מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 863 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' אוקטובר 07, 2019 4:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איך נצליח בס"ד להחזיק מעמד?! / מחשבות
תגובות: 14
צפיות: 1777

Re: איך נצליח בס"ד להחזיק מעמד?! / מחשבות

הרבה מהלכים נתחדשו במשך הדורות לקרב את האדם לידי עבודת ה׳, ולא ראי זה כראי זה. אמנם כולם היו מודעים לחולשות האנושיות, ופרטי המהלך נועדו לסתום החורים שבמהלכם. למשל, כאשר דרכם של אחד התמקדה בגמילות חסדים, הוצרכו לסדר ענייני בין אדם למקום שלא יפול שבי לקיצוניות בענין אחד. ובדברים עדינים שבעבודת ה׳ ועבו...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' אוקטובר 04, 2019 4:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים
תגובות: 5
צפיות: 292

Re: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים

בברכה משולשת - כאשר האדם יש לו חולה בתוך ביתו, או שמתפלל על מזונו, ועושה זאת מקירות לבו בעת אמירת רפאינו או ברך עלינו, ביודעו שאך הבורא יכול לעזור לו במצוקתו והוא עומד לפניו ומבקש ישירות ממנו, לדעת הנפה"ח הרי הוא חוטא את המטרה, לא? הן אמת שיכול להוסיף בקשות פרטיות, אבל המראה מקומות בנידון מיירי...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' אוקטובר 04, 2019 3:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 682
צפיות: 47569

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

ברור שטרם מצאו אף אחד ששמע ממנו ברורות שאין להצביע. אפילו השקרים שהמציאו אינו אלא שפטורים מלהצביע. כך שה׳רבים׳ שלך נמדדים באצבעות שעל האוזן, עם שיריים. גם ברור שכל ענין ההצבעה או ההמנעות ממנה אינה קשורה לקנאות, ששניהם הם דרכי הקנאים בתכסיסים שונים. כך שרוב המכתב המצו"ל איננו לענין. גם ברור שאפ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' אוקטובר 04, 2019 3:36 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים
תגובות: 5
צפיות: 292

Re: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים

חשבתי שאולי זה שהותר לבקש צרכי הפרט באמצע ברכות האמצעיות, היינו דאז לא נאמר הך דין, רק בסיום הברכה כאשר אנו מברכים את ה׳ להוסיף לו ית׳ שפע בעולם, דאז לא ישים מגמתו אלא לצורך גבוה
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' אוקטובר 04, 2019 12:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 682
צפיות: 47569

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

ויש ללמוד מזה לקח למעשה. כל ציטוט עוברת דרך המצטט, ואין שום נאמנות לשום מצטט מעבר לדעותיו בעצמו. אי אפשר לשום בן אדם להציג את עצמו כ׳ממשיך דרכו׳ של פלוני או אלמוני. אם האיש בעצמו שווה משהו, נקבל את מה שיאמר כפי מדרגתו, ולא יותר.

וזה נוגע לכמה עניינים, בא"י ובחו"ל
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' אוקטובר 03, 2019 11:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים
תגובות: 5
צפיות: 292

בכל לבבכם במשנת הנפש החיים

אחד מהיסודות אשר הנחיל לנו הנפש החיים הוא בביאור ענין ׳לעבדו בכל לבבכם׳, שענין התפילה צריכה להיות אך ורק עבור צער השכינה המתעוררת ע"י צער בני אדם. האדם צריך לשרש מלבו בעבודת התפלה תענוגי העולם והנאותיו מכל וכל ואך להסתכל כלפי מעלה ברוממות הבורא ית׳, וזהו הקרבת כל תאוותיו לה׳, והוא העבודה שהוא צ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 29, 2019 8:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 75
צפיות: 11557

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

בימים אלו אני עסוק בסוגיות דחו"מ סי׳ פ"ז, ורבו כן רבו השאלות היסודיות בענייני שבועות הדיינים, ולא מצאתי נגר ובר נגר דליפרקניה. יסוד התועלת שבשבועה ואיך היא עונה על תביעת העד אחד ולמה לעולם לא מקרי ממון ועוד.

אולי מטעם זה בוכים בעת אמירת כל נדרי, לזכות להבין ענייני שבועות על בורים.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ספטמבר 19, 2019 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: נדר ליסוע לקבר הצדיק
תגובות: 12
צפיות: 347

Re: נדר ליסוע לקבר הצדיק

עיין במראי מקומות שהבאתי, ובשד"ח אכן ס"ל שיש בזה מצוה, וע"ז תמה הרב בעל משפט כהן, שאע"ג שמתקבלות התפלות שם, מ"מ אין בזה מצוה.

אבל הנדרים לפקוד קבר הצדיק היה נפוץ בעולם פעם, כפי מיטב זכרוני. ובפרט בארצות הספרדים
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ספטמבר 18, 2019 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נדר ליסוע לקבר הצדיק
תגובות: 12
צפיות: 347

נדר ליסוע לקבר הצדיק

מעשה באחד שקבל על עצמו בעת חליו ליסוע ולהשתטח על קברו של הח"ח זי"ע כל שנה ביארצייט שלו. ואכן נסע לשם כמה שנים. בשבוע הבא אמור להגיע לבית מסחרו אניות מלאות סחורה, ויקשה לו מאד ליסוע, ושאל אותי אם חייב הוא בזה. בשעת הקבלה אמר המילים ׳בל"נ׳ אבל למעשה אכן קבל כן על עצמו. והנה אם יש בזה דב...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ספטמבר 04, 2019 2:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א
תגובות: 159
צפיות: 22486

Re: הרה"ק בעל דברי יואל מסאטמר זיע"א

זה לא נתינות ציונית, אלא נתינות של המנדט הבריטי
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ספטמבר 04, 2019 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 33291

משנה מדעת בעל הבית - או תשלומי שכר שכיר

שאלה להלכה הועלה על השלחן, ואשתף את חברי הפורום להגדיל תורה ולהאדירה ולשמוע חוות דעתכם מצוי בחו"ל שבאים לאסוף כסף עבור צרכים שונים ומסתובבים בין בתי כנסיות ובתי נגידי עם כדי לאסוף כסף. יש מושג של 'דרייבר', דהיינו נהג היודע את טיב הנגידים ואת כתובותיהם וזמני קבלת קהל שלהם, והוא לוקח אתו כמה משול...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' אוגוסט 13, 2019 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נבוכנצר היה יהודי?
תגובות: 47
צפיות: 5776

ייחוס נבוכדנצר לשלמה המלך

בסוגריים ברש"י מלכים א׳ (י, יג) מצינו לשון זה "כל חפצה - בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר והחריב הבית שעמד ארבע מאות ועשר שנה בחלק כל י"ב שבטים. בהאר"י ז"ל." הסיפור הוא במלכת שבא ששמעה את שמע שלמה וניסה אותו בחידות. האם מישהו יכול לפענח את הדברים? מי כתב את זה? מי הכניס את ז...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' אוגוסט 01, 2019 6:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6426

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

צריכים להתרגל שלא להסחף לבעיות של אחרים. כאשר משולח מבקש ממך להכפיל את הנתינה, הוא לא תובע את זה,אין לו זכות לזה, הוא רק מנסה את מזלו. הוא בשלו ואתה בשלך. אתם לא חייבים כלום אחד לשני. אתה לא צריך לתרץ את עצמך, כמו שאם קוראים לך להצטרף למנין, אתה לא חייב דו"ח לאף אחד. אגב, לא קשרתי לשום דו"...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' אוגוסט 01, 2019 3:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6426

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

כל אחד המסתתר תחת ניק אנונימי יכול לספר מה שרוצה, אבל ענין צדקה מחייב שקיפות יתירה. חברת קופת העיר אוספת צדקה בכל קצוי תבל, ואם אכן משקיעים הם את כספי התורמים בחברות נדל"ן וכדו', האם יש מישהו שחושב שאינם מחוייבים לספר בבהירות מה קורה ? האם מי שתובע את זה נקרא מוציא לעז?! יושב פה קופה של כספים ב...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' יולי 31, 2019 3:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 283
צפיות: 28421

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

בכנס השבוע נגד אקדמיה דברו הרבה שצריך לסמוך על ביטחון וחבל שלא אומרים אותו דבר לבחורים שבמקום לסחוט דירה ממי שאין לו שיסמכו על ביטחון. לסמוך כל בטחון? למה לא? לסמוך על בטחון שלא תהיה גיוס, וכך לחשוך כל הבעיות של בחירות והפגנות. לסמוך על בטחון שתקבל משרה, וכך לא תצטרך לריב עליה. לסמוך על בטחון שהחסי...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' יולי 31, 2019 2:37 am
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6426

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

אם אתה מקשיב לאוספי הכסף, רובם אומרים 'צרכי רפואה', ומיעוט הניכר אומרים 'הכנסת כלה'. ובין כולם האחוז של ליטאים היא בערך אחוז אחד, ורוב האנשים באים עם סיפורים מגוונים והם נראים קשיי יום אמיתיים, שאינם יודעים איך לקשור את הנעלים בעצמם. אני אומר שתפרת פה סיפור על הציבור הישראלי, והראיות שלך אינם עומדים...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' יולי 30, 2019 9:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 6426

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

איזה אחוז של ישראלים הולכים לאסוף כסף עבור דירה? אם אתה שואל אותי, זה נמוך מאד. אני רואה שנוררים בביהמ"ד כל יום, ורובם הם קשיי יום אמיתיים, שנראה שקשה להם לסחות את המכנסיים, ואין לצפות מהם שיעבדו עבודה סדירה. וחוץ מזה, מסתמא חצי האוספים הם עבור צורכי רפואה. וכמעט ולא רואים ליטאי רגיל מן השורה א...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' יולי 26, 2019 6:19 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תיקון חצות ביום [גם] לאשכנזים
תגובות: 13
צפיות: 681

Re: תיקון חצות ביום [גם] לאשכנזים

כמדומה, שברוב ישיבות ההונגריות, אמרו תיקון חצות בימי בין המצרים. אני הכרתי איש זקן אחד שלמד בישיבת גאלאנטא שהמשיך מנהג זו, וסיפרו שבעלי בתים בעיר היו סוגרים את חנויותיהם לבא להתאבל עם תלמידי הישיבה. וכן היה בחוסט אצל הרב דושינסקי. זה שתלמידי בע"ש לא עשו כן איני יודע. בחב"ד עשו כן, עכ"...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' יולי 26, 2019 12:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 2596

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

אז אתה אומר שלא כל מקרינו נסים, יש מקרים הקורים לנו שאינם תלוים במעשינו או במעשה אנוש, אלא בכוונתו ית' שתתקיים הבריאה. והרמב"ן כתב מה שכתב, בידיעה שהמעיין יעיין במקומות אחרות ג"כ, וידע שלא כיון לדבריו בקיצוניות כזה. לא, דעתי שיש לחלק בין המקרים והטבעים, המקרה באדם יהיה ע"פ מעשיו, והט...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' יולי 25, 2019 11:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 2596

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

אז אתה אומר שלא כל מקרינו נסים, יש מקרים הקורים לנו שאינם תלוים במעשינו או במעשה אנוש, אלא בכוונתו ית' שתתקיים הבריאה. והרמב"ן כתב מה שכתב, בידיעה שהמעיין יעיין במקומות אחרות ג"כ, וידע שלא כיון לדבריו בקיצוניות כזה.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' יולי 25, 2019 11:39 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: המלצה לספר לימי בין המצרים
תגובות: 21
צפיות: 2833

Re: המלצה לספר לימי בין המצרים

כאשר לומדים מסכת תמיד או יומא, ומדמיינים איך היה הכל, הרגש של הפייס, הציפיה ודריכת הלב בעת הפייס שמא יזכה הכהן אחת לשש חודשים לאחד מהעבודות המקווים, ההתרגשות של זה שזכה, הברכה שזכה לברך 'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לתרום הדשן', הזהירות הנוראה מן הטומאה ומאביזרייהו, זהירות המחשבה שתהיה הכל בלתי ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' יולי 25, 2019 11:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 2596

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

עיקר הדעות שהרמב"ן מביא הם אלו שלא קיבלו את ההנחה הבסיסית שיש בורא לעולם שברא את העולם ברצונו (מה הם כן האמינו? ישנם מגוון אפשרויות), ומשכך גם ההשגחה היתה מוטלת בעיניהם בספק. אבל מי שמקבל את ההנחה שיש בורא לעולם, אם יתבונן יראה שאי לבצע חלוקה בין הבורא לבין ההתנהלות של הנבראים, והעובדה שיש בור...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' יולי 25, 2019 11:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 2596

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

אחזור על דבריי. הנסים הגלוים אמורים להעיד על הנסים הנסתרים. ז.א. כאשר הים נבקע, אנחנו יודעים שאחדות הים הוא מרצונו והשגחתו ית' ע"י שכר ועונש. כאשר השמש נעצרת בהילוכה, אנו יודעים שמהלך השמש איננה מעצמה, אלא ע"י רצונו והשגחתו ית' ע"י שכר ועונש. ולכן הקשיתי, שבדיוק כאשר השמש נעצרה מחמת ג...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' יולי 25, 2019 4:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 45
צפיות: 2596

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

אדרבא, כ"ז הוא ראיה לדידי, שאין דברי הרמב"ן כפשוטן. כן, יש הנהגה כזאת, אבל לא כל ההנהגה. החוטא יכול לאבד את העולם, אבל לא כל העולם, שיש מדה של 'אומר לצרותינו די'. וכן יכול להיות לגבי הצדיק, שיכול להיות מוגבלות במעשיו ובכוחו על הבריאה. הכותרת היתה פרובוקציה כדי למשוך את העין המעיין, ואכן הצ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' יולי 25, 2019 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושים כשהדינא דמלכותא סותר את דיני התורה
תגובות: 35
צפיות: 1152

Re: מה עושים כשהדינא דמלכותא סותר את דיני התורה

ברוב מדינות המערביות, המצב של החק היא הרבה יותר טוב מבארה"ב. אולי לענין דברים אחרים אינו כן, אבל מזוית מבט החק והפלילות, ארה"ב הוא הכי גרוע. מ"מ אין זה נוגע לענינינו. לפני חמש מאות שנה, לא היה מקום הוגן בעולם לגור, ונכתבו הל' דינא דמלכותא ואיסור מסירה ע"ז. להגיד שהיום בארה"ב...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' יולי 24, 2019 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושים כשהדינא דמלכותא סותר את דיני התורה
תגובות: 35
צפיות: 1152

Re: מה עושים כשהדינא דמלכותא סותר את דיני התורה

המעיין בדברי 'תחומין' מאת הפרופ' יווכח שיש שם כמה טעיות וחסרון ידיעה. זה שארה"ב היא מדינה ניאורה ויש לה חקים הגינים אינה אמת כלל, כמו שיווכח כל מי שנכנס קצת לעניינים. הבתי סהר אינם משרתים את מטרתם אלא מקור הם להתעללות ורדיפות, ואינם עוזרים את החברה במאומה. והאפשרות להגיע לידי הרשעה עולה כפי מדת...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' יולי 23, 2019 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושים כשהדינא דמלכותא סותר את דיני התורה
תגובות: 35
צפיות: 1152

Re: מה עושים כשהדינא דמלכותא סותר את דיני התורה

גם אם התוקף היה גוי, לא היה כאן שום דינא דמלכותא, דהא דדינא דמלכותא דינא לא נאמר כלל בעניינים אלו, ופשוט למי שלמד את הסוגיא. אני לא אומר שאין למוסרו, אבל אין זה משום דינא דמלכותא
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' יולי 22, 2019 11:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 259
צפיות: 23353

Re: ס' עשייתו של גדול

קריתי עכשיו חלק של הספר, וממעט הידיעות שיש בידי בעניינים, אני רואה שהוא החסיר הרבה דברים שהיה יכול להכניס. למשל, בעמ' 138 מביא את הסיפור של הגרי"ס והקיטל בתפלת גשם, שהורה לחכות עד שיביאו את הקיטל, משום "מה נשאר לנו מכל תפלת גשם חוץ מהקיטל?" הוא תרגם את הדברים שהמנהגים הם שומרים את התו...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' יולי 22, 2019 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 34
צפיות: 1179

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

ונר' דלאו מטעמא דתדיר ומקודש, אלא שאלמלא הברית ליכא מצות פדיון, והובא עוד מהחת"ס בשו" י יו"ד סי' ש', שדן במי שלא הוחלם עד יום שלשים, דאין להשהות המילה עד שיבריא, ורק כאשר באו ביום אחד וטעמא בעי: א. מפני מה לא תקדום מילה לפדיון משום 'תדיר קודם'? והטעם שכתב הראנ"ח משום שמצות מילה ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' יולי 22, 2019 6:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3500

Re: מוגנות דאמריקה

סליחה, אבל הפסק של הרב דוד קאהן הוא בפירוש נגד פסקו של הרב אלישיב, ואינו עולה על השכל, ויש הרבה להגיד על זה, שאיני מעונין להכנס בפומבי. אם יש לנו חשד על מישהו, ויודעים אנו שבודאי יסבול ע"י מעצר וחקירה, איך הותר לנו להעניש לאדם מספק? אם אכן ברור שהוא פשע, אין לנו אחריות עליו, ויש להוציאו מהמסגרת...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' יולי 22, 2019 5:28 am
פורום: ימות עולם
נושא: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות
תגובות: 66
צפיות: 3260

Re: יחסם של בני ישמעאל ליהודים קודם הציונות

השעיר החי - החיים שהנשים עבדו והגברים למדו היו היה הרבה לפני מלחמת העולם הראשונה. שום דבר לא היה בסיטונאות בימים ההם, אבל מי שורא בספרים וזכרונות של האידישיסטן הקודמים, יווכח שזאת היתה תופעה לא נדירה.

אמנם ההיסטוריה של ר"א מילר שווה לספרו על אבלוציה, שהיעד לא היתה האמת לאמיתו, אלא מסקנא יעודה.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' יולי 22, 2019 5:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3500

Re: מוגנות דאמריקה

נשי עמי תגרשון מבית תענוגיהם
לא יפה להטפל לאשתו של זה ואדמורו של זו.

לגבי המשטרה, טרם הובא פתרון להשאלה מה לעשות כשלא יודעים את מי להאמין
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' יולי 22, 2019 1:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3500

Re: מוגנות דאמריקה

לכאורה בעיית הפגיעה בילדים יותר חמור מגזירת החינוך בניו יארק.
אבל לשיטתך, איפוא האשכול שלך על הנושא? להגן על איש אחד יותר חשוב מלהגן על כל העיר? ממילא זאב, הרי הוא גם מדבר על הכלל. אבל אתה חוזר על דבריך על איש פרטי אחד, למה לא תדבר על ׳גזירת החינוך׳?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' יולי 22, 2019 12:19 am
פורום: אספקלריא
נושא: מוגנות דאמריקה
תגובות: 97
צפיות: 3500

Re: מוגנות דאמריקה

אני רוצה להעלות מחשבה אחת לפורום, שטרם נידונה. מערכת המשפט בארה"ב היא מושחתת למאד. אין אמינות, אין יושר, אין שכל ואין לה מהלך. אספר לכם סיפור שסיפרתי במקומות אחרות. פעם בקש ממני מו"ר שליט"א לעזור לו בענין אחד לעזור אברך שנסתבך בהחוק. הפשע שלו היתה שעבד בבנק והוא עזר לאנשים לקבל הלוואת...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' יולי 21, 2019 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 34
צפיות: 1179

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

אם שניהם יזדמנו ביום אחד, מה קודם? והאיך עושים עם הסעודה? עושים שנים, או שמותר לעשות אחד? א. ברית מילה קודמת לפדיון הבן, משום 'התדיר מחבירו' ומשום 'המקודש מחבירו'. ב. עושים סעודה אחת לשתי המצוות, כשם שהפודה את בנו בפורים כולל את סעודת הפדיון יחד עם סעודת פורים. עכשיו מצאתי בפתי תשובה (יו"ד רס&...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' יולי 17, 2019 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 34
צפיות: 1179

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

אני לא זוכר, אבל כמדומני שהיה מקור בש"ך שיש לעשות הפדיון קודם, שהוא מצוה בזמנה. על ענין הסעודה לא מצאתי כלום.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' יולי 17, 2019 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 34
צפיות: 1179

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

כאמור למעלה, למעשה היינו יכולים למול כבר ביום חמישי, והפדיון הבן הייתה ביום ששי, והיו שתי סעודות חשובות בבשר ויין וכל מטעמים.

והעיקר, דרשתי פעמים.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' יולי 17, 2019 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 34
צפיות: 1179

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

אגב, אז חקרתי אם שניהם יזדמנו ביום אחד, מה קודם? והאיך עושים עם הסעודה? עושים שנים, או שמותר לעשות אחד?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' יולי 17, 2019 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 34
צפיות: 1179

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

בני בכורי היה קצת פג וקצת קטן, ולא נימול עד יום לפני הפדיון. ראיתי באיזה מקומות שיש שקורין שם בעת הפדיון, אם קדמה לברית מילה, אבל לא מצאתי מקור קדום. למעשה לא היה בעיא, אבל אם יש למישהו מקור אמין בזה, הייתי שמח.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' יולי 16, 2019 7:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 283
צפיות: 28421

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

עד שלא יפנימו שענין הפרנסה והכסף הוא ענין של רוחניות, לא גשמיות, לא יהיה אפשרי לנהל דיון. כתושב ארה"ב, אני רואה את אלו הבאים לאסוף כסף עבור צרכים מצרכים שונים, ואני רואה פה קו המשותף (עכ"פ בין האשכנזים הבאים לאסוף, הספרדים הם משהו אחר), שכולם חונכו וחשבו שיש כזה פתרון להתעלם מהצורך לכסף עד...

עבור לחיפוש מתקדם