החיפוש הניב 579 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' פברואר 19, 2018 2:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 84
צפיות: 2690

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

תיקנתי שם להבהיר את הדברים, ואני מבקש סליחה מאלו שהוטעו ע"י דברי. איני יודע איך שייך מחלוקת על הדברים שכתבתי. האם יש שאומרים שהדיבורים מסביב התורה, הם הדברים המאפיינים את המושג של בני תורה? שברגע שבן אדם קונה יד שניה, הוכתר בכתרה של תורה? מסופר באחד ששאל את הרב שך לאיזה כולל להצטרף. הרב שך אמר ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' פברואר 18, 2018 5:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 84
צפיות: 2690

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

אני לא נמנה על שום צד, בהיותי תושב חו"ל. אבל הנגע הזה של ׳בני תורה בהשתייכות׳ אכן חודרת לתוכינו ג"כ. גם אם יש צדק בזה שיש בעלעבתים המנסים להרים את עצמם מעל בני תורה, התגובה הראויה לאלו שגדלו על ברכי התורה באמת הוא תוך תוכם, לא ע"י צעקת ׳רשעים׳. מי שלא מבין את זה, לא דרכו רגליו בתוככי ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' פברואר 18, 2018 3:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 84
צפיות: 2690

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

לגבי השיח המדובר : פשוט וברור שאין כאן צדק באחד מהצדדים, אלא כל אדם שיש בו יר"ש גם אם הוא עובד למחייתו הרי הוא מבורך וכן כל אברך יר"ש שיושב והוגה בתורה הרי הוא מבורך. לצערינו הרב לאחרונה נולד זן חדש של ׳בני תורה׳ שאינם בני תורה משום דבר, אלא כל ׳בני תוריותם' מתבטאת בכיפה שחורה וחולצה לבנה...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' פברואר 08, 2018 6:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נזכר באמצע הביאה שיוהכ"פ היום - פרישה באבר חי
תגובות: 10
צפיות: 314

Re: נזכר באמצע הביאה שיוהכ"פ היום - פרישה באבר חי

ברמב"ם פ"ה ה"ז מהל׳ שגגות כתב מפורש שהחיוב לפרוש באבר מת הוא בכל העריות, על אף שדרשת הגמ׳ הוא מ׳ותהי נדתה עליו׳ דמיירי בנדה, ואולי מהקישא דרבי יונה אתינן עלה. האו"ש הנ"ל מביא הדמיון מחכ"א, ודוחה את דבריו בהחלט, עיי"ש סברתו. וע"ע בהוספות להל׳ שגגות שכ׳ דברים מ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' פברואר 07, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נזכר באמצע הביאה שיוהכ"פ היום - פרישה באבר חי
תגובות: 10
צפיות: 314

Re: נזכר באמצע הביאה שיוהכ"פ היום - פרישה באבר חי

ברמב"ם פ"ה ה"ז מהל׳ שגגות כתב מפורש שהחיוב לפרוש באבר מת הוא בכל העריות, על אף שדרשת הגמ׳ הוא מ׳ותהי נדתה עליו׳ דמיירי בנדה, ואולי מהקישא דרבי יונה אתינן עלה. האו"ש הנ"ל מביא הדמיון מחכ"א, ודוחה את דבריו בהחלט, עיי"ש סברתו. וע"ע בהוספות להל׳ שגגות שכ׳ דברים מע...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' פברואר 07, 2018 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נזכר באמצע הביאה שיוהכ"פ היום - פרישה באבר חי
תגובות: 10
צפיות: 314

Re: נזכר באמצע הביאה שיוהכ"פ היום - פרישה באבר חי

אראל - ייש"כ על ההפנייה להאו"ש. בעזה"י אעיין. נראה שגם הוא דימה את איסור עריות לשאר איסורים. כדכד - אתה צודק. יש לחקור כן גם בשאר עריות. מסתמא יש ע"ז מראה מקומות, לא? הסברא של ירח בן יומו יכול להיות נכון, אבל הרי חזינן שבדיני עריות ההנאה מקשרת את האדם להמעשה, ואינו משום איסור ההנ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' פברואר 07, 2018 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נזכר באמצע הביאה שיוהכ"פ היום - פרישה באבר חי
תגובות: 10
צפיות: 314

נזכר באמצע הביאה שיוהכ"פ היום - פרישה באבר חי

בלמדי הלכות נדה, ראיתי שהחוו"ד (סוסי׳ קפ"ה) הוסיף דלא רק כאשר פירסה נדה באמצע הביאה חייב לפרוש באבר מת, אלא גם אם נזכר באמצע הביאה שזמן הווסת הוא, חייב לפרוש באבר מת. והתעוררתי בזה, האם הדין הוא דחשבינן ליה לעונת הווסת כאילו פירסה נדה, והיציאה הנאה לו כביאה, ולכן אסור לו לפרוש באבר מת. וחק...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ינואר 24, 2018 5:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30284

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

חיימשה כתב:כעת הראוני, שבגרסה המקוונת של הסידור שלהם המיועדת לסמארטפונים, מופיע על דף הפתיחה ''לעי''נ מרן הגראי''ל''... כמי שפושט שטלפיו ואומר כשר אני... ואולי זה בעקבות הדיון כאן.

לינק בבקשה
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ינואר 17, 2018 6:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16803

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

היה רב'ה בחיידר שעשה מעשה חמור, ובאוו להתייעץ עם מרן, ופסק שצריך לסלקו, והמנהל אמר איך אפשר, הרי יש לו נסיון של עשרים שנה! אמר להם אין לו נסיון של עשרים שנה! אמר המנהל אבל הוא רב'ה כבר עשרים שנה?! אמר להם מרן, הוא עשה נסיון של שנה אחת וחזר על זה עשרים פעמים!.... המסר חזק מאוד, רב'ה בחיידר צריך להתק...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' ינואר 16, 2018 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?
תגובות: 149
צפיות: 9447

Re: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?

ראיתי סיפור בספר "וואס געדיינקסטו" על האוצר, עמ׳ 33. חסיד אחד שאל אותו (הרש"ב מליובאוויטש) האם עדיף שייקח בתור חתן עבור בתו אחד מתלמידי תומכי תמימים ("תמים"), או סתם בן תורה (מפני שעבור ׳תמים׳ היה צריך לתת נדוניה גדולה ולא היה לו לתת). בכלל היה הרבי מקפיד לשבת בעת ה׳יחידות׳,...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' ינואר 02, 2018 6:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מקור הסיפור על ר' יצחק אלחנן זצ"ל
תגובות: 73
צפיות: 6306

Re: מקור הסיפור על ר' יצחק אלחנן זצ"ל

מעיתון הצפה [11.4.1960] בספר זכרונותיו של חיים שאשקעס (שלא היה שות"צ) סיפר שהיה בגימנסיה באושמינא, ור׳ מרדכי מאשמינא היה בא לפעמים ליד הנחל בשבת בצהריים, והתרה בהצעירים שלא ללכת על הסירות בשבת. הוא מביא שם שר׳ מרדכי התרה אותם שיכול לקרות משהו. הם לא היו מאמינים, ובכ"ז פחדו ללכת אח"כ,...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ינואר 01, 2018 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 291
צפיות: 14435

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

5. יש יתרון אות ג. איבערנעהמען דעם פאסטען פירושו כאשר ירש את המשרה
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ינואר 01, 2018 9:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 32660

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

אמת ושקר בנוים על הרקע וההבנה שיש לקורא המלים. הכותב על בחור בהמלצה שהוא ׳גאנץ פיין׳, לא יובן ע"י קוראיו שהוא ׳גאנץ פיין׳. בשיחות אישיות, אולי כן. אם הגרב"ב היה כותב בהמלצותיו משהו פחות מ׳עדיו לגאון ולתפארת׳, לא היתה ההמלצה אמת גם עבור בחור ממוצע. ומחמת יראת שמים, לא רצה הגרב"ב שיטעו ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ינואר 01, 2018 3:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן האגרות משה לרגל יומא דהלולא
תגובות: 120
צפיות: 10192

Re: מרן האגרות משה לרגל יומא דהלולא

הפרשנות שנותנים נכדיו למעשיו, לאו דוקא אחוזים הם במציאות. מאד סביר שהם אלו שרקמו את הרקע מסביב החלטותיו ומעשיו.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' דצמבר 31, 2017 2:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 32660

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

גם הסיפור של המבחן שנמשך והיה על חשבון העסקנים מלמדת אותנו מהו העיקר ומהו הטפל לעומת העיקר, ולכן צריכים מאוד לשרש ולחזור אחר סיפורים כאלו, יותר מהמופתים וכדו'. תשואות חן חן להרב הנ"ל. כ"כ פשוט לך שלבחון תינוקות יותר חשוב מלהדריך את העסקנים? אם היה כ"כ פשוט, בשביל מה צריכים את הלקח של...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' דצמבר 29, 2017 5:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 97
צפיות: 6773

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

י. אברהם כתב:
פרנקל תאומים כתב:כידוע וכמפורסם רבינו הגרש"ר הירש זי"ע נקרא לשמש ברבנות בפפד"מ עבור קהילת הפורשים שמנתה בתחילה כאחת עשרה משפחות בלבד.

בדותא ידוע ומפורסם


אולי תבאר את דבריך. בספרי התולדות על הרשר"ה מבואר סיפור זו, והנכדים הוציאו אותו לאור.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' דצמבר 29, 2017 7:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 32660

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

אישית אני מרגיש שההפסד הוא דוקא פרגמטי. לא למדתי הרבה בספריו, אבל מה שהוא כן הביא לשלחן, ועכשיו אבוד לנו, הוא הגישה והאחריות שלא לפסוק כלאחר יד כפי דעות קדומות אלא לגופו של נידון. (עכשיו יצאתי מחתונה, ואחד מן ה׳גדולים׳ היה שם, וכולם נדחפו מסביביו. אני יודע בברירות על כמה מקרים שה׳גדול׳ הזה פסק בדיני...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' דצמבר 27, 2017 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: ליסינג
תגובות: 6
צפיות: 283

Re: ליסינג

סגי נהור כתב:
ליטוואק פון בודאפעסט כתב:ליסינג באנגלית, פירושו שכירות.

פירושו חכירה, שהיא שכירות לתקופה ארוכה וכעין בעלות.

מחזירים את הרכב בסוף ההסכם, או שנתים או שלש שנים. זה לא חכירה שמשתתפים ברווחים.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 26, 2017 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ליסינג
תגובות: 6
צפיות: 283

Re: ליסינג

ליסינג באנגלית, פירושו שכירות. על השוכר לקבל אחריות כשואל, אבל לא יוקרא וזולא, ולא פחת ע"י ההשתמשות. איזה רבית אמור להיות כאן? אולי המציאות בארץ שונה מבחו"ל בזה.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 25, 2017 7:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 97
צפיות: 6773

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

אם היה, זה היה רק בליטא, בשאר מקומות לא היה כדבר הזה, הגאון מטשעבין זצוק"ל בעצמו היה סוחר, וכמדומני שגם מרן הח"ח עבד בחנות שהיה לו אתה מביא ראיה מכיוון ההפוך. הואיל והח"ח היה לו חנות, זה ראיה שלא היו כאלו שלמדו ללא לעבוד! וגם אין העובדות כמו שכתבת אלא הפוך. אשתו של הח"ח היה לה ח...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 25, 2017 3:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 97
צפיות: 6773

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

יש הרבה זיכרונות מהשנים שעברו, הן באידיש הן בעברית, ונראה שבין כולם אפשר לקבל תמונה מהמצב. זה שהנשים עבדו שבעליהם ילמדו, לא היה דבר נדיר. זה שהיו כאלה שעבדו יום אחד בשבוע, ג"כ לא היה נדיר. וזה שלכל כפר של עשר משפחות היה רב, אשר משמעותו בפועל הוא שהיו הרבה יותר רבנים משיש היום, מורה לנו ש׳להשאר ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 25, 2017 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 72
צפיות: 4021

Re: מכונות גילוח בהלכה

הח"ח כתב משהו, וממאנים לקבל את דבריו, ע"כ יוצרים צ"ע. אין כאן צ"ע על הח"ח, משום שכתב דעתו. עכשיו תשאל על אלו שהביאו ראיה מדבריו, אולי עליהם צ"ע. רק שאינו תואם את האגנדה. הרב ליטוואק יש לו בזה אגנדה ג"כ, ובני ר׳ אליה בער היו בישיבתו, דרים בביתו וסמוכים על שלחנו. אחד...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 25, 2017 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 72
צפיות: 4021

Re: מכונות גילוח בהלכה

למה לא כתב להלכה שאסור? למה דיבר כמסתפק? אם הדברים הם כ"כ פשוטים, מה מנע אותו מלאוסרו כליל? אם אחד מהציטוטים שלך היו כותבים תשובה לאיסור, ומביאים את הח"ח בזה, היה לנו בעיא. עכשיו שלא כן הדברים, אלא קוך קוראס ואימרות, סיפורים מתלמיד זה וליקוט אחר, אין כאן לידת הספק. (אגב, אני הייתי בישיבה ע...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 25, 2017 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 72
צפיות: 4021

Re: מכונות גילוח בהלכה

ההנחה שלך שיש כאן כ"ש הוא קודש קדשים, עדי כדי לבנות עליו? אין כאן כ"ש ואין כאן שום דבר ללמוד ממנו. הכל מונח מאחורי הערפל של אי ידיעה, ואין שום דרך לדעת למה התכוון הח"ח. ולכן כתבו שם ש׳האריך׳, משום שרצו להתוות לזה תדמית של פסק הלכה מנומקת עם מסקנא לדינא, בשעה שאין כאן כלום עד שנדע המצי...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' דצמבר 24, 2017 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 72
צפיות: 4021

Re: מכונות גילוח בהלכה

החלטתי לבדוק בספר ליקוטי הלכות לברר מתי נדפס, ודרך אגב לראות את מדת האמינות של ידידינו אב בבינה. והנה בדף השער של הספר מבואר שנדפס בשנת העוסקין בהלכות עבודה כאלו נבנה המקדש בימיהם, ווהדגשו האותיות הללו העסקיןהלכועבודהכלונבנההמדיה, והגימטריא של האותיות הללו הוא 670. נמצינו למדים שנדפסה בשנת תר"ע...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' דצמבר 22, 2017 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?
תגובות: 149
צפיות: 9447

Re: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?

התירוץ שלהם היא, גם בחור שאינו דורש יצטרך לשלם. למנוע עצמו מהדרישות איננה ביטוח שלא להצטרך לשלם.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' דצמבר 22, 2017 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?
תגובות: 149
צפיות: 9447

Re: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?

האם זהו הנושא? האם החותן תובע מהחתן לחיות חיי דחק? החתן הוא הדורש, ולו אנו מדברים. שהוא לא יחפש עתיד מובטח כתנאי לחיי תורה. לא תנסו את ה' כתיב, האדם אסור לו לתבוע נס לפני שיסכים לעבוד את ה'. אני לא אומר שמה שהם עושים זה איסור, אבל התביעה איננה תביעת בטחון אלא תביעה שלא תציבו את זה כתנאי. ואני אומר ל...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' דצמבר 21, 2017 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?
תגובות: 149
צפיות: 9447

Re: "דרישות חתנים"- לימוד זכות או מחאה?

האגדה מספרת שהגרח"ק קיבל סידור מלא. והאגדה מספרת שהחזו"א אמר לגרי"י לדרוש. ועד שמחפשים מי כן קיבל סידור מלא, נא בידקו מי מגדולי ישראל לא דרש כן לבניו!! אני מכיר לפחות אחד שאולי אינו עונה בדיוק על התואר גדול הדור, אך אדם גדול מאד מאד, שדרש יפה מאד לילדים שלו... ושלא יהיה ספק יותר מדיר...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' דצמבר 20, 2017 4:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 16803

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

התכלת המורעקס, יסודו מהרב הרצוג. לא כ"כ קשה לקבל שנגראי"ל ידע מזה כבר אז
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' דצמבר 20, 2017 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 291
צפיות: 14435

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

דיא אורזאכע וואס דיא צייט איז אזוי שלעכט ביי אונז אין וואס אלע שטעדט זיינען אבגעשניטען... ??? הסיבה, הטעם בעת הלזו כל כך רע אצלינו שכל הערים מנותקות. איך האף אויך אז איהר וועט זיך סטרארען פאר אונז און ארויסשיקען געלד וואס גיכער. ??? פאראורזאכען פירושו לגרום. אורזאך זה הנגרם. מה שנגרם ע"י מה שה...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' דצמבר 20, 2017 3:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 32660

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

נראה להעלות עוד פן להנידון, עפ"י מה ששמעתי וקריתי. הרב שך, במשך רוב ימי חייו, היה סגור ומסוגר, שקוע אך ורק בלימוד, בתלמידיו ובעזרה לאחרים. כאשר עלה לכהן פאר במועצגה"ת, לקח את השנים של לימוד והכניס אותם לעניינים, והתחיל להבין מה קורה בפוליטיקה, מה קורה בין אנשים וחברות, והנהיג על פיו. הרב ש...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' דצמבר 20, 2017 12:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30284

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

אם הצרפתים היו מהגרים לאוסטרליה, רחוק ממקור חיותם וקהלתם ורבניהם, היו ג"כ יורדים ברוחניות.

הצרפתים שמהגרים לארץ הם הזדמנות לציבור החרדי ללמד אותם דת ומצוה, ולקרב אותם יותר. וגם יש כאלה שצריכים להם שיהיו ראיה על בעית הציונות.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 19, 2017 6:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30284

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

מי שאך ראה את היקף הסוגיא שבספר 'שבת הארץ', וידמה את זה לספריהם של 'רבנים קטנים בליטא', לא יטעה להאמין את השמועה בשם הגרי"ז. וכ"ה בשו"ת משפטי כהן ועוד. אדרבא, שיביא לנו רב בעיר קטנה בליטא, משל אחד, ונראה מה בין זה לזה. אלו הרוצים להקטין את ערכו של הרב קוק, כאילו היה איש קטן מאד, דרשן ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 19, 2017 3:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30284

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

ב"ה, ירושלים י"ד שבט התרצ"ג כבוד ידידינו הגאון הגדול מופה"ד מו"ה אברהם יצחק שליט"א רב ראשי לאה"ק. משתתפים אנו בצערו הגדול של הדר"ג על אשר יצאו צעירים נגד הדר"ג בחירוף וגידוף בדברים אשר ממש לא יאומן כי יסופר, ותצלנה אזן משמוע. לדעתנו, אין על הדר"ג לש...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 19, 2017 3:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30284

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

ביקשתי כרוז, והחזיר לי מכתב פרטי, אשר גם סמכותו מוטלת בספק באשר על הטעות יסודו, כפי דברי תוכד"ד.

אמנם אוסיף עוד שכמדומני יש מכתב מהגראב"ו המבקשת חדשות והתעוררות לתפלה על הרב קוק, כאשר חלה במחלתו אשר נפטר ממנו. נראה שהביטוי לא היתה סוף דעתו בזה, או שהיה רק בסערת התקופה או תירוץ אחר.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 19, 2017 1:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30284

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

יש לך את הכרוז של ר׳ אלחנן? ההוכחה על הראגאטשאווער מבואר במכתבו של האדמו"ר מליובאוויטש, שכתב שאם הראגאטשאווער בעצמו היה אומר שכתבו, לא היה אפשר להאמינו, עיי"ש בראיותיו. הרידב"ז, בכל מכתביו במשך הפולמוס על השמיטה, התייחס בחריפות, אך בדרך כבוד, וזה היה עד יום מותו. כמה שנים אחרי מותו ׳מ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 19, 2017 1:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 512
צפיות: 30284

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

נקודה אחת יש שמציקה לי זה מכבר. ואשמח להחכים מדברי השפויים דפה. אני גדלתי באותו כפר של משולש, היינו חינוך של ישוב הישן, גדלתי על ספרים שתיארו בתיאורים מלאי הערצה את הקרבות ההירואיים של מרן הגר"ח זוננפלד ופרופסור יעקב ישראל דהאן, וממילא שהרב קוק שייך לצד השני, על כל המשתמע מכך. נער הייתי וגם זק...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 19, 2017 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 72
צפיות: 4021

Re: מכונות גילוח בהלכה

מענין שזה שאצלו ׳חמורה היא ההלכה׳ סומך על ׳לכאורה׳ ו׳חשש׳ כעל ׳סמך לאסור׳, כאילו חיפש איזה סמך לאסור דבר שנתקבל להיתר. ועוד דבר מוזר שנכדי הגרמ"מ זאקס מתגלחים בשופי, עם מכונה, משל שכחו את השמועה שהם ומדפיסי הקו"קו פרסמו. אין לי שמועה על הח"ח, אני שאלתי את התלמיד והוא ענה לי שהוא עצמו ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 18, 2017 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 72
צפיות: 4021

Re: מכונות גילוח בהלכה

הרב שרגא וילמן, חתן ר"ש גריינמן, שאל את פי החזו"א בנוכחות גיסו הגר"ח על אודות מכונה מסוימת, וענה לו להיתר ובלבד שלא יעקם את עורו בעת עברו עליו, והגר"ח לא הבין למה.

כך סיפר הרב שרגא הנ"ל לכמה בני אדם.

אלו אשר תורתם מסתמכת על קול קוראס לא צריכים לענות ע"ז.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 18, 2017 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 72
צפיות: 4021

Re: מכונות גילוח בהלכה

יש כאן בעיות קריאה? הח"ח כתב לכאורה, שומר נפשו ירחק, חשש איסור. היכן ראית שאסר? הסיפור עם קריאת התורה איננה אמת כלל, ושאלתי את פי תלמיד הישיבה בתקופה ההיא שהכחיש הכל, באומרו שכולם היו מגולחי זקן, והח"ח עמד שם כל הזמן. וה׳כפשוטו׳ שלך אינה כלל פשוט. כפשוטו הח"ח לא ידע על מה מדובר, לכן ל...

עבור לחיפוש מתקדם