מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4150 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
א' יוני 23, 2019 10:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מדוע העתיקו התוספות דברי רש״י בלי להוסיף כלום? ודאי שמת לב שהדבר חוזר על עצמו בתוס' רבים, בעיקר בדפים הראשונים במסכתא זו, והתיחסות לדבר כזה תמצא בדברי המהר"ץ חיות, כמדומני בתוס' הראשון במסכת ביצה, שפעמים ותוס' מביאים דברי רש"י אף בלי תוספת כלל ופעמים בלי הזכרת שמו. והוא שם כתב דבפרט במס' ...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 23, 2019 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 7
צפיות: 467

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

יישר כח לכל המגיבים
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 21, 2019 4:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד. ד:

רש״י בא״ד אין לי אלא איש שהעריך בין איש ובין אשה דכתיב (ויקרא כז) איש כי יפליא ״בערכך נפשות״ דמשמע שהאיש מעריך נפש כל שהוא

לכאורה תיבות אלו לא שייך לההוה אמינא.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 6:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: הערות ברש"י בבא קמא סה: צג:

בבה״ג גורס ״אספורן״
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 3:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:
שמואל דוד כתב:מדוע העתיקו התוספות דברי רש״י בלי להוסיף כלום?

ממש לא בדיוק, ושמתי לב לדבר מענין שרש"י אומר פרשת ערכין ותוספות פרשת שקלים

הרבה פעמים אות באות ממש. ויש פעמים שהעתיקו לשון רש״י ולא כתבו אח״כ ״לשון הקונטרוס״.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 20, 2019 2:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 6
צפיות: 318

Re: הערות והארות במסכת יומא

י. אברהם כתב:עי' הגהות וציונים של עוז והדר

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 19, 2019 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 6
צפיות: 318

Re: הערות והארות במסכת יומא

ט:

רש״י ד״ה ועליהם - אמקדש ראשון קאי.

לא הבנתי כוונתו בזה.
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 19, 2019 3:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 9
צפיות: 193

מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מדוע העתיקו התוספות דברי רש״י בלי להוסיף כלום?
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 18, 2019 4:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הגדר של זמן מופלג
תגובות: 4
צפיות: 573

Re: מה הגדר של זמן מופלג

בס"ד ג' מנח"א תשס"ז כבוד הב' שמואל דוד נ"י אחדשה"ט, במה שהביא דברי המ"ב בסי' תכ"ב ס"ק י' בא"ד בדין דאין צריך לחזור, דאם ברור שהי' בדעתו לזכור מעין המאורע בתוך התפילה ולאחר זמן מופלג נפל ספק בלבו אם זכר בתפלה או לא, אי"צ לחזור. אך כ"ז אם הספק נפל...
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 18, 2019 4:43 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גמיר - יליף
תגובות: 2
צפיות: 141

Re: גמיר - יליף

במשמר הלוי עמ״ס בכורות העיר מדוע פתח הגמרא בלשון גמר וסיים בלשון יליף
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 18, 2019 3:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6558

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סא.

רבינו גרשום ״באלו שש הלכות״ כו׳

מה השייכות למסכת בכורות?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 14, 2019 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצה במים קרים ביום טוב
תגובות: 15
צפיות: 298

Re: רחיצה במים קרים ביום טוב

לענ"ד היום מותר גם בחמין כל גופו דשוה הוא לכל נפש גם אני חשבתי כן אולם חיפשתי ולא מצאתי מי שמתיר ואדרבה מצאתי שאוסרים! בבקשה נא להתמקד לענין הנושא המדובר ולא להיגרר לנושאים אחרים !!! הנושא הוא שאלה מאוד ספציפי ! האם המנהג המוזכר בתרוה"ד מהרי"ל ומג"א סי' שכו נוגע ביום טוב או לא ?...
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 14, 2019 5:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: רחיצה במים קרים ביום טוב
תגובות: 15
צפיות: 298

Re: רחיצה במים קרים ביום טוב

ביליצר כתב:לענ"ד היום מותר גם בחמין כל גופו דשוה הוא לכל נפש

גם אני חשבתי כן אולם חיפשתי ולא מצאתי מי שמתיר ואדרבה מצאתי שאוסרים!
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 14, 2019 5:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 7
צפיות: 467

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

שמואל דוד כתב:
Screenshot_2018-02-15-22-46-52~2.png

צילום מספר לקט הקמח(חגיז) עמ"ס כלאים שהקשה סתירה מרש"י(רשב"ם)בפרק המוכר את הספינה לרש"י(מיוחס לרש"י)פרק חלק בסנהדרין וצ"ע בזה.
האם מצינו כן בעוד מקומות.

האם יש למישהו מידע בזה?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 14, 2019 4:41 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גמיר - יליף
תגובות: 2
צפיות: 141

גמיר - יליף

האם יש חילוק ביניהם?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 07, 2019 3:27 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: היכי משכחת לה
תגובות: 9
צפיות: 297

Re: היכי משכחת לה

חיימקה כתב:https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1559854525940&pagenum=261&book=188996

מפה נראה לכאורה שהיעב"ץ לא גרס כך.

נ.ב. ביעב"ץ המקורי מנוקד בקמץ?

לא הבנתי כוונתך.
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 07, 2019 3:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלמד ההורג את תלמידיו
תגובות: 28
צפיות: 1681

Re: מלמד ההורג את תלמידיו

מה שנכון נכון כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש כת״י של רש״י עמ״ס בכורות?

בדקתי בשני כת"י וכתוב בהם כלפנינו.

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמד ההורג את תלמידיו
תגובות: 28
צפיות: 1681

Re: מלמד ההורג את תלמידיו

ביקורת תהיה כתב:
עזריאל ברגר כתב:א. איך "למתים" שייך לפיסקא הסמוכה?
ב. הגהות כאלו - צריכות ראיה.
א. לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי. ולדוגמא בעלמא: פשע בינוקי. מלקה אותן [יותר מדי: הכא. גבי מטמא] למתים:
ב. המופרכות אינן צריכות ראיה.

האם יש כת״י של רש״י עמ״ס בכורות?
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 9:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6558

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:אלמלי היה אומר ר"ש 'הראשון לנחלה והשני לכהן', היה ניתן לשמוע שבא לומר, לא כדקאמר ת"ק 'שניהן אינן בכור לא לנחלה ולא לכהן', אלא לנחלה - הראשון בלבד אינו בכור, ולכהן - השני בלבד אינו בכור.

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 4:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: היכי משכחת לה
תגובות: 9
צפיות: 297

Re: היכי משכחת לה

בש"ס 'עז והדר' וב'וילנא החדש' לא משכחת לה הגהת יעב"ץ זו... http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?173936&pageid=17393600231 https://www.otzar.org/wotzar/getimg.aspx?173936-229-700-0-512-512 https://tablet.otzar.org/he/book/book.php?book=173936&width=-17&scroll=0&udid=154737...
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 3:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלמד ההורג את תלמידיו
תגובות: 28
צפיות: 1681

Re: מלמד ההורג את תלמידיו

ביקורת תהיה כתב:דרדקי! כלום אין מחוור הדבר כשמלה שיש כאן חסר בדברי רש"י ותיבת 'ומתים' (מן הסתם צ"ל 'למתים') שייכת לפיסקא הסמוכה. אתמהה.

יד גסה מגיה ספרים
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 7:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלמד ההורג את תלמידיו
תגובות: 28
צפיות: 1681

Re: מלמד ההורג את תלמידיו

יש לפרש שכוונתו שלא אמד את יכולת הסבל שלהם עד שהכה אותם ברמה כזאת שנפלו למשכב ומתו, והטעם שפי' כך שהמיתם ושלא פירש סתם שהכם, דל' הגמ' "דפשע בינוקי", וכבר שאל הריטב"א על רש"י מה פשיעה יש כאן, דהוא מזיק בידים ולא "פושע", ולפי דברינו א"ש דלהכות מותר, אבל לא אמד את יכ...
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 5:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6558

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מז:

מתני׳ יוצא דופן כו׳ לא לנחלה ולא לכהן ר״ש אומר הראשון לנחלה והשני לחמש סלעים.

צ״ע בשינוי הלשון. ואחר העיון ראיתי בהון עשיר שהעיר בזה. ולא הבנתי כוונתו.
0E8300A1-9A87-4812-A74B-83D5C02A86B6.jpeg
0E8300A1-9A87-4812-A74B-83D5C02A86B6.jpeg (46.19 KiB) נצפה 464 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 5:31 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חצי - מקצת
תגובות: 7
צפיות: 1526

Re: חצי - מקצת

בכורות מח:

רש״י ד״ה אפילו בציר מעשרה בא״ד דהא דאמרינן חצי חמש לאו דוקא דה״ה לרביע חמש (עיין הגהות הב״ח) כו׳
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 06, 2019 3:34 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: היכי משכחת לה
תגובות: 9
צפיות: 297

Re: היכי משכחת לה

חיימקה כתב:מַשְׁכַּחַת

גם אני חשבתי כן. אולם עיין יעב״ץ בכורות מה.
18BCCF20-8DF3-45CD-A8A8-633018067E8A.jpeg
18BCCF20-8DF3-45CD-A8A8-633018067E8A.jpeg (117.21 KiB) נצפה 268 פעמים
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 05, 2019 6:15 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: היכי משכחת לה
תגובות: 9
צפיות: 297

היכי משכחת לה

מה הניקוד לתיבת משכחת?
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 05, 2019 5:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהנת = בת כהן או אשת כהן או שבנה כהן
תגובות: 5
צפיות: 100

Re: כהנת = בת כהן או אשת כהן או שבנה כהן

יישר כח.
כמדומני שבדרך כלל כהנת היינו אשת כהן או בת כהן (עיין מסכת יבמות וכתובות כמה מקורות לזה) אולם בבכורות מז. בסוף העמוד כתב הגמרא ״קרי כהנת משום דבנה כהן״ ויל״ע מדוע לא כתב הגמרא משום שבעלה כהן וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 05, 2019 1:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו
תגובות: 6
צפיות: 290

Re: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו

כ״ה לשון הגמרא סוכה לג, בכורות מה, נדה מט. ויש לעיין מדוע דוקא בג׳ מקומות הנ״ל אמר כן, ועוד יש לעיין מה כוונתו בזה. וצ״ע. אולי במקומות אלו נראה שחלק רב על ברייתא וע"כ הזכיר "רבינו הגדול" עוד אפשר שכל מאמרים אלו נאמרו בעת שרב עדיין חי וע"כ מברכהו "המקום יהיה בעזרו" מפני...
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 04, 2019 4:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו
תגובות: 6
צפיות: 290

אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו

כ״ה לשון הגמרא סוכה לג, בכורות מה, נדה מט.

ויש לעיין מדוע דוקא בג׳ מקומות הנ״ל אמר כן, ועוד יש לעיין מה כוונתו בזה. וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 9:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

הספרים הנ״ל נמצאים בהברובוקס.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 8:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

עיינתי בגמרא ב"ק שלי וראיתי עה"ג שציינתי לעיין בספר כסא רחמים עמ"ס ב"ק,ובספר הערוך, ובקונטרוס התשובות (לב), ובמשיבת נפש אה"ע סא.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10440
צפיות: 856226

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כרמי שלי כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

סיני כרך טו עמוד 157-158 מדפי האוצר

הילך:
סיני טו.PDF

יישר כח
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 4:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 91
צפיות: 6197

Re: מסכת בבא קמא - הערות והארות

ב"ק נה. אמר שמואל אווז ואווז הבר כלאים זב"ז וכו' האי אריך קועיה והאי זוטר קועיה אלא מעתה גמלא פרסא וגמלא טייעא דהאי אלים קועיה והאי קטין קועיה וכו' על האווז פירש"י שקועיה הוא חרטומו (פיו/חוטם) ואילו על הגמלים פירש"י שקועיה הוא הצוואר וצ"ע. בערוך פירוש רק צוואר/גרון בסה"...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 6:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6558

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג:

ומהו דתימא משום מראית העין והא כל היכא דאיכא משום מראית העין איתנא קתני ושנשרו ריסי עיניו פסול מפני מראית העין מהו דתימא תני חדא וה"ה לכולהו והא כל היכא דאיכא מיהדר ומיתנא קא הדר ותני ושניטלו שיניו פסול משום מראית העין

לכאורה הלשון "כל" אינו מובן וצ"ע.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 6:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 79
צפיות: 6558

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג:

רש"י ד"ה משום מראית העין - כגון הנך דקחשיב במתני' משום מראית העין שמאוסין לראות כגון שנשרו ריסי עיניו ושנטלו שיניו

צ"ע בלשון כגון שכתב רש"י ז"ל.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 02, 2019 6:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10440
צפיות: 856226

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

סיני כרך טו עמוד 157-158 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' מאי 31, 2019 1:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איטא = יהודית או אסתר
תגובות: 11
צפיות: 734

Re: איטא = יהודית או אסתר

קבלתי באישי: מסתבר שאיטא הוא שיבוש של יוטא. יכול להיות שיוטא נתגלגל מיהודית, וי"א שיוטא ר"ת יום טוב ארוך.

עבור לחיפוש מתקדם