החיפוש הניב 183 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בעל קורא
א' מרץ 18, 2018 11:52 pm
פורום: פסח
נושא: 64 מצוות בליל הסדר- איך החשבון?
תגובות: 3
צפיות: 148

Re: 64 מצוות בליל הסדר- איך החשבון?

ש. ספראי כתב:ישנן מצוות רבות ונוספות בלילה הזה,
תפילת שמונה עשרה עם 19 ברכותיה.

עם 7 ברכותיה.
על ידי בעל קורא
א' מרץ 18, 2018 10:05 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נר לשון נקבה?
תגובות: 8
צפיות: 230

Re: נר לשון נקבה?

נר שבת לשון זכר, נר חנוכה לשון נקבה מתוך עיונים בדברי חז"ל ובלשונם – הרב חנוך ארנטרוי למסכת שבת דף כג. שם העצם נר, משמש במקרא לעולם לשון זכר. אבל בלשון חכמים — במשנה ותלמוד — פעמים זכר ופעמים נקבה. וכבר העירו על כך התוס' בקדושין ב׳ ע״ב ד״ה קשו, חגיגה כ״ה ע״א ד״ה כגלילא. אם נטיב לעיין, נמצא שגם...
על ידי בעל קורא
א' מרץ 18, 2018 10:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נר לשון נקבה?
תגובות: 8
צפיות: 230

Re: נר לשון נקבה?

בשערי אפרים שער ט' סעיף ל"ו כתב לגבי ברכות ההפטרה "יש ספרים שכתוב בהם שלא יכבה נרו ויש כתוב לא תכבה ואין להקפיד בזה כלל כי פעמים נמצא בכתוב כך ופעמים כך". שערי אפרים.jpg אמנם לא נמצא במקרא "נר" בלשון נקבה, אבל כנראה כוונתו שכן נמצא כתוב בדברי חז"ל. ובאמת בסידורי אשכנז מ...
על ידי בעל קורא
א' מרץ 18, 2018 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה
תגובות: 5
צפיות: 84

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

בקונטרס בית הספק של החוות דעת (נמצא ביו"ד סו"ס ק"י) על סק"כ כתב שאכן מותר לברך ברכה מעצמו בתורת נדבה בעלמא, ורק אם עושה כן בתורת חוב הוי ברכה לבטלה (ואפילו אם אינו מזכיר שם ה').
על ידי בעל קורא
א' מרץ 18, 2018 11:06 am
פורום: פסח
נושא: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר
תגובות: 56
צפיות: 4798

Re: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר

האמת היא שבפשטות כל טעם שירת הפיוטים בסוף הסדר אינם אלא כדי למשוך לב התינוקות שלא ישנו, ובפיוטים כ"ויהי בחצי הלילה" "ואמרתם זבח פסח" "אדיר הוא" ו"אדיר במלוכה" אכן יש גם תוכן עצמי, אך בפיוטים ושירי החידודים כ"חד גדיא ו"אחד מי יודע" בפשטות אין תוכ...
על ידי בעל קורא
א' מרץ 18, 2018 10:51 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'
תגובות: 12
צפיות: 218

Re: לשון נקייה: 'ביעים' במקום 'ביצים'

כעת ראיתי פירוש מחודש, שלדעתי טעמו תפל, והוא בספר דף על הדף, שכתב: במגן אברהם (סו"ס קנ"ו) הביא ממהרש"ל שיש לומר במקום "ביצה" - "ביעא" בלשון ארמי, משום אל יוציא אדם דבר מגונה ( מל' בִּיצָה וטיט ). זהו לא הדבר התפל היחיד שכתבו בספר דף על הדף, וכמובן שלא ניתן להביא &...
על ידי בעל קורא
א' מרץ 18, 2018 10:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''לעולם ועד'' למה לא מספיק לעולם?
תגובות: 3
צפיות: 60

Re: ''לעולם ועד'' למה לא מספיק לעולם?

ראיתי בספר שחנה אמרה על שמואל ''וישב שם עד עולם'' וכשגגה היוצאת נתקיים בו עד עולמו של יובל חמישים שנה. ולפי"ז מובן, שעל כן אומרים ''לעולם ועד'' לאפוקי עולמו של יובל. אמנם יש מקומות שאומרים רק לעולם, וכמו 'ומכל טוב לעולם אל יחסרנו' וצ"ב. בכל הסידורים הישנים הנוסח הוא "ומכל טוב אל יחסר...
על ידי בעל קורא
ה' מרץ 15, 2018 12:46 am
פורום: פסח
נושא: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר
תגובות: 56
צפיות: 4798

Re: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר

יש לפלפל קצת במנהג קדוש זה שמי יעמוד בסודו: לכאורה יש פירכא גדולה על מנהג זה, שהרי כתבו תוס' (שבת פ"ח ע"א ד"ה פריו) ש"תפוח" שאליו נמשלו כנסת ישראל הוא בכלל אתרוג, והרי המשורר ודאי לא היה כן בדעתו ונתכוון לתפוח ממש, ואם כן איך יכול השיר לרמוז על כנסת ישראל שנמשלו בכלל לאתרוג ...
על ידי בעל קורא
ד' מרץ 14, 2018 11:02 pm
פורום: פסח
נושא: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר
תגובות: 56
צפיות: 4798

Re: מנהג לשיר רוח רוח מן העץ נפל תפוח בליל הסדר

לכאורה באמת העלית נקודה מעניינת, מדוע אנחנו מקבלים כדבר מובן מאליו שניגון ששמע ר' שלום שבדרון מילד יתום בדיסקין הופך להיות חלק מתפילות ימים נוראים (ויאתיו כל לעבדך) ואילו ניגון אחר מותאם בראשנו רק לשירי ילדים. האם הקובע הוא מי שהלחין ראשון את השיר או מי שהדביק לו מילים ראשון, או שנכון לומר שיש תווי...
על ידי בעל קורא
ד' מרץ 14, 2018 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 7
צפיות: 150

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

מסתבר שאכן יש הבדל בין כפילת פסוק לדילוג, שבכפילת פסוק אין אומרים שנחשב בכך לקריאת ב' פסוקים, והקורא שני פסוקים וכופל פסוק אחד מהם בפשטות אינו עולה למנין כיון שלא נחשב שקרא ג' פסוקים. אך אם העולה קרא ג' פסוקים, אף שאחד מהם כבר נקרא לפניו, כן נחשב לו כקריאת ג' פסוקים והוא עולה למנין הקרואים (וראש חוד...
על ידי בעל קורא
ד' מרץ 14, 2018 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?

מה שייך ביחיד קריאה שמופנית לציבור? האם גם יחיד בביתו יאמר ברוך ה' המבורך כו' לפני ברכות יוצר?! יש שם ציבור ולכן האמירה מופנית לציבור ונענית ע"י הציבור, ועושים כן לצורך היחידים שעדיין לא קראו ק"ש וברכותיה כדי שיקראוה כסדר אחר ברכו, ויחיד אינו יכול לאומרה כיון שהיא דבר שבקדושה שצריך עשרה. ...
על ידי בעל קורא
ד' מרץ 14, 2018 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המוציא יין בזמננו גם שיעורו ברובע הרביעית?
תגובות: 6
צפיות: 108

Re: האם המוציא יין בזמננו גם שיעורו ברובע הרביעית?

במשנה מבואר ששיעורו כדי מזיגת הכוס= רובע רביעית כדי שיעמוד לרביעית והיום שלא מוסיפים מים לכאורה ישתנה הדין. לכאורה זה אכן תלוי בשיטות הפוסקים לגבי קידוש, ולשיטות שבימינו היינות חלשים ואינם ראויים למזיגה כלל אכן שיעור הוצאה הוא רק ברביעית, ולשיטות שגם היום היינות ראויים למזיגה יהיה שיעור הוצאה ברובע...
על ידי בעל קורא
ד' מרץ 14, 2018 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 7
צפיות: 150

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

הרב בעל קורא לא הבנתי דבריך כ"כ, דלמה לא יחזור ויקרא השני פסוק האחרון שקרא הראשון והוי בדיוק כמו בר"ח. למה אתה אומר שיצתרך לקרוא כל השלשה, הלא בר"ח אינו קורא השני מראש הפרשה רק חוזר וקורא פסוק האחרון שקרא הראשון, וא"כ נעשה כן גם בפורים.וכמו שאז לא חוששין מפני הנכנסים גם בפורים ל...
על ידי בעל קורא
ג' מרץ 13, 2018 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: ברכו בסוף התפילה - מה משמעותו?

מי אמר שברכו שאחר התפילה הוא השלמה במקום ברכו שלפני ברכות ק"ש? בפשטות הוא נועד עבור מי שאיחר ועוד לא קרא ק"ש (והיינו שהגיע בסוף ק"ש והתחיל מיד שמו"ע עם הציבור וכעת צריך לקרוא ק"ש, או שאיחר לגמרי ועדיין לא קרא ק"ש ולא התפלל), שיענה ברוך ה' המבורך ויקרא אח"כ ק"ש...
על ידי בעל קורא
ג' מרץ 13, 2018 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כופלין פסוק אחרון בפורים
תגובות: 7
צפיות: 150

Re: כופלין פסוק אחרון בפורים

כנראה כוונתך לשאול מדוע העולה האחרון קורא פסוק אחד פעמיים כדי להשלים לעשרה פסוקים, ולא מעדיפים שעולה אחד יחזור על אחד מהפסוקים שקרא חברו וכך ישלימו לעשרה פסוקים מבלי שאותו עולה יקרא פסוק אחד פעמיים. אך בפשטות אפשרות זו של כפילת פסוק שקרא עולה אחר לא כל כך אפשרית בפרשת ויבא עמלק, משום שלכתחילה אין לכ...
על ידי בעל קורא
ה' מרץ 08, 2018 3:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 712
צפיות: 41331

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

טעמו ונמוקו עמו: יש רמז נשגב לענין אמירת כתר בתפילת המוספין של שבת קודש. צא וחשוב כמה תפלות אנו מתפללים במשך השבוע ביחיד ובצבור? חמש בכל יום - שתים בשחרית, יחיד וצבור. שתים במנחה, יחיד וצבור. ואחת בערבית, יחיד בלבד. נמצא, חמש תפלות בכל יום שהם תשעים וחמש ברכות (5 כפול 19). בששה ימים בשבוע אנו מתפלל...
על ידי בעל קורא
ה' מרץ 08, 2018 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל
תגובות: 45
צפיות: 1833

Re: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל

"מי ינתץ בקרחונים" "ומי ינמיך רוח פשרנים"... אתה בטוח שזו לא העתקה מאיזו סאטירה פורימית? מי יבונן שוטים ומי יבריג להם ברגים... ממש לא סאטירה פורימית. הופיע באחד העיתונים ביום שני י"א אדר תשע"ח, במודעה מטעם בד"צ כלשהו (מודעה זו הופיעה אפילו פעמיים באותו עיתון, משום...
על ידי בעל קורא
ה' מרץ 08, 2018 12:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 712
צפיות: 41331

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

כפי הנראה אמירת כתר היתה מנהג אשכנז המקורי, וכבר בימי הראשונים הופסקה אמירתו, והטעמים שנאמרו בזה או משום שאין אנו במדרגה כל כך גבוהה כדי לומר כתר, או שהושמט מפני אימת המלכות, (בזכרוני שבאו"ז כבר נכתב שאין אומרים כתר). הוכחה לכך ניתן לראות בתפילת מוסף של ימים נוראים, אשר בנוסח אשכנז אחרי שמסיימ...
על ידי בעל קורא
ה' מרץ 08, 2018 12:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל
תגובות: 45
צפיות: 1833

Re: מי יהדוף שועלים? מליצות מחודשות בהסכמות ומודעות אבל

מפעם לפעם אנו נתקלים במליצות מחודשות, הכותב בא להצטעצע ולסלסל בשבח מחבר הספר או המנוח וכדומה, אבל לא נחה דעתו בלשון חכמים וכעורה בעיניו זו ששנו, ולא נתקרר הדיו עד ליצירת מכתם חדש. מטבע הדברים, פעמים הרבה שהמכתם החדש אינו מגדיר טוב את התחושה שאותה ניסה הכותב להעביר, או שההגדרה אינה קולעת (ממתי הודפי...
על ידי בעל קורא
א' מרץ 04, 2018 12:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 371

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

לא מובן לכאורה מה הקשר לשבת חזון. שם זה כדי שלא להראות אבלות בשבת, אולם כאן (א) זה לא שבת (ב) אין מלכתחילה חשש לאבילות. במעשה איש אכן כתבו שטעם החזון איש משום שהוא דומה לאבילות בפרהסיא, אך בדינים והנהגות לא כתבו טעם בזה, ואולי הכותב כתב כן מדעתו אך לא שהחזון איש נימק כך את טעמו, ונראה שניתן לבאר את...
על ידי בעל קורא
ו' מרץ 02, 2018 3:06 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 371

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

מ'לוח ההלכות והמנהגים' שנת תשע"ו:
לוח ההלכות.jpg
לוח ההלכות.jpg (318.3 KiB) נצפה 320 פעמים
על ידי בעל קורא
ו' מרץ 02, 2018 3:00 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 371

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

ב"ה נצחתני! אך מקור לא גדול, אינו מוזכר בספרי הפוסקים כלל אפילו לא ב'טעמי המנהגים' עד רבותינו האחרונים ממש. וכל כך תמוה לנגן בתוך זמן שמחה שאין בה עצב מנגינה של איכה. ואם כן גם בשה"ש יש מקומות כאלו וכן באיכה יש מקומות שאפשר לייחס למנגינה של אסתר. כד הוינא טליא והכנתי מגילת אסתר ישבתי בבית...
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 28, 2018 1:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1018

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

מעט דבש כתב:אכן שם לא הכריע.
אבל בכל המזמורים שאחריו, ציין בפשיטות ש'הללויה' חדא מילה.

הנה רשימה:
קה, מה;
קו, א;
קו, מח;
קיא, א;
קטו, יח;
קטז, יט;
קיז, ב;
קלה, א;
קלה, ג;
קמו, א;
קמו, י;
קמז, א;
קמז, יט;
קמח, יד;
קמט, ח;
קנ, ה.

צודק, אלא שהפנית למקום לא נכון.
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 28, 2018 9:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!
תגובות: 712
צפיות: 41331

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

בתוך הגולה כתב:
מלאעולם כתב:אנצל את ההזדמנות לתקן מעוות שנפל שם בתאריך פטירת הרבנית רחל ע"ה. שבעיתון (עמ' 24) כתוב יום חמישי יד טבת תשנ"א ובאמת היה זה שנה קודם.
(החפץ בהוכחה יחפש בלוח שנה מתי חל יד טבת בשנת תש"ן ומתי בשנת תשנ"א. א"נ יקיש באוצר 'רחל אויערבאך' וידע האמת)

מצבה 1.jpg
מצבה 1.jpg (33.82 KiB) נצפה 2425 פעמים
מצבה 2.jpg
מצבה 2.jpg (40.03 KiB) נצפה 2425 פעמים
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 28, 2018 9:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1018

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

מהסידורים והתהלים בשנים המאוחרות יותר, אין הוכחה, משום שאלו נסמכו על סידור רוו"ה שכתב כמעט כולם במילה אחת (למעט תהלים קלה, ג), וכן על הכרעת המנחת שי (תהלים קד, לה). היכן ראית הכרעה בדברי המנחת שי? אני ראיתי בדבריו רק ליקוט השיטות השונות ללא הכרעה, אולי בדיבור המתחיל בכתב ידו אפשר לראות את הכרע...
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 28, 2018 8:47 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1018

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

אני מתכוון שאם בכל הסידורים והספרים שהכרתי עד היום כתבו כמלה אחת אז זוהי גירסא דידן גם אם ברויאר כותב אחרת לא יודע למה אתה קורא בדיוק "דידן", אבל אם כל גדולי מומחי המסורה והדקדוק בזמננו מסכימים פה אחד שהתנ"ך המדויק ביותר כיום הוא תנ"ך ברויאר (יש אמנם מעט חילוקי דעות בדברים דקים ...
על ידי בעל קורא
ג' פברואר 27, 2018 6:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1018

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

כדכד כתב:כתבתי לגירסא דידן
הא לדידן הא לדידכו

לא יודע למה בדיוק אתה מתכוון, אבל ברור שאם בברויאר הם כתובים כשתי מילים, לא נכון לכתוב שלדידן הללויה מילה אחת.
על ידי בעל קורא
ב' פברואר 26, 2018 7:09 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1018

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

כדכד כתב:הללויה לגירסא דידן היא מלה אחת עם מפיק וזה כולל שם ושבח בבת אחת וכנראה יש חולקים על הרשב"ם הזה וה"ה הכא במרחביה

לא נכון, לגירסא דידן הללו יה שתי מילים.
הללו יה.jpg
הללו יה.jpg (75.61 KiB) נצפה 271 פעמים
על ידי בעל קורא
א' פברואר 25, 2018 3:07 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: האם החזון איש היה חזון איש'ניק?
תגובות: 14
צפיות: 892

Re: האם החזון איש היה חזון איש'ניק?

לא צריך כל הרבה לפלפל בדבר, ברור שכשיש רב בסדר גודל עצום שיש לו יכולת הכרעה בבהירות בכל מכמני התורה וההנהגה, הרי שממשיכיו שינסו להיכנס לנעליו יאלצו בחלק מהדברים להכריע על פי דעתם מה היה עושה רבם במקרים כגון אלו, וכיון שאין להם את אותה הבהירות ויכולת ההכרעה הרי שנעשים "הולכים בדרכו" יותר מא...
על ידי בעל קורא
ו' פברואר 23, 2018 3:28 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1018

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

המדקדק ר' משה בידינגן ניקד במרחָבְיָה (בתוך יוצר לשש"פ, מחזור של פסח כמנהג אשכנז ופולין, מיץ ה'תקע"ז, דף נד ע"ב, עמ' 380 בסריקת אוצה"ח), ובביאורו כתב שאין צריך לשנות את קמץ החית, עי"ש נימוקיו. אבל רש"ס ורוו"ה ניקדו בהלל 'במרחביה' חית בפתח. רש"ס ניקד בקמץ כפי ...
על ידי בעל קורא
ו' פברואר 23, 2018 11:46 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 1637

Re: רצפת בהט

תגובה שקיבלתי מבר סמכא: א. ההבדל בין מבטאה של אות מבג"ד כפ"ת כשהיא רפה ובין מבטאה כשהיא דגושה בדגש קל איננו הבדל משמעותי מבחינת דקדוקית. האות היא אותה אות הן דגושה הן רפה. ענין של ניואנס בלבד. לפיכך אם הקורא הדגיש את הפא של 'רצפת בהט', לכאורה פשוט כי אין לתפוס אותו על כך, שכן אין זה נחשב ...
על ידי בעל קורא
ו' פברואר 23, 2018 9:08 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 1018

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

אני חושב שהב' השניה של "במרחב יה" אינה מתנועעת בין אם היא מלה אחת ובין אם הן שתים ולכן לכו"ע אין בה שוא נע ברור שאם היא מילה אחת והחי"ת קמוצה השווא הוא שווא נע, ואין שום סיבה שלא יהיה כך. זה לא מסתדר לך בראש רק בגלל שאתה רגיל כל כך לקוראם כשתי מילים ולהניח את השווא, עד שפשוט אתה...
על ידי בעל קורא
ו' פברואר 23, 2018 9:03 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 1637

Re: שינוי-משמעות המעכב במגלה

אופן הטעמת והדגשת התיבות נוגע אף הוא למשמעותן. לשם דוגמא, האמירה "אני לומד" יכולה לסבול ב' משמעויות, כפי אופן ההטעמה: א] אני לומד - להוציא זולתי. ב] אני לומד - להוציא פעולה אחרת. אולי בעברית מדברים כך, בתורה יש את ניגון הטעמים בלבד, ואין לא הדגשות ולא סימני שאלה וכדומה, וברור שאין שינוי מ...
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 21, 2018 7:32 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כללים לעיצוב ולסידור ספר
תגובות: 35
צפיות: 1080

Re: כללים לעיצוב ולסידור ספר

משולש כתב:האם מותר לדעת הרב יצחקי לכתוב מספרי הפרקים והפסוקים (הנוצריים) בין פסוק לפסוק?
והאם מותר לציין איפה מסתיימת העלייה?

יצחקי עליות.jpg
יצחקי עליות.jpg (22.71 KiB) נצפה 369 פעמים
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 21, 2018 12:16 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 1637

Re: רצפת בהט

כדכד כתב:התכוונת שקורא כמוטעמת בטפחא? כי היא מוטעמת במרכא כבר
לגוף הענין לא הבנתי איך יש כאן שינוי משמעות

לא מוטעמת במרכא אלא במקף.
אך ברור כדבריך שאין כאן שינוי משמעות, ומצד התחביר אין שום חילוק בין מקף לבין טעם מחבר.
וגם כשמשנה בין טעם מפסיק למחבר או להיפך לא תמיד זה משנה את המשמעות.
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 21, 2018 10:42 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כללים לעיצוב ולסידור ספר
תגובות: 35
צפיות: 1080

Re: כללים לעיצוב ולסידור ספר

במאמרו של ר' דויד יצחקי "גדרי הדפסת התנ"ך ומסירתו מדור לדור" שהתפרסם בגליון "אור ישראל מאנסי" גליון מ"ח כתב: יצחקי.jpg אמנם מה שכתב שאין לכתוב ההפטרות בין הפרשיות, הנה המנהג בזה שלא כדבריו ברוב הדפוסים. וגם זה שבכתבי יד אשכנזיים רבים הדפיסו פסוק ותרגומו פסוק ותרגומו מוכ...
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 21, 2018 10:23 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כללים לעיצוב ולסידור ספר
תגובות: 35
צפיות: 1080

Re: כללים לעיצוב ולסידור ספר

עוד חשבתי להוסיף, הרי התורה נמסרה לנו כטקסט קדום ללא שום תוספות ובאו חכמי הדורות והוסיפו (בחומשים) סימנים מסביב כל אות ואות כדי לדעת איך לקרוא אותה ואיך לנגן אותה, וגם בעלי המסורה הניחו על האותיות את הערותיהם. יש חילוק עצום בין תוספת אותיות לבין תוספות אחרות שאינן אותיות. ובאופן כללי ודאי שברויושמא...
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 21, 2018 10:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 94
צפיות: 2614

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

הרב מבריסק בוודאי לא נמנה עם בעלי ההשקפה הצרופה, עובדה שהתנגד בתוקף לקחת תקציבים לישיבות ול'חוב קדוש' ל'ועשית ככל אשר יורך' להצביע בבחירות וקל וחומר להיות בקואליציה בניגוד גמור למה שרוב מנין ובניו עושים היום, ואגב, יש הרבה הוראות בפאר הדור מהחזון איש איך להתנהג בצבא לגבי שבת פיקו"נ ועוד, כלום ...
על ידי בעל קורא
ד' פברואר 21, 2018 9:53 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כללים לעיצוב ולסידור ספר
תגובות: 35
צפיות: 1080

Re: כללים לעיצוב ולסידור ספר

כל העושה כן מקיים בעצמו 'לאסור מלכיהם בזיקים', והרי הוא אוסר את מלות התפילה בזיקים ובאזיקים, כיון ש"זיקים" פירושו "אזיקים", כשאתה כותב "בזיקים ובאזיקים" הרי שיש כאן כפילות ללא צורך, ואתה מוכיח בזה שאכן אינך יודע את פירוש המילה "זיקים", וזה מוכיח שברי ושמא ומש...

עבור לחיפוש מתקדם