מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 234 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בעל קורא
ה' ינואר 17, 2019 8:56 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ
תגובות: 21
צפיות: 1533

Re: מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ

לענ"ד פשוט כדברי הגאון רב טקסט שליט"א, ואין הכוונה לקריאה מחוברת ממש כמו אות הדגושה בדגש חזק.
על ידי בעל קורא
ד' ינואר 09, 2019 7:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק
תגובות: 48
צפיות: 6737

Re: הנוסח (הנעימה) המסורתי לקדושת מוסף ושחרית של ש"ק

בחזרה לשאלת פותח האשכול.
יש שתי נעימות שונות בקדושת מוסף, יש חזנים המנגנים באחת ויש המנגנים בחברתה, שתיהן מוכרות וידועות מאד, קשה לי להאמין שאינך מכיר את שתיהן.
האחת דומה לניגון קדושת שחרית והאחת שונה ממנה.
כעת חידשת לי שהאחת נכונה ומקורית יותר מחברתה.
על ידי בעל קורא
ד' ינואר 09, 2019 6:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הפיוט 'אין אדיר/מפי א-ל' חובר ע"י המגיד מקוז'ניץ?
תגובות: 25
צפיות: 3215

Re: הסתייגות מאמירת פיוט 'אין אדיר'

וגם הקושיה על אין נביא וכו', הא איכא בלעם רק הערה קטנה, לפי דבריו הנהירין של המהרי"ל דיסקין המובאים במלואם באבי עזרי הלכות יסודי התורה, הרי שהמרחק בין נבואת משה לנבואת בלעם הוא כרחוק מזרח ממערב, ובלעם לא היה יותר משאר נביאים כלל, ורק בזמן ההוא שרצה לקלל את ישראל קיבל את הנבואה בצורה ישירה כמשה...
על ידי בעל קורא
ב' אוגוסט 20, 2018 12:40 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 26
צפיות: 4467

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

לא הצלחתי להבין את הקושיה מדברי הרמב"ם, ברור שהרמב"ם רק מביא את הנוסח שבו רגילים היו לפתוח בזמנו ובמקומו, אך זה לא עושה את הנוסח הזה לחלק ממטבע הברכה שאסור לשנותו, אלא הוא רק היכי תמצא לפתוח את הקדושה שמתחילה ב'קדוש קדוש', וצריכה נוסח כלשהו לפתוח ולקשר לפני שתחילים לומר 'קדוש', ואם אומרים ...
על ידי בעל קורא
ב' יולי 16, 2018 6:17 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מבקש פירוט שבין בן אשר לבן נפתלי, איה איפוא הם?
תגובות: 4
צפיות: 1401

Re: מבקש פירוט שבין בן אשר לבן נפתלי, איה איפוא הם?

אבא יודן כתב:
אישצפת כתב:יש גם בספר מחברת התיג'אן המבוארת מעמוד 289 ואילך.
אחד מעיר כתב:יש ספר החילופים מהדורת ליפשיץ שכמדומה ניתנת להורדה (לא בהיברו בוקס)
ויש חילופין ונציה ברשימות המסורה בסוף המקרא

ישר כחכם, אני רואה כאן שלא נענה.
למי מכם יש בידו להורידו אלינו?

זה ספר שנמכר בכסף מלא ואינו מצוי ברשת.
על ידי בעל קורא
ה' יולי 12, 2018 7:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גֶבר או גָבר
תגובות: 6
צפיות: 2594

Re: גֶבר או גָבר

מגליון תורת הקורא פרשת בהעלותך: קמץ בז''ק.jpg כמדומני שגם כאן הגדרה זו תענה על השאלה. בפסוק 'טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו' אין הפסק ענין כלל, וכולו מורכב רק ממשפט אחד פשוט, ולכן המפסיק הגדול ביותר אינו מקבל את דין האתנחתא, אך בפסוק 'להטות משפט גבר נגד פני עליון' יש משפט מורכב, ולכן המפסיק הגדול מקבל ...
על ידי בעל קורא
ב' יולי 09, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גילוי מקצת שערות ראשה
תגובות: 44
צפיות: 4611

Re: גילוי שער ראשה

לכאורה לגבי קביעת מנהג בודקים איך נוהגות הנשים הצנועות. ובטח אשתו של הח"ח ואמו כיסו את שערותיהן בפ"נ כדת וכדין. לענ"ד ברור ופשוט שלא בודקים בצנועות. הרי כל הטעם שזה תלוי במנהג המקום הוא משום שבמקום שרגילים כך זה לא מביא לידי הרהור (וכמובן שלרוב הפוסקים זה לא נאמר על מקומות המכוסים ממ...
על ידי בעל קורא
א' יולי 08, 2018 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח
תגובות: 22
צפיות: 1632

Re: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח

האם יש כשרות למפעל שעובד בשבת ויו"ט?
על ידי בעל קורא
א' יולי 08, 2018 9:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כלי הקודש במלחמה
תגובות: 20
צפיות: 4011

Re: כלי הקודש במלחמה

כאן כתב כת"ר כך והא לגבי מה שכתבת שהמדוייקים זה המסורה והאחרים טעות, אכן יש פעמים רבות שיש חילוף נוסחאות ואחת ההטעמות מקורה מטעות ושיבוש, אך כאן נראה שהיו שתי מסורות חלוקות בהטעמת התיבות הללו, ומסורה אחת יותר מדוייקת ומקורה בגדולי המסרנים, ומסורה אחת מקורה בבעלי מסורה חשובים פחות ולכן פחות מדו...
על ידי בעל קורא
ג' יוני 26, 2018 6:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וסת - לשון זכר או נקבה?
תגובות: 21
צפיות: 3347

Re: וסת - לשון זכר או נקבה?

א. וסת יכול לשמש גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה, כמו מילים נוספות ('נר' למשל).
ב. הסיומות 'ים' ו'ות' לרבים ממש לא מעידות באופן גורף על לשון זכר או נקבה, למשל: אבות, מקומות, נשים, אבנים.
על ידי בעל קורא
א' יוני 24, 2018 10:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: משיב הרוח ומוריד הטל
תגובות: 5
צפיות: 1054

Re: משיב הרוח ומוריד הטל

אז מה הנכון בדברי הגר"א? עד היום כל מי ששמעתי שנוהג מנהגי הגר"א אמר כן בגמרא שהבאתי לעיל כתוב שאי אפשר לעולם בלא רוחות, ולכן אם הזכיר רוחות בימות החמה אין מחזירין אותו. דהיינו שהרוחות מצויות תמיד, אף שעיקר זמנם הוא בימות הגשמים. בביאור הגר"א לספר יצירה כותב שאומרים טל בימות החמה כי ט...
על ידי בעל קורא
א' יוני 24, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?
תגובות: 17
צפיות: 2141

Re: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?

פסחים ק ע"ב רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש גלותא אייתו תכא קמיה פרס מפה וקידש, תניא נמי הכי ושוין שאין מביאין את השולחן אלא אם כן קידש ואם הביא פורס מפה ומקדש... את העיקר לא הבאת. תוס' שם ד"ה שאין מביאין את השלחן אא''כ קידש: והא דאמר בכל כתבי (שבת דף קיט:) מצא שלחן ערוך מלאך טוב אומר כו' לא...
על ידי בעל קורא
א' יוני 24, 2018 1:20 am
פורום: עזר אחים
נושא: מי יודע אם יש כשרות מהדרין על מוצרי תנובה כאשר זה לא מצוין
תגובות: 15
צפיות: 1710

Re: מי יודע אם יש כשרות מהדרין על מוצרי תנובה כאשר זה לא מצוין

קו ירוק כתב:תנובה ללא חותמת מהדרין איננה מהדרין ושום דבר לא השתנה.
אותם מוצרים יש כשרות 'למהדרין' (חומרי הגלום, ובעיות טרפות), ויש כשרות לא מהדרין.

תודה.
זה בדיוק מה שחיפשתי, מידע ודאי ומבוסס, ולא ניחושים והשערות.
על ידי בעל קורא
א' יוני 24, 2018 1:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: משיב הרוח ומוריד הטל
תגובות: 5
צפיות: 1054

Re: משיב הרוח ומוריד הטל

יש שנוהגים כן, אך מדברי הגמרא (תענית ג' ע"ב) מוכח להדיא שלכתחילה אין לומר כן וזו רק אמירה של דיעבד. וז"ל הגמרא שם: אלא הכי קאמר כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך א''א לעולם בלא ישראל, א''ר חנינא הלכך בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו, אמר מוריד הגשם מחזירין אותו. ובתוס' שם ד"ה ב...
על ידי בעל קורא
ש' יוני 23, 2018 11:11 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מי יודע אם יש כשרות מהדרין על מוצרי תנובה כאשר זה לא מצוין
תגובות: 15
צפיות: 1710

Re: מי יודע אם יש כשרות מהדרין על מוצרי תנובה כאשר זה לא מצוין

גם אני הבנתי כן מאיזה פרסום בנושא. והסברא נותנת שהיום בפרט, לאחר שיש שני גופי 'מהדרין' בתוך תנובה עצמה, שלא מסתבר בכלל ששניהם נשמטו בטעות ברור שלא נשמט בטעות, השאלה היתה האם יתכן שאין חותמת מהדרין על האריזה משיקולים שונים למרות שיש השגחה כזאת (יש כשרויות שלוקחות תשלום גם לפי המוצרים שמשווקים עם חות...
על ידי בעל קורא
ו' יוני 22, 2018 12:54 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מי יודע אם יש כשרות מהדרין על מוצרי תנובה כאשר זה לא מצוין
תגובות: 15
צפיות: 1710

מי יודע אם יש כשרות מהדרין על מוצרי תנובה כאשר זה לא מצוין

קניתי בטעות גבינה צהובה של תנובה שיש עליה רק הכשר של הרב ויטמן, יש אריזה זהה גם בכשרות ועדת מהדרין ובכשרות העדה החרדית.
מישהו יודע האם מה שקניתי הוא אכן ללא פיקוח נוסף, או שמא יש עליו פיקוח גם של ועדת מהדרין/העדה אלא שזה לא מצוין על כל האריזות (אולי משיקול כלכלי)?
על ידי בעל קורא
ו' יוני 22, 2018 12:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: דרכון אמריקאי לילדים פעם ראשונה
תגובות: 2
צפיות: 727

Re: דרכון אמריקאי לילדים פעם ראשונה

זה לא אמור להיות מסובך.
יש טופס מיוחד של בקשה לדרכון, בו ממלאים את הפרטים.
ובאים יחד עם הילד לשגרירות או לקונסוליה האמריקאית ושם חותמים עליו אצל הקונסול.
הטופס אמור להימצא גם בקונסוליה עצמה (או באתר השגרירות כמובן).
על ידי בעל קורא
ד' יוני 20, 2018 6:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 962

Re: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

כעין זה יש לומר ולדקדק גם בפסוק "וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים כִּי הוּבְאוּ בֵּית יוֹסֵף וַיֹּאמְרוּ עַל דְּבַר הַכֶּסֶף הַשָּׁב בְּאַמְתְּחֹתֵינוּ בַּתְּחִלָּה אֲנַחְנוּ מוּבָאִים לְהִתְגֹּלֵל עָלֵינוּ וּלְהִתְנַפֵּל עָלֵינוּ וְלָקַחַת אֹתָנוּ לַעֲבָדִים וְאֶת חֲמֹרֵינוּ".
על ידי בעל קורא
ד' יוני 20, 2018 1:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: א ה ע
תגובות: 19
צפיות: 5785

Re: א ה ע

קשה להבין את מהלך מחשבתך, אם לעדה אחת יש מסורת מסויימת וברורה, המבדילה בצורה חותכת בין האותיות, בעוד לעדה השניה נעלמה המסורת ללא כל ספק, כיצד עולה על דעתך לומר 'ואימא איפכא', כלומר שהנכון הוא להיפך ממסורת הראשונה. הרי זהו המהלך של המשכילים וגרורותיהם, לומר כל המסורות 'ואימא איפכא'. שיהיה ברור, כל מ...
על ידי בעל קורא
ג' יוני 19, 2018 10:07 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הפורש בזעם
תגובות: 29
צפיות: 6246

Re: הפורש בזעם

אפשר לעשות מגבלה על זמן העריכה, כגון 24 שעות או שבוע וכדומה מזמן כתיבת התגובה.
על ידי בעל קורא
ג' יוני 19, 2018 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאגר הסידורים הממוחשב הגדול בעולם – כעת ניתן לרכישה!
תגובות: 28
צפיות: 4346

Re: מאגר הסידורים הממוחשב הגדול בעולם – כעת ניתן לרכישה!

במכון מורשת אשכנז קיים מאגר גדול מאד של כתבי יד ודפוסים של סידורים ישנים, ואם כבר עושים מאגר תועלתי שכזה כדאי כבר לוודא ולבדוק שבאמת כלול בו כל החומר הזמין כיום.
על ידי בעל קורא
א' יוני 17, 2018 5:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 33
צפיות: 4969

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

מהרי"ל (שו"ת סימן קנ"ה) הסתפק בכעין זה (לענין סוף זמן קידוש הלבנה), וז"ל: ובקידוש הלבנה עד ט"ו, כתב באגודה מן המולד, ומסופק אני אם נאמר גם מעת לעת מן המולד. [תשובה] וקידוש הלבנה דחשבינן מהמולד כדאיתא בתשב"ץ ואגודה היינו משום דאזלינן בתר מלוי פגימת', הלכך יש לחשב פלגא דכ...
על ידי בעל קורא
א' יוני 03, 2018 8:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 222
צפיות: 21811

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

סליחה שאני לא מצליח להתחבר לדברי הכותבים שמעלי. במצב הנתון כיום ישנה בעיה עמוקה, בעיקר בציבור הליטאי, והיא, שאין מצב בכלל המאפשר יציאה לעבודה בלי שיסתכלו עליך בעין עקומה, וממילא זה גורם שמי שכן יוצא לעבוד, בין אם זה מטעמי מצוקה כספית ובין אם זה מטעמי שאיפה לרווחה כלכלית, כמעט תמיד ממילא מוציא עצמו מ...
על ידי בעל קורא
ד' מאי 23, 2018 5:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10689
צפיות: 969585

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
בעל קורא כתב:בבקשה בבקשה:
אבודרהם מהדורת תהלה לדוד עמ' כב (44 בעמודי האוצר)
אבודרהם מהדורת קרן ראם חלק א עמ' 32-33 (46-47 בעמודי האוצר)

תפילה עושה מחצה

אפשר בבקשה גם את העמוד הבא?
על ידי בעל קורא
ד' מאי 23, 2018 5:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10689
צפיות: 969585

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה בבקשה:
אבודרהם מהדורת תהלה לדוד עמ' כב (44 בעמודי האוצר)
אבודרהם מהדורת קרן ראם חלק א עמ' 32-33 (46-47 בעמודי האוצר)
על ידי בעל קורא
ג' מאי 22, 2018 7:05 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המילה תעבדם בעשרת הדברות
תגובות: 2
צפיות: 1528

Re: המילה תעבדם בעשרת הדברות

כמדומני שזה מתאים יותר לפורום דקדוק ומסורה.
מגליון תורת הקורא:
תעבדם.jpg
תעבדם.jpg (212.84 KiB) נצפה 1306 פעמים
על ידי בעל קורא
ו' מאי 18, 2018 10:20 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 1653

Re: דאדוני

הכלל של מש"ה מוציא וכל"ב מכניס יש בו גם היגיון ושיטה, וכך נראה לענ"ד ההיגיון שמאחורי הכלל: כאשר ניקוד אות השימוש דומה לניקוד האל"ף (באדני, ואדני, כאדני, לאדני, באלהים, ואלהים, כאלהים, לאלהים), האל"ף נעלמת משום שאז הניקוד הדומה מבליע את החטף בניקוד אות השימוש. כאשר אין ניקוד ...
על ידי בעל קורא
ג' מאי 15, 2018 12:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?
תגובות: 32
צפיות: 3347

Re: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?

ספרי טבריה ידועים היו כמדוייקים מאד עקב כך ששם היה מקום מושבם של גדולי בעלי המסורה כבן אשר ובן נפתלי ועוד שעיקר מלאכתם היתה במלאכת המקרא והמסורה, ולכן הספרים המזרחיים מדוייקים הרבה יותר, והטעויות ואי ההתאמה למסורה בספרים הבאים משם קטנים יחסית. ספרי אשכנז ידועים היו כמבולבלים ומרובים בשגיאות ואי דיוק...
על ידי בעל קורא
ג' מאי 08, 2018 8:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד תנ"ך מתוך קלף
תגובות: 16
צפיות: 1858

Re: לימוד תנ"ך מתוך קלף

בפשטות יש הבדל הלכתי שמתוך קלף זה נחשב כקורא מתוך הכתב ומתוך ספר מודפס זה נחשב כקורא על פה (אולי לדעת המג"א לגבי קריאת ההפטרה, גם ממודפס נחשב כקורא מן הכתב, אך שם מדבר על דפוס של ימיהם ואולי היום שונה). ולכן למשל כשרוצה להוציא ידי חובה בתורה שבכתב צריך לקרוא דוקא מתוך קלף (והיינו בשעת קריאת התו...
על ידי בעל קורא
ו' מאי 04, 2018 1:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 6585

Re: בד"ה. הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל

משוש דורים כתב:היכן יושבים שבעה?
רח' ברסלב 9 ב"ב

למי שזה נוגע למעשה, מחר יום ו' וכן במוצש"ק לא יושבים שבעה בבני ברק אלא אלמנתו וילדיו.
על ידי בעל קורא
ד' מאי 02, 2018 2:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 6585

Re: בד"ה. הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:זה עתה קיימתי בעצמי 'טוב לכת אל בית אבל', ובאמת היה אפשר למשש ולחוש בעוצמה את ה'וחי יתן אל לבו'.

היכן יושבים שבעה?
על ידי בעל קורא
ג' מאי 01, 2018 9:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 6585

Re: בד"ה. הרב הגאון רבי דוד חיים לב זצ"ל

כוס תנחומים לאחד מבני המשפחה החשובה, יבלחט"א, המחכימנו והמאלפנו רבות בטעם זקנים ובדעת מבינים. המקום ינחם אתכם ואותנו בתוך כל אבלי ציון וירושלים, ולא נוסיף לדאבה עוד. גם אני מצטרף בתנחומים כנים לשאר בשרו שזכיתי להנות מחכמתו ומדעתו הבהירה, ועל ידו נתבררו ונתלבנו אצלי כמה עניינים. המקום ינחם אתכם...
על ידי בעל קורא
א' אפריל 29, 2018 10:26 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 52
צפיות: 1245

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

אכן, ברור מדבריו שכוונתו להפסק גדול הגורם לשינוי ניקוד משום ההפסק, ועל זה כתב שתביר אינו נחשב מפסיק לענין זה. אמנם אם יש מה להקשות על דבריו, זה על עצם החידוש העצום שאותיות השימוש דינן להינקד בפתח בהפסק ענין, וממילא אינן מעידים על ידיעה, דבר שבפשטות אינו נכון, וראו במצורף. אותיות כ ל ב שבפתח קמץ או ס...
על ידי בעל קורא
ד' אפריל 04, 2018 5:41 pm
פורום: פסח
נושא: להוציא מהארון המכור לגוי
תגובות: 7
צפיות: 728

Re: להוציא מהארון המכור לגוי

אין כאן גזירת הכתוב של פעם אחת או שתי פעמים, אלא יש כאן ענין של גמירות דעת, והורה החזון איש שאם קרה שהצריכו להוציא משם משהו אין זה מבטל את הגמירות דעת כיון שעל דרך מקרה זה יכול לקרות, אך אם פותחים כמה פעמים כבר אינו על דרך מקרה וממילא זה מבטל את הגמירות דעת. ולכאורה מדובר על כמה פעמים פותחים ולא על ...
על ידי בעל קורא
ג' אפריל 03, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון דאוריתא
תגובות: 16
צפיות: 1441

Re: ברכת המזון דאוריתא

מה שנכון נכון כתב:נ"מ גם כששבע ולא אכל כזית באכ"פ. ויעוי' מ"ב סי' רי סק"א ובשעה"צ סק"י.

ייש"כ.
אכן משמע משם דלא ברירא להו לגדולי האחרונים האם יש דין של אכילה כדי לברך, או שמא העיקר הוא רק השביעה ואין חיוב של אכילה כלל ולשון ואכלת הוא רק משום שהרגילות לשבוע הוא אחר אכילה.
על ידי בעל קורא
ג' אפריל 03, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון דאוריתא
תגובות: 16
צפיות: 1441

Re: ברכת המזון דאוריתא

תמהני שתפסת הדברים בפשיטות כל כך, כי המעיין על נכונה יראה שיש הסוברים דבשבע פחות מכזית חייב מדאורייתא, כמו שמצדד החתם סופר או"ח סי' מט. דרך אגב, זה משליך גם על אכילה גסה אם צריך לברך אחריה בהמ"ז, אם יש תנאי של "אכילה" או שזה רק היכי תמצי לבוא לידי שביעה. החתם סופר רק מבאר שהיה ל...
על ידי בעל קורא
ג' אפריל 03, 2018 3:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון דאוריתא
תגובות: 16
צפיות: 1441

Re: ברכת המזון דאוריתא

אם כתוב בפסוק "ואכלת" זה אומר שצריך אכילה בשביל לברך, ואין אכילה פחות מכזית. ופשוט שהשבע בלי לאכול אינו חייב לברך.
אך לגופה של שאלה גם מסתבר שזה כלל לא מציאותי לשבוע בפחות מכזית.
על ידי בעל קורא
ב' אפריל 02, 2018 2:27 pm
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 2795

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

כמובן א"א לומר על הגרי"ז שמפאת שזה פ"א בשנה הזדרז בזה.. רק הוא אחז שהמג"א זה לא שיטה להלכה אחרי שנקטו ברור כהגר"א. וכבר סיפר הגרב"ד פוברסקי שליט"א שבבואו אצל הגרי"ז התעניין מדוע מתפללים שחרית בפוניב'ז כהמג"א, והפטיר שזה מצד קביעת סדרי הישיבה והלימוד ולא ...
על ידי בעל קורא
א' אפריל 01, 2018 3:54 pm
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 2795

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

התשובה האמיתית היא משום שזה רק פעם אחת בשנה לכן קל יותר להיזהר בזה, וכיון שאפשר בקלות להיזהר בזה וזה לא דורש השכמה יומיומית לכן אנשים מהדרים בזה בקלות יותר. זכור לי גם שכתוב באיזה מספרי האחרונים (לא זוכר איזה) שישראל זריזים יותר במצוות נדירות מאשר במצוות תדירות משום חביבותן של המצוות הנדירות. וברור ...

עבור לחיפוש מתקדם