מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 45 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יניק וחכים
א' יולי 15, 2018 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 944

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

בדעת נוטה התיר מרן הגר"ח באם אומר שמפריע לו יותר שממתינים לו, אבל בהשערה ולא מידיעה אסר.
הרב פוטש מרא דשמעתתא בס' ד"א של תפלה התיר רק בצדי פניו בצירוף וכו'.
על ידי יניק וחכים
ג' יולי 03, 2018 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גניבה ספרותית מעניינת?
תגובות: 4
צפיות: 986

גניבה ספרותית מעניינת?

רציתי לדעת האם זוהי גניבה ספרותית או שמא טעות בצילום גרידא? ישנם שני ספרים באוצר שנדפסו לפני מאה שנה באותה עיר בהפרש 10 שנים א' מהשני, אותו תוכן בדיוק כל הספר, חוץ מההקדמה, אותו צורת הדף בדיוק, ואפי' בסוה"ס כתוב אותם שמות של הבחור הזעצר. מדובר בספר בן פורת יוסף לר' יוסף בן יהודה קובו סאלוניקי ת...
על ידי יניק וחכים
ד' יוני 27, 2018 3:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על "אבודרהם" מהדורת קרן ראם
תגובות: 2
צפיות: 456

על "אבודרהם" מהדורת קרן ראם

התלהבתי מאד מהאבודהם קרן ראם ג"כ, ובפרט מההערות של הרב גרינצייג, ידענותו וחריפותו, גם ציוני כל הספרים, וגם קושיות למדניים ופירושים מחודשים משלו, קניתי את הספר, וגם את שאר ספריו "מקרא העדה". אך הנני תמה על כך שבעבר באוצר היתה אבודרהם מכון אור הספר עם הערות של הרב בראון (מעניין למה נמחק...
על ידי יניק וחכים
ד' יוני 27, 2018 3:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1357
צפיות: 195885

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

אשכח אם מישהו יודיעני מה המייל של הרב שלמה גוטסמאן ממערכת קובץ ישורון
על ידי יניק וחכים
ש' מרץ 10, 2018 8:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת "ברכו" בזה"ז
תגובות: 0
צפיות: 307

אמירת "ברכו" בזה"ז

בראב"ן סי' ע"ג כתב הטעם שאומרים ברכו אחר ישתבח וקודם קריה"ת דכיון שמוציא הש"ץ את כולם בברכות ק"ש ובקרה"ת ובברכתה לכך אומר להם לברך כדי שישתתפו בברכתו, וכתב שזהו ענין הזימון בברכהמ"ז. האם יודע מר מי שעמד על כך דבזה"ז שאין הש"ץ מוציא כולם יד"ח בברכות ק...
על ידי יניק וחכים
ב' דצמבר 04, 2017 10:11 pm
פורום: חנוכה
נושא: דעת הרמב"ם שתכלה רגל היינו שיעור זמן של חצי שעה או יתר
תגובות: 11
צפיות: 1562

Re: דעת הרמב"ם שתכלה רגל היינו שיעור זמן של חצי שעה או יתר

מה זה חצי שעה או יתר? מתי נאמר שיותר מכך ולא משמע שכוונת הרמב"ם שנסתפק מהו השיעור? כבר ידועים ד' מרן הגרי"ז דכל מקום לפי מתי שכלים משם, וכבר מצינו כן בריטב"א. החזו"א חולק דדוקא חצי שעה. בחוט שני כ' שד' הריטב"א החדשים שבת אין מעלין ואינם מורידים שזה כת"י חדשים, ע"פ...
על ידי יניק וחכים
ג' אוקטובר 24, 2017 10:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?
תגובות: 11
צפיות: 1730

Re: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?

לא ידוע לי על מנהג אשכנזי, בהווה או בעבר, שאמרו הכל יודוך ביום טוב שחל להיות בחול. לא ידוע לי על מנהג אשכנזי בעבר לכה"פ, שלא אמר יוצרות ביו"ט, כך שברור שלא יאמר הפיוט לשבת, וגם לא הפיוט ליום חול. איך בדיוק נכנס לכאן ענין תלמידי הגר"א ? פשוט מאד, כי הםהחלו לדלג על פיוטי יוצרות של יו&q...
על ידי יניק וחכים
ד' אוקטובר 18, 2017 1:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?
תגובות: 11
צפיות: 1730

מי היה הראשון שברך ברכות ק"ש בשחרית ביו"ט בנוסח של יום חול?

הנה האשכנזים מעולם בכל יו"ט היה להם אלפי שנים פיוטים לכל יו"ט יוצר אופן זולת וכדו', והספרדים שנמנעו מזה (ע"פ שו"ת הרמב"ם ושו"ע) עדיין אמרו הכל יודוך כמו בשבת (ורק דלגו על הקטע לקל אשר שבת) כמו שנוהגים כיום. האם נמצא שתלמידי הגר"א היו הראשונים להתפלל בנוסח של יום חו...
על ידי יניק וחכים
ב' ספטמבר 25, 2017 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם למי שאין ילדים מותר לעבור עבירות כדי שיהיה בר בנים?
תגובות: 33
צפיות: 4362

האם למי שאין ילדים מותר לעבור עבירות כדי שיהיה בר בנים?

כתוב בגמ' שחנה אמרה אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי וכך ישקוה ותתעבר, והשאלה מפורסמת דהוא איסור יחוד דאורייתא (וידוע שתלוי במח' ראשו' אם אפשר להשקות על סתירה דבעלה בעיר שמותרת להפו' דגם אחר קינוי שרי). וראיתי בספר שערי ציון פ' נשא מהרב אוהב ציון והוא שו"ת ממרן הגר"ח קנייבסקי שליט"אשבהערה מב...
על ידי יניק וחכים
ב' ספטמבר 25, 2017 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 167
צפיות: 18524

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

קצת פלא על כל........... חברי הפורום כאן ששכחו דברי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שהובאו בספר "פניני תפלה" (לרב"צ קוק) שנאמר לו סיפור זה על החזו"א (בספר כתוב גאון אחד כמדומני) ואמר לו מרן שאינו מאמין לסיפור. אולי נצטרף לחוסר אמונתו של הגרי"ש ססיפור, ונחסוך את זה. דרך אג...
על ידי יניק וחכים
ה' אוגוסט 17, 2017 6:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר ההגהות על פירוש ר"ח בש"ס ווילנא
תגובות: 18
צפיות: 2404

Re: מחבר ההגהות על פירוש ר"ח בש"ס ווילנא

כמדומני שכולם מתייחסים כאן רק להערות בשולי הגליון על הר"ח, האם מישהו יודע מיהו המגיה של הסוגריים העגולות והמרובעות בתוך דברי ר"ח, שזכור לי ששמעתי שאטלה לא נעשו ע"י ת"ח.
על ידי יניק וחכים
א' אוגוסט 13, 2017 7:38 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בירור בכמה הנהגות הגריש"א
תגובות: 1
צפיות: 1127

בירור בכמה הנהגות הגריש"א

בספר הליכות האיש, מנהגי מרן הגרי"ש זצ"ל, מא' מיו"ח יבלחט"א. מופי שני דברים אלה שמאד מפליאים. בעמ' רי"ב הביא שאינו מכה על ליבו בוידוי בדר"כ ואמר הטעם כי כתוב במ"ב שהוא לשברון הלב ומי שלבו שבור בלא"ה א"צ לזה. עוד הביא בעמ' קע"ה שלא טבל פיתו באפר בסעודה...
על ידי יניק וחכים
א' אוגוסט 13, 2017 7:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 86
צפיות: 9703

האם יש ספר שמקיף את כל החילוקי השקפה בין הראשונים?

כאשר עברתי בדברי הרבה ראשונים, ראיתי שלמרות שהרס"ג ורמב"ם והמאירי וראב"ע ורלב"ג ועוד הלכו בדרך הפילוסופיה, והרמב"ן ור' חסדאי קרשקש והחינוך ורבינו בחיי ועוד הלכו בדרך אחרת, עדיין ישנם הרבה חילוקים גדולים בכללים ובפרטים ביניהם, וכן יש ראשונים כמו הרשב"א והריטב"א שאין...
על ידי יניק וחכים
א' אוגוסט 13, 2017 7:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחכה לו בכל יום
תגובות: 224
צפיות: 19395

Re: אחכה לו בכל יום

בסוף כל ספר של האון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל ישנו חוברת נפלאה שמאריכה להוכיח שחייבים להוכיח כי יכול לבוא בכל עת, ושמאריך מאד שגם כונת הח"ח כן. מאד סיקרן אותי כלפי מי הדברים אמורים, חשבתי אולי כונתו לחלוק ע"ד רבי צבי יברוב (מח"ס מעשה איש) שכתב במוסף ש"ק פ' קרח תשמ"ט h...
על ידי יניק וחכים
א' אוגוסט 13, 2017 6:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מיהו הראש ישיבה בועד הישיבות בזמן הגרי"ז שהיה מראשי הסוכנות?
תגובות: 4
צפיות: 1063

מיהו הראש ישיבה בועד הישיבות בזמן הגרי"ז שהיה מראשי הסוכנות?

בספר זהב משבא מהגאון הגדול רה"י רבי משה שמואל שפירא זצ"ל פרשת עקב (עמ' קפ-קפב), מופיע סיפור על כך שהגר"מ קרליץ [אחיו של החזו"א] הגיע להגרי"ז ושאל מה לעשות בהגזירה הנוראה של שירות לאומי לבנות, שכל גדולי הדור חתמו שהוא ביהרג ואל יעבור והגרי"ז לא הסכים בשום אופן שיחתמו על ...
על ידי יניק וחכים
ה' אוגוסט 10, 2017 6:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בב"נ "לילה אחר היום" - מקור?
תגובות: 8
צפיות: 1226

Re: בב"נ "לילה אחר היום" - מקור?

פירוש זה בד' הרשב"ם ע"פ הפנים יפות כבר נמצא בתורה שלימה כשר סו"פ בא במילואים.
על ידי יניק וחכים
ה' אוגוסט 10, 2017 6:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור על הספר "חזון איש"
תגובות: 17
צפיות: 3088

Re: סיפור על הספר "חזון איש"

דרך אגב שמעתי מעשה, שהיו תלונות על הכרעות ס' חו"ב, ובא אימו של המחבר אחות החזו"א אל החזו"א, ואמר לה לחזק ידי בנה כי "אילו לא ניתן בדורינו להכריע במח' ש"ך וט"ז הרי זה שכחת התורה"...
האם יש למישהו מקור למעשה זה שמאד אופיני לחזו"א
על ידי יניק וחכים
ה' אוגוסט 10, 2017 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור על הספר "חזון איש"
תגובות: 17
צפיות: 3088

Re: סיפור על הספר "חזון איש"

לי היה ידוע שכך אמר הגדול ממינסק, ואמר החזו"א שהיא ההסכמה הגדולה ביותר.
עוד ידועכעי"ז בשם הגרש"ז אויערבאך שאמר לחזו"א בצעירותו על החשמל שסברא כזו יכול לומר רק ראשון.
וראה עוד מעשה בס' זכור לדוד על ר"ד פרנקל הדימוי בין החזו"א לראשונים.
על ידי יניק וחכים
ה' אוגוסט 10, 2017 5:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הליכה חדשה בא"י.
תגובות: 14
צפיות: 1159

Re: הליכה חדשה בא"י.

הרב קוק בספריו מזכיר כמה פעמים ד"א חדשות, ומעניין שבס' זכור לדוד על ר"ד פרנקל מביא ששמע כן גם מהחזו"א.
על ידי יניק וחכים
ד' יולי 26, 2017 11:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 233
צפיות: 24697

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

לא עברתי על הכל,
אבל האם מישהו הביא את ד' האג"מ בשו"ת שהתיר להתקלח או לחילופין את ד' החזו"א שהו' בנחלת אליהו דושניצר?
על ידי יניק וחכים
ד' יולי 26, 2017 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מאמר מרדכי" (כרמי) יצא / עומד לצאת מהדורה חדשה?
תגובות: 1
צפיות: 440

"מאמר מרדכי" (כרמי) יצא / עומד לצאת מהדורה חדשה?

האם למישהו ידוע עאל הוצאה חדשה לספר החשוב הזה שנזכר רבות בשנה ברורה כידוע, או על מכון שעוסק בזה?
אשמח מאד לקבל תשובות על כך.
על ידי יניק וחכים
ב' יוני 26, 2017 3:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרן הגראיל על אוצר החכמה: אינו ממעט בעמל התורה
תגובות: 16
צפיות: 1939

Re: מרן הגראיל על אוצר החכמה: אינו ממעט בעמל התורה

בחוברת שיצאה בא' מחתונות של ר' שלמה קנייבסקי מטעם ישיבת קרית מלך היתה תשובה של הגר"ח קנייבסקי שאין באוצה"ח חסרון מצד עמל התורה
על ידי יניק וחכים
ד' יוני 21, 2017 1:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרח שלא לש"ש נתכוין ואילו אשת פוטיפר כן?
תגובות: 4
צפיות: 571

קרח שלא לש"ש נתכוין ואילו אשת פוטיפר כן?

רש"י מסביר מה ראה קרח לשטות זו, כיון שראה שמואל מיוצאי חלציו שקול כמשה ואהרן אמר בשבילו אני ניצול. והמשנה באבות נוקטת שקרח ועדתו היא מחלוקת שלא לש"ש. ואילו אשת פוטיפר כ' רש"י בפ' וישב שלש"ש נתכונה שראתה באיצרולוגין שיש לה בנים מיוסף ולא ידעה שמבתה. מדוע אשת פוטיפר דבר כזה נחשב לש...
על ידי יניק וחכים
ד' יוני 21, 2017 1:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחל אשכול
תגובות: 2
צפיות: 662

Re: נחל אשכול

אשריך שזכית לכוין לד' הגר"א ועוד, רק יעוי' בהגהות רד"ל על מד"ר שכתב שבקטנותו רצה לומר כן וחזר בו.
על ידי יניק וחכים
ב' יוני 12, 2017 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 23
צפיות: 2284

Re: הלילה הולך אחר היום?

דרך אגב, ידוע מהפנים יפותובספרו ההפלאה דקודם מ"ת הלילה הולך אחר היום. וראיתי דבר פלא בשי' הגר"ד שוורצמן זצ"ל שחידש ע"פ ד' חז"ל בכמה מקומות דקודם מ"ת הי' הלילה קודם חצות שייכת ליום שעבר והלילה אחר חצות ליום הבא (וכד' הנוצרים) ועיי"ש דבה' פסח נשאר הדין כלפני מ"ת...
על ידי יניק וחכים
ג' אפריל 25, 2017 10:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה
תגובות: 21
צפיות: 3601

Re: תפלת 'אין כאלקינו' וסידורה

לתקן כונתך למחוק את השם. תיקון נדיר.
על ידי יניק וחכים
ב' אפריל 24, 2017 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת זילברמן
תגובות: 245
צפיות: 24208

Re: שיטת זילברמן

לפי מה ששמעתי, תורת רפאל, היא ישיבה קטנה בירושלים אשר יש בה כמאתיים בחורים. הר"י הוא ר' חיים קוק שלמד בזילברמן ומתעסק הרבה בעניני השקפה בכיוון הגר"א רמח"ל ומהר"ל, וזהו תוכן השיחות שלו, הבחורים נוטים להתקשר אליו ומוסר שיחות גם לבוגריו שבישיבות גדולות, ואף אברכים שלמדושם עדיין קורא...
על ידי יניק וחכים
ב' אפריל 24, 2017 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוס מגבות בשרי עם חלבי
תגובות: 23
צפיות: 1963

כיבוס מגבות בשרי עם חלבי

בספר המטבח כהלכה (הופשטטר)כותב לאסור לכתחילה כיבוס מגבות בשריים יחד עם מגבות חלביים מחשש איסור בישול בשר בחלב.
האם שמע מישהו על נוהגים כן?
על ידי יניק וחכים
ב' אפריל 24, 2017 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמיהות בס' "אגרות וכתבים דרך אמונה"
תגובות: 0
צפיות: 482

תמיהות בס' "אגרות וכתבים דרך אמונה"

בס' אגרות וכתבים דרך אמונה, שיצא לאור ע"י חלופסקי מופיע שני מכתבים שבספרים אחרים נדפסו בשם מרן הקה"י זצ"ל. סי' קע"ד בסוגיא דטרימא ובמיא דשלקי - כל הסימן מופיע בס' זכרון מרדכי (לזכרון ר' אביגדור מרדכי קרטמן) ע"י כולל חזו"א בעמ' י"ד בשם הקה"י סי' קע"ה מודע...
על ידי יניק וחכים
א' אפריל 23, 2017 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זכרו תורת משה וחיי אדם ב' ספרים באותם נושאים מאותו מחבר?
תגובות: 0
צפיות: 421

זכרו תורת משה וחיי אדם ב' ספרים באותם נושאים מאותו מחבר?

[b][/b]
האם מישהו יודע מה הפשט, שאותו מחבר יכתוב שני ספרים מקיפים בהלכות שבת.
האם זאת העתקה, או שלהיפך ישנם מחלוקות, ואם כן מהו מהדו"ק ומהו מהדו"ב.
על ידי יניק וחכים
א' אפריל 23, 2017 1:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' שמואל איינשטיין זצ"ל מר"י פוניבז' לצעירים
תגובות: 40
צפיות: 6015

Re: הגאון ר' שמואל איינשטיין זצ"ל מר"י פוניבז' לצעירים

אגב, ר"ש אריאלי, בהגדתו יד החזקה מאריך בסיפור על הרמב"ם שהאריך הרבה בסיפור יצי"מ והי' כשלהבת אש וכו'. המקור לסיפור הוא הרב טייטל בעל משנה שכיר (ואם הבנים שמחה) בשם האדמו"ר היד שלום נכד האמו"ר מדז'יקוב. כאשר שאלתי להר"ש אריאלי אם מלבד אותו אדמו"ר ישנו עוד מקור לסיפו...
על ידי יניק וחכים
א' אפריל 23, 2017 1:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדע בדיוני והשלכות הלכתיות מהותיות- החלפת נפש מגוף אחד לגוף אחר
תגובות: 94
צפיות: 9239

Re: מדע בדיוני והשלכות הלכתיות מהותיות- החלפת נפש מגוף אחד לגוף אחר

איך זה קשור לנושא המדובר כמו שיש השתלת עור והשתלת איברים שלא ראיתי מי שדן בהם או פתח אשכול האם השתנה חיובו בדיוק באותו צורה אדם שהשתילו לו גוף הרי הוא כמו שהיה בתחילה. ה"מדע הבדיוני" הוא העברת נפש מגוף לגוף שאת זה המדענים לא בכיוון לעשות ומה שאלות פילוספיות מי האדם "הגוף" או ה&q...
על ידי יניק וחכים
ו' אפריל 21, 2017 5:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 260
צפיות: 34773

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

כמה תמיהות תוך כדי עיוני בפסקי תשובות
בחוברת סוף ח"ב הדבר הראשון הוא בענין ברכת שהכל מנהג אדמו"רים לשתות משהו לפנ"כ כדי לברך על ההנאה
וכן בה' טבילת עזרא ליקוט אדיר מראשונים שלא הוזכרו בכל הספר
על ידי יניק וחכים
ו' אפריל 21, 2017 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 118
צפיות: 14426

Re: מצוות חדשות

ראיתי בחרדים מצוה חדשה מדברי קבלה להקדים שלום לכל אדם. המקור לכך עוד יותר מרתק. הפסוק "בקש שלום ורדפהו" אולי על כעין דא כ' בנוב"י אוהב מצוות לא ישבע מצוות (דבריו מוסבים ע"ד השל"ה בספירת זבה) דרך אגב, החרדים הינו אותו מחבר שכתב מצוה לשמוע ברכת כהנים שהאריכו ע"ז כל האחרונ...
על ידי יניק וחכים
ו' אפריל 21, 2017 3:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' שמואל איינשטיין זצ"ל מר"י פוניבז' לצעירים
תגובות: 40
צפיות: 6015

Re: בד"ה הגאון ר' שמואל איינשטיין זצ"ל מר"י פוניבז' לצעירים

מעתי שעל קטע מסוים תמוה בכתם וחותם כ' הגר"א וויס במנחת אשר שכנראה שכתב כן בילדותו.
והגרד"ל אמר על כך באופ"א שכנראה שלא כל מה שמופיע בכו"ח הוא מהרעק"א.
האם למישהו ידוע על פקפוקים נוספים?
על ידי יניק וחכים
ה' אפריל 20, 2017 5:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 119411

Re: בד''ה מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

ראיתי בתחילת ספרו של ר' יעקב שניידמן ר"י תפארת ציון ב' מכתבים ההחזו"א.
המכתב השני ראיתי בכמה ספרים שהעתיקו מכתב זה בדיוק בשם הגרח"ג.
האם למישהו יש מידע על כך??
על ידי יניק וחכים
א' אפריל 17, 2016 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש כאלה כיום שמברכים ברכת האילנות על אילנות תלושים?
תגובות: 1
צפיות: 491

האם יש כאלה כיום שמברכים ברכת האילנות על אילנות תלושים?

בא"א מבוטשאטש מסתפק אם אפשר לברך על אילנות תלושים. והביאו המהרש"ם להלכה בדע"ת סי' רכ"ו שמותר לברך עליהם
מעניין אם גם כיום יש שנוהגים כך?
על ידי יניק וחכים
א' אפריל 17, 2016 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין היום לרשום על פינקסו את חטאיו
תגובות: 19
צפיות: 1656

Re: האם יש ענין היום לרשום על פינקסו את חטאיו

לא!!!!
אני לא מעכל.

ר"ן...............עתים............ספר חסידים........של"ה........שערי תשובה..........ליקוטי שיחות...........


הרי גמ' זו צוטטה להלכה במפורש במגן אברהם או"ח סי' של"ד סקל"ג.
על ידי יניק וחכים
א' אפריל 17, 2016 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עלון לב המועדים ברכת האילנות להורדה
תגובות: 5
צפיות: 968

Re: עלון לב המועדים ברכת האילנות להורדה

הרעק"א בשו"ע חולק.
על ידי יניק וחכים
א' אפריל 17, 2016 2:24 pm
פורום: פסח
נושא: למה נשים הם יותר תלמידות של הראבי"ה מגברים?
תגובות: 36
צפיות: 3724

Re: למה נשים הם יותר תלמידות של הראבי"ה מגברים?

כמדומני שהפירוש הוא כך , נשים לא היו נוהגות להסב ואעפ שבימינו חשובות הן לא אמרו להן שחייבות להסב משום הראביה , אצל הגברים לא אמרו להפסיק להסב בימינו אלא ממשיכים כפי שהיו רגילים למרות הראביה, מה זאת אומרת, "לא הפסיקו"???? כאילו סתם כך, כי זה נחמד. נדמה לי שההלכה שאם לא הסב יש לשתות שוב ב' ...

עבור לחיפוש מתקדם