החיפוש הניב 3113 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 11:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

אבק פורח כתב:
שמואל דוד כתב:לה.

רש"י ודבר אחר - שמא יאמרו אשתו נדה בעל ונצבעו בדם

לכאורה תמוה טובא לחשוש חשש רחוק כזה וצ"ע
בזמנם התפילין היו על האדם כל היום ותחת מראשותיו בלילה.
וגם מוצרי הגיינה שונים הנהוגים כיום לא היו להם.

יישר כח! וע״ע יפה ללב חלק א סק״א
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 28
צפיות: 1643

Re: כל העולם כולו

מנחות לה: כל המצות כולן כו'
ועיין בספר תמורת איל מגילה כא:
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 10:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה: רש״י ד״ה בידרי - שם. יל״ע אם אפשר לדייק מלשון רש״י שלא היה חכם. אפשר לומר שמפני נדירות פעם יחידה בש"ס כתב רש"י שהום "שם" ולא כינוי , כי כתוב בסמוך רב אחא אריכה וזה כינוי , ובסמוך כתוב גם רב חנא בר ביזנא ושם רש"י לא פירש כלום, כי השם "ביזנא" מופיע עשרות פעמים ו...
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 10:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה : רש"י קשירה תמה - שתהא הקשירה נאה ואם יש קשר אחר ברצועה לבד מקשר שקושרין בראש תו "לא הויא קשירה יפה" לשון אחר קשירה תמה "רצועה שלימה ולא קשורה" ועייליה לתפירה לגאו - "שלא יראה" "ויהא כשלימה" לכאורה כוונת רש"י לפרש לפי ב' הלשונות דלעיל. אולם צע&q...
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 10:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה.

רש"י ודבר אחר - שמא יאמרו אשתו נדה בעל ונצבעו בדם

לכאורה תמוה טובא לחשוש חשש רחוק כזה וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 8:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה: רש״י ד״ה ונוייהן לבר - השם יהא נראה מבחוץ לשון אחר נוייהן של רצועות שהן חלוקות מצד א' וצבועות שחורות והוא נוייהן וראיה לדבר מדאמרינן איתהפיכא ליה רצועה דתפילין א"ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר והכי אמרינן לעיל שמבפנים מאי גנאי ודבר אחר איכא זימנין דמתהפכין אלמא כה"ג הוי מתהפכין שנהפך צד ...
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 8:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

הול״ל שם חכם כדרכו בכ״מ
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 12:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה:

רש״י ד״ה בידרי - שם.

יל״ע אם אפשר לדייק מלשון רש״י שלא היה חכם.
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 20, 2018 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת אצל קברי צדיקים
תגובות: 0
צפיות: 62

מעוברת אצל קברי צדיקים

יש נוהגים שמעוברות לא הולכות לבית הקברות.
האם גם בקברי צדיקים נוהגים כן. ומה עם קבר רחל וכדומה?
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 16, 2018 7:49 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האות צד"י
תגובות: 16
צפיות: 1466

Re: האות צד"י

פי האתון כתב:
שמואל דוד כתב:רש"י מנחות כט: צדיק כפופה


כפי ששיערתי. כמובן בכתב יד פטרבורג של רש"י למנחות: 'צד"י' - ולא צדיק...

צדי ולא צדיק.jpg

יישר כח!

איפה נמצא כת״י זה?
על ידי שמואל דוד
ו' ספטמבר 14, 2018 4:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפ׳ כל הבשר
תגובות: 15
צפיות: 1117

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

רש״י ד״ה דמחיין רבאי. עכ״ל.
על ידי שמואל דוד
ו' ספטמבר 14, 2018 2:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפ׳ כל הבשר
תגובות: 15
צפיות: 1117

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

קז: רש״י ד״ה דמחיין רבאי. צ״ע בכוונתו, ומה הוסיף על לשון הגמרא. גירסת הגמרא אצלנו (הסבר ותרגום בסוגריים) דאבוה דשמואל אשכחיה לשמואל דקא בכי (אביו של שמואל מצא את שמואל בנו בוכה) אמר ליה אמאי קא בכית (שאל אותו מדוע אתה בוכה) דמחיין רבאי (הרבי שלי הכה אותי) אמאי(ומדוע) דאמר לי קא ספית לבראי ולא משית ...
על ידי שמואל דוד
ו' ספטמבר 14, 2018 1:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 28
צפיות: 1643

Re: כל העולם כולו

מיני ומינך כתב:
שמואל דוד כתב:יש לעיין מדוע לא העיר הלבוש על ״כל הרשעה כולה״ וצ״ע.

עי' בלבושי שרד שהביא שזאת כוונת הט"ז, עיי"ש בדבריו בסי' תקפ"ב ס"ק ג [ועי' בהגה במהדורת פרידמאן]

יישר כח!
אפשר לשלוח צילום?
על ידי שמואל דוד
ו' ספטמבר 14, 2018 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 28
צפיות: 1643

Re: כל העולם כולו

מנחות לא:

כל השם כולו (עיין רי״ף ורא״ש דל״ג תיבת כולו)
ועיין בספר כלי גולה.
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 13, 2018 8:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפ׳ כל הבשר
תגובות: 15
צפיות: 1117

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

קז:

רש״י ד״ה דמחיין רבאי.

צ״ע בכוונתו, ומה הוסיף על לשון הגמרא.
על ידי שמואל דוד
ד' ספטמבר 12, 2018 7:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 169
צפיות: 28246

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

מנחות כט:
עניני תשובה ועיין מהרש״א
על ידי שמואל דוד
ד' ספטמבר 12, 2018 7:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת מנחות
תגובות: 3
צפיות: 683

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת מנחות

אור הישר
מאיר עיני
ישר וטוב
על ידי שמואל דוד
ד' ספטמבר 12, 2018 5:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כט:

שעטנז גץ
לכאורה צ"ע בסדר זה, ומדוע לא כתב על סדר א"ב.

ועיין רש"י ד"ה שעטנז גץ - והוא הדין לצדיק כפופה ולנון פשוטה עכ"ל
וצ"ע מדוע לא כתב כסדר הגמרא (וכסדר א"ב) נון, צדיק. וצ"ע.
על ידי שמואל דוד
ד' ספטמבר 12, 2018 5:13 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האות צד"י
תגובות: 16
צפיות: 1466

Re: האות צד"י

רש"י מנחות כט: צדיק כפופה
על ידי שמואל דוד
ד' ספטמבר 12, 2018 5:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כז. רש"י ד"ה היין - שלישית ההין של איל ורביעית ההין לכבש וחצי ההין לפר כו' צ"ע בהסדר שכתב רש"י. הפעם הראשונה שנאמרו כל נסכי יין בפרשת שלח והסדר שם רבע שליש חצי מהקטן לגדול , הפעם השניה הוא בפרשת פינחס ושם נאמר להיפך חצי שליש רבע מהגדול לקטן , רביעית ההין יין מופיע גם בחומש שמות ...
על ידי שמואל דוד
ד' ספטמבר 12, 2018 5:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כט:
רש"י ד"ה כתרים כגון התגין דספר תורה.
צ"ע בלשון "כגון" שכתב רש"י. ושו"ר שכ"ה בשיעורי רבינו יחיאל מיכל פיינשטיין ז"ל.
על ידי שמואל דוד
ד' ספטמבר 12, 2018 4:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כח:

רש"י ד"ה בעץ - בדיל דמתרגמינן אבצא
ועיין לקמן בסמוך רד"ה בבעץ - בדיל אשטיי"ן

לכאורה קשה, חדא, מדוע צריך לפרש עוד הפעם, ועוד קשה מדוע לא כתב הלע"ז בתחילה?
על ידי שמואל דוד
ד' ספטמבר 12, 2018 3:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 28
צפיות: 1643

Re: כל העולם כולו

יש לעיין מדוע לא העיר הלבוש על ״כל הרשעה כולה״ וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 09, 2018 6:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 28
צפיות: 1643

Re: כל העולם כולו

מנחות כז. כולן באגודה אחת.
עיין רש״ש.
ואפשר שכולן = רובן ודוק׳.
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 09, 2018 5:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כז. שני שעירי יה"כ מעכבין זה את זה חוקה שני כבשי עצרת מעכבין זה את זה הויה שתי חלות הויה שני סדרין חוקה שני בזיכין חוקה הסדרין והבזיכין חוקה שני מינים שבנזיר דכתיב כן יעשה ג' שבפרה חוקה ארבעה שבתודה דאיתקש לנזיר דכתיב על זבח תודת שלמיו ואמר מר שלמיו לרבות שלמי נזיר ״וארבעה שבמצורע דכתי' זאת תה...
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 09, 2018 4:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כז.
רש"י ד"ה היין - שלישית ההין של איל ורביעית ההין לכבש וחצי ההין לפר כו'
צ"ע בהסדר שכתב רש"י.
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 09, 2018 4:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

בשביל שיהיה יותר קשה נוסיף את הכתוב השלישי מגילה כא ע"א רש"י ד"ה לטהרת מצורע. בצפרים ועץ ארז ואזוב ושני תולעת, אולי הפתרון כבנות צלפחד בדף כז הסדר מובן שלשת הראשונים הם בפרה וכך הפסוק שם ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה, ןמוסיף רש"י את הרביעי וצפורין במצ...
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 09, 2018 4:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערה במשנ״ב הלכות נט״י
תגובות: 5
צפיות: 105

Re: הערה במשנ״ב הלכות נט״י

מראה לענ"ד שבא להוסיף דין אחר ועל כך כתב ה"ה.[ולא על ד' השו"ע] כלו' הדין שהוסיף המשנ"ב הוא שאף בכלי שיש בו יותר מרביעית ואם לא יסמכהו וישפך ממנו אך סו"ס ישאר בו רביעית הוא כשר.ודו"ק מה החידוש בזה? פשוט! אף שהכלי יש בו חורים ואף נשפך ממנו מים אך סו"ס נשאר בו רביעית...
על ידי שמואל דוד
ו' ספטמבר 07, 2018 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה במשנ״ב הלכות נט״י
תגובות: 5
צפיות: 105

Re: הערה במשנ״ב הלכות נט״י

נריה אור כתב:מראה לענ"ד שבא להוסיף דין אחר ועל כך כתב ה"ה.[ולא על ד' השו"ע]
כלו' הדין שהוסיף המשנ"ב הוא שאף בכלי שיש בו יותר מרביעית ואם לא יסמכהו וישפך ממנו אך סו"ס ישאר בו רביעית הוא כשר.ודו"ק

מה החידוש בזה?
על ידי שמואל דוד
ו' ספטמבר 07, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה במשנ״ב הלכות נט״י
תגובות: 5
צפיות: 105

הערה במשנ״ב הלכות נט״י

שו״ע סימן קנט כלי שמחזיק רביעית כשסומכים אותו ואם לא יסמכוהו ישפכו המים ולא ישאר בו רביעית אינו כלי כו׳ וז״ל המשנה ברורה - רביעית כשסומכים אותו: לאו דוקא דה"ה אם מחזיק הרבה יותר מרביעית ע"י סמיכה אינו אסור אא"כ ישפכו המים ולא ישאר בו רביעית כשלא יסמכוהו אבל אם ישאר בו רביעית אחר שפיכה...
על ידי שמואל דוד
ו' ספטמבר 07, 2018 5:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 28
צפיות: 1643

Re: כל העולם כולו

מנחות כו: ומתעכלין והולכין כל הלילה כולה
ועיין דק״ס
על ידי שמואל דוד
ו' ספטמבר 07, 2018 5:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

כז.

רש״י ד״ה ג׳ עץ ארז ואזוב ושני תולעת וצפורין במצורע
ועיין לעיל ברש״י יט. ארבעה שבמצורע - עץ ארז ושני תולעת ואזוב וצפרים.
וצריך עיון בשינוי הסדר.
ועיין פרשת מצורע ״וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח לַמִּטַּהֵר שְׁתֵּי-צִפֳּרִים חַיּוֹת טְהֹרוֹת וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב״
וצ״ע בכל זה.
על ידי שמואל דוד
ג' ספטמבר 04, 2018 5:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 28
צפיות: 1643

Re: כל העולם כולו

חולין קו: נוטל אדם את שתי ידיו שחרית ומתנה עליהן כל היום כולו
ועיין לשון התוספות
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 02, 2018 6:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 154
צפיות: 8896

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יז. אמר רב המנונא הא מילתא אבלע לי רבי חנינא ותקילא לי ככוליה תלמודאי הקטיר קומץ להקטיר לבונה (ולבונה) לאכול שירים למחר פגול מאי קמ"ל כו' אי תרוייהו (אתא) קמ"ל לימא הקטיר קומץ להקטיר לבונה ולאכול שירים למחר כו' ועיין רש"י ד"ה לימא להקטיר לבונה ולאכול שירים - דמשמע תרתי מילי הקטי...
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 02, 2018 5:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יג פעמים שם הויה
תגובות: 2
צפיות: 189

Re: יג פעמים שם הויה

יישר כח.

ושמעתי לתרץ שתלוי אם ה׳ ה׳ הוא חלק של הי״ג מדות. עיין תוספות ראש השנה יז:
על ידי שמואל דוד
א' ספטמבר 02, 2018 5:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מים חמין מעבירין זוהמא או לא?
תגובות: 6
צפיות: 252

Re: מים חמין מעבירין זוהמא או לא?

עובר ושב כתב:באחד מן הראשונים, רבי אברהם מן ההר, מובא שהטעם שהמים החמים אינם מעבירים הזוהמא הוא מפני שאינו יכול לשפשף בהם (כנראה מחמת חמימותם) ורק נוטל ידיו ותו לא. אבל אם היה משפשף ובפרט עם סבון, היה מעביר הזוהמא.


וכ״כ הרמב״ם בהלכות ברכות
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 31, 2018 7:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יג פעמים שם הויה
תגובות: 2
צפיות: 189

יג פעמים שם הויה

משך חכמה פרשת כי תבוא
בפ' בכורים נזכר י"ג פעמים שם הוי', לנגד שלשה עשר מדות של רחמנים, ובפרשה דויעבור ד' על פניו ויקרא כו' הי"ג מדות הזהיר על ראשית בכורי כו' תביא בית ד' כו'. ודו"ק.

וצ״ע שהרי שם הויה כתיב יד פעמים?
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 31, 2018 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שעה בין חלב לבשר
תגובות: 29
צפיות: 2098

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

ז"ל הרב זאב הופשטטר בספרו הלכות בשר בחלב פרק ב הע' קע (עמ' עז): עבר פחות משעה, אין מקור לומר שא"צ קינוח הדחה ונטילה, שהרי מעיקר הדין אסור לאכול בשר בלי קינוח והדחה ונטילה, ומנין לנו לומר שהמתנת פחות משעה מפקעת חיוב זה. אמנם, מאידך הרבה נוהגים בהמתנת חצי שעה לבד ונשתכחה תורת קינוח הדחה ונט...

עבור לחיפוש מתקדם

cron