החיפוש הניב 467 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ד' נובמבר 15, 2017 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 594

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

ימחל לי ידידי שליט"א, אך אינו דומה כלל, למה כן הדבר דומה, למי שרואה שהולכים להרוג מישהו ואינו עושה כלום להצלתו כלום מיקרי רציחה בשוא"ת? ודאי שלא. כך אצל רחל, הרי היא אינה קשורה כלל למה שלבן עשה, ואם היא שותקת אין בכך שום מעשה מצידה, ובודאי שאין הדבר שייך לדברי הגר"ח שם. [חוץ ממה שגם ב...
על ידי רון
ד' נובמבר 15, 2017 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 594

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

חז"ל למדו לדורות מתמר שמוטב שיפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. וא"כ לכאורה יהיה חיוב או מידת חסידות, (כמודמה שכבר נכב"ב האם דין זה שיפיל עצמו הוא מדינא או מידת חסידות) לכל בת ישראל במקום לגרום לאחותה ביזיונות נוראיים שלא באשמתה לוותר על חתנה. חס ושלום לומר כן לענ"...
על ידי רון
ג' נובמבר 14, 2017 9:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 594

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

אשתומם כשעה חדא, בעוד שחכמינו ז"ל אומרים לנו מעשה אבות סימן לבנים, יבואו ויאמרו שזה דברים תמוהים שקרו קודם מתן תורה (שפת מכבסה לביטוי: פרימיטיביות). גם בגדרי ההלכה, אין זה מוסכם על כולם שאין למדים מקודם מתן תורה, התוספות במסכת מועד קטן מביאים זאת בשם הירושלמי, אך מוכח שם שהבבלי חולק לכאורה. זא...
על ידי רון
ג' נובמבר 14, 2017 7:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 594

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

לענ"ד אינו כן. וענייני מידות והנהגות אפשר ללמוד מהאבות הקדושים (אא"כ סותר את הדין) ואינו שייך לקודם מתן תורה. את הקושיה מאליעזר לא הבנתי מצידו מה שייך כאן ניצול הלא רצה לבדקה, ואם קושייתך על רבקה איך עברה על עמו, אולי אליעזר היה נראה עייף מן הדרך שאין בכוחו להשקות גמליו. ולעיקר העניין דבר...
על ידי רון
ב' נובמבר 13, 2017 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 594

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

אכן ממעשה אברהם אבינו בריש פרשת וירא - סתירה ברורה לטענת החזון איש זצ"ל אין למדין דבר מקודם מתן תורה, ואת הגדרים והפרטים צריכים למצוא אותם בתורה שניתנה בסיני. וכמו שאם תתנהג מישהי כמו רבקה אימנו לא נמצא אחד שיאמר שזה חסד בימינו כי אם ניצול ציני ואכזרי, וחוסר פרופרציה של הילדה. שיהיה אדם מבוגר ...
על ידי רון
א' נובמבר 12, 2017 5:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 29
צפיות: 483

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

יש: לא תרצח - לא תתרצח. ועי' אנצ"ת ערך מאבד עצמו לדעת. לא ברור לי כרגע אם אני שואל שאלת הבל ורעות רוח, היות ואיני מונח בענין, רק שרשום אצלי מכבר שהסתפקתי לפי הדרשא הנ"ל דלא תתרצח האם מחוייב מיתה על זה וממילא קלב"מ או לא? השאלה לא ברורה אם הוא מת איך הוא יכול להיות חייב מיתה? קלב"...
על ידי רון
א' נובמבר 12, 2017 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 29
צפיות: 483

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

איש_ספר כתב:יש: לא תרצח - לא תתרצח.

ועי' אנצ"ת ערך מאבד עצמו לדעת.

לא ברור לי כרגע אם אני שואל שאלת הבל ורעות רוח, היות ואיני מונח בענין, רק שרשום אצלי מכבר שהסתפקתי לפי הדרשא הנ"ל דלא תתרצח האם מחוייב מיתה על זה וממילא קלב"מ או לא?
על ידי רון
ו' נובמבר 10, 2017 1:48 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: " שמעתי מהחזון אי"ש "
תגובות: 10
צפיות: 473

Re: " שמעתי מהחזון אי"ש "

מסתבר שאין סיפור מיוחד, ואדרבא, זה שאין סיפור מיוחד זה כל הסיפור. שהרי כל פעם היה ר' דב מזכיר "שמעתי מהחזו"א" כדבר שבשיגרה. ואף אני הקטן, לפני תשע עשרה שנה זכיתי ונסיעה מב"ב לירושלים התיישב לידי בכזו ענות חן המשגיח הגה"צ ר' דב יפה זצ"ל, וכל הדרך שאלתי בעניני חינוך לבחור...
על ידי רון
ו' נובמבר 10, 2017 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!
תגובות: 32
צפיות: 828

Re: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!

שמעתי מהגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר, דיש ללמוד ממצוות פריקה וטעינה דמצוה בשונא דלכוף יצרו עדיף, שכשיש לפניו בחירה בין ב' דברים כה"ג צריך לבחור מה שפחות ערב כדי לכוף יצרו! ( הוא הביא הדוגמא מעוף אלא שלא זכר איך קוראים לדבר השני!.. אשרי עין ראתה..) ימחל לי הרב שייף עייל ונפיק שליט"א, שאני ק...
על ידי רון
ג' נובמבר 07, 2017 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?
תגובות: 142
צפיות: 2189

Re: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?

ראוי לציין שדבר זה של שידוד מערכות הטבע מצינו באופן מדורג בארץ ישראל, בירושלים, בעזרה, ובבית המקדש. בארץ ישראל - ארץ הצבי, שמתפשטת כמו עור הצבי ולעולם יהיה בה מקום לבניה. בירושלים - מעולם לא אמר צר לי המקום שאלין בירושלים. בעזרה - עומדים צפופים ומשתחוים רווחים. בבית קדשי הקדשים - ארון אינו מן המדה....
על ידי רון
ג' נובמבר 07, 2017 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי אומרים ז"ל ומתי לא
תגובות: 3
צפיות: 133

Re: מתי אומרים ז"ל ומתי לא

לפי מיטב ידיעתי רואים בראשונים שכשהביאו מדברי שאר ראשונים ברכוהו או בברכת החיים או בז"ל, אמנם באחרונים כבר אינו מצוי ומצטטים מדברי קודמיהם בשמותם ושם ספרם לבד בלי הוספת ז"ל, ושאלתי האם יש סיבה לזה או שזה סתם יצא כך. מחשבותי הם: א' - הראשונים אינם מצטטים כ"כ הרבה ויכלו להוסיף ז"ל...
על ידי רון
ג' אוקטובר 31, 2017 6:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עיסוק בתכונות נפשם של האמוראים וכד'
תגובות: 46
צפיות: 3536

Re: עיסוק בתכונות נפשם של האמוראים וכד'

עוד מי שעסק בתכונות נפשו של ריש לקיש, הלוא הוא הבן יהוידע, ברכות ל"א.: שם אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מילא שחוק פיו בעוה"ז מכי שמעיה מר"י רביה. קשיא ודאי כל מילי דחסידותא דשמע ריש לקיש מן ר' יוחנן הוה מקיים, ומאי שנא האי דקא משמע לן עלה, ונראה לי בס"ד כי ריש לקיש היה טבעו בד...
על ידי רון
ג' אוקטובר 24, 2017 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת יותר חמור?
תגובות: 11
צפיות: 495

Re: מה באמת יותר חמור?

מי שהכניס ידו לכיס חבירו ונטל ממנו ממון בגזילה, עובר על לאו אחד - לא תגזול. אבל אם נפלה מטבע מכיסו של חבירו, קודם יאוש, ונטלה לגוזלה, עובר על ג', לא תגזול, השב תשיבם, לא תוכל להתעלם. (ב"מ כו:) הא כיצד? שאלת כת"ר שליט"א היא בעצם שאלה על כל גזילה, מ"ט לא נדון ביה נמי דין אבידה, ומ...
על ידי רון
ב' אוקטובר 16, 2017 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזון בתיבה
תגובות: 6
צפיות: 152

Re: מזון בתיבה

כיצד נשמר המזון בתיבה במשך תקופה כה ארוכה? שאלה נאה. דומה שרש"י בתחילת פר' נח מתרצה. האם שאלת רש"י לא צריכה ביאור? הרי אחרי כל מה שנתרץ יהיה קשה איך שייך קיום מכל מיני מובנים פיזיים בתיבה כזאת, וודאי שלא הספיק המקום, וודאי שהיה הרבה זיהומים וכו' ואיך אפשר בלי אויר וכו' ואיך האריות לא טרפו...
על ידי רון
ב' אוקטובר 16, 2017 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: היולי - אטום
תגובות: 23
צפיות: 1023

Re: היולי - אטום

מה זה אטום? מה זה תוכן? תסלחו לי אם אני כותב משהו לא מעין האשכול כלל, אבל א"א שלא לספר סיפור חזק בעקבות המו"מ המשעשע הנ"ל. הגאון ר' שמעון משה דיסקין זצ"ל התבשר מרופאיו שלא נותר בגופו אלא כדי קיום שנת חיים אחת ותו לא. ניגש למרן הגראי"ל לשאול מה כדאי לעשות באותה שנה איומה, הא...
על ידי רון
א' אוקטובר 15, 2017 8:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'
תגובות: 31
צפיות: 906

Re: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'

טוב מאד,
כאלה וורטים טובים אני קונה ומוכר הלאה, וכמובן שקונה אחרים בחליפין שמגיעים לכאן ג"כ. בקיצור בורסה מצויינת.
אלא שלא אדע לומר בשם מי שמעתי, אבל כאן אוכל לומר שמעתי מצורב אחד....
על ידי רון
ו' אוקטובר 13, 2017 4:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים
תגובות: 162
צפיות: 4454

Re: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים

אולי נחרים גם את מסעדת הלו תימן? לא בטוח שבחורים הסועדים שם יוצאים אחרי ערב שם מחוזקים ביראת שמים...צריך לתת פורקן גם למי שאינו בן עלייה ולדאוג שזה על צד היותר טוב ושלא ירעו בשדות זרים. הרב קראקובער, אני מתאר לעצמי שלא התכוונת לדקדק במילותיך, אבל אם תרשה לי לדייק אותם, אוכל להסביר לך את התפיסה לפיה...
על ידי רון
ו' אוקטובר 13, 2017 4:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 2801

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

קול יעקב - ישיבה "ספרדית" [מרביצי] בראשות הרב עדס היה חתנו של ר' יעקב משה ליבוביץ זצוק"ל, בנו של הגרב"ד. היה ראש כולל בקרלין יחד עם הגר"פ פרנקיל זצ"ל עד לפני כשנתיים שנחלש, כמדומני שמילא את מקומו של יבלחט"א הגר"ש דויטש שליט"א אחרי שפרש מראשות הכולל לפני ...
על ידי רון
ו' אוקטובר 13, 2017 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'
תגובות: 31
צפיות: 906

Re: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'

"העתק הדבק" לכל הברכות האמורות מעלה. כשדיברנו פעם מענין שומע כעונה בברכת כהנים אי מהני דהלא בעינן קול רם וכידוע מהבית הלוי, בתוך הדברים הבאנו דוגמא אם יבא אדם לגר"ח קנייבסקי ויבקש ברכה, ויאמר לו הגר"ח תשמע שאני מברך למי שקדם לך ותהיה שומע כעונה! ודאי שלא ייטב הדבר בעיני המתברך. ...
על ידי רון
ג' אוקטובר 10, 2017 8:54 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג 'הקפות שניות'
תגובות: 33
צפיות: 2067

Re: מנהג 'הקפות שניות'

מה שכתבתי על מנחה- אמר לי אחד מלומדי ישיבת המקובלים בית א-ל. לכבוד ידידי הרה"ג בברכה משולשת שליט"א. אולי כאן המקום להדגיש את שאינו ידוע להרבה לומדים שליט"א, וטועים בזה פעם אחר פעם, שמנהג הספרדים לאו בחדא מחתא מחתינהו, ולא את שנהגו בארצות המזרח והבלקן, כמו טורקיה ויון, או מצרים ובבל, ...
על ידי רון
ב' אוקטובר 02, 2017 11:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם בנו סוכה בעזרה? האם הכהנים צריכים לאכול קדשים בסוכה?
תגובות: 24
צפיות: 1266

Re: האם בנו סוכה בעזרה? האם הכהנים צריכים לאכול קדשים בסוכה?

סוכה בבית המקדש.docx
דקדוק נפלא בפרשיות הקרבנות דיו"ט, ובו יובא דיוקו של האו"ש מקרבנות המוספין דיו"ט לענין השאלה אם יש סוכה בבית המקדש
(147.22 KiB) הורד 14 פעמים
על ידי רון
ה' ספטמבר 28, 2017 5:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הרהורים מעולמו של בן ישיבה - יום הכפורים
תגובות: 0
צפיות: 102

הרהורים מעולמו של בן ישיבה - יום הכפורים

יום הכפורים.doc
מאמר מחזק ומרומם מאד לקראת יום הכפורים
(117 KiB) הורד 44 פעמים
על ידי רון
ג' ספטמבר 26, 2017 1:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: חינוך הישיבות
תגובות: 58
צפיות: 4436

Re: חינוך הישיבות

.
על ידי רון
ב' ספטמבר 25, 2017 6:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חינוך הישיבות
תגובות: 58
צפיות: 4436

Re: חינוך הישיבות

.
על ידי רון
ב' ספטמבר 25, 2017 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי ביום טוב הפסד במזגן
תגובות: 9
צפיות: 374

Re: אמירה לנכרי ביום טוב הפסד במזגן

אני מסכים עם הרב אליהו ב. שלא יקרה כלום למזגן אם יפעל ג' ימים רצוף (ומנסיון) ועם קשר לנושא ההלכתי - זה לא הפסד שהמזגן יתקלקל ומקסימום הפסד של חשבון החשמל שלו ולכן אין להתיר משום הפסד (אא"כ הוא דחוק בחשבון החשמל) ומה שכתב הרב רון שליט"א להתיר מצד אמירה לגוי בפסיק רישיה זה אינו פסיק רישיה כ...
על ידי רון
ב' ספטמבר 25, 2017 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי ביום טוב הפסד במזגן
תגובות: 9
צפיות: 374

Re: אמירה לנכרי ביום טוב

אם יעשה זאת באופן שהכיבוי לא יהיה מיידי - יש מקום להתיר אפילו ע"י יהודי, וצ"ע. ועכ"פ אינני רואה כאן שום איסור דאורייתא (אא"כ לשיטת החזו"א), ושבות דשבות הותרה לצורך הפסד מרובה. ועכ"פ ראוי לשפר את כותרת האשכול. למה זה יכנס בגדר 'הפסד מרובה'? ועי' מג"א סי' ש"ז ש...
על ידי רון
ב' ספטמבר 25, 2017 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת
תגובות: 8
צפיות: 379

Re: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת

זה נראה חצי מלאכה כמו אדם שיעביר ברה"ר רק ב' אמות האם יהיה אסור מה"ת!, חצי שיעור זה ק אם עושה מלאכה שלימה רק בשיעור מחסיר כמו מוציא חצי גרוגרת. האם לא סבירא ליה כלומר לא שמיע ליה לכת"ר שליט"א, דחלוק טובא, דבהעברת ד"א הלא זה שמה של המלאכה, להעביר ד"א, וכל שליכא ד"א...
על ידי רון
ב' ספטמבר 18, 2017 6:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח- האם יצחק התפלל?
תגובות: 4
צפיות: 222

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח- האם יצחק התפלל?

האם מצינו מקור לכך שיצחק אבינו התפלל בשעת העקידה? לכאורה מבואר להיפך, שהלך להעקד בלב שוה עם אביו. ועוד מפורסם המדרש: "אמר ר' יצחק: בשעה שביקש אברהם לעקוד את יצחק בנו, אמר לו: אבא, בחור אני, וחוששני שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצערך, ושמא תפסל השחיטה ואל תעלה לך לקרבן, אלא כפתני יפה יפה, מיד...
על ידי רון
ו' ספטמבר 15, 2017 6:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה
תגובות: 7
צפיות: 366

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

אם זכרוני אינו בכזיב,
הראשונים גורסים בדברי הגמ' בסוכה לה' א' בטעמא דאתרוג של עורלה פסול מדין מצוה הבאה בעבירה ויש בזה אריכות ועוד חזון למועד בלי נדר
על ידי רון
ה' ספטמבר 14, 2017 3:54 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: מבחר שירי רבנו שלמה אבן גבירול
תגובות: 18
צפיות: 780

Re: מבחר שירי רבנו שלמה אבן גבירול

לעיל הובא פיוט כתר מלכות

האם מישהו יודע על מנהג יוצאי מרוקו לומר את הפיוט הנ"ל מאות לג' עד סופו באמצע חזרת הש"ץ ביום הכיפורים בוידוי של רבינו ניסים וההתרגשות בקהל היא ממש כמו ונתנה תוקף, רק ששם הוא בדין וכאן הוא ברחמים.

היש היודע מקור מנהג זה?
על ידי רון
ב' ספטמבר 11, 2017 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אומדן בעדות קדושין
תגובות: 17
צפיות: 468

Re: אומדן בעדות קדושין

יש שני מקרים שלכאורה דומים אך שונים ביסודם. מקרה אחד שהעדים ראו את הנתינת טבעת דרך הוידאו שהסתיר להם ולא ראו את מסירת הטבעת עצמה רק דרך הוידאו. מקרה שני שהפלאש של המצלמה סינוור את אחד העדים ולא ראו את שעת מסירת הטבעת רק אחר כך ראה את הטבעת מצויה ביד האשה. והדין בשני המקרים לכאורה שונה. שבמקרה הראשון...
על ידי רון
א' ספטמבר 10, 2017 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 153
צפיות: 6228

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

בפשטות נראה שהיה לו איזה שהוא 'גדר' שלא לכתוב תארים או תארים מופלגים לבני דורו (כפי שאכן מבואר שם בספר לפמש"כ), ומפני הטעמים שהזכרת מצא לנכון לחרוג ממנו, אלא שאעפ"כ לא רצה לעבור על הגדר שלו בידיים, ולכן ביקש מאחרים שיכתבו את ב' התיבות הנ"ל תחתיו. האמת היא שאת הפרשנות שהיתה דרכו לא לכ...
על ידי רון
ו' ספטמבר 08, 2017 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 153
צפיות: 6228

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

עפ"י בקשת אחד מחשובי הכותבים כאן והותיקים ביותר שכולנו נעזרים בו שליט"א שפשיטא ליה שהסיפור לא היה כפי שהבאתי בתחילה ושלח לי באישי צילום מספר גשמי ברכה ומצו"ב , שם מביא את הסיפור שהביא פותח האשכול בנוסח קצת שונה, שלפני החזו"א היה תפוח ואמר לר' פייבל שטיינברג "תאמין לי שאין ל...
על ידי רון
ה' ספטמבר 07, 2017 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 153
צפיות: 6228

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

סיפרתי להגאון הצדיק הרב אליעזר מנשה דונט שליט"א על דברי החזו"א הנ"ל, ואמר לי שלפני ארבעים שנה שלח את השאלה הזאת לגאון ר' יהודה שפירא, ואמר לו שאף שלא שמע מהסיפור, אך ודאי שזה הדין כמבואר בעירובין סה' וז"ל הגמ' שם אמר רב חייא בר אשי אמר רב כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל משום שנ...
על ידי רון
ד' ספטמבר 06, 2017 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 107
צפיות: 5341

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

זה נאמר על התורה, לאו דווקא על תצורה ספציפית שלה, וההיסטוריה מגלה לנו עושר של אפשרויות כיצד היהדות נראית, שהחרדיות היא אחת מהן ולא בהכרח המשובחת שבהן. אז איך בדיוק התורה תשתמר, אם לא ע"י מי שחרדים לקיומה? אולי תגלה לנו את עושר האפשרויות איך היהדות נראית בראי ההיסטוריה? האם היהדות נשמרה במקומות...
על ידי רון
ד' ספטמבר 06, 2017 8:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 107
צפיות: 5341

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

זה נאמר על התורה, לאו דווקא על תצורה ספציפית שלה, וההיסטוריה מגלה לנו עושר של אפשרויות כיצד היהדות נראית, שהחרדיות היא אחת מהן ולא בהכרח המשובחת שבהן. אז איך בדיוק התורה תשתמר, אם לא ע"י מי שחרדים לקיומה? אולי תגלה לנו את עושר האפשרויות איך היהדות נראית בראי ההיסטוריה? האם היהדות נשמרה במקומות...
על ידי רון
ד' ספטמבר 06, 2017 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 153
צפיות: 6228

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

הדברים ידועים. (ומהגרד"ל שמעתי שאין הביאור בזה כמו ששמע כמה שאומרים שחשש ע"ע שאם יתחיל לברך אז ימשך בכוונה גדולה ויסתכן, כי "הקרליצים" הם הרי אנשים שקולים, ולא נמשכים להסתכן. ואין הביאור שהוא 'לא יכל', כי בודאי יכל לעשות כל מה שחייב ע"פ הדין. אלא ודאי הביאור הוא שסבר שאינו ...
על ידי רון
ג' ספטמבר 05, 2017 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 153
צפיות: 6228

סיפור מופלא על רבינו החזו"א

בספר החדש שיצא לאור על החזו"א מפנקסיו של הרב שטיינברג זצ"ל, יש סיפור מעניין מאד אשמח לשמוע חוו"ד החו"ר דפה שליט"א. וכה מספר שם הרב שטיינברג, שהחזו"א אמר לי אתה תראה כעת שאני אוכל תפוח ולא מברך, וזה בגלל שאין לי כח לברך. עכ"ד המספר שם. והנה זה ודאי שמהסיפור הנורא הז...
על ידי רון
א' ספטמבר 03, 2017 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צער בעלי חיים בבנ"א
תגובות: 16
צפיות: 524

Re: צער בעלי חיים בבנ"א

כמדומני - אם אינני טועה - שהסטייפעלער אחז [ואולי אפי' זה כתוב] שלהעיר אדם מתוך השינה הוא עבירה מדין מזיק ולא אמר מדין צער בע"ח. ימחל מר שיחי', אך ודאי שלא דק בשמועתו של הסטייפלר, ודאי שאין כזה דין מזיק, מה שכן יש בזה צער שגורם לחבירו והוא בכלל איסור אונאה שאסור לצער כל יהודי באשר הוא, ולכן גם ...
על ידי רון
ד' אוגוסט 30, 2017 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיית האמרי בינה
תגובות: 12
צפיות: 600

Re: קושיית האמרי בינה

האמרי בינה הק' אהא דאסרה התורה על האב שיאמר לבנו לעשות מלאכה והוא הלאו ד"לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך". והא כיון דבעינן מלאכת מחשבת במלאכת שבת והוא מעכב בחיובא דשבת, והלא קטן לית ליה מחשבה ואינו בר דעת, וא"כ למה יאסר על האב והא ליכא מלאכת מחשבת. לא מבין את הקושיא בכלל הרי גם לבהמה אין ד...

עבור לחיפוש מתקדם