החיפוש הניב 3174 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 15, 2018 8:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9368
צפיות: 643777

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,
אגדות תלמוד ירושלמי ע"פ יפה מראה ועין יעקב - א זרעים, מועד א / יפה,
עמוד 580 מדפי האוצר

שמואל דוד כתב:בבקשה,
פרסומי ניסא / וייס, צבי הירש
עמוד 578-583 מדפי האוצר

שמואל דוד כתב:בבקשה
מחקק ספון (ברכות חגיגה) עמוד 93 מדפי האוצר

תודה רבה!
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 15, 2018 6:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9368
צפיות: 643777

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה

מחקק ספון (ברכות חגיגה) עמוד 93 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 15, 2018 5:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9368
צפיות: 643777

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
פרסומי ניסא / וייס, צבי הירש
עמוד 578-583 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 15, 2018 5:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9368
צפיות: 643777

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

אגדות תלמוד ירושלמי ע"פ יפה מראה ועין יעקב - א זרעים, מועד א / יפה,
עמוד 580 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 15, 2018 5:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 232
צפיות: 12663

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סד.

דאיתמר שמע שטבע כו׳ והעלה דגים ותינוק כו׳ ואיכא דאמרי והעלה תינוק ודגים

צע״ק בשינוי הלשון.
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 8:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 232
צפיות: 12663

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ידי״נ הרה״ג רב יעקב דוד המניק שליט״א בספרו מרבה נפש עמ״ס חגיגה ביאר בטוטו״ד החילוק בין חגיגה לשבת. אולם רש״י במנחות לא הביא. וז״ל רש״י במנחות מה. דבריו סותרין דברי תורה - כגון כל הנך דאמרי' לעיל דקרי לפר דר"ח חטאת וכן אותן דלעיל וצ״ע מה כוונתו במש״כ ״כל הנך דאמרינן לעיל״ ומה כוונתו במש״כ ״וכן א...
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9368
צפיות: 643777

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ישראל אליהו כתב:.

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 7:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גבר - גבור
תגובות: 2
צפיות: 50

Re: גבר - גבור

טור תלגא כתב:עי' שדה יער. ומן הסתם הקאמרנא בהיכל הברכה כתב על זה.

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 11:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9368
צפיות: 643777

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אוצר ההלכה - כה - לא / אוסף חיבורים ע"ס שו"ע או"ח עמוד 371 מדפי האוצר


תודה מראש.
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 10:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 232
צפיות: 12663

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יש חילוק פשוט בין אנשים לנשים ולק״מ. ועיין משנה ברורה תפט וז״ל נשים ועבדים פטורות ממצוה זו דהוי מ"ע שהזמן גרמא וכתב המ"א מיהו כבר שויא עלייהו חובה וכמדומה דבמדינותינו לא נהגי נשי כלל לספור וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש ה...
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 7:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 232
צפיות: 12663

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה. רש"י ודבר אחר - שמא יאמרו אשתו נדה בעל ונצבעו בדם. לכאורה תמוה טובא לחשוש חשש רחוק כזה וצ"ע מנחות מא: רד"ה מיתיבי טלית אין פוטרין בה לשם לבן אלא מינה - אם אדומה היא יטיל בה שני חוטין אדומים ושני חוטין תכלת וכן שאר גוונים צע"ק מדוע נקט אדומה דוקא. ועוד קשה מדוע ליכא חשש בציצי...
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 4:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גבר - גבור
תגובות: 2
צפיות: 50

גבר - גבור

עיין סוף פרשת נח בנמרוד דכתוב גבור ג' פעמים, בב' פעמים גבר (חסר ו) והאחרון גבור (מלא)
אשמח בביאור בזה.
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 4:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 232
צפיות: 12663

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מה.

רש"י ד"ה דבריו סותרין דברי תורה - "כגון כל הנך" דאמרי' לעיל דקרי לפר דר"ח חטאת "וכן אותן דלעיל"

אשמח בביאור כוונתו
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 14, 2018 3:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 232
צפיות: 12663

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

סג.
עיין טעמא דקרא בסוף הספר שביאר לשון הזמירות "השומר שבת הבן עם הבת כו' על מחבת" (ולא מרחשת) ע"פ דברי הגמרא מנחות סג.
ובפשטות י"ל דכך מסתדר החרוז ודו"ק

טעמא דקרא.pdf
(29.52 KiB) הורד 3 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 12, 2018 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים לאו מישראל?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: נשים לאו מישראל?

אבק פורח כתב:עזרת נשים עזרת ישראל ועזרת כהנים

יפה, ויש לחלק.
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 12, 2018 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים לאו מישראל?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: נשים לאו מישראל?

שייף נפיק כתב:הוספתי על הקושיא ששם שכתוב ישראל וממעטים נשים טורחת הגמ' להדגיש שנשים ישראליות.

בני ישראל ולא בנות ישראל הוא דרשה בכ״מ
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 12, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים לאו מישראל?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: נשים לאו מישראל?

שייף נפיק כתב:להעיר מחגיגה טז ב' ''דבר אל בני ישראל וסמך בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות'' וצ"ע.

לא הבנתי דבריך
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 12, 2018 7:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 35
צפיות: 2245

Re: כל העולם כולו

קראקובער כתב:וימח את כל היקום ויש נדון בגמרא אם המבול היה בארץ ישראל.

אפילו אם המבול לא היה בא״י, מ״מ מתו מהבלא.
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 12, 2018 3:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארץ ואדמה - מעשה קורח
תגובות: 11
צפיות: 963

Re: ארץ ואדמה - מעשה קורח

הדר יעקב חלק ו סימן נג.pdf
(1.86 MiB) הורד 3 פעמים
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 12, 2018 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים לאו מישראל?
תגובות: 7
צפיות: 168

נשים לאו מישראל?

לכאורה השם ישראל כולל זכרים ונקבות, הגם שאשה נקראת ישראלית.
אולם ראה זה פלא בגמרא מנחות סא: ותנופה עצמה בישראל ולא בידי נשים
על ידי שמואל דוד
ו' אוקטובר 12, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 35
צפיות: 2245

Re: כל העולם כולו

חולין קח.
כל החתיכות כולן
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 11, 2018 9:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארץ ואדמה - מעשה קורח
תגובות: 11
צפיות: 963

Re: ארץ ואדמה - מעשה קורח

בפרשת נח כתב קרא כמה פעמים ארץ וכמה פעמים אדמה וצ״ע כנ״ל.

ועיין פרק ח פסוק ז
וישלח את העורב וייצא יצוא ושוב עד יבושת המים מעל הארץ
ובפסוק ח
וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה

ואגב יש להעיר בחילוק הלשון בין יבשת המים להקלו המים
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 11, 2018 4:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויגוע כל בשר
תגובות: 0
צפיות: 72

ויגוע כל בשר

פרק ז פסוק כא וַיִּגְוַע כָּל-בָּשָׂר הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ, בָּעוֹף וּבַבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, וּבְכָל-הַשֶּׁרֶץ, הַשֹּׁרֵץ עַל-הָאָרֶץ--וְכֹל, הָאָדָם. ויש להעיר, א) מה זה "כל בשר הרמש" הרי אח"כ כתב קרא "ובכל השרץ" ב) מדוע נקט קרא בסדר זה עוף,בהמה,חיה,שרץ,אדם. ועיין לקמן פסוק...
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 11, 2018 3:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת הוריות - הערות והארות
תגובות: 41
צפיות: 2837

Re: הערות מסכת הוריות

מבני עליה כתב:
שמואל דוד כתב:ו.
קרבן של דורו של צדקיהו

לא הבנתי כל השקלא וטריא של הגמרא. הרי בהדיא מבואר בהפסוקים שרובם לא מתו וא״כ מה ההוה אמינא שכולן/רובן מתו.

איפה ?

למדת כל הסוגיא?
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 10, 2018 2:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך
תגובות: 11
צפיות: 245

Re: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 5:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 232
צפיות: 12663

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

נט.

הגשה - מוגש

מה הטעם בשינוי הלשון?
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 35
צפיות: 2245

Re: כל העולם כולו

בסוף הלל ״וכל עמך בית ישראל כולם ברנה״ כו׳
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 3:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך
תגובות: 11
צפיות: 245

Re: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים
תגובות: 32
צפיות: 2292

Re: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים

עושה חדשות כתב:במשמר עמ"ס סוכה סי' פג, וכן שלמי שרה סי' נג.
אבל ל"מ שם תשובה מהגרח"ק שליט"א.

גם לא נמצא בספר טעמא דקרא מש״כ הגרממ״ש ז״ל בשמו.
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9368
צפיות: 643777

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,
א) משמר הלוי עמ״ס סוכה סימן פג
ב) שלמי שרה סימן נג

משמר הלוי - סוכה פג.pdf
שלמי שרה נג.pdf

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9368
צפיות: 643777

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,
א) משמר הלוי עמ״ס סוכה סימן פג
ב) שלמי שרה סימן נג
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 4:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת נח - אתה ובניך ואשתך
תגובות: 11
צפיות: 245

פרשת נח - אתה ובניך ואשתך

וַהֲקִמֹתִ֥י אֶת-בְּרִיתִ֖י אִתָּ֑ךְ וּבָאתָ֙ אֶל-הַתֵּבָ֔ה אַתָּ֕ה וּבָנֶ֛יךָ וְאִשְׁתְּךָ֥ וּנְשֵֽׁי-בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ רש״י - אתה ובניך ואשתך. האנשים לבד והנשים לבד, מכאן שנאסרו בתשמיש המטה. ועיין לקמן וַיָּ֣בֹא נֹ֗חַ וּ֠בָנָיו וְאִשְׁתּ֧וֹ וּנְשֵֽׁי-בָנָ֛יו אִתּ֖וֹ אֶל-הַתֵּבָ֑ה מִפְּנֵ֖י מֵ֥י הַ...
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 2:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 232
צפיות: 12663

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

לענין כתב:למי שזה מעניין אותו [אותי לא כל כך]-
פרק רביעי (התכלת, ודוק) מסתיים בדף ב"ן, חמישי בדף ס"ג, וששי בדף ע"ב.

לא הבנתי
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 1:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת אצל קברי צדיקים
תגובות: 2
צפיות: 210

Re: מעוברת אצל קברי צדיקים

נשמת ישראל (1).PDF
(337.84 KiB) הורד 6 פעמים
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים
תגובות: 32
צפיות: 2292

Re: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים

עושה חדשות כתב:במשמר עמ"ס סוכה סי' פג, וכן שלמי שרה סי' נג.
אבל ל"מ שם תשובה מהגרח"ק שליט"א.

אפשר לשלוח?
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 09, 2018 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים
תגובות: 32
צפיות: 2292

Re: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים

נוטר הכרמים כתב:על דברי הטעמא דקרא הללו יש אריכות חליפת מכתבים עם הגאון משמ"ר הלוי זצוק"ל, התכתבות מרתקת, יסייעו המעלים.

יישר כח! באיזה ספר?
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 08, 2018 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים
תגובות: 32
צפיות: 2292

Re: מדוע הגערות במדברים בשעת החזרה לא מועילים

באמת צע"ג על הרבה בנ"א (גם ת"ח) שלומדים באמצע חזרת הש"ץ. ועיין טעמא דקרא פרשת בלק. (הראוני חכ"א שליט"א)
WhatsApp Image 2018-10-08 at 1.51.09 PM.jpeg
WhatsApp Image 2018-10-08 at 1.51.09 PM.jpeg (360.43 KiB) נצפה 189 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם