החיפוש הניב 511 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ג' יוני 19, 2018 12:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ביאור דברי התוס' שלפעמים אפי' רבי מודה דחזקה בתלת
תגובות: 2
צפיות: 24

Re: ביאור דברי התוס' שלפעמים אפי' רבי מודה דחזקה בתלת

כדאי לעיין בחידושי ר' שלמה היימן בביאור דברי התוס' דמודה רבי בשור המועד
על ידי רון
ב' יוני 18, 2018 9:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 374

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

דומני ששגו אלו המקשרים מלוה הכתובה בתורה, לדבר שמסברא הוא פטור, דודאי אין המודה בנזק מודה בקנס, דנזק הוה חיוב ממון מובן מסברא, [ואם הוא מובן לנו לא שייך להוכיח מתוס' שאינו מובן] ורק דההבדל בין מלה הכתובה בתורה לשאינה כתובה בתורה, הוא משום דגם דבר שמובן שצריך לחייבו אילולי שחייבתו תורה איננו יכולים ...
על ידי רון
ב' יוני 18, 2018 7:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !
תגובות: 69
צפיות: 1486

Re: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !

הרב אוצה"ח שליט"א כונתי היתה לשאול שאם לפי דבריך הנסיון אצל יוסף לא היה כפי שאני מבין - תאוה לעריות כפשוטו, אלא רק מפני שהיה לו סיבה להיכשל מפני שראתה באיצטגננינות וכו', א"כ א"א ללמוד מכאן לרשע רגיל, שהרי זה סוג אחר של ניסיון, שהרי בדרגתו של יוסף הצדיק לא היה בזה נסיון של עריות ש...
על ידי רון
ב' יוני 18, 2018 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ודאי נגע" בהלכות חזקה
תגובות: 5
צפיות: 92

Re: "ודאי נגע" בהלכות חזקה

יש על זה סימן מצויין באשר לשלמה איני זוכר היכן ופשוט שגם בשערי יושר יש בזה אריכות דברים
על ידי רון
ב' יוני 18, 2018 12:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !
תגובות: 69
צפיות: 1486

Re: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !

אני חושב שאש משמים העיר כאן הערה נכונה וחשובה. יש בעניין הזה דבר לא מובן. מה שיוסף הצדיק היה צריך את כחו וצדקתו (וסיוע מדיקנו של אביו) להנצל מאשת פוטיפר הוא כי באמת היה מקום חיבור לה. ולא היה זה סתם עניין ערווה. וזה הביאור שראתה באיצטגנינות ועניין אסנת ועוד מה שדרשו וכיוון שהיה מקום לזה היה צריך דע...
על ידי רון
א' יוני 17, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 374

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי רון
ו' יוני 15, 2018 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 374

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי רון
ו' יוני 15, 2018 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 374

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומסב...
על ידי רון
ג' יוני 12, 2018 8:20 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 58
צפיות: 3245

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כוונתי פשוטה אלא שאולי לא הסברתי כראוי. יש קושי להבין מהו איסור חפצא, שהרי דיני התורה פונים ...
על ידי רון
ו' יוני 08, 2018 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: חתונת גרוש וגרושה עם ילדים
תגובות: 10
צפיות: 472

Re: חתונת גרוש וגרושה עם ילדים

באותו ענין לתועלת, היה לי חבר שנתאלמן בגיל צעיר עם כמה ילדים, והיה מוצלח מאד מאד, למדן גדול בעל מידות נפלא, יפה תאר ונעים הליכות מאד, בקיצור כליל המעלות, והיו לו הרבה הצעות של נשים [לא בתים, נשים] בלי ילדים. ואמר לו מו"ר זצ"ל וכמעט שהזהיר אותו, שלא יקח אשה בלי ילדים, רק אשה עם לפחות ילד אח...
על ידי רון
א' מאי 27, 2018 12:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 117
צפיות: 11714

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

יצויין עוד, דבי' כסליו חל גם יום השנה לפטירת הגאון הגדול רמ"מ אפשטיין זצוק"ל, ראש ישיבת כנסת ישראל סלבודקה-חברון, בעל לבוש מרדכי, גיסו הגדול של הגרא"ז. ידוע יפעת הנהגתו הנפלאה של הגרא"ז שסירב ליטול עטרה בישיבת סלבודקה, וויתר עליה לטובת גיסו הגדול הנ"ל. כמו"כ ידוע כי הו...
על ידי רון
א' מאי 13, 2018 9:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר
תגובות: 24
צפיות: 1355

Re: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר

מן הראוי לתת יותר כבוד לרב נויגרשל ולא לכנותו כאילו היה שכן שלך מהבנין....... נעניתי לך הרב רון ושיניתי. יצוין שהתכתבתי בעבר מספר פעמים עם הרב נויגרשל באימייל על נושאים שונים. לשבחו ייאמר שתמיד ענה בסבר פנים יפות, בסבלנות ובאדיבות, למרות שאינו מכירני. ולאידך, כמעט אף פעם לא הסכמתי אתו. הוא נראה לי ...
על ידי רון
ש' מאי 12, 2018 9:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר
תגובות: 24
צפיות: 1355

Re: בהיר ונפלא - דברי הרב נויגרשל על הציונות במשנתו של ד"ר יצחק ברויאר

מן הראוי לתת יותר כבוד לרב נויגרשל ולא לכנותו כאילו היה שכן שלך מהבנין.......
על ידי רון
ה' אפריל 12, 2018 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 26
צפיות: 537

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

נזכרתי שהאחרו' דנו בזה הרבה, האם לפ"ז גם בהרהור ברכה לבטלה יש איסור, (ואולי מ"מ יועיל תנאי), וכו'. אבל עדיין אני שואל האם יש המורים כך למעשה, וכגון מי שלא מברך על תש"ר, שיהרהר עכ"פ, וכיו"ב. (זכורני שמועה בשם החזו"א, ול"מ כעת). מה שטענתם שיתכן שיש בזה משום ברכה לבט...
על ידי רון
ד' אפריל 11, 2018 2:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 18858

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

מעניין אם אני היחיד שלא מבין מה אתם רוצים ובאיזה "קודים" אתם מדברים. (אגב מי זה יחיאל מאיר? זה שהעלו דברים שלו אודות הגרש"א?) ומה זה מסורתיות ושרשי הדברים? ומה הקשר שלהם למה שיהודי באמת חייב והוא לשמור תרי"ג מצוות ולעסוק בתורה? שמחתי למצוא חבר...... חבר אני לכל אשר יראוך ותל&quo...
על ידי רון
ה' מרץ 22, 2018 3:37 pm
פורום: פסח
נושא: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?
תגובות: 14
צפיות: 380

Re: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?

א"כ האיך מועיל הפקר לפני פסח כשמוציאו מרשותו הרי זה לא בא עדיין לרשות אחר? מה שצריך להפקיר בפני שלושה זה רק דרבנן, ועוד א"כ שיפקירו בפני שלושה. מניין לך שאם לא חב לאחריני, דברים שבלב דברים? א מתי מפקירים בער"פ? ב גם בפני 3 את הנראה לענ"ד כתבתי ,עיין ראשונים לגבי נותן מתנה וחזר ב...
על ידי רון
ב' מרץ 19, 2018 8:47 am
פורום: על שולחן האוצר
נושא: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה
תגובות: 10
צפיות: 6813

Re: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה

לאור רעיון המיזם שהעלנו כאן עם הדוגמה של מסכת חולין, ובתודה להרב עובדיה חן שהעלה את הרעיון לעשות את הדבר על ההגדה עבדנו בימים האחרונים על רעיון של יצירת הגדה כזו. הגדת מפרשי אוצר החכמה באופן שיתופי ע"י קהילת חברי הפורום (ואחרים?) הרעיון עובד כך: אנחנו שמים את טקסט ההגדה מחולק למקטעים. כל אחד ש...
על ידי רון
א' מרץ 18, 2018 11:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1024
צפיות: 87326

Re: להיכן נעלם האשכול על מרן הגר"ש זצוק"ל

[quote="נוטר הכרמים"]בקשר לאכילת תאנים, אצרף בזה ממחברת של תלמיד: [quote]ראה אחד בודק תאנה, ואמר שלא צריך לבדוק, דכל החשש הוא דוקא בתאנים גרועות ששהו בחוץ וכד' ולכן הם מתליעות, אבל תאנים שנשמרו היטב אין בהם חשש. והוסיף דמ"מ אי"ז איסור דאורי' שהרי התולעים בטלות ברוב וזה אסור רק מד...
על ידי רון
א' מרץ 18, 2018 1:46 pm
פורום: פסח
נושא: מרור פחות מכזית
תגובות: 3
צפיות: 251

Re: מרור פחות מכזית

כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר ה...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 11:03 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עצה להנצל מצינתוקים מטרידים
תגובות: 12
צפיות: 857

Re: עצה להנצל מצינתוקים מטרידים

לענין כתב:בס"ד ראיתי פלאות.
תודתי לחד ברנש.

גא"מ
תודה רבה רבה
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 7:26 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 326

Re: הערה חזקה בכוס שלישית

לגבי הספר הנ"ל, ראה כאן: https://www.magnespress.co.il/Book/%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94.aspx?name=%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94%3f&code=45-131140&docNo=1&qid=1 וכבר האריכו עליו כאן בפורום, וחיפוש קל יעלה חומר רב עליו. הוא לא דן ישירות בשאלתך, אולם לפי ...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 5:42 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 326

Re: הערה חזקה בכוס שלישית

מה שמחוייב להיות שואל או מוכר כסותו עבור ארבע הכוסות מפורש ברשב"ם שם, ובמגיד משנה לא דן אלא ללמוד את נר חנוכה מארבע כוסות. לגופה של שאלה, ראה: מה נשתנה מר' דוד הנשקה פרק ה' ומבואר היטב. אתה ודאי צודק לענין מוכר כסותו ואתי תלין משוגתי ואגב שטפיה היה, מהו הספר שציינת ואיך אגיע אליו אולי תוכל להע...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 1:27 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 326

הערה חזקה בכוס שלישית

אולי ידוע לחכמים דפה שליט"א האם העירו את ההערה דלהלן: בגמ' בפסחים קטז' ב' איתא במשנה דמוזגין עליו כוס שלישי ומברכין ברכת המזון. ובגמ' רצו להוכיח מכאן דש"מ שברכת המזון טעונה כוס, והגמ' דוחה שאינו מוכח. והנה צע"ג איך ס"ד לפרש שהכוס השלישית הוא מדין ברכת מזון טעונה כוס, והלא מבואר ב...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 104
צפיות: 4668

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

תמצית הנידון שעולה כאן הוא איך יתכן לדון דין רוב באופן שאנו יודעים שבמציאות בשקלול כל הנתונים הוא שאסור. לכאורה מבואר כן בר"י מיגאש שביאר הדין דב' כיתי עדים המכחישות זא"ז דלרב הונא כשירות לשאר עדויות מטעם חזקת כשרות שיש לכל אחת, ואילו לרב חסדא פסולות לשאר עדיות. וביאר הר"י מיגאש בסבר...
על ידי רון
ג' מרץ 13, 2018 12:20 am
פורום: פסח
נושא: מרור פחות מכזית
תגובות: 3
צפיות: 251

מרור פחות מכזית

כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר הו...
על ידי רון
ג' מרץ 06, 2018 5:37 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 971

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

כדכד כתב:אולי צריך לשאול אחרת:
האם מותר לשלוח מנות חלביות כאשר יש סיכוי שיכשלו לאכלם אחר בשר


לא הבנתי כונת מר שליט"א? הרי בשביל זה צריך להודיע מראש אם בעל פה או בכתב ואז אין שום בעיה, וכל השאלה היתה לאחר ששכחו להודיע האם יש חיוב להודיע.
על ידי רון
א' מרץ 04, 2018 2:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 971

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

ראשית, ברור שהשאלה היא לא רק על פורים, ומדוע נזכרו רק בהקשר לחג? לדעתי, זאת שאלת תם במונח הכי עדין שאני יכול לומר... למה צריך לחפש 'חיוב' להודיע? פשוט שזה מכשול אם המקבל לא יודע שזה חלבי ויוכל לאכול זאת אחרי בשר, 'לחפש' חיוב להודיע.... אני לא יודע אם לצחוק או לבכות לא צריך לבכות ולא לצחוק פשוט לקרא...
על ידי רון
א' מרץ 04, 2018 8:41 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 971

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

פשוט ביארתי את דברי פלוריש שבא לבאר את דברי, אך אז הערתי שאלה על פלוריש ועל עצמי. והשאלה פשוטה שעד כמה שנימא שיש בזה לפני עור, אז לאחר שכבר עשה את המכשול יתחייב לעצור את המכשול שע"י כך ימנע את הלפני עור מלהמשיך. אז מדוע אתה מניח הנחה לא מובנת, ואז מקשה עליה? ברור שיש לפנ"ע בדרבנן וברור עו...
על ידי רון
א' מרץ 04, 2018 6:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 971

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

ומעתה לזה כיון הרב פלוריש, דלכתחילה ודאי שאסור לעשות כן משום לפני עור, אך הנידון היה אם לאחר שכבר עשה מחוייב לטרוח למנעו מכך. אלא שא"כ יש לדון על זה גופא, וכי לאו דללפני עור גופא לא מחייב להסיר את המכשול ואז להנצל מאיסור לפני עור שלי? לא ברור על מי אתה מקשה באותיות צועקות. על עצמך? על פלוריש? ...
על ידי רון
א' מרץ 04, 2018 6:29 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 971

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

והרי השואל הנכבד שליט"א לא מעלה על דעתו לפתוח חנות טריפות דרבנן, וא"כ מאי שנא? אינו דומה, אתה מציע (תיאורטית) להכשיל במכוון באיסור דרבנן (ועל זה נכתבה תשובה בשו"ת מנחת אשר, כמדומני ח"ג), ואילו השאלה היתה במקרה שכבר נוצרה ההכשלה, האם יש לטרוח כדי להציל מעבירה על דר' בשוגג. דברי ה...
על ידי רון
ש' מרץ 03, 2018 9:47 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 971

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

אולי כדאי שתכתוב ברור איזה מוצר זה. כי לדוגמא בעוגיות חלביות הרי זה ממש איסור לעשותם, כמבואר בשו"ע יו"ד, ולגבי שוקולדים המצויים למיניהם לכאורה המקבל יחשוש לבד שזה חלבי. ולכן כדאי אולי למקד איך בדיוק היה המקרה. לא רציתי להכניס את כבוד הרבנים למטבח, אבל אם אתה שואל אז מדובר בגלידה חלבית מעש...
על ידי רון
ש' מרץ 03, 2018 8:06 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 971

שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

מה הדין בשלח משלוח מנות חלביים שלא מסומן עליהם שהם חלביים ויש חשש שיאכלום לאחר בשר, האם חייב לטרוח להודיעם שלא יכשלו. ובפרט השנה שהנידון התעורר בשבת קודש ובשביל להודיעם צריך לילך רגלי להודיעם אם מחוייב בזה. והנה בפשטות יש בזה משום אפרושי מאיסורא וצריך לטרוח ובפרט שיש בזה גם לפני עור. אך אולי לדברי ה...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 7:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על אננס
תגובות: 10
צפיות: 1599

Re: ברכה על אננס pine apple

שמעתי שיש איזה חדשות בשאלה זו אי לברך עליה העץ או האדמה, וקבוצת לומדים מעיה"ת לעיקוואד ביררו שלפי המציאות צריכין לברך העץ, ולפי"ז נוהג בזה ערלה, והמציאות הוא שאילנות אלו לא מוציאים פירות רק בתוך שלש שנים הראשונות, ולפי"ז א"א עוד לאכול פרי זו! מישהו עם יותר פרטים? זה יהיה קשה ליפ...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

זו מחלוקת אחרונים אם מותר להתחיל להתפלל כשסוף התפלה יהיה לאחר זמנה, (וראיה מבלעם וכו', וכמדומני שנכב"ב), ולכאורה ה"ה הכא. לא זה היה הנידון [הראיה מבלעם דיכול לומר כלם לחד תירוצא בתוס' ומזה למד הרב פעלים מה שכבודו מכוון, שאני, דשם יודע מראש שלא יספיק, אלא שאזלינן בתר ההתחלה], הנידון כאן הו...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

מה שנכון נכון כתב:
רון כתב: [ועיקר ספיקא דידי הוא לפי השו"ע דס"ל דאפילו בשהה כדי לגמור את כולה חוזר למקום שפסק

לדעת השו"ע בסי' קד אם שהה בשמו"ע כדי לגמור כלה חוזר לראש.


אתה צודק כמו תמיד לא זכרתי את החילוק בדבר.
אך לגופו של ענין מה יש לכבודו לומר
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 2:04 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 35
צפיות: 1874

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

לדרומי - השאלה היא עקרונית, על תלמיד שמרבה להירדם ללא סיבה מוגדרת. אולי הוא זקוק לאבחון קשב (זה תסמין של הפרעת קשב, הגוררת הפרעה בשעון הביולוגי). כמו כן, צריך לבדוק אם אין לו גישה לכל מיני אפשרויות של צפיה... כמדומה שיש חלוקה די ברורה בין ישיבה קטנה לישיבה גדולה. בדרך כלל בישיבה קטנה שעות השינה מספ...
על ידי רון
ה' פברואר 15, 2018 1:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 194

הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

הוה עובדא באחד שהתחיל תפילת שמונה במנחה סמוך לשקיעת החמה, ובאמצע חש בביטנו ונאלץ להפסיק להתפלל. ולאחר שניקה את עצמו ראה שכבר שקעה החמה טובא, וכבר עשרים דק' לאחר שקיעת החמה. מה יעשה כעת האם ימשיך תפילת שמונה עשרה כשכעת הוא לילה כיון שהתחיל בתפילת מנחה או לא. [ועיקר ספיקא דידי הוא לפי השו"ע דס&qu...
על ידי רון
ב' דצמבר 25, 2017 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים
תגובות: 11
צפיות: 982

Re: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים

דבר נוסף חיוני מאין כמותו! הרבה בחורים וילדים כבר מהחיידר, קוראים את הגמ' כמו טקסט משפטי יבש, חסר כל חיות. הרי לקושיה יש ניגון משלה! לתירוץ ניגון משלו! למה שרצתה הגמ' לומר יש ניגון משלו! ולדחיה של הגמ' ג"כ ניגון משלו! תנסה כמה שאתה יכול שהוא יקרא את הגמ' בניגון הנכון ביחד איתך! אחרי תקופה קצרה ...
על ידי רון
ב' דצמבר 25, 2017 11:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים
תגובות: 11
צפיות: 982

Re: טעם בלימוד- עצות למי שלומד עם בחורים

ברצוני לשתף מהנסיון בן עם בחורים בישיבה קטנה הן בתחילת ישיבה גדולה. ראשית, אם בחור צריך את עזרתך הרי שמסתבר שאינו מהמצויינים, וכיון שכן חובה גמורה עליך לודא באופן הודאי ביותר ש כל מילה בארמית שאתם לומדים נהירה לו כתרגום מילולי . ורק אח"כ אפשר להמשיך מה הגמ' התכוונה. אבל קודם כל תרגום מילולי. למ...

עבור לחיפוש מתקדם