מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4715 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 09, 2020 6:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4354

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח. עכשיו ראיתי מש״כ המהרש״א. האם יש עוד תירוצים ע״פ דרך הפשט?
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 09, 2020 3:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4354

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ד:

אמרינן אשרי ג׳ פעמים ביום כו׳. וברש״י כנגד שלש תפילות. וצ״ע מדוע לא אומרים אשרי בערבית?
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 09, 2020 2:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4354

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ד:

שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אילך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא כו׳. יש לדקדק קצת מדוע נקט הגמרא לשון ״קימעא״ ?
וחשבתי לפרש שכך היא דרך היצר הרע ״בודאי אין לאכול הרבה דאז יש בעיה, רק יש לך לאכול רק מעט ולשתות רק מעט כו׳ ואל תדאג...״ ולבסוף ... חוטפתו שינה ודו״ק
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 08, 2020 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4354

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין ספר כסא רחמים (חורי).
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 08, 2020 6:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4354

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ד. דף ד סוע"א ואילך, הגמרא דנה האם חכמים כרבי אליעזר או כר"ג, ומסיקה שחכמים כר"ג, אלא שאמרו עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה. לכאורה מילתא דתמיהה היא, הלא כל מה שיש כאן בגמרא מופיע כבר בפירוש במשנה, ומה הועילו חכמים בכל הדיון הארוך יחסית שבגמרא?! אשמח מאד להבין ולהשכיל. תודה רבה גם ל...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 07, 2020 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 8
צפיות: 551

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ה. רש"י ד"ה האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד. בזה כתוב לשון כניסה וזה מפורש לשון יציאה: רש"י נקט גבי שטר קידושין בלשון כתוב וגבי שטר גירושין נקט בלשון מפורש, ונראה לומר שהסיבה לכך שבשטר גירושין יותר מפורש מה פעולתו כי כתיב ביה שם המגרש ושם המתגרשת ומפורש עוד שבזה היא מותרת לכל אדם, מה שא...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 07, 2020 1:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 22
צפיות: 1039

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

ו. יש לדייק ברש"י בדף ו. ד"ה מה כתיב בה. כותב רש"י את הסדר של ארבע פרשיות של תפילין שמע, והיה אם שמוע, קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך. והרי הם לא לפי הסדר שכתוב בתורה ? עיין דברים נחמדים (בני יששכר) ועיין בספר אות חיים ושלום סימן כה סעיף קטן ט. וע״ע דברי ישראל (וולץ) סימן כד. https://...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 07, 2020 1:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 22
צפיות: 1039

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

מיללער כתב:ע"ע כאן בענין לשונות רש"י בענין הזה במס' יבמות ומס' סוטה והמסתעף
viewtopic.php?p=196519#p196519

יישר כח הרב מיללער שליט״א

עיינתי באשכול הנ״ל ונהניתי. ועיין עוד במהרצ״ח כאן.
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 07, 2020 7:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4354

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ג:

רב אשי אמר שקודם חצות היה דוד עוסק בתורה ואחר חצות היה עוסק בשירות ותשבחות.

האם ר״א חולק על רב שמעון חסידא שאמר לקמן שלאחר חצות היה עוסק בתורה?
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 07, 2020 7:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 22
צפיות: 1039

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

יישר כח!
ועיין בספר שפתי חכמים וחק משה. וע״ע בספר ישועת אליהו.
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 07, 2020 4:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 22
צפיות: 1039

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

ג. רש״י ד״ה ושמר – והמתין, כמו לא יאמר אדם לחברו שמור לי בצד עבודה זרה פלוני (סנהדרין סג ב) ובבא קמא בפרק החובל (דף צ' ב') שמרה עומדת על פתח חצרה וכן ואביו שמר את הדבר(בראשית לז)שומר אמונים (ישעיהו כו) צ״ע מדוע הביא כ״כ הרבה דוגמאות. גם צ״ע בסדר דנקט רש״י, דהכי הול״ל בראשית, ישעיה, בבא קמא וסנהדרין.
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 06, 2020 7:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 22
צפיות: 1039

מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

ב.

רש״י ד״ה עד סוף האשמורה הראשונה – שליש הלילה כדמפרש בגמרא (דף ג.) ״ומשם ואילך עבר זמן דלא מקרי תו זמן שכיבה ולא קרינן ביה בשכבך״ ״ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה לפיכך הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו״ כו׳

צ״ע קצת מדוע לא כתב גם אצל הקורא לאחר האשמורה שלא יצא ידי חובתו?
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 06, 2020 7:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4354

Re: ברכות דף ב

מיללער כתב:מי מוכיח מכאן את זה?

מרן הגרמ״פ ז״ל באגרות משה.
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 27, 2019 5:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

סא.
אמרו לו משם ראיה כו'. לכאורה הציון במסורת הש"ס שייך לעיל...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 25, 2019 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 432
צפיות: 52069

תפילה בלי תפילין

שאלה במי שכואב לו הבטן ... האם הוא יכול להתפלל בלי תפילין או שהוא צריך לחכות עד שהבטן שלו תהיה בסדר כדי שיכול להתפלל עם תפילין?
על ידי שמואל דוד
ג' דצמבר 17, 2019 5:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'
תגובות: 112
צפיות: 20531

Re: לשון 'כל' ולשון 'הרבה' על פחות מג'

נדה נב:

משנה - והאמורות בכל מקום כו׳. רש״י - בתינוק ובתינוקת.

עיין שו״ת חתם סופר סימן קנד ד״ה וכעין וע״ע ערוך לנר ומהרצ״ח.
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 16, 2019 3:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מד. רש״י ד״ה נוחל - אבל האם אינה נוחלת את בנה וכל שכן קרובי האם כו׳ דכתיב למשפחותם לבית אבותם משפחת האם אינה קרויה משפחה. לכאורה הלשון ״וכל שכן״ ברש״י צ״ע, הרי האם וקרובי האם שניהם אינם קרויים משפחה, וכמדומני שמצינו לשון כ״ש הרבה פעמים אף אם אינו באמת כל שכן. ועיין https://forum.otzar.org/viewtopic...
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 16, 2019 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהמושג של כל שכן
תגובות: 13
צפיות: 726

Re: שאלה בהמושג של כל שכן

עיין רש״י נדה מד. ד״ה נוחל והנה קבלתי תשובה מחכם אחד שליט״א וז״ל: מ"מ קרובי האם הם יותר רחוקים מן הבן מאשר האם וזה הכ"ש. כמדומני לפעמים כתוב כ"ש ופירושו הוא הדין וצריך בדיקה בזה. ועי' רשב"ם ב"ב קח. במתנ' ד"ה ולא מנחילין, וז"ל, דאחות אמו היאך תירשנו הלא היא באה מכח ...
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 15, 2019 1:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תאומים = ב׳ או אפילו ג׳
תגובות: 13
צפיות: 979

Re: תאומים = ב׳ או אפילו ג׳

רש"י פרשת וישלח פרק לה פסוק יז
כי גם זה - נוסף לך על יוסף ורבותינו דרשו עם כל שבט נולדה תאומה ועם בנימין נולדה תאומה יתירה
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 13, 2019 4:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: אחת בגבה ואחת בכריסה
תגובות: 14
צפיות: 1275

Re: אחת בגבה ואחת בכריסה

עיין שו״ת רבי עקיבא איגר סימן צו. ועיין מקור ברוך חלק ב סימן י״ז.
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 12, 2019 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת בגבה ואחת בכריסה
תגובות: 14
צפיות: 1275

Re: אחת בגבה ואחת בכריסה

עיין נדה מח: ובחתם סופר שם.
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 12, 2019 2:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מח. רש״י ד״ה שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה - לישנא דקרא דכתיב ולנקבה עשרת כו׳ צ״ע מדוע נקט רש״י סיפיה דקרא ולא רישא דכתיב ״הזכר עשרים״ כו׳ רש"י הביא את סוף פסוק זה וְאִם מִבֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים וְעַד בֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְהָיָה עֶרְכְּךָ הַזָּכָר עֶשְׂרִים שְׁקָלִים וְלַנְּקֵבָה עֲשֶׂרֶת שְׁקָלִים.(...
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 12, 2019 2:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מז: אמר רב הלכתא בכוליה פרקא מעת לעת ועולא אמר דתנן תנן ודלא תנן לא תנן וכו' ועוד תני ר"י בן כיפר אומר משום ר"א שנת עשרים שיצאו ממנה שלשים יום הרי היא כשנת עשרים וכו' רש"י פירוש בד"ה בכולי פרקא מעת לעת. חשבינן לה שנה ולא בתר מנין עולם שהיא יום אחד של של שנת עשרים חשוב שנה וכו' ל...
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 12, 2019 2:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח. עיין רש״י וגר״א ערכין דף יח-יט. רש"י בערכין פירש ג"כ כמו הכא אלא שנקט לישנא דקרא אם זכר אם נקבה. את הגר"א לא מצאתי ביאור הגר״א עם פירוש אור אליהו ב] אי ס"ד דכתיבא כו' – ולא אמר אי ס"ד דערכין משום דהי"ל דהברייתא לא משתעי אלא עד עשרים דלא ידעינן בהו אלא מבן שישי...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 11, 2019 11:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח.

עיין רש״י וגר״א ערכין דף יח-יט.
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 11, 2019 9:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מח.

רש״י ד״ה שבזכר ושבנקבה מיבעי ליה - לישנא דקרא דכתיב ולנקבה עשרת כו׳

צ״ע מדוע נקט רש״י סיפיה דקרא ולא רישא דכתיב ״הזכר עשרים״ כו׳
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 11, 2019 9:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מח.

רש״י ד״ה דומיא דהנך - הלכך ערכין נמי כתיבן כו׳. לכאורה הלשון מגומגם, ואשמח בביאור כוונתו ז״ל.
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 11, 2019 1:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מז: רש״י ד״ה להחמיר - ל"א הלכה כדברי כולן להחמיר הביאה אחד מן הסימנים הללו ואפילו הקודם שבכולן ולא הביאה את כולן בוגרת ואינה בוגרת ואם קבל אביה בה קדושין וקדשה היא את עצמה לאחר צריכה גט משניהם דכיון שהביאה אחד מן הסימנין הללו יצתה לה במקצת מרשות אביה דאיכא למימר בוגרת הויא ואין כח בקדושי אביה ...
על ידי שמואל דוד
ג' דצמבר 10, 2019 5:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

על הש״ס. כמדומני ששם המחבר קליין.
על ידי שמואל דוד
ג' דצמבר 10, 2019 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 21
צפיות: 820

Re: מסכת שקלים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ט.

רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בתנ״ך מצאנו שאדם צריך לצאת ידי המקום בתורה מנין כו׳ בנביאים מנין כו׳ בכתובים מנין כו׳

יש לעיין קצת מדוע במתני׳ (דף ח.) הזכיר התנא רק קראי של תורה וכתובים ולא של נביאים?
על ידי שמואל דוד
ג' דצמבר 10, 2019 1:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין רש״י יבמות נז: ובספר למטה יהודה שם
על ידי שמואל דוד
ג' דצמבר 10, 2019 6:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ברוך שכוונת להספר בית ארזים.
והראנ״ח כתב גימטריא כמו הב״ח. וע״ע בספר חכמת בצלאל.
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 09, 2019 4:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מו.
רש"י ד"ה גדולה היא - אם הביאה. צ"ע בכוונתו.
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 09, 2019 3:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 160
צפיות: 16814

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

נדה מו. רש״י ד״ה אבל - דמכי עברה שתא דתרתי סרי ולא כו׳. לכאורה צ״ל לא בל״ו. שו״ר שכ״ה ברש״ש.
אחר זה ראיתי בעוז והדר ״לא״ בלי שום הערה.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 08, 2019 5:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

מד:

רש״י ד״ה מן הפסולין - כגון חלל נתין וממזר ועבד ועובד כוכבים

יש להעיר מדוע האריך כ״כ בדוגמאות. ועיין רש״י מה. ד״ה ופוסל - כגון בן ט' שנים כותי או ממזר
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 08, 2019 4:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות הב"ח ע"פ כת"י או מסברא-דברי החזו"א
תגובות: 25
צפיות: 2798

Re: הגהות הב"ח ע"פ כת"י או מסברא-דברי החזו"א

הגהות הב״ח נדה מה:

ע״ש שחותם שמו ״יואל״ האם מצינו כן בשאר מקומות?
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 08, 2019 3:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7306

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח. וכ״כ כמה אחרונים (ציינתי לעיל).

עבור לחיפוש מתקדם