מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 657 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ג' אוקטובר 15, 2019 10:09 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שאלה בהפסק בנטילת לולב
תגובות: 5
צפיות: 94

Re: שאלה בהפסק בנטילת לולב

נטלתי לולב ואתרוג, ובאמצע הלל הנחתי אותם ויצאתי לחוץ מכל סיבה שהיא וחזרתי, האם אני צריך לברך שוב? ודאי שלא והוא פשוט וברור, וכפי שכתבו הראשונים כן להדיא לענין בדיקת חמץ שלאחר שכבר התחיל לבדוק וחלה הברכה תו אינו חוזר ומברך, ומה שכתבו תוס' בסוכה לט' היינו רק שכל זמן שעדיין עוסק בנענונים עדיין מיקרי ע...
על ידי רון
ג' אוקטובר 15, 2019 10:07 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: העוסק בהליכה לסוכה פטור מן הסוכה?
תגובות: 10
צפיות: 203

Re: העוסק בהליכה לסוכה פטור מן הסוכה?

האם אפשר לצייר את המצב הנידון באופן יותר מוחשי? אני לא הצלחתי להבין. נגיד אתה חוזר היום בערב (ליל יום טוב ראשון) ממעריב. בעצם אתה הולך עכשיו לקיים מצות סוכה, ולכן יש לך דין של עוסק במצוה פטור מן המצוה. ואם פתאום נזכרת שיש לך סנדוייץ בכיס הפנימי של החליפה, אתה יכול לאכול אותו בדרך. למרות שזה חוץ לסו...
על ידי רון
ה' ספטמבר 05, 2019 6:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248209

מקור הדברים בשם האור שמח

ראיתי מביאים בשם האור שמח לדייק מלשון הרמב"ם שכתב דאסור לקדש את האשה עד שיראנה, שהרמב"ם הוסיף בזה "עד שיראנה אם כשרה בעיניו". ומביאים שהאור שמח דייק שלא סגי במה שרואה אותה ראיה חיצונית, אלא צריך לבדוק אותה אם מתאימה לו לחיות איתו כאשה, האם המידות מתאימות והאופי וכו'. חיפשתי מקור ...
על ידי רון
ג' אוגוסט 27, 2019 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32310

Re: חידה בדברי המשנה ברורה

ישר כח עצום
על ידי רון
ג' אוגוסט 27, 2019 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32310

חידה בדברי המשנה ברורה

המשנה ברורה בסימן עה כתב בזה"ל וקול זמר של פנויה נכרית אסור בין לישראל בין לכהן"
מה פשר דברים אלו? מה ענין כהן לכאן?
על ידי רון
ש' אוגוסט 24, 2019 9:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל
תגובות: 257
צפיות: 18356

Re: הכרת הטוב להקב"ה על מדינת ישראל

לידידי שליט"א, האותיות הקטנות היו מיותרות
על ידי רון
ד' אוגוסט 14, 2019 10:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?
תגובות: 61
צפיות: 3370

Re: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?

חיפשתי בכל השו"ע עד כמה שידי מגעת ולא מצאתי איסור להסתובב עם חיוך...... איכא ואיכא... הלא זה עתה סיימנו הלכות תשעה באב, ושפיל לסיפיה בסו''ס תק''ס. ליכא וליכא, צא וראה כמה בורות ברה"ר מסתובבים בינינו כמו שהגדירם אור ישראל מסלנט זיע"א, וכי מי שרואה כזה אברך זה עושה לו חשק להיות כמותו א...
על ידי רון
ד' אוגוסט 14, 2019 8:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?
תגובות: 61
צפיות: 3370

Re: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?

חיפשתי בכל השו"ע עד כמה שידי מגעת ולא מצאתי איסור להסתובב עם חיוך...... איכא ואיכא... הלא זה עתה סיימנו הלכות תשעה באב, ושפיל לסיפיה בסו''ס תק''ס. ליכא וליכא, צא וראה כמה בורות ברה"ר מסתובבים בינינו כמו שהגדירם אור ישראל מסלנט זיע"א, וכי מי שרואה כזה אברך זה עושה לו חשק להיות כמותו
על ידי רון
ד' אוגוסט 14, 2019 12:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?
תגובות: 61
צפיות: 3370

Re: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?

עזריאל ברגר כתב:
דרומי כתב:אז אנא! אל תחשוב פעמיים ותנעל אשכולות שמועדים לפורענות כבר מתחילתן.

איתא בספה"ק "מתון מתון ד מאה זוזי שויא"...


ממתי גמ' מפורשת הפכה להיות ספה"ק?......
ואף אם אמרה בבדיחותא איכא למיחש מפני הרואים.....
על ידי רון
ד' אוגוסט 14, 2019 12:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?
תגובות: 61
צפיות: 3370

Re: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?

דרומי כתב:כתוב הרבה דברים בספרים. כתוב גם "הבא .. השכם ל..".

ובכל מקרה אין חכם כבעל הנסיון. והנסיון הוכיח שכל ההיסוסים והרחמנות וכו' וכו' בענין הפורום הביאו לתוצאות לא מובחרות.


חוק דרומי.....
על ידי רון
ד' אוגוסט 14, 2019 1:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?
תגובות: 61
צפיות: 3370

Re: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?

אכן כן, ר' זאב, אלו דברים שמיעוטם יפה, בסופו של דבר. זה טוב כמו 'פינת קפה' בכולל, אולי קצת יותר. כל הדברים יגעים. הרי יש את הווארט הנפלא שנשמע בין השאר מפיו של ר' משה מרדכי שולזינגר זצ"ל, וצוטט פה מסתמא, משמו של הרב בענגיס זצ"ל. דף גמ' רש"י לוקח שעה. עם תוס' שעתיים. עם מפרשים .... וכ...
על ידי רון
ג' אוגוסט 06, 2019 11:25 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?
תגובות: 4
צפיות: 419

Re: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

(מעתיק ממה שמצאתי באשכול אחר) במשנ"ב סימן תרנ"ח הביא פלוגתא בעניין ארבעת המינים שאולים לקטן: כיון שלא יצא מידו שפיר דמי — רוצה לומר דעל ידי זה אין הקטן קונה כלל ולכן מותר אפילו בלא הגיע לעונת הפעוטות והוא הדין אם לא מקנה ליה כלל לקטן או שאומר לו יהא שלך עד שתצא בו ואחר כך יהא שלי כבתחילה ...
על ידי רון
ג' אוגוסט 06, 2019 8:31 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?
תגובות: 4
צפיות: 419

Re: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

אולי כונת הגמ' "לא ליקני איניש", שבאמת אין כונת המקנה להקנות בשביל שיהיה לקטן דין "לכם" אלא סתם כך שהוא אורחא דמילתא שאם נותנים לשני מתכוונים להקנות לו. אבל לא שבאמת רצה להרויח דין לכם. והנה הריטב"א שם פליג על דברי התוס' שהביא וס"ל דלא מהני לעשות תנאי ע"מ להחזיר בק...
על ידי רון
ג' אוגוסט 06, 2019 12:25 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?
תגובות: 4
צפיות: 419

חינוך קטן בלולב שלא יהיה שלו?

אמר ר' זירא לא ליקני איניש לולבא לינוקא וכו' לפי שקונה ואינו מקנה. ובריטב"א שם הביא דעת בעלי התוס', דהיינו דוקא במקנה לו בסתם, אבל אם הקנה לו מתנה על מנת להחזיר, הרי אדרבא, כיון שהקטן אינו יכול להקנות, הרי לא יתקיים התנאי לעולם וממילא בטלה המתנה מעיקרא, וממילא יכול להקנות לקטן בתנאי. אלא שלא הב...
על ידי רון
א' אוגוסט 04, 2019 5:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם אפשר לאסור בחורים באיסור קונם
תגובות: 28
צפיות: 1998

Re: האם אפשר לאסור בחורים באיסור קונם

אולי לאשכול חדש: האם שוטה יכול לאסור בקונם? אולי לאשכול חדש: האם בכל דבר צריך לתפוס צד? וד"ל וקיצרתי. בינתיים, לא אתם גידלתם דורות של ת"ח אלא הוא..... אז קצת כבוד אלא אם כן יש לכם חשבונות פתוחים ותפוחים ..... נ.ב האם יצא לכם פעם לנהל ישיבה? למסור שיעורים כללים בישיבה גדולה מדי שבוע? למסור...
על ידי רון
א' אוגוסט 04, 2019 2:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם אפשר לאסור בחורים באיסור קונם
תגובות: 28
צפיות: 1998

Re: האם אפשר לאסור בחורים באיסור קונם

אולי לאשכול חדש: האם שוטה יכול לאסור בקונם? אולי לאשכול חדש: האם בכל דבר צריך לתפוס צד? וד"ל וקיצרתי. בינתיים, לא אתם גידלתם דורות של ת"ח אלא הוא..... אז קצת כבוד אלא אם כן יש לכם חשבונות פתוחים ותפוחים ..... נ.ב האם יצא לכם פעם לנהל ישיבה? למסור שיעורים כללים בישיבה גדולה מדי שבוע? למסור...
על ידי רון
ג' יולי 30, 2019 7:41 am
פורום: עזר אחים
נושא: המלצה על טיפול בבעיות במעיים - עזרתכם
תגובות: 19
צפיות: 1027

Re: המלצה על טיפול בבעיות במעיים - עזרתכם

מוכר ומומלץ בהחלט! לטפל מהשורש ממש, הכי חשוב כמה שיותר מהר (לפני נזקים בלתי הפיכים) ללכת על מאה אחוז תזונה בריאה. שירוץ ברגל לרב יובל אשרוב מאור הגנוז, ויראה ברכה בס"ד. לא כ"כ מומלץ לחולי מעיים לרוץ ברגל עד אור הגנוז...... מוזר שעדיין צריכים להסביר לאנשים מבוגרים על הנזקים החמורים שיש במז...
על ידי רון
א' יולי 14, 2019 10:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.
תגובות: 130
צפיות: 19443

Re: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.

במוסף שבת קודש הביאו שיחה שערכו עם האדמור מצאנז ושם הביאו בשמו שאמר בשם אביו שהרע"א בגליון הש"ס שואל בכל דף או שתים שאלות שאפשר ליישב בנקל. וכתב קושיות אלו רק כדי לחנך שצריך לכתוב קושיות. האם פעם דיברו מזה בפורום?
על ידי רון
א' יולי 14, 2019 9:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות פרשת בלק
תגובות: 33
צפיות: 2175

Re: הערות פרשת בלק

יש ברבינו בחיי בפרשתנו ביאור מעניין מאד - מציאה ממש - על מה שמצינו בש"ס כמה פעמים שר' יוחנן חלשא דעתיה ואותו אחד שהחליש דעתו נלב"ע, כריש לקיש בהשוכר את הפועלים, וכרב כהנא בשלהי ב"ק. וז"ל רבינו בחיי במדבר פרק כב פסוק מא וכענין הנזכר בדברי רז"ל: (ב"ק קיז א) דלי גבינאי דבע...
על ידי רון
ש' יולי 13, 2019 11:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
תגובות: 17
צפיות: 2911

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

סייג לחכמה כתב:הפלא ופלא

יישר כח גדול
על ידי רון
ד' יולי 10, 2019 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 37
צפיות: 7126

Re: מהדורת מתיבתא של עוז והדר

הם מודעים בהחלט לבעייתיות של הביאורי תוספות הישן, וכותבים עכשיו הכל מחדש. אני מקוה שאנשי מערכת עוז והדר יקראו מה שאנו כותבים פה, אנחנו לא מתכוונים סתם להשמיץ רק שיהיה לתועלת הכלל . בריש קידושין בדפים העוסקים בקידושי אב את בתו בפרט בדף ה' "שכן ישנן בעל כרחה" שם הם כותבים בילקוט ביאורים בכל...
על ידי רון
ד' יולי 10, 2019 10:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"
תגובות: 36
צפיות: 2601

Re: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"

שיכניסו סימני שאלה וסימני קריאה לביאורים המעולים שלהם, ואז הם יהיו עוד יותר מעולים. קודם כל אין מילים לנחת רוח שעוז והדר נותנים ללומדים הן מצד יופי הדפוס הן מצד נוסחאות מדוייקות ותיקוני לשון ברש"י תוך כדי שמירה על צורת הדף המקורית בש"ס וילנא וצורת מיקום התוספותים. [כל מי שאוהב ללמוד רש&qu...
על ידי רון
ב' יולי 08, 2019 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 298
צפיות: 50901

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

מעניין לעשות סקר, כמה מהמחמירים שחוששים לדברי הגר"א במכירת חמץ, האם הם חוששים גם לשיטת כל הראשונים בענין צאת הכוכבים...... שהוא גם דעת השו"ע כידוע...., והאם חוששים לזמן ק"ש של המג"א...... יש מצוות שיש להם מזל כד' מינים וכדומה..... רבים מהחוששים לדעת אדוננו הגר"א בעניין חמץ ...
על ידי רון
ב' יולי 08, 2019 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 298
צפיות: 50901

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

ומה הדין מי שקנה או עשה חמץ אחרי פסח, קודם זמן ר"ת, כי הוא נוהג כהגאונים. האם זה נאסר על מי שנוהג כשי' ר"ת לגמרי? עי' מנחת יצחק ח"י סי' מג. (ומתי באמת קונים מן הנכרי בחזרה, רק אחרי ר"ת?) ראיתי פרסומת של מאפיה אחת, שהקמח לא ניתן במים עד זמן ר"ת! והוקשה לי דהשתא הרי איסרו חג ...
על ידי רון
ד' יולי 03, 2019 7:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 334
צפיות: 41959

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

דאף שנקבל דבר זה שמחמת "אי תפס" חשיב מפסיד בכפירת עדותו, אך איזה בי"ד יקבל את עדותו לענין תפיסה , דהא מדרבנן לא מקבלים עדותו של משחק בקוביא? שמא י"ל דמעיקרא יכול לילך למקום שאין הב"ד מכירים את הפסלות, וישתמש בזה לענין תפיסה. - לנושא האשכול, כדאי לעיין בארצוה"ח סי' יג, ...
על ידי רון
ד' יולי 03, 2019 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 334
צפיות: 41959

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

דאף שנקבל דבר זה שמחמת "אי תפס" חשיב מפסיד בכפירת עדותו, אך איזה בי"ד יקבל את עדותו לענין תפיסה , דהא מדרבנן לא מקבלים עדותו של משחק בקוביא? שמא י"ל דמעיקרא יכול לילך למקום שאין הב"ד מכירים את הפסלות, וישתמש בזה לענין תפיסה. - לנושא האשכול, כדאי לעיין בארצוה"ח סי' יג, ...
על ידי רון
ג' יולי 02, 2019 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: "החשק והחושק..."
תגובות: 14
צפיות: 706

Re: "החשק והחושק..."

חד מקמאי כתב: ואין מבדיל בינינו לבין אלהינו רק מחיצת החומר, ובסוד המסך הזה: החשק, והחושק והחשוק ישובו דבר אחד . במשפט המודגש רומז הכותב לאיזה מושג פילוסופי שאיני מכיר, ואשמח אם החכמים דכאן יסייעוני. תודה רבה! אור החיים שמות פרק יט פסוק ב (ב) ויסעו מרפידים. קשה למה איחר המוקדם כי פסוק זה היה לו להקד...
על ידי רון
ב' יולי 01, 2019 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 355
צפיות: 20357

Re: יהדות אתיופיה

הרב מעט דבש, אם הבאת את הרמב"ם כדי לשכנע אותנו שבסוכות צריך ליטול אתרוג ולא רימון, אז ייש"כ. אבל אם רצית ללמוד משם משהו על ייחוסה של קהילת ביתא-ישראל, כי אז כמדומני שאין משם כל ראיה. גם הקראים/צדוקים אינם נוטלים/לא נטלו אתרוג. וכל מה שמנה הרמב"ם שאין בו מחלוקת ודאי שלא נתכוון לכלול א...
על ידי רון
ב' יולי 01, 2019 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 355
צפיות: 20357

Re: יהדות אתיופיה

הרב מעט דבש, אם הבאת את הרמב"ם כדי לשכנע אותנו שבסוכות צריך ליטול אתרוג ולא רימון, אז ייש"כ. אבל אם רצית ללמוד משם משהו על ייחוסה של קהילת ביתא-ישראל, כי אז כמדומני שאין משם כל ראיה. גם הקראים/צדוקים אינם נוטלים/לא נטלו אתרוג. וכל מה שמנה הרמב"ם שאין בו מחלוקת ודאי שלא נתכוון לכלול א...
על ידי רון
א' יוני 30, 2019 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 334
צפיות: 41959

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

אבקש מי יוכל להחכימני בשאלה דלהלן: מבואר בגמ' בשבועות לא א' דהמשחק בקוביא שייך בשבועת העדות לרב פפא דמיקרי ראוי לעדות, משום דמן התורה מיחזא חזי להעיד ורבנן הוא דפסלוהו. והרשב"א נתקשה בזה טובא מה מהני מה שמן התורה כשר, אך הלא כיון שרבנן פסלוהו לא מפסיד מידי בכך שכופר בעדות. וולחומר הקו' תי' הרשב...
על ידי רון
א' יוני 30, 2019 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר ע"י שליח
תגובות: 5
צפיות: 385

Re: הפקר ע"י שליח

לא כל אשה רוצה לעמוד בפני שלשה גברים ולומר שהיא מפקירה כל כבודה בת מלך צריך דוקא שלשה 'גברים'? ודאי, שהרי טעמא דבעינן ג' הוא כדי שיהא אחד שיכול לזכות ושנים מעידים על זה. וכל זה הוא כדי שיהיה גמירות דעת למפקיר, להפקיר. ולעצם השאלה אם מהני שליחות בהפקר, הלא הוא כבר נידון בין רבותינו האחרונים כפי שהבי...
על ידי רון
א' יוני 30, 2019 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יוסף ענגיל בראי חוקר תלמודי
תגובות: 9
צפיות: 2000

Re: רבי יוסף ענגיל בראי חוקר תלמודי

נתבקשתי לברר האם ידועה תמונה של הגאון ר' יוסף ענגיל? תודה רבה תמונת הגאון רבי יוסף ענגיל זצוק"ל שבוע שעבר היה חתונה בחצר סוכטשוב והו"ל דברים מהאבני נזר, ושם הביאו שביקשו ממנו להתפלל עבור הגר"י ענגל שהיה חולה מאד, ואמר האבני נזר, מה הפלא שהסט"א מקנא מאד מהאברך הזה שמגלגל את כל הת...
על ידי רון
ו' יוני 28, 2019 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו
תגובות: 27
צפיות: 3270

Re: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו

ז"ל הראב"ן בקידושין - וקשיא ליה א"כ בביאה למה לי למיתני הרי נהנית מן הביאה ומתקדשת בההיא הנאה ונגמר ביאה מכסף ולמה לי לאפוקי ביאה מקרא דובעלה מלמד שניקנת בביאה [ד' ב]. ואני אליעזר אומר ביאה דבתולה גמר מקרא דלית לה הנאה אלא צער פיסוק רגלים, כדאמרינן בכתובות [ל"ט ב] גבי מאנס את הב...
על ידי רון
ד' יוני 26, 2019 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 53
צפיות: 4382

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

יוצא פונביז' לא פתר .רק הוא עצמו הבין שזה תורת חסד אחר. וכבר כתב הרמב"ן שאין השלימות בלתי לה' לבדו. אז יתחיל מר לפתוח אשכולות על טעויות בשבט הלוי ובאגרות משה, בספרי הרב ציננער ובפסקי תשובות. הרי כבר כתב הרמב"ן שאין השלימות בלתי לה' לבדו. מה לך כי נזעקת. איזה שפיכות דמים? הזכירו שיש לו טעו...
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 313

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

חשוב להוסיף נקודה באם הנרות אסורים בהנאה א"כ לא יצאה. ונקודה שקצת מפריעה לי - זה חילול שבת! מתפלפלים בשויון נפש, יצאה ידי חובה, או לא יצאה, מהב"ע, דרבנן, אעל"מ, שד"ח... אי אפשר לדבר על זה בלי לצייר ולו במקצת את המרירות על חילול שבת, היא צריכה תיקוני תשובה וכפרה, וקבלה לעתיד [שלא...
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 313

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

נחלי אפרסמון כתב:יש לדון מסוגיית אי עביד לא מהני

לא שייך בזה אי עבידלא מהני וכמ"ש הגרע"א המפורסם לענין מילה שלא בזמנה ואכמ"ל בזה
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 313

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

נחלי אפרסמון כתב:בקובץ שערי הוראה(מערב ב"ב) חלק י"ב הובאה תשובת הרב ווזנר זצ"ל שלא יצאה י"ח וצריכה להדליק שוב.

מה טעם הדבר הלא כתבנו לעיל כמה סיבות טובות להקל בדבר
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 1:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 313

הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

הוה עובדא באשה שהדליקה נרות של חג השבועות שהיה השנה במוצ"ש, וטעתה להדליק אותם לפי זמן הדלקת נרות של שבת רגילה דהיינו לפני צאת שבת קודש. ועתה יש לדון אם הנרות שהדליקה עולים לה להדלקת נרות יו"ט. והטעם לדון בזה בפשטות הוא מדין מצוה הבאה בעבירה דאינה מצוה. אלא שאולי בשוגג ליכא חיסרון של מצוה ה...
על ידי רון
א' יוני 16, 2019 6:05 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?
תגובות: 17
צפיות: 1332

Re: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?

לא נדמה שנתון אחד לא מדויק (זכרון פנימי הדגם הנ''ל זמין בזאפ במחיר יותר זול https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=987939 בשביל מה צריך לומר לו שבמקום אחר יש יותר זול? הרי הוא כבר קנה, ומה טעם סתם לצערו. וכמדומה שכן הוא הדין למעשה. וכבר אמרו חז"ל "ישבחנו בעיניו" וכן "כלה ...
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו
תגובות: 9
צפיות: 460

Re: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו

יש לזכור שיש בעיה בבגד חדש בבין המצרים (לפי השיטות השונות בעניין זה) בלי קשר לברכת שהחיינו מנא ליה למר הא? דינא דממעטין במשא ומתן נאמר רק מר"ח אב, אבל מיז' בתמוז אין שום בעיה ללבוש בגד חדש מצד עצם הלבישה, האם אני טועה? אם אפשר מקור בבקשה יעויין יוסף אומץ (האשכנזי) דיני בין המצרים סימן תתס"...

עבור לחיפוש מתקדם