מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 5142 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 11:17 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תענית עד חצות
תגובות: 12
צפיות: 96

Re: תענית עד חצות

יישר כח לכולם.
אני שואל אם יש איזה מקור בספרי הלכה שמי שאינו יכול להתענות כל היום (כגון שלא מרגיש טוב וכדומה) עדיין יש ענין להתענות עד חצות.
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 11:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'כל העדה' ללא יוצא מן הכלל?
תגובות: 12
צפיות: 316

Re: 'כל העדה' ללא יוצא מן הכלל?

מהרש״א סנהדרין פב: ה' שמות יש לו זמרי כו' דלא מסתברא לומר שנשא שמעון כנענית שהרחיקו אבותיו ודבר שעתידה תורה ליאסר ודרשו נמי שלומיאל וגו' שהוא היה נשיא שבט שמעון ובמעשה זמרי נמי כתיב נשיא בית אב לשמעוני ואע"ג דה' בתי אבות היו לשמעון וכל אחד מהם היה נשיא למדו לומר שהוא היה ג"כ נשיא השבט כדאמ...
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 667
צפיות: 96854

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

ביוהכ״פ יש ענין להרגיש הצום (עכ״פ לשיטת רש״י במסכת שבת). ועיין משנה ברורה סימן תקנ: וכל אלו הימים כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות שבזכרון הדברים אלו נשוב להטיב כמו ש...
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 10:18 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תענית עד חצות
תגובות: 12
צפיות: 96

Re: תענית עד חצות

קבלתי באישי לעיין בספר תשובות והנהגות חלק ה סימן רלב וז״ל ולענ"ד נראה שאם מתענה עד רבע שעה אחרי חצות שאז יש שם תענית שעות עלה, א"צ לצום למחר (אבל אם יתענה עד חצות לבד אין שם תענית שעות עלה, דרש"י מפרש בתענית (כה ב) שחצות היא זמן אכילה וכשצם מחצות ואילך נקרא צום, אבל אם סועד מיד בחצות ...
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 10:05 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תענית עד חצות
תגובות: 12
צפיות: 96

Re: תענית עד חצות

לא בדיוק "בפוסקים", אבל עיין "אגרת התשובה" שבתניא פרק שלישי. ומכל מקום, כל בעל נפש החפץ קרבת ה' לתקן נפשו להשיבה אל ה' בתשובה מעולה מן המובחר, יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו מספר הצומות לכל עוון ועוון מעוונות החמורים שחייבין עליהם מיתה על כל פנים כו׳ ולתשלום...
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 9:39 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תענית עד חצות
תגובות: 12
צפיות: 96

Re: תענית עד חצות

יישר כח! הירושלמי הוא בנדרים פרק ח: רבי אחא רבי אבהו בשם ר' יוסי בן חנינה אסור לאדם להתענות עד שש שעות בשבת. אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן היו מתענין וירדו להן גשמים קודם חצות לא ישלימו. עד כדון צפרא הוא. אחר חצות ישלימו שכבר עבר רובו של יום בקדושה. אני מחפש מראה מקום בפוסקים שיש ענין להתענות עד חצות ...
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 5:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים במאי זכיין - ביאור שאלת הגמרא
תגובות: 3
צפיות: 55

Re: נשים במאי זכיין - ביאור שאלת הגמרא

ונראה לי ששאלת רב לרבי חייא בנויה על הדרשה שהובאה קודם. וכוונתו בשאלה היא: מה היא הזכות שיש לנשים שאין לאנשים? אין כאן שאלה על זכות מסויימת שלכאורה חסרה לנשים אלא מה הזכות המיוחדת שיש לנשים שבגללה גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה יותר מהאנשים. ועל כך עונה הגמרא שיש שני דברים שאינם שייכים לגברים כלל (...
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 4:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כ״ד אלף מתו במגפה - י״ב אלף זוגים תלמידים
תגובות: 4
צפיות: 71

Re: כ״ד אלף מתו במגפה - י״ב אלף זוגים תלמידים

יישר כח! מה השייכות בין אלו לאלו?
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 4:44 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תענית עד חצות
תגובות: 12
צפיות: 96

תענית עד חצות

מה המקור לאלו שמתענים בתענית צבור עד חצות (כגון חלש או אשה).
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 3:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כ״ד אלף מתו במגפה - י״ב אלף זוגים תלמידים
תגובות: 4
צפיות: 71

כ״ד אלף מתו במגפה - י״ב אלף זוגים תלמידים

סוף פרשת בלק: וַיִּהְי֕וּ הַמֵּתִ֖ים בַּמַּגֵּפָ֑ה אַרְבָּעָ֥ה וְעֶשְׂרִ֖ים אָֽלֶף:
האם יש איזה שייכות בין מיתת אלו למיתת כ״ד אלף תלמידי רע״ק.
על ידי שמואל דוד
ה' יולי 09, 2020 12:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10439

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

שמואל דוד כתב:קכד.

רש״י ד״ה מדוכה רבי נחמיה היא - דאמר בעירובין (דף לה.) אפילו טלית ואפי' תרווד אין ניטלין אלא לצורך תשמיש המיוחד

צ״ע מדוע ממרחק תביא לחמו ולא ציין להגמרא בשבת קמו.

ש״ס דפוס פראג:
62ED3999-5F11-4583-86AD-A5CE20FA51A6.jpeg
62ED3999-5F11-4583-86AD-A5CE20FA51A6.jpeg (458.89 KiB) נצפה 23 פעמים
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 08, 2020 10:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 502
צפיות: 205164

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

עדיאל ברויאר כתב:יש כ7-6 כתבי יד שלמים (ועוד קטעים רבים) מיעוטם נמצא באוצר בסריקה שחור לבן

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 08, 2020 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 661
צפיות: 102486

ליקוטי חבר בן חיים

האם יש מהדורה חדשה לספר הנ״ל?
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 08, 2020 7:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ק קי"ז ע"א רש"י ד"ה נשא ונתן ביד
תגובות: 2
צפיות: 43

Re: ב"ק קי"ז ע"א רש"י ד"ה נשא ונתן ביד

ספר המפתח (שנו״ס):
D308D7C8-C2B4-42A2-9E4F-C09046EF9F40.jpeg
D308D7C8-C2B4-42A2-9E4F-C09046EF9F40.jpeg (41.99 KiB) נצפה 16 פעמים
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 08, 2020 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1601
צפיות: 291686

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

אותה אבקש כתב:
מן השורה כתב:למי יש כתובת אימייל להג"ר ירוחם אולשין שליט"א מלייקווד, או של בנו הרב ישראל שרגא?
אפשר גם באישי

אולי אי מי יודע איך ניתן ליצור קשר עם הגאון הנ"ל שליט"א.

‭(732) 364-6427‬
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 08, 2020 6:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10439

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

בתוספות לעיל לו. ציין להגמרא בשבת ולא בעירובין. וע״ש ברש״י.
והנה עוד הערה קטנה יש להעיר מדוע ברד״ה מדוכה הקדים טלית לתרווד ובד״ה א״ל רבא הקדים תרווד לטלית ועיין לקמן קמו. ובספר דק״ס שהביא שנו״ס. ולכאורה יש נפ״מ בהסדר כדי לפרש בדרך לא זו אף זו (עיין בספר חדש האביב (פאפו) לקמן קמו.)
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 08, 2020 6:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10439

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קכד.

רש״י ד״ה מדוכה רבי נחמיה היא - דאמר בעירובין (דף לה.) אפילו טלית ואפי' תרווד אין ניטלין אלא לצורך תשמיש המיוחד

צ״ע מדוע ממרחק תביא לחמו ולא ציין להגמרא בשבת קמו.
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 08, 2020 1:46 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך ש"מצוה" היא לא חובה?
תגובות: 8
צפיות: 73

Re: מה המקור לכך ש"מצוה" היא לא חובה?

yankev כתב:
שמואל דוד כתב:עיין חולין קה.

הכוונה לזה?
מים ראשונים מצוה מאי מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים
משמע חובה מיהו איכא.

כן. וע״ש ברש״י.
על ידי שמואל דוד
ד' יולי 08, 2020 12:02 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך ש"מצוה" היא לא חובה?
תגובות: 8
צפיות: 73

Re: מה המקור לכך ש"מצוה" היא לא חובה?

עיין חולין קה.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 11:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לימוד נושאים מסובכים בשבת
תגובות: 7
צפיות: 116

Re: לימוד נושאים מסובכים בשבת

יעבץ בסדורו וכתב שכן כוונת הגמרא בשבת קיט: מהדר אזוזי זוזי דרבנן א"ל במטותא מינייכו לא תחללוניה
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 8:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר''מ במז''ל - ללשונו של הר''ן
תגובות: 12
צפיות: 219

Re: הר''מ במז''ל - ללשונו של הר''ן

עדיאל ברויאר כתב:קצת על הכינוי רמ במזל כתב לאחרונה אברהם פרנקל בהמעין במאמרו על המצבה של ר' ברוך אבי מהר"מ (גם אני התייחסתי לצורת הכינוי הזאת במאמר על ר' ישמעאל בן חכמון).
מכל מקום, לא נשמע לי שיש חילוק בין שתי הצורות הנ"ל.

אפשר קישור למאמרים הנ״ל?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 7:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר''מ במז''ל - ללשונו של הר''ן
תגובות: 12
צפיות: 219

Re: הר''מ במז''ל - ללשונו של הר''ן

גם בתשובות הרשב״א ובריטב״א על הש״ס מצינו לשון ׳הר״מ במז״ל׳ וכנראה שאי אפשר לדייק בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 4:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללים בגליון הש"ס לרעק"א
תגובות: 35
צפיות: 3793

Re: כללים בגליון הש"ס לרעק"א

ומה עם הפנים מאירות, גליוני הש״ס, ובית שאול?
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 2:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללים בגליון הש"ס לרעק"א
תגובות: 35
צפיות: 3793

Re: גליון הש"ס לרעק"א שבת קיב:

002 כתב:
שמואל דוד כתב:בשבוע שעבר למדנו הגמרא בשבת קיב: רבי שנית לנו סנדל ע״ש והתמיה עדיין במקומה עומדת שמצינו בכמה אחרונים שהעירו בעצמם כקושיית התוספות. הגליון הש״ס, הפנים מאירות, הבית שאול, והגליוני הש״ס. האם יש למישהו ביאור המתקבל על הדעת?

כבר עמד בזה הרש"ש שם.

אני מחפש ישוב לזה.
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 4:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10439

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קכב.

רש״י ד״ה אם רוב ישראל אסור - והא הכא דהוי דומיא דמכירו הואיל ורובא נינהו אסיק דעתיה להדליק אף בשבילם וקתני אסור

לא הבנתי כוונת רש״י כאן, האם כוונתו שהקושיא לאביי או לרבא? העיקר חסר מן הספר...
על ידי שמואל דוד
ג' יולי 07, 2020 4:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 155

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

קכב. אם רוב ישראל ימתין בכדי שיחמו חמין לכאורה הול״ל בכדי שיחמו, ומה הכוונה כדי שיחמו חמין . וראיתי בשו״ע סימן שכו - יג ׳עד כדי שיוחם ׳ וכתב עליו המשנה ברורה ׳ר״ל כדי שיוחמו חמין׳ ובשער הציון: ומשמע דלא בעינן שיוחם המרחץ בשלימות. וכנראה שהרגיש המשנה ברורה בשאלתי. אולם לא הבנתי מדוע הלשון יחמו חמין ...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 10:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 155

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

יישר כח!
עי׳ יבמות קיד. ת"ש עובד כוכבים שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליהם קטן הבא לכבות אומרים לו אל תכבה ששביתתו עליהם
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 10:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 237
צפיות: 10439

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

קכא:

רש״י ד״ה ואותן חסידים - השונאין אותו על כך אין רוח חכמים עריבה עמהם להיות נוחה ומיושבת במה שרואין במדת חסידים הללו דשפיר עביד דאי לא מזיקין השתא סופן להזיק בשעת כעסן

לכאורה קשה, הרי לשון הגמרא הוא ״אין רוח חסידים נוחה הימנו״ ומדוע נקט רש״י שהם שונאים אותו.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 9:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור ההבדל בין ויאמר ה' ל-- לבין ויאמר ה' אל --
תגובות: 10
צפיות: 112

Re: ביאור ההבדל בין 'ויאמר ל' ובין 'ויאמר אל'

מהו ההבדל בין ויאמר ה' אל פלוני, לבין ויאמר ה' לפלוני? מן הרשום במחברתי: אין כל הבדל משמעות בין הצירוף 'אמר ל' לצירוף 'אמר אל'; כשם שאין כל הבדל משמעות בין הצירוף 'קרא ל' ('ויקרא למשה') לצירוף 'קרא אל' ('ויקרא אל משה'), ובין הצירוף 'שמע ל' ('תשמעו לי') לצירוף 'שמע אל' ('תשמעו אלי') וכיוצא בהם. המחב...
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 9:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק כל כתבי
תגובות: 6
צפיות: 155

Re: מסכת שבת - פרק כל כתבי

קכא.

נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה כו׳ אבל קטן שבא לכבות אין שומעין לו כו׳

מדוע לא קתני סיפא ״אומרים לו אל תכבה״ דומיא דרישא, וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה
תגובות: 7
צפיות: 269

Re: הגהות יעב״ץ - עשר בני קטורה

הבנתי, אבל אולי נקט האמת שהיו עשר בני קטורה.
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 6:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור ההבדל בין ויאמר ה' ל-- לבין ויאמר ה' אל --
תגובות: 10
צפיות: 112

Re: ביאור ההבדל בין ויאמר ה' ל-- לבין ויאמר ה' אל --

0B73B2D0-CC26-4568-A988-33124D6AF8AF.png
0B73B2D0-CC26-4568-A988-33124D6AF8AF.png (46.92 KiB) נצפה 90 פעמים
על ידי שמואל דוד
ב' יולי 06, 2020 4:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הנוגע במת לכל נפש אדם - כל הנוגע במת בנפש האדם
תגובות: 2
צפיות: 122

Re: הנוגע במת לכל נפש אדם - כל הנוגע במת בנפש האדם

יישר כח!
וע״ע אילת השחר פרשת חקת:
75F4518A-B5B3-4B6B-9407-56974E93F401.jpeg
75F4518A-B5B3-4B6B-9407-56974E93F401.jpeg (52.32 KiB) נצפה 41 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם