מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 644 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
א' יולי 14, 2019 10:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.
תגובות: 121
צפיות: 16642

Re: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.

במוסף שבת קודש הביאו שיחה שערכו עם האדמור מצאנז ושם הביאו בשמו שאמר בשם אביו שהרע"א בגליון הש"ס שואל בכל דף או שתים שאלות שאפשר ליישב בנקל. וכתב קושיות אלו רק כדי לחנך שצריך לכתוב קושיות. האם פעם דיברו מזה בפורום?
על ידי רון
א' יולי 14, 2019 9:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות פרשת בלק
תגובות: 30
צפיות: 1386

Re: הערות פרשת בלק

יש ברבינו בחיי בפרשתנו ביאור מעניין מאד - מציאה ממש - על מה שמצינו בש"ס כמה פעמים שר' יוחנן חלשא דעתיה ואותו אחד שהחליש דעתו נלב"ע, כריש לקיש בהשוכר את הפועלים, וכרב כהנא בשלהי ב"ק. וז"ל רבינו בחיי במדבר פרק כב פסוק מא וכענין הנזכר בדברי רז"ל: (ב"ק קיז א) דלי גבינאי דבע...
על ידי רון
ש' יולי 13, 2019 11:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
תגובות: 17
צפיות: 2554

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

סייג לחכמה כתב:הפלא ופלא

יישר כח גדול
על ידי רון
ד' יולי 10, 2019 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 37
צפיות: 6382

Re: מהדורת מתיבתא של עוז והדר

הם מודעים בהחלט לבעייתיות של הביאורי תוספות הישן, וכותבים עכשיו הכל מחדש. אני מקוה שאנשי מערכת עוז והדר יקראו מה שאנו כותבים פה, אנחנו לא מתכוונים סתם להשמיץ רק שיהיה לתועלת הכלל . בריש קידושין בדפים העוסקים בקידושי אב את בתו בפרט בדף ה' "שכן ישנן בעל כרחה" שם הם כותבים בילקוט ביאורים בכל...
על ידי רון
ד' יולי 10, 2019 10:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"
תגובות: 29
צפיות: 908

Re: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"

שיכניסו סימני שאלה וסימני קריאה לביאורים המעולים שלהם, ואז הם יהיו עוד יותר מעולים. קודם כל אין מילים לנחת רוח שעוז והדר נותנים ללומדים הן מצד יופי הדפוס הן מצד נוסחאות מדוייקות ותיקוני לשון ברש"י תוך כדי שמירה על צורת הדף המקורית בש"ס וילנא וצורת מיקום התוספותים. [כל מי שאוהב ללמוד רש&qu...
על ידי רון
ב' יולי 08, 2019 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 297
צפיות: 46710

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

מעניין לעשות סקר, כמה מהמחמירים שחוששים לדברי הגר"א במכירת חמץ, האם הם חוששים גם לשיטת כל הראשונים בענין צאת הכוכבים...... שהוא גם דעת השו"ע כידוע...., והאם חוששים לזמן ק"ש של המג"א...... יש מצוות שיש להם מזל כד' מינים וכדומה..... רבים מהחוששים לדעת אדוננו הגר"א בעניין חמץ ...
על ידי רון
ב' יולי 08, 2019 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 297
צפיות: 46710

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

ומה הדין מי שקנה או עשה חמץ אחרי פסח, קודם זמן ר"ת, כי הוא נוהג כהגאונים. האם זה נאסר על מי שנוהג כשי' ר"ת לגמרי? עי' מנחת יצחק ח"י סי' מג. (ומתי באמת קונים מן הנכרי בחזרה, רק אחרי ר"ת?) ראיתי פרסומת של מאפיה אחת, שהקמח לא ניתן במים עד זמן ר"ת! והוקשה לי דהשתא הרי איסרו חג ...
על ידי רון
ד' יולי 03, 2019 7:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 332
צפיות: 37448

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

דאף שנקבל דבר זה שמחמת "אי תפס" חשיב מפסיד בכפירת עדותו, אך איזה בי"ד יקבל את עדותו לענין תפיסה , דהא מדרבנן לא מקבלים עדותו של משחק בקוביא? שמא י"ל דמעיקרא יכול לילך למקום שאין הב"ד מכירים את הפסלות, וישתמש בזה לענין תפיסה. - לנושא האשכול, כדאי לעיין בארצוה"ח סי' יג, ...
על ידי רון
ד' יולי 03, 2019 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 332
צפיות: 37448

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

דאף שנקבל דבר זה שמחמת "אי תפס" חשיב מפסיד בכפירת עדותו, אך איזה בי"ד יקבל את עדותו לענין תפיסה , דהא מדרבנן לא מקבלים עדותו של משחק בקוביא? שמא י"ל דמעיקרא יכול לילך למקום שאין הב"ד מכירים את הפסלות, וישתמש בזה לענין תפיסה. - לנושא האשכול, כדאי לעיין בארצוה"ח סי' יג, ...
על ידי רון
ג' יולי 02, 2019 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: "החשק והחושק..."
תגובות: 14
צפיות: 412

Re: "החשק והחושק..."

חד מקמאי כתב: ואין מבדיל בינינו לבין אלהינו רק מחיצת החומר, ובסוד המסך הזה: החשק, והחושק והחשוק ישובו דבר אחד . במשפט המודגש רומז הכותב לאיזה מושג פילוסופי שאיני מכיר, ואשמח אם החכמים דכאן יסייעוני. תודה רבה! אור החיים שמות פרק יט פסוק ב (ב) ויסעו מרפידים. קשה למה איחר המוקדם כי פסוק זה היה לו להקד...
על ידי רון
ב' יולי 01, 2019 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 338
צפיות: 10287

Re: יהדות אתיופיה

הרב מעט דבש, אם הבאת את הרמב"ם כדי לשכנע אותנו שבסוכות צריך ליטול אתרוג ולא רימון, אז ייש"כ. אבל אם רצית ללמוד משם משהו על ייחוסה של קהילת ביתא-ישראל, כי אז כמדומני שאין משם כל ראיה. גם הקראים/צדוקים אינם נוטלים/לא נטלו אתרוג. וכל מה שמנה הרמב"ם שאין בו מחלוקת ודאי שלא נתכוון לכלול א...
על ידי רון
ב' יולי 01, 2019 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 338
צפיות: 10287

Re: יהדות אתיופיה

הרב מעט דבש, אם הבאת את הרמב"ם כדי לשכנע אותנו שבסוכות צריך ליטול אתרוג ולא רימון, אז ייש"כ. אבל אם רצית ללמוד משם משהו על ייחוסה של קהילת ביתא-ישראל, כי אז כמדומני שאין משם כל ראיה. גם הקראים/צדוקים אינם נוטלים/לא נטלו אתרוג. וכל מה שמנה הרמב"ם שאין בו מחלוקת ודאי שלא נתכוון לכלול א...
על ידי רון
א' יוני 30, 2019 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 332
צפיות: 37448

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

אבקש מי יוכל להחכימני בשאלה דלהלן: מבואר בגמ' בשבועות לא א' דהמשחק בקוביא שייך בשבועת העדות לרב פפא דמיקרי ראוי לעדות, משום דמן התורה מיחזא חזי להעיד ורבנן הוא דפסלוהו. והרשב"א נתקשה בזה טובא מה מהני מה שמן התורה כשר, אך הלא כיון שרבנן פסלוהו לא מפסיד מידי בכך שכופר בעדות. וולחומר הקו' תי' הרשב...
על ידי רון
א' יוני 30, 2019 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר ע"י שליח
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: הפקר ע"י שליח

לא כל אשה רוצה לעמוד בפני שלשה גברים ולומר שהיא מפקירה כל כבודה בת מלך צריך דוקא שלשה 'גברים'? ודאי, שהרי טעמא דבעינן ג' הוא כדי שיהא אחד שיכול לזכות ושנים מעידים על זה. וכל זה הוא כדי שיהיה גמירות דעת למפקיר, להפקיר. ולעצם השאלה אם מהני שליחות בהפקר, הלא הוא כבר נידון בין רבותינו האחרונים כפי שהבי...
על ידי רון
א' יוני 30, 2019 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יוסף ענגיל בראי חוקר תלמודי
תגובות: 9
צפיות: 1759

Re: רבי יוסף ענגיל בראי חוקר תלמודי

נתבקשתי לברר האם ידועה תמונה של הגאון ר' יוסף ענגיל? תודה רבה תמונת הגאון רבי יוסף ענגיל זצוק"ל שבוע שעבר היה חתונה בחצר סוכטשוב והו"ל דברים מהאבני נזר, ושם הביאו שביקשו ממנו להתפלל עבור הגר"י ענגל שהיה חולה מאד, ואמר האבני נזר, מה הפלא שהסט"א מקנא מאד מהאברך הזה שמגלגל את כל הת...
על ידי רון
ו' יוני 28, 2019 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו
תגובות: 27
צפיות: 2792

Re: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו

ז"ל הראב"ן בקידושין - וקשיא ליה א"כ בביאה למה לי למיתני הרי נהנית מן הביאה ומתקדשת בההיא הנאה ונגמר ביאה מכסף ולמה לי לאפוקי ביאה מקרא דובעלה מלמד שניקנת בביאה [ד' ב]. ואני אליעזר אומר ביאה דבתולה גמר מקרא דלית לה הנאה אלא צער פיסוק רגלים, כדאמרינן בכתובות [ל"ט ב] גבי מאנס את הב...
על ידי רון
ד' יוני 26, 2019 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 51
צפיות: 2400

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

יוצא פונביז' לא פתר .רק הוא עצמו הבין שזה תורת חסד אחר. וכבר כתב הרמב"ן שאין השלימות בלתי לה' לבדו. אז יתחיל מר לפתוח אשכולות על טעויות בשבט הלוי ובאגרות משה, בספרי הרב ציננער ובפסקי תשובות. הרי כבר כתב הרמב"ן שאין השלימות בלתי לה' לבדו. מה לך כי נזעקת. איזה שפיכות דמים? הזכירו שיש לו טעו...
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 179

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

חשוב להוסיף נקודה באם הנרות אסורים בהנאה א"כ לא יצאה. ונקודה שקצת מפריעה לי - זה חילול שבת! מתפלפלים בשויון נפש, יצאה ידי חובה, או לא יצאה, מהב"ע, דרבנן, אעל"מ, שד"ח... אי אפשר לדבר על זה בלי לצייר ולו במקצת את המרירות על חילול שבת, היא צריכה תיקוני תשובה וכפרה, וקבלה לעתיד [שלא...
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 179

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

נחלי אפרסמון כתב:יש לדון מסוגיית אי עביד לא מהני

לא שייך בזה אי עבידלא מהני וכמ"ש הגרע"א המפורסם לענין מילה שלא בזמנה ואכמ"ל בזה
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 179

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

נחלי אפרסמון כתב:בקובץ שערי הוראה(מערב ב"ב) חלק י"ב הובאה תשובת הרב ווזנר זצ"ל שלא יצאה י"ח וצריכה להדליק שוב.

מה טעם הדבר הלא כתבנו לעיל כמה סיבות טובות להקל בדבר
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 1:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 179

הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

הוה עובדא באשה שהדליקה נרות של חג השבועות שהיה השנה במוצ"ש, וטעתה להדליק אותם לפי זמן הדלקת נרות של שבת רגילה דהיינו לפני צאת שבת קודש. ועתה יש לדון אם הנרות שהדליקה עולים לה להדלקת נרות יו"ט. והטעם לדון בזה בפשטות הוא מדין מצוה הבאה בעבירה דאינה מצוה. אלא שאולי בשוגג ליכא חיסרון של מצוה ה...
על ידי רון
א' יוני 16, 2019 6:05 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?
תגובות: 16
צפיות: 539

Re: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?

לא נדמה שנתון אחד לא מדויק (זכרון פנימי הדגם הנ''ל זמין בזאפ במחיר יותר זול https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=987939 בשביל מה צריך לומר לו שבמקום אחר יש יותר זול? הרי הוא כבר קנה, ומה טעם סתם לצערו. וכמדומה שכן הוא הדין למעשה. וכבר אמרו חז"ל "ישבחנו בעיניו" וכן "כלה ...
על ידי רון
ה' יוני 13, 2019 2:29 am
פורום: עזר אחים
נושא: עמוד ראשי בפורום
תגובות: 11
צפיות: 445

Re: עמוד ראשי בפורום

מה הכוונה אולי תעלה צילום מסך וננסה להבין. שמנו פרסמת לשבוע הספר באוצר והיא קצת תופסת מקום. אין אפשרות להיכנס לאוצר, יש מלבן לבן מעל איפה שהיה פעם כתוב אתר מקוון, בקיצר משהו משובש ואיני יודע איך עושים צילום מסך בהכרת הטוב על הכל אבל אני רואה שיש לך כיתוב 'לאוצר' ו'המקוון' אלא שזה לא מסודר יפה אצלך ...
על ידי רון
ה' יוני 13, 2019 1:23 am
פורום: עזר אחים
נושא: עמוד ראשי בפורום
תגובות: 11
צפיות: 445

Re: עמוד ראשי בפורום

אוצר החכמה כתב:היום ישבתי עם המתכנתת וסידרנו את זה לפי מה שחשבנו שהוא הטוב ביותר לכן אני צריך תמונת מסך כדי להבין את הבעיה.

הנני לשלח צילום מסך של העמוד הראשי,
אני מקוה שהצלחתי
על ידי רון
ד' יוני 12, 2019 5:39 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עמוד ראשי בפורום
תגובות: 11
צפיות: 445

Re: עמוד ראשי בפורום

אוצר החכמה כתב:מה הכוונה אולי תעלה צילום מסך וננסה להבין.
שמנו פרסמת לשבוע הספר באוצר והיא קצת תופסת מקום.

אין אפשרות להיכנס לאוצר,
יש מלבן לבן מעל איפה שהיה פעם כתוב אתר מקוון, בקיצר משהו משובש ואיני יודע איך עושים צילום מסך
בהכרת הטוב על הכל
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו
תגובות: 9
צפיות: 321

Re: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו

יש לזכור שיש בעיה בבגד חדש בבין המצרים (לפי השיטות השונות בעניין זה) בלי קשר לברכת שהחיינו מנא ליה למר הא? דינא דממעטין במשא ומתן נאמר רק מר"ח אב, אבל מיז' בתמוז אין שום בעיה ללבוש בגד חדש מצד עצם הלבישה, האם אני טועה? אם אפשר מקור בבקשה יעויין יוסף אומץ (האשכנזי) דיני בין המצרים סימן תתס"...
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו
תגובות: 9
צפיות: 321

Re: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו

בברכה המשולשת כתב:יש לזכור שיש בעיה בבגד חדש בבין המצרים (לפי השיטות השונות בעניין זה) בלי קשר לברכת שהחיינו

מנא ליה למר הא?
דינא דממעטין במשא ומתן נאמר רק מר"ח אב, אבל מיז' בתמוז אין שום בעיה ללבוש בגד חדש מצד עצם הלבישה, האם אני טועה? אם אפשר מקור בבקשה
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו
תגובות: 9
צפיות: 321

שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו

נסתפקנו טובא בספק דלהלן ולא עלה בידינו אשמח לשמוע חוו"ד הרבנים דכאן שליט"א. בימי בין המצרים שאין מברכים בהם ברכת שהחיינו, יש מי שמותר לו לברך והוא בעל הברית. ויש לדון בשעה שהוא מברך שהחיינו, האם מותר לאחרים לשמוע את ברכתו ומדין שומע כעונה יועיל להם בשביל בגד חדש שרוצים ללובשו. ויודעני שמיד...
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור חזרה בשבת לפי בעל היביע אומר זצ"ל
תגובות: 2
צפיות: 156

איסור חזרה בשבת לפי בעל היביע אומר זצ"ל

התעוררתי לאחר זמן לדבר פשוט אך לא שמתי לב אליו עד מעשה שהיה. לשיטת בעל היביע אומר זצ"ל שס"ל דמותר לשים על הפלטה ישירות - ללא שום כלי מתחת - כל דבר יבש מבושל כל צרכו, משום דס"ל דאין מיחזי כמבשל בפלטה, דרק בדבר שדרך כל העולם לבשל בזה הוא דשייך מיחזי כמבשל. אם כן לפי דבריו הרי שאין איסו...
על ידי רון
ה' מאי 30, 2019 11:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל
תגובות: 45
צפיות: 3443

Re: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל

נשוי. מטעמים מובנים, לא אוכל לכתוב מידי הרבה פרטים נשוי ו......? עם ילדים או בלי, מה מצבו הרוחני כרגע, האם הפסיק לשמור תו"מ? איפה אשתו בסיפור? כל נתון מהנ"ל משפיע על היחס לסיפור! אם גם אשתו ירדה עימו אז אתה מבין שכבר אין נידון רק עליו. ואני חוזר על מה שכתבתי, שחוששני שמה שהוא מוכן לשמוע &...
על ידי רון
ה' מאי 30, 2019 9:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל
תגובות: 45
צפיות: 3443

Re: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל

אברך שנפל רח"ל בעמקי הכפירה (ע"י אתרים המיועדים לכך רח"ל), וממש איבד לגמרי את האמונה ואת המצפון לחטוא וכו', מוכן כעת לבדוק מחדש את נושאי האמונה, הוא מוכן לשבת פעם או פעמיים בשבוע עם רב שיענה לו על קושיותיו ויבהיר לו את האמונה. ואדגיש, הוא קרא חומר רב מאוד של קושיות וכפירה ה"י. א...
על ידי רון
ה' מאי 30, 2019 12:54 am
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 1431

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

מה ששמת לא מחשב שנים בתחילת הספירה. הנה מה שעשיתי שכן מחשב. https://forum.otzar.org/hebdate/gethebdate.php איך לחשב על השנים שהיו מקדשים על פי הראיה? לא הבנתי את השאלה. ברור שהתכנה שלי הוא כמו חולדה דפסחים ולא כמו חולדה דירמיה ואינה נביאה. אני מחשב לפי כללי הלוח שלנו. ההנחה היא שזה נכון. ופחות או י...
על ידי רון
ד' מאי 29, 2019 3:12 pm
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 1431

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

מה ששמת לא מחשב שנים בתחילת הספירה. הנה מה שעשיתי שכן מחשב. https://forum.otzar.org/hebdate/gethebdate.php איך לחשב על השנים שהיו מקדשים על פי הראיה? לא הבנתי את השאלה. ברור שהתכנה שלי הוא כמו חולדה דפסחים ולא כמו חולדה דירמיה ואינה נביאה. אני מחשב לפי כללי הלוח שלנו. ההנחה היא שזה נכון. ופחות או י...
על ידי רון
ד' מאי 29, 2019 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרי"ס ו'מתעסק'?
תגובות: 8
צפיות: 711

Re: הגרי"ס ו'מתעסק'?

לא מסתבר שאמר שאין להם טעם,
רק כנראה שטעמם פגום כמו שפסקינן כן להלכה דבשרצים וכדו' טעמם פגום ואין טעמם אוסר.
וכיון שכן אינו ברור למה שייך דין מתעסק,
שהרי גם במרור שאין טעמו ערב כתבו כמה פוסקים דשייך ביה נמי שכן נהנה אף שאינו נהנה אך הרגשת הגוף איכא וזה העיקר.
על ידי רון
ג' מאי 28, 2019 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרי"ס ו'מתעסק'?
תגובות: 8
צפיות: 711

Re: הגרי"ס ו'מתעסק'?

שמעתי שהתשובה הנודעת בשו"ת רע"א בענין מתעסק [קמא סי' ח], נכתבה בין השאר כתשובה ללימוד זכות של הגרי"ס בענין אי זהירות מתולעים, שיטה כזאת הובאה באמרי-בינה בשם 'גאון אחד'. יש מקורות לזה? אולי תוכל לפרש שיחתך, הלא בחלבים ועריות ליכא פטורא דמתעסק. אם לא שנאמר דבתולעים ליכא "שכן נהנה&...
על ידי רון
ג' מאי 28, 2019 3:41 pm
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 1431

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

אוצר החכמה כתב:מה ששמת לא מחשב שנים בתחילת הספירה.
הנה מה שעשיתי שכן מחשב.
https://forum.otzar.org/hebdate/gethebdate.php

איך לחשב על השנים שהיו מקדשים על פי הראיה?
על ידי רון
ג' מאי 28, 2019 11:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשת דתן
תגובות: 9
צפיות: 694

Re: אשת דתן

לרבותיי. מהר"ם אלשיך כותב בפירושו על במדבר א-כ, שאשתו של דתן היא שלומית בת דברי. יוצא מכאן שדתן הוא האיש המוכה בידי המצרי (המצרי שנהרג על ידי מרע"ה). אך דתן הוא (גם) אחד משני האנשים העבריים הניצים, שמשה פוגש אותם למחרת. מה המקור לכך שהאיש המוכה והאיש הרב עם חבירו הוא אותו אדם? ייש"כ!...
על ידי רון
ג' מאי 28, 2019 9:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשת דתן
תגובות: 9
צפיות: 694

Re: אשת דתן

לרבותיי. מהר"ם אלשיך כותב בפירושו על במדבר א-כ, שאשתו של דתן היא שלומית בת דברי. יוצא מכאן שדתן הוא האיש המוכה בידי המצרי (המצרי שנהרג על ידי מרע"ה). אך דתן הוא (גם) אחד משני האנשים העבריים הניצים, שמשה פוגש אותם למחרת. מה המקור לכך שהאיש המוכה והאיש הרב עם חבירו הוא אותו אדם? ייש"כ!...
על ידי רון
א' מאי 26, 2019 12:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורים על גדולי ישראל מהגאון רבי ירחמיאל טוקר שליט"א
תגובות: 2
צפיות: 1190

Re: סיפורים על גדולי ישראל מהגאון רבי ירחמיאל טוקר שליט"א

זאב ערבות כתב:סיפורים יפים, אך מדוע לא העלית באשכול ראה ויספרה?

איני מוצא ידי ורגלי מרוב האשכולות,
חיפשתי את שנראה לי מתאים.
על ידי רון
ד' מאי 22, 2019 11:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורים על גדולי ישראל מהגאון רבי ירחמיאל טוקר שליט"א
תגובות: 2
צפיות: 1190

סיפורים על גדולי ישראל מהגאון רבי ירחמיאל טוקר שליט"א

חצי שעה מענגת של סיפורים נפלאים מהגאון הגדול רבי ירחמיאל טוקר שליט"א ר"מ בישיבת אור ברוך ירושלים בתוכו [מהדקה 7:20] סיפור מאלף על "מספריים במחנה יהודה" מדהים ביותר. הסיפור לא ידוע כל כך וכעת מספר אותו בעל המעשה שליט"א. הסיפור על המספריים במחנה יהודה אומנם מופיע בספר זכור לדו...

עבור לחיפוש מתקדם