החיפוש הניב 4048 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 6:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 7
צפיות: 56

מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב.

רש"י ד"ה אע"פ שאינו רשאי - כדתניא במסכת ע"ז כו' מפני שעושה בה מלאכה בשבת.

יש לדקדק מדוע הביא ההו"א של הגמרא שם ולא המסקנה משום נסיוני. וצ"ב.
ועיין בהמשך הגמרא.
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 5:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10180
צפיות: 802421

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

הטוב והישר (הורביץ) עמוד 232-233 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 5:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קמב. תנא דבי ר׳ יעקב אין לך כל מצוה ומצוה כו׳ בכבוד אב ואם כו׳ בשילוח הקן כו׳ לכאורה ק׳ לשון ״כל״ שהרי אין כאן אלא ב׳ מצות. [עי׳ https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=27418] ועיין רש״י ד״ה שמתן שכרה בצדה - כגון כיבוד אב ואם ושלוח הקן כו׳ משמע מלשון ״כגון״ שיש עוד מצות שמתן שכרה בצדה ותחי...
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 7:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קמב.

מתני' לא יטול אדם אם על בנים אפי' לטהר את המצורע ומה אם מצוה קלה שהיא כאיסר אמרה תורה (דברים כב, ז) למען ייטב לך והארכת ימים ק"ו על מצות חמורות שבתורה

האם יש שייכות בין רישא לסיפא?
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 19, 2019 2:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 777
צפיות: 82668

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

יישר כח.
אולם כבר ראיתי ספרו ולכן אני רוצה מידע עליו.
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 18, 2019 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 90
צפיות: 7800

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

חולין קמ רש"י ד"ה ימחה על המים - פרשת סוטה יש בה הזכרות הרבה כתובות ועי' מהר"י שפירא. ועיין כריתות ב: רש"י ד"ה נזירות דטהרה - נזיר שנטמא וספר ז' לחזור ולהתחיל ולמנות נזירות טהרה מז' חיילא ומשכחת לה דמביא קרבן א' על טומאות הרבה כגון שנטמא בשביעי וחזר ונטמא בז' דכיון דבז' טהו...
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 18, 2019 10:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 777
צפיות: 82668

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ר' יהודה בן ציון זקס
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 18, 2019 3:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אחד הרבנים כתב:
שמואל דוד כתב:קלט ב רש"י - סומא - שוטה בלא ראות. האם מצינו בעוד מקומות שקורין לשוטה סומא?

כ' בקהלת פ''ב פ' י''ד "החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך"

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' אפריל 18, 2019 3:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קמ. ת״ש מסיפא טהורות מכלל דאיכא טמאות לא מכלל דאיכא טרפות כו׳. עיין ב״ח שהוסיף תיבת ״לאו״ מכלל דאיכא טמאות כו׳ וצ״ע בכוונתו. ומדוע הוסיף תיבת לאו. אולם עיין רש״י לאו מכלל דאיכא טמאות - בלשון קושיא. ולכאורה זה מקור דברי הב״ח. אולם קשה, חדא, מדוע הוסיף תיבת לאו, ועוד ק׳ לי מדוע צריך לפרש ״בלשון קושיא...
על ידי שמואל דוד
ד' אפריל 17, 2019 11:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קמ. ת״ש מסיפא טהורות מכלל דאיכא טמאות לא מכלל דאיכא טרפות כו׳ עיין ב״ח שהוסיף תיבת ״לאו״ מכלל דאיכא טמאות כו׳ וצ״ע בכוונתו. ומדוע הוסיף תיבת לאו. אולם עיין רש״י לאו מכלל דאיכא טמאות - בלשון קושיא. ולכאורה זה מקור דברי הב״ח. אולם קשה, חדא, מדוע הוסיף תיבת לאו, ועוד ק׳ לי מדוע צריך לפרש ״בלשון קושיא״...
על ידי שמואל דוד
ד' אפריל 17, 2019 10:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלט ב

רש"י - סומא - שוטה בלא ראות

האם מצינו בעוד מקומות שקורין לשוטה סומא?
על ידי שמואל דוד
ד' אפריל 17, 2019 9:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אחד הרבנים כתב:קלט ע''א

כ' רש''י בד''ה ובערת הרע שהעוף רשע ולכאורה הוא רע כיון שהרג אך היכן מצינו שנקרא רשע

עיין ריטב״א וחתם סופר.
על ידי שמואל דוד
ד' אפריל 17, 2019 6:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח. ומובן ההמשך א״ל ר׳ יוחנן כו׳
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 11:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא ביארת כוונתך במש״כ שרש״י שייך לקמן קודם ד״ה בתר מוכר כו׳ אני לא באתי אלא בהשערה איה מקומו הנכון של הדיבור, אך כוונת דברי רש"י – מצפים אנו למוצא פיך. פתח פיך ויאירו דבריך! האם אפשר לומר שכוונת רש״י שאין להביא ראיה ממשנתנו ״מכר לו שחופות״ לענין השאלה אי בתר מוכר אזלינן כו׳ שהרי אוקימנא לעיל ד...
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 90
צפיות: 7800

Re: 'כל' על פחות מג'

חולין קלח ב

כל היכא דתנן בחולין ובמוקדשים לצורך כו'

ועיין רש"י ותוס' וחידושי הר'ן, ועיין פרחי כהונה ובחתם סופר.
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 9:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלח ב

רש"י גמ' רבי אבין ורבי מיישא - מפרשי הך מתניתין דכסוי הדם ואותו ואת בנו וגיד הנשה והזרוע והלחיים וראשית הגז ושלוח הקן כו'

צ"ע מדוע הקדים כסוי הדם לאותו ואת בנו.
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 7:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלז:

אמר ליה איהו ראשית הגז בכמה כו'

ועיין רש"י א"ל איהו - איסי לרבי יוחנן.

צע"ק מדוע כתב הגמרא איהו?
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 6:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא מצינו בדף קלח ״מכר לו שחופות״ ואם כן מדוע השערת שמקומו שם?
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מומרים
תגובות: 68
צפיות: 7897

Re: ספרי מומרים

מקדש מלך כתב:אגב, זכור לי שבשער הציון למ"ב מביא באיזה שהוא מקום דבר תורה משלמה בובר, אך מבלי להזכיר את שמו, וכנראה נכב"ב

viewtopic.php?f=7&t=4873&start=40#p512627
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 5:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:
שמואל דוד כתב:כוונת רש״י לפרש מדוע ליכא ראיה ממתני׳ מכר שחופות כו׳?
אדרבה, פתח פיך ויאירו דבריך!

לא ביארת כוונתך במש״כ שרש״י שייך לקמן קודם ד״ה בתר מוכר כו׳
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 4:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קל''ח ע''א רש''י ד''ה מכר לו שחופות וכ' המהר''ם שדיבור זה שייך למתני', אך מאידך רש''י כ' הא אוקימנא וכו' וא''כ לא שייך שיכתב על המשנה לפני שאוקימנא, ובכ''א אין כאן גמ' שעליה אפשר להצמיד דברי רש''י. מקומו של דיבור זה הוא כנראה להלן לפני ד"ה 'בתר מוכר אזלינן', והוא מתייחס אל פיסקא 'הלוקח גז צאנו...
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 7:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אחד הרבנים כתב:קל''ו:

רש''י כ' ''טריפה אינה בכלל מתנות, דכתיב ''תתן לכהן'' לו ולא לכלבו.''
ולכאורה נסתר ממנו דברי הספרי המצ''ב.
https://www.otzar.org/wotzar/getimg.asp ... 00-0-1-971

עיין אור הישר
על ידי שמואל דוד
ג' אפריל 16, 2019 4:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלז.

רש"י ד"ה וליטעמיך - אישתכח דבתרתי "ובחדא" נמי איכא שתי מצות בכורה ומתנות כו'

האם כוונת רש"י שבבהמה אחת שייך שבנה בכור ושיש לה מתנות כששוחטים אותה?
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 15, 2019 6:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ועיין קרן ישי חולין קלו עמוד ב מש״כ בזה
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 15, 2019 4:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלו: אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו' צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן? ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י... וכי רש"י תמיד מפרש בהדיא אין והתניא- בניחותא? בסוגיין פירש כן בכל פעם. כמה פעמים? כן
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 15, 2019 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:קלג:
הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו'. כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא) ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע

הלוקח גז צאנו של גוי (עכו"ם זה שיבוש צנזורה)
ואין זה משיב על שאלת כתר"ה, אך לא יכול הייתי להתאפק מלתקן.

יש לך לתקן הגמרות
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 15, 2019 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:קלו:
אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו'. צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן? ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...

וכי רש"י תמיד מפרש בהדיא אין והתניא- בניחותא?

בסוגיין פירש כן בכל פעם.
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 15, 2019 6:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

באמת צ"ע ועיין דק"ס
ולולי דמסתפינא הייתי אומר שיש כאן איזה ט״ס. עיין לעיל קלו: בגמרא ״מכר לו שחופות״ ״עצה טובה״ ״הא אוקימנא״ וצ״ע בזה.
על ידי שמואל דוד
ב' אפריל 15, 2019 12:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלו:

אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו'

צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן?

ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...
על ידי שמואל דוד
א' אפריל 14, 2019 7:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרין ותרתין שנין
תגובות: 16
צפיות: 322

Re: עשרין ותרתין שנין

לבי במערב כתב:שמא כוונת כת"ר לזה.

עכשיו מצאתי בנוגע מספר כ״ד
http://hb.borisute.com/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=234
על ידי שמואל דוד
א' אפריל 14, 2019 5:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?
תגובות: 43
צפיות: 4556

Re: האם איסור נדה נקרא 'עריות'?

מיללער כתב:מתוס' ב"ק יא. ד"ה דאין מקצת, עולה שאיסור בעילת נדה הוא דוקא איסור ערוה ולא טומאה ולכן אין דנין בה דיני טומאה כמו ספק טומאה ברה"ר וברה"י.

האם דנו האחרונים להביא מזה לדיון שעל האשכול?

עיין ספר רזא דשבתי הרבה ציונים בזה
על ידי שמואל דוד
א' אפריל 14, 2019 5:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 90
צפיות: 7800

Re: 'כל' על פחות מג'

דמשק כתב:
דורש מבקש כתב:אם אין זכרוני מטעני. גם בספרו אבני חפץ מדבר על זה. וגם בספר בית דוד לייטער.

באבני חפץ (סי' מ"ט) הוא דן בענין דומה, בענין 'הרבה' ו'כמה' האם הוא דוקא משלשה ולמעלה או גם על שנים

חולין קלה. וכמה הוא מרובה ב"ש אומרים שתי רחלות
על ידי שמואל דוד
א' אפריל 14, 2019 4:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קלג:

הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו'

כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא)

ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 12, 2019 4:18 pm
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 164

Re: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

סגי נהור כתב:זה לשונו:
אך כוס הרביעית ישתה כולו כדי שיהא יכול לברך ברכה אחרונה לכו"ע [אחרונים].

וכוונתו לרביעית כברור למעיין בפנים השו"ע.

הבנתי. אין שאלתי על המשנה ברורה.
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 12, 2019 4:17 pm
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 164

Re: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

עזריאל ברגר כתב:רובא דעלמא לוקחים כוסות של שיעור מצומצם לליל הסדר, וממילא רביעית היינו כל הכוס.

ובשאר הכוסות?
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 12, 2019 2:49 pm
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 164

Re: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

סגי נהור כתב:כך גם כותב המ"ב ומתכוון לרביעית, ראה לשונו בפנים.

הבנתי שזה כוונת המשנה ברורה. אבל המשנה ברורה לא כותב שצריך לשתות ״כל הכוס״
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 12, 2019 2:38 pm
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 164

Re: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

בההגדה שראיתי כתבו ״יש לשתות כוס הרביעי כולה״
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 12, 2019 7:23 am
פורום: פסח
נושא: יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי
תגובות: 12
צפיות: 164

יש לשתות כל הכוס של כוס רביעי

שאלני חכ״א שליט״א מדוע מצינו בכמה הגדות שאצל כוס רביעי כותבים שיש לשתות כולה ?
על ידי שמואל דוד
ו' אפריל 12, 2019 6:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 471
צפיות: 17736

Re: הזרוע והלחיים והקיבה

יישר כח.
וע״ע שושנים לדוד במשניות.

עבור לחיפוש מתקדם