החיפוש הניב 1951 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 20, 2017 7:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 38
צפיות: 2355

Re: רבי אלכסנדר מימון ז"ל בעמח"ס קובץ ענינים שונים

חלמישצור כתב:
שמואל דוד כתב:אשמח ביותר מידע עליו.

ראה תולדותיו בספר אוגוסטוב, תל אביב תשכ"ו, עמ' 104-5

אפשר לשלוח?
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 17, 2017 7:05 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות י' א' דברי תורה קולטין
תגובות: 1
צפיות: 112

Re: מכות י' א' דברי תורה קולטין

מה הטעם לחלק בין דור של דוד לדורות האמוראים. ועיין ערוך לנר ודפח"ח
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 16, 2017 7:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תולדות כח-ד ויתן לך את ברכת אברהם
תגובות: 1
צפיות: 104

תולדות כח-ד ויתן לך את ברכת אברהם

וק"ק הרי אסור להזכיר אביו בשמו וצ"ע.
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 16, 2017 6:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ז' א' קביעת בתי דינים בארץ ישראל יותר מחו"ל
תגובות: 2
צפיות: 119

Re: מכות ז' א' משום זכותה של ארץ ישראל.

עיין רמב"ם ובברכת שמים מכות ז.
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 16, 2017 8:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שם משמעון (שבת ק"ג, סנהדרין ס"ב)
תגובות: 0
צפיות: 221

שם משמעון (שבת ק"ג, סנהדרין ס"ב)

מתניתין שבת קג. א"ר יהודה מצינו שם קטן משם גדול שם משמעון ומשמואל נח מנחור דן מדניאל גד מגדיאל ויש להעיר, א)מדוע האריך ר"י ואמר שם משמעון "ומשמואל", הול"ל שם משמעון ותו לא. ב) מדוע הקדים "שם" בנו של נח ל"נח" ג) מדוע צריך להביא ד' שמות, אטו תנא כי רוכלא לי...
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 15, 2017 6:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 95
צפיות: 8466

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

שמואל דוד כתב:מדוע לא כתבו תוספות על פרק חלק בסנהדרין.

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=25083
ועדיין צ"ע
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 15, 2017 4:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: רש"י עירובין ה. מר סבר קורה משום היכר כו'
תגובות: 0
צפיות: 218

רש"י עירובין ה. מר סבר קורה משום היכר כו'

רש"י ד"ה לא דכולי עלמא מותר ובהא פליגי מר סבר קורה "שתיקנו חכמים למבוי משום היכר" כו' וכתב אח"כ בד"ה ומאן דאמר ארבעה קסבר קורה "המתרת במבוי טעמא משום מחיצה" כו' וצ"ע מדוע האריך כ"כ הול"ל מר סבר קורה משום היכר ומר סבר קורה משום מחיצה כו' ועוד יש ...
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 15, 2017 1:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שופטים פרק ג פסוק כ
תגובות: 2
צפיות: 156

Re: שופטים פ"ג - פסוק כ

ייש"כ. ועיין מגן אברהם נו - ד
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 15, 2017 12:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שופטים פרק ג פסוק כ
תגובות: 2
צפיות: 156

שופטים פרק ג פסוק כ

ואהוד בא כו' ויאמר אהוד דבר אלהים לי אליך ויקם מעל הכסא
וכתב רש"י דבר אלהים לי אליך - וצריך אתה לעמוד.
מנ"ל לרש"י שאהוד אמר לו לעמוד, אפשר שעמד בעצמו.
ועיין סנהדרין ס. ק"ו ומה עגלון מלך מואב שהוא נכרי ולא ידע אלא בכינוי עמד ישראל ושם המפורש על אחת כמה וכמה. וצ"ע בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 14, 2017 11:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמ' ורש"י מסכת מכות
תגובות: 3
צפיות: 162

Re: הערות בגמ' ורש"י מסכת מכות

מכות ג. רש"י ד"ה רב נתן אמר באשה - זכות ספיקה אומדין ואותו לא ישלמו (וכל השאר ישלמו) וחומר גדול הוא אצלן ויש לעיין מדוע כתב רש"י "וחומר גדול הוא אצלן" ומה הוסיף בזה. רש"י מפרש מה ההבדל בין שתי השיטות, ומסביר ששיטת ר' נתן הוא חומרא. ייש"כ גדול. וע"ע בספר שאגת ...
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 14, 2017 6:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טמונון פלשתאי
תגובות: 10
צפיות: 243

Re: טמונון פלשתאי

דרומי כתב:לכאורה לשון המשנה יותר קרובה ללשון המקרא מאשר לשון הגמרא.

לשון המקרא?
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 14, 2017 5:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טמונון פלשתאי
תגובות: 10
צפיות: 243

Re: טמונון פלשתאי

עיין ב"ק דף נ ודף נא וברש"י. ועיין בספר אור החמה פרשת תולדות. וע"ע בספר תהלה לדוד (אמאדו) דרוש ג לשבת כלה שהאריך בדברי רש"י ז"ל.
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 14, 2017 4:34 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ו' בתוד"ה היכי אמרינן להו.
תגובות: 3
צפיות: 166

Re: מכות ו' בתוד"ה היכי אמרינן להו.

עיינת בגמרא ה.? שם מבואר להדיא שהתראה = כוונה להעיד לא ראיתי שם דבר כזה טעיתי, דף ו. רבי אומר אאחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות ואימתי בזמן שהתרו בהן אבל בזמן שלא התרו בהן מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש וברש"י בזמן שהתרו בהן - ובדיני נפשות כי אמרינן בטלה בזמן שהקרוב או הפסול נשתתף בעדו...
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 14, 2017 5:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וכל ישראל וכל העם
תגובות: 12
צפיות: 591

Re: וכל ישראל וכל העם

עיין רש"ש סנהדרין פט
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 13, 2017 5:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טמונון פלשתאי
תגובות: 10
צפיות: 243

טמונון פלשתאי

רש'י בראשית פרשת תולדות פרק כו פסוק טו ד"ה סתמום טמונין פלשתאי לשון סתימה, ובלשון משנה (פסחים מב א) מטמטם את הלב

יש להעיר מדוע לא הביא לשון הגמרא בב"ק דף נ-נא דמיירי בסתימת עפר
ועיין viewtopic.php?t=28163#p289824 וצ"ע בכל זה
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 12, 2017 8:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמ' ורש"י מסכת מכות
תגובות: 3
צפיות: 162

מכות ד: רש"י התראה בב"ד של מטה

מכות דף ד: רש"י עדים זוממין אין צריכין התראה בכתובות אמרינן טעמא באלו נערות (דף לג.) נתרי בהו אימת כו' אבל כל שאר עונשין בב"ד "של מטה" צריכין התראה

יש לעיין מדוע הדגיש רש"י ב"ד של מטה ומה כוונתו בזה
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 12, 2017 5:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ו' בתוד"ה היכי אמרינן להו.
תגובות: 3
צפיות: 166

Re: מכות ו' בתוד"ה היכי אמרינן להו.

עיין מהרש"א ובנתן פריו ועדיין יש לעיין בזה
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 12, 2017 11:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות. לשונה שונה משאר הבבלי?
תגובות: 4
צפיות: 204

Re: מסכת כריתות. לשונה שונה מהבבלי?

עיין רש"י ד:
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 12, 2017 9:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אי אפשר - דוקא או לאו דוקא
תגובות: 0
צפיות: 118

אי אפשר - דוקא או לאו דוקא

מכות ד. רש"י ד"ה אי אפשר לשלשת לוגין כו' - לא גרסינן דהא ודאי אפשר אלא חיישינן לשמא וסיפא דמילתא מוכחא דמשום שמא הוא דאמרינן לקמן טעמא משום דמוקמינן גברא אחזקיה. עיין ריטב"א שכתב ש"אי אפשר" לאו דוקא עיין שם ועיין יבמות צו: וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם כך אמר לי משה ...
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 12, 2017 8:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שנות חיי שרה קכ"ז-בת כ כבת ז'
תגובות: 2
צפיות: 66

Re: שנות חיי שרה קכ"ז-בת כ כבת ז'

עיין במפרשי רש"י
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 10, 2017 5:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 79
צפיות: 3259

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:ייש״כ גדול

אבל הסדר ברש״י שונה משני הפסוקים.

כמדומני שזהו שגרא דלישנא לומר "כסף וזהב ובגדים", וכלשון הפסוק מלכים ב ז,ח.

חיי שרה כד נג - כלי כסף וכלי זהב ובגדים. וע"ע פרשת בא יב לה כלי כסף וכלי זהב ושמלות וברש"י ושפתי חכמים שם
על ידי שמואל דוד
ו' נובמבר 10, 2017 8:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמ' ורש"י מסכת מכות
תגובות: 3
צפיות: 162

הערות בגמ' ורש"י מסכת מכות

מכות ג. רש"י ד"ה רב נתן אמר באשה - זכות ספיקה אומדין ואותו לא ישלמו (וכל השאר ישלמו) וחומר גדול הוא אצלן
ויש לעיין מדוע כתב רש"י "וחומר גדול הוא אצלן" ומה הוסיף בזה.
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 08, 2017 6:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8094
צפיות: 386317

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

אגרות ורשימות קהלות יעקב חלק ה עמיד 119-120 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 08, 2017 6:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חיי שרה - ואשם הנזם על אפה
תגובות: 10
צפיות: 323

Re: פרשת חיי שרה - ואשם הנזם על אפה

עזריאל ברגר כתב:לא לשכוח את הגיל שלה...

נונו. גם יש מחלוקת בגיל שלה
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 08, 2017 5:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חיי שרה - ואשם הנזם על אפה
תגובות: 10
צפיות: 323

Re: פרשת חיי שרה - ואשם הנזם על אפה

ייש"כ.
כתב הבעל הטורים וז"ל ואשם הנזם חסר יו"ד לומר שלא נגע בבשרה מחמת צניעות.
אולם עדיין קשה לי, דלכאורה נגיעה בבשרה אינו חסרון צניעות אלא יש איסור נגיעה, ועוד אף אם לא נגע בבשרה מ"מ יש חסרון צניעות ומדוע לא נתן לה והיא תשים על אפה.
על ידי שמואל דוד
ד' נובמבר 08, 2017 5:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חיי שרה - ואשם הנזם על אפה
תגובות: 10
צפיות: 323

פרשת חיי שרה - ואשם הנזם על אפה

יש להעיר מדוע שם הנזם על אפה ולא נתן לה הנזם והיא תשים על אפה. לכאורה אין זה מדרכי הצניעות וצע"ק
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 07, 2017 3:49 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תשרפון באש
תגובות: 6
צפיות: 219

Re: תשרפון באש

מכתב שקיבלתי לפנים כמה חדשים, לכבוד ידידי היקר כו' אחדשכתה"ט כנאה וכיאה באהבה רבה! בענין מה ששאל על הגמ' בבא מציעא דף נט, וז"ל: הביאו הטהרות של ר"א ושרפום באש, עכ"ל הגמרא. ושאל כת"ר מדוע צריך הגמרא להוסיף "באש" לכאורה שריפה הוא באש ומה טעם בכפילות, ע"כ קושיתו....
על ידי שמואל דוד
ג' נובמבר 07, 2017 3:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות ב. דין הזמה כל עיקר
תגובות: 5
צפיות: 305

Re: מכות ב. דין הזמה כל עיקר

עיין זכר שמואל (גריינמן)
על ידי שמואל דוד
ב' נובמבר 06, 2017 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8094
צפיות: 386317

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ישראל אליהו כתב:
חיימקה כתב:בבקשה מהתוספתא כפשוטה ב"ק פ"ט ה"א.
בתודה מראש.
שמואל דוד כתב:אפשר לשלוח בבקשה,
מנחת ישראל עמ"ס עירובין דף ה

ייש"כ גדול
על ידי שמואל דוד
א' נובמבר 05, 2017 8:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמואל א' כה שינוי הלשון מאמה לשפחה
תגובות: 4
צפיות: 113

Re: שמואל א' כה שינוי הלשון מאמה לשפחה

עיין שמואל א א
ובספר שמשא דשמואל
על ידי שמואל דוד
ה' נובמבר 02, 2017 4:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 79
צפיות: 3259

סנהדרין צה. כתמי דמא

ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא הוה אבישי בן צרויה הוה קא חייף רישיה בד' גרבי דמיא חזינהו כתמי דמא איכא דאמרי אתא יונה איטריף קמיה אמר כנסת ישראל ליונה אימתילא שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף שמע מינה דוד מלכא דישראל בצערא שרי ויש להעיר, בשלמא להאיכא דאמרי מובן איך ידע אבישי שדוד בצערא שרי אבל לפי המאן דאמר שר...
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 31, 2017 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8094
צפיות: 386317

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אפשר לשלוח בבקשה,
מנחת ישראל עמ"ס עירובין דף ה
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 30, 2017 1:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קטן מוליד, אינו מוליד (סנהדרין סח)
תגובות: 9
צפיות: 517

Re: קטן מוליד, אינו מוליד (סנהדרין סח)

ועיין שם במהרש"א וערוך לנר
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 27, 2017 1:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עירובין ב. ד: גבוה מעשרים אמה ימעט
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: עירובין ב. ד: גבוה מעשרים אמה ימעט

אולם הפשטות אינו כן (ועיין ריטב"א ב. ובישמח יהודה ד:)
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 25, 2017 9:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וחמרים ועבדים ושפחות ואתונות
תגובות: 14
צפיות: 304

Re: וחמרים ועבדים ושפחות ואתונות

דרומי כתב:ראה אמרי שפר שם

אפשר לשלוח?
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 25, 2017 4:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עירובין ב. ד: גבוה מעשרים אמה ימעט
תגובות: 6
צפיות: 194

Re: עירובין ב. ד: גבוה מעשרים אמה ימעט

גם אני יודע זה. אבל רש"י כתב וז"ל כמה ממעט - משמע כמה יגביה הקרקע.

עבור לחיפוש מתקדם