החיפוש הניב 2147 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ו' ינואר 19, 2018 9:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432377

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

ניצוצי אור עמ"ס עבודה זרה דף ב-ה
על ידי שמואל דוד
ו' ינואר 19, 2018 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם שייך לומר דרש"י שכח גמרא מפורשת
תגובות: 50
צפיות: 3171

Re: האם שייך לומר דרש"י שכח גמרא מפורשת

עיין תוספות עבודה זרה ג. ד"ה שאפילו וביפה עינים שם
על ידי שמואל דוד
ו' ינואר 19, 2018 1:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עבודה זרה ב, א תביעת או"ה לקבל שכר
תגובות: 10
צפיות: 190

עבודה זרה ג. קיימו את התורה כולה

עבודה זרה ג. מכם יבאו ויעידו כו' שקיימו את התורה כולה יבא נמרוד

יש להעיר מנ"ל שקיימו התורה כולה.
עוד יש להעיר מדוע לא כתב הגמרא כל התורה כולה כמו שמצינו בשאר מקומות לשון זה.
ועיין בסמוך שבאמת כתב הגמרא כל התורה כולה וצ"ע בזה
ועיין גרסת רבינו חננאל ובדק"ס
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 18, 2018 4:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים
תגובות: 776
צפיות: 64526

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

אישצפת כתב:
שמואל דוד כתב:כתובת אימייל של רב מאיר אליהו שליט"א

תודה מראש

rabimeirsite@gmail.com

הוא עונה?
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 18, 2018 9:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים
תגובות: 776
צפיות: 64526

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

כתובת אימייל של רב מאיר אליהו שליט"א

תודה מראש
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 18, 2018 1:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עבודה זרה ב, א תביעת או"ה לקבל שכר
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: עבודה זרה ב, א תביעת או"ה לקבל שכר

עיין ספר שיורי קומץ המנחה שתירץ שהמחזיק לומדי תורה יש לו חלק בתורתם ע"ש
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 18, 2018 12:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עבודה זרה ב, א תביעת או"ה לקבל שכר
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: מדוע אין נתבעים או"ה על עבירותיהם החמורות

הקב"ה משיב להם על מה שאמרו לו.
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 18, 2018 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: פר - שור
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: פר - שור

ייש"כ
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 18, 2018 12:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר ציונים על המשנה
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: ספר ציונים על המשנה

שמואל דוד כתב:מי חיבר?

??
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פר - שור
תגובות: 3
צפיות: 79

פר - שור

מה החילוק ביניהם?
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2821
צפיות: 186123

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

נפתלי הירצקא כתב:אכיר טובה למי שיכול להעלות מחידושי הגרי"ז על הרמב"ם הל' חנוכה פרק ג' הלכה ו'
ייש"כ

באישי
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 3:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כריתות ו' א' - אכילת הסימנים בראש השנה
תגובות: 4
צפיות: 65

Re: כריתות ו' א' - אכילת הסימנים בראש השנה

רגיל בכל שנה ושנה
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 9:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמו של כהן גדול מביאה מתנות כדי שהרוצח בערי מקלט
תגובות: 7
צפיות: 114

Re: אמו של כהן גדול מביאה מתנות כדי שהרוצח בערי מקלט

? כמדומני שכ"ה בערוך לנר ותפארת ישראל יכול לצטט? לפיכך אמותיהן של כהנים של כל הכהנים הנ"ל [ולא זנום אבותיהן. דמסתמא היה הבן ממלא מקום אבותיו [כרמב"ם פ"ד מכלי מקדש]. וגם הוא עצמו לא יפרנסו, דזהו נגד כבודו דמחזי כמתירא מפניו. גם מחזיק החשד שעל שלא התפלל, או שלא היה ראוי שתקובל תפל...
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: עישורייתא וחומשייתא בזמננו
תגובות: 1
צפיות: 53

Re: עישורייתא וחומשייתא בזמננו

יש לך לעיין בספר פתחי חושן (בלוי)
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמו של כהן גדול מביאה מתנות כדי שהרוצח בערי מקלט
תגובות: 7
צפיות: 114

Re: אמו של כהן גדול מביאה מתנות כדי שהרוצח בערי מקלט

עובדיה חן כתב:?

כמדומני שכ"ה בערוך לנר ותפארת ישראל
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 1:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שבועות מט.
רד"ה לכל מגלגלין כו' כדאמר בכל הנשבעין.
יש להעיר דהול"ל כדאמר בפירקין וצע"ק.
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 1:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שבועות מח:
רש"י ד"ה מה לגלגל - שבועת האריסין שחלקו כו'
יש לדקדק מדוע לא נקט שותפין וצע"ק
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 1:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן
תגובות: 18
צפיות: 188

Re: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן

אבל צריך לדעת יסוד מוסד [שהתברר עם ת"ח מופלג], כי מה שבכל אונס לא חוששים לדילמא בעולה בעל, זהו משום חזקת הגוף. ולדעתי לא נפלאת ולא רחוקה, להעמיד את הסוגיא שמדברת על חיוב ראיה, בין ברציחה ובין באונס, שבנושאים אלו מדובר שהיו ב' אנשים לפנינו, והספק האם היה מעשה של חיוב או פטור, וע"ד שפירשו ה...
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 1:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שאלת הדרן מט, א אמר לאחד בשוק היכן שורי שגנבת וכו' טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה. ובב"ק סב,ב מרובה מדת תשלומי כפל ממדת תשלומי דו"ה. שמעתי לחקור ממו"ר א' מגדולי ראשי הישיבות שליט"א, האם החיוב תשלומי דו"ה הינו תשלום שמורכב מתשלומי כפל, בהוספת תשלומין עד כדי תשלומי דו"...
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 1:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר ציונים על המשנה
תגובות: 1
צפיות: 78

ספר ציונים על המשנה

מי חיבר?
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 17, 2018 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 327
צפיות: 20479

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

חילוק בין פר לשור?
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן
תגובות: 18
צפיות: 188

Re: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן

ההוא דאמר כתב:
שמואל דוד כתב:התוספות כתבו כן רק מחמת קושיא


אבל כך הם מעמידים את הנושא, והגמ' כוללת את זה בחדא מחתא.

לפענ"ד אין זה מוכרח
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432377

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה

א) יד דוד שבועות דף מח - - מט
ב) ערוה"ש העתיד (שונות) סימן פט - יד קידוש החודש
תודה מראש
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 10:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן
תגובות: 18
צפיות: 188

Re: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן

התוספות כתבו כן רק מחמת קושיא
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 7:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיה במסורת הש"ס - שבועות מז:
תגובות: 14
צפיות: 328

Re: תמיה במסורת הש"ס - שבועות מז:

אשמח אם אפשר לך לעיין במסכת שבועות דף מה בהגהות הגרי"ב, ייש"כ גדול
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432377

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אישצפת כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

א. חידושי מהר"י בן לב מסכת שבועות דף מז
ב. ספר יד דוד שבועות דף מז

ייש"כ גדול על הכל
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 5:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

האם חזקת ממון הינה חזקה חיובית? שבועות מה, ב גבי בעל הבית איכא תרי חזקי חדא דאין בעל הבית עובר {ויקרא יט-יג} בבל תלין וחדא דאין שכיר משהא שכרו. יש לעיין, דכידוע נחלקו הקצוה"ח [ר"פ ועוד] עם הנתיבות, האם חזקת ממון מהווה חזקה חיובית דומיא דחזקה דאיסורין, או דהוי רק בגדר של המוציא מחבירו עליו...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 3:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיה במסורת הש"ס - שבועות מז:
תגובות: 14
צפיות: 328

Re: תמיה במסורת הש"ס - שבועות מז:

שיף כתב:אפשר עוד לתרץ שכוונת המגיה הוא שרש"י שם מפרש עד הסוף דדוקא משנה זו החלוקה כך במשניות ולא לפי אי החלוקה שבש"ס.

אבל יותר צ"ע מדוע על המשך דברי המשנה כן נמצאים דברי רש"י במקום [לאחר השמטת ב' משניות]??

אבל רש"י בדף מה מפרש דברי בן ננס
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 3:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן
תגובות: 18
צפיות: 188

Re: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן

לא ראיתי כן בתוספות תוספות סוף העמוד ד"ה אי טריפה הרג אי שלם הרג. תימה הא אזלינן בתר רובא דמרוצח דייקינן לה בפ"ק דחולין (דף יא: ושם) דלא חיישינן דלמא במקום סייף נקב הוה וי"ל דמיירי כגון דאיכא קמן חד טריפה וחד שלם דצריך לידע איזה מהם הרג: וכמובן, שהוא הדין והוא הדרך לנכרית ולבעולה. כו...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 7:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיה במסורת הש"ס - שבועות מז:
תגובות: 14
צפיות: 328

Re: תמיה במסורת הש"ס

למיטב ידיעתי אין בשום מאגר את הש"ס עם הגהות ר' ישעיה ברלין (ולא פיק) דפו"ר אשר נדפס בדיהרנפורט תק"ס-תקס"ג לערך (על מעלות ש"ס זה הרחיב רנ"נ רבינוביץ בספרו מאמר על הדפסת התלמוד). אולי יש במאגרים מסכת בודדה. הלוואי יסרקו ש"ס זה. --- יפה כתבת. מדפוס זה מצאתי סרוק את מ...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 12:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

האם הביטוי קרב לגבי דהינא ואידהן - מהווה לכאורה סתירה למידת הבטחון שבועות מז, ב שמעון בן טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהן. צריך ביאור, היאך מוזכר ביטוי מסוג זה בגמ', והלא אמונת אומן בעם ישראל, ומבטח עוז של עם סגולה בה' אלוקיו, כי לא ריבוי ההשתדלות יעזרנו, ולא ההתקרבות למאן דהוא עשיר או עני, ישנה את...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 12:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

מדוע אינו חייב משום לפני עיור? שבועות מז, ב אזהרה לעוקב אחר נואף מנין ת"ל {שמות כ-יד} לא תנאף לא תנאיף. שמעתי להקשות, דתיפוק ליה משום לאו דלפני עיור. וניתן ליישב, דמיירי בחד עברא דנהרא, ובידו להגיע לעבירה, אלא שהוא מסייע בעדו, ועל כך מחוייב הוא משום לא תנאיף. עיין חידושי מהרש"ג ובאילת השחר
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 16, 2018 12:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן
תגובות: 18
צפיות: 188

Re: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן

לא ראיתי כן בתוספות
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 15, 2018 9:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:עיין תוספות

יישר כח.
אכן גם התוספות מסיימים ב"וצ"ע".

וע"ע בהגהות הגר"א
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 15, 2018 8:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שאלת מרן בעל האילת השחר לקראת שלהי מסכת שבועות, בנותן טעם להביא את שאלת הגראי"ל זצ"ל, בספרו על מסכת נגעים [נדפס בסוף אילת השחר נדה]. בריש מכילתין, אנו למדים על מראות נגעים שאחת מהן, "כסיד ההיכל" . מדקדק מרן זצוק"ל, מדוע המשנה נוקטת את צבע הסיד שהינו כ'סיד ההיכל', והלא עיקר ...
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 15, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2821
צפיות: 186123

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

שמואל דוד כתב:ספר אמרי ישראל עמ"ס שבועות (מרב ישראל איסר פרידמאן ז"ל)

מסכת שבועות דף מה
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 15, 2018 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432377

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

א. חידושי מהר"י בן לב מסכת שבועות דף מז
ב. ספר יד דוד שבועות דף מז

עבור לחיפוש מתקדם