החיפוש הניב 478 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 7:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על אננס
תגובות: 9
צפיות: 1273

Re: ברכה על אננס pine apple

שמעתי שיש איזה חדשות בשאלה זו אי לברך עליה העץ או האדמה, וקבוצת לומדים מעיה"ת לעיקוואד ביררו שלפי המציאות צריכין לברך העץ, ולפי"ז נוהג בזה ערלה, והמציאות הוא שאילנות אלו לא מוציאים פירות רק בתוך שלש שנים הראשונות, ולפי"ז א"א עוד לאכול פרי זו! מישהו עם יותר פרטים? זה יהיה קשה ליפ...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 45

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

זו מחלוקת אחרונים אם מותר להתחיל להתפלל כשסוף התפלה יהיה לאחר זמנה, (וראיה מבלעם וכו', וכמדומני שנכב"ב), ולכאורה ה"ה הכא. לא זה היה הנידון [הראיה מבלעם דיכול לומר כלם לחד תירוצא בתוס' ומזה למד הרב פעלים מה שכבודו מכוון, שאני, דשם יודע מראש שלא יספיק, אלא שאזלינן בתר ההתחלה], הנידון כאן הו...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 45

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

מה שנכון נכון כתב:
רון כתב: [ועיקר ספיקא דידי הוא לפי השו"ע דס"ל דאפילו בשהה כדי לגמור את כולה חוזר למקום שפסק

לדעת השו"ע בסי' קד אם שהה בשמו"ע כדי לגמור כלה חוזר לראש.


אתה צודק כמו תמיד לא זכרתי את החילוק בדבר.
אך לגופו של ענין מה יש לכבודו לומר
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:04 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 13
צפיות: 185

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

לדרומי - השאלה היא עקרונית, על תלמיד שמרבה להירדם ללא סיבה מוגדרת. אולי הוא זקוק לאבחון קשב (זה תסמין של הפרעת קשב, הגוררת הפרעה בשעון הביולוגי). כמו כן, צריך לבדוק אם אין לו גישה לכל מיני אפשרויות של צפיה... כמדומה שיש חלוקה די ברורה בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה. בדרך כלל בישיבה קטנה שעות השינה מספ...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 45

הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

הוה עובדא באחד שהתחיל תפילת שמונה במנחה סמוך לשקיעת החמה, ובאמצע חש בביטנו ונאלץ להפסיק להתפלל. ולאחר שניקה את עצמו ראה שכבר שקעה החמה טובא, וכבר עשרים דק' לאחר שקיעת החמה. מה יעשה כעת האם ימשיך תפילת שמונה עשרה כשכעת הוא לילה כיון שהתחיל בתפילת מנחה או לא. [ועיקר ספיקא דידי הוא לפי השו"ע דס&qu...
על ידי רון
ב' דצמבר 25, 2017 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים
תגובות: 11
צפיות: 649

Re: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים

דבר נוסף חיוני מאין כמותו! הרבה בחורים וילדים כבר מהחיידר, קוראים את הגמ' כמו טקסט משפטי יבש, חסר כל חיות. הרי לקושיה יש ניגון משלה! לתירוץ ניגון משלו! למה שרצתה הגמ' לומר יש ניגון משלו! ולדחיה של הגמ' ג"כ ניגון משלו! תנסה כמה שאתה יכול שהוא יקרא את הגמ' בניגון הנכון ביחד איתך! אחרי תקופה קצרה ...
על ידי רון
ב' דצמבר 25, 2017 11:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים
תגובות: 11
צפיות: 649

Re: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים

ברצוני לשתף מהנסיון בן עם בחורים בישיבה קטנה הן בתחילת ישיבה גדולה. ראשית, אם בחור צריך את עזרתך הרי שמסתבר שאינו מהמצויינים, וכיון שכן חובה גמורה עליך לודא באופן הודאי ביותר ש כל מילה בארמית שאתם לומדים נהירה לו כתרגום מילולי . ורק אח"כ אפשר להמשיך מה הגמ' התכוונה. אבל קודם כל תרגום מילולי. למ...
על ידי רון
ו' דצמבר 08, 2017 1:43 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנת וורד - קישורים
תגובות: 8
צפיות: 1790

Re: תוכנת וורד - קישורים

האם נכתב על כך - איך קובעים ברירת מחדל ב'וורד', כך שכל מסמך חדש ייפתח תמיד בגודל דף מסויים, בגופן הנבחר, גודל, רווחים, וכו'? בכל כרטיסיית כלים למעלה יש בקצהו הימני-תחתון חץ קטן אלכסוני, תלחץ עליו וייפתח תיבת דו שיח על כל הכלים שבכרטיסיה זו, תכוון אותם כרצונך ואז תלחץ למטה על "ברירת מחדל" ...
על ידי רון
ד' נובמבר 29, 2017 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?
תגובות: 19
צפיות: 621

Re: ילד שלא יגיע לכלל מצוות - האם חייב במצוות מדין 'חינוך'?

נשאלתי, ילד בן 11 שברור הדבר שלא יגיע לגיל מצוות עקב חולי מסוכן וכדו', האם חייב במצוות מדין חינוך? שמכיוון שלא יגיע לכלל חיוב דאורייתא, למה יש לנו לחנכו? איבעי קרא איבעי סברא! יש באחיעזר כמדומה בחלק ג' וכבר יש כמדומה כן בתוס' בפסחים פח' דכל איסור ספיה לקטן הוא רק אם כשיגדל יהיה אסור אבל אם כשיגדל י...
על ידי רון
ה' נובמבר 23, 2017 10:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפסקת הלימוד לאמירת תהלים
תגובות: 2
צפיות: 199

Re: הפסקת הלימוד לאמירת תהלים

לאחרונה התפרסמו ידיעות על הוראת רבנים להפסיק את הלימוד בהיכלי הישיבות הכוללים ובתי התשב"ר, לאמירת תהלים עבור עת צרה וכדו' ולכאורה עבור חיוב תפילה בעת צרה מספיק תפילה קצרה כגון 'א-ל נא רפא נא לה' ולהמשיך בלימוד, ומהיכן המקור שצריך לומר דווקא פרקי תהלים ולא מספיק הלימוד לעורר רחמי שמיים. ימחל לנ...
על ידי רון
ה' נובמבר 23, 2017 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 19
צפיות: 752

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

הנה זה ודאי שהריטב"א לא למד דענין שינוי רשות הוא לאשווי "בהיתרא אתי לידיה" וכפי שלמד הקצות ברמב"ן. דזה ודאי לא שייך לענין שנוי רשות ע"י מצוה. רק כונתו לענין "שינוי". ביאור הדבר, דהנה שיטת הר"מ דמהני שינוי רשות ואח"כ יאוש, וע"כ דס"ל דיסוד דין שינ...
על ידי רון
ד' נובמבר 15, 2017 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1042

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

ימחל לי ידידי שליט"א, אך אינו דומה כלל, למה כן הדבר דומה, למי שרואה שהולכים להרוג מישהו ואינו עושה כלום להצלתו כלום מיקרי רציחה בשוא"ת? ודאי שלא. כך אצל רחל, הרי היא אינה קשורה כלל למה שלבן עשה, ואם היא שותקת אין בכך שום מעשה מצידה, ובודאי שאין הדבר שייך לדברי הגר"ח שם. [חוץ ממה שגם ב...
על ידי רון
ד' נובמבר 15, 2017 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1042

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

חז"ל למדו לדורות מתמר שמוטב שיפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. וא"כ לכאורה יהיה חיוב או מידת חסידות, (כמודמה שכבר נכב"ב האם דין זה שיפיל עצמו הוא מדינא או מידת חסידות) לכל בת ישראל במקום לגרום לאחותה ביזיונות נוראיים שלא באשמתה לוותר על חתנה. חס ושלום לומר כן לענ"...
על ידי רון
ג' נובמבר 14, 2017 9:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1042

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

אשתומם כשעה חדא, בעוד שחכמינו ז"ל אומרים לנו מעשה אבות סימן לבנים, יבואו ויאמרו שזה דברים תמוהים שקרו קודם מתן תורה (שפת מכבסה לביטוי: פרימיטיביות). גם בגדרי ההלכה, אין זה מוסכם על כולם שאין למדים מקודם מתן תורה, התוספות במסכת מועד קטן מביאים זאת בשם הירושלמי, אך מוכח שם שהבבלי חולק לכאורה. זא...
על ידי רון
ג' נובמבר 14, 2017 7:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1042

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

לענ"ד אינו כן. וענייני מידות והנהגות אפשר ללמוד מהאבות הקדושים (אא"כ סותר את הדין) ואינו שייך לקודם מתן תורה. את הקושיה מאליעזר לא הבנתי מצידו מה שייך כאן ניצול הלא רצה לבדקה, ואם קושייתך על רבקה איך עברה על עמו, אולי אליעזר היה נראה עייף מן הדרך שאין בכוחו להשקות גמליו. ולעיקר העניין דבר...
על ידי רון
ב' נובמבר 13, 2017 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי
תגובות: 26
צפיות: 1042

Re: אחת היא לי אם קיבל זה ממני או מזולתי

אכן ממעשה אברהם אבינו בריש פרשת וירא - סתירה ברורה לטענת החזון איש זצ"ל אין למדין דבר מקודם מתן תורה, ואת הגדרים והפרטים צריכים למצוא אותם בתורה שניתנה בסיני. וכמו שאם תתנהג מישהי כמו רבקה אימנו לא נמצא אחד שיאמר שזה חסד בימינו כי אם ניצול ציני ואכזרי, וחוסר פרופרציה של הילדה. שיהיה אדם מבוגר ...
על ידי רון
א' נובמבר 12, 2017 5:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 29
צפיות: 991

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

יש: לא תרצח - לא תתרצח. ועי' אנצ"ת ערך מאבד עצמו לדעת. לא ברור לי כרגע אם אני שואל שאלת הבל ורעות רוח, היות ואיני מונח בענין, רק שרשום אצלי מכבר שהסתפקתי לפי הדרשא הנ"ל דלא תתרצח האם מחוייב מיתה על זה וממילא קלב"מ או לא? השאלה לא ברורה אם הוא מת איך הוא יכול להיות חייב מיתה? קלב"...
על ידי רון
א' נובמבר 12, 2017 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?
תגובות: 29
צפיות: 991

Re: האם המתאבד עובר (גם) על לא תרצח?

איש_ספר כתב:יש: לא תרצח - לא תתרצח.

ועי' אנצ"ת ערך מאבד עצמו לדעת.

לא ברור לי כרגע אם אני שואל שאלת הבל ורעות רוח, היות ואיני מונח בענין, רק שרשום אצלי מכבר שהסתפקתי לפי הדרשא הנ"ל דלא תתרצח האם מחוייב מיתה על זה וממילא קלב"מ או לא?
על ידי רון
ו' נובמבר 10, 2017 1:48 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: " שמעתי מהחזון אי"ש "
תגובות: 17
צפיות: 2818

Re: " שמעתי מהחזון אי"ש "

מסתבר שאין סיפור מיוחד, ואדרבא, זה שאין סיפור מיוחד זה כל הסיפור. שהרי כל פעם היה ר' דב מזכיר "שמעתי מהחזו"א" כדבר שבשיגרה. ואף אני הקטן, לפני תשע עשרה שנה זכיתי ונסיעה מב"ב לירושלים התיישב לידי בכזו ענות חן המשגיח הגה"צ ר' דב יפה זצ"ל, וכל הדרך שאלתי בעניני חינוך לבחור...
על ידי רון
ו' נובמבר 10, 2017 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!
תגובות: 35
צפיות: 1511

Re: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!

שמעתי מהגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר, דיש ללמוד ממצוות פריקה וטעינה דמצוה בשונא דלכוף יצרו עדיף, שכשיש לפניו בחירה בין ב' דברים כה"ג צריך לבחור מה שפחות ערב כדי לכוף יצרו! ( הוא הביא הדוגמא מעוף אלא שלא זכר איך קוראים לדבר השני!.. אשרי עין ראתה..) ימחל לי הרב שייף עייל ונפיק שליט"א, שאני ק...
על ידי רון
ג' נובמבר 07, 2017 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?
תגובות: 143
צפיות: 4659

Re: מקום ארון אינו מן המידה - שידוד מערכות לוגיקה?

ראוי לציין שדבר זה של שידוד מערכות הטבע מצינו באופן מדורג בארץ ישראל, בירושלים, בעזרה, ובבית המקדש. בארץ ישראל - ארץ הצבי, שמתפשטת כמו עור הצבי ולעולם יהיה בה מקום לבניה. בירושלים - מעולם לא אמר צר לי המקום שאלין בירושלים. בעזרה - עומדים צפופים ומשתחוים רווחים. בבית קדשי הקדשים - ארון אינו מן המדה....
על ידי רון
ג' נובמבר 07, 2017 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי אומרים ז"ל ומתי לא
תגובות: 3
צפיות: 217

Re: מתי אומרים ז"ל ומתי לא

לפי מיטב ידיעתי רואים בראשונים שכשהביאו מדברי שאר ראשונים ברכוהו או בברכת החיים או בז"ל, אמנם באחרונים כבר אינו מצוי ומצטטים מדברי קודמיהם בשמותם ושם ספרם לבד בלי הוספת ז"ל, ושאלתי האם יש סיבה לזה או שזה סתם יצא כך. מחשבותי הם: א' - הראשונים אינם מצטטים כ"כ הרבה ויכלו להוסיף ז"ל...
על ידי רון
ג' אוקטובר 31, 2017 6:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עיסוק בתכונות נפשם של האמוראים וכד'
תגובות: 46
צפיות: 4257

Re: עיסוק בתכונות נפשם של האמוראים וכד'

עוד מי שעסק בתכונות נפשו של ריש לקיש, הלוא הוא הבן יהוידע, ברכות ל"א.: שם אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מילא שחוק פיו בעוה"ז מכי שמעיה מר"י רביה. קשיא ודאי כל מילי דחסידותא דשמע ריש לקיש מן ר' יוחנן הוה מקיים, ומאי שנא האי דקא משמע לן עלה, ונראה לי בס"ד כי ריש לקיש היה טבעו בד...
על ידי רון
ג' אוקטובר 24, 2017 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת יותר חמור?
תגובות: 12
צפיות: 732

Re: מה באמת יותר חמור?

מי שהכניס ידו לכיס חבירו ונטל ממנו ממון בגזילה, עובר על לאו אחד - לא תגזול. אבל אם נפלה מטבע מכיסו של חבירו, קודם יאוש, ונטלה לגוזלה, עובר על ג', לא תגזול, השב תשיבם, לא תוכל להתעלם. (ב"מ כו:) הא כיצד? שאלת כת"ר שליט"א היא בעצם שאלה על כל גזילה, מ"ט לא נדון ביה נמי דין אבידה, ומ...
על ידי רון
ב' אוקטובר 16, 2017 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזון בתיבה
תגובות: 6
צפיות: 293

Re: מזון בתיבה

כיצד נשמר המזון בתיבה במשך תקופה כה ארוכה? שאלה נאה. דומה שרש"י בתחילת פר' נח מתרצה. האם שאלת רש"י לא צריכה ביאור? הרי אחרי כל מה שנתרץ יהיה קשה איך שייך קיום מכל מיני מובנים פיזיים בתיבה כזאת, וודאי שלא הספיק המקום, וודאי שהיה הרבה זיהומים וכו' ואיך אפשר בלי אויר וכו' ואיך האריות לא טרפו...
על ידי רון
ב' אוקטובר 16, 2017 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: היולי - אטום
תגובות: 23
צפיות: 1343

Re: היולי - אטום

מה זה אטום? מה זה תוכן? תסלחו לי אם אני כותב משהו לא מעין האשכול כלל, אבל א"א שלא לספר סיפור חזק בעקבות המו"מ המשעשע הנ"ל. הגאון ר' שמעון משה דיסקין זצ"ל התבשר מרופאיו שלא נותר בגופו אלא כדי קיום שנת חיים אחת ותו לא. ניגש למרן הגראי"ל לשאול מה כדאי לעשות באותה שנה איומה, הא...
על ידי רון
א' אוקטובר 15, 2017 8:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'
תגובות: 31
צפיות: 1368

Re: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'

טוב מאד,
כאלה וורטים טובים אני קונה ומוכר הלאה, וכמובן שקונה אחרים בחליפין שמגיעים לכאן ג"כ. בקיצור בורסה מצויינת.
אלא שלא אדע לומר בשם מי שמעתי, אבל כאן אוכל לומר שמעתי מצורב אחד....
על ידי רון
ו' אוקטובר 13, 2017 4:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים
תגובות: 162
צפיות: 6773

Re: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים

אולי נחרים גם את מסעדת הלו תימן? לא בטוח שבחורים הסועדים שם יוצאים אחרי ערב שם מחוזקים ביראת שמים...צריך לתת פורקן גם למי שאינו בן עלייה ולדאוג שזה על צד היותר טוב ושלא ירעו בשדות זרים. הרב קראקובער, אני מתאר לעצמי שלא התכוונת לדקדק במילותיך, אבל אם תרשה לי לדייק אותם, אוכל להסביר לך את התפיסה לפיה...
על ידי רון
ו' אוקטובר 13, 2017 4:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 54
צפיות: 4246

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

קול יעקב - ישיבה "ספרדית" [מרביצי] בראשות הרב עדס היה חתנו של ר' יעקב משה ליבוביץ זצוק"ל, בנו של הגרב"ד. היה ראש כולל בקרלין יחד עם הגר"פ פרנקיל זצ"ל עד לפני כשנתיים שנחלש, כמדומני שמילא את מקומו של יבלחט"א הגר"ש דויטש שליט"א אחרי שפרש מראשות הכולל לפני ...
על ידי רון
ו' אוקטובר 13, 2017 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'
תגובות: 31
צפיות: 1368

Re: 'קידוש' לרגל הולדת ביתי תחי'

"העתק הדבק" לכל הברכות האמורות מעלה. כשדיברנו פעם מענין שומע כעונה בברכת כהנים אי מהני דהלא בעינן קול רם וכידוע מהבית הלוי, בתוך הדברים הבאנו דוגמא אם יבא אדם לגר"ח קנייבסקי ויבקש ברכה, ויאמר לו הגר"ח תשמע שאני מברך למי שקדם לך ותהיה שומע כעונה! ודאי שלא ייטב הדבר בעיני המתברך. ...
על ידי רון
ג' אוקטובר 10, 2017 8:54 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג 'הקפות שניות'
תגובות: 33
צפיות: 2352

Re: מנהג 'הקפות שניות'

מה שכתבתי על מנחה- אמר לי אחד מלומדי ישיבת המקובלים בית א-ל. לכבוד ידידי הרה"ג בברכה משולשת שליט"א. אולי כאן המקום להדגיש את שאינו ידוע להרבה לומדים שליט"א, וטועים בזה פעם אחר פעם, שמנהג הספרדים לאו בחדא מחתא מחתינהו, ולא את שנהגו בארצות המזרח והבלקן, כמו טורקיה ויון, או מצרים ובבל, ...
על ידי רון
ב' אוקטובר 02, 2017 11:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם בנו סוכה בעזרה? האם הכהנים צריכים לאכול קדשים בסוכה?
תגובות: 24
צפיות: 1491

Re: האם בנו סוכה בעזרה? האם הכהנים צריכים לאכול קדשים בסוכה?

סוכה בבית המקדש.docx
דקדוק נפלא בפרשיות הקרבנות דיו"ט, ובו יובא דיוקו של האו"ש מקרבנות המוספין דיו"ט לענין השאלה אם יש סוכה בבית המקדש
(147.22 KiB) הורד 22 פעמים
על ידי רון
ה' ספטמבר 28, 2017 5:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הרהורים מעולמו של בן ישיבה - יום הכפורים
תגובות: 0
צפיות: 163

הרהורים מעולמו של בן ישיבה - יום הכפורים

יום הכפורים.doc
מאמר מחזק ומרומם מאד לקראת יום הכפורים
(117 KiB) הורד 57 פעמים
על ידי רון
ג' ספטמבר 26, 2017 1:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: חינוך הישיבות
תגובות: 58
צפיות: 5117

Re: חינוך הישיבות

.
על ידי רון
ב' ספטמבר 25, 2017 6:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חינוך הישיבות
תגובות: 58
צפיות: 5117

Re: חינוך הישיבות

.
על ידי רון
ב' ספטמבר 25, 2017 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי ביום טוב הפסד במזגן
תגובות: 9
צפיות: 496

Re: אמירה לנכרי ביום טוב הפסד במזגן

אני מסכים עם הרב אליהו ב. שלא יקרה כלום למזגן אם יפעל ג' ימים רצוף (ומנסיון) ועם קשר לנושא ההלכתי - זה לא הפסד שהמזגן יתקלקל ומקסימום הפסד של חשבון החשמל שלו ולכן אין להתיר משום הפסד (אא"כ הוא דחוק בחשבון החשמל) ומה שכתב הרב רון שליט"א להתיר מצד אמירה לגוי בפסיק רישיה זה אינו פסיק רישיה כ...
על ידי רון
ב' ספטמבר 25, 2017 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי ביום טוב הפסד במזגן
תגובות: 9
צפיות: 496

Re: אמירה לנכרי ביום טוב

אם יעשה זאת באופן שהכיבוי לא יהיה מיידי - יש מקום להתיר אפילו ע"י יהודי, וצ"ע. ועכ"פ אינני רואה כאן שום איסור דאורייתא (אא"כ לשיטת החזו"א), ושבות דשבות הותרה לצורך הפסד מרובה. ועכ"פ ראוי לשפר את כותרת האשכול. למה זה יכנס בגדר 'הפסד מרובה'? ועי' מג"א סי' ש"ז ש...
על ידי רון
ב' ספטמבר 25, 2017 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת
תגובות: 8
צפיות: 500

Re: בישול בשלהי יו"ט סמוך לשבת

זה נראה חצי מלאכה כמו אדם שיעביר ברה"ר רק ב' אמות האם יהיה אסור מה"ת!, חצי שיעור זה ק אם עושה מלאכה שלימה רק בשיעור מחסיר כמו מוציא חצי גרוגרת. האם לא סבירא ליה כלומר לא שמיע ליה לכת"ר שליט"א, דחלוק טובא, דבהעברת ד"א הלא זה שמה של המלאכה, להעביר ד"א, וכל שליכא ד"א...
על ידי רון
ב' ספטמבר 18, 2017 6:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח- האם יצחק התפלל?
תגובות: 4
צפיות: 303

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח- האם יצחק התפלל?

האם מצינו מקור לכך שיצחק אבינו התפלל בשעת העקידה? לכאורה מבואר להיפך, שהלך להעקד בלב שוה עם אביו. ועוד מפורסם המדרש: "אמר ר' יצחק: בשעה שביקש אברהם לעקוד את יצחק בנו, אמר לו: אבא, בחור אני, וחוששני שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצערך, ושמא תפסל השחיטה ואל תעלה לך לקרבן, אלא כפתני יפה יפה, מיד...
על ידי רון
ו' ספטמבר 15, 2017 6:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה
תגובות: 7
צפיות: 570

Re: ברכות מז: מצוה הבאה בעבירה

אם זכרוני אינו בכזיב,
הראשונים גורסים בדברי הגמ' בסוכה לה' א' בטעמא דאתרוג של עורלה פסול מדין מצוה הבאה בעבירה ויש בזה אריכות ועוד חזון למועד בלי נדר

עבור לחיפוש מתקדם