החיפוש הניב 2077 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרקסתא דעניא
ב' אפריל 23, 2018 9:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1000

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

י. והדר ביה רבה לגבי רב נחמן מק"ו דרב אשי משמע שחזר בו בפועל, ולא רק שאמור לחזור בו. אם כן, הק"ו נאמר בדור השלישי לאמוראים. כיצד אפוא הוא מיוחס לרב אשי? אכן, לפעמים אומר אמורא מאוחר שמועה שיסודה קדום. אבל כאן קשה ליישב כך, שהרי מישהו שאל את רבה את שאלת הק"ו הזו, ולכן הוא חזר בו. וכי ...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 22, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 84

Re: שלוחי קידוש החודש משום שטרות

זה נושא אחר, לכאורה. הר"ן מדבר באופן שידוע מתי ר"ח, ודן כיצד כותבים בשני ימי ר"ח (בגלל הספק הזה, אגב, לא כותבים גיטין בר"ח). אני דיברתי במקום שיש ספק בקביעותא דירחא מה יכתבו ואם יש חשש פסלות.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 22, 2018 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 84

שלוחי קידוש החודש משום שטרות

היום למדתי עם תלמידי את המשנה והגמרא במסכת ר"ה יח. על ששה חדשים השלוחין יוצאין וכו'. אחד התלמידים שאל: מדוע שלא יצאו על כל החודשים, כדי שאנשים ידעו איזה תאריך לכתוב בשטרות, כדי שלא יווצר מצב של שטר מוקדם או מאוחר? נדהמתי מהשאלה, שמעולם לא חשבתי עליה. אח"כ התבוננתי, שבדרך כלל לא יהיה שטר מו...
על ידי אפרקסתא דעניא
ש' אפריל 21, 2018 9:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1000

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ז. איתמר תודה ששחטה לשם תודת חבירו רש"י: לא ששחטה ע"מ שיתכפר בה מי שאינו בעליה כא] ואין זה שינוי בעלים אלא שינוי קודש שהיתה לראובן תודה ולשמעון תודה אחרת ושחט את תודתו של זה לשם תודתו של זה רבה אמר כשרה רב חסדא אמר פסולה רבה אמר כשרה תודה לשם תודה נשחטה רב חסדא אמר פסולה לשום שלמים דידיה ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אפריל 19, 2018 7:09 pm
פורום: עזר אחים
נושא: היכן קונים כיסוי פח לשבת ממתכת עבה?
תגובות: 6
צפיות: 372

Re: היכן קונים כיסוי פח לשבת ממתכת עבה?

מה עם ובר מול דובק?
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 18, 2018 10:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1000

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. למה זה לא צד חמור? הרי ניתן ללמוד את פסח למשל מכל הקרבנות המנויים בפסוק במה הצד. מה תאמר? שחטאת אינה באה בנדבה? הרי שלמים כן באים בנדבה. חטאת ושלמים טעונים סמיכה? אשם יוכיח. וכך הלאה. רק אם תפרוך שלכל קרבן יש צד חמור אחר, שאינו בבכור מעשר ופסח, אזי תוכל לפרוך. זה בדיוק צד חמור. ב. אכן לא הוזכרו, ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 18, 2018 9:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1000

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בסוף הדף של אתמול, הגמרא לומדת מההיקש ד"זאת התורה" וכו' שצריך לשחוט לשם בעליו בכל הקרבנות. ונשאלת השאלה: הרי בכל מיני הקרבנות מצאנו סמיכה, ונסכים, ובאין בנדר ונדבה, חוץ מהבכור והמעשר והפסח, וכיצד אפשר ללמוד ג אלו משאר הקרבנות?! סוג הפירכא שאתה עושה נקרא צד חמור. הוא שייך רק בבמה מצינו ורק...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אפריל 17, 2018 6:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1000

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב' ע"א כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו'. צ"ע בשוחט אשם לשם שלמים אמאי לא הוי פיגול, דכיון דמיירי מסתמא בטועה וחושב שהוא שלמים (וכמו שכתבו תוס' לקמן ב' ע"ב ד"ה אתנו) א"כ בכלל מחשבתו נמי לאוכלו לב' ימים, דהיינו חוץ לזמנו. ואמאי לא הוי פיגול. ואע"ג דאנן קיי"ל דעק...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 08, 2018 3:44 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "אלמעכטיגער גאט נון בויא דיין טעמפעל שירה"
תגובות: 47
צפיות: 3216

Re: "אלמעכטיגער גאט נון בויא דיין טעמפעל שירה"

בהגדת עוז והדר ניקדו "שירה" בר' קמוצה. לכאורה זו טעות והר' אמורה להיות סגולה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אפריל 05, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה לבטלה באכילת מצה!
תגובות: 18
צפיות: 395

Re: ברכה לבטלה באכילת מצה!

נהר שלום כתב:ב. נט"י לטיבול במשקה ופת הם שתי גזירות שונים ואינם מצטרפים (לענ"ד)


בביאור הלכה מבואר שלא כדבריך, שהרי מדמה אותם ולמד מפת לכרפס לעניין אכילת כזית.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אפריל 05, 2018 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנין היה לנו לדעת הלכות שנזכרו רק בירושלמי?
תגובות: 5
צפיות: 294

Re: מנין היה לנו לדעת הלכות שנזכרו רק בירושלמי?

מדוע חז"ל לא הודיעו לנו בשום מקום שיש לנגב את הידיים לפני נטילתם? (השאלה, כמובן, לדעת החזו"א)
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 04, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית
תגובות: 41
צפיות: 2550

Re: דינים שלא מופיעים במסכת המקורית

ספרים וועלט כתב:המוציא שלהבת בשבת, חייב או פטור?


אכן, הגמרות על כך בברכות ובביצה, אך זו תוספתא בשבת.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 04, 2018 12:51 pm
פורום: פסח
נושא: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?
תגובות: 52
צפיות: 2576

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

הדין הוא על כלל ישראל, ובפרט ה"דינא רפיא". בנוסף, באופן טבעי יושבי ירושלים, ולא רק אלו שהיו בבית הוועד, היו יותר מזוככים.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 04, 2018 12:17 pm
פורום: פסח
נושא: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?
תגובות: 52
צפיות: 2576

Re: בן א"י מצטער על שאינו מחויב ביו"ט שני?

בשפתי חיים כתב, כמדומני בשם הרב דסלר וייתכן יותר קדמונים, שכיוון שאנו בגלות ובמצב רוחני לא טוב, סובבו משמים שיהיה ר"ה יומיים, כדי שיהיה דינא קשיא ודינא רפיא. הוא כותב שגם בזמן שקידשו ע"פ הראיה, כאשר ראה הקב"ה שזקוקים גם לדינא רפיא, עיכב את העדים ונסתובב שיהיה אלול מעובר ור"ה יומי...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אפריל 04, 2018 12:11 pm
פורום: פסח
נושא: יש סיכוי למצוא בבדיקה כזית בלי אבק?
תגובות: 20
צפיות: 434

Re: יש סיכוי למצוא בבדיקה כזית בלי אבק?

בבדיקת חמץ מצאתי בילקוט של בני לחם ממש. למרות שהוא טען שעשה את הילקוט לפסח.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אפריל 03, 2018 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רכב בחול המועד
תגובות: 5
צפיות: 127

Re: תיקון רכב בחול המועד

עזריאל ברגר כתב:מבין שיטיך משמע שזה ממש מכוון מלאכתו למועד, ואסור.


הם התקלקלו בשבוע שלפני החג. לא היה לי רגע פנוי, עקב טרדות בענייני החג. זה נקרא מכוון מלאכתו למועד?
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אפריל 03, 2018 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רכב בחול המועד
תגובות: 5
צפיות: 127

תיקון רכב בחול המועד

שאלה ליודעים:

חיישני רוורס התקלקלו. אחרי החג לא יהיה לי פנאי לגשת לתקנם כי אם בדוחק ובקושי. האם מותר לפנות למתקין שיתקנם בחול המועד?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אפריל 01, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית
תגובות: 35
צפיות: 2084

Re: שיעור כזית

לגבי מצה וכדומה אין דין שביעה. לגבי ברכת המזון נאמר ואכלת ושבעת, ושביעה בלי אכילה, כלומר בלי אכילת כזית,
שאין לה שם אכילה, אינה מחייבת בהמ"ז.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 27, 2018 12:11 pm
פורום: פסח
נושא: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט
תגובות: 8
צפיות: 361

Re: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט

האם מותר סתם להגביר אש ביו"ט? הרי כאן זה כסתם, כי אסור עבור דבר שאינו יכול לאכול ביו"ט!
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 27, 2018 11:25 am
פורום: פסח
נושא: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט
תגובות: 8
צפיות: 361

Re: כמידי ערב פסח, בחסדי השי"ת, צעדתי עם נרנדה לסופרמרקט

ואם יואיל נרנדה למכור לך בירה בשבת - אז לדעת כמה מהפוסקים שאומרים שאין בזה מוקצה (כגון הגרא"ח נאה) תוכל גם לשתות ממנה ב"שלום זכר" של מי שיוולד בשבוע הבא... מסופר שבעיר העתיקה היו קונים ממאפיה של ערבים בשבת אבל לא בטוח שרוח חכמים נוחה הימנו. לחם שנאפה בשבת - זו מחלוקת הפוסקים, ולשיטת ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' מרץ 26, 2018 9:53 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת שום בפסח
תגובות: 13
צפיות: 1957

Re: אכילת שום בפסח

בספר המיוחד והמוצלח "כהלכות הפסח" של הרב ראנד, מביא עדותו של זקנו מרן הפני מנחם מגור זי"ע שאכלו בבית אביו זצוק"ל שום טרי שחתכו עם סכין חדש שמיוחד לפסח. ראה שם. מצוי בחנויות שום טרי, שחתכו ממנו את העלים עד לגובה של כ- 5 ס"מ מעל עיגולו של השום עצמו. לשאלתי, למה לא נחוש לחיתוך...
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' מרץ 26, 2018 9:37 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת שום בפסח
תגובות: 13
צפיות: 1957

Re: אכילת שום בפסח

השנה יש שום גבישי לפסח בהשגחת בד"ץ העדה"ח.
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' מרץ 26, 2018 4:04 pm
פורום: פסח
נושא: האם מעבר לקו-הירוק ההסיבה מחוייבת גם לראבי"ה?
תגובות: 19
צפיות: 485

Re: האם מעבר לקו-הירוק ההסיבה מחוייבת גם לראבי"ה?

זה נמדד לפי מנהג יהודיי המקום ולא לפי מנהג גויי המקום.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' מרץ 25, 2018 2:17 pm
פורום: פסח
נושא: מי חיבר את ההגדה?
תגובות: 9
צפיות: 532

Re: מי חיבר את ההגדה?

דרומי כתב:... לא נזכר שמו של משה בכל ההגדה!...טעות נפוצה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' מרץ 22, 2018 10:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יוסף ביגון
תגובות: 29
צפיות: 2907

Re: ר' יוסף ביגון

אם זה עוד רלוונטי, ממליץ לשוחח עם ר' משה גרילק. אביו, ר' אלי' זצ"ל, היה מקורב לרב ביגון.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' מרץ 21, 2018 6:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69075

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

דעת_האברך כתב:
האם חוזה שכירות לא נחשב כשטר אחד גדול שכל פעם פורעים אותו במקצת, ואם כן אדרבה היא צריכה לברר על ידי שובר?


בגמרא ב"מ קג. מבואר ששטר שכירות לא נועד לגוביינא, ולכן אין חסרונו של שובר ריעותא לטענת פרעתי. עם זאת, אינני יודע מה נפסק בשו"ע בעניין זה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 13, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?

מה שייך ביחיד קריאה שמופנית לציבור? האם גם יחיד בביתו יאמר ברוך ה' המבורך כו' לפני ברכות יוצר?!
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 13, 2018 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.
תגובות: 116
צפיות: 7246

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל - והגרי"ז.

אמרתי בנפשי, זה החושב שחכם צריך להיות שגור על לשונו, כל המסכת סופרים, אינו רק טיפש אלא גם ע"ה. וד"ל. דבריך הם גמרא מפורשת אך אשאיר להבקיאים לציין מקומה :) האם כוונתך לגמרא גיטין אצל ר' אביתר? בשלמא מלתא דתליא בסברא כו'? איזהו ת"ח? כל ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה, ואפילו במסכ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 13, 2018 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?

אכן. אם כי היה צד בגמרא שניתן לזמן אחרי הברכה, אך נפסק שאי אפשר.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 13, 2018 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ייתכן ולחם תעשייתי איננו חמץ?
תגובות: 12
צפיות: 806

Re: האם ייתכן ולחם תעשייתי איננו חמץ?

שמעתי שפיתות אינם חמץ בהכרח. צ"ע איך אוכלים אותם בע"פ?
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 13, 2018 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?
תגובות: 6
צפיות: 194

ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?

אמירת ברכו נתקנה לפני ברכות ק"ש, כפתיח לברכות אלו. בדומה לזה מצינו שלפני ברכת המזון קורא המזמן לחבריו נברך או ברכו והם עונים נברך (משנה בברכות).

מה שייך אפוא להשלים אמירת ברכו בסוף התפילה, כאשר לא אומרים אחריה שום ברכה? מה תפקיד ברכו כשאינו משמש כפתיח וכקריאה לברכה?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' מרץ 11, 2018 7:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל
תגובות: 117
צפיות: 8491

Re: הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל

לא.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' מרץ 06, 2018 10:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69075

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

יישר כח לרב נוטר הכרמים על הקונטרס שהעלה. מאלף ומחייב כל אחד ואחד מאיתנו!
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' מרץ 05, 2018 10:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69075

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

"כל עולם הישיבות שנבנה על ידי החזו"א, הרב מבריסק והרב שך (!), נהרס בשנתיים האחרונות"...

איפה בדיוק אתם חיים?!
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' פברואר 26, 2018 10:19 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יוצאים 'מתנות לאביונים' ע"י תרומה דרך האינטרנט?
תגובות: 8
צפיות: 335

Re: האם יוצאים 'מתנות לאביונים' ע"י תרומה דרך האינטרנט?

נו באמת. ומה הדין דרך הטלפון בכרטיס אשראי? ומה הדין בהעברה בנקאית?

מה בדיוק הספק שלך?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' פברואר 04, 2018 6:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ממקומו הוא יפן
תגובות: 8
צפיות: 570

Re: ממקומו הוא יפן

ויפן אחריהם ויראם ויקללם בשם ה'.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' ינואר 31, 2018 2:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן נמצא בפורום?
תגובות: 3
צפיות: 212

Re: היכן נמצא בפורום?

יישר כח לכל העונים. אכן, לא שמתי לבי לאשכול ההוא.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' ינואר 30, 2018 7:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן נמצא בפורום?
תגובות: 3
צפיות: 212

היכן נמצא בפורום?

לענ"ד מתאים לכאן אשכול זה. מטרתו היא: פעמים רבות קלטנו ברפרוף בפורום נושא מסוים, ולאחר זמן אנו מעוניינים לקרוא בו. דא עקא, שחיפוש לפי מילים מסוימות לא תמיד מניב את התוצאה הרצויה. חשוב אפוא, שיהיה אשכול שבו יוכלו להעלות שאלה: היכן נמצא בפורום נושא X או Y? זו רק ההקדמה. וכעת ברצוני לשאול מה שהביא...

עבור לחיפוש מתקדם