החיפוש הניב 3462 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 7:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויגש - השינוי בדברי יהודה ליוסף מלשון נסתר לנוכח
תגובות: 1
צפיות: 15

Re: פרשת ויגש - השינוי בדברי יהודה ליוסף מלשון נסתר לנוכח

בפרשת ויגש תחלת הפרשה מדבר יהודה ליוסף ומתחיל בכבוד ופונה אליו בלשון נסתר 'בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני' וכן 'אדני שאל' וגו' ונאמר 'אל אדני' וגו' ואח"כ משנה בדיבורו ללשון נוכח (מד, כא) ותאמר אל עבדיך הורדיהו אלי וגו' וחוזר (כב) ואומר 'ונאמר אל אדני' ושוב (כג) ותאמר אל עבדיך וגו' וחוזר (...
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 7:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור!למנהג לא לקנות דברים לתינוק קודם הלידה.
תגובות: 4
צפיות: 65

Re: מקור!למנהג לא לקנות דברים לתינוק קודם הלידה.

יש פוסקים שהחמירו בזה משום עין הרע
אבל במקום הפסד הקילו
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 7:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשרש"י מעתיק ל' הגמ' בלי פירוש כוונתו דה"ג
תגובות: 4
צפיות: 72

Re: כשרש"י מעתיק ל' הגמ' בלי פירוש כוונתו דה"ג

כ"כ בין היתר מהר"ם מלובלין ע"ז מג א ובזמן מאוחר יותר בברוך טעם בהגהותיו לר"ה כט א. הובאו ע"י הרי"ש שפיגל בספרו עמודים ח"א עמ' 129 הערה 55 יישר כח! זה מה שבקשתי "כ"כ" לא עיין עיין עיין. הספיק לי אחד לראות שזה לא מה שבקשתי חיפשתי בשבילך. אין טעם להיות...
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 6:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: השטן מקטרג בשעת סכנה
תגובות: 0
צפיות: 4

השטן מקטרג בשעת סכנה

פרשת מקץ וְאֶת-בִּנְיָמִין֙ אֲחִ֣י יוֹסֵ֔ף לֹא-שָׁלַ֥ח יַעֲקֹ֖ב אֶת-אֶחָ֑יו כִּ֣י אָמַ֔ר פֶּן-יִקְרָאֶ֖נּוּ אָסֽוֹן פירש״י פן יקראנו אסון. ובבית לא יקראנו אסון, אמר רבי אלעזר בן יעקב מכאן שהשטן מקטרג בשעת הסכנה פרשת ויגש וּלְקַחְתֶּ֧ם גַּם-אֶת-זֶ֛ה מֵעִ֥ם פָּנַ֖י וְקָרָ֣הוּ אָס֑וֹן וְהֽוֹרַדְתֶּ֧ם א...
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 6:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה
תגובות: 15
צפיות: 356

Re: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה

ברכות לד ע"ב: תנו רבנן: מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל, שגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא לבקש עליו רחמים. כיון שראה אותם עלה לעלייה ובקש עליו רחמים. בירידתו, אמר להם: לכו - שחלצתו חמה. אמרו לו: וכי נביא אתה? אמר להן: לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא כך מקובלני: אם שגורה תפלתי בפי - יו...
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 3:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשרש"י מעתיק ל' הגמ' בלי פירוש כוונתו דה"ג
תגובות: 4
צפיות: 72

Re: כשרש"י מעתיק ל' הגמ' בלי פירוש כוונתו דה"ג

עיין רש״י גיטין לד. גידול בר רעילאי
ועיין רש״י גיטין נח: רעילאי כך שמו. ועיין חתם סופר
וע״ע רש״י גיטין נט. וולס. ובחתם סופר שם. וע״ע סדר הדורות ערך וולס (נדפס בהגהות שבסוף המסכתא)
וע״ע רש״י סנהדרין לו. ובמסורת הש״ס.
ועיין בשו״ת ברכת חיים סימן יא אות ב.
ובנפש חיה עמ״ס מגילה כז:
ואכמ״ל
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 1:18 am
פורום: חנוכה
נושא: מי שאמר לחומץ וידלק
תגובות: 4
צפיות: 84

Re: מי שאמר לחומץ וידלק

אגב אין זה חידושו של הבן איש חי שבתו הדליקה ושאמר כן לבתו וז״ל הגמרא שם חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא אמר לה בתי למאי עציבת אמרה ליה כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו אור לשבת אמר לה בתי מאי איכפת לך מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק תנא היה דולק והולך כל היום כולו עד שהביא...
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 1:00 am
פורום: חנוכה
נושא: מי שאמר לחומץ וידלק
תגובות: 4
צפיות: 84

Re: מי שאמר לחומץ וידלק

מי אמר שבתה לא היתה נשואה?
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת הודעות
תגובות: 25
צפיות: 542

Re: מחיקת הודעות

חפציאלי כתב:שקרנים חצופים נמחקו פה הודעות בלי הסבר ואני יעביר את זה בעז"ה להרה"ג ר' יעקב חיים סופר שליט"א

מה השייכות בין פורום אוצר להגריח״ס שליט״א?
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 10, 2018 12:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

במעשה דר' פנחס בן יאיר הוקשה לי, במה שטענו הנהר שהוא ודאי עושה רצון קונו, משא"כ ר' פנחס ספק עושה, והיינו שמא לא יצליח במשימתו לשחרר השבויים. והלא ידוע שאין הקב"ה דורש תוצאות אלא השתדלות, וא"כ במה שעושה ר' פנחס בן יאיר כל השתדלותו הרי הוא עושה ודאי רצון קונו, ומדוע נחשב כ'ספק עושה רצו...
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 9:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

רש״י ד״ה קטליה - הורגהו. לכאורה קשה מה רוצה רש״י בזה? המלה 'קַטְלֵיהּ' במשמעות 'הָרְגֵהוּ' נדירה ביותר בתלמוד (בדרך כלל המשמעות היא 'הֲרָגוֹ'), ומובן בפשטות הצורך בפירוש המלה; וביחוד כאן ('רַב מָרִי אָמַר, אָתְיָא מִמַּכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ, דְּאָמַר רַחֲמָנָא קַטְלֵיהּ'), שמשמעות המלה אינה נקלטת במ...
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 9:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מיני ומינך כתב:
שמואל דוד כתב:ט.

קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית כו'

ק"ק מדוע הפסיק רב בין תפילין לציצית.

מהרי"ל (מנהגים) הלכות נישואין
...בריינוס שנוהגין שגם נערים גדולים אין מתעטפין בציצית עד נושאין אשה.

יישר כח. וע״ע אמתחת בנימין.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 7:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יא:

רש״י ד״ה קטליה - הורגהו

לכאורה קשה מה רוצה רש״י בזה?
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 6:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9621
צפיות: 702008

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
דבר תורה בראשית (אברהאם) עמוד 59 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 5:01 pm
פורום: חנוכה
נושא: ופשטו ידם בממונם
תגובות: 11
צפיות: 882

Re: ופשטו ידם בממונם

0E48D9B9-26B6-4910-8644-01A849A10977.jpeg
0E48D9B9-26B6-4910-8644-01A849A10977.jpeg (196.69 KiB) נצפה 39 פעמים

שפע חיים
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 3:39 pm
פורום: חנוכה
נושא: ופשטו ידם בממונם
תגובות: 11
צפיות: 882

Re: ופשטו ידם בממונם

צ״ע בזה. ובפרט שגזירת היונים היה על הדת ולא על הממון.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9621
צפיות: 702008

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גמח כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה

ספר התרומה (ג-ד) מכון ירןשלים עמוד 256 מדפי האוצר
שמואל דוד כתב:בבקשה

עלי תמר זרעים ב עמוד 122-127 מדפי האוצר

אלפי תודות
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 8:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילה
תגובות: 3
צפיות: 59

Re: ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילה

יישר כח.

אשמח אם יש מי שתירץ זה.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 7:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילה
תגובות: 3
צפיות: 59

ת"ח צריך שילמוד כתב שחיטה ומילה

עיין חולין ט. וצ"ע מדוע השמיטו הרמב"ם וטוש"ע דין זה?
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 7:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9621
צפיות: 702008

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה

ספר התרומה (ג-ד) מכון ירןשלים עמוד 256 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 39
צפיות: 3177

Re: כל העולם כולו

חולין דף י. באותו המין כל היום כולו

ועיין דעת תורה (מהרש"ם) או"ח תרפב
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 5:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

י.

הרחש - פירש"י הרחש הנחש רחש תרגום של שרץ.

האם כוונת רש"י לנחש דוקא או כל שרץ שיש לו ארס.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 5:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ט.

קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית כו'

ק"ק מדוע הפסיק רב בין תפילין לציצית. ועיין רש"י ד"ה הני שכיחן - תפילין וציצית וברכת חתנים כו' וצ"ע בזה.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 2:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9621
צפיות: 702008

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה

עלי תמר זרעים ב עמוד 122-127 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 09, 2018 2:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9621
צפיות: 702008

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
דבר תורה בראשית (אברהאם) עמוד 59 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 07, 2018 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9621
צפיות: 702008

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
דמשק.PDF

יישר כח!

אולם עמוד 52-54 מדפוס ישן. איני יודע איזה עמודים בדפוס חדש. גמרא חולין דף ח.
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 07, 2018 6:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9621
צפיות: 702008

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

דמשק אליעזר / אליעזר בן שמואל מאפטה

עמוד 52-54 מדפי האוצר

תודה
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 07, 2018 5:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

חכם אחד שליט״א ציין לתורת חטאת. (עיין דברי חמודות על הרא״ש אות כח.) וע״ע במאירי. ועדיין צ״ע בזה.
A4C1F8FE-483E-4164-9DD4-C7AE007A084C.jpeg
מאירי
A4C1F8FE-483E-4164-9DD4-C7AE007A084C.jpeg (58.72 KiB) נצפה 163 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 07, 2018 1:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ח: אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שלשה סכינין כו׳ כיון דאצרכינהו תרי אית ליה היכרא וא"ר יהודה אמר רב הטבח צריך שני כלים כו׳ כיון דאצרכיניה תרתי אית ליה היכרא וברש״י היכירא אית ליה - עושה בה סימן. וצ״ע שהרי מלשון הגמרא מבואר שעצם התקנה שצריך ב׳ סכינים הוא ההיכר ומדוע כתב רש״י שצריך לעשות סימן. ו...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 11:07 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 6622

Re: מתי התחילו כלל ישראל להדליק נר חנוכה ?

יישר כח!!

ועיין מנחת ברוך סימן קט
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 10:30 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
תגובות: 53
צפיות: 6622

מתי התחילו כלל ישראל להדליק נר חנוכה ?

בזמן הנס או בזמן בית הלל ושמאי ?
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 9:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 360
צפיות: 25424

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

קא, ב דתניא ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה שנאמר (דברים יד, כא) כי עם קדוש אתה לה' אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו ולהלן הוא אומר (שמות כב, ל) ואנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו מה להלן אסור באכילה ומותר בהנאה אף כאן אסור באכילה ומותר בהנאה ויש לעיין מדוע...
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 6:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפ׳ כל הבשר
תגובות: 23
צפיות: 2137

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

קטו:

נאמר כאן כי עם קדוש כו׳ ונאמר להלן ולא יהיה קדש כו׳

יש לעיין מדוע לא הביא תחילת הפסוק ״לא תהיה קדשה״
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה
תגובות: 34
צפיות: 4053

Re: עבודת דוקטורט על ספר פתחי תשובה - להורדה

אחד שאל ממני מדוע הפתחי תשובה הביא הבאר היטב בכ״מ, האם לא היה לפניו הש״ך?
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 3:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפ׳ כל הבשר
תגובות: 23
צפיות: 2137

Re: הערות והארות בפ׳ כל הבשר

כבר ראיתי באחרונים שדייקו כן ברש״י
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 8:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם תמיד יש להעדיף לקנות משומר תורה ומצוות מול חילוני?
תגובות: 21
צפיות: 1243

Re: האם תמיד יש להעדיף לקנות משומר תורה ומצוות מול חילוני?

האם גם בהפסד מועט מותר לקנות מאינו יהודי?
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 1:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור יכול לעשר?
תגובות: 26
צפיות: 1934

Re: חמור יכול לעשר?

עיין תפארת יעקב חולין ז שגם הוא כתב כן על דברי המהרש״א
על ידי שמואל דוד
ד' דצמבר 05, 2018 12:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 33
צפיות: 457

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ז:

חמורו של רב פנחס בן יאיר כו׳
עיין מהרש״א ז: בסוף דבריו
ועיין http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=5519

עבור לחיפוש מתקדם