החיפוש הניב 1960 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אפרקסתא דעניא
א' ספטמבר 24, 2017 11:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 35
צפיות: 1891

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

אכן. ובאמת שם נחלקו רש"י ותוס' האם יבבה היא קול אחד קצר, וא"כ תרועה היא שלוש טוט, או שיבבה היא שלוש קולות קצרים וא"כ תרועה היא תשע טוט.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' ספטמבר 24, 2017 2:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 35
צפיות: 1891

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

שמעתי הערה מעניינת מח"א, במשנה סוף ר"ה כתוב: שיעור תרועה כשלוש יבבות. ואם תרועה היא כתרועה דידן למה אין עושים רק שלוש או לפחות ג' קבוצות בנות שלוש שלוש. והיא הערה נאה. ואני השבתי (לפי תשובת רב האי), אימא דכן נהגו במקום מתני' כשברים ולא כתרועה ואין מזה הוכחה, כי הכל אמת. דעתכם?. הגמרא אומר...
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' ספטמבר 20, 2017 2:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ימים נוראים
תגובות: 4
צפיות: 128

Re: ימים נוראים

ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום!
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' ספטמבר 20, 2017 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים
תגובות: 19
צפיות: 325

Re: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים

מיכאל1 כתב:העצה הפרקטית הפשוטה היא לשפוך מלח ואז להניח את הנרית הבאה בצורה יציבה.


מכיוון שכך, הרי ניתן להשתמש בכלי בלי להוציא את הדיסקית, וא"כ שוב הוי ככלי מלוכלך שאין מכה בפטיש בניקוי, משום שאפשר להשתמש בו גם כשהוא מלוכלך.
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' ספטמבר 18, 2017 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 250
צפיות: 11489

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

לכן טפיחה על גבי נפה והקפצת הקמח המתנפה נקראות ריקוד.
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' ספטמבר 18, 2017 9:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גנוחי גניח או ילולי יליל זה ספק רק בתרועה של ר"ה או גם בתקיעות שבמקדש
תגובות: 1
צפיות: 77

Re: גנוחי גניח או ילולי יליל זה ספק רק בתרועה של ר"ה או גם בתקיעות שבמקדש

הלא תרועה היא יבבא, והספק בגדר היבבה, שהיא בכיה כאם סיסרא, ואינה עניין לבכי של צער, כדמוכח מחצוצרות דבמדבר.
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' ספטמבר 18, 2017 9:27 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: צורתו של ר"ה (ושאר המועדים) משחרב המקדש
תגובות: 2
צפיות: 121

Re: צורתו של ר"ה (ושאר המועדים) משחרב המקדש

אנא מתניתין ידענא: בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, וזהו עיקרו של דין (וכולן נסקרין בסקירה אחת).

ובזכרונות: ובריות בו יפקדו... ועל המדינות בו ייאמר...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' ספטמבר 10, 2017 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי החל איסור מוקצה?
תגובות: 14
צפיות: 245

Re: מתי החל איסור מוקצה?

הרי נפסק שהכנה דרבה דאורייתא, ואיסורו באכילה ולא בטלטול. מכל מקום יש כבר מקור בתורה לנושא ההכנה. ויעויין בכל זה בחת"ס ריש ביצה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' ספטמבר 01, 2017 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פשוטה של משנה
תגובות: 278
צפיות: 16309

Re: פשוטה של משנה

אני לא למדתי בגמרא שזה משום סמוכין אלא פשט המשנה: הרי המשנה אומרת שעל ירקות מברכים אדמה חוץ מפת, והסיבה משום חשיבותו. אילו על שלקות או ירקות אפויים היו מברכים שהכל, אם כן פת אינו יוצא דופן משום חשיבותו, אלא משום שנאפה / התבשל. אם כן אין זה עניין לפת דווקא, שהרי על כל ירק מבושל לא מברכים בפה"א. ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אוגוסט 24, 2017 10:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רק שבעת אלפים איש נשארו?
תגובות: 7
צפיות: 242

Re: רק שבעת אלפים איש נשארו?

בנבואת אליהו: "והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, והשארתי בישראל שבעת אלפים, כל הברכים אשר לא כרעו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו" (מ"א יט, יז-יח). מפסוקים אלו נראה שכל העם עבד את הבעל, מלבד שבעת אלפים איש. אך קביעה כזו היא שגויה לחלוטין, שהלא יהוא השמיד את כל ע...
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אוגוסט 24, 2017 4:59 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור הזמר איש חסיד היה
תגובות: 44
צפיות: 2226

Re: מקור הזמר איש חסיד היה

עזריאל ברגר כתב:
לייטנר כתב:
חיימשה כתב:שונה או לא, כל מי שלומד את הגמרא עומד משתומם באיזו חומרה הגמרא דנה בזה, מה שלא מצאנו בשום איסור אחר.


נו נו

באיזה איסור מצאנו שאוסרים להכניס ידו למקום שעלול אולי חלילה להגיע לחשש איסור?!


טלטול מוקצה, אולי?
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אוגוסט 24, 2017 4:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא עג ב' -אלמא תנן - מילת אלמא בא' במקום ה'.
תגובות: 5
צפיות: 187

Re: יומא עג ב' -אלמא תנן - מילת אלמא בא' במקום ה'.

היה זכור לי שתיקנו, אבל מסתבר שטעיתי. תודה.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אוגוסט 23, 2017 7:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחפש פסוקים
תגובות: 13
צפיות: 423

Re: מחפש פסוקים

מקורו ישעי' נח.
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אוגוסט 23, 2017 7:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה
תגובות: 5
צפיות: 281

Re: ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה

אם כבר אנצל לשאול - מה פשר הכפילות "מבלעדיך" = חוץ ממך, ו"אלא אתה" = רק אתה? משמעות המשפט היא "חוץ ממך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא רק אתה"?
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוגוסט 20, 2017 4:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הר גרזים והר עיבל
תגובות: 9
צפיות: 425

Re: הר גרזים והר עיבל

נשאל נשאל דוד מעמדי עד-בית, לחם!
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אוגוסט 15, 2017 6:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם נתנבאו הנביאים בלשון הפסוק שלפנינו
תגובות: 4
צפיות: 288

Re: האם נתנבאו הנביאים בלשון הפסוק שלפנינו

רוב הנביאים עוד ניתנים להבנה. השאלה המעניינת היא האם בלדד השוחי וצופר הנעמתי שוחחו עם איוב בלשון משברת השיניים הכתובה בספרו?...
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' אוגוסט 14, 2017 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש טעם וביקוש לספר כזה?
תגובות: 26
צפיות: 1031

Re: האם יש טעם וביקוש לספר כזה?

בתחילה המאמרים התבססו בעיקר על שיטת דורות הראשונים, אך במשך הזמן שילבתי גישות נוספות. אולי יש טעם לכתוב 'קיצור דורות הראשונים', דהייינו מסקנותיו של הגרי"א הלוי כלשונו אבל בהשמטת הקטעים ה'בעייתים' שבו, דהיינו מובאות מאפיקורסים שונים והתפלמוסיו עמהם. ובהערות יש להרחיב ולציין לכל מי שדן בדבריו וכ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' אוגוסט 14, 2017 9:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש טעם וביקוש לספר כזה?
תגובות: 26
צפיות: 1031

Re: האם יש טעם וביקוש לספר כזה?

בתחילה המאמרים התבססו בעיקר על שיטת דורות הראשונים, אך במשך הזמן שילבתי גישות נוספות.
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' אוגוסט 14, 2017 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש טעם וביקוש לספר כזה?
תגובות: 26
צפיות: 1031

האם יש טעם וביקוש לספר כזה?

שלום לכולם אבקש עזרתכם ועצתכם: בזמנו כתבתי מאמרים רבים ב"קולמוס", מוסף תורני של עיתון משפחה, בנושאי היסטוריה של תקופת חז"ל. מאן דהוא הציע לי להוציא את המאמרים כספר. אצרף כאן סקיצה של ספר כזה, ע"פ כותרות בלבד, ואשמח אם תענו על השאלות שלמטה. סקיצת הספר: פרק א' הסנהדרין - עשר גלויות...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוגוסט 13, 2017 11:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 53
צפיות: 1529

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

נדמה לי שכבר התקיים פעם דיון כעין זה, ובו טענתי, שמכיוון שכאשר המילים הקצרות גורמים לתופעה הנקראת "נסוג אחור", ובו מילה מלרעית הופכת למלעילית - הרי זו הוכחה שאין הקפדה גמורה שלא לקרוא מילה מלרעית במלעיל. אילו היה כאן שינוי משמעות קשיח, לא הייתה תפארת הקריאה מצדיקה עיוות שכזה. שוב מצאתי מקו...
על ידי אפרקסתא דעניא
ה' אוגוסט 10, 2017 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז
תגובות: 82
צפיות: 3533

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

האם אכן יתקיים יום עיון נוסף בבין הזמנים הנוכחי?
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' אוגוסט 07, 2017 9:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבר הירדן
תגובות: 14
צפיות: 389

Re: עבר הירדן

הרי לית מאן דפליג שעבר הירדן קדוש משאר הארצות לעניין תרו"מ ושביעית (שלוש ארצות הן). אם כן, מדוע במשנה בכלים נכתב רק "עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת משאר הארצות" ולא נכתב בנפרד קדושתו של עבה"י? בעל כרחך שקדושתו כקדושת הארץ, ומה שאין מביאין ביכורים אינו נוגע לקדושה אלא חסרונו בזבת ...
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' אוגוסט 07, 2017 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבר הירדן
תגובות: 14
צפיות: 389

Re: עבר הירדן

מתוך ציון הלא תשאלי:
אַף כִּי בְעָמְדִי עֲלֵי קִבְרוֹת אֲבֹתַי וְאֶשְׁתּוֹמֵם בְּחֶבְרוֹן עֲלֵי מִבְחַר קְבָרָיִךְ!
אֶעְבֹר בְּיַעְרֵךְ וְכַרְמִלֵּךְ וְאֶעְמֹד בְּגִלְעָדֵךְ וְאֶשְׁתּוֹמֲמָה אֶל הַר עֲבָרָיִךְ,
הַר הָעֲבָרִים וְהֹר הָהָר, אֲשֶׁר שָׁם שְׁנֵי אוֹרִים גְּדוֹלִים מְאִירַיִךְ וּמוֹרָיִךְ.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוגוסט 06, 2017 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 281

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

השאג"א מבאר שלמ"ד ק"ש דאורייתא צריך לקרוא דווקא את הפסוק הזה (אבל כאמור, בתור מינימום), ולמ"ד ק"ש דרבנן, צריך מדאורייתא כל פסוק שהוא ורבנן תיקנו דווקא שמע ישראל.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוגוסט 06, 2017 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 281

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

כל מה שמצרפים לקריאת שמע מצטרף לציווי התורה "ודברת בם... ובשכבך ובקומך", שהוא ציווי שיש לו קצבה למטה - פסוק ראשון או פרשה ראשונה, ואין לו קצבה למעלה. לכן גם ביקשו לקבוע פרשת בלק בק"ש (מהטעם המבואר בגמ') ולא קבעוה מפני טורח ציבור, וכן ביקשו לקבוע י' הדברות ולא קבעום מפני תרעומת המינים.
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוגוסט 06, 2017 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש
תגובות: 12
צפיות: 281

Re: לא תוסיפו - פרשה שניה של ק"ש

ידועה דעת הנצי"ב שהיא בעתם דעת מהר"ל שהובא בב"ח, שמצוות עשה שיש בהם שיעור הוא מינימום וכשמוסיף מקיים עוד מ"ע. לכן כל כזית מצה בליל ט"ו בניסן הוא קיום דאורייתא. כמו כן מצוות ק"ש היא קריאת ד"ת, ולכן כל מה שמצטרף לזה הוא בגדר המצווה. וד"ז משמע גם מהרמב"ם שכו...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' אוגוסט 06, 2017 12:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ספר הצאצאים - צאצאי בעל התניא
תגובות: 20
צפיות: 886

Re: ספר הצאצאים - צאצאי בעל התניא

כצאצא אני ואחותי רשומים שם בשגיאות משמעותיות.
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' אוגוסט 04, 2017 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים
תגובות: 43
צפיות: 839

Re: ליווי יולדת לבית החולים בשבת ע"י שני מלווים

הרי אפידורל מתירים בשופי, כולל חתימות האשה או הבעל, למרות שאין הבדל בפיקו"נ בין לידה אפידורלית ללידה לא אפידורלית. גם האשה מודעת לזה. אעפ"כ אין לך פוסק שיאמר שאין זה ייתובי דעתא.
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' אוגוסט 04, 2017 12:11 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 138
צפיות: 4317

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

ואדם שכמעט מת ברעב בשואה או בארוע אחר, האם אומר "ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו מזון"?
על ידי אפרקסתא דעניא
ד' אוגוסט 02, 2017 12:06 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 138
צפיות: 4317

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

שבעים שנה אחרי החורבן ירושלים הייתה בנויה להפליא. היו בה מוסדות ציבור מפותחים, רחובות מודרניים וחנויות שוקקות. השווקים סאנו אדם ובהמה, הסחורות היו בשפע ומן המובחר, וכל התושבים נהנו מעירם המוצלחת והבנויה מחדש. נכון, שמה היה איליה קאפיטולינה, אך שינוי השם ודאי אינו מצדיק לומר "החרבה והבזויה"...
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' אוגוסט 01, 2017 8:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 138
צפיות: 4317

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

על דרך הדרוש חשבתי היום במנחה:

השוממה מאין יושב - הכוונה למלכי בית דוד שהם מוגדרים "יושב", כי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד.
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' יולי 31, 2017 7:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 1716

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

להשמיט אחד הפירושים מתוך שניים שכתב רש"י עוד לא נקרא "נטו מהביאור המקובל בבית-המדרש וכתבו לבאר ביאורים חדשים מדעתם האישית".
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' יולי 31, 2017 6:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 1716

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

תוכל לתת דוגמה? (זכור לי במעורפל שאת סוגיית י"ב המזלות והמבול הם פירשו לפי תוס' ולא לפי רש"י, אבל בכל הסוגיות האחרות שיצא לי לעיין בהם הם תמיד נקטו כפירוש רש"י, ואם לא היה פירוש רש"י, אחד הראשונים האחרים בסוגיה.) אגב, למיטב ידיעתי, בכל הפעמים שבהם הם כותבים דברי הבהרה לגמרא, ואין...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' יולי 30, 2017 2:46 pm
פורום: פורים
נושא: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו
תגובות: 59
צפיות: 2951

Re: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו

בעניין רעק"א כבר הוזכר כאן:


viewtopic.php?f=26&t=21285#p209348
על ידי אפרקסתא דעניא
ו' יולי 28, 2017 1:56 pm
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: עליה להר הבית-רודף
תגובות: 70
צפיות: 2096

Re: עליה להר הבית-רודף

אמר ליה אביי לרבא אשכחיה רועה ואמר ליה גנבא סריא בדוכתא פלניא יתיבינן כך כך וכך גברי איכא בהדן כך וכך כלבי איכא בהדן כך וכך זוקתא פסיקא לן ואזל ושקל מיניה מאי א"ל הרי הוליכן למקום גדודי חיה ולסטים וחייב לשלם! רש"י: אשכחיה רועה. לגנב קודם שנטל הימנו כלום וגיזמו וחירפו: אמר לו גנבא סריא. מו...
על ידי אפרקסתא דעניא
א' יולי 23, 2017 9:57 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: על מה סמכו העולם להקל בבגדי זיעה?
תגובות: 44
צפיות: 1866

Re: על מה סמכו העולם להקל בבגדי זיעה?

הסיפורים כאן נהיים מגוחכים מסיפור לסיפור. "מתי לומדים"... מישהו מאמין שהוא חשב שמקלחת לוקחת שעה-שעתיים?
על ידי אפרקסתא דעניא
ב' יולי 17, 2017 7:16 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא - האם אכן המת שוקל יותר ?
תגובות: 26
צפיות: 1566

Re: דאינהו ידעי דחייא קליל ממיתא - האם אכן המת שוקל יותר ?

אוצר החכמה כתב:סתם שאלת סקרנות. לאבו כביר מגיעים כולם כשהם כבר מתים איך ידע כמה שקל אותו אדם קודם מותו.


מסתמא במסמכים של נפטר ששהה בבית חולים כתוב המשקל שלו.
על ידי אפרקסתא דעניא
ג' יולי 11, 2017 6:14 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: ממתקים לטיולים לילדים
תגובות: 20
צפיות: 742

Re: ממתקים לטיולים לילדים

אליהו.ב כתב:בת"ת אצלנו כותבים בגדול בפתקים: אין להביא שום ממתקים. הת"ת מחלק בעצמו לילדים.
ככה מדי טיול בטיול עושים, מזה שנים.


גם אצלנו. הת"ת מספק ממתקים לטיולים באופן שויוני, והרווח הנוסף שאנחנו, המלמדים, מחליטים היכן ומתי יאכלו (כך אין ויכוחים עם הנהגים שלא מעוניינים בלכלוכים באוטובוס).

עבור לחיפוש מתקדם