החיפוש הניב 3371 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 21, 2018 5:14 am
פורום: חנוכה
נושא: וימים אלו הן הנקראים חנוכה
תגובות: 0
צפיות: 13

וימים אלו הן הנקראים חנוכה

רמב״ם פרק ג הלכות חנוכה הלכה ג ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו שתחלתן כ"ה בכסליו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס. וימים אלו הן הנקראין חנוכה והן אסורין בהספד ותענית כימי הפורים. והדלקת הנרות בהן מצוה מדבר...
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 20, 2018 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

ייטב פנים חלק ב עמוד 397-98 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 20, 2018 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נמחקו התגים בספר תורה ישן
תגובות: 3
צפיות: 39

Re: נמחקו התגים בספר תורה ישן

האם יש חילוק אם לא נמחקו לגמרי ויש עדיין רושם קצת?
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 20, 2018 8:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נמחקו התגים בספר תורה ישן
תגובות: 3
צפיות: 39

נמחקו התגים בספר תורה ישן

מה הדין בספר תורה ישן שהתגים נמחקו/נטשטשו. האם בדיעבד מותר לקרות בו?
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 20, 2018 1:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 344
צפיות: 23653

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

צז.

רש״י ד״ה דפוסין - שנערך ונילוש כו׳

לכאורה הול״ל שנילוש ונערך כו׳ וכמו לשון המשנה ״לישתן ועריכתן״
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 20, 2018 1:18 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ותיפוק ליה - ותיפוק לי
תגובות: 0
צפיות: 37

ותיפוק ליה - ותיפוק לי

מצינו בכ״מ לשון ותיפוק ליה ובכ״מ ותיפוק לי.

האם יש מקום לשניהם? או שיש ט״ס באחד מהם.
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 19, 2018 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 58
צפיות: 1809

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

מצות לויה למה כוונתך, הלווית המת? הרי נוהג? אולי אתה מתכוון לדין שצריך לבטל מלימודו בשביל זה, וזה אכן צ"ע מדוע איננו נוהגים כן. ושמעתי על זה פעם סיפור יפה מרבי משה פיינשטיין, ששאלו אותו כמה הלכות חמורות וענה עליהם בשכיבה, וכשהגיעו לשאלה הזו, התיישב ואמר שזו אכן שאלה חמורה... כוונתי למצות ״אכיל...
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 19, 2018 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ב' הערות מסכת מגילה (חילוק בין כבוד ויקר)
תגובות: 3
צפיות: 397

Re: ב' הערות מסכת מגילה (חילוק בין כבוד ויקר)

קבלתי תשובה מחכם אחד שליט״א וז״ל אצל דוד שאמר על עצמו אנכי תולעת ולא איש, שזה מדרגת ענווה הגדולה יותר אפילו מא"א (עיין מהרש"א חולין פ"ט א'), לא שייך לשון כבוד בכלל, אבל לשון יקר אינו לשון כבוד אלא לשון חשיבות כמו דבר ששוה הרבה כסף והוא יקר, ולזה ס"ד שמשום חשיבותו של מלכות ב"...
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 19, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

א) דרך הנשר (ריכטר) עמוד 65 מדפי האוצר

ב) ייטב פנים חלק ב עמוד 397-98 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 19, 2018 10:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אכפרה פניו
תגובות: 2
צפיות: 39

Re: אכפרה פניו

נוטר הכרמים כתב:בב"מ שם זה גירסת ראשונים רבים, עי' טור חו"מ סי' סה ובשו"ת הרא"ש כלל סח, וכנראה זה פשר כל הענין. וכפי שהעליתם.

כוונתך שגם לרש״י היה כמה גירסאות?
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 19, 2018 8:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אכפרה פניו
תגובות: 2
צפיות: 39

אכפרה פניו

וישלח פרק לב פסוק כא רש״י אכפרה פניו - אבטל רוגזו וכן וכופר בריתכם את מות לא תוכלו כפרה ונראה בעיני שכל כפרה שאצל עון וחטא ואצל פנים כולן לשון קנוח והעברה הן ולשון ארמי הוא והרבה בגמרא וכפר ידיה בעי לכפורי ידיה בההוא גברא וגם בלשון המקרא נקראים המזרקים של קדש כפורי זהב על שם שהכהן מקנח ידיו בהן בשפת...
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 19, 2018 7:22 am
פורום: חנוכה
נושא: הכנת הנרות
תגובות: 4
צפיות: 395

Re: הכנת הנרות

אשמח במקור לזה
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 18, 2018 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה
ייטב פנים חלק ב עמוד 397-98 מדפי האוצר
חדות יעקב (עדס) אורח חיים סימן כג

.
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 18, 2018 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,
דרך הנשר עמוד 65 מדפי האוצר

של מי?

ריכטר
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 16, 2018 6:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
דרך הנשר עמוד 65 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 16, 2018 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה
ייטב פנים חלק ב עמוד 397-98 מדפי האוצר
חדות יעקב (עדס) אורח חיים סימן כג

.
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 16, 2018 2:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 344
צפיות: 23653

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

צה: גמ' הא גופא קשיא אמרת לישתן ועריכתן בחוץ אלמא מדת יבש לא נתקדשה ואפייתן בפנים אלמא מדת יבש נתקדשה אמר רבה הקשה אדם קשה שהוא קשה כברזל ומנו רב ששת מאי קשיא דלמא עשרון לא מקדש תנור מקדש אלא אי קשיא הא קשיא ואפייתן בפנים אלמא תנור מקדש ואין דוחות את השבת איפסלה בלינה " (אלא) אמר רבא הקשה אדם ...
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 16, 2018 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
ייטב פנים חלק ב עמוד 397-98 מדפי האוצר
חדות יעקב (עדס) אורח חיים סימן כג
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 15, 2018 6:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 344
צפיות: 23653

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

צד:

ספינה רוקדת
http://daf-yomi.com/Data/UploadedFiles/ ... sFile.docx
אשמח אם יש למישהו ארטסקרול על גמרא הנ״ל עם האיורים.
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 15, 2018 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ישראל אליהו כתב:
גלרשטיין כתב:מספר מעתיקי השמועה (ח״א עמ׳ ח) אין לי ומקונטרס חנוכה ומגילה (סי׳ ה אות ג-ד).
שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

ספר אור הישר (בראשית מכילתא) עמוד 53 מדפי האוצר

תודה מראש!

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 15, 2018 1:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,

ספר אור הישר (בראשית מכילתא) עמוד 53 מדפי האוצר

תודה מראש!
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 15, 2018 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 199

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

דעת_האברך כתב:
שמואל דוד כתב:
דעת_האברך כתב:כשלמדתי הלכות בשר וחלב כתבתי בעניין דומה ואני מצרף בזה.
אינני מונח בזה כרגע וקשה לי להיכנס לעניין.

אפשר pdf?

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 15, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 199

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

דעת_האברך כתב:כשלמדתי הלכות בשר וחלב כתבתי בעניין דומה ואני מצרף בזה.
אינני מונח בזה כרגע וקשה לי להיכנס לעניין.

אפשר pdf?
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 14, 2018 4:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 199

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

כדכד כתב:מותר לאכול את המרק מהטעמים שנכתבו לעיל שבצל מבושל אינו חריף ולכן כשנתנו את הגבינה הבצל כבר לא היה בשרי. זה שבצל מבושל אינו חריף כתוב גם בכף החיים ומן הסתם יש לו עוד מקורות.

בצל מבושל אינה חריף. אבל הבצלים קבלו טעם בשר קודם שנתבשלו.
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 14, 2018 10:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

ספר אור הישר (בראשית מכילתא) עמוד 53 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 14, 2018 9:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ההוא דאמר כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

א) בית אהרן חלק ז עמוד 477
ב) בית ארזים קליין מנחות דף צג


בברכה,

אלפי תודות
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 14, 2018 4:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9508
צפיות: 682721

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

א) בית אהרן חלק ז עמוד 477
ב) בית ארזים קליין מנחות דף צג
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 14, 2018 4:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 344
צפיות: 23653

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

צג: מנא הני מילי אמר ריש לקיש דאמר קרא וסמך אהרן את שתי ידו כו' למה לי למכתב ידיו ידיו "אקשי ליה עשרים וד' ידיו" (ויקרא ז, ל) "ידיו תביאנה" (דברים לג, ז) "ידיו רב לו" (בראשית מח, יד) "שכל את ידיו" כו' עיין בנמוקי הגרי"ב מש"כ בכוונת הגמרא "אקשי ...
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 14, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: ב' הערות מסכת מגילה (חילוק בין כבוד ויקר)
תגובות: 3
צפיות: 397

חילוק בין כבוד ויקר

2)כה: ניחוש לכבודו של אברהם.... לכבודו דיהודה... לכבודן של ישראל.... ליחוש "ליקריה" דדוד וכו' מדוע שינה הגמרא מלשון כבוד ללשון יקר אצל דוד וצ"ע. ועיין לעיל ט. מאי תרגום שכתבו מקרא.... וכל הנשים יתנו "יקר" לבעליהן... עיין שם. עיין מנחות צד. אמר אביי התם משום ״כבודו״ דכהן גדו...
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 14, 2018 1:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 344
צפיות: 23653

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כמדומני שראיתי בילקוט המאירי שהניח בצ״ע
ועיין הגהות מיימונית סוף הלכות חמץ ומצה (בסדר ההגדה) ועיין ספר המפתח שם. ותמצא נחת.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 11:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אסף אלוקים את חרפתי
תגובות: 3
צפיות: 113

Re: אסף אלוקים את חרפתי

גם יש לעיין מי שאל אותה ״מי שיבר כלי זה״ ואם יעקב הוא ששאל אותה אז קשה לומר שהיא מתיירא ממנו...
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 199

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

השאלה הוא ״בדיעבד״ דהיינו אם מותר לאכול המרק לאחר שכבר נתן הגבינה בתוכה
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 199

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:
ישראל אליהו כתב:אם כוונתך מצד שאולי החריף מחליא לשבח,
הב"י בסי' צו על ס"ג מביא את הרשב"א שמעט תבלין שבתבשיל לא מקרי חריף. ועיין ברשב"א גופיה.

מרק בצל. לא מעט תבלין.

מרק בצל איננו "חריף" לפענ"ד.

אחר הבישול אינו חריף. אבל בשעת בישול....
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול מרבן שמו
תגובות: 1
צפיות: 232

Re: גדול מרבן שמו

חכם אחד כתב לי וז״ל רבן שמעון בן רבן גמליאל.
כאשר בנו נהיה רבן והוא גדול מבנו מספיק לרשום את שמו.
כי כתוב שגדול מרבן ~ שמו. כמו הלל ולא נקרא רבן הילל.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 199

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

ישראל אליהו כתב:אם כוונתך מצד שאולי החריף מחליא לשבח,
הב"י בסי' צו על ס"ג מביא את הרשב"א שמעט תבלין שבתבשיל לא מקרי חריף. ועיין ברשב"א גופיה.

מרק בצל. לא מעט תבלין.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 8:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אסף אלוקים את חרפתי
תגובות: 3
צפיות: 113

אסף אלוקים את חרפתי

פירש״י מדרש אגדה כל זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונה משיש לה בן תולה בו: מי שיבר כלי זה, בנך. מי אכל תאנים אלו, בנך.

האם אפשר לדייק מכאן שמותר לשנות מפני השלום?
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 7:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 199

מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

אשמח במראה מקום לשאלה דלהלן.

מישהו חתך בצלים עם סכין פרווה.
אח״כ נתן הבצלים ומים כו׳ לתוך יורה בשרי שאינו בן יומו.

לאחר שנגמר הבישול לקח המרק ונתן בתוכה גבינה.

האם בדיעבד מותר לאכול ?
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 4:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיְהִי בַבֹּקֶר וְהִנֵּה הִוא לֵאָה
תגובות: 4
צפיות: 139

Re: וַיְהִי בַבֹּקֶר וְהִנֵּה הִוא לֵאָה

יישר כח גדול!

מלשונו של האור החיים משמע קצת שמצד האיסור לשמש לפני הנר כיבה אותם עד אור הבוקר.

וע״ע בספר יפה ללב קונטרוס אחרון סימן ר״מ אות יד.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 13, 2018 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: גילוי מקצת שערות ראשה
תגובות: 44
צפיות: 3044

Re: גילוי מקצת שערות ראשה

לא יודע אם היה אשכול על זה, אם מותר לאשה להשאיר טפח שער בראשה גלויה? מצינו בזה רק שני מתירים: הגר"ע יוסף והגר"מ פיינשטיין זצ"ל. שניהם התירו בדיעבד ולא לכתחילה. ולא התירו אורך טפח, אלא טפח מרובע, שהוא רוחב שתי אצבעות לרוחב הראש. הגר"ע יוסף כתב את ההיתר ביביע אומר חלק ד אה"ע ...

עבור לחיפוש מתקדם