החיפוש הניב 3697 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 4:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות פג, א

''ביום טוב האחרון של חג'' וצ"ע למה לא ביום טוב ראשון, וכי בו אין דין שמחה? ורש"י כתב שיש חביבות יותר. ועדיין אינו מובן וכי א"צ בשר לשמחה? ושמעתי לפרש שביו"ט ראשון עדיין אין הכרח שיאכלנו מיד ואולי יש לו כבר בשר וקונה בשבילסוף הרגל ואז הוי כיש לו ריוח. וילע"ע. עיין אור הישר. ...
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 4:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פג. בארבעה פרקים אלו דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו כו׳. פירש״י דזכות הוא לו - מסירה זו זכות היא לו ״דהא לא סגי ליה בלא בשר״ ועיין ברבינו גרשום שכתב שיש חיוב לקנות בשר. ועיין רש״י עירובין פא: זכות הוא לו - להוציא מעות ולקנות בשר ״ שהכל דרכן בכך ״ מה כוונתו בשלש תיבות אלו? בעירובין עיקר הדיון הוא ...
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 4:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות פד, א

פד, א ת"ר אשר יצוד אין לי אלא אשר יצוד ניצודין מאליהן מנין ת"ל. יש להעיר, א. אם הגמ' כאן דנה על מה שכתבה המשנה מזומן ושאינו מזומן, ואם כן למה לא נקטה כלשון המשנה מזומן וכו'. ובכלל צ"ב על המשנה שנקטה הפשוט לפני החידוש (כמו: בארץ - ובחוצה לארץ, בפני הבית – ושלא בפני הבית) וכאן לכאורה ה...
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 4:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שייף נפיק כתב:שפשוט שזה דעתו ורצונו

לכאורה אין זה תלוי ב״הכל דרכן בכך״
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 3:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פג.

בארבעה פרקים אלו דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו כו׳

פירש״י דזכות הוא לו - מסירה זו זכות היא לו ״דהא לא סגי ליה בלא בשר״
ועיין ברבינו גרשום שכתב שיש חיוב לקנות בשר.

ועיין רש״י עירובין פא: זכות הוא לו - להוציא מעות ולקנות בשר ״שהכל דרכן בכך״

מה כוונתו בשלש תיבות אלו?
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 18, 2019 8:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2282

Re: גימטריא "חדשה"

יאיר כתב:
שמואל דוד כתב:
יאיר כתב:כן

לאפוקי?

מכאן והלאה
viewtopic.php?p=436316#p436316

חשבתי שזה רמז נאה, ואחר זה ראיתי שכ״כ בכמה ספרים.
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 18, 2019 8:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2282

Re: גימטריא "חדשה"

יאיר כתב:כן

לאפוקי?
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 18, 2019 7:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2282

Re: גימטריא "חדשה"

יאיר כתב:אם כבר משהו אמיתי מהגר"א זצ"ל.

מ"ם
שי"ן
ה"א

המילוי שהוא הפנימיות של משה = ק"א - מנין הפס' בפרשת תצוה, לאמר שאף חיציונותו של משרע"ה אינה בפרשה אבל פנימיותו שהיא התוה"ק נמצאת גם נמצאת.

אמיתי?
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 18, 2019 8:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2282

Re: גימטריא "חדשה"

מחני נא מספרך אשר כו׳
אשר בגימטריא תצוה ודו״ק!
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 17, 2019 11:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פא: רש״י ד״ה ושור הנסקל- לאחר שנגמר דינו דקיימא לן דאסור בהנאה אפילו שחטו בקדושין (דף נו:) ובפסחים (דף כב:) יש להעיר, חדא, מדוע האריך לציין לב׳ מקומות. ועוד מדוע הקדים קדושין לפסחים. ועוד מדוע לא ציין לבבא קמא מ״א. וצ״ע. [עיין לשון המגיד משנה פרק ד מאכלות אסורות הלכה כב] וחיפשתי בכת״י ומצאתי בע״ה ש...
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 17, 2019 10:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פא.

רש״י ד״ה התראת ספק - ופירוש ״משובש״ הוא מאדם חריף ומפולפל.
ועיין במהרש״ל שגרס ״ופירוש משובת הוא״ ולא הבנתי כוונתו.
וע״ע במהרש״ם (נדפס בסוף המסכתא)
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 15, 2019 7:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:פ.
רש"י ד"ה בית דושאי. משפחה נקראת על שם אביה:
זה הפעם היחידה בש"ס שרש"י מסביר ששם משפחה הוא בשם האב, (כדכתיב למשפחתם לבית אבתם) והוא בנו"ט כאן לומר על הכוי שבא מן התיש ומן הצביה ומן בהמה הוא ע"ש האב

יפה. מ״מ מנין לו לרש״י לפרש כן. וע״ע ברבינו גרשום.
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 15, 2019 7:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פ. רש"י ד"ה בית דושאי. משפחה נקראת על שם אביה: זה הפעם היחידה בש"ס שרש"י מסביר ששם משפחה הוא בשם האב, (כדכתיב למשפחתם לבית אבתם) והוא בנו"ט כאן לומר על הכוי שבא מן התיש ומן הצביה ומן בהמה הוא ע"ש האב איני זוכר בבירור, אבל דומני כי ראיתי בעבר בש"ס שוטנשטיין בהערה ב...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 3:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 3
צפיות: 126

Re: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'

ה. מלבד זה שכפל דבריו, גם שינה בלשונו.
ואחר החיפוש מצאתי בע״ה בספר אביר יוסף (ריינמן) שהעיר בכל הנ״ל. עיין שם. והכל מיושב.
285248AC-FB20-4981-956D-89636DB69582.png
285248AC-FB20-4981-956D-89636DB69582.png (194.4 KiB) נצפה 59 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 3:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:
שמואל דוד כתב:צ״ע מדוע נקט בלשון זכר אם הכוונה לנקבה.
כשעוסקים בענין מסוים בתלמוד, מומלץ מאד ללמוד לפני כן את הפרשה בתורה עם המפרשים.

יישר כח על העצה....
ועיין רמב״ן עה״ת
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 5:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1196
צפיות: 141493

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

ישראליק כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה מייל של רב יעקב יוסף ריינמן


yreinman@optonline.net

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 3:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 3
צפיות: 126

פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'

פרק כט פסוק יח וְהִקְטַרְתָּ אֶת כָּל הָאַיִל הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה הוּא לַיהוָֹה רֵיחַ נִיחוֹחַ אִשֶּׁה לַיהוָֹה הוּא פירש"י ריח ניחוח. נחת רוח לפני, שאמרתי ונעשה רצוני. אשה. לשון אש, והיא הקטרת איברים שעל האש. פסוק כה ולָקַחְתָּ אֹתָם מִיָּדָם וְהִקְטַרְתָּ הַמִּזְבֵּחָה עַל הָעֹלָה לְרֵיחַ נִי...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מ"ב סי' שח סק"ה - סכין של סופרים הנמצא בנדן עם סכינים של היתר
תגובות: 3
צפיות: 109

Re: מ"ב סי' שח סק"ה - סכין של סופרים הנמצא בנדן עם סכינים של היתר

עיין פסקי תשובות שם וע"ע בנין שלום הלכות מוקצה, ובבית היין הלכות מוקצה.
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 1:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עח

אותו ואת בנו ...
ועיין בגמרא עח: בנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו כו׳

לכאורה צ״ע מדוע נקט בלשון זכר אם הכוונה לנקבה.
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 12:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עח.

רש״י ד״ה והשני כשר - באכילה, ואיידי דתנא פסול תנא כשר.

צ״ע מדוע לא פירש כן לעיל במתניתין?
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 13, 2019 8:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 216

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

אשמח אם תעלה את העמוד הרלוונטי מהספר הנ"ל כי אינו תחת ידי וכמדומני שגם לא חמיתיו אי פעם https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?182223&$201902130705820 הקונטרס ראשי אלםי ישראל הוא מעשה ידיו של הנוכל שאפאטשניק, וכנראה שמות הכותבים שם בדוים הם. הקטע הזה נכתב תחת שם 'הרב אלחנן מכבי' - מי זה? ו...
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 13, 2019 7:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 216

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

אהרן תאומים כתב:אשמח אם תעלה את העמוד הרלוונטי מהספר הנ"ל כי אינו תחת ידי וכמדומני שגם לא חמיתיו אי פעם

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 2130705820
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 13, 2019 5:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 216

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

חיפשתי בהכי גרסינן ולא מצאתי גירסא הנ״ל.
וע״ע בספר ראשי אלפי ישראל שציינתי לעיל.
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 13, 2019 5:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 216

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

בכל הכת״י וראשונים הגירסא מושלי. וקשה מאוד להגיה הספרים.
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 13, 2019 3:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 216

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

לכאורה פשוט שהכוונה לאש. ולא קשה כ״כ לשון שאלה.
ועיין עוד בספר ראשי אלפי ישראל חלק ג עמוד 20.
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 12, 2019 7:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2282

Re: גימטריא "חדשה"

שמואל דוד כתב:ציץ בגימטריא כמין טס

וכ״כ בספר קול דוד. וע״ש עוד.
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 12, 2019 4:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

גם יש להקשות, גברא אגברא קרמית? ועיין בספר וזאת ליצחק.
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 11, 2019 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1693
צפיות: 105408

ויקרא - תורת כהנים

עיין מהרצ״ח חולין סג.
EDCD035A-90D3-4EE3-B856-F1B78A24F4B5.jpeg
EDCD035A-90D3-4EE3-B856-F1B78A24F4B5.jpeg (238.72 KiB) נצפה 407 פעמים

וע״ע ספר כלי גולה חולין שם.
וכמדומני שראיתי בכל ספרי מהרצ״ח שכתב שאין זה לשון הגמרא רק הוספה מרבנן סבוראי.
האם מצינו בעוד מקומות בחז״ל לשון ״ויקרא״ במקום ״תורת כהנים״
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 11, 2019 5:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עה: במסוכן ובתרומת מעשר כו׳ עיין חידושי הש״ס לר״י פיק ז״ל שהעיר דהול״ל תרומת מעשר (סדר זרעים) קודם למסוכן (סדר נשים) וראיתי שהביא הגאון רב נבנצל שליט״א בשם הגרש״ז ז״ל ליישב שלשון הגמרא הוא ע״פ לישנא דקרא ישעיה מ׳ כ׳ ״הַמְסֻכָּן תְּרוּמָה עֵץ לֹא יִרְקַב יִבְחָר חָרָשׁ חָכָם יְבַקֶּשׁ לוֹ לְהָכִין פ...
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 11, 2019 12:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח.
אולם לכאורה גם בלי פירוש רש״י היה מובן דברי הגמרא וצע״ק.
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 10, 2019 11:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עד:

רש״י ד״ה לא הילכו בו - בשליל זה להקל.

ד״ה לא הילכו בו - חכמים בשליל בהיתר זה דלא משוי ליה בהמה.

מדוע האריך ושינה בלשונו ?
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 08, 2019 12:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אולי רש"י רומז בלשונו נמתי אמרתי למדנו וכו' שמחבר יחד הסבר עם הגירסא, כדי שנבחין שדיון זה התנהל לא כמחלוקת אלא כאמירה עדינה וסיפור דברים אולי אפילו אמירה מנומנמת שקיטה לא לשם ויכוח שניהם בן עזאי ורבי יונתן תלמידי רבי ישמעאל, וכל הדיון ביניהם מסופר ע"י רבי יונתן בלשון "נם" למעט &...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 07, 2019 1:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 247
צפיות: 7293

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ע: תניא אמר ר' יונתן נמתי לו לבן עזאי למדנו נבלת בהמה טהורה שמטמאה ונבלת בהמה טמאה שמטמאה נבלת חיה טמאה שמטמאה נבלת חיה טהורה לא למדנו מנין נם לי כל הולך על כפיו בכל החיה ההולכת נמתי לו וכי נאמר וכל חיה והלא לא נאמר אלא בכל החיה למהלכי כפים בחיה הוא דאתא נם לי ומה ישמעאל אומר בדבר הזה נמתי לו (ויקר...
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 06, 2019 5:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 428
צפיות: 20673

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

עו: כי הא דמר יהודה ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא אייתו לקמייהו אתרוגא פסק אכל פסק והב ליה לבאטי בר טובי הדר דצה עשרה זימני בארעא פסק הב ליה למר יהודה א"ל באטי בר טובי וההוא גברא לאו בר ישראל הוא א"ל מר קים לי בגויה ומר לא קים לי בגויה איכא דאמרי א"ל אידכר מאי עבדת באורתא לכ...
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 06, 2019 1:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 61
צפיות: 6683

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

הוריות ג:

רש״י ד״ה ואיזה הוא הספק - כלומר אמאי הוא חייב אשם תלוי.

ועיין הגהות הב״ח שהגיה ״במאי״, אולם נלפענ״ד פשוט שכוונת רש״י א-מאי דהיינו על מה ודו״ק.

שו״ר שכ״כ בעוד אחרונים.

ועיין רש״י חולין ע. ד״ה לא מחתך ומשליך - דכיון דליתנהו אמאי תיחול כו׳ והתם נמי הכוונה כנ״ל.

עבור לחיפוש מתקדם