החיפוש הניב 509 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ה' ינואר 17, 2019 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "קובץ גליונות" מתורתם של גדולי ישראל
תגובות: 19
צפיות: 876

Re: "קובץ גליונות" מתורתם של גדולי ישראל

משה דוויק כתב:מחילה זה הגאון רבי בן ציון פלמן מב"ב. [בעמח"ס שלמי תודה]
לא מרן הגרב"צ א"ש.

יישר כח על התיקון,
ואגב שיטפיה לא דק.
וכדי שלא להשאיר טעות מחקתי את הודעתי.
על ידי רון
ה' ינואר 17, 2019 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "קובץ גליונות" מתורתם של גדולי ישראל
תגובות: 19
צפיות: 876

Re: "קובץ גליונות" מתורתם של גדולי ישראל

יישר כח הדברים כתובים יפה מאד.
על ידי רון
ה' ינואר 17, 2019 8:47 am
פורום: עזר אחים
נושא: קבלת קהל אצל הגר"ח קנייבסקי שליט"א
תגובות: 3
צפיות: 170

Re: קבלת קהל אצל הגר"ח קנייבסקי שליט"א

קראקובער כתב:?????

תשאל באישי את הרב ש. ספראי שליט"א הוא ממקורבי הגר"ח
על ידי רון
א' ינואר 13, 2019 9:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבן של הרב עובדיה הזיק לת"ת, והרב שלח איתו פתק שהוא פטור?
תגובות: 11
צפיות: 1132

Re: הבן של הרב עובדיה הזיק לת"ת, והרב שלח איתו פתק שהוא פטור???

עזריאל ברגר כתב:
עובדיה חן כתב:קטן שהגדיל חייב מדין לצאת ידי שמים.

מזיק הקדש - פטור, כידוע...

?????????????
האם מוסדות הציבור נקראים "הקדש"???????????????
כלום אינם בכלל "רעהו" דקרא?
על ידי רון
א' ינואר 13, 2019 9:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1449
צפיות: 94641

Re: סיפור מהחזון איש, בעניין ילד נושר

אליהו עזריאל כתב:מישהו שמע על הסיפור הזה? מקום שהסיפור הזה כתוב? קצת יותר פרטים?

בספר בוסר המלאכים הביא כן,
ובספר הנ"ל תמצא עוד דברים חשובים מאד להנ"ל
על ידי רון
א' ינואר 13, 2019 7:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה
תגובות: 13
צפיות: 638

Re: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה

ולכשתמצי אומר לך,
לך לאומן שעשאני!

ובשביל חידוד הענין אומר לך,
שהדברים מזכירים את השקפת עולמם של הנוצרים ימ"ש,
שאינם נושאים נשים [כלפי חוץ] לפי שהנאותיו של האדם הם חטא!
אך לא כן עימנו, ולא באלה חלק ד'.
וכבר אמר ר' יוחנן עתיד אדם וכו'
על ידי רון
א' ינואר 13, 2019 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה
תגובות: 13
צפיות: 638

Re: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה

תענית הראב"ד לא שייך לכאן, וכן "התפרקות" לא שייך לכאן, ודאי שאכילתו של יהודי בשבת ושאר עינוגי הגוף, אין המטרה בשביל להתפרק חלילה, אבל המטרה היא במפורש בשביל לענג את הגוף! כן כן, אותו גוף עכור, נעשה שותף כאן ביום שבת קודש לעבודת ד' ית'. [והבן איש חי מסביר בדרך אגב, מהו שאומרים "שב...
על ידי רון
א' ינואר 13, 2019 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה
תגובות: 13
צפיות: 638

Re: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה

הרב רון שמא תלך ללמוד חסידות אצל חו"ר הפורום?.. יש משקל לדברים, אם כתוב משהו שהוא שפיץ הענין והוא מעלה נשגבה, אנחנו יודעים איך לכון את המצפן לפי זה, (אני זוכר פעם שהייתי בוועד של ר' דב יפה והוא הזכיר את דברי המקובלים שמביא הבן איש חי שלימוד תורה בשבת הוא פי אלף מימות החול והסביר כמה שלא נכון ל...
על ידי רון
א' ינואר 13, 2019 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה
תגובות: 13
צפיות: 638

Re: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה

מה שכתב לגבי שבת. בליקוטי מוהרן מבאר כנ"ל שכח הראיה חזק בשבת - כי 'פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם' ואפשר להחזירו 'בקידושי דבי שמשי' ובשבת 'אסור לפסוע פסיעה גסה' אם כן בשבת חזק כח הראייה ויכול לשבוע כבר על ידי הראיה, ואין המאכל בשביל השביעה אלא בשביל הברכה, ובזה ביאר שכיון ש '...
על ידי רון
א' ינואר 13, 2019 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה
תגובות: 13
צפיות: 638

Re: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה

ייש"כ - כעין דבריך נמצא גם במהרי"ל דיסקין. אם אני מבין את כוונתך - כשהתורה מדגישה לי את "ותחשך הארץ" [שלא נאמר להדיא בתחילה] ממילא הוסיפה התורה גם את המילה "כל", לחדד דבר זה. כיון שמטרת הענין הוא שלא יהיה לארבה שום אור, ממילא צריך להדגיש שהיה זה חושך מוחלט ולכן מודגש &...
על ידי רון
א' ינואר 13, 2019 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה
תגובות: 13
צפיות: 638

Re: וכסה את עין הארץ - שמות י פסוק ה

ויכס את עין כל הארץ. שם פסוק טו מדוע? בזכרוני שיש לבאר קושייתך על פי מה שיש לעורר עוד מה ענין "ותחשך כל ארץ מצרים" שנראה הדבר שזה חלק מהמכה ואינו סתם תוצאה. אך מבארים דאיתא במדרש פליאה "מנין להדלקת נרות בשבת? שנ' בלתי אל המן עינינו". וצ"ב כמובן. אלא הביאור הוא, דלכאורה אינו...
על ידי רון
ש' ינואר 12, 2019 10:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.
תגובות: 11
צפיות: 726

Re: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.

לא צריך להיות חסיד כדי להבין שזו לשון של ענווה מופלגת. הוא ראה שזו אכן עת רצון בשמים, מפני זכות אבותיו המסייעתו וכל כיו"ב, ושמח לזכות את הרבים ולפעול עבורם ישועות. לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שגם אם רוצים לנקוט לשון ענוה מופלגת אין זה ראוי לומר דברים כאלו אם הוא אינו אוחז בהם, ור' מיילך...
על ידי רון
ש' ינואר 12, 2019 10:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.
תגובות: 11
צפיות: 726

שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.

בערש"ק שמעתי שיעור מהגה"צ ר' מיילך בידרמן שליט"א וסיפר שם סיפור חסידי ואבקש מהמבינים אם יוכלו להסבירו להדיוט כמוני, או שאולי אין מה להסביר למי שאינו חסיד . וכך המעשה: אחד מאדמורי בית לעלוב נלב"ע ולאחר הלויתו ביקש בנו ממלא מקומו שיתנו לו קויטלאך, דהיינו שהוא כעת כבר מתנהג כאדמו&qu...
על ידי רון
ב' ינואר 07, 2019 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך
תגובות: 58
צפיות: 1247

Re: עצות ללכת לתפילה מתוך חשק ולא כי צריך

לפי מה שלמדתי, התפלה אינה בקשת צרכים מסמר שיער! קרוב אני לומר שהחושב כך לא יצא יד"ח תפילה מימיו. ר"א אומר העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים. כנראה בגלל שהוא חושב כך אין לו חשק להתפלל... לגופו של ענין צודק כת"ר ולא הבהרתי את עצמי מספיק. כוונתי שמהותה ומרכזיותה של התפלה אינה בקשת צרכ...
על ידי רון
ה' ינואר 03, 2019 4:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3572

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

בזכרוני, איך בשעה שהיה הנידון של גיורי צה"ל, ישבתי כתלמיד לפני רבו יחד עם מורי ורבי מגדולי ראשי הישיבות זצ"ל בעת שסעד ליבו בבוקר, ואמר לי בכהאי לישנא כמעט, כל הפלפולים שמביאים בענין ראשונים ואחרונים רמב"ם ר' חיים עוזר, בית יצחק שמעלקיש וכו' וכו', הכל פורח באויר כאשר יעמוד מישהו מחוץ ...
על ידי רון
ה' ינואר 03, 2019 4:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3572

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

בזכרוני, איך בשעה שהיה הנידון של גיורי צה"ל, ישבתי כתלמיד לפני רבו יחד עם מורי ורבי מגדולי ראשי הישיבות זצ"ל בעת שסעד ליבו בבוקר, ואמר לי בכהאי לישנא כמעט, כל הפלפולים שמביאים בענין ראשונים ואחרונים רמב"ם ר' חיים עוזר, בית יצחק שמעלקיש וכו' וכו', הכל פורח באויר כאשר יעמוד מישהו מחוץ ...
על ידי רון
ד' ינואר 02, 2019 11:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3572

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

בזכרוני, איך בשעה שהיה הנידון של גיורי צה"ל, ישבתי כתלמיד לפני רבו יחד עם מורי ורבי מגדולי ראשי הישיבות זצ"ל בעת שסעד ליבו בבוקר, ואמר לי בכהאי לישנא כמעט, כל הפלפולים שמביאים בענין ראשונים ואחרונים רמב"ם ר' חיים עוזר, בית יצחק שמעלקיש וכו' וכו', הכל פורח באויר כאשר יעמוד מישהו מחוץ ל...
על ידי רון
א' דצמבר 30, 2018 3:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3123

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

הרב רון, האם ההצלחה של חידושי ר' נחום היא אכן 'פריצת דרך מרטיטה' ביחס למצב בישיבות לפני שני עשורים? תוכל לאפיין אותה מעט? איני יודע בן כמה כבודו, אבל זה בפירוש פריצת דרך. ואם היו לי את ליבו הטהור של הגרממ"ש ואת עטו של י. ב פרידמן הרי שהדברים היו נכתבים בהרבה יותר דרמטיות, אבל זה בפירוש כך. אם ...
על ידי רון
א' דצמבר 30, 2018 9:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3123

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

הדוגמאות שמובאות לעיל דנות רק בהתקדמות של כמות ואיכות אך לא בפריצת דרך למודית מחשבתית מקורית כגון חידושי רב חיים על הרמב"ם או ספרי החזון איש. ימחלו לי הכותבים הנכבדים ובפרט יקיר הפורום הרב זאב ערבות שליט"א אני פשוט לא מבין אתכם, אתם דנים בכזה רצינות כאילו שהפרופסור הנכבד באמת שואל? וכי אם...
על ידי רון
ש' דצמבר 29, 2018 11:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3123

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

במשפחתי ישנו א' ששנה ופירש, כיום הוא פרופ' ברפואה, [באירועים משפחתיים הוא חובש כיפה, אך אינני יודע אם זה קבוע, ומהי רמתו הרוחנית], ולאחרונה במפגש משפחתי, התחיל לשאלני שבאלקטרוניקה ורפואה היתה התקדמות גדולה במשך ה-30 שנה האחרונות, אך אברכי הכוללים נשארו באותו מקום ולא ניכר שם שום התקדמות. מה יש להשי...
על ידי רון
ש' דצמבר 29, 2018 11:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נקרה עלינו / נקרא עלינו
תגובות: 5
צפיות: 208

Re: נקרה עלינו / נקרא עלינו

יש להוסיף דברים בס"ד, דהנה הוא תמוה מאד שהלשון "נקרה" מיירי בנבואת משה. וכפרש"י שהוא "לשון מקרה" ובפרט הדוגמאות שמביא רש"י מנבואת בלעם, איך יתכן? אך הביאור הוא בע"ה, בהקדם מה שיש לעורר שמרע"ה כבר מתחילה בא אל פרעה בבקשה ללכת שלשה ימים למדבר בשביל לזבוח לד...
על ידי רון
ו' דצמבר 28, 2018 4:25 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "מגיד דבריו ליעקב" - עה"ת מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 65
צפיות: 3749

Re: "מגיד דבריו ליעקב" - עה"ת מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

דרופתקי דאורייתא כתב:מגיד דבריו ליעקב פרשת שמות

רוב השיעור מדבר על ענין חינוך ילדים, מעמוד ט' והלאה


בעמוד ט'

כתובות המילים "צומת לב"
אין כזו מילה "צומת" בהקשר הנ"ל
רק "תשומת לב" היינו שישים אל ליבו
כך הוא לכאורה אם איני טועה

יישר כח על הדברים הנפלאים
על ידי רון
ד' דצמבר 26, 2018 10:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע
תגובות: 40
צפיות: 3650

Re: אשכול תמיהות והערות בפרשת השבוע

מט כו בִּרְכֹת אָבִיךָ גָּבְרוּ עַל בִּרְכֹת הוֹרַי עַד תַּאֲוַת גִּבְעֹת עוֹלָם. פירש רש"י: בְּרָכוֹת שֶׁבֵּרְכַנִי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא גָּבְרוּ עַל הַבְּרָכוֹת שֶׁבֵּרַךְ אֶת הוֹרַי. לְפִי שֶׁהַבְּרָכוֹת שֶׁלִּי גָּבְרוּ וְהָלְכוּ עַד סוֹף גְּבוּלֵי גִּבְעוֹת עוֹלָם, שֶׁנָּתַן לִי בְּרָ...
על ידי רון
ד' דצמבר 26, 2018 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

ישנן דוגמאות למעשה מצוה בלא קיום מצוה. בתוס' במנחות [סו, א ד"ה זכר] מבואר, דבספירת העומר ניתן לברך בין השמשות, כיון שהוא ספיקא דרבנן. וצ"ב, דהלא דילמא אינו לילה ואם כן איך יכול לברך. ומבואר דכיון שאת המעשה מצוה יכול לעשות בין השמשות כדין ספק"ד לקולא, הגם שאת קיום המצוה אינו מקיים בוו...
על ידי רון
ג' דצמבר 25, 2018 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

כתב הצל"ח: יש לומר, דע"י המשל מוכח שהיא סברא חיצונה דאינו יוצא במצוה הבאה בעבירה, ו כיון שהיא סברא ממילא הוא זה דין תורה , דמדאורייתא אמרינן פסול מצוה הבאה בעבירה. יש להעיר, דבריש כיצד מברכין מסקינן 'אֶלָּא סְבָרָא הוּא, אָסוּר לוֹ לָאָדָם שֶׁיֵּהָנֶה מִן הָעוֹלָם הַזֶּה בְּלֹא בְּרָכָה';...
על ידי רון
ג' דצמבר 25, 2018 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

כתב הצל"ח: יש לומר, דע"י המשל מוכח שהיא סברא חיצונה דאינו יוצא במצוה הבאה בעבירה, ו כיון שהיא סברא ממילא הוא זה דין תורה , דמדאורייתא אמרינן פסול מצוה הבאה בעבירה. יש להעיר, דבריש כיצד מברכין מסקינן 'אֶלָּא סְבָרָא הוּא, אָסוּר לוֹ לָאָדָם שֶׁיֵּהָנֶה מִן הָעוֹלָם הַזֶּה בְּלֹא בְּרָכָה';...
על ידי רון
ג' דצמבר 25, 2018 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

חקירת הגרי"ס אינה קשורה לכאורה,
שהרי אדרבא ספיקו הוא בביאור הקרא ד"ולקחתם" אם פירושו לעשות מעשה לקיחה או שיהיה בידו, וא"כ צורת המצוה היא בלי מעשה ומה שייך להצריך בזה מעשה?
על ידי רון
ג' דצמבר 25, 2018 11:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

להמבואר ברע"א הנ"ל דהברכה היא קיום המצוה ולא על מעשה המצוה,
איך יפרנס דברי הב"י דאין ברכה על מצוה שקיומה בלב שהביא הרע"א בתשובה כט' והלאה,
הלא מצד הקיום מצוה אין הבדל בין אם נעשית בלב או ע"י מעשה? לא כן
על ידי רון
ג' דצמבר 25, 2018 11:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב קרא קריאת שמע (בשמועה בשם הרב מבריסק)
תגובות: 10
צפיות: 1502

Re: יעקב קרא קריאת שמע (בשמועה בשם הרב מבריסק)

בהגדה של פסח "מהרי"ל דיסקין" מובא פירוש אחר בשמו, דבקריאת שמע ראוי לכוון בדעתו - על לבבך - שמוכן למסור נפש על קדושת שמו ית', אך כל זמן שחשב שיוסף הצדיק איננו הרי שחסר לו שבט אחד וחסר לו בשלימותו של כידוע, ואיך ייחל למסור נפש, הלא חסר הוא. אבל לאחר שרואה את יוסף בנו, וממילא שלם הוא, יכ...
על ידי רון
ג' דצמבר 25, 2018 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

האחרונים (כמדומני החל מהמנ"ח) מחלקים בדינים מסויימים בין מעשה המצווה לקיום המצווה. אשמח לקבל דוגמאות לכך, והגדרות מתי אומרים זאת. תודה! אכתוב כאן בקצרה מהרשום אצלי: ונחלקו הפוסקים אם צריך להניח פתיתים לפני בדיקת חמץ דאל"כ הוי ברכתו לבטלה אם לא ימצא חמץ או דאינו צריך משום שמברך על הבדיקה. ...
על ידי רון
ב' דצמבר 24, 2018 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

ביקורת תהיה כתב:שפתיו ברור מללו:
כיון דעכ"פ ידענו ממרוצת הסיפור דהיו דברים הללו נוהגים אצל אבותינו, נדון אותם בהלכות סתומות.

לא הבנתי מה רצון כבודו,
זה שהיה כן המנהג זה מוכח ממרוצת הסיפור, אבל המקור לחייב דבר זה?
על זה בא ה"שפתיו ברור מיללו" שלי לעיל
על ידי רון
ב' דצמבר 24, 2018 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

דברי מהר"ץ חיות אינם מסבירים, כמובן, את לימוד הפסול של מצוה הבאה בעבירה מקרא ד'והבאתם גזול ואת הפסח', שהרי דבר זה נלמד בדרך היקש (גזול דומיא דפיסח), והרי כאן דברי קבלה ממש, שאין למדין מהן דברי תורה. אך גם אין נראה שיש בדבריו די להסביר את לימוד הדין שומע כעונה מדברי חולדה הנביאה, שהרי אין שום ר...
על ידי רון
ב' דצמבר 24, 2018 7:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

מקדש מלך כתב:ראו בקובץ המצו"ב


יישר כח גדול מאד,
דבר אשר שנים נתקשיתי בו, ולא מצאתי מי שהעיר בזה,
והנה כעת הבאת מהמהרי"ץ חיות עוד עשרות מקומות שמפורש כן,
וסוף דבריו שזה הלכה למשה מסיני.

אמנם עדיין נשאר קשה למה לא אמרו בגמ' להדיא שזה הלל"מ?
על ידי רון
ב' דצמבר 24, 2018 1:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3233

Re: הבו עצה הלום

לכבוד ה"ה שמש תמשיך לעשות ליצנות ולחשוב שאנחנו אנשים משועממים שאין לנו מה לעשות רק לחפש לכתוב נגד מישהו ולהחמיא אחד לשני..... תישאר אתה עם החבר שלך, ואני עם החברים שלי. אנחנו נישאר צולי"ם, לא רוצים סמס, לא רוצים להסתובב עם מכשירים מיותרים שמוציאים מהדעת, לא נדע מיד מה קורה בעולם. פשוט להיו...
על ידי רון
ב' דצמבר 24, 2018 12:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 3233

Re: הבו עצה הלום

כמדומני שאנכי הק' אחד הותיקים ביותר כאן, ותחת אותו הכינוי. (לפני כן הייתי 'מגיב ומניב'), ואני מרשה לעצמי לתהות בקול. משום מה נדמה לי, וכנראה לא רק לי, שהרמה כאן לא במגמת עליה ושגשוג, כמות ה'מציאות' התורניות והידע המעניין פוחתת, ועם זה התרבות ויכוחים ופולמוסים מיותרים בנושאי השקפה שלא מרבים להחכים א...
על ידי רון
א' דצמבר 23, 2018 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

לגבי דין שומע כעונה ישנם מצבים שונים: יש מצב מושלם בתכלית, שבו אחד מברך לכולם מצוה מן המובחר; יש מצב פחות מושלם, שבו רצו אחד מברך לכולם, רצו כל אחד מברך לעצמו; ויש מצב דחוק, שבו אך מדוחק אומרים שומע כעונה. אך כל אלו הם פרטי דינים המסתעפים מן העיקר, והוא: מצב שיחיד מברך בשם רבים. כבודו חוזר שוב ושוב...
על ידי רון
א' דצמבר 23, 2018 7:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

א. דף ה ע"א ד"ה שכן פודין. ב. והא לך לשון נמוקי יוסף בהגוזל עצים: אֶפְשָׁר דְּהָוֵי דִּין תּוֹרָה, דִּבְקִדּוּשִׁין מַפִּיק לֵהּ מִדִּכְתִיב 'וַיִּתֵּן לָהֶם אֲבִיהֶם וְכוּ' עִם עָרִים בְּצֻרוֹת'. ג. כאשר קבוצת אנשים נועדים יחדיו אל המלך לברכו, כלום מברכים אותו כל אנשי הקבוצה יחד בערבוביא...
על ידי רון
ו' דצמבר 21, 2018 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 146
צפיות: 9435

Re: בא במחתרת

נריה אור כתב:
רון כתב:מצו"ב שיעור בענין בא במחתרת

אשמח לדעת מי אמר או כתב את השיעור?

מאי נפ"מ כעת?
אם הוא אומר טוב, מצויין,
ואם הוא לא אומר טוב, אתה לא חייב לקבל.....

בקיצור,
אם נהנית אשלח לך בפרטי
על ידי רון
ו' דצמבר 21, 2018 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 146
צפיות: 9435

Re: בא במחתרת

מצו"ב שיעור בענין בא במחתרת
על ידי רון
ו' דצמבר 21, 2018 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

לגבי חליפין בהחלט יכול להיות שהוא מסברא. על הא דאמר רבי יוחנן 'דבר תורה מעות קונות', כתב בנמוקי יוסף פרק הזהב: לאו מקרא יליף, אלא מסברא בעלמא, דבדין הוא שיהיו קונות, כיון שרוב הקנינים נעשים בכסף. הרי לך קנין שנלמד מסברא, והוא קנין דאורייתא. בראשונים האחרים מפורש לא כן, ברש"י בערובין פא', - וכן...

עבור לחיפוש מתקדם