החיפוש הניב 499 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
א' מאי 13, 2018 9:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר
תגובות: 24
צפיות: 898

Re: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר

מן הראוי לתת יותר כבוד לרב נויגרשל ולא לכנותו כאילו היה שכן שלך מהבנין....... נעניתי לך הרב רון ושיניתי. יצוין שהתכתבתי בעבר מספר פעמים עם הרב נויגרשל באימייל על נושאים שונים. לשבחו ייאמר שתמיד ענה בסבר פנים יפות, בסבלנות ובאדיבות, למרות שאינו מכירני. ולאידך, כמעט אף פעם לא הסכמתי אתו. הוא נראה לי ...
על ידי רון
ש' מאי 12, 2018 9:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר
תגובות: 24
צפיות: 898

Re: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר

מן הראוי לתת יותר כבוד לרב נויגרשל ולא לכנותו כאילו היה שכן שלך מהבנין.......
על ידי רון
ה' אפריל 12, 2018 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 26
צפיות: 494

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

נזכרתי שהאחרו' דנו בזה הרבה, האם לפ"ז גם בהרהור ברכה לבטלה יש איסור, (ואולי מ"מ יועיל תנאי), וכו'. אבל עדיין אני שואל האם יש המורים כך למעשה, וכגון מי שלא מברך על תש"ר, שיהרהר עכ"פ, וכיו"ב. (זכורני שמועה בשם החזו"א, ול"מ כעת). מה שטענתם שיתכן שיש בזה משום ברכה לבט...
על ידי רון
ד' אפריל 11, 2018 2:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 16670

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

מעניין אם אני היחיד שלא מבין מה אתם רוצים ובאיזה "קודים" אתם מדברים. (אגב מי זה יחיאל מאיר? זה שהעלו דברים שלו אודות הגרש"א?) ומה זה מסורתיות ושרשי הדברים? ומה הקשר שלהם למה שיהודי באמת חייב והוא לשמור תרי"ג מצוות ולעסוק בתורה? שמחתי למצוא חבר...... חבר אני לכל אשר יראוך ותל&quo...
על ידי רון
ה' מרץ 22, 2018 3:37 pm
פורום: פסח
נושא: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?
תגובות: 14
צפיות: 315

Re: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?

א"כ האיך מועיל הפקר לפני פסח כשמוציאו מרשותו הרי זה לא בא עדיין לרשות אחר? מה שצריך להפקיר בפני שלושה זה רק דרבנן, ועוד א"כ שיפקירו בפני שלושה. מניין לך שאם לא חב לאחריני, דברים שבלב דברים? א מתי מפקירים בער"פ? ב גם בפני 3 את הנראה לענ"ד כתבתי ,עיין ראשונים לגבי נותן מתנה וחזר ב...
על ידי רון
ב' מרץ 19, 2018 8:47 am
פורום: על שולחן האוצר
נושא: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה
תגובות: 9
צפיות: 2253

Re: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה

לאור רעיון המיזם שהעלנו כאן עם הדוגמה של מסכת חולין, ובתודה להרב עובדיה חן שהעלה את הרעיון לעשות את הדבר על ההגדה עבדנו בימים האחרונים על רעיון של יצירת הגדה כזו. הגדת מפרשי אוצר החכמה באופן שיתופי ע"י קהילת חברי הפורום (ואחרים?) הרעיון עובד כך: אנחנו שמים את טקסט ההגדה מחולק למקטעים. כל אחד ש...
על ידי רון
א' מרץ 18, 2018 11:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 79990

Re: להיכן נעלם האשכול על מרן הגר"ש זצוק"ל

[quote="נוטר הכרמים"]בקשר לאכילת תאנים, אצרף בזה ממחברת של תלמיד: [quote]ראה אחד בודק תאנה, ואמר שלא צריך לבדוק, דכל החשש הוא דוקא בתאנים גרועות ששהו בחוץ וכד' ולכן הם מתליעות, אבל תאנים שנשמרו היטב אין בהם חשש. והוסיף דמ"מ אי"ז איסור דאורי' שהרי התולעים בטלות ברוב וזה אסור רק מד...
על ידי רון
א' מרץ 18, 2018 1:46 pm
פורום: פסח
נושא: מרור פחות מכזית
תגובות: 3
צפיות: 214

Re: מרור פחות מכזית

כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר ה...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 11:03 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עצה להנצל מצינתוקים מטרידים
תגובות: 12
צפיות: 772

Re: עצה להנצל מצינתוקים מטרידים

לענין כתב:בס"ד ראיתי פלאות.
תודתי לחד ברנש.

גא"מ
תודה רבה רבה
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 7:26 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 287

Re: הערה חזקה בכוס שלישית

לגבי הספר הנ"ל, ראה כאן: https://www.magnespress.co.il/Book/%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94.aspx?name=%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94%3f&code=45-131140&docNo=1&qid=1 וכבר האריכו עליו כאן בפורום, וחיפוש קל יעלה חומר רב עליו. הוא לא דן ישירות בשאלתך, אולם לפי ...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 5:42 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 287

Re: הערה חזקה בכוס שלישית

מה שמחוייב להיות שואל או מוכר כסותו עבור ארבע הכוסות מפורש ברשב"ם שם, ובמגיד משנה לא דן אלא ללמוד את נר חנוכה מארבע כוסות. לגופה של שאלה, ראה: מה נשתנה מר' דוד הנשקה פרק ה' ומבואר היטב. אתה ודאי צודק לענין מוכר כסותו ואתי תלין משוגתי ואגב שטפיה היה, מהו הספר שציינת ואיך אגיע אליו אולי תוכל להע...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 1:27 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 287

הערה חזקה בכוס שלישית

אולי ידוע לחכמים דפה שליט"א האם העירו את ההערה דלהלן: בגמ' בפסחים קטז' ב' איתא במשנה דמוזגין עליו כוס שלישי ומברכין ברכת המזון. ובגמ' רצו להוכיח מכאן דש"מ שברכת המזון טעונה כוס, והגמ' דוחה שאינו מוכח. והנה צע"ג איך ס"ד לפרש שהכוס השלישית הוא מדין ברכת מזון טעונה כוס, והלא מבואר ב...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 104
צפיות: 4331

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

תמצית הנידון שעולה כאן הוא איך יתכן לדון דין רוב באופן שאנו יודעים שבמציאות בשקלול כל הנתונים הוא שאסור. לכאורה מבואר כן בר"י מיגאש שביאר הדין דב' כיתי עדים המכחישות זא"ז דלרב הונא כשירות לשאר עדויות מטעם חזקת כשרות שיש לכל אחת, ואילו לרב חסדא פסולות לשאר עדיות. וביאר הר"י מיגאש בסבר...
על ידי רון
ג' מרץ 13, 2018 12:20 am
פורום: פסח
נושא: מרור פחות מכזית
תגובות: 3
צפיות: 214

מרור פחות מכזית

כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר הו...
על ידי רון
ג' מרץ 06, 2018 5:37 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 765

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

כדכד כתב:אולי צריך לשאול אחרת:
האם מותר לשלוח מנות חלביות כאשר יש סיכוי שיכשלו לאכלם אחר בשר


לא הבנתי כונת מר שליט"א? הרי בשביל זה צריך להודיע מראש אם בעל פה או בכתב ואז אין שום בעיה, וכל השאלה היתה לאחר ששכחו להודיע האם יש חיוב להודיע.
על ידי רון
א' מרץ 04, 2018 2:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 765

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

ראשית, ברור שהשאלה היא לא רק על פורים, ומדוע נזכרו רק בהקשר לחג? לדעתי, זאת שאלת תם במונח הכי עדין שאני יכול לומר... למה צריך לחפש 'חיוב' להודיע? פשוט שזה מכשול אם המקבל לא יודע שזה חלבי ויוכל לאכול זאת אחרי בשר, 'לחפש' חיוב להודיע.... אני לא יודע אם לצחוק או לבכות לא צריך לבכות ולא לצחוק פשוט לקרא...
על ידי רון
א' מרץ 04, 2018 8:41 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 765

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

פשוט ביארתי את דברי פלוריש שבא לבאר את דברי, אך אז הערתי שאלה על פלוריש ועל עצמי. והשאלה פשוטה שעד כמה שנימא שיש בזה לפני עור, אז לאחר שכבר עשה את המכשול יתחייב לעצור את המכשול שע"י כך ימנע את הלפני עור מלהמשיך. אז מדוע אתה מניח הנחה לא מובנת, ואז מקשה עליה? ברור שיש לפנ"ע בדרבנן וברור עו...
על ידי רון
א' מרץ 04, 2018 6:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 765

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

ומעתה לזה כיון הרב פלוריש, דלכתחילה ודאי שאסור לעשות כן משום לפני עור, אך הנידון היה אם לאחר שכבר עשה מחוייב לטרוח למנעו מכך. אלא שא"כ יש לדון על זה גופא, וכי לאו דללפני עור גופא לא מחייב להסיר את המכשול ואז להנצל מאיסור לפני עור שלי? לא ברור על מי אתה מקשה באותיות צועקות. על עצמך? על פלוריש? ...
על ידי רון
א' מרץ 04, 2018 6:29 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 765

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

והרי השואל הנכבד שליט"א לא מעלה על דעתו לפתוח חנות טריפות דרבנן, וא"כ מאי שנא? אינו דומה, אתה מציע (תיאורטית) להכשיל במכוון באיסור דרבנן (ועל זה נכתבה תשובה בשו"ת מנחת אשר, כמדומני ח"ג), ואילו השאלה היתה במקרה שכבר נוצרה ההכשלה, האם יש לטרוח כדי להציל מעבירה על דר' בשוגג. דברי ה...
על ידי רון
ש' מרץ 03, 2018 9:47 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 765

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

אולי כדאי שתכתוב ברור איזה מוצר זה. כי לדוגמא בעוגיות חלביות הרי זה ממש איסור לעשותם, כמבואר בשו"ע יו"ד, ולגבי שוקולדים המצויים למיניהם לכאורה המקבל יחשוש לבד שזה חלבי. ולכן כדאי אולי למקד איך בדיוק היה המקרה. לא רציתי להכניס את כבוד הרבנים למטבח, אבל אם אתה שואל אז מדובר בגלידה חלבית מעש...
על ידי רון
ש' מרץ 03, 2018 8:06 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 765

שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

מה הדין בשלח משלוח מנות חלביים שלא מסומן עליהם שהם חלביים ויש חשש שיאכלום לאחר בשר, האם חייב לטרוח להודיעם שלא יכשלו. ובפרט השנה שהנידון התעורר בשבת קודש ובשביל להודיעם צריך לילך רגלי להודיעם אם מחוייב בזה. והנה בפשטות יש בזה משום אפרושי מאיסורא וצריך לטרוח ובפרט שיש בזה גם לפני עור. אך אולי לדברי ה...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 7:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על אננס
תגובות: 10
צפיות: 1540

Re: ברכה על אננס pine apple

שמעתי שיש איזה חדשות בשאלה זו אי לברך עליה העץ או האדמה, וקבוצת לומדים מעיה"ת לעיקוואד ביררו שלפי המציאות צריכין לברך העץ, ולפי"ז נוהג בזה ערלה, והמציאות הוא שאילנות אלו לא מוציאים פירות רק בתוך שלש שנים הראשונות, ולפי"ז א"א עוד לאכול פרי זו! מישהו עם יותר פרטים? זה יהיה קשה ליפ...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 162

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

זו מחלוקת אחרונים אם מותר להתחיל להתפלל כשסוף התפלה יהיה לאחר זמנה, (וראיה מבלעם וכו', וכמדומני שנכב"ב), ולכאורה ה"ה הכא. לא זה היה הנידון [הראיה מבלעם דיכול לומר כלם לחד תירוצא בתוס' ומזה למד הרב פעלים מה שכבודו מכוון, שאני, דשם יודע מראש שלא יספיק, אלא שאזלינן בתר ההתחלה], הנידון כאן הו...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 162

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

מה שנכון נכון כתב:
רון כתב: [ועיקר ספיקא דידי הוא לפי השו"ע דס"ל דאפילו בשהה כדי לגמור את כולה חוזר למקום שפסק

לדעת השו"ע בסי' קד אם שהה בשמו"ע כדי לגמור כלה חוזר לראש.


אתה צודק כמו תמיד לא זכרתי את החילוק בדבר.
אך לגופו של ענין מה יש לכבודו לומר
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:04 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 31
צפיות: 1156

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

לדרומי - השאלה היא עקרונית, על תלמיד שמרבה להירדם ללא סיבה מוגדרת. אולי הוא זקוק לאבחון קשב (זה תסמין של הפרעת קשב, הגוררת הפרעה בשעון הביולוגי). כמו כן, צריך לבדוק אם אין לו גישה לכל מיני אפשרויות של צפיה... כמדומה שיש חלוקה די ברורה בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה. בדרך כלל בישיבה קטנה שעות השינה מספ...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 162

הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

הוה עובדא באחד שהתחיל תפילת שמונה במנחה סמוך לשקיעת החמה, ובאמצע חש בביטנו ונאלץ להפסיק להתפלל. ולאחר שניקה את עצמו ראה שכבר שקעה החמה טובא, וכבר עשרים דק' לאחר שקיעת החמה. מה יעשה כעת האם ימשיך תפילת שמונה עשרה כשכעת הוא לילה כיון שהתחיל בתפילת מנחה או לא. [ועיקר ספיקא דידי הוא לפי השו"ע דס&qu...
על ידי רון
ב' דצמבר 25, 2017 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים
תגובות: 11
צפיות: 906

Re: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים

דבר נוסף חיוני מאין כמותו! הרבה בחורים וילדים כבר מהחיידר, קוראים את הגמ' כמו טקסט משפטי יבש, חסר כל חיות. הרי לקושיה יש ניגון משלה! לתירוץ ניגון משלו! למה שרצתה הגמ' לומר יש ניגון משלו! ולדחיה של הגמ' ג"כ ניגון משלו! תנסה כמה שאתה יכול שהוא יקרא את הגמ' בניגון הנכון ביחד איתך! אחרי תקופה קצרה ...
על ידי רון
ב' דצמבר 25, 2017 11:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים
תגובות: 11
צפיות: 906

Re: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים

ברצוני לשתף מהנסיון בן עם בחורים בישיבה קטנה הן בתחילת ישיבה גדולה. ראשית, אם בחור צריך את עזרתך הרי שמסתבר שאינו מהמצויינים, וכיון שכן חובה גמורה עליך לודא באופן הודאי ביותר ש כל מילה בארמית שאתם לומדים נהירה לו כתרגום מילולי . ורק אח"כ אפשר להמשיך מה הגמ' התכוונה. אבל קודם כל תרגום מילולי. למ...
על ידי רון
ו' דצמבר 08, 2017 1:43 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנת וורד - קישורים
תגובות: 8
צפיות: 2474

Re: תוכנת וורד - קישורים

האם נכתב על כך - איך קובעים ברירת מחדל ב'וורד', כך שכל מסמך חדש ייפתח תמיד בגודל דף מסויים, בגופן הנבחר, גודל, רווחים, וכו'? בכל כרטיסיית כלים למעלה יש בקצהו הימני-תחתון חץ קטן אלכסוני, תלחץ עליו וייפתח תיבת דו שיח על כל הכלים שבכרטיסיה זו, תכוון אותם כרצונך ואז תלחץ למטה על "ברירת מחדל" ...
על ידי רון
ד' נובמבר 29, 2017 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 752

Re: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

נשאלתי, ילד בן 11 שברור הדבר שלא יגיע לגיל מצוות עקב חולי מסוכן וכדו', האם חייב במצוות מדין חינוך? שמכיוון שלא יגיע לכלל חיוב דאורייתא, למה יש לנו לחנכו? איבעי קרא איבעי סברא! יש באחיעזר כמדומה בחלק ג' וכבר יש כמדומה כן בתוס' בפסחים פח' דכל איסור ספיה לקטן הוא רק אם כשיגדל יהיה אסור אבל אם כשיגדל י...
על ידי רון
ה' נובמבר 23, 2017 10:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפסקת הלימוד לאמירת תהלים
תגובות: 2
צפיות: 237

Re: הפסקת הלימוד לאמירת תהלים

לאחרונה התפרסמו ידיעות על הוראת רבנים להפסיק את הלימוד בהיכלי הישיבות הכוללים ובתי התשב"ר, לאמירת תהלים עבור עת צרה וכדו' ולכאורה עבור חיוב תפילה בעת צרה מספיק תפילה קצרה כגון 'א-ל נא רפא נא לה' ולהמשיך בלימוד, ומהיכן המקור שצריך לומר דווקא פרקי תהלים ולא מספיק הלימוד לעורר רחמי שמיים. ימחל לנ...
על ידי רון
ה' נובמבר 23, 2017 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 20
צפיות: 1078

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הנה זה ודאי שהריטב"א לא למד דענין שינוי רשות הוא לאשווי "בהיתרא אתי לידיה" וכפי שלמד הקצות ברמב"ן. דזה ודאי לא שייך לענין שנוי רשות ע"י מצוה. רק כונתו לענין "שינוי". ביאור הדבר, דהנה שיטת הר"מ דמהני שינוי רשות ואח"כ יאוש, וע"כ דס"ל דיסוד דין שינ...
על ידי רון
ד' נובמבר 15, 2017 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1420

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

ימחל לי ידידי שליט"א, אך אינו דומה כלל, למה כן הדבר דומה, למי שרואה שהולכים להרוג מישהו ואינו עושה כלום להצלתו כלום מיקרי רציחה בשוא"ת? ודאי שלא. כך אצל רחל, הרי היא אינה קשורה כלל למה שלבן עשה, ואם היא שותקת אין בכך שום מעשה מצידה, ובודאי שאין הדבר שייך לדברי הגר"ח שם. [חוץ ממה שגם ב...
על ידי רון
ד' נובמבר 15, 2017 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1420

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

חז"ל למדו לדורות מתמר שמוטב שיפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. וא"כ לכאורה יהיה חיוב או מידת חסידות, (כמודמה שכבר נכב"ב האם דין זה שיפיל עצמו הוא מדינא או מידת חסידות) לכל בת ישראל במקום לגרום לאחותה ביזיונות נוראיים שלא באשמתה לוותר על חתנה. חס ושלום לומר כן לענ"...
על ידי רון
ג' נובמבר 14, 2017 9:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1420

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

אשתומם כשעה חדא, בעוד שחכמינו ז"ל אומרים לנו מעשה אבות סימן לבנים, יבואו ויאמרו שזה דברים תמוהים שקרו קודם מתן תורה (שפת מכבסה לביטוי: פרימיטיביות). גם בגדרי ההלכה, אין זה מוסכם על כולם שאין למדים מקודם מתן תורה, התוספות במסכת מועד קטן מביאים זאת בשם הירושלמי, אך מוכח שם שהבבלי חולק לכאורה. זא...
על ידי רון
ג' נובמבר 14, 2017 7:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1420

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

לענ"ד אינו כן. וענייני מידות והנהגות אפשר ללמוד מהאבות הקדושים (אא"כ סותר את הדין) ואינו שייך לקודם מתן תורה. את הקושיה מאליעזר לא הבנתי מצידו מה שייך כאן ניצול הלא רצה לבדקה, ואם קושייתך על רבקה איך עברה על עמו, אולי אליעזר היה נראה עייף מן הדרך שאין בכוחו להשקות גמליו. ולעיקר העניין דבר...
על ידי רון
ב' נובמבר 13, 2017 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1420

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

אכן ממעשה אברהם אבינו בריש פרשת וירא - סתירה ברורה לטענת החזון איש זצ"ל אין למדין דבר מקודם מתן תורה, ואת הגדרים והפרטים צריכים למצוא אותם בתורה שניתנה בסיני. וכמו שאם תתנהג מישהי כמו רבקה אימנו לא נמצא אחד שיאמר שזה חסד בימינו כי אם ניצול ציני ואכזרי, וחוסר פרופרציה של הילדה. שיהיה אדם מבוגר ...
על ידי רון
א' נובמבר 12, 2017 5:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 29
צפיות: 1221

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

יש: לא תרצח - לא תתרצח. ועי' אנצ"ת ערך מאבד עצמו לדעת. לא ברור לי כרגע אם אני שואל שאלת הבל ורעות רוח, היות ואיני מונח בענין, רק שרשום אצלי מכבר שהסתפקתי לפי הדרשא הנ"ל דלא תתרצח האם מחוייב מיתה על זה וממילא קלב"מ או לא? השאלה לא ברורה אם הוא מת איך הוא יכול להיות חייב מיתה? קלב"...
על ידי רון
א' נובמבר 12, 2017 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 29
צפיות: 1221

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

איש_ספר כתב:יש: לא תרצח - לא תתרצח.

ועי' אנצ"ת ערך מאבד עצמו לדעת.

לא ברור לי כרגע אם אני שואל שאלת הבל ורעות רוח, היות ואיני מונח בענין, רק שרשום אצלי מכבר שהסתפקתי לפי הדרשא הנ"ל דלא תתרצח האם מחוייב מיתה על זה וממילא קלב"מ או לא?
על ידי רון
ו' נובמבר 10, 2017 1:48 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: " שמעתי מהחזון אי"ש "
תגובות: 19
צפיות: 3314

Re: " שמעתי מהחזון אי"ש "

מסתבר שאין סיפור מיוחד, ואדרבא, זה שאין סיפור מיוחד זה כל הסיפור. שהרי כל פעם היה ר' דב מזכיר "שמעתי מהחזו"א" כדבר שבשיגרה. ואף אני הקטן, לפני תשע עשרה שנה זכיתי ונסיעה מב"ב לירושלים התיישב לידי בכזו ענות חן המשגיח הגה"צ ר' דב יפה זצ"ל, וכל הדרך שאלתי בעניני חינוך לבחור...

עבור לחיפוש מתקדם