החיפוש הניב 3611 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 17, 2019 6:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שברי לוחות כתב:בשיחת חולין הביא מאוצר לעזי רש"י לגרוס מלנ"ץ

אפשר לשלוח?
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 17, 2019 4:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח.
עיינתי בכת״י של רש״י והוא כלפנינו וצ״ע על עוז והדר.
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 17, 2019 3:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אל תהי שוטה בחרוזים
תגובות: 7
צפיות: 123

Re: בחרוזים

במסתרים כתב:
סגי נהור כתב:"חרוז" בעולמה של שירה הוא לשון שנתחדשה קרוב לוודאי לאחר ימי רש"י.

ילקוט שמעוני שה"ש רמז תתקפג: צוארך בחרוזים אלו הפייטנים

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 17, 2019 3:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אל תהי שוטה בחרוזים
תגובות: 7
צפיות: 123

Re: אל תהי שוטה בחרוזים

כרמי שלי כתב:בגליון בית נאמן האחרון (פ' בא) הביא כן (בהע' 1) בדרך צחות גרידא.

יישר כח. כשאני למדתי רש"י חשבתי שכ"ה כוונתו.
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 17, 2019 12:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אל תהי שוטה בחרוזים
תגובות: 7
צפיות: 123

Re: אל תהי שוטה בחרוזים

יישר כח!
גם אני הבנתי אותו חילוק אבל לא נראה חילוק כ״כ גדול.
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 17, 2019 12:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שינויי לשון בלע"ז ברש"י <'מרא' פושיי"ר או פורי"ש>
תגובות: 24
צפיות: 1025

Re: שינויי לשון בלע"ז ברש"י <'מרא' פושיי"ר או פורי"ש>

מדוע לפעמים הוסיף רש״י תיבת ׳בלע״ז׳ ולפעמים כתב הביאור בלי תיבת ״בלע״ז״
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 17, 2019 12:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אל תהי שוטה בחרוזים
תגובות: 7
צפיות: 123

אל תהי שוטה בחרוזים

עיין חולין דף צה: בעא מיניה רב הונא מרב בחרוזים מהו א״ל אל תהי שוטה בחרוזים כו׳ ועיין רש״י אל תהי שוטה בחרוזים - בשאלה זו דודאי זה סימן, לשון מורי. לישנא אחרינא אל תהי שוטה דבחרוזין הרי זה סימן. ויש לעיין מה החילוק בין הני תרי לישני. וחשבתי לומר שכוונת רש״י ב״לשון מורי״ הוא ע״ד צחות ״אל תהי שוטה בחר...
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 16, 2019 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מח.

צמחין

פירש״י צמחין מלנ״ץ וכו׳

ובסוף הדף פירש״י צמחין מנל״ץ.

ויש להעיר, חדא מדוע פירש כן פעמיים. ועוד מדוע שינה בלשונו.
על ידי שמואל דוד
א' ינואר 13, 2019 8:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מג:

יונה
עוף או שם חכם?

עיין גליון הגמרא ועיין מהרש״ל בחכמת שלמה.

ולפי קוצר דעתי לא ראיתי ברש״י שום רמז לזה (ואולי הא גופא ראיה)
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 10, 2019 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אהלים-אהלות תהלות-תהלים
תגובות: 21
צפיות: 1458

Re: אהלים-אהלות תהלות-תהלים

יאיר כתב:כדרך אגב יש מקומות שנקראת מס' אהילות.
עירובין עט. ירושלמי עירובין א, ז.

ועיין רש״י חולין מב:
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 09, 2019 4:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:בכתב יד פארמה כתוב בן בבא לא בר"ת

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 09, 2019 4:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בפרק רבי ישמעאל קודם רבי יהודה בן בבא את רבי יהודה בן בתירא ('וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא מַתִּירִין מִשּׁוּם שְׁנֵי דְבָרִים'), ומן הסתם היתה כן הגירסא לפני רש"י גם כאן. אך באמת דין הקדימה לרבי יהודה בן בתירא, כדתניא בפרק הדר: מִי שֶׁיֶּשׁ לוֹ חָמֵשׁ נָשִׁים...
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 09, 2019 12:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מא.

רש״י ד״ה ורב נחמן כו׳ דהא ר׳ יהודה בן בבא פליג כו׳

לכאורה הול״ל ״רב יהודה בן בתירא״ שנזכר קודם בגמרא. ואולי היה כתוב ברש״י ׳ב״ב׳ והסופרים טעו בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 08, 2019 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9845
צפיות: 726855

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

שיטה מקובצת (אופק) מהדורה מורחבת חולין דף לא

הוא בכרך ב' של מהדורה זו. אינו באוצר, וכמדומני שעוד לא יצא לאור.

יישר כח. ראיתי במהדורה רגילה שציינו למש״כ במהדורה המורחבת...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 08, 2019 1:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9845
צפיות: 726855

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

שיטה מקובצת (אופק) מהדורה מורחבת חולין דף לא
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 07, 2019 10:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קבלתי תשובה מחכ״א שליט״א

במנחות ל"א וחולין ע"ה אמר כך ר' חיננא/חנינא/חנינה. ויתכן שכך צריך להגיה ברש"י, במקום 'חננאל'. (ומצינו חילוף כזה בין חננאל לחנינא בעין יעקב חגיגה, וע' גם רש"ש ב"ב ל,א ויפה עינים שבת פח,ב).
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 07, 2019 7:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח. אולם לפי זה צ״ל ״חנינא״ ולא ״חננאל״.
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 07, 2019 2:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9845
צפיות: 726855

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שמואל דוד כתב:בבקשה,

שיטה מקובצת (אופק) מהדורת מורחבת חולין דף לא ד״ה טהורה לביתה לבעלה

.
על ידי שמואל דוד
ב' ינואר 07, 2019 1:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לט: רש״י ד״ה רצה לשחק בה - שלא תפציר בו לתת לה גט לפוטרה מיבם אם ימות והפליגה בדברים ואין אלו נעשין שלוחו לגרש דהא לא אמר תנו להכי נקט בריא דאילו מסוכן קיימא לן הלכה כר"ש שזורי דאמר כותבין ונותנין דתנן (גיטין דף סה:) בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי אע"פ שלא אמר תנו הרי א...
על ידי שמואל דוד
א' ינואר 06, 2019 1:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9845
צפיות: 726855

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

שיטה מקובצת (אופק) מהדורת מורחבת חולין דף לא ד״ה טהורה לביתה לבעלה
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 03, 2019 9:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

בקרו טלה כתב:
אביר הרועים! כתב: לענ"ד אלו ב' ציורים נפרדים.

עי' ר"י מלוניל הע' 112 ובתורת המאור הע' 68

מי זה בעבה״ל?
על ידי שמואל דוד
ה' ינואר 03, 2019 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח

מרש״י מבואר שהוא ציור אחד. ועיין מלאכת שלמה.
שו״ר שכ״כ המגיה לרי מלוניל שציין הרב בקרו טלה.
על ידי שמואל דוד
ד' ינואר 02, 2019 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3622
צפיות: 331406

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה,

תורת רבינו עקיבא איגר (מצגר) יומא דף מא וחולין דף לב
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 01, 2019 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9845
צפיות: 726855

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

תורת רבינו עקיבא איגר (מצגר) יומא דף מא וחולין דף לב
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 01, 2019 4:37 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לב: הא תנן אח״כ כו׳ עיין גליון הש״ס שהעיר מיומא מא וע״ש ביומא שהניח בצ״ע. ובשפת אמת ביומא תירץ שבחולין הוא משנה ואי אפשר לשבש משנה ע״ש אולם צ״ע שמבואר ברשב״א וכן במהרש״א וב״ח וגהש״ס שקושיית הגמרא בחולין הוא מהברייתא ולא מן המשנה ושצ״ל ״התניא אח״כ״ וצ״ע בזה. אגב יש לעיין מדוע לא ציין רעק״א ז״ל ביומא...
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 01, 2019 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 40
צפיות: 3467

Re: כל העולם כולו

חולין לב.

השוחט בסכין רעה אפילו כל היום כולו כו׳

ברמב״ם ליתא תיבת כולו ועיין בתבואות שור
על ידי שמואל דוד
ג' ינואר 01, 2019 12:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לב.

לא הוה בדיחנא בחביבי דאישייליה כו׳
ועיין רש״י דלא היתה דעתו גסה בדודו רבי חייא ולא היה רבי חייא בסבר פנים עמו כו׳

וראיתי בספר נתן פריו שהעיר ממשנה באבות ״לא הביישן לומד ולא הקפדן מלמד״ וצ״ע
על ידי שמואל דוד
ב' דצמבר 31, 2018 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)
תגובות: 14
צפיות: 290

Re: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)

הבנתי. אבל מ״מ הרמב״ם ראה צורך להזכיר זה
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 30, 2018 10:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ל:

866C35A9-D252-4763-A105-8BAB53C3C7C5.jpeg
866C35A9-D252-4763-A105-8BAB53C3C7C5.jpeg (19.43 KiB) נצפה 611 פעמים

-מנחת יהודה-
לכאורה מהמשך הגמרא מבואר שאי אפשר לפרש כן וצ״ע בזה.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 30, 2018 9:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא:

השחיז את הסכין ועף כו׳

קשה לי מדוע קתני מתניתין שהשחיז את הסכין, הול״ל שהיה עף כו׳ ומה איכפת לן מה היתה סיבת העייפות וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 30, 2018 4:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח. גם אני חשבתי כך. אולם הלשון ק״ק.
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 30, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)
תגובות: 14
צפיות: 290

Re: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)

הגמרא בחולין פה כתב שיש קרא למעוטי עוף טמא ....
על ידי שמואל דוד
א' דצמבר 30, 2018 9:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 186
צפיות: 4389

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

כט:

רש״י ד״ה מתחלה ועד סופה - באחת עבודותיה בין באמצע ובין בתחלה ובין בסוף

לכאורה הול״ל בין בתחילה בין באמצע ובין בסוף וצ״ע
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 28, 2018 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'כל' על פחות מג'
תגובות: 85
צפיות: 6480

Re: 'כל' על פחות מג'

חולין פו:

חיה ועוף .... כיסוי אחד לכולן כו׳ ודו״ק
על ידי שמואל דוד
ו' דצמבר 28, 2018 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 219
צפיות: 20207

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

מה שנכון נכון כתב:הפענוח כנ"ל.
יש לוח ר"ת בתחילת המדור.

יישר כח

עבור לחיפוש מתקדם