מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1995 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרקסתא דעניא
ג' יולי 16, 2019 1:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 239
צפיות: 4592

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

לענין כתב:אמור נא בקול ברור, האם אתה סבור כי יתכן הדבר לומר שמשה רבינו לא קרא שמע והיה אם שמוע בכל בוקר וערב, לא נטל אתרוג בסוכות, לא תקע תש"ת בראש השנה???


חלק מהראשונים מפרשים את משנת רבי אלעזר בן עזריה, שעד דורו לא אמרו יציאת מצרים בלילות. מה נהג א"כ משה רבנו?
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' יולי 15, 2019 10:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 239
צפיות: 4592

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

צודק לעניין וחס ושלום לומר כדברי עקביה כמו שהתבאר במקומות אחרים. כל מי שטוען לדין דאורייתא כגון סנהדרין שחלקו טוען שכך קיבל משה רבנו עליו השלום אע"פ שלא מסר לנו. ואין מי שטוען שכך היה הדין עד אתמול והיום נשתנתה ההלכה. אינני יודע מה התכוון עקביה, אבל מפורש בגרי"ז שסנהדרין יכלו לחדש דינים ד...
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' יולי 15, 2019 7:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 76
צפיות: 1075

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

הרב רוזנברג,

אולי תעשה עבודה נפלאה כזו גם על הפסוק 'והיה הבכור אשר תלד יקום ע"ש אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל', שכידוע בדרשת חז"ל יצא לגמרי מפשוטו, ומשמע בראשונים ביבמות שאין לו משמעות אחרת מלבד מדרשו?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' יולי 14, 2019 1:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 239
צפיות: 4592

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

הנה העתקה של מלה במלה מתוך כתב העת 'פשטות המתחדשים' גליון שני: אפיית מצות של לוט ע"פ הפשט יט, ג - ויפצר בם מאד ויסורו אליו ויבואו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו. ברש"י - 'ומצות אפה - פסח היה'. וכן איתא במדרש על מה שנאמר לעיל באברהם אבינו – 'לושי ועשי עוגות - הדא אמרת פרוס הפסח הוה...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' יולי 14, 2019 1:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 239
צפיות: 4592

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

דרומי,

למה בגמרא כל המחדש פשט מחודש ומתאים בסוגיה הרי זה משובח?

למה כל ראש ישיבה מוצלח אומר מהלכים שמיישבים את הסוגיה באופן נפלא, אחרי שאומר חקירה ומחדש צוויי דינים, וזה בסדר, למרות שאלפי שנה לא אמרו ככה?
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' יולי 13, 2019 10:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 239
צפיות: 4592

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

או קיי. בוא נדבר תכל'ס. פותח האשכול טען כך: החידוש הראשון (של חבורת פשש"מ) הוא, שלא עוד שפרשנות התורה שבעל פה היא העיקר ופשוטו של מקרא הוא הטפל לה, אלא שניהם מעלה אחת להם שוה בשוה, ופשוטו של מקרא מבטא הפשט בעוד שדרשת חז"ל אינה אלא הדרש. האם אתם מסיכימים איתו, שהתפיסה הקלאסית (והנכונה, לדעת...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' יולי 13, 2019 10:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 239
צפיות: 4592

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

דרומי כתב:כפי שציטטת את הדברים אין בהם כל פלא, שכן כך ממש כתוב ברש"י (שמביא את שני הפירושים).


אכן, עכשיו אני נזכר שהוא זה שמעיז לפרש כך, כנגד קבלת חז"ל.
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' יולי 13, 2019 10:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 239
צפיות: 4592

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

כן, אבל הרי לימדנו הרב פותח האשכול

שפרשנות התורה שבעל פה היא העיקר ופשוטו של מקרא הוא הטפל לה


ואילו מדבריו של אותו פרשן ממש לא נראה כך.
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' יולי 13, 2019 10:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 239
צפיות: 4592

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

השבת נתקלתי באחד הדברים המשונים של בעלי פשש"מ. כידוע, חז"ל ביארו את המילה "פתורה", בפסוק "וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה", מלשון שולחן, שבלעם היה כשולחני המשרת את כולם. לעומת זאת, כותב אותו אחד מחבורת פשש"מ, שלפי פשוטו של מקרא 'פתורה' זה שם מקום. מאוד מכעיס שהו...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' יוני 30, 2019 8:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?
תגובות: 6
צפיות: 169

Re: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:המחשבה שלי היתה, שיש להם להבעלים זכות עוד עשרה ימים, שאינם נגמרים עד סוף היום.


בגמ' מבואר שהזכות היא עד תקיעת השופר.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' יוני 30, 2019 6:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?
תגובות: 6
צפיות: 169

Re: מתי תקעו וברכו ביוהכ"פ דיובל?

מהיכן לקחת שלפי ר"י בנו של ריב"ב חיכו עד סוף עשי"ת? חיכו עד יו"כ ובשחרית או במוסף כשהתפללו תשע ותקעו, נפטרו עבדים לבתיהם ושדות לבעליהם.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' יוני 27, 2019 6:58 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: והמן נבעת בקמץ או בפתח
תגובות: 16
צפיות: 1841

Re: והמן נבעת בקמץ או בפתח

נמק.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' יוני 27, 2019 1:25 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: והמן נבעת בקמץ או בפתח
תגובות: 16
צפיות: 1841

Re: והמן נבעת בקמץ או בפתח

לצאת ידי שניהם.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' יוני 13, 2019 4:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6925

Re: הוכחות לתורה מן השמים

מקדש מלך,

האם אין חיוב של "וידעת היום והשבות אל לבבך, כי ה' הוא האלקים"?
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' יוני 12, 2019 11:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 6925

Re: הוכחות לתורה מן השמים

אני ממליץ מאוד מאוד על החוברת שצירפתי כאן:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=21013&p=207374&hilit=%D7%9B%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94#p207375
יש שם תשובות חותכות לכל השאלות ההיסטוריות שהועלו כאן.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' מאי 30, 2019 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה גילו מעשיו של יהודא בן גרים.
תגובות: 14
צפיות: 711

Re: למה גילו מעשיו של יהודא בן גרים.

עיקר התשובה שלה"ר זה רק אם יגרם לו איזה שהוא נזק. בגופו, בממונו, או בכבודו. כיון שאינך יודע מי זה, והוא אינו חי, לא שייך בזה לה"ר.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' מאי 09, 2019 6:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29524

מי זה אמרי בינה על התורה?

ראיתי פירוש נחמד המובא בשם ספר "אמרי בינה" על התורה. האם הג"ר מאיר אוירבך בעל השו"ת הידוע בשם זה, חיבר גם ספר עה"ת? או שזה מישהו אחר. ומיהו?

תודה לעונים.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 21, 2019 12:00 am
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 43
צפיות: 1684

Re: צורת ההסיבה למעשה

תמוה מאוד צורת ההסיבה שמדגים הגר"מ שליט"א.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 14, 2019 11:55 pm
פורום: פסח
נושא: אלו שלא אוכלים כזית בכרפס
תגובות: 1
צפיות: 167

אלו שלא אוכלים כזית בכרפס

האם הם מקפידים שלא לאכול כזית של ימינו? הם באמת אוכלים פירור של תפוח אדמה / צנון / עלה של פטרוזיליה?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 14, 2019 9:20 pm
פורום: פסח
נושא: בעל הבית המחלק מצה למסובים - מתי יאכל?
תגובות: 1
צפיות: 197

בעל הבית המחלק מצה למסובים - מתי יאכל?

מזה כמה שנים שהסתפקתי היכי אריך למיעבד טפי: א. לברך ולחלק לכולם ורק אח"כ לאכול את הכזית/ים. הבעיה בכך - הפסק גדול (אף שהשו"ע בסי' קס"ז כתב כך לכתחילה, הרי ט"ז כותב שזה הפסק). ב. לברך ולאכול בעצמו, ורק אח"כ לחלק למסובין. הבעיה - הפסק גדול מאוד למסובין. ג. לברך, לטעום מעט בלא ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אפריל 09, 2019 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמר לאחיינתו היחידה: "הרי אחייניתי מקודשת לי בטבעת זו". מקודשת?
תגובות: 7
צפיות: 286

Re: אמר לאחיינתו היחידה: "הרי אחייניתי מקודשת לי בטבעת זו". מקודשת?

אם אביו חי וייתכן שיוליד עוד בנים, הרי אין ברירות במושג כלת אבי שהכוונה שתהיה אשתו, אלא שאולי יש כאן ידיים מוכיחות למחצה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' מרץ 29, 2019 3:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: והמן נבעת בקמץ או בפתח
תגובות: 16
צפיות: 1841

Re: והמן נבעת בקמץ או בפתח

הרבה שנים קראתי משהו באמצע - בין קמ"ץ לפת"ח. בשנים האחרונות רק פת"ח, ע"פ ברויאר.
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' מרץ 25, 2019 7:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אודות המלה "גט"
תגובות: 16
צפיות: 2068

Re: אודות המלה "גט"

הגר"ח קנייבסקי שליט"א מצא עוד אותיות שאינן מתחברות בתנ"ך, ולכן הוא ביאר שהשם גט התייחד לשטר גירושי נשים משום הטעם האמור. מישהו בא לשאול אותו, שמצא שתי אותיות צמודות למרות שמופיעות ברשימת הנפרדות של הגר"ח, אלא שאחת בסוף מילה ואחת בתחילת המילה שאחריה. הגר"ח ענה לו על אתר, כי כ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' מרץ 09, 2019 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגנים הבהאים
תגובות: 15
צפיות: 1328

Re: הגנים הבהאים

בשם הג"ר יואל קלופט זצ"ל שמעתי, שהם עובדים ליופי, ולכן ההנאה מיופיים של הגנים היא הנאה מגוף ע"ז.

ויל"ע, שהרי אין ההרים נאסרים כדכתיב אלהיהם על ההרים [ולא ההרים אלהיהם].
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' מרץ 09, 2019 9:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סקר לאשכנזים - הפטרת פקודי [נפרדת, כש'ויקהל' היא 'שקלים']
תגובות: 9
צפיות: 1674

Re: סקר לאשכנזים - הפטרת פקודי [נפרדת, כש'ויקהל' היא 'שקלים']

קיבלתי באישי:

שמעתי היום ממי שהתפלל בלדרמן אצל מרן הגרח"ק שליט"א שבהוראתו קראו רק את הפטרת פקודי
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' מרץ 09, 2019 9:02 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: סקר לאשכנזים - הפטרת פקודי [נפרדת, כש'ויקהל' היא 'שקלים']
תגובות: 9
צפיות: 1674

סקר לאשכנזים - הפטרת פקודי [נפרדת, כש'ויקהל' היא 'שקלים']

"ויעש חירום" עם שני פסוקים מ"ותשלם"
"ויעש חירום" + "ותשלם כל המלאכה"
"ותשלם כל המלאכה" בלבד
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' פברואר 26, 2019 12:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בן כוזיבא בנה בית המקדש שלישי והחריבו אדריינוס
תגובות: 46
צפיות: 4086

Re: בן כוזיבא בנה בית המקדש שלישי והחריבו אדריינוס

לחלוטין לא ברור כלום. בהנחה שבן כוזיבא כבש את ירושלים, והקריבו קרבנות, מאוד ייתכן שהתחילו לשקם את הבית.
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' פברואר 25, 2019 8:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרהורי תשובה
תגובות: 28
צפיות: 2395

Re: הרהורי תשובה

כדאי להיזהר עם ההאשמות הללו.

https://www.kikar.co.il/305483.html

https://www.kikar.co.il/307625.html


ראו גם את התגובות (טוקבקים בלע"ז).
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' פברואר 14, 2019 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ט' קבין מועילה כמקוה
תגובות: 11
צפיות: 742

Re: למה ט' קבין מועילה כמקוה

זה שיעור מים הראוי לרחיצת כל הגוף (מאירי).
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' פברואר 11, 2019 11:07 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בברכת המוציא יש להדגיש את הצד"י?
תגובות: 13
צפיות: 1118

Re: בברכת המוציא יש להדגיש את הצד"י?

כדכד כתב:כוונתו להדגיש בדגש חזק את הצ' או כוונתו להטעים את הצ' (אני רגיל להטעים את המ' משום שסברתי שהוא נסוג אחור אך אולי מזה הוא בא להוציא).


מסתבר שזה באמת נסוג אחור, כמו בפסוק שלוקח משם: מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ. ושם הטעם בהברת "להו" של "להוציא".
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' פברואר 11, 2019 8:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף
תגובות: 88
צפיות: 4837

Re: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף

הרב מלר. כמדומני כותב רק על בית בריסק.
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' פברואר 02, 2019 11:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי עזרא אלטשולר זצ"ל
תגובות: 19
צפיות: 2185

Re: רבי עזרא אלטשולר זצ"ל

שמות כב כה-כו – אִם חָבֹל תַּחְבֹּל שַׂלְמַת רֵעֶךָ עַד בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תְּשִׁיבֶנּוּ לוֹ, כִּי הִיא כְסוּתֹה לְבַדָּהּ הִיא שִׂמְלָתוֹ לְעֹרוֹ – יש להקשות, מדוע בתחילה מדברת התורה על "שלמת רעך", ואח"כ היא כותבת "שמלתו לעורו", מדוע שינתה משלמה לשמלה? עוד קשה, מדוע נכתב כאן כ...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' ינואר 13, 2019 4:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 497

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

חשבתי שמערכת הגלגלים האריסטוטלית חלפה מן העולם.
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' ינואר 12, 2019 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 497

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

אכן, ראיתי עכשיו שהגרי"ז שואל זאת. יישר כח.
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' ינואר 12, 2019 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 497

נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

רש"י מביא שמשה רבנו נתקשה במולד הלבנה - באיזה שיעור תיראה ותהיה ראויה לקדש.

אני לא מבין. היכן מצינו שצריך בזה "שיעור"? ברגע שהלבנה התרחקה מספיק ממישור המילקה וניתן לראותה - באותו רגע נחשב למולד (ובלאו הכי ברוב המקרים לא תיראה עד השקיעה). מה יש כאן להתקשות?
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' דצמבר 22, 2018 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן הוא קבר רחל??
תגובות: 31
צפיות: 2165

Re: היכן הוא קבר רחל??

לבנימין גבול עם אפרים.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' דצמבר 12, 2018 7:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גילוי מעניין - קרונה של ציפורי
תגובות: 26
צפיות: 1513

גילוי מעניין - קרונה של ציפורי

בריכה גדולה מהתקופה הרומית התגלו בציפורי בגן הלאומי ציפורי שבגליל התחתון התגלתה לאחרונה בריכת מים עתיקה, שרוחבה 14.5 מטרים ואורכה 21 מטרים. עומק הבריכה הוא כ-3.5 מטרים. בנוסף נמצאה במקום צלמית של פר מהתקופה הרומית. ההערכה היא כי הבריכה היא מהמאה ה-3 לספירה. ברשות הטבע והגנים מציינים כי תוצאות החפיר...
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' דצמבר 07, 2018 11:43 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 6202

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

לא הבנתי את הדמיון מחיטים לשמן זית. חיטים שירדו בעבים, הם חיטים בדיוק כמו חיטים שצמחו באדמה. בריחם, בממשם ובטעמם. מי קבע שרק חיטה שצמחה באדמה היא חיטה? לעומת זאת, שמן זית פירושו שמן שיצא מזית. שמן שנברא בנס, ומעולם לא היה בתוך זית, אף אם טעמו, ריחו וממשו שווה לשמן זית, הרי סוף סוף הוא אינו שמן שיצא ...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' דצמבר 02, 2018 8:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם פרק א' וב' בתהלים בכתר אר"צ מופיעים כפרק אחד או כשניים נפרדים?
תגובות: 7
צפיות: 418

Re: האם פרק א' וב' בתהלים בכתר אר"צ מופיעים כפרק אחד או כשניים נפרדים?

המהרש"א בברכות מבאר שכאשר הוסיפו בשמו"ע ברכת המינים, חילקו את הפרק הראשון בתהילים לשני פרקים, וא"כ לק"מ.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' דצמבר 02, 2018 6:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?
תגובות: 62
צפיות: 2202

Re: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?

ספורנו: אֲשֶׁר עַל דֶּרֶךְ תִּמְנָתָה. כְּדֵי שֶׁלּא יִמָּלֵט יְהוּדָה מִלִּפְגּשׁ בָּהּ בְּבואו מִתִּמְנָתָה. כִּי רָאֲתָה כִּי גָדַל שֵׁלָה. וְחָשְׁבָה שֶׁכַּאֲשֶׁר יִרְאֶנָּה יְהוּדָה בְּזוּלַת בִּגְדֵי אַלְמְנוּתָהּ וְיִשְׁאַל מַדּוּעַ כָּכָה עָשְׂתָה, תְּשִׁיבֵהוּ כִּי בָּא מועֵד לַהֲסִירָם, שֶ...

עבור לחיפוש מתקדם