החיפוש הניב 409 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' אוקטובר 19, 2018 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!
תגובות: 35
צפיות: 4221

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

האם ניתן להשיגו בחו"ל? האם נמצא כבר בחניות בארץ ישראל?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' אוקטובר 18, 2018 6:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משפחות מיוחסות לכהונה
תגובות: 86
צפיות: 8633

Re: משפחות מיוחסות לכהונה

האם ניתן לסמוך על רוה"ק בעניינים אלו? הרי במתני' תנן שיבדוק בארבעה אמהות, ואם לא בדקו, אין כאן כהן מיוחס. כל האימרות של כל בעלי רוה"ק, כל אחד בשמו הטוב יברך וייזכר, נראה שלא היו אלא מליצות ודיבורים משמחים לב האדם, ואין להם שום ביאור הלכתי. שמעתי שמועה, שבעת ת"ח ות"ט שלטו הגוים בה...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' אוקטובר 17, 2018 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'
תגובות: 12
צפיות: 128

Re: תרי תמיהי בדין 'ישתוק ויכוון למה שאומרים'

מה שצריך לצאת ידי קדיש, הוא איש"ר, או לשמוע כל הקדיש להיות חלק מציבור שומעי קדיש? אם כן, אולי האיש"ר לא יצא ומ"מ צריך לשתוק. וקדושה אין חיוב לומר בקול, עכ"פ בשו"ע, ולכן אפשר לצאת מהש"ץ. מה שנוהגין האידנא לאומרו בקול, צ"ע. בהרבה ישיבות בארה"ב כבר נהגו כהאג"...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' אוקטובר 17, 2018 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 1041

Re: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל

ר׳ גדליה, כפי הידוע לי, נולד באנגליה. בעיר סונדרלנד שם כיהן אביו כרב. עכ"פ כך נראה לי. ומעולם לא למד בישיבה. ספרו ׳גידולי הקדש׳ נמצא באוצר, ובניו מתגוררים באנגליה\א"י. הרב דניאל רבין מישיבת מיר הוא נכדו בן בנו ר׳ מרדכי.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' אוקטובר 08, 2018 6:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג

אני הבנתי שקבלת מסורת לא היתה במלים פשוטים, כעין מלקטי זמנינו, אלא שקבלו את ההלכה בכל הבנתיה ועומקיה, וידעו הסברות וגדרי הסברות, אולי עד תורת הסוד. ואנשים אלו לא הביטו על זלות מצבם אלא למדו וגדלו בלימוד עד שמסורותם הכריעה את של גדולי עולם.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' אוקטובר 07, 2018 3:45 pm
פורום: ימות עולם
נושא: הגרי"ז נבחר לרב בבריסק רק הודות לחסידים בעיר
תגובות: 22
צפיות: 2157

Re: הרב מבריסק הזמין בתרצ"א את הרבי הריי"ץ לגור בבריסק

קראקובער כתב:http://theantitzemach.blogspot.com/2018/06/the-brisker-rov-wanted-previous_22.html

דברים הזויים הבנוים על רצון שיהיה אמת ולא האמת כלל.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' אוקטובר 07, 2018 3:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה
תגובות: 32
צפיות: 1111

Re: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה

כאשר הגמרא קורא לתפלה ׳רחמי׳, עדיין אין אנו יודעים כוונתו. רק שהמלה ׳רחמי׳ אתי לאוריי לן שלכן מותר בכל לשון. אולי, לאור דעת הנפה"ח, לולי דרחמי נינהו, לא היינו יכולים לבקש שום גילוי שכינה וכבוד מלכותו ית׳ אלא כשיעור שהציב הוא ית׳ בתורתו, ולכן לא היה אפשר להציב מטבע אישית זמנית לתפלה, רק כפי אשר ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' אוקטובר 07, 2018 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה
תגובות: 32
צפיות: 1111

Re: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה

לדעת הנפה"ח, העבודה של תפלה היא להשים צרכיו ובקשותיו בצד, ולבקש על כבוד שמים ו׳צרכי גבוה׳. לומר ש׳אין מנוס׳ מלהכחיש לזה אינו תואם את דבריו. ובאמת כשמתבוננים בתפלת משה רבינו עבור פרעה שנשא כפיו לה׳, והיינו שהתפלל עבור רשע זה שלא יקיים את דבריו והבטחתו, והתפלל כתפלת הצדיקים בהשתפכות הנפש ובמסירות...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' אוקטובר 07, 2018 5:42 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ירידת גשמים לפני המבול - פיוט לתפלת טל
תגובות: 2
צפיות: 154

ירידת גשמים לפני המבול - פיוט לתפלת טל

מבואר בפיוט הארוך הנדפס ולא נאמרת לפני האו"א של תפלת טל, שלפני המבול לא ירדו גשמים כ"א אחת לארבעים שנה, ולמשך כל השנים הסתפקו בטל. אמנם הם התגאו שאין צריכים לה׳ שהרי יש להם טל, ע"כ נפסקה מהלך זו בעולם. חשרת מי גשם עליה להטל, חזיז לארבעים שנה לפקדה יוטל, טרח מטרות עוז עד עתה לא הוטל, ט...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' אוקטובר 07, 2018 3:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה
תגובות: 32
צפיות: 1111

Re: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה

ר' ליטוואק כתבת דברים נפלאים בביאור שיטת הנפה"ח. ייש"כ. האם אתה מסכים שלגמרא הייתה שיטה אחרת בהבנת עניין התפילה? בא נלמד. תביא גמרא ונראה אם הסבה שחשבנו שכוונתו שונה מהנפש החיים היא משום הגמרא עצמה או הנחת היסוד שלנו. חס וחלילה. חס ושלום. לא יעלה וגם לא תעלה על הדעת. יסוד התפילה הוא הרצון...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' אוקטובר 05, 2018 7:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה
תגובות: 32
צפיות: 1111

Re: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה

אנחנו מורגלים לגישות מסוימות מילדותינו, וכאשר אנו נתקלים במראאה מקומות חדשים ויסודות אחרות, אנחנו מנסים להתאים אותה למה שידענו והאמננו עד אז. לימדו אותנו בענין התפלה, שהוא כמו בן המתחטא אצל אביו, דהיינו כמו שהבן שלנו מתחנן אלינו עבור עוד ממתקה, ללכת ביחד אתנו לחתונה, לקבל צעצוע חדשה או להשאר ער ולא ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 30, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין
תגובות: 10
צפיות: 1035

Re: למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין

לכאורה מתני׳ דעדיות מסוימת היא לענין המשניות, שהמשניות אינן כל הדיונים שהיו בביהמ"ד עד אז, אלא תמצית תושבע"פ והכרעותיה לדורות. ע"כ שפיר יש להקשות אמאי הוזכרו דברי היחיד שנדחה מהלכה. אמנם משם עד לומר שאינם בגדר תורה, רחוק מאד.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 30, 2018 7:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: תפילה למעוברת בהושענא רבא
תגובות: 2
צפיות: 102

Re: תפילה למעוברת בהושענא רבא

הא לך
20180930_073807~2.jpg
מטה אפרים
20180930_073807~2.jpg (270.64 KiB) נצפה 69 פעמים
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ספטמבר 27, 2018 5:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?
תגובות: 14
צפיות: 880

Re: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?

התפללתי היום בב.מ.ג., וכנראה טעיתי בחדא בראותי את בנו של הרדצ"ש יוצא מהמנין בלי תפילין לפני הלל.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ספטמבר 26, 2018 6:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1162

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

אגב, הרבה שאלות מתעוררים במי שמתפלל באריכות. האם יש כבר אשכול לברר אותם?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 23, 2018 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה
תגובות: 32
צפיות: 1111

Re: דברי נפש החיים לענין כוונה בתפילה

יש לי הרהורי דברים בנידון, ובדעתי לרשום אותם אחרי החג, אבל כפשוטו פירוש המלות וצורת האותיות קשורים זב"ז, לאלו המבינים לעומקם של דברים, שאני לא נמנה עמהם. לכן אין פלא שכוונה פשוטה וכוונה לאותיות של התיבה אינם סתירה זל"ז. מ"מ, נראה שכוונת הנפה"ח לבאר חידושם של אנשי כנה"ג שקבעו...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 23, 2018 12:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1087
צפיות: 119017

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מכון אור דוד שהדפיסו משניות בכרך אחד ובקשו להודיע להם על טעיות, ולא כתבו דרך להתקשר אליהם
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ספטמבר 21, 2018 11:13 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1162

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

אני לא מבין בדיוק מה הכוונה של הציטוטים מהתרומת הדשן, מי אמר לך שהכוונה איננה על הלומדות? ומהו הזלזול בלומדות? האם לומדות איננה אמת? ומי אמר שפירוש המלות היינו לומדות? הכוונה הוא בעומק הפשט, ולזה יש פרטים ופרטי פרטים, ללא לומדות אחת. וזהו מה שהזהירו אותנו כמה פוסקים וגדולים שהיסוד אינו אלא פירוש המל...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ספטמבר 21, 2018 4:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 676

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

בנידון זה, יש מקוה ליד הבית שלי המיוחדת לנשים בליל שבת גרידא, והם נותנים לאנשים לטבול שם בשבת בבקר. זה המקוה היחידה באיזורי שלא מחממים בשבת. אמנם המשאבה נדלקת בדיוק בשעה שאני רוצה ללכת. האם יש בעיא של זוחלין בטבילת עזרא?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ספטמבר 21, 2018 2:14 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1162

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

לוחת עדות.PDF אכן טעיתי, והוא כן כיון כוונות האר"י, אמנם בקיצור. בהלכה (או"ח סי׳ צ"ח) מבואר, שענין עשיית תפלתו קבע היינו שהוא אץ ללכת. משמע שמי שמתפלל באופן שיגמור עד זמן מסויים, חסר לו בעשיית תפלתו תחנונים. המתפלל כמי שיושב תוך המלים ומוצץ את פירושם עד בוש, ולא זז למלה הבאה עד שנתחו...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ספטמבר 20, 2018 12:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1162

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

הרב בעל הפרדס כתב להגר"י אייבשיץ לשאול את פיו במה הוא מאריך כ"כ בתפלת ימים נוראים, מה הם הכוונות שלו. ענה אותו הגר"י אייבשיץ שהוא מתפלל שמו"ע כל היום, ואינו אומר פיוטים וסליחות, והכל רק פירוש המלות.

כמדומני שנדפס המכתב בסוף ספר לוחות העדות
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ספטמבר 17, 2018 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 295

Re: בירך ולא אמר וציונו

ע"ז עי׳ מחצית השקל שהבאתי בסי׳ י"ז
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ספטמבר 17, 2018 2:41 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת
תגובות: 10
צפיות: 915

Re: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת

בצעירותי באנגליה אמרו את זה בכל המקומות, נוסח אשכנז ונוסח ספרד גם יחד. בהגיעי לארה"ב ראיתי שהישיבות לא אומרות, ובתי הכנסיות, אפילו נוסח אשכנז, כן אומרים. חוץ מאלו ההולכים בדרכי הישיבות. בלעיקוואד אומרים לפני מעריב ולאחר אבינו מלכנו בר"ה ויוהכ"פ שלאחר שחרית. מענין שבשאר ימות התשובה אין...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ספטמבר 17, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 295

Re: בירך ולא אמר וציונו

הראוני את דברי מרן הגרמ"פ באו"ח ח"א סי׳ כ"א שכתב להדיא ד׳וצונו׳ איננה עיקר בברכה, בנוגע לצאת ידי ברכת התורה באהבה רבה, עיי"ש. דעת הגר"ח ידועה, שברכת התורה היא לא ברכת המצוות, אלא ברכת הודאה ושבח, וממילא אין ראיה לגבי ברכת המצוות. בפלוגתא דפוסקים תליא, ולא מצינו חילוק ז...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 16, 2018 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 295

Re: בירך ולא אמר וציונו

הראוני את דברי מרן הגרמ"פ באו"ח ח"א סי׳ כ"א שכתב להדיא ד׳וצונו׳ איננה עיקר בברכה, בנוגע לצאת ידי ברכת התורה באהבה רבה, עיי"ש.

וע"ע, במתינות, במחצית השקל ריש סי׳ י"ז
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 16, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 160
צפיות: 11040

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

קופצים פעם אחרי פעם מחשש לעין הרע עד הקונצען של אויסשפרעכען. אין שום קשר ביניהם, וזה שקופצים מזה לזה להביא ראיה מאחד על השני, מעורר חשש שיש כאן חיפוי על חולשת המקורות לכל הענין.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 16, 2018 4:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 160
צפיות: 11040

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

למה. כל השמות המה בדור שלנו? מה עם ההיסטוריה?

אגב, לא אמרתי שאין עין הרע, רק שהלחשים לאו גושפנקיה דמר בר רב אשי חתים עליה. ובפרט ענין העופרת וכדו׳.

ומדת ההטבה ועין טובה של הרב אלישיב איננה ראיה הלכתית
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ספטמבר 14, 2018 6:07 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלות דרך הודאה או בקשה
תגובות: 2
צפיות: 252

Re: תפלות דרך הודאה או בקשה

האם כוונתך להספר של הרב משה צוריאל הנמצא באוצר? א"כ לא מצאתי הדברים שם בעמ' קע"ה.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ספטמבר 14, 2018 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 160
צפיות: 11040

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

איזה גדולי ישראל השתמשו בשיטה זו? מרשימת גדולי ישראל המוכרים לנו, מהגריז להחזון איש, מהרב משה פיינשטיין להחפץ חיים, מהאדמור מסאטמאר להרב מטשעבין, מהרב חיים עוזר עד המהרש"ם מברעזאן, ועוד ועוד, לא שמענו ולא ראינו. רק זה, שיש אנשים מסויימים שקבלו בסודי סודות איש מפי איש עד הרי"ז מסאלאנט. בכתב...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ספטמבר 13, 2018 6:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלות דרך הודאה או בקשה
תגובות: 2
צפיות: 252

תפלות דרך הודאה או בקשה

מובא בספר תוספת מעשה רב בשם הגאון ר' ישראל משקלאוו שעלה לא"י, ששמע מפי הגר"א שכל התפלות יש להם להיות בקשות והמתפלל דרך הודאה, כאילו לא התפלל מימיו. אוצר החכמה_104372.jpg שאלתי היא, האם כוונתו באלו הברכות אשר סגנונם הודאה כוונתו, או באלו שסגנונם בקשה שלא יטעה ולכוון כוונת הודאה? אני הבנתי ש...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ספטמבר 13, 2018 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 295

בירך ולא אמר וציונו

מעשה בביהמ"ד אחד שבר"ה בשעת ברכת לשמוע קול שופר, דילג התוקע על מילת וצונו. המקרא אמר לו שלא לחזור ולברך, ואחד המתפללים שם נחלק עליו לאח"כ, באומרו שזקנו בעל הברכת שמואל, במסכת קידושין סימן י"ח אות ב', ייסד שעיקר הברכה היא ה'וציונו', ולכן לא יצאו.

מה דעת חו"ר הפורום בזה.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ספטמבר 12, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה חמורה מאד!! על וויסקי תוצרת הארץ
תגובות: 29
צפיות: 936

Re: אזהרה חמורה מאד!! על וויסקי תוצרת הארץ

אני לא מומחה, אבל כמדומה שוויסקי שונה משאר מוצרים. המתכון של וויסקי עדינה היא למאד, ועל אף שבאופן אישי אינני מבין למה וויסקי מסוים שווה מאות ואלפי דולרים, מ"מ יש שמוכנים לשלם כסף כזה, וכנראה יש בזה משהו. הם לא משנים את המתכון ולא מחליפים כלום, שבכל שינוי יש שינוי טעם וריח שאיננו מורגש לגסי הטעם...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ספטמבר 12, 2018 6:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות רק בנעילה
תגובות: 11
צפיות: 573

Re: סליחות רק בנעילה

הרגשתי בדברי הרא"ש סוף ר"ה, בשעה שנחלק על הרמב"ן בענין לצאת מז"ש מאת הש"ץ, שסיים דבריו ׳ומנהג אבותינו תורה׳, על אף שבא לחלוק על המנהג הוותיקין, ולקיים המנהג המחודשת של הרי"ץ גיאות.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ספטמבר 12, 2018 6:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לשמוע קול מוסף? - הריצ"ג והגרי"ז
תגובות: 48
צפיות: 4660

Re: לשמוע קול מוסף? - הריצ"ג והגרי"ז

אתמול בר"ה למדתי את שיטת רבינו האי גאון והריץ גיאות בענין מלכיות זכרונות ושופרות, ותמהתי על הגריז כעין תמיהת איש ספר, ונהניתי מאד לראות שכבר הלכו בו נמושות לפני כשמונה שנים, תשו"ח לכם.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ספטמבר 09, 2018 4:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?
תגובות: 14
צפיות: 880

Re: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?

ברור לי שהרב דוד שוסטאל מניח, וכמנהג זקנו החת"ס, ומונח בזכרוני צורת בני הרב אלשין עם תפילין בחוה"מ.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ספטמבר 07, 2018 12:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת הרבנים לבית וכטפויגל
תגובות: 13
צפיות: 1429

Re: משפחת הרבנים לבית וכטפויגל

כאשר נלב"ע הרב נתן ווכטפויגל בשבת, הגיע אחד מאחיו לבקר לאותו שבת בסאוטה פאלסבערג ונשאר אצל בן אחיו לשבת, כך שנסעו להלוויה ביחד, הדוד והאחיין. אני לא זוכר את שמו, אבל הלה לא שימש כרב.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ספטמבר 07, 2018 12:25 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות רק בנעילה
תגובות: 11
צפיות: 573

Re: סליחות רק בנעילה

לי הק׳ נראה לומר, שמזה שביטלו אמירת רוב סליחות, למרות שהוא יום סליחה, חזינן שעיקר הסליחות היא התפלות שלא הושמטו, ולא השמיטו אלא ה׳טפל׳ כדי לקיים ה׳טוב מעט בכוונה׳. ומכאן תמיהה על אלו שמשמיטים מ׳הרחמים והסליחות׳ עד תחנון, שהרי מיוהכ"פ נר׳ שזה עיקר הסליחות. מה שומרים בשם הגריש"א, ייתכן שכוונ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ספטמבר 06, 2018 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?
תגובות: 14
צפיות: 880

Re: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?

בטח שהגר"א קוטלר הניח תפילין בחוה"מ, כמו שנוהגים נכדיו וניניו. כמעט ואין מקומות בחו"ל המברכים על המגילות, חוץ מאלו מניינים תמהוניים אשר אימצו לעצמם מנהגי הגר"א בהרבה דברים. וגם אצל הייקים (עכ"פ בלונדון) עושים כן, אבל לא מטעם הגר"א. כמו"כ שאר חידושי הגר"א, לא א...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ספטמבר 06, 2018 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?
תגובות: 14
צפיות: 880

Re: בליקווד מניחים תפילין בחול המועד?

המנהג הוותיק היא להניח תפילין בחוה"מ. ויש ששינו, מחמת מגע עם חסידות, או שנולדו בא"י וכדו׳. הפשטות היא להניח תפילין. בישיבת ב.מ.ג. בביהמ"ד מניחים תפילין. יש מנין עד הלל בעז"נ, עם בעל תפלה בנפרד, שאין מניחים תפילין, ואחד מראשי הישיבות (הרב ישראל ניומאן) מתפלל שם. כנראה כך נהג אביו....
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ספטמבר 06, 2018 12:58 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מקליד שיעורים מתוך הקלטות... מישהו מכיר?
תגובות: 2
צפיות: 326

Re: מקליד שיעורים מתוך הקלטות... מישהו מכיר?

גם אני עושה כן, במחירים של חו"ל. לפנות באישי.

עבור לחיפוש מתקדם