משתתף בכל הדבר הזה) איני מבין איך אפשר לוותר על מכירת חמץ, הלא ידוע שהיום כמעט לכל העולם יש...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 11:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6596

Re: נשיקת הילדים

אף שהדברים נכונים וברורים בלא פקפוק שהרגש האימהי נועד בשביל זה בדיוק, בשונה מהאבא שמתוקף מהותו הוא הסמכותיות ["חכה עד שאבא יבא"....] עדיין יש בספקטרום מספיק מקום גם להישאר סמכותי וגם להראות גילויי חיבה כפי הצרכים של הילד. ודאי שלא התכוונתי שהאבא צריך להיות אמא ח"ו שזה היפך צורת המשפח...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 11:39 am
פורום: פסח
נושא: ירושה בחמץ מבוטל
תגובות: 12
צפיות: 847

Re: ירושה בחמץ מבוטל

יל"ע באדם שביטל חמיצו ומת באמצע פסח, האם הירושה היא על "חמץ מבוטל", או שהביטול זה דבר פרטי של המבטל, והחמץ נאסר מיד בירושה כיון שהוא כעת בידי ישראל. (השאילה כמובן רק להנוקטים שביטול זה לא הפקר, וכן באופן שביטל בלי להוסיף את ענין ההפקר. ויצוייר שלא היה בזה איסור דרבנן, וכגון שלא היה ה...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 11:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6596

Re: נשיקת הילדים

אחרי דברי כת"ר המלאים תוכן כתמיד, אף שהדברים נכונים וברורים בלא פקפוק שהרגש האימהי נועד בשביל זה בדיוק, בשונה מהאבא שמתוקף מהותו הוא הסמכותיות ["חכה עד שאבא יבא"....] עדיין יש בספקטרום מספיק מקום גם להישאר סמכותי וגם להראות גילויי חיבה כפי הצרכים של הילד. ודאי שלא התכוונתי שהאבא צריך ...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 11:12 am
פורום: פסח
נושא: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו
תגובות: 19
צפיות: 348

Re: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו

לא הבנתי דברי כת"ר כלל, א. אדם מוכר את חלקו המושקע. במה הוא מושקע את זה אפשר לברר אחר כך, ואין זה כלל דבר בלתי מסויים. ב. ממש לא הבנתי. אתה מציע הצעה? מה נעשה עד שתתקבל הצעתך? [שהיא הצעה שאינה ראויה כלל כיון שאפשר בשופי להיפטר מהאיסור ע"י מכירת חמץ, ולמה שלא ישקיעו בזה?] ג. מנין לך שכל החב...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 2:22 am
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 8
צפיות: 129

Re: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנג סעיף יד - אין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר ושמרתם את המצות שישמרנה ישראל לשם מצות מצה ויש אומרים לשם מצות בערב תאכלו מצות ויש אומרים לשם מצות שבעת ימים תאכלו מצות דהיינו שאם שמרה לשם מצה שיאכלנה בז' ימי הפסח יוצא בה וכן עיקר. יישר כ...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 1:44 am
פורום: פסח
נושא: אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה
תגובות: 8
צפיות: 129

אפה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה

מספקא לי מ ההדין אם אפה עשה מצה לשם אכילת מצה כל שבעה, האם חשיבא לשמה, או דבעינן לשם מצת מצוה דמקיים ביה בערב תאכלו מצות. והנה לפי השיטה המיוחסת לגר"א דכל שבעה איכא מצוה קיומית, הלא מסתבר דיצא אף שבזה יש לפלפל אם המצוה הקיומית היא אותה מצוה דלילה ראשון אלא שאינה חיובית או דהוא מצוה אחרת ויל&quo...
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 1:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6596

Re: נשיקת הילדים

עטרת תפארת כתב:הבעיה שמי שלא קיבל נשיקות קשה לו לתת נשיקות ,כך מקובלנו מחכמי הנפש.

אתה רק מגדיל את הבעיה,
שיראה איך שכל החברים מסביבו מקבלים חמימות ורק אצלו הכל יבש.
אבל האמת שזה באמת תלוי באופי,
ואדרבא הוא יכול לראות זאת כחולשה אצל אחרים.
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת האילנות בלילה
תגובות: 4
צפיות: 85

Re: ברכת האילנות בלילה

עטרת תפארת כתב:בשו"ת יין הטוב כתב שאפשר לברך בלילה וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר חי"ב,

כולם צריכים למארי חיטיא
ישר כח גדול
על ידי רון
ג' אפריל 16, 2019 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת האילנות בלילה
תגובות: 4
צפיות: 85

Re: ברכת האילנות בלילה

שייף נפיק כתב:האם יש שלא נהגו לברך בלילה?
מלשון הגמרא 'ביומי ניסן' אין להוכיח. וצ"ע.

אך אולי יש לדייק מלשון הגמ' "הרואה אילני דמלבלי" ואולי בעינן דוקא "רואה" ולא מהני ידיעה. אך לפי זה סומא לא יכול לברך, ואולי סגי במה שאחרים רואים וצ"ע בספרי זמננו
על ידי רון
ב' אפריל 15, 2019 10:24 pm
פורום: פסח
נושא: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו
תגובות: 19
צפיות: 348

Re: בעיות הלכתיות במכירת החמץ אצל הרב כפי הנהוג בימינו

ושוב, יודעני שבעיני רבים זה נחשב להידור. אולם, יש בהחלט יהודים כשרים (לא רבים, אך יש) שלא רואים בזה הידור ולא עושים כן. (העברתי פעם שיעור על זה, ובאמת היו חלק מהלומדים שהיה קשה להם לקבל את זה שפשוט יש מי שלא משתתף בכל הדבר הזה) איני מבין איך אפשר לוותר על מכירת חמץ, הלא ידוע שהיום כמעט לכל העולם יש...
על ידי רון
ב' אפריל 15, 2019 4:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנה אחת אפים - מה פירוש אפים
תגובות: 6
צפיות: 309

Re: מנה אחת אפים - מה פירוש אפים

רבי יוסף קרא: אך אפים משמע: פי שניים, שבמקום שמשמש 'פי שנים' ישמש 'אפים': פי שניים כחלק של אחד מהם; ולבד מן האל"ף משמש 'פיים' - פי שניים, אבל האל"ף תיקון מילה הוא, ש'פי' לבדו משמע: חלק אחד הוא, שכשיאמר 'פי שניים' משמע: שני חלקים; כמו כן כשיאמר 'אפיים' פתרונו כפליים, כמו מנה כפולה: למה? כי...
על ידי רון
ב' אפריל 15, 2019 9:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6596

Re: נשיקת הילדים

כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין רגשותיהם שווים. יש אנשים עם טבע של להחצין רגשות ויש אנשים שפחות אוהבים להחצין רגשות. מה יעשה הבן שיש לו אבא שאין טבעו להביע רגשות בצורה מופרזת. ומה יעשה האבא שבנו ממש ממש לא מתחבר לכל החיבוקים והאהבות האלה, ויש כאלה ילדים. (ואגב ראיתי פעם באיזה מגזין שנשאל בזה איזה יו...
על ידי רון
ב' אפריל 15, 2019 6:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6596

Re: נשיקת הילדים

נתקלתי כעת בעדותו של הגרי"ד סולוביציק בספרו 'דברי הגות והערכה' (עמ' 174): אבא ז"ל היה נאה דורש ונאה מקיים. מעולם לא זכיתי בנשיקה ממנו. כשהיה נפרד ממני היה לוחץ את ידי ואומר "לך לשלום וישמרך אלוקים". אדם זר, שהיה נוכח בעת מעשה ושמע מלים של שיגרא כאלו היה תמה ומלמל "קרירות בר...
על ידי רון
א' אפריל 14, 2019 8:50 pm
פורום: פסח
נושא: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח
תגובות: 13
צפיות: 288

Re: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח

איני יכול להתאפק והייתי חייב להפסיק באמצע הקריאה להביע את התפעלותי מהדברים הנפלאים בקונטרס הלז, ממש דברים משמחים ומאירים, והטעם שכתבתם על שבת הגדול שאז כלל ישראל כבר עומדים מכח עצמם, הרי הוא הפלא ופלא ממש. ומה שהבאתם בהערה מהאמרי אמת, ידעתי זאת רבות בשנים משם הגרש"ז שאמר בשיעור בקול תורה [יש הק...
על ידי רון
ג' אפריל 09, 2019 3:51 pm
פורום: עזר אחים
נושא: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!
תגובות: 26
צפיות: 682

Re: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!

חשבונות רבים כתב:לא מוכר לי.
ניסית לסרוק את המחשב?


יש לי אנטי וירוס של אוסט שרכשתי חוקית ועשיתי כמה סריקות והוא אומר שהכל תקין
על ידי רון
ג' אפריל 09, 2019 9:15 am
פורום: עזר אחים
נושא: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!
תגובות: 26
צפיות: 682

Re: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!

אין צורך להיות מייבין כדי למחוק מהרג'יסטרי. כותבים בחיפוש של ווינדוס את המילה regedit. זה מפעיל את התכנה לעריכת הרג'יסטרי. מחפשים ברג'יסטרי את קבצי הווירוס streamer או streamdata או winddows ומוחקים אותם מהרישום. למרות שלא צריך להיות מייבין במחשבים לא מומלץ למי שלא יודע מה הוא עושה/נוהג בפזיזות כי ...
על ידי רון
א' אפריל 07, 2019 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 48
צפיות: 4584

Re: כל העולם כולו

ב"ק כב. במסכסכת כל הבירה כולה קיים אברהם אבינו כל התורה כולה ואפילו עירובי תבשילין ויש עוד דבר נחמד במשך חכמה גבי פטירת אהרון ויראו כל ישראל כי גוע אהרון ויבכו אותו כל בית ישראל וביאר שם שבא לרבות שלא נימא דהרוצחים בשגגה שגלו לעיר מקלט היו שמחים משום שיוצאים במיתת הכהן, לפי שלא היה רוצח בשגגה ...
על ידי רון
ג' מרץ 26, 2019 8:48 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משלוח מנות באדר ונתעברה השנה
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: משלוח מנות באדר ונתעברה השנה

לענין הברכות של המגילה ונתעברה השנה אי הוי ברכות לבטלה, נראה פשוט דלא הוי ברכה לבטלה שהרי באותו שעה שבירך היה מחוייב לעשות כן, ועשה כל מעשיו כדין, ולפי הריטב"א הידוע לגבי נט"י ודאי שלא הוי ברכה לבטלה. אך ביותר לפי דברי החזו"א המחודשים - שאינו ידוע דיו - החזו"א דן לענין קידושין בט...
על ידי רון
ג' מרץ 26, 2019 2:27 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משלוח מנות באדר ונתעברה השנה
תגובות: 4
צפיות: 216

Re: משלוח מנות באדר ונתעברה השנה

משה דוויק כתב:מי אמר שאינו משלוח?[אם עיברו את השנה ברכות המגילה לבטלה?].

הרי פשוט שכל מה שנתן הוא על דעת שייקים מצוות משלוח מנות,
ואם נתעברה השנה הרי למפרע אין זה חודש אדר המחוייב במצוות!
וכפי שנראה פשוט שמי שלא נתן משלוח מנות באותו חודש אדר לא ביטל שום מצוה למפרע!
על ידי רון
ג' מרץ 26, 2019 1:39 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משלוח מנות באדר ונתעברה השנה
תגובות: 4
צפיות: 216

משלוח מנות באדר ונתעברה השנה

מה הדין בזמן שהיו קובעים את החדשים עפ"י הראיה,
וקבעו חודש אדר ועשה משלוח מנות, ואח"כ נתעברה השנה לחודש אדר ב',
האם יכול לתבוע את המשלוח מנות שהרי למפרע נתברר שמה שנתן אינו משלוח מנות כלל? ? ?
על ידי רון
ו' מרץ 22, 2019 7:04 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאת מגילה בכותל
תגובות: 1
צפיות: 104

קריאת מגילה בכותל

הגעתי כעת מהכותל ואתאר לכם מה שהלך שם אולי מישהו יוכל לבאר לי פשר הענין: כידוע בכותל ישנם כמה וכמה מנינים בו זמנית [אני מתכוון בעיקר למנהרה]. והנה כל זמן שמדובר בחזרת הש"ץ או בקריאת התורה לא נורא אם לא בדיוק שמע כל מילה. אבל מה שהלך שם הבוקר פשוט לא הבנתי איך אפשר לצאת ידי חובה. איך יוצאים יד&q...
על ידי רון
ה' מרץ 21, 2019 5:07 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 19
צפיות: 1086

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

עושה חדשות כתב:עוד יל"פ עם המבואר במקו"א ע"פ דקדוק לש' הרמב"ם,
viewtopic.php?f=26&t=32437&hilit#p347684

כפי שהמליץ לי קודמי,
הנני ממליץ לכת"ר לע' במשנת שכיר בפנים שהובא לעיל,
הוא מדייק את דיוקך ממש מילה במילה כמעט
על ידי רון
ד' מרץ 20, 2019 8:08 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 19
צפיות: 1086

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

ראה משנת שכיר שהובא לעיל. אגב, אנחנו אנשים מבוגרים. לא צריך לדבר אלינו בשפת ילדים. אשרינו שרבינו סגי נהור שרי גבן, ובשפלנו זכר לתינוקות של בית רבן, ואף שבעניותינו שכלנו דל וחדל, הוא בגאונותו משדד עמקים וחסל, ואף ששמו סגי נהור נהורא עמיה שריא, ושלמא יקבל כדזיו ליה לבר בתיה, יאריך ד' ימיו עד בוא משיח...
על ידי רון
ד' מרץ 20, 2019 3:53 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 19
צפיות: 1086

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

לא הבנתי את הבעיה, הרי מה הדין אם יש שני בעלי קורא, אחד קורא רק פרק אחד והשני קורא את שאר הפרקים, הרי הראשון יש לו רק פרק אחד שזה קריאה פסולה שהרי צריך לקוראה כולה, וע"כ שדנים כל פסוק בפני עצמו, לא על הגברא אם יוצא בקריאה זו או לא. השאלה אינה על הראשון אלא על השני. הקריאה של הראשון כשרה וחזי ל...
על ידי רון
ד' מרץ 20, 2019 9:43 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים
תגובות: 19
צפיות: 1086

Re: בעל קורא שאינו יוצא המגילה האם יכול להוציא אחרים

מעשה שהיה במגילת אסתר שהשומעים אמרו להבעל קורא שבעת אמירת עשרת בני המן החליף א' מן השמות והקדים המאוחר, ונמצא דלא יצא, והוא הכחישם, ושוב נתברר ע"י הקלטה שהשומעים היו נכונים, והשאלה לפנינו האם השומעים יצאו המשך המגילה מהבעל קורא הואיל והוא בעצמו לא יצא, דהקורא למפרע לא יצא. וה"ה בא' שרוצה ...
על ידי רון
ד' מרץ 20, 2019 1:46 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'ובהם נהגה יומם ולילה' - מדוע קדם יום ללילה?
תגובות: 12
צפיות: 334

Re: 'ובהם נהגה יומם ולילה' - מדוע קדם יום ללילה?

בתפלה מתפללים אנו: 'ובהם נהגה יומם ולילה'. ולכאורה, הלא היום מתחיל מהלילה, והל"ל תחילה לילה ואחר כך יום. מה שהעיר הערה יפה, ידידי דרופתקי דאורייתא שיחי', יש לומר דהלא מבואר בר"מ בהלכות ת"ת דהרוצה לזכות לכתרה של תורה לא יאבד לילה אחד מלילותיו בשינה. ומשמע דהלימוד דיום הוא המינימום ההכ...
על ידי רון
ד' מרץ 20, 2019 1:43 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המקור לאכילת אוזני המן
תגובות: 38
צפיות: 7976

Re: המקור לאכילת אוזני המן

מצאתי אצלי ב' רמזים נאים ואיני יודע בשם מי שמעתים. א. מה שאוזן המן משולש הוא לרמז הא דאין הכסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק, וכמו כסא שיש לו רק ג' רגליים דאינו שלם ואינו יציב, ולכן האוזן המן משולש. ב. מה שמרמזים רק לאוזן המן ולא לשאר איברי גופו, לפי שבאוזניו לכל הפחות נהג כשורה. שהיה מתייעץ עם אוהביו ו...
על ידי רון
ג' מרץ 19, 2019 11:29 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מבוכה במשלוח מנות -חומרה חדשה
תגובות: 5
צפיות: 291

Re: מבוכה במשלוח מנות -חומרה חדשה

דרומי כתב:ואולי באמת משום כך נתפשט המנהג במקומות מסויימים שכל אחד מאנשי הקהילה מביא משלוח מנות אישי לרב מרא דאתרא, שכן 'חזקה' עליו שהוא בודאי מסודר לכל השנה הבאה...


זוהתה חומרה חדשה!
על ידי רון
א' מרץ 17, 2019 11:54 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 416

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

פרי יהושע כתב:דאם כן, הלא איכא למ"ד הסובר שאינו חשיב כעונה בעצמו, וגם יש לדון אי נחשב בספר.

הלא זה גופא ראיית החזו"א הידוע בדין שומע כעונה,
דאם נימא כהבית הלוי ליכא "ספר" וליכא "כוס"
על ידי רון
ד' מרץ 13, 2019 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור למנהג לא לזרוק לפח מפתחות וכיפות?
תגובות: 19
צפיות: 423

Re: מקור למנהג לא לזרוק לפח מפתחות וכיפות???

ידוע לי על מנהג שלא לזרוק כיפות לפח אחרי שכבר לא צריך אותו, מישהו שמע פעם מקור לכך ???? וכן בעניין מפתחות שיוע לי על מנהג שלא לזרוק לפח, מישהו שמע פעם מקור לכך??? אשמח למקורות כתובים מה פירוש "ידוע לי על מנהג"? לא כל מה שעושים בסביבה הקרובה שלנו הוא מנהג! גם אני נוהג בכל מיני מנהגים באופן...
על ידי רון
ג' מרץ 12, 2019 1:20 pm
פורום: עזר אחים
נושא: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!
תגובות: 26
צפיות: 682

Re: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!

אמנם יש לי משהו אחר שעולים לי ב' חלונות מוזרים בשעה שאני פותח את המחשב פעם אחת ואני מסלק אותם ודי. אולי אנחנו תאומי מחשב סיאמיים. גם לי יש את אותם ב' הודעות מוזרות. הנה: http://forum.otzar.org/download/file.php?mode=view&id=71229 לא יאומן! אכן כן, תאומים סיאמים! זה בדיוק מה שמופיע אצלנו בעת פתי...
על ידי רון
ג' מרץ 12, 2019 10:00 am
פורום: עזר אחים
נושא: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!
תגובות: 26
צפיות: 682

Re: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!

Streamer.exe זה לאו דווקא תוכנה זדונית. רק שיש תוכנות זדוניות שתמחזות אליה. כנראה מחקת גם קבצים תקינים. לפי מה שהבנתי זה לא אמור להיות קריטי למערכת. עכ"פ זה לא יזיק לעשות סריקה לתוכנות זדוניות בכל מחשב. כבר נשתנו הזמנים ומכת וירוסים אינה עומדת בראש עשר המכות. נתחדשו רוגלות, רושעות, זודנות ושאר...
על ידי רון
ג' מרץ 12, 2019 8:55 am
פורום: עזר אחים
נושא: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!
תגובות: 26
צפיות: 682

Re: למבינים במחשב: עזרה דחופה!!!

"ב' חלונות מוזרים" זה תיאור מאד כללי שאינו אומר הרבה. נ.ב. מומלץ תמיד להחזיק במערכת הפעלה מעודכנת (כולל תוכנות למיניהם, דפדפן, למשל), אנטיוירוס פעיל ומעודכן. זה הכי חשוב. וכן ליצור שני משתמשים למערכת ההפעלה. ראשון עם הרשאות מנהל המערכת וסיסמא. ושני עם הרשאות של משתמש רגיל, ויש להתרגל להיכ...
על ידי רון
ג' מרץ 12, 2019 4:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'יצא מוציא' על ספק חיוב
תגובות: 1
צפיות: 85

Re: 'יצא מוציא' על ספק חיוב

ממש פלא פלאים להבין דבר זה, ומה ענין ערב לחוב שאינו חייב על הספק כמובן, לכאן. אך אולי קצת להמתיק הדברים, הלא מבואר בר"ן בראש השנה דיסוד דין ערבות היינו ד"כמי שלא יצא הוא דמי". דהיינו שכל עוד ויש יהודי שחסר לו לקיים חיוב מסויים, הרי שכלפיו אני כאילו שלא יצאתי בעצמי את החיוב שלי. וממילא...
על ידי רון
ג' מרץ 12, 2019 3:50 am
פורום: פסח
נושא: סימן תעב - סתירה בין משנה ברורה לשער הציון
תגובות: 5
צפיות: 365

Re: סימן תעב - סתירה בין משנה ברורה לשער הציון

לא זכיתי להבין שאלתך,
דהן אומנם דאצל רבו אסור להסב,
אך לאחר דנתן לו רבו רשות להסב תו הדר חייל עליה חיוב כמו כל אחד, לא כן?

עבור לחיפוש מתקדם