החיפוש הניב 2742 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' יוני 21, 2018 5:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תענית - הערות והארות
תגובות: 13
צפיות: 338

Re: מסכת תענית - הערות והארות

ד.

דבר טמא כו'
פירש"י כלב או חזיר. ועיין מהרש"א.

ויש לעיין מדוע נקט כלב וחזיר דוקא.
ועיין זבחים לד. רד"ה בהמה טמאה- סוסים וגמלים.
viewtopic.php?f=29&t=39700&start=240#p465464
ומצאתי בע"ה בספר דברי מהרי"א פרשת וירא שהעיר בזה עיין שם.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 21, 2018 4:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תענית - הערות והארות
תגובות: 13
צפיות: 338

ד. תוספות ד״ה יכול

דף ד. תוספות ד"ה יכול - ״אי נמי דגבי אשה לא דייק עלמא אלא ליופי״

לכאורה צ״ע לומר כן על אבותינו הקדושים. ושו"ר בגבורות ארי שהעיר כן והניח בצ"ע.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 21, 2018 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'כל' על פחות מג'
תגובות: 77
צפיות: 4136

Re: 'כל' על פחות מג'

זבחים סז: ת״ש חטאת לזו ועולה לזו עשה שתיהן למעלה כו׳ ועיין קינים פ״ג מ״ג חטאת לזו ועולה לזו עשה כלן למעלן כו׳ ועיין רע״ב ותוספות יו״ט ובנימוקי הגרי״ב. ומבואר מדבריהם ששייך לשון כל על שנים. וצע״ק. אולם אחר העיון מצאתי בע״ה בספר בית הלוי עמ״ס קינים שכתב דיש לומר דמש״כ ״חטאת לזו ועולה לזו״ ר״ל חטאות וע...
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 11:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ל״ד ע״ב

אמר רב שייא כו׳

הנה שם ״שייא״ לא מצינו בעוד מקומות בש״ס. ויש לעיין אם הוא קיצור משם ״ישעיה״

ועיין זבחי אפרים כאן
85724CAD-B138-492A-8E2B-E3C2CD900DE5.jpeg
85724CAD-B138-492A-8E2B-E3C2CD900DE5.jpeg (50.46 KiB) נצפה 18 פעמים


וחיפשתי ומצאתי (בדפוס ישן) ביבמות דף מו. רב שייא. אולם לפנינו גרסינן רב אויא.

אשמח בעוד מראה מקומות.
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 6:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 128

Re: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

F2D2741D-149C-4052-8185-795C0DC667EC.jpeg
דרש משה
F2D2741D-149C-4052-8185-795C0DC667EC.jpeg (897.62 KiB) נצפה 30 פעמים
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 6:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 128

Re: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

יישר כח גדול לכולם!
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 2:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 128

Re: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 1:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 128

חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

והשקית את העדה ואת בעירם כו׳
פירש״י מכאן שחס הקב״ה על ממונם של ישראל.

ויש להעיר מדוע לא פירש כפשוטו שחס על הבהמות עצמן מצד צער בעלי חיים.

וצריך עיון בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 9:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לד.

בהמה טמאה
פירש"י סוסים וגמלים.

בפשטות נראה דכוונתו לאפוקי מלפרש בהמה שנטמאה ודו"ק. אולם צע"ק מדוע נקט אלו דוקא.

וחכם אחד שליט״א ציין לבכורות דף ה.
וע״ע רש״י בבא קמא דף נד. ועיין בספר עקבי יעקב כאן ובספר מצנפת בד פרשת נח.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 8:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ״ד ע״א ת״ש דתני לוי כו׳ ומביא סיד וקוניא וזפת כו׳ ומביא זפת וקוניא וממחה ושופך וזהו קרן כו׳ ועיין הגהות הגר״א שהגיה דתיבת זפת נמחק וצ״ל גפסיס. אשמח בביאור כוונתו. קבלתי תשובה ע״ז בע״ה מחכ״א שליט״א וז״ל הנה נראה לעניות דעתי בס"ד, לבאר כוונת רבנו הגר"א, אמאי מחק תיבת "וזפת" ובמקו...
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 8:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 1
צפיות: 28

Re: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

סב: רש״י ד״ה אם רצה לחזור - כל זמן שלא הגיע גט לידה.

יש לעיין מה בעי בזה. ומדוע לא פירש כן ברישא דמתניתין וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 6:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 1
צפיות: 28

הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

האומר התקבל גט זה לאשתי כו׳ אם רצה לחזור יחזור.
פירש״י האומר התקבל. רצה לחזור ״הבעל״.

ויש להעיר מה בעי בזה. וחשבתי לומר שכוונתו לאפוקי משליח אבל לכאורה א״א לומר כן דפשיטא שהשליח יכול לחזור כל זמן שירצה וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 5:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיתת מרים בנשיקה
תגובות: 8
צפיות: 147

Re: מיתת מרים בנשיקה

טברייני כתב:
שמואל דוד כתב:עיין אש קודש.
ועיין באור החמה (קרוזר) ודפח״ח.

מהו אש קודש? ואין תח"י שני ספרים אלו, אשמח אם מישהו יוכל להראותם.

נמצא בהברובוקס
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 8:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים כה: יש בגר בקבר?
תגובות: 5
צפיות: 105

Re: זבחים כה: יש בגר בקבר?

עיין חידושי בתרא במסכת זבחים ובמסכת תמורה
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 5:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 988
צפיות: 86741

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

אישצפת כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש למישהו האימייל של מכון טלמן ושל מכון נהרדעא (וגשל)?

לגבי וגשל תבדוק את זה ‏‪v5353941@gmail.com‬‏

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 4:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח גדול! ושו״ר בדפוס ונציה ״דמשמע כו׳ ורבה״
ועיין במנחת יהודה מש״כ בזה.
וע״ע בספר פריו בעתו.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 1:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיתת מרים בנשיקה
תגובות: 8
צפיות: 147

Re: מיתת מרים בנשיקה

עיין אש קודש.
ועיין באור החמה (קרוזר) ודפח״ח.
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 11:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס״ה ע״ב

רבא אמר שהייה כו׳

עיין תוספות ד״ה ורבי אלעזר - ורבה מפרש כו׳
ומשמע שגרסו רבה. ובזה מובן מדוע הקדים הגמרא דבריו לדברי אביי.

אולם בסו״ד כתבו ״דמשמע שבא לחלוק על רב חסדא ורבא ואביי״ כו׳
וצ״ע בזה.
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 7:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 29
צפיות: 1826

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

[/quote]

יעויין בספרו של פרנקל[/quote]
אין לי. אפשר לשלוח?
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 5:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 29
צפיות: 1826

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

בדר"כ כשרש"י רוצה לציין על משנה שבגמ' שבגמרא מפרש דבר שבמשנה, נוקט בלשונו הקצר: בגמרא מפרש שמתי לב שבמסכת סוטה כותב רש"י בכל פעם: לקמן מפרש - וכוונתו על הגמרא - הלא דבר הוא, האם זה אומר משהו לגבי שינוי לשונות ברש"י בין מסכתא למסכתא? חכ״א שליט״א שאל ממני אם רש״י למסכת סוטה שונה ב...
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לראות ספר ... ◆
תגובות: 328
צפיות: 12295

Re: ◆ היכן אפשר לקנות/לראות ספר ... ◆

יהודה בן יעקב כתב:בש"ס מהדו' וגשל לא הדפיסו זאת?

יש הגהה מהיעב״ץ ז״ל במהדורת נהרדעא (לא מצאתי בשאר דפוסים)זבחים לא. וצע״ג בכוונתו.
ואשמח לראות הכת״י, אם אכן היעב״ץ ז״ל כתב זאת.
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 3:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הצדיק הרב אברהם צבי בעק זצ״ל
תגובות: 11
צפיות: 570

Re: הגאון הצדיק הרב אברהם צבי בעק זצ״ל

ברוך דיין אמת
F2FF5DB3-222D-4E09-AA5C-01BC63B64F8C.jpeg
F2FF5DB3-222D-4E09-AA5C-01BC63B64F8C.jpeg (19.29 KiB) נצפה 563 פעמים
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 6:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לראות ספר ... ◆
תגובות: 328
צפיות: 12295

הגהות יעב״ץ (קולן של ספרים)

האם יש למישהו הגהות יעב״ץ בכת״י או מקולן של ספרים עמ״ס זבחים.
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 5:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס״ד ע״ב

רד״ה פסול - דכל שינוי שהוא לפני עבודות הדם פסולות ״ובגמרא מפרש טעמא״
לא מצאתי בגמרא לפנינו. אשמח בביאור כוונתו.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 17, 2018 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס״ד ע״ב

ערפה - פירש״י גובה הראש כו׳

יש לדקדק מדוע לא פירש כן לעיל אצל חטאת העוף?
ועד יש לדקדק מדוע פירש ערפה אחר שפירש ומבדיל, שלא כסדר המשנה?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 15, 2018 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 988
צפיות: 86741

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

האם יש למישהו אימייל של רב מרדכי דוד אקרמן ?
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 15, 2018 5:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ״ד ע״א ת״ש דתני לוי כו׳ ומביא סיד וקוניא וזפת כו׳ ומביא זפת וקוניא וממחה ושופך וזהו קרן כו׳ יש לדקדק, א) מדוע אצל היסוד הקדים קוניא לזפת ואצל הקרן הקדים זפת לקוניא? ב) מדוע לא הזכיר סיד אצל הקרן? ועיין הגהות הגר״א שהגיה דתיבת זפת נמחק וצ״ל גפסיס. אשמח בביאור כוונתו. ב) עי' במהדורת זכר חנוך שהביא ד...
על ידי שמואל דוד
ו' יוני 15, 2018 5:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9043
צפיות: 532069

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ההוא דאמר כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה ,

חידושי רבי חיים הלוי (מפי השמועה) עמוד 117 מדפי האוצר בערך בענין אכילת שלמים לאשתו...


אכן. זה היה בע' 117 [ע'2/3] אני העתקתי מתחילת הסימן,

יישר כח גדול!!!
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כגון ברש"י
תגובות: 11
צפיות: 580

Re: לשון כגון ברש"י

לעומת זאת ברש''י בגיטין ד' ה' ע''ב ד''ה ''והא קי''ל בדרבנן דעד נעשה דיין'' בתחילת הדיבור כתב רש''י כגון גבי קיום שטרות ובסוף הדיבור כתב רש''י ''ומשני ה''מ בעדות החודש דאו' אבל בדרבנן עד נעשה דיין'' ומשמע מרש''י זה לא רק בקיום שטרות אלא בכל דרבנן ולכאורה רואים שאין הכרח שכגון זה דווקא מזה אנו רואים ...
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 9:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יהיה לך - לך יהיה
תגובות: 2
צפיות: 107

Re: יהיה לך - לך יהיה

קאצ'קלה כתב:בפירוש הטור עה"ת:
פירוש הטור.JPG

יישר כח גדול!!!!
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 8:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יהיה לך - לך יהיה
תגובות: 2
צפיות: 107

יהיה לך - לך יהיה

ט זֶה יִהְיֶה לְךָ מִקֹּדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים מִן-הָאֵשׁ כָּל-קָרְבָּנָם לְכָל-מִנְחָתָם וּלְכָל-חַטָּאתָם וּלְכָל-אֲשָׁמָם אֲשֶׁר יָשִׁיבוּ לִי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים לְךָ הוּא וּלְבָנֶיךָ: י בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים תֹּאכֲלֶנּוּ כָּל-זָכָר יֹאכַל אֹתוֹ קֹדֶשׁ יִהְיֶה-לָּךְ : יא וְזֶה-לְּךָ תְּרוּמַת מַתָּנָם ...
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 7:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נה. לכהנים ״לנשיהם״ ולבניהם כו׳ פירש״י ולנשיהם כדכתיב ואת חזה התנופה וגו׳ אתה ובניך ובנותיך . לכאורה צ״ע, איך ילפינן נשיהם של הכהנים מקרא של בנותיהם. אשמח בביאור בזה. ועיין רש״י פרשת קרח פרק יח פסוק יא כל טהור - לרבות אשתו. ועיין בחידושי הגאון רב מנחם זמבא ז״ל 0BB40C13-E061-4F5C-A2A1-65EAF5283B4F.j...
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כגון ברש"י
תגובות: 11
צפיות: 580

Re: לשון כגון ברש"י

פרשת קרח פרק יח פסוק ט
כל קרבנם כו׳
פירש״י ״כגון״ זבחי שלמי ציבור.
ועיין באר בשדה מש״כ בזה.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 7:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9043
צפיות: 532069

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה ,

חידושי רבי חיים הלוי (מפי השמועה) עמוד 117 מדפי האוצר בערך בענין אכילת שלמים לאשתו...
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 7:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 156
צפיות: 18854

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

אך בכור שור כו׳
ובשרם יהיה לך כחזה התנופה כו׳
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 6:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תענית - הערות והארות
תגובות: 13
צפיות: 338

Re: תענית ב. - הערות והארות בגמרא וברש"י

ב: אמר לו ר' אליעזר אף אני לא אמרתי לשאול אלא להזכיר וכשם שתחיית המתים מזכיר כל השנה כולה ואינה אלא בזמנה כך מזכירים גבורות גשמים כל השנה ואינן אלא בזמנן "לפיכך אם בא להזכיר כל השנה כולה מזכיר" יש להעיר מדוע אצל תחיית המתים כתב הגמרא כל השנה "כולה" ואח"כ אצל גשמים כתב הגמרא...
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 5:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 988
צפיות: 86741

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

האם יש למישהו האימייל של מכון טלמן ושל מכון נהרדעא (וגשל)?
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 14, 2018 12:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 278
צפיות: 12898

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אותה אבקש כתב:ועיין מ"ש בזרע יצחק בזה [ויל"ע]:
זרע יצחק.png

יישר כח גדול!

עבור לחיפוש מתקדם