החיפוש הניב 2267 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
א' פברואר 18, 2018 8:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

לב. מאי הדרייני כו'

הדריינוס או אדריינוס?
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 18, 2018 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 820
צפיות: 68065

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

יש למישהו הכתובת או האימייל של רב ישראל מאיר לאו שליט"א
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 18, 2018 7:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרעון או תשלום
תגובות: 7
צפיות: 56

Re: פרעון או תשלום

כמדומני שרב משה שמואל שפירא ז"ל דיבר בזה בשערי שמועות וע"ע בספר שערי זבולון(שוב)
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 16, 2018 5:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 0
צפיות: 34

האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

Screenshot_2018-02-15-22-46-52~2.png
Screenshot_2018-02-15-22-46-52~2.png (75.07 KiB) נצפה 30 פעמים

צילום מספר לקט הקמח(חגיז) עמ"ס כלאים שהקשה סתירה מרש"י(רשב"ם)בפרק המוכר את הספינה לרש"י(מיוחס לרש"י)פרק חלק בסנהדרין וצ"ע בזה.
האם מצינו כן בעוד מקומות.
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 16, 2018 4:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

הערה קצרה רש"י לא. ת"ר בראשונה היו אומרים יין של עין כושי אסור מפני בירת סריקא ושל ברקתא אסור מפני כפר פרשאי ושל זגדור אסור מפני כפר שלים רש"י עין כושי - מקום כותים בירת סריקא - עובדי כוכבים הן וסמוכין לעין כוש ברקתא - עיר של כותים כפר פרשאי - עובדי כוכבים וזגדור - כותים יש להעיר, חד...
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 16, 2018 2:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

וכ"ה קשה לי.
וצריך לומר כמו שראיתי בספר אור צבי
Screenshot_2018-02-15-19-36-56~2.png
Screenshot_2018-02-15-19-36-56~2.png (31.37 KiB) נצפה 127 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 15, 2018 9:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

עבודה זרה ל:

מרש"י מבואר שארס נחש חזק כ"כ שנוקב בבשר. אולם עיין רש"י בבא קמא קטו: שמבואר שאינו חזק כ"כ ורק ע"י מכת צרור יכנס הארס וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 15, 2018 5:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כד. רש"י ד"ה דהיא וולדה נגחוהו - ונוגח שנגח בעד אחד או ע"פ הבעלים שהודו מעצמן ואין עדים בדבר אינו נסקל ואמרינן בתורת כהנים מן הצאן להוציא את המוקצה ומן הצאן וי"ו יתירה להוציא את הנוגח יש לתמוה מדוע הביא רש"י מתו"כ ולא ממסכת ב"ק מ: ועיין רש"י לעיל כב: וז"...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 15, 2018 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה
תגובות: 6
צפיות: 46

Re: הפסיק באמצע תפילת מנחה ושקעה חמה

שו"ת ארץ צבי
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 15, 2018 12:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

ההוא דאמר כתב:כז, א
הערות במילת ציפורה
מבואר בסוגיא, כי ציפורה לא מלה בעצמה, אלא שלחה אדם אחר.
ושמעתי להקשות: א. את מי ציפורה שלחה?
ב. כל מילתא דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליח.

עיין טעמא דקרא
ועיין הר צבי
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 9:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י - במסכת סנהדרין
תגובות: 92
צפיות: 6175

Re: הערות בגמרא ורש"י - במסכת סנהדרין

ייש'כ גדול
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 9:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

נוטר הכרמים כתב:
שמואל דוד כתב:כח:
רש"י ד"ה גובתא דקניא - הרי מאה שנה.
לא הבנתי כוונת רש"י במש"כ הרי.
אכן צ"ב, כמו שהניח בצ"ע בשו"ת להורות נתן ח"ט קונט' וחי בהם פרק א סי' יב.

ייש'כ וע"ע בספר משנה זכרון ובשו"ת רבבות אפרים חלק ח סימן שנא
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 9:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כט. רש"י ד"ה אפר מקלה יש לעיין מדוע רק כאן האריך רש"י לבאר מה זה אפר מקלה וצ"ע אולי יש ליישב רש"י דידן דהנה כל הסוגיא מיירי בנוגע לרפואות ולכן האריך רש"י לבאר דאע"ג דעושים כל מיני דברים לרפואות, מ"מ אפר מקלה אסור משום דנראה כקעקע ודו"ק ועדיין יש לעיין בז...
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 9:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

שמואל דוד כתב:כז.

רש"י ד"ה ותקח - ע"י שליח:
ותכרת - אמרה לאחר וכרת:

יש לעיין מה הוסיף בזה על לשון הגמרא ועוד מדוע שינה בלשונו ולא כתב ע"י שליח בשניהם.

עיין הר צבי
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 9:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

שמואל דוד כתב:כח: ברקא

עיין פירש"י בתחילת העמוד שפירש ליצ"א של שיער ואח"כ באמצע העמוד פירש שער של לייצ"א.

מה זה ליצ"א/לייצ"א ומדוע שינה רש"י בפירושו.

עיין מרפא לשון
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסתכלות בראש פרועה של אשה - חסרון קדושה
תגובות: 3
צפיות: 137

Re: הסתכלות בראש פרועה של אשה - חסרון קדושה

שמש כתב:בבית מותר לה להיות פרועת ראש ואין זה אוסר עליהם להיכנס (אלא לכל היותר לא להתבונן בפריעתה) והם החמירו ע"ע שלא להיכנס.

ייש'כ
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 4:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:כט.
רש"י ד"ה אפר מקלה
יש לעיין מדוע רק כאן האריך רש"י לבאר מה זה אפר מקלה וצ"ע


והיכן עוד היה לו להאריך?

בשאר הדברים רש"י ציין מקומם בש"ס בלבד ורק אצל אפר מקלה האריך לבאר וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 4:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י - במסכת סנהדרין
תגובות: 92
צפיות: 6175

Re: הערות בגמרא ורש"י - במסכת סנהדרין

ייש'כ גדול

חכ"א שליט"א כתב לי ששייך יתמא בר אלמן ודו"ק
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 5:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסתכלות בראש פרועה של אשה - חסרון קדושה
תגובות: 3
צפיות: 137

הסתכלות בראש פרועה של אשה - חסרון קדושה

עיין רש"י סנהדרין קט: בסוף העמוד
אשתו של און בו פלת אמרה שכולם קדושים ולא יכנסו בבית אם היא פרועה.

לכאורה יש איסור הסתכלות ומדוע נקראים קדושים אם נזהרים בזה.
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 5:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כט.
רש"י ד"ה אפר מקלה
יש לעיין מדוע רק כאן האריך רש"י לבאר מה זה אפר מקלה וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 5:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כט.
עשרה דברים מחזירים את החולה כו'
ושחלים ותגלחת ומרחץ וגבינה כו'
יש לדקדק מדוע הפסיק הגמרא בין המאכלים
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 14, 2018 5:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כח:
רש"י ד"ה גובתא דקניא - הרי מאה שנה.
לא הבנתי כוונת רש"י במש"כ הרי.
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 13, 2018 8:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

שמואל דוד כתב:עבודה זרה כז.

אשה כמאן דמהילא כו׳
לכאורה קשה ממסכת בבא קמא דף פח מה לאשה שכן אינה ראויה למילה ועיין תוספות שם וצ״ע

בע"ה מצאתי בחכמת שלמה יו"ד רסד א שהקשה כנ"ל. וע"ע במצפ"א ב"ק פח ובמשמרות כהונה שם. ועיין חידושי הגר"ח סטנסיל סימן קפו וסימן רנד.
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 13, 2018 3:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כח: ברקא

עיין פירש"י בתחילת העמוד שפירש ליצ"א של שיער ואח"כ באמצע העמוד פירש שער של לייצ"א.

מה זה ליצ"א/לייצ"א ומדוע שינה רש"י בפירושו.
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 12, 2018 11:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כז.

רש"י ד"ה ותקח - ע"י שליח:
ותכרת - אמרה לאחר וכרת:

יש לעיין מה הוסיף בזה על לשון הגמרא ועוד מדוע שינה בלשונו ולא כתב ע"י שליח בשניהם.
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 12, 2018 8:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י - במסכת סנהדרין
תגובות: 92
צפיות: 6175

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

הערות ברש"י קט: א) בד"ה דעבר במברא- שהמעברות שלהם מימיו עזין כו' אשמח בביאור כוונת דברי קדשו. ב) בד"ה זייפא - ומצלי דין צ"ע מה הוסיף בזה על דברי הגמרא. ג) בד"ה ואתא אליעזר - עבד אברהם. הנה הגמרא בדף קט כתב כמה פעמים אליעזר עבד אברהם וכאן כתב הגמרא אליעזר סתם וא"כ מובן ...
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 12, 2018 8:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י - במסכת סנהדרין
תגובות: 92
צפיות: 6175

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

סנהדרין קט.

יתמא בר ארמלתא
לכאורה כפל לשון הוא וצע"ק
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 12, 2018 8:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8482
צפיות: 451980

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חידושי חכמת שלמה שו"ע יו"ד סימן רסד - א
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 12, 2018 5:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כד. כוס של אדום מעבירין לפניה מנא ידעינן אמר רב כהנא כוס אדום מעבירין לפניה בשעה שעולה עליה זכר א"ה אמאי דמיה יקרין הואיל ושתי שערות פוסלות בה ומאי שנא דידהו אמר רב כהנא במוחזקת לכאורה כוונת רב כהנא דאפילו אם מעבירין לפניה כוס אדום מ"מ עדיין יש חשש של שתי שערות פסולות ולכן הלכו לדמא בן נת...
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 12, 2018 8:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רב מנשה או מנשי
תגובות: 5
צפיות: 134

Re: רב מנשה או מנשי

ייש"כ גדול לכל העונים
וע"ע בספר סדר הדורות ובספר בית ועד לחכמים (יולס)
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 12, 2018 2:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

עבודה זרה כז.

אשה כמאן דמהילא כו׳
לכאורה קשה ממסכת בבא קמא דף פח מה לאשה שכן אינה ראויה למילה ועיין תוספות שם וצ״ע
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 11, 2018 10:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רב מנשה או מנשי
תגובות: 5
צפיות: 134

Re: רב מנשה או מנשי

עיין בית אהרן מגיד חלק ב מש"כ בענין קריאת שם מנשה
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 11, 2018 2:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רב מנשה או מנשי
תגובות: 5
צפיות: 134

רב מנשה או מנשי

עבודה זרה כה: מנשה וברש"י כו. גורס מנשי
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 09, 2018 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מטה אחת - הפסק תינוק
תגובות: 15
צפיות: 463

Re: מטה אחת - הפסק תינוק

עיין שו"ת תשב"ץ חלק ג סימן מב מש"כ בענין הנ"ל
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 09, 2018 8:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

אולם א"כ הטעם שדמיה יקרים יכול להיות משום שכוס אדום לא מועיל לרוב פרות ומדוע אמר טעם אחר של שני שערות פסולות.
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 09, 2018 8:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 262
צפיות: 3321

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כד. כוס של אדום מעבירין לפניה מנא ידעינן אמר רב כהנא כוס אדום מעבירין לפניה בשעה שעולה עליה זכר א"ה אמאי דמיה יקרין הואיל ושתי שערות פוסלות בה ומאי שנא דידהו אמר רב כהנא במוחזקת לכאורה כוונת רב כהנא דאפילו אם מעבירין לפניה כוס אדום מ"מ עדיין יש חשש של שתי שערות פסולות ולכן הלכו לדמא בן נת...

עבור לחיפוש מתקדם