מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4242 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ד' יולי 17, 2019 5:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "רבותינו חכמי המשנה"
תגובות: 14
צפיות: 773

Re: "רבותינו חכמי המשנה"

תשובה שקבלתי מהגאון רב משולם ברנדויין שליט״א כתב רש"י רבותינו חכמי המשנה דרשוהו: יר"ט - נוטריקון יראה ראתה נטתה. ושלח לי הרב הנכבד כו׳ יצ"ו, לדקדק מה ראה רש"י להביא המימרא בהזכרת 'חכמי המשנה' דייקא, שלא כדרכו להביא המימרא מבלי שם אומרה. ובפרט הוסיף והקשה, דבגמ' שבת{קה ע"ב} מ...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 15, 2019 3:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 188

Re: ערבית - ערב שבת

יותר טוב לרחוץ סמוך ללילה ולכן נקטו לשון ערבית. אולם יש סוברים שהכוונה ברש״י לליל שבת ממש.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 15, 2019 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה
תגובות: 6
צפיות: 112

Re: נסקלין נתלין - אלא המגדף והעובד ע"ז

סייג לחכמה כתב:
שמואל דוד כתב:בשו״ת דבר יהושע (אהרנברג) חלק ג העיר בזה

ישר כוחכם אם אפשר לציין מראה מקום ?

עמוד 374 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 15, 2019 3:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

.השוחט כתב:מן הסתם הם לא מנקדים התיו.
ועכ"פ בקורת תהיה על היעב"צ, והשואל רק ביקש להבין כוונת הגהתו.
(אגב. יש הרבה הגהות שבכוונה לא נדפסו על ידי וילנא, ונבררו על ידי גדולי הדור כראוי, והשתא חשבו להתחכם השסי"ן החדשים והדפיסו הרבה הגהות שאין נכון להדפיסם).

מה הטעם לא להדפיסם?
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 15, 2019 7:05 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 188

Re: ערבית - ערב שבת

ביקורת תהיה כתב:'רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית' פירושו בליל שבת. כן מבואר בפרק ואלו מגלחין, וכן מפרש רש"י בפרק במה מדליקין.

עיין ראש יוסף ברש״י שם וע״ע מגדים חדשים שם ועי׳ viewtopic.php?t=10615#p99338
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 15, 2019 6:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה
תגובות: 6
צפיות: 112

Re: נסקלין נתלין - אלא המגדף והעובד ע"ז

בשו״ת דבר יהושע (אהרנברג) חלק ג העיר בזה
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 15, 2019 5:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ויו במקום שין ולהיפך
תגובות: 19
צפיות: 2483

Re: ויו במקום שין ולהיפך

ערכין כ"ח

מתני' ודברי ר"ש במטלטלין כו'

עיין רד"ה שאף - שדברי ר"ש במטלטלין.

ועיין ילקוט המאירי שם, ובספר דברי סופרים ח"ב עמוד ה-ג.
אולם עיין קול הרמ"ז במתני' שם מש"כ בזה.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 15, 2019 4:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כו. א. מחרים אדם מצאנו. יל"ע בכל האי ענינא דחרמים. ובפרט למ"ד סתם חרמים לבדק הבית, א"כ מחרים היינו ממש מקדיש. ולהקדיש כל נכסיו תנן לעיל דחל. [ויל"ע במפרשים כגון הרש"ר והמלבי"ם]. ב. דברי ר"א. להלן אי' דלא פליגי עליו, רק דהוא פליג על מה שאמר ראב"ע דלא יבזבז יות...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 15, 2019 4:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כח:

נמצאת אתה אומר כו'

עיין יעב"ץ שהגיה נמצאת (התי"ו בקמץ) אומר כו' וצ"ע בכוונתו.
אגב עי' viewtopic.php?f=45&t=46053
על ידי שמואל דוד
א' יולי 14, 2019 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחודו של פירוש רש"י לזבחים
תגובות: 8
צפיות: 334

Re: יחודו של פירוש רש"י לזבחים

לא אמנע מלציין כאן, שכמעט בכל מקום בענייני קדשים שרש"י מביא דין או סוגיא ממקום אחר, הוא מציין [אם יש] דוקא למקום שאינו מקומו, ואף שהדין או הסוגיא נמצא במקומה או מפורשת במשנה!! מדובר בעשרות עשרות מקומות בזבחים ומנחות בלבד!! למשל שהוא מציין דין של 'אם עלו לא ירדו', הוא לא יציין בדרך כלל לפרק 'המ...
על ידי שמואל דוד
א' יולי 14, 2019 8:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין כ"ז א' רש"י 'ממשכנין מנכסיו עשר סלעים, נמצא ביד גזבר עשרים'. והמעיין יראה שרש"י לא פירש זה על מה שאמרו במשנה תחילה דכאשר בן חמשים חוזר בו ממשכנים מנכסיו עשר סלעים, אלא זה קאי על הקטע השני במשנה, כאשר חוזר בו בן ארבעים. והאמת יורה דרכו (אם לא נגיה הגירסא, עי' יעב"ץ, וכן למע...
על ידי שמואל דוד
א' יולי 14, 2019 6:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כה:

רטושין, רטושי רטושין.

צ״ע קצת בטעם שהשדה נקראת כך, ועיין תוספות יו״ט.
ואגב יש לעיין אם אחר היובל השלישי קורין להשדה רטושי רטושי רטושין?
על ידי שמואל דוד
א' יולי 14, 2019 5:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כה.

מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו'

לכאורה הול"ל שתים ותו לא (וכבר האריך המל"מ בזה בהלכות לולב)
ועיין לשון הרמב"ם פרק ד ערכין הלכה ו וצ"ע מדוע נקט "ארבע שנים"
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 12, 2019 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 12
צפיות: 854

Re: צרעת - צער

עיין זוה״ק פרשת חקת דף קעג
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 11, 2019 5:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "טעם הכמוס"
תגובות: 1
צפיות: 128

Re: "טעם הכמוס"

הטעם כמוס....
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 11, 2019 5:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבוש וכסות
תגובות: 11
צפיות: 928

Re: לבוש וכסות

עיין ערכין כ"ד סנדלים, ועיין ביקר הערך שם.
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 11, 2019 5:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כד.

רש"י ד"ה סליקו ליה תפילין כו' מדוע נקט תפילין של ראש דוקא?
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 10, 2019 6:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

נחלי אפרסמון כתב:אמר רב פפא פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לא בני מיעבד מצוה נינהו
וצ"ב למה לא נאמר בזה דין חינוך שיפרע חובו?

כמדומני שראיתי בספר דף על בדף בזה בשם הפני מנחם ז״ל.
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 10, 2019 5:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממשה עד משה לא קם כמשה
תגובות: 9
צפיות: 1484

Re: ממשה עד משה לא קם כמשה

ב"ב קעד, ערכין כ"ג, משה בר עצרי..
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 10, 2019 5:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי
תגובות: 13
צפיות: 1517

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

אוצר החכמה כתב:מש"כ רש"י. לענ"ד כך היה המנהג שהרבה פעמים כתבו רש"י על הפירוש אפילו כשידעו שזה למישהו אחר. יבואו הבקיאים ויגידו אם אני צודק.

viewtopic.php?f=17&t=38883&hilit=%D7%A8%D7%A9+%D7%99+%D7%A8%D7%A9%D7%91+%D7%9D
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 10, 2019 5:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בדף כ"ג מתבאר שרב הונא היה כהן, ובמס' מגילה וכן בגיטין נתבאר שהיה ישראל ואעפ"כ עלה לתורה ראשון מפני חשיבותו וכי היו שתי אמוראים בשם רב הונא? רב הונא הזה בנו של משה בר עצרי בדורו של אביי, בוודאי אינו רב הונא הידוע. מלבד שגם בלעדיו, היו לפחות שני רב הונא. פשוט כדבריך. ואגב יש להעיר האיך לא ...
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 09, 2019 5:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 97
צפיות: 15931

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

ערכין כב:

בכולהו נזקקין כו'

ועיין תוד"ה בכולהו
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 09, 2019 5:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 97
צפיות: 15931

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

ערכין כב.

כולהו נמי כשחייב מודה כו'

לשון כל על פחות מג'. ויש ליישב.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 09, 2019 1:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

.השוחט כתב:כא.

מה ביתו ברשותו. לכאורה הוה ליה להביא מה ביתו שלו. דהא עסקינן בשוכר המקדיש לפי הס"ד. [אמנם למסק' דאיירי בהקדיש המשכיר לק"מ דאינו ברשותו, דהא השוכר אינו מכחיש, וככל שומר שאינו מונע מהמפקיד להיחשב ברשותו, כידוע].

עיין מקור ברוך חלק ג
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 08, 2019 1:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות כ.

שייף נפיק כתב:כ.
לאתויי מן הארכובה ולמעלה.
לא הבנתי למה צריך להשמיע לנו ב' פעמים, גם כלפי ערך וגם כלפי דמים, הרי הבנו כבר בערך שזה דבר שהנשמה תלויה בו?

עי' חק נתן
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 11:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 191

Re: רש"י קרח - צרעת של עוזיה

יישר כח. וע״ע בעמק הנצי״ב פרשת קרח.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 6:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יט:

רבינו גרשום בסוה״ע ״ואומד של נזקין בג׳ בתי דינין סגיא״ לכאורה יש ט״ס בדבריו.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 6:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח. מתני' יום שלשים כלמטה הימנה, העיר הרב שמואל דוד דיש לעיין מה המקור ליום שלשים, הרי במתני' ליכא מקור אלא לשנת חמש ושנת עשרים. רש"י רמז לזה באומרו דהכי כתוב ואם מבן חדש וכו', אין כוונתו רק להביא דאין ערך לפחות מבן חודש, אלא גם לכך שזה המקור דיום ל' כלמטה, שנאמר שם מבן חדש 'ומעלה'. יישר כח. א...
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 8:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 191

Re: רש"י קרח - צרעת של עוזיה

כוונתך שלקה בצרעת משום שני דברים?
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 97
צפיות: 15931

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

ערכין יח.

מתני’ יום שלשים כלמטה הימנה שנת חמש ושנת עשרים כלמטה מהם שנאמר ואם מבן ששים שנה ומעלה הרי אנו למדים "בכולן" משנת ששים מה שנת ששים כלמטה הימנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה כו'

לשון כל על פחות מג'. וי"ל קצת. שו״ר בתורה תמימה פרשת בחקתי וברוך שכוונתי.
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח. מתני' יום שלשים כלמטה הימנה, שנת חמש ושנת עשרים כלמטה מהם, שנאמר (ויקרא כז, ז) ואם מבן ששים שנה ומעלה הרי אנו למדים בכולן משנת ששים מה שנת ששים כלמטה הימנה אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה הימנה כו' יש לעיין מה המקור ליום שלשים, הרי במתני' ליכא מקור אלא לשנת חמש ושנת עשרים. גם צ"ע קצת בלשון &qu...
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות, ו' הערות לדף יט

.השוחט כתב:יט.
ו. ש"מ האי איסתוירא עד ארעא נחית. פלא, דיש לברר זאת הן מהמציאות [ומצינו לתלמידי רי"ש שמנו איברי מתה אחת, ועוד], והן ממתני' דמונה רמ"ח איברים.

עיין בספר הערות להגריש"א ז"ל
על ידי שמואל דוד
א' יולי 07, 2019 7:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 7
צפיות: 191

רש"י קרח - צרעת של עוזיה

פרשת קרח יז - ה רש"י ד"ה כאשר דבר ה' ביד משה לו" - כמו עליו על אהרן דבר אל משה שיהיו הוא ובניו כהנים לפיכך לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן וגו' וכן כל לי ולו ולהם הסמוכים אצל דבור פתרונם כמו על ומדרשו על קרח ומהו ביד משה ולא כתב אל משה רמז לחולקים על הכהונה שלוקין בצרעת כמו שלקה משה ב...
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 2:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: פרשת קרח - ויחר למשה מאד

איש גלילי כתב:יש הבדל במשמעות בין "ויחר" ל"ויחר אף", ולכן לא נכון לומר שפשוטו של "ויחר" הוא "כעס". פשוטו הוא כדברי רש"י.

יישר כח. וכ״כ הגאון רב שלמה קלוגר ז״ל.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 2:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יח.

רש"י ד"ה מתני' יום שלשים כלמטה - ואם אמר ערך פלוני קטן עלי ואותו קטן היה באותו יום בן ל' הוי כלמטה ולא אמר כלום "ואין"ערך לפחות מבן חדש דהכי כתיב ואם מבן חדש וגו'

לכאורה צ"ל "דאין" ערך כו'
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 1:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: פרשת קרח - ויחר למשה מאד

לא הבנתי דבריך. אין זה לכף חובה לפרש שהכוונה לכעס.
על ידי שמואל דוד
ו' יולי 05, 2019 12:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת קרח - ויחר למשה מאד
תגובות: 6
צפיות: 191

פרשת קרח - ויחר למשה מאד

ויחר למשה מאד.
פירש״י נצטער עד למאד.

יל״ע מדוע לא פירש כפשוטו ויחר - כעס. וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 04, 2019 6:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 124
צפיות: 2715

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח כבוד הרב השוחט!

עבור לחיפוש מתקדם