החיפוש הניב 3516 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 17, 2018 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 552
צפיות: 72561

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הרבה = ג׳, או אפילו ב׳ ?
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 16, 2018 11:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טז:

ה׳ דברים בקרומית של קנה אין שוחטין ואין מלין ואין מחתכים בשר כו׳

לכאורה נקט שחיטה תחילה משום שאינו מטעם סכנה ואח״כ מילה וכו׳ שטעמם משום סכנה.

אולם עיין רש״י ד״ה ה׳ דברים - ואיכא סכנתא במילה כו׳ וגבי שחיטה כו׳ וצ״ע מדוע שינה מסידרא דגמרא.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 16, 2018 11:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טז:

רש״י ד״ה רב פפא אמר - לא תוקמה בשינויא דחיקא כו׳ ובהמה דקתני לאו דוקא.

לכאורה גם זה שינויא דחיקא. ועיין ר״ן. וצ״ע בזה.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 16, 2018 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

ראש יוסף המבואר שבת מד. (דפוס עוז והדר)
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 16, 2018 7:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לחילוף רבא-רבה בחולין עו: ונדה סה:
תגובות: 4
צפיות: 64

Re: לחילוף רבא-רבה בחולין עו: ונדה סה:

כדאי לעיין בדפוס דירנפורט ולראות אם יש הוספה בהגהת הגרי״ב ז״ל.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 16, 2018 5:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין מרגליות הים ועבודת דוד סנהדרין עו: וצע״ע בזה. ולאחר העיון נראה, כי יתכן שרש"י בפירוש התלמוד נקט כי 'שַׁנֵּק' שבלשון התרגום מובנו חָנַק, ועל פי הבנה זו השתמש ב'ניעור' במובן של חניקה. אך בפירוש החומש ברור שלא הבין כך, שז"ל בפרשת בשלח: 'וַיְנַעֵר – וְשַׁנֵּק, וְהוּא לְשׁוֹן טֵרוּף בְּלָ...
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 16, 2018 1:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו: רש"י ד"ה שהיה לו חולה - מע"ש דכיון דשוגג הוא כדאוקמינן וליכא איסור שבת איסור מוקצה נמי ליכא דעומדת לשחיטה היתה בין השמשות ואפילו בשבת משום דחולי דפיקוח נפש דוחה את השבת לכאורה צ"ע בכוונת רש"י שכתב ששוגג הוא. הרי כיון שיש פיקוח נפש ליכא עבירה כלל. ועיין רש"י ד"...
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 16, 2018 1:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:
שמואל דוד כתב:
רש״י בפרשת בשלח כתב ״לשון טרוף״.

מכל מלמדי השכלתי. ו'דקדוק חברים' אחד מקניני התורה הוא.

A89723AC-DB78-494D-8571-C9BBDCA01747.jpeg
A89723AC-DB78-494D-8571-C9BBDCA01747.jpeg (294.85 KiB) נצפה 55 פעמים


587DCAA7-B552-43EE-8FC3-C764DA01BB6C.jpeg
587DCAA7-B552-43EE-8FC3-C764DA01BB6C.jpeg (135.46 KiB) נצפה 37 פעמים


ועיין מרגליות הים ועבודת דוד סנהדרין עו:
וצע״ע בזה.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 16, 2018 1:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נהר שלום כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

עטרת שמואל סנהדרין מכות עמוד 88 מדפי האוצר

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

עטרת שמואל סנהדרין מכות עמוד 88 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 4:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים עמ״ס חולין
תגובות: 2
צפיות: 59

Re: ספרים עמ״ס חולין

יישר כח.

כוונתי לספר שהביא מראי מקומות על כל דף ודף בגפ״ת
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 8:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גמח כתב:בבקשה

תודה רבה!!
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 7:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה

תורת ה׳ (פנחס בן כמימס) עמ״ס חולין.

תודה מראש!
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 6:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילה
תגובות: 4
צפיות: 123

Re: ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילה

יישר כח.

ועיין אמרי ישראל מש״כ בזה.
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 6:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים עמ״ס חולין
תגובות: 2
צפיות: 59

ספרים עמ״ס חולין

יש הרבה ספרים נפלאים עמ״ס חולין.

ראש יוסף
תפארת יעקב כו׳ כו׳

האם יש ספר מראי מקומות עמ״ס חולין דוגמת ״איזהו מקומן״
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 6:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:
שמואל דוד כתב:טו:
מתני׳ הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין רש״י ד״ה הכל שוחטין ובכל שוחטין - כולה מפרש בגמרא.
ויש להעיר מדוע דילג רש״י על ״ולעולם שוחטין״ וצ״ע.

בגמרא נראה שחיברו בין הכל שוחטין ולעולם שוחטין בענין אחד

יישר כח. שו״ר שבשיטה מקובצת העיר בזה ע״ש
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 2:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:
שמואל דוד כתב:רש״י ד״ה דאשקיל - שהפנה המים לעבור עליו ״וניערוהו״.

'וְנִעֲרוּהוּ' – וַחֲנָקוּהוּ, כדמתרגמינן 'וְנִעֵר פַּרְעֹה' – 'וְשַׁנֵּק פַּרְעֹה'.

רש״י בפרשת בשלח כתב ״לשון טרוף״
האם כוונת כבודו שליט״א ששנק = חנק??

אגב: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=3409#p46569
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 2:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:מדוע אי אפשר להמשיך באותו דרך, הא אפילו מזיד פירושו שבמזיד לא שחטו בערב שבת

ומה הכוונה בשוגג
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 1:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:אולי כשיש חולה מערב שבת, אז נכון שמותר לשחוט בשבילו אבל זה "שוגג" כי היה להם לכתחילה לשחוט בערב שבת, ונחלה בשבת עצמה אז כל מה שעושים אינו שוגג כלל כי פיקוח נפש דוחה

יישר כח וצ״ע בזה דמרש״י ד״ה מ״ט דרבי יהודה משמע לא כן.
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 12:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טז.

רש״י ד״ה דאשקיל - שהפנה המים לעבור עליו ״וניערוהו״
משמע שמת ע״י הניעור.
ועיין רש״י ד״ה בכח ראשון - באו המים לפיו.
משמע שמת ע״י הטביעה. וצריך ישוב.
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 12:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טז.

רש״י ד״ה דכפתיה - קשרו
ועיין רש״י סנהדרין עז:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 48#p405847
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 14, 2018 12:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו:

מתני׳ הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין
רש״י ד״ה הכל שוחטין ובכל שוחטין - כולה מפרש בגמרא.
ויש להעיר מדוע דילג רש״י על ״ולעולם שוחטין״ וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 13, 2018 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גמח כתב:בבקשה

אלפי תודות
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 13, 2018 9:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו: רש"י ד"ה שהיה לו חולה - מע"ש דכיון דשוגג הוא כדאוקמינן וליכא איסור שבת איסור מוקצה נמי ליכא דעומדת לשחיטה היתה בין השמשות ואפילו בשבת משום דחולי דפיקוח נפש דוחה את השבת לכאורה צ"ע בכוונת רש"י שכתב ששוגג הוא. הרי כיון שיש פיקוח נפש ליכא עבירה כלל. ועיין רש"י ד"...
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 13, 2018 4:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה.

בזך לבונה סוגית הש״ס עמוד 366 מדפי האוצר

נחלת יעקב שבת ב עמוד 254-255

תודה מראש
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 13, 2018 8:44 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בורא פרי העץ וברכת האילנות
תגובות: 1
צפיות: 68

Re: בורא פרי העץ וברכת האילנות

אוהב עמו כתב:מדוע בברכת בורא פרי העץ הנוסח הוא עץ, ובברכת האילנות בנוסח הברכה מזכירים אילנות?

עיין ברכת מאיר ברכות לה.
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 13, 2018 3:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו. רש"י ד"ה כל הנרות של מתכת מטלטלים - דשל מתכות לא מאיסי אפילו ישנים כגון של נחושת וכיוצא בהן מבואר מרש"י דנחושת וכיו"ב לא מאיסי. ועיין רש"י שבת מד. ובראש יוסף שם כתב שנחושת דוקא. http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40668&st=&pgnum=181 וצ"ע שמבואר מרש&qu...
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 13, 2018 3:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

צ"ע בזה. ועיין אגלי טל מלאכת דש...
על ידי שמואל דוד
ה' דצמבר 13, 2018 2:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עיין רש"י שבת יח. ד"ה שטוענין
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 11:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יד:

רש״י ד״ה כיון דלהכי קיימי - סתם ענבים.

יש לדקדק מה כוונת רש״י בזה, הרי כבר האריך בזה בדיבור הקודם.
ועוד יש לדקדק מדוע שינה מלשון הגמרא "כיון דלסחיטה קיימי", וכתב "כיון דלהכי קיימי"
ועוד קשה מדוע השמיט זיתים.
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה.

בזך לבונה סוגית הש״ס עמוד 366 מדפי האוצר

נחלת יעקב שבת ב עמוד 254-255
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

זכרון יהושע (ויסבורד) עמןד 98-103 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 9:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:בְּדָיָה – דָּבָר שֶׁלֹּא הָיָה וְלֹא נִבְרָא. (מלון אבן שושן)

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=145
בונציה. במינכן. בוטיקן. כו' הגירסא "כבר"
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 7:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גמח כתב:בבקשה

אלפי תודות
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 3:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

רש״י ד״ה מין - ומין ישראל חמור כו׳. מה כוונת רש״י בזה? רש"י בא לתרץ קושיא שמתעוררת מתוך סוגיתנו: לעיל אמר שמואל 'יִשְׂרָאֵל מוּמָר לַעֲבוֹדָה זָרָה מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ', והכי תניא 'שְׁחִיטַת מִין - לַעֲבוֹדָה זָרָה', וקשיא לשמואל. מתרץ רש"י: מִין יִשְׂרָאֵל חָמוּר מִמּוּמָר לַ...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 3:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אמר רבי יוחנן וכבר בא חכם כו׳. אולי צ״ל שכבר א״נ כבר. לא ולא! משפט בנוסח 'כבר בא חכם' או 'שכבר בא חכם' – משפט עילג הוא. 'וכבר בא חכם' – מובנו: והוא שכבר בא חכם. כמו להלן באלו טרפות: נִשְׁתַּבְּרוּ רֹב צַלְעוֹתֶיהָ – אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וּבִצְלָעוֹת גְּדוֹלוֹת שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן מֹחַ. דוגמה לתשובה ש...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 3:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9670
צפיות: 706388

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

דמשק אליעזר - א (חולין) / אליעזר בן שמואל מאפטה

עמוד 247-249 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 12, 2018 2:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 937

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא הבנתי, א"כ הו"ל לפרש כן שם.

עבור לחיפוש מתקדם