החיפוש הניב 3218 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 22, 2018 6:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9395
צפיות: 654168

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,


אורך השולחן (אונאה)עמוד 237-238 מדפי האוצר


תודה!
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 22, 2018 1:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ע. מתני' החיטין והשעורין והכוסמין והשיבולת שועל והשיפון כו' גמ' תנא כוסמין מין חיטים שיבולת שועל ושיפון מין שעורין כוסמין גולבא שיפון דישרא שיבולת שועל שבולי תעלא צ"ע מדוע פירש הגמרא שיפון קודם לשיבולת שועל, דלא כסידרא דמתניתין וברייתא. ועיין מתני' פסחים דף לה ובדק"ס שם. וע"ע בגמרא ו...
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 21, 2018 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 46
צפיות: 469

Re: נטילת ידים לפני תפילה

כדכד כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור למי שלימד זכות על הני דלא נוטלים ידיהם קודם מנחה ומעריב?

שהם לא סברו כהרמב"ם אלא כהרא"ש שיש ליטל רק ידים מלוכלכות או כהרשב"א שיש נליטול רק בבקר משום התקדשות לעבודת היום ולא לכל תפלה

יישר כח.
איפה נמצא הרא״ש והרשב״א.
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 21, 2018 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדרש תנחומא נח - רבי עקיבא סתר משנתו
תגובות: 2
צפיות: 53

Re: מדרש תנחומא נח - רבי עקיבא סתר משנתו

עיין תנחומא מהדורת בובר
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 21, 2018 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1091
צפיות: 119959

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

אשמח באימייל של רב דוד יואל וייס שליט״א בעמח״ס מגדים חדשים
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 21, 2018 6:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סט. בעי רמי בר חמא שתי הלחם הנצה שריא או חנטה שרייה מאי הנצה ומאי חנטה אילימא הנצה דפירא וחנטה דפירא השתא השרשה שריא הנצה וחנטה מיבעיא אלא הנצה דעלה וחנטה דעלה מי הוי כי השרשה או לא תיקו עיין רש"י וז"ל אלא הנצה וחנטה דעלה - מי הוי הנצה דעלה בפירות האילן כהשרשה דתבואה או לא וכוונתו בזה לאפ...
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 21, 2018 5:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9395
צפיות: 654168

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יישר כח גדול !!

בבקשה,

1. בארות המים מנחות דף סד-סט (מכון ירושלים)
2. יד אליהו עמ"ס מנחות דף סד-סט (מוסד הרב קוק)

תודה!
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 21, 2018 3:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9395
צפיות: 654168

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יישר כח!

בבקשה,

גידולי הקדש (רבינוביץ) מנחות דף מה. ודף סג-סז

תודה מראש!
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 21, 2018 3:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סח:

לכאורה תמוה מדוע נענש יהודה בר נחמיה?

ועיין במנחת יהודה (אפשטיין)

וע״ע אורחות יושר למרן הגר״ח קניבסקי שליט״א

3273F8BA-BC6F-4D18-8509-DE3D269B5770.jpeg
3273F8BA-BC6F-4D18-8509-DE3D269B5770.jpeg (341.77 KiB) נצפה 135 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 19, 2018 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9395
צפיות: 654168

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,

חידושי הגרז"ר - ב / בנגיס, זליג ראובן בן צבי הירש

עמוד 204-207 מדפי האוצר

מכון ירושלים
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 19, 2018 3:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9395
צפיות: 654168

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,
1. מנחת זאב (שיק) עמ״ס מנחות

2. בנין יחזקאל ח"ב (לפתיחה כוללת לפמ"ג ח"ד אות ד) מי באר אות ג

תודה.

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 19, 2018 3:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

עדיין צ״ע מדוע הדגיש זה.
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 19, 2018 7:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2311

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

הדיוק בלשון הרמב"ם הוא ברור, כמו שש שעות. כמו כן מדובר בשעות זמניות, בחורף זה פחות משש שעות שלנו. בעבר לא היו שעונים, האם מאן דהו חושב שהיו יכולים בזמנם לחשב שש שעות מדוייקות? אגב אכתוב את מה שחשבתי בדרך הלצה, שהרי מקור ענין "שש שעות" הוא בראשונים שפירשו כך את הגמרא שצריך להמתין בין ...
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 19, 2018 5:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 37
צפיות: 2531

Re: כל העולם כולו

היום ראיתי ביאור נפלא ברוח חיים פרק ו על המשנה כל העוסק בתורה לשמה כו׳ ״כל העולם כולו״ כדאי הוא לו.
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 19, 2018 3:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9395
צפיות: 654168

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

חידושי הגרז"ר - ב / בנגיס, זליג ראובן בן צבי הירש

עמוד 204-207 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 19, 2018 2:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סח. רב ושמואל דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים עומר מתיר בזמן שאין בית המקדש קיים האיר מזרח מתיר מאי טעמא ״תרי קראי כתיבי״ ״כתיב עד (יום) הביאכם״ ״וכתיב עד עצם היום הזה״ הא כיצד כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים עיין ויקרא פרק כג פסוק יד וְלֶחֶם וְקָלִי וְכַרְמֶל לֹא תֹאכְלוּ,...
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 19, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 46
צפיות: 469

Re: נטילת ידים לפני תפילה

האם יש מקור למי שלימד זכות על הני דלא נוטלים ידיהם קודם מנחה ומעריב?
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 10:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

אולם רבי יוסי סבר כר״ש (ובגמרא שלנו הובאו ביחד) וא״כ מדוע ראה רש״י צורך להדגיש רבי שמעון דוקא.
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 10:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כבר ראיתי הגמרא ורש״י בקידושין. אולם אין זה מיישב שאלתי.
אם לא שנדחוק שמבואר מן הגמרא בקידושין ששיטת ר״ש עיקר דאל״כ מדוע הקשה הגמרא מרבי שמעון דוקא ולא מרבי יוסי.
וע״ע בלשון רבינו גרשום ופסקי הרי״ד.
גם כדאי לבדוק בכת״י (אין לי)
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9395
צפיות: 654168

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
1. מנחת זאב (שיק) עמ״ס מנחות

2. בנין יחזקאל ח"ב (לפתיחה כוללת לפמ"ג ח"ד אות ד) מי באר אות ג

תודה.
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונקבה בגימטריא קללה?
תגובות: 6
צפיות: 162

Re: ונקבה בגימטריא קללה?

עיין מש״כ איש ספר לעיל.
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 60
צפיות: 5906

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

מיני ומינך כתב:שים לב לעוד שינויים שם

איזה שינויים?
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונקבה בגימטריא קללה?
תגובות: 6
צפיות: 162

Re: ונקבה בגימטריא קללה?

אישצפת כתב:שמא כוונתו למילה- נזק. שהוא עצמו קללה?.

כ״כ הרא״ש. הו״ד לעיל.
ובפשטות י״ל שהכוונה עם הכולל.
ועיין בעה״ט - עטרות אד״ר מש״כ בזה.
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 6:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 60
צפיות: 5906

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

רש"י מנחות סח. חדש בדיל מיניה - שהרי לא אכל חדש כל השנה חמץ לא בדיל מיניה - ״כל השנה שהרי אכלו עד הנה״ הלכך אתי למיכליה לכאורה הלשון מגומגם והכי הול״ל ״שהרי כל השנה אכלו עד הנה״ וצ"ע שלא ראיתי מי שהעיר בזה! שוב אחר העיון מצאתי דכ״ה בכת״י. ונהניתי. Screenshot 2018-10-17 at 11.33.32 PM.png
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 5:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2311

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

זאב ערבות כתב:
שמואל דוד כתב:מה הספק? בשו"ע כתב שש שעות.

נכון, אך הרבה נוהגים לא להמתין שש שעות שלמות ורציתי לדעת כיצד הוא פוסק בענין!

הבנתי. וכ"ה דעת אביו הגרמ"פ ז"ל?
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 5:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סו,ב תנאי היא דתניא תורמין משל ישראל על של ישראל ומשל עובדי כוכבים על של עובדי כוכבים ומשל כותיים על של כותיים ומשל כל על של כל דברי ר"מ ור' יהודה "רבי יוסי ור"ש" אומרים תורמין משל ישראל על של ישראל ומשל עובדי כוכבים על של כותיים ומשל כותיים על של עובדי כוכבים אבל לא משל ישראל ע...
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 2:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2311

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

מה הספק? בשו"ע כתב שש שעות.
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 2:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2311

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

זאב ערבות כתב:
שבענו מטובך כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש מקור בחת״ס שסגי להמתין 5.5 שעות ?

[b]חמש שעות ושליש[/b] - מנהגי רבותינו והליכותיהם - החת"ס, מהדורא שניה, פרק כו אות עו (עמ' רסח).

וכך בקרוב ענה הרה"ג דוד פיינשטיין שליט"א לשאלתי בנדון חמש שעות ורבע.

מה היתה השאלה?
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 2:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2311

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

אין לי מהדורא קמא
Screenshot 2018-10-17 at 7.03.46 PM.png
הערות חולין מהדורה חדשה
Screenshot 2018-10-17 at 7.03.46 PM.png (44.73 KiB) נצפה 148 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 18, 2018 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 46
צפיות: 469

נטילת ידים לפני תפילה

האם יש לימוד זכות על אותם שאינם נוטלים ידיהם לפני התפלה?
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 17, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2311

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:שמעתי שהחת״ס אמר שלאחר שינה אפשר לאכול חלב אף אם לא המתין שש שעות.

אשמח במקור לזה.

הכותב הוא הגאון ר' יצחק וייס אב"ד ווערבוי בעל מחבר ספרי שיח יצחק

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 17, 2018 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2311

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

שמעתי בשם מרן הגריש"א דאחר שינת קבע יכול לאכול חלב אף אם לא עברו שש שעות. כ"כ בשו"ת קב ונקי לחתנו הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א (ח"ב סי' רמ"ט) וז"ל מו"ח הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר לי, שאפשר לסמוך על הפוסקים שהורו, שאם אכל בשר, ולאחר מכן ישן שינם קב...
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 17, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2311

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

שמעתי שהחת״ס אמר שלאחר שינה אפשר לאכול חלב אף אם לא המתין שש שעות.

אשמח במקור לזה.
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 17, 2018 5:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סו,ב כרמל רך ומל וכן הוא אומר ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלהים לחם ביכורים ועשרים לחם שעורים וכרמל בצקל"ונו ויאמר תן לעם ויאכלו בא ויצק לנו ואכלנו ונוה היה ואומר נתעל"סה באהבים נשא ונתן ונעלה ונשמח ונתחטא באהבים ואומר כנף רננים נע"לסה נושא עולה ונתחטא ואומר כי יר"ט הדרך לנגדי...
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 17, 2018 5:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סו, א

רש"י ד"ה נותנין אותו באבוב- כלי של נחשת "וזה שמו "

יש לדייק מה בעי רש"י בזה?
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 17, 2018 3:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך
תגובות: 15
צפיות: 468

Re: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך

ביקורת תהיה כתב:ומפסוק לפסוק:
'כָּל הַחַיָּה אֲשֶׁר אִתְּךָ מִכָּל בָּשָׂר בָּעוֹף וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ הוֹצֵא אִתָּךְ' – אם אינם רוצים לצאת, הוציאם אתה.
אתמהא, מאיזו סיבה עשויים בעלי החיים לרצות להישאר בתיבה?

נח טיפלה בהם היטב
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 16, 2018 5:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפ׳ כל הבשר
תגובות: 16
צפיות: 1518

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

קח: תוספות ד״ה גדי אסרה תורה ולא חלב. והא דנקט כזית בשר בתוך יורה גדולה משום דאם נפל לתוך חלב ״מועט״ היה נחשב הכל כגדי משום ״שמנונית״ הבשר המעורב בחלב ולא נתבטל צ״ע בכוונת התוספות. וראיתי בראש יוסף שכוונת התוספות לטעם. אולם א״כ צ״ע לשון התוספות ״מועט״ [דתלוי בשישים] ועוד קשה מדוע כתוב ״שמנונית״ ולא...
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 16, 2018 5:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1091
צפיות: 119959

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

בבקשה,
אימייל של רב שמואל ישעיה יפה שליט״א לייקווד
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 16, 2018 3:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

אגב בירושלמי שקלים פרק ה איתא גירסא אחרת זיבתי = זאב יאכל בנה כו' ע"ש
ועיין פירוש יפה מראה שם
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 16, 2018 3:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 268
צפיות: 14804

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מרדכי הבין שהכוונה לסכנה וזה חידוש

עבור לחיפוש מתקדם