החיפוש הניב 2627 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ד' מאי 23, 2018 7:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 936
צפיות: 78984

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

איש_ספר כתב:אשמח לעזרתכם: הרב גדליה דב שוורץ מהסתדרות הרבנים דארה"ב. כתובת מייל, ובדיעבד טלפון...

תנסה: smeyers@crcweb.org
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 23, 2018 7:09 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: רעי = צואה
תגובות: 2
צפיות: 72

Re: רעי = צואה

עיין בשולחן ערוך. וע״ע בבית ארזים (קליין) וברוך שכוונת.
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 18, 2018 12:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

י״ב ע״ב
לא הוסיף בן עזאי אלא העולה:
אמר רב הונא מ״ט דבן עזאי עולה הוא אשה ריח ניחוח לה׳ היא לשמה כשרה שלא לשמה פסולה כו׳

לכאורה צ״ל הוא לשמה כשרה כו׳ ולא מצאתי מי שהעיר בזה.
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 17, 2018 5:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?
תגובות: 5
צפיות: 235

Re: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?

אותה אבקש כתב:לכאורה לגודל הדוחק צ"ל שאין הכוונה ל"פרסאות" הרגילים אלא למידה קטנה יותר,
אפשר לציין גם לרש"י ע"ז מג. ד"ה זוטו.

יש קצת סתירה בין רש״י בב״מ לרש״י בע״ז וכ״ה בזה הרש״ש כמדומני
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 17, 2018 10:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 946
צפיות: 73410

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

וכ״ה בשיעורי משמר הלוי
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 17, 2018 4:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ל"א ע"א אמר רבי ינאי חישב שיאכלוהו כלבים למחר פיגול דכתיב (מלכים ב ט, י) ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל כו' עיין הגהות יעב"ץ (מהדורת זכר חנוך) ולא הבנתי כוונתו אבל מתוך דבריו יש להקשות מדוע לא הביא הגמרא קרא דמלכים א,כא, כג - הכלבים יאכלו את איזבל כו' וצ"ע D43D5DEB-26B2-4E90...
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 16, 2018 8:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות מסכת הוריות
תגובות: 26
צפיות: 724

Re: הערות מסכת הוריות

יישר כח גדול
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 16, 2018 8:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות מסכת הוריות
תגובות: 26
צפיות: 724

Re: הערות מסכת הוריות

יב.
אמר להו רב משרשיא לבריה כו׳
הכוונה לבניו (רבים) ולא לבנו.
ועיין במסורת הש״ס שהגיה דצ״ל לבניה וכ״כ הדק״ס.
האם לשון בניה = בניו?
על ידי שמואל דוד
ב' מאי 14, 2018 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'כל' על פחות מג'
תגובות: 76
צפיות: 3963

Re: 'כל' על פחות מג'

זבחים כח.
כולהו כשמואל לא אמרי כו׳
והכוונה לרב הונא ורב חסדא ודו״ק
(ועיין בשיעורי רב משולם דוד שליט״א)
על ידי שמואל דוד
א' מאי 13, 2018 1:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא מציעא כ"ה א' שלש מטבעות זו על גב זו
תגובות: 4
צפיות: 146

Re: בבא מציעא כ"ה א' שלש מטבעות זו על גב זו

66BF344E-4AF9-4625-AC59-FA5DEC7422BE.jpeg
יוסף דעת
66BF344E-4AF9-4625-AC59-FA5DEC7422BE.jpeg (130.12 KiB) נצפה 142 פעמים
על ידי שמואל דוד
א' מאי 13, 2018 5:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

פלתי כתב:
חיים סגל כתב:אכן, אך לכאורה גם אין איסור משום פירוע ראש, וממילא שייך למיבעי

מדוע שלא יהא איסור פרוע ראש בפיאות?

עיין משנה תורה מהדורת רב קאפח
על ידי שמואל דוד
א' מאי 13, 2018 5:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

כ״ו ע״א בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא הוא בפנים וציציתו בחוץ מהו כו׳ ופירש״י ציציתו - ציצית ראשו דהיינו שערו ויש להעיר דהנה הכהן חייב לספר כל שערו א׳ לשלושים יום וא״כ איך אפשר ציור כזה? וכה״ג יש להעיר בגמרא י״ט. יצא שערו בבגדו כו׳ לפי פירש״י שם שהכוונה לשערות ראשו. (ועיין שם בשיטה). עוד יש לעיין מד...
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 11, 2018 4:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:'ציצית ראשו' הן הפאות, שכן גם הכהנים מוזהרים בלאו דבל תקיפו.

ליכא חיוב לגדל פאות ארוכות
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 11, 2018 3:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: האם שלג חוצץ

מים לא קמבעיא לי דלא חייצי, כדאמרינן בשלהי תמיד נשחט גבי 'שֶׁבַח הוּא לִבְנֵי אַהֲרֹן שֶׁיֵּלְכוּ עַד אַרְכוּבּוֹתֵיהֶם בְּדָם', וְהָא קָא חָיֵיץ, לַח הוּא וְאֵינוֹ חוֹצֵץ. כי קמבעיא לי, שלג הוא דקמבעיא לי, מי הוי כמים ולא חייץ, או דלמא שלג לאו לח הוא וחייץ? E0313E8B-4A16-4062-A080-AEA01898BF61.jpe...
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 11, 2018 1:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

כ״ו ע״א בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא הוא בפנים וציציתו בחוץ מהו כו׳ ופירש״י ציציתו - ציצית ראשו דהיינו שערו ויש להעיר דהנה הכהן חייב לספר כל שערו א׳ לשלושים יום וא״כ איך אפשר ציור כזה? וכה״ג יש להעיר בגמרא י״ט. יצא שערו בבגדו כו׳ לפי פירש״י שם שהכוונה לשערות ראשו. (ועיין שם בשיטה). עוד יש לעיין מד...
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 11, 2018 12:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: האם שלג חוצץ

מדוע לא שאלת מה הדין במים?
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 10, 2018 11:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נקיטינן
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: נקיטינן

גיטין לב: אמר אביי נקיטינן כו׳ עיין מסורת הש״ס שציין לרש״י עירובין ה. וז״ל רש״י שם מסורת מאבותינו מנהג מרבותינו. וצע״ק בכוונת רש״י - האם היה מסורה מאבותיו או מנהג מרבותיו או שניהם? ויש להעיר על הגרי״ב מדוע לא ציין לרש״י גיטין נט: ד״ה נקטינן - מסורת מאבותינו. ועוד יש להעיר מדוע לא כתב רש״י בגיטין מנ...
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 10, 2018 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמ"י עש"ו
תגובות: 17
צפיות: 1028

Re: עמ"י עש"ו

יישר כח גדול הרב פלגינן!

אשמח אם תוכל לשלוח דברי הרב שפיגל שליט״א

תודה מראש
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 10, 2018 5:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמ"י עש"ו
תגובות: 17
צפיות: 1028

גרשיים ברש״י ובראשונים

לפנים כמה שנים שאל חבר שלי את מרן הגרח״ק שליט״א מדוע יש לפעמים גרשיים ברש״י והשיב שזה מן המדפיסים.

אולם יש להעיר ע״ז מדוע עשו המדפיסים גרשיים דוקא במקומות ספורות וצ״ע בזה.

אשמח במראה מקומות בענין זה.

1F1D7114-D9A8-485F-99C7-29597F74D614.jpeg
1F1D7114-D9A8-485F-99C7-29597F74D614.jpeg (29.35 KiB) נצפה 291 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 10, 2018 5:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וישלח פרק לב פסוק כא - כפרה
תגובות: 0
צפיות: 83

וישלח פרק לב פסוק כא - כפרה

רש״י אכפרה פניו - אבטל רוגזו וכן וכופר בריתכם את מות לא תוכלו כפרה ונראה בעיני שכל כפרה שאצל עון וחטא ואצל פנים כולן לשון קנוח והעברה הן ולשון ארמי הוא והרבה בגמרא וכפר ידיה בעי לכפורי ידיה בההוא גברא וגם בלשון המקרא נקראים המזרקים של קדש כפורי זהב על שם שהכהן מקנח ידיו בהן בשפת המזרק והנה לשון וכפ...
על ידי שמואל דוד
ה' מאי 10, 2018 2:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

כה: ומי איכא מידי דבשעת שחיטה בן שנה בשעת הולכה וזריקה בן שתים אמר רבא כו׳ ויש לדקדק מדוע נקט הגמרא הולכה וזריקה ולא קבלה. וחשבתי לתרץ ששחיטה וקבלה הם בזמן אחד ממש (וכעין מש״כ התוספות במעילה ב. ד״ה שחטן בסו״ד וז״ל ולהכי שביק קבלה גבי לילה ונקט זריקה משום דאי אפשר לצמצם שתהא שחיטה ממש בסוף הלילה והק...
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 09, 2018 7:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: חליצה
תגובות: 7
צפיות: 240

Re: חליצה

יש הוה אמינא בגמרא שהחולץ דומה להמייבם וכמו שציינתי לעיל
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 09, 2018 1:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

כה. רש״י ד״ה דהואיל - כולה שמעתי׳ במנחות. ויש לעיין מה רוצה רש״י בזה. ועוד יש להסתפק אם הכוונה שכולה שמעתתא במנחות או כולה שמעתי במנחות. ועיין רש״י ב: ד״ה ונדבה- בסו״ד - (מפי השמועה במנחות עד כאן) וגם שם צריך עיון בכוונת רש״י. ועוד יש להעיר מדוע דברי רש״י בסוגריים ומה כוונתו במש״כ ״עד כאן״ ועיין רש...
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 09, 2018 1:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח. ועיין במראה מקומות שציינתי.
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 09, 2018 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: להלן לשון לעיל
תגובות: 8
צפיות: 634

Re: להלן לשון לעיל

אגב, הלש' לקמיה משמש גם בב' משמעויות בד' הראש', כשמביאים גמרא לקמן אומרים מפרש לקמיה , ואילו כשמביאים פסוק המוקדם לפסוק שעוסקים בו, אומרים לקמיה כתיב . כנראה שלגבי גמ' מאוחרת (שכביכול עדיין לא נאמרה ונלמדה) מתאים לומר שזה לפנינו, ואילו בפסוקים הכתובים, אדרבה מה שנכתב לעיל הוא הקמא. רש״י זבחים כד: ד...
על ידי שמואל דוד
ד' מאי 09, 2018 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקמיה-לקמן
תגובות: 5
צפיות: 466

Re: לקמיה-לקמן

קו ירוק כתב:בפשוטו, 'לקמיה' = לפניו, זה בהמשך לענין המדובר (כאשר הענין הוא צד שני).
לקמן = לפנינו, זה בהמשך דברינו.

זבחים כד: רש״י ד״ה נדרש - ולא אולקח דכתיב לקמיה כו׳
והכוונה לעיל
ועיין viewtopic.php?t=24518#p253328
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 11:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נקיטינן
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: נקיטינן

עושה חדשות כתב:ע"ע הג' רצ"ה ברלין מכות יא:

יישר כח. ועיין מהרצ״ח נזיר דף נא ואגב עיין בשיח יצחק מכות יא:
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8890
צפיות: 511842

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

מתורתן של ראשונים גיטין דף נט


תודה רבה
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8890
צפיות: 511842

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
בארות המים.pdf

קול תורה - כ.pdf

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 6:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קדושין ה' ע"א "אלא הכי פריך"
תגובות: 6
צפיות: 142

Re: קדושין ה' ע"א "אלא הכי פריך"

עיין תוספות רי״ד
וע״ע בפמ״ג בהקדמה לאו״ח אות ס
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 11:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נקיטינן
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: נקיטינן

בבלי77 כתב:
וברוב המקומות בש"ס אביי הוא שנוקט לשון נקטינן ועי' תוספות כתובות ב' ב' ודו"ק.

עיין בספר מקורי הרמב״ם (רש״ש) בסוף הספר
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 11:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נקיטינן
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: נקיטינן

ביקורת תהיה כתב:המבטא הנכון הוא 'נְקִיטִינַן', וכ"ה תמיד בדפוס וינציה בשתי יודין; השמטת היוד הראשונה בדפוסים אחרים – שלא כדין היא.

בספר הלכתא רבתא לשבתא ראיתי שמחלק בין נקיטינן לנקטינן ולא הבנתי כוונתו. גם מה שציין לביצה יד לא הבנתי כוונתו.
8651EACD-77FB-486A-8E2B-C9AF0BAE282F.jpeg
8651EACD-77FB-486A-8E2B-C9AF0BAE282F.jpeg (86.43 KiB) נצפה 246 פעמים
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: חליצה
תגובות: 7
צפיות: 240

Re: חליצה

יבמות מ. מתני' והחולץ ליבמתו הרי הוא כאחד מן האחין לנחלה ואם יש שם אב נכסים של אב זהכונס את יבמתו זכה בנכסים של אחיו ר' יהודה אומר בין כך ובין כך אם יש שם אב נכסים של אב גמ' פשיטא סד"א חליצה במקום יבום קיימא ונשקול כולהו נכסי קמ"ל אי הכי הרי הוא כאחד מן האחים אינו אלא כאחד מן האחים מיבעי ל...
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 5:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נקיטינן
תגובות: 9
צפיות: 301

Re: נקיטינן

יישר כח גדול!

ועיין בספר פריו בעתו עמ"ס עירובין ה. ותמצא נחת
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 5:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: רמב״ם פרק ו גירושין הלכה כג
תגובות: 4
צפיות: 135

Re: רמב״ם פרק ו גירושין הלכה כג

ייש"כ לכולם.
על ידי שמואל דוד
ג' מאי 08, 2018 4:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 181
צפיות: 3587

Re: מה רב טוב הצפון בנקוד

תוס' דף ח ריש ע"ב בסוף הדיבור: אע"ג דלעיל לא קאי, עיקר פירכא סמיך אותו מי גמירי מהדדי. המלה 'אותו' אין לה שחר, והיא תקועה כאבן נגף בדברי התוספות. ואמנם המפרשים סיקלו את המסלה וסילקו את המלה מדברי התוספות, כמצוין בגליון. עד שבא רש"ש וניקד את המלה, ראו והשתאו: אע"ג דִּלְעֵיל לָא ק...

עבור לחיפוש מתקדם