מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 616 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ד' יוני 26, 2019 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 49
צפיות: 1417

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

יוצא פונביז' לא פתר .רק הוא עצמו הבין שזה תורת חסד אחר. וכבר כתב הרמב"ן שאין השלימות בלתי לה' לבדו. אז יתחיל מר לפתוח אשכולות על טעויות בשבט הלוי ובאגרות משה, בספרי הרב ציננער ובפסקי תשובות. הרי כבר כתב הרמב"ן שאין השלימות בלתי לה' לבדו. מה לך כי נזעקת. איזה שפיכות דמים? הזכירו שיש לו טעו...
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 110

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

חשוב להוסיף נקודה באם הנרות אסורים בהנאה א"כ לא יצאה. ונקודה שקצת מפריעה לי - זה חילול שבת! מתפלפלים בשויון נפש, יצאה ידי חובה, או לא יצאה, מהב"ע, דרבנן, אעל"מ, שד"ח... אי אפשר לדבר על זה בלי לצייר ולו במקצת את המרירות על חילול שבת, היא צריכה תיקוני תשובה וכפרה, וקבלה לעתיד [שלא...
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 110

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

נחלי אפרסמון כתב:יש לדון מסוגיית אי עביד לא מהני

לא שייך בזה אי עבידלא מהני וכמ"ש הגרע"א המפורסם לענין מילה שלא בזמנה ואכמ"ל בזה
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 110

Re: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

נחלי אפרסמון כתב:בקובץ שערי הוראה(מערב ב"ב) חלק י"ב הובאה תשובת הרב ווזנר זצ"ל שלא יצאה י"ח וצריכה להדליק שוב.

מה טעם הדבר הלא כתבנו לעיל כמה סיבות טובות להקל בדבר
על ידי רון
ד' יוני 19, 2019 1:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת
תגובות: 7
צפיות: 110

הדליקה נרות יו"ט לפני צאת שבת

הוה עובדא באשה שהדליקה נרות של חג השבועות שהיה השנה במוצ"ש, וטעתה להדליק אותם לפי זמן הדלקת נרות של שבת רגילה דהיינו לפני צאת שבת קודש. ועתה יש לדון אם הנרות שהדליקה עולים לה להדלקת נרות יו"ט. והטעם לדון בזה בפשטות הוא מדין מצוה הבאה בעבירה דאינה מצוה. אלא שאולי בשוגג ליכא חיסרון של מצוה ה...
על ידי רון
א' יוני 16, 2019 6:05 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?
תגובות: 16
צפיות: 375

Re: האם במחשב כזה אפשר להכניס את האוצר לתוך המחשב?

לא נדמה שנתון אחד לא מדויק (זכרון פנימי הדגם הנ''ל זמין בזאפ במחיר יותר זול https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=987939 בשביל מה צריך לומר לו שבמקום אחר יש יותר זול? הרי הוא כבר קנה, ומה טעם סתם לצערו. וכמדומה שכן הוא הדין למעשה. וכבר אמרו חז"ל "ישבחנו בעיניו" וכן "כלה ...
על ידי רון
ה' יוני 13, 2019 2:29 am
פורום: עזר אחים
נושא: עמוד ראשי בפורום
תגובות: 11
צפיות: 310

Re: עמוד ראשי בפורום

מה הכוונה אולי תעלה צילום מסך וננסה להבין. שמנו פרסמת לשבוע הספר באוצר והיא קצת תופסת מקום. אין אפשרות להיכנס לאוצר, יש מלבן לבן מעל איפה שהיה פעם כתוב אתר מקוון, בקיצר משהו משובש ואיני יודע איך עושים צילום מסך בהכרת הטוב על הכל אבל אני רואה שיש לך כיתוב 'לאוצר' ו'המקוון' אלא שזה לא מסודר יפה אצלך ...
על ידי רון
ה' יוני 13, 2019 1:23 am
פורום: עזר אחים
נושא: עמוד ראשי בפורום
תגובות: 11
צפיות: 310

Re: עמוד ראשי בפורום

אוצר החכמה כתב:היום ישבתי עם המתכנתת וסידרנו את זה לפי מה שחשבנו שהוא הטוב ביותר לכן אני צריך תמונת מסך כדי להבין את הבעיה.

הנני לשלח צילום מסך של העמוד הראשי,
אני מקוה שהצלחתי
על ידי רון
ד' יוני 12, 2019 5:39 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עמוד ראשי בפורום
תגובות: 11
צפיות: 310

Re: עמוד ראשי בפורום

אוצר החכמה כתב:מה הכוונה אולי תעלה צילום מסך וננסה להבין.
שמנו פרסמת לשבוע הספר באוצר והיא קצת תופסת מקום.

אין אפשרות להיכנס לאוצר,
יש מלבן לבן מעל איפה שהיה פעם כתוב אתר מקוון, בקיצר משהו משובש ואיני יודע איך עושים צילום מסך
בהכרת הטוב על הכל
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו

יש לזכור שיש בעיה בבגד חדש בבין המצרים (לפי השיטות השונות בעניין זה) בלי קשר לברכת שהחיינו מנא ליה למר הא? דינא דממעטין במשא ומתן נאמר רק מר"ח אב, אבל מיז' בתמוז אין שום בעיה ללבוש בגד חדש מצד עצם הלבישה, האם אני טועה? אם אפשר מקור בבקשה יעויין יוסף אומץ (האשכנזי) דיני בין המצרים סימן תתס"...
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו

בברכה המשולשת כתב:יש לזכור שיש בעיה בבגד חדש בבין המצרים (לפי השיטות השונות בעניין זה) בלי קשר לברכת שהחיינו

מנא ליה למר הא?
דינא דממעטין במשא ומתן נאמר רק מר"ח אב, אבל מיז' בתמוז אין שום בעיה ללבוש בגד חדש מצד עצם הלבישה, האם אני טועה? אם אפשר מקור בבקשה
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו
תגובות: 9
צפיות: 193

שהחיינו ע"י שומע כעונה בימים שאין לומר שהחיינו

נסתפקנו טובא בספק דלהלן ולא עלה בידינו אשמח לשמוע חוו"ד הרבנים דכאן שליט"א. בימי בין המצרים שאין מברכים בהם ברכת שהחיינו, יש מי שמותר לו לברך והוא בעל הברית. ויש לדון בשעה שהוא מברך שהחיינו, האם מותר לאחרים לשמוע את ברכתו ומדין שומע כעונה יועיל להם בשביל בגד חדש שרוצים ללובשו. ויודעני שמיד...
על ידי רון
א' יוני 02, 2019 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור חזרה בשבת לפי בעל היביע אומר זצ"ל
תגובות: 2
צפיות: 111

איסור חזרה בשבת לפי בעל היביע אומר זצ"ל

התעוררתי לאחר זמן לדבר פשוט אך לא שמתי לב אליו עד מעשה שהיה. לשיטת בעל היביע אומר זצ"ל שס"ל דמותר לשים על הפלטה ישירות - ללא שום כלי מתחת - כל דבר יבש מבושל כל צרכו, משום דס"ל דאין מיחזי כמבשל בפלטה, דרק בדבר שדרך כל העולם לבשל בזה הוא דשייך מיחזי כמבשל. אם כן לפי דבריו הרי שאין איסו...
על ידי רון
ה' מאי 30, 2019 11:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל
תגובות: 45
צפיות: 2717

Re: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל

נשוי. מטעמים מובנים, לא אוכל לכתוב מידי הרבה פרטים נשוי ו......? עם ילדים או בלי, מה מצבו הרוחני כרגע, האם הפסיק לשמור תו"מ? איפה אשתו בסיפור? כל נתון מהנ"ל משפיע על היחס לסיפור! אם גם אשתו ירדה עימו אז אתה מבין שכבר אין נידון רק עליו. ואני חוזר על מה שכתבתי, שחוששני שמה שהוא מוכן לשמוע &...
על ידי רון
ה' מאי 30, 2019 9:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל
תגובות: 45
צפיות: 2717

Re: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל

אברך שנפל רח"ל בעמקי הכפירה (ע"י אתרים המיועדים לכך רח"ל), וממש איבד לגמרי את האמונה ואת המצפון לחטוא וכו', מוכן כעת לבדוק מחדש את נושאי האמונה, הוא מוכן לשבת פעם או פעמיים בשבוע עם רב שיענה לו על קושיותיו ויבהיר לו את האמונה. ואדגיש, הוא קרא חומר רב מאוד של קושיות וכפירה ה"י. א...
על ידי רון
ה' מאי 30, 2019 12:54 am
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 989

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

מה ששמת לא מחשב שנים בתחילת הספירה. הנה מה שעשיתי שכן מחשב. https://forum.otzar.org/hebdate/gethebdate.php איך לחשב על השנים שהיו מקדשים על פי הראיה? לא הבנתי את השאלה. ברור שהתכנה שלי הוא כמו חולדה דפסחים ולא כמו חולדה דירמיה ואינה נביאה. אני מחשב לפי כללי הלוח שלנו. ההנחה היא שזה נכון. ופחות או י...
על ידי רון
ד' מאי 29, 2019 3:12 pm
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 989

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

מה ששמת לא מחשב שנים בתחילת הספירה. הנה מה שעשיתי שכן מחשב. https://forum.otzar.org/hebdate/gethebdate.php איך לחשב על השנים שהיו מקדשים על פי הראיה? לא הבנתי את השאלה. ברור שהתכנה שלי הוא כמו חולדה דפסחים ולא כמו חולדה דירמיה ואינה נביאה. אני מחשב לפי כללי הלוח שלנו. ההנחה היא שזה נכון. ופחות או י...
על ידי רון
ד' מאי 29, 2019 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרי"ס ו'מתעסק'?
תגובות: 8
צפיות: 519

Re: הגרי"ס ו'מתעסק'?

לא מסתבר שאמר שאין להם טעם,
רק כנראה שטעמם פגום כמו שפסקינן כן להלכה דבשרצים וכדו' טעמם פגום ואין טעמם אוסר.
וכיון שכן אינו ברור למה שייך דין מתעסק,
שהרי גם במרור שאין טעמו ערב כתבו כמה פוסקים דשייך ביה נמי שכן נהנה אף שאינו נהנה אך הרגשת הגוף איכא וזה העיקר.
על ידי רון
ג' מאי 28, 2019 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרי"ס ו'מתעסק'?
תגובות: 8
צפיות: 519

Re: הגרי"ס ו'מתעסק'?

שמעתי שהתשובה הנודעת בשו"ת רע"א בענין מתעסק [קמא סי' ח], נכתבה בין השאר כתשובה ללימוד זכות של הגרי"ס בענין אי זהירות מתולעים, שיטה כזאת הובאה באמרי-בינה בשם 'גאון אחד'. יש מקורות לזה? אולי תוכל לפרש שיחתך, הלא בחלבים ועריות ליכא פטורא דמתעסק. אם לא שנאמר דבתולעים ליכא "שכן נהנה&...
על ידי רון
ג' מאי 28, 2019 3:41 pm
פורום: ימות עולם
נושא: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי
תגובות: 20
צפיות: 989

Re: קו טלפון לחישוב תאריך עברי ולועזי

אוצר החכמה כתב:מה ששמת לא מחשב שנים בתחילת הספירה.
הנה מה שעשיתי שכן מחשב.
https://forum.otzar.org/hebdate/gethebdate.php

איך לחשב על השנים שהיו מקדשים על פי הראיה?
על ידי רון
ג' מאי 28, 2019 11:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשת דתן
תגובות: 9
צפיות: 519

Re: אשת דתן

לרבותיי. מהר"ם אלשיך כותב בפירושו על במדבר א-כ, שאשתו של דתן היא שלומית בת דברי. יוצא מכאן שדתן הוא האיש המוכה בידי המצרי (המצרי שנהרג על ידי מרע"ה). אך דתן הוא (גם) אחד משני האנשים העבריים הניצים, שמשה פוגש אותם למחרת. מה המקור לכך שהאיש המוכה והאיש הרב עם חבירו הוא אותו אדם? ייש"כ!...
על ידי רון
ג' מאי 28, 2019 9:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשת דתן
תגובות: 9
צפיות: 519

Re: אשת דתן

לרבותיי. מהר"ם אלשיך כותב בפירושו על במדבר א-כ, שאשתו של דתן היא שלומית בת דברי. יוצא מכאן שדתן הוא האיש המוכה בידי המצרי (המצרי שנהרג על ידי מרע"ה). אך דתן הוא (גם) אחד משני האנשים העבריים הניצים, שמשה פוגש אותם למחרת. מה המקור לכך שהאיש המוכה והאיש הרב עם חבירו הוא אותו אדם? ייש"כ!...
על ידי רון
א' מאי 26, 2019 12:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורים על גדולי ישראל מהגאון רבי ירחמיאל טוקר שליט"א
תגובות: 2
צפיות: 874

Re: סיפורים על גדולי ישראל מהגאון רבי ירחמיאל טוקר שליט"א

זאב ערבות כתב:סיפורים יפים, אך מדוע לא העלית באשכול ראה ויספרה?

איני מוצא ידי ורגלי מרוב האשכולות,
חיפשתי את שנראה לי מתאים.
על ידי רון
ד' מאי 22, 2019 11:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סיפורים על גדולי ישראל מהגאון רבי ירחמיאל טוקר שליט"א
תגובות: 2
צפיות: 874

סיפורים על גדולי ישראל מהגאון רבי ירחמיאל טוקר שליט"א

חצי שעה מענגת של סיפורים נפלאים מהגאון הגדול רבי ירחמיאל טוקר שליט"א ר"מ בישיבת אור ברוך ירושלים בתוכו [מהדקה 7:20] סיפור מאלף על "מספריים במחנה יהודה" מדהים ביותר. הסיפור לא ידוע כל כך וכעת מספר אותו בעל המעשה שליט"א. הסיפור על המספריים במחנה יהודה אומנם מופיע בספר זכור לדו...
על ידי רון
ב' מאי 20, 2019 3:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקת יום?!
תגובות: 4
צפיות: 198

Re: חזקת יום?!

הנה קטע מתוך ספר חשוב על מנחות חזקת יום (2).png ואין מובן כלל שיג ושיח, אי חזקת יום מוקי ליה אחזקת יום שעבר - אמאי אין צריך להמתין, כלפי לייא? מי חכם יודע פשר. הדברים נראים כמו חידה לבין הזמנים באמצע הקעמפ...... אבל חוץ ממה שלא מבינים שום מילה הרי לכאורה ודאי שאין כזה מושג חזקת יום שהרי א"כ למ...
על ידי רון
א' מאי 19, 2019 11:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוי דן את כל 'ניק' לכף זכות!
תגובות: 30
צפיות: 1541

Re: הוי דן את כל 'ניק' לכף זכות!

ואני אכתוב את הצד השני, אולי לא בדיוק צד שני, אלא הסתכלות שונה: מה אתם, ניקים יקרים, מתרגשים כ"כ אם מתקיפים אתכם? מה כבר קרה? אם אתם מאמינים במה שכתבתם, תלכו עם האמת שלכם עד הסוף. מדוע להתרגש ולהעלב מכל מילה? תפתחו קצת עור של פיל. החיים לא פיקניק. אני נוטה להסכים - כמובן - עם דברי פותח האשכול....
על ידי רון
א' מאי 19, 2019 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התרוקנות מהמשלח לשליח
תגובות: 6
צפיות: 420

Re: התרוקנות מהמשלח לשליח

בזכרוני מימי הבחרות, כי יש הסבורים שאם מינה אדם שליח לקדש אשה או לגרשה, להפריש תרומה מן הכרי או למכור חפציו, שוב אינו יכול לעשות זאת בכבודו ובעצמו, כי באמת כבר מסר את כוחו בידיו של השליח, אלא רק משום שעשייה זו בעצמה נחשבת ביטול על השליחות, (ואתי מעשה ומבטל דיבור). אבל אינני זוכר מי אומר כך, האם זו ...
על ידי רון
א' מאי 19, 2019 1:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוי דן את כל 'ניק' לכף זכות!
תגובות: 30
צפיות: 1541

Re: הוי דן את כל 'ניק' לכף זכות!

אני דיברתי על 'ניק' בעולם ווירטואלי, ואל תקיש מכך לאדם בעולם הרגיל.. אז ליהוי ידוע לכבודו, שאחרי כל ניק עומד בר נש אמיתי עם רגשות, ואם דבריו מזולזלים בעיני הגולשים הרי שכואב לו! וכאן המקום להתפעל מחדש בכל פעם מהרה"ג ברכה משולשת שליט"א שכמה שהוא מתפלמס עם כולנו, והוא עושה את זה מצויין, אך ...
על ידי רון
א' מאי 19, 2019 1:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: הוי דן את כל 'ניק' לכף זכות!
תגובות: 30
צפיות: 1541

Re: הוי דן את כל 'ניק' לכף זכות!

ואני אכתוב את הצד השני, אולי לא בדיוק צד שני, אלא הסתכלות שונה: מה אתם, ניקים יקרים, מתרגשים כ"כ אם מתקיפים אתכם? מה כבר קרה? אם אתם מאמינים במה שכתבתם, תלכו עם האמת שלכם עד הסוף. מדוע להתרגש ולהעלב מכל מילה? תפתחו קצת עור של פיל. החיים לא פיקניק. לפתח עור של פיל הוא דרישה של האדם מעצמו, לא מז...
על ידי רון
ו' מאי 17, 2019 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו
תגובות: 58
צפיות: 4111

Re: 300 תלמידי רבי עקיבא שמתו

אולי מישהו יוכל להחכימני,
מדוע אמרו "והיה העולם שמם"? להיכן נעלמו כל התנאים שהיו בדורו של ר' עקיבא? מדוע שיהיה העולם שמם אם נשארים תנאים.
יש לי תי' שאני יודע שלא כולם יאהבו [אמנם חלק ממש יתלהבו] לכן אבקש לשמוע אם יש לכם מה לומר.
על ידי רון
ו' מאי 17, 2019 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 95
צפיות: 6742

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

למשל, מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו. ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ משנה ברורה תמח סקכ"ה ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר ...
על ידי רון
ה' מאי 16, 2019 11:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1175

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

שו"ת רבי עזריאל הילדסהיימר חלק ב - אבן העזר, חושן משפט ומילואים סימן סב בא"ע סימן קכ"ד ס"א נסתפק הישועות יעקב בפירוש הקצר אי דוקא בנשרפין אמרינן כתותי מיכתת שיעוריה או אף בנקברין וכן כמה גדולים כתבו כן. ושגגה יוצא (א) מלפני השליטים דהא התוס' ד"ה סנדל ביבמות דף ק"ד ע&quo...
על ידי רון
ה' מאי 16, 2019 2:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1175

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

כעת בחיפוש מהיר וקל בבר אילן מצאתי שהרבה מביאים את שכתבתי לעיל בשם התורת גיטין מהא דגט שכתבו על איסורי הנאה
על ידי רון
ה' מאי 16, 2019 2:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1175

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

גם בסנדל יש שיעור "חופה את רוב רגלו" כמבואר ברמב"ם ובכסף משנה שם דמשום כך מיקרי שיש בו שיעור.
ואת דבריך יותר לא הבנתי מה הפירוש "הדעת נותנת וכו' ה"נ אמרינן כתותי מיכתת שמיה"? וכי דברים אלו הם סברות שלנו?
וכבר הבאתי מראה מקום מהזיכרון אומנם לענין גט שכתבו על איסורי הנאה
על ידי רון
ה' מאי 16, 2019 12:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 33
צפיות: 1175

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

לא מובנת קו' מר שליט"א הלא האי דינא דכתומ"ש לא נאמר אלא במקום שנאמר בו דין שיעור אבל סתם חפץ שעומד לשריפה? אולי אם היית שואל מצד ר' שמעון דכל העומד לישרף כשרוף דמי שהוא דין שונה מכתומ"ש אולי יש מקום לקושייתך, אבל מיכתת שיעוריה אינו אלא במקום שבעי שיעור. וכמדומה שזה הישוב על הא דגט שכת...
על ידי רון
א' מאי 12, 2019 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?
תגובות: 76
צפיות: 2032

Re: טבילה שלא לשם היתר בפועל - האם מברכים?

הפנו אותי לאבי עזרי טו"א פט"ז ה"י עי"ש וכן לחכמת אדם כלל ה' שמברכין על שחיטה לגוי כיון דסו"ס יש היתר בשחיטה! אינו מובן הדמיון, הלא כל השאלה היתה כיון שאינה צריכה לטבילה לשמש עם בעלה, ואולי צריכים שהטבילה תהא מתרת בפועל, אבל שחיטה אף שהשחיטה היא בשביל גוי, אך ההיתר הוא אף לי...
על ידי רון
ה' מאי 09, 2019 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 95
צפיות: 6742

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

למשל, מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו. ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ משנה ברורה תמח סקכ"ה ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר ...
על ידי רון
ה' מאי 09, 2019 9:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 95
צפיות: 6742

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

לא התכונתי אדם כלפי עצמו, רק מי שעשה מכירת חמץ ומוכר אותו כעת ליהודי, האם יש מה להחמיר לא לאכול מזה, ועל זה טענתי שכיון שכל יסוד התקנה לאסור חמץ שעה"פ הוא מטעם קנס, הרי שאף שלא פלוג בתקנתם משום שיבא לומר שהיה אנוס, אך היכא שלא שייך כלל לקנוס כיון שחזינן שעשה מעשה שלא לעבור על איסור חמץ תו אין מ...
על ידי רון
ד' מאי 08, 2019 7:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 95
צפיות: 6742

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

למשל, מה הדין במי שבדק את כל הבית ועשה בדיקה כדין וכדת, ובכל זאת מצא חמץ, האם חמצו אסור בהנאה? לכאורה נראה שחמצו מותר דאין סיבה לקונסו. ואף אם תמצא מי שאוסר בכה"ג עדיין יש לחלק ועוד חזל"מ בל"נ משנה ברורה תמח סקכ"ה ודע דכמה אחרונים כתבו דאפילו בדק ג"כ כמנהגנו ונמצא חמץ לאחר ...
על ידי רון
ד' מאי 08, 2019 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חמץ אחרי הפסח- עדכונים
תגובות: 95
צפיות: 6742

Re: חמץ אחרי הפסח- עדכונים

בכל שנה אני חושב על סברא שנראית לי נכונה כל כך אשמח לשמוע מדוע אני טועה? הלא כל מה שאסרו חמץ לאחר הפסח הוא קנס מדרבנן על מה שלא מכר ועבר איסור, או דאורייתא של בל יראה או מה שלא ביער חמצו. וא"כ, בכה"ג שעשה מה שהרב אמר לו לעשות להינצל מהאיסור ומכר חמצו, מה שייך לקונסו ולאסור את חמצו? הסברא ...

עבור לחיפוש מתקדם