מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 136 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עוד יהודי
ה' אוגוסט 10, 2017 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי משמעות המעכבת הקריאה
תגובות: 4
צפיות: 640

Re: שינוי משמעות המעכבת הקריאה

הקדים אותי בעיקר הענין הרב צופר.
על ידי עוד יהודי
ה' אוגוסט 10, 2017 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי משמעות המעכבת הקריאה
תגובות: 4
צפיות: 640

Re: שינוי משמעות המעכבת הקריאה

יתכן מאוד שמה שמבין מחמת הענין לא מועיל שסו"ס לא קראו את זה. ואם יבין שצריך להוסיף מילה שדילגו גם יעזור?
על ידי עוד יהודי
ה' אוגוסט 10, 2017 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצ"ע שהז"ג
תגובות: 56
צפיות: 5179

Re: מצ"ע שהז"ג

יש לדון על ההגדרה 'מכניסה עצמה לחיוב' האם זה שייך בסומא. שהניחא באשה שחייבת במצוות באופן כללי שייך לדון שמא יכולה להכניס עצמה לחיובים נוספים. אבל סומא שפטור מכל המצוות מה יחייב אותו לקיים אותם חיובים שחייב עצמו בהם? [אא"כ נימא ע"ד מש"כ המהרש"א בשבועה, ובשביל זה צריך להבין את משמע...
על ידי עוד יהודי
ה' אוגוסט 10, 2017 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלית קטן בלילה- בל תוסיף? והאם יש מצוה לפי הפשט ללבוש
תגובות: 13
צפיות: 1419

Re: טלית קטן בלילה- בל תוסיף? והאם יש מצוה לפי הפשט ללבוש

וראה בספר הזכרון להגר"ח שמואלביץ ז"ל שנדפס שם חידושים מר' אברהם אביש מפרנקפורט שמביא ראי' שלא שייך בל תוסיף ממנחות ל"ט שגזרו אטו כסות לילה ויעבור על איסור כלאים ולא אמרו שיעבור על בל תוסיף. ושם הוא חידוש גדול שהרי לפי הרבה ראשונים מדובר במי שהטיל בכסות המיוחדת לילה ולכאורה במטיל בהדי...
על ידי עוד יהודי
ה' אוגוסט 10, 2017 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנה שיטה מבוררת שטלית כולה תכלת?
תגובות: 19
צפיות: 1851

Re: האם ישנה שיטה מבוררת שטלית כולה תכלת?

הערות על מאמרו של הר"ט, א. דברי הגאון שהובא באשכול אינו ראיה כלל שפשוט שכוונתו לשיטת בעל העיטור שהביא הרא"ש שהיכא שאין לו תכלת מטיל ב' חוטי צמר לבן דוקא במקומם, ומש"כ כנתינת טעם משום 'דתכלת עמרא הוא' היינו שלכך אף כשאין לו תכלת בעי עכ"פ להטיל מין זה, וממש כך זה מובא בעיטור, ואף ה...
על ידי עוד יהודי
ד' אוגוסט 09, 2017 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נחת בשבת רח"ל מהמטוס האם קנה שביתה?
תגובות: 7
צפיות: 830

Re: נחת בשבת רח"ל מהמטוס האם קנה שביתה?

ר' עזיראל נקט כדבר פשוט שמי שקנה שביתה ברה"י יכול לצאת אף לרה"י הסמוכה לו [היינו מחדר לחדר], וכמדומה לי שבתוס' בר"ה [בסוגיא של עדי ר"ח] מבואר לא כן.
על ידי עוד יהודי
א' יולי 09, 2017 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו
תגובות: 19
צפיות: 2552

Re: לדברי האוסר מותר לדברי המתיר אסור דוגמאות מפוסקי דורינו

קראקובער כתב:בדבר שאסור משום סכנה שייך ביטול ברוב?


ביטול של לח בלח הסכמת הפוסקים [לגבי בשר בדגים, אפילו אחרי שכבר נתערבו], שיש ביטול ברוב
על ידי עוד יהודי
ג' מאי 16, 2017 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
תגובות: 655
צפיות: 70511

Re: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

רק אתמול שמעתי מחד שדיבר לאחרונה עם הר"מ רוזנר, שהוא היה אחד מתומכי רנ"י הכי גדולים בפרשה זו בתחילה, ועכשיו הוא חזר בו ואינו אומר שזה טרף. באמת רמ"ר אינו מומחה לטריפות אבל למעשה הוא מו"ץ והיה אצל רנ"י הרבה בתחילת הפרשה והיה מעיקר המורים כדבריו, והרבה אנשים שחשו לדברי רנ&quo...
על ידי עוד יהודי
ד' אפריל 26, 2017 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 737
צפיות: 96983

Re: השוואות...

ריטב"א נידה ס"א ב' לעניין מצות בטלות או אינן בטלות לעת"ל, הביא דעת הרשב"א שהכוונה לאחר שמת, [כבגמ' שם שהנידון לעניין תכריכים כלאים למת, ולא לומד לעניין התחיה כהרא"ה שם], ואם תשאל הלא למתים חופשי, ע"ז ענה הרשב"א דאיכא איסור ספיה למת כמו איסור ספיה לקטן, מה דעתיכם ע...
על ידי עוד יהודי
ג' אפריל 25, 2017 12:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החפץ חיים הקפיד שלא לשלם לפועל לפני שגמר מלאכתו?
תגובות: 8
צפיות: 981

Re: החפץ חיים הקפיד שלא לשלם לפועל לפני שגמר מלאכתו?

עושה חדשות כתב:ובקצרה, הרי כ' הריטב"א "כי נפש רעה מי שמצמצם עד הלילה ומאריך הזמן לבעל חובו".

לא הבנתי, הריטב"א מדבר אחר גמר המלאכה, אלא שאינו חייב לשלם מיד אלא רשאי להמתין עד סוף היום וע"ז קאי הריטב"א [כך נראה מהציטוט עכ"פ]. אבל אינו שייך למי שמשלם לפני החוב.
על ידי עוד יהודי
ג' אפריל 25, 2017 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 737
צפיות: 96983

Re: השוואות...

ריטב"א נידה ס"א ב' לעניין מצות בטלות או אינן בטלות לעת"ל, הביא דעת הרשב"א שהכוונה לאחר שמת, [כבגמ' שם שהנידון לעניין תכריכים כלאים למת, ולא לומד לעניין התחיה כהרא"ה שם], ואם תשאל הלא למתים חופשי, ע"ז ענה הרשב"א דאיכא איסור ספיה למת כמו איסור ספיה לקטן, מה דעתיכם ע...
על ידי עוד יהודי
ג' אפריל 25, 2017 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: דָרֹש דָּרַש חציין של תיבות?
תגובות: 24
צפיות: 2048

Re: דָרֹש דָּרַש חציין של תיבות?

לכבוד הרב מלחמתה, מדוע קשה לך רק למה להתעלם מ-שם שם ולא מבראשית ברא למשל.
על ידי עוד יהודי
א' אפריל 23, 2017 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטא גדול בנערותו, האם יכול להגיע למדרגות גבוהות?
תגובות: 7
צפיות: 1049

Re: חוטא גדול בנערותו, האם יכול להגיע למדרגות גבוהות?

ריש לקיש הגיע למדרגות גבוהות?
על ידי עוד יהודי
א' אפריל 23, 2017 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דָרֹש דָּרַש חציין של תיבות?
תגובות: 24
צפיות: 2048

Re: דָרֹש דָּרַש חציין של תיבות?

מאמרו של הרב יצחק זילבר מופיע ב'תורת אמת'. המאמר שווה קריאה על כל הסוגיא בקידושין בצורה נפלאה. והוא עשה הכל בלי מחשב כמובן...
שם שם- זה שני מילים שחוץ מצורתם אין שום קשר ביניהם. משא"כ העד העד שזה אותו שורש וכן הלאה.
על ידי עוד יהודי
א' אפריל 23, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם גם משה רבינו קיים את כל התורה לפני שניתנה?
תגובות: 7
צפיות: 822

Re: האם גם משה רבינו קיים את כל התורה לפני שניתנה?

ברמב"ן על הפסוק שם שם לו חק ומשפט, כתב [עפ"י דברי רש"י במקום] שלא נצטוו במרה על שבת רק ניתן להם על מנת ללמוד וכמו אברהם אבינו שלמד את התורה עד שלא ניתנה. ומבואר שלפני מרה לא שמרו כלל שבת, דא"כ מה התחדש במרה, ואף במרה לא מבואר ברמב"ן בהדיא ששמרו את השבת רק למדו הלכותיה. [מיהו...
על ידי עוד יהודי
ה' אפריל 20, 2017 5:01 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ברכה בספק חשכה - מה עם ספק ברכות להקל?
תגובות: 9
צפיות: 1048

Re: ברכה בספק חשכה - מה עם ספק ברכות להקל?

נתקלתי בנידון הזה כעת, בהקשר אקטואלי אחר כמובן, ורצוני להאריך בזה מעט. הרב משנ"נ ביאר את החילוק, למה (לדוג') על ספירה ביום או ספירה של מי ששכח פעם אחת לא מברכים, כי זה רק ספק, ואילו להסופר בביהש"מ אמרי' לברך, כי הברכה נגררת אחרי המצוה, וכיון שיכול לסמוך שבכך מקיים המצוה ה"ה לברכה. וכ...
על ידי עוד יהודי
ד' אפריל 19, 2017 10:39 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זהירות משמיעת ספירת העומר!
תגובות: 57
צפיות: 7528

Re: זהירות משמיעת ספירת העומר!

במנחת פיתים לר"מ אריק או"ח סי' ו' [תחילת הספר ממש] עמד על חילוק לשון מענין בין רבינו ירוחם לב"י שמצטטו [הספר לא לפני אבל משהו בסגנון שרבינו ירוחם כתב 'כיון שמתכוין לא לצאת' והב"י מצטט 'כיון שלא מתכוין לצאת' ותלה זה בדברי הגר"ז.
על ידי עוד יהודי
ד' אפריל 19, 2017 10:33 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ברכה בספק חשכה - מה עם ספק ברכות להקל?
תגובות: 9
צפיות: 1048

Re: ברכה בספק חשכה - מה עם ספק ברכות להקל?

נתקלתי בנידון הזה כעת, בהקשר אקטואלי אחר כמובן, ורצוני להאריך בזה מעט. הרב משנ"נ ביאר את החילוק, למה (לדוג') על ספירה ביום או ספירה של מי ששכח פעם אחת לא מברכים, כי זה רק ספק, ואילו להסופר בביהש"מ אמרי' לברך, כי הברכה נגררת אחרי המצוה, וכיון שיכול לסמוך שבכך מקיים המצוה ה"ה לברכה. וכ...
על ידי עוד יהודי
ד' אפריל 19, 2017 9:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התחייבות בכתובה לא לצאת מירושלים לאר"צ
תגובות: 1
צפיות: 398

התחייבות בכתובה לא לצאת מירושלים לאר"צ

קראתי תיאור של אדם שביקר בירושלים לפני קרוב למאה שנה ומספר שבכתובה בירושלים היו מתחייבים שלא לצאת לארם צובה ללא רשות מבי"ד. מישהו שמע על כך? ומה הסיבה שדוקא למקום זה.
על ידי עוד יהודי
ג' אפריל 04, 2017 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צו ירושה כנגד התורה- הלכה למעשה
תגובות: 9
צפיות: 913

Re: צו ירושה כנגד התורה- הלכה למעשה

ידוע שע"פ משפט המדינה וכן נהוג באומות העולם האישה יורשת חצי מנכסי הבעל. ויל"ע האם לדיין יש איסור לחתום לה על צו ירושה כיון שזה לעבור על דברי תורה ויש בזה כמה צדדים. 1 האם נחשב כתרי עברי דנהרי מכיון שיכולה ללכת לבית משפט לאשר את הירושה ואינה צריכה לבי"ד רבני. ידוע נידון האחרונים [מל&q...
על ידי עוד יהודי
ג' מרץ 28, 2017 11:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדע בדיוני והשלכות הלכתיות מהותיות- החלפת נפש מגוף אחד לגוף אחר
תגובות: 94
צפיות: 8017

Re: מדע בדיוני והשלכות הלכתיות מהותיות- החלפת נפש מגוף אחד לגוף אחר

עי' בספר דור תהפוחות (על ההשלכות ההלכתיות של ניתוחי שינוי מין) שדן בשאלות כזה בארוכה. לכאורה הנושא של זכר ונקבה ברורים, מפני שחז"ל הגדירו לנו בבירור שלא שינויים הורמונליים קובעים את גוף הזכר או הנקבה, אלא סימני הזכרות והנקבות, וכנודע בפוסקים. ולכן בנושא זה די ברור לי שזכר שיחליף את נפשו לגוף נ...
על ידי עוד יהודי
ב' מרץ 27, 2017 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו
תגובות: 6
צפיות: 857

Re: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו

לא כל כך ביאור אבל להשלמת הסוגיא עי' זבחים עט' א' מה שדימתה הגמ' מצוות מבטלות זו את זו לאיסורים מבטלים זא"ז.
על ידי עוד יהודי
ו' מרץ 24, 2017 11:59 am
פורום: פסח
נושא: חצי מצה כשירה וחצי פסולה - תרתי דסתרי
תגובות: 5
צפיות: 736

Re: חצי מצה כשירה וחצי פסולה - תרתי דסתרי

ראיתי טענה לאחרונה על שאלה דומה בשם החזו"א, בנגע בספק שרץ ברה"ר שנידון כטהור ואח"כ שב ונגע באותו ספק עצמו ברה"י, שעדין יהיה נידון כטהור. שאף אם אכן זה שרץ הנגיעה השניה ודאי לא טימאה אותו כיון שכבר טמא מחמת הנגיעה הראשונה. וכזה יש לדון אף במקרה זה, שאין כל הנידון רק מחמת ממ"נ...
על ידי עוד יהודי
ה' מרץ 23, 2017 12:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
תגובות: 655
צפיות: 70511

Re: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

רק אתמול שמעתי מחד שדיבר לאחרונה עם הר"מ רוזנר, שהוא היה אחד מתומכי רנ"י הכי גדולים בפרשה זו בתחילה, ועכשיו הוא חזר בו ואינו אומר שזה טרף. באמת רמ"ר אינו מומחה לטריפות אבל למעשה הוא מו"ץ והיה אצל רנ"י הרבה בתחילת הפרשה והיה מעיקר המורים כדבריו, והרבה אנשים שחשו לדברי רנ&quo...
על ידי עוד יהודי
ה' מרץ 23, 2017 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמא יקדמנו אחר ברחמים
תגובות: 3
צפיות: 612

Re: שמא יקדמנו אחר ברחמים

י נ.ב. לומר שסתם יהודי אין תפילתו מועלת - זה לפענ"ד גובל בכפירה, וגם קיי"ל אל תהיינה ברכת וקללת הדיוטות קלות בעיניך, וגם בחו"מ מכריעים ענינים לפי האפשרות של כוח התפילה כדאמרינן בב"ק שאילו היית עושה כך הייתי מתפלל כך והיה מתקיים בי "ותגזור אומר ויקם לך", וההלכה הזאת תקפ...
על ידי עוד יהודי
ב' פברואר 20, 2017 3:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בעניין האיסור החדש בפורום להתייחס לרבנים חיים שליט"א
תגובות: 69
צפיות: 6755

Re: בעניין האיסור החדש בפורום להתייחס לרבנים חיים שליט"א

יש להעיר על כותרת האשכול הנוכחי האיסור החדש, אלא הוא איסור ישן עד למאוד, מאז מת"ת. [וע"ד הסיפור על הגר"א שלאסור לעניים לקבץ צדקה אי"ז תקנה חדשה אלא ישנה מימי ועד ד' ארצות ה"ה סדום ועמורה וכו'].
על ידי עוד יהודי
א' פברואר 19, 2017 4:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להכריח כביכול לקב"ה ???
תגובות: 42
צפיות: 3180

Re: להכריח כביכול לקב"ה ???

קופת צדקה מסויימת פרסמה לפני כמה שנים [בשם רב אחד] שהם יתפללו תקט"ז תפילות, שהרי ה' אמר למשה שאם יוסיף עוד תפילה אחת הוא יענה, א"כ הם כן יתפללו. והיינו שהם יהיו יותר חכמים ממשה רבינו ו'יכריחו' את הקב"ה לקבל את התפילות, עפ"ל. [מלבד ע"ה נוספת שיש בזה].
על ידי עוד יהודי
ו' פברואר 17, 2017 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא על שיטת הגרעק"א במזוזה
תגובות: 32
צפיות: 2574

Re: קושיא על שיטת הגרעק"א במזוזה

קראקובער כתב:היית יכול להקשות גם על מי שגר בארץ ישראל ומקיים מצווה תמידית וברית מילה לפי חלק מהאחרונים...ואלא מאי? תנא ושייר.

המהר"ח או"ז דן למה התוס' לא הקשו ממילה.
על ידי עוד יהודי
ו' פברואר 17, 2017 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: באשה שקידושי מאה תופסים בה כמה לאווין של לא תחמוד עוברים?
תגובות: 20
צפיות: 1433

Re: באשה שקידושי מאה תופסים בה כמה לאווין של לא תחמוד עוברים?

צורב מתחיל כתב:אדרבה, לדבריך משום כך בחפץ של שותפין יעבור כמנין השותפין, ובאשה לא יעבור בכלל. כי הרי בשותפין על כל חלק וחלק יש לא תחמוד משא"כ באשה שאין בחלק של שום אחד משהו ששייך לחמוד אותו, וא"כ לא יעבור בכלל.

אה"נ, וזה תלוי מה חומד אם לקנות חלק אחד מהם או לקנות חלק כולם
על ידי עוד יהודי
ו' פברואר 17, 2017 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: באשה שקידושי מאה תופסים בה כמה לאווין של לא תחמוד עוברים?
תגובות: 20
צפיות: 1433

Re: באשה שקידושי מאה תופסים בה כמה לאווין של לא תחמוד עוברים?

בעיקרון אתה צודק שהיה אפשר לחקור אצל שותפים אבל פה זה חידוש יותר גדול שיתכן לומר שאינו עובר בכלל שזה לא אשה ששייכת לאף אחד בניגוד לשותפים מספיק שיש לכל אחד שווה פרוטה. לכאורה יותר גרוע מחפץ של שותפין. שהרי בשותפין מספיק שאחד ימכור לו שיוכל כבר לקבל [לפחות חלק מ]חפץ זה. משא"כ כאן שגם אם אחד יגר...
על ידי עוד יהודי
ו' פברואר 17, 2017 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 52
צפיות: 3121

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

תוכן כתב:פותח האשכול יש לו חלישות הדעת מרובה שהוא חולם כאלו שטויות. אשר על כן חיפש לו אחים לצרה.

הנה הלילה חלמתי על סתירה בין שני תוספתים ואיך ליישבם, ובבוקר הוברר לי שהתוספתים הנ"ל עדין לא נכתבו ואין סתירה ואין ישוב.
על ידי עוד יהודי
ו' פברואר 17, 2017 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: באשה שקידושי מאה תופסים בה כמה לאווין של לא תחמוד עוברים?
תגובות: 20
צפיות: 1433

Re: באשה שקידושי מאה תופסים בה כמה לאווין של לא תחמוד עוברים?

יש"כ. כתבתי מהזכרון אבדוק שוב ואציין מקור ברור
על ידי עוד יהודי
ו' פברואר 17, 2017 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה בחדרים שנפתחים זה לזה
תגובות: 6
צפיות: 869

Re: מזוזה בחדרים שנפתחים זה לזה

יתכן שצריך ללכת בכה"ג בתר היכר ציר היכר ציר לא נאמר על חדר פנימי אלא רק היכן שיש לשני החדרים יציאה גם לרה"ר או לחצר. לגבי הטענה שהמטבח שימושו יותר עיקרי אי"ז טענה מכרעת ולפחות מחלוקת הפוסקים. [הט"ז הביא את תשו' מהרי"ל שמבואר בהדיא לא כך. והש"ך הביא את המרדכי שנראה מדבר...
על ידי עוד יהודי
ו' פברואר 17, 2017 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: באשה שקידושי מאה תופסים בה כמה לאווין של לא תחמוד עוברים?
תגובות: 20
צפיות: 1433

Re: באשה שקידושי מאה תופסים בה כמה לאווין של לא תחמוד עוברים?

קראקובער כתב:למה נראה לך שבאשה פנויה יש לא תחמוד? וכל אשר לרעך כתיב ורק אם היא מקודשת או משודכת.


לענין לא תחמוד בפנויה עי' בנצי"ב על התורה ועל המכילתא. וכמדומה שגם בזית רענן דיבר מזה
על ידי עוד יהודי
ה' פברואר 16, 2017 1:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
תגובות: 655
צפיות: 70511

Re: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

דיברתי השבוע עם ת"ח גדול משכונת עזרת תורה בירושלים, [כיון שלא שאלתי את רשותו איני יכול לפרסם את שמו ברבים, אבל הנ"ל הוא ת"ח גדול וצנוע ואין לו שום אינטרסים כמו שיש הדואגים להשמיץ כאן את אחרים, אבל דעתו האישית שהדבר אסור מעיקר הדין ולא משום חומרא]. והוא אמר לי שהרב מ"ש קליין דעתו ...
על ידי עוד יהודי
ה' פברואר 16, 2017 12:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 52
צפיות: 3121

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

יש להבחין בין לחלום בדברי תורה ללמוד ממש. כי חלום אינו מחויב לשום סדר והגיון, והאדם בחלומו מחליף מקומות ואנשים ללא שום קשר למציאות. אז גם חלום בדברי תורה יראה בערך כך, וכמובן ששום 'שטיקל תורה' ראוי לא יכול לצאת ממנו. שמסופר על גדולי תורה שחידשו דברי תורה בחלום זה דרגה אחרת לחלוטין שמחשבתם הרגילה לא ...
על ידי עוד יהודי
ה' פברואר 16, 2017 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברים פשוטים למושגים למדניים
תגובות: 150
צפיות: 14498

Re: הסברים פשוטים למושגים למדניים

אם הבנתי נכון, ג"ז שייך. דע, כי כל עדות שאפשר להתקיים כהלכתה אין מקבלים אותה אלא כהלכתה, וכל שאי אפשר לעמוד על עיקר העדות אלא מפי עד אחד או מפי אשה או מפי קרוב נאמין עד אחד, כמו שהאמינה אותו תורה בעגלה ערופה שלא תערף ובסוטה שלא תשתה בפ"ק ובפרק בתרא דסוטה וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל בהל...
על ידי עוד יהודי
א' פברואר 05, 2017 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מענינת - מעשה שהיה
תגובות: 33
צפיות: 3155

Re: שאלה מענינת - מעשה שהיה

לחבול ביהודי, על הצד שהמילה כשרה, זה ודאי לאו דאורייתא. ומה עוד שמדובר בתינוק חולה שיב"ס שמחללים עליו את השבת. כל שעשוה לצורך אפילו כל דהו אין בזה משום חבלה וכמו שמלין ציצין שאינם מעכבים משום הידור ולא חוששים לחבלה. ומה שהתינוק הוא חשיב"ס, תיקשי לטעמיך איך מלים בכלל ועכ"פ ציצין שאינם...
על ידי עוד יהודי
א' ינואר 29, 2017 2:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 536
צפיות: 62013

Re: ספר איילת השחר מסכת מנחות יצא כבר?

בכולל פונביז' מסתובב כעת מהדורת ביקורת על חלק מהמסכת.
על ידי עוד יהודי
ו' ינואר 27, 2017 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החתן שברח מתחת לחופה
תגובות: 25
צפיות: 2863

Re: החתן שנעלם - מישהו מאמין ל'מעשה' זה?

ה'מקור' הראשון לסיפור הוא הרב קובי לוי....

עבור לחיפוש מתקדם