החיפוש הניב 642 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ינואר 18, 2019 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 64
צפיות: 5318

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

התחלתי לקרות את הקונטרס, ומיד רואים שם המון קיצונות והבלים. הוא לקח את הקיצוני שבתוך האקדמיים, הקצין את עמדותיהם פי כמה, והציג אותה כמייצג את העמדה הרשמית. פסיכולוגיה איננה כפירה, על אף שהיא משרתת את האפיקורסים, כמו הרמזורים שברחוב המשמשים את האפיקורסים כמו החרדים גם יחד.ויש שם עוד כאלה הגזמות ושקרי...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ינואר 17, 2019 3:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אוסף המקומות שיש לשנות בלשון הסליחות כדי לא להיות דובר שקרים
תגובות: 89
צפיות: 8075

Re: אוסף המקומות שיש לשנות בלשון הסליחות כדי לא להיות דובר שקרים

הנה, רוב הסליחות נתקנו לשעתם באופן שהיה אמת, שאכן קמו באשמורת וקדשו צום וכו׳.

אמנם מה נעשה לסליחות שובבי"ם, שנתקנו לאומרם כתענית ציבור באמצע שמו"ע או לאחמ"כ. ומה אומרים? בפרשת בשלח אומרים ׳חוקר הכל וסוקר׳, ובאמצע מזכירים ׳לך אכונה עטרת, בשלישי אשמורת׳.

האם יש למישהו פתרון?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ינואר 17, 2019 1:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 64
צפיות: 5318

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

שעת הכושר כתב:ופתאום; אני מקבל הבנה חדשה, איך זה קרה שם באמריקה, כאשר יהודים התחילו לחלל שבת.

ה"י.

לא יזיק לך ללמוד קצת היסטוריה טרם הכתיבה.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' ינואר 16, 2019 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?
תגובות: 40
צפיות: 3087

Re: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?

איך בוחרים פסוק?

למשל, לי יש בן אשר אחת משמותיו הוא ׳ליב׳. הוא יכול לומר ׳לראובן נחשון בן עמינדב׳, או ׳לא תגנוב׳ (לפי טעם העליון), או ׳להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׳.

איך בוחרים בזה? האם יש עדיפות לפסוק בחומש? תהלים?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' ינואר 15, 2019 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש אמירה רבנית
תגובות: 28
צפיות: 636

Re: מחפש אמירה רבנית

יש סיפור של שלש רבנים ששאלו אותם מהו תפקידו של רב, אולי הרב יצחק אלחנן, האור שמח והגר"ח. אני מחפש המקור ודקדוק הסיפור, אם יש למישהו.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ינואר 14, 2019 9:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 15
צפיות: 330

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

אם אנו מסכימים שיש בורא לעולם שברא את העולם ברצונו, א"כ ההשגחה היא הכרחית, ואיננה מוטלת בספק. גם שוללי ההשגחה לא העלו צד סתמי אולי אלוקים ברא את העולם ברצונו ואח"כ הוא נתן לעולם להתנהל בכוחות עצמו, כי אם יש בורא עולם שהוא הסיבה של כל תוצאה, א"כ אין מושג כזה שבורא עולם יברא עולם ויתן ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ינואר 14, 2019 8:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 15
צפיות: 330

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

הוי אומר, שאין זה ראיה להשגחת הקב"ה בעולמו, אלא ליכולת השגחת הקב"ה בעולמו. ועדיין אין לנו ראיה שאכן כן הוא שהעולם מתנהגת בנסים נסתרים. שטארק פארוואסערט דער רמב"ן. מרחק גדול נשאר לנו בין דבריו לאמונה היהודית, ואיך נאמר ע"ז ׳למען תהיה תורת ה׳ בפיך׳, בשעה שאינה מוכיחה אלא הרקע לתורה...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ינואר 14, 2019 6:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 15
צפיות: 330

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

עצירת השמש ביד יהושע, או קריעת ים סוף בידי משה, אמורה להיות ראיה להנסים הנסתרים. אם זריחת השמש אינה כלולה ברשימת הנסים הנסתרים, מה ראיה יש ע"י הנסים הללו?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' ינואר 14, 2019 4:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 15
צפיות: 330

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

השמש האיר לנו ג"כ. באיזה זכות? מי הבטיח שהזכות תתקיים? והעיקר, האם לדעת הרמב"ן יש אפשרות שהעולם תפסיק להתקיים כליל מחמת מעשי הרשעים?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ינואר 13, 2019 6:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 15
צפיות: 330

Re: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים

תירוץ קלוש אוכל להעלות, שהואיל והאבות הצדיקו את דרכם באופן שלבב אברהם נמצא נאמן לפניו, והקב"ה הבטיחם יעודים נוראים אשר טרם הוגשמו, ע"כ מוכרח מטעם שכר ועונש שימשיך העולם להתקיים על ׳מסלולו׳ עד קץ הימין. ואם יבא הקיץ טרם החורף וכו׳, לא יעבור העולם למצבו של משיח, ומהלך הנסי של שכר ועונש מחייב...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ינואר 13, 2019 1:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 204

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

בתורת משה (חמש כרכים) להחת"ס יש ביאור בזה, וכעין זה כתב ג"כ בתשובות (ח"ו סי׳ ל"ה). בנוי על הפיוט הנ"ל, שבאו עדים להעיד על הלבנה, משום שהם היו במצרים והראיה צריך להיות בארץ ישראל, עיי"ש. לי הקטן נראה לבאר באופן אחר, ולא ראיתיהו בנדפס. אם אחד מחו"ר הפורום יודעים מי ק...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' ינואר 13, 2019 4:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?
תגובות: 15
צפיות: 330

רמב"ן סוף פרשת בא - בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים - האמנם?

הרמב"ן בסוף פרשת בא הוא מן הדברים המפורסמים, אמנם אני בעניי לא הבנתי דבריו כלל. הרמב"ן כותב במקומות רבות בספרו עה"ת, שענין שכר לצדיקים ועונש לרשעים בעוה"ז, מן הנסים הנסתרים הוא. אין בטבע העולם שירדו גשמים בקביעות במקום מגוריו של עובד ה׳, ואין סבה לשמד ואבדון אצל הרשעים, רק משום ש...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' ינואר 11, 2019 10:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האמנם לא למד החזון איש בשום מסגרת ישיבתית? פרק בהיסטוריה
תגובות: 42
צפיות: 6589

Re: האמנם לא למד החזון איש בשום מסגרת ישיבתית? פרק בהיסטוריה

חרסון כתב:נכון וכמ"ש לעיל. אלא שבפי עמא דבר אף זה 'אונגרי' יקרא

הכולל ההונגרי בשם שומרי החומות יכונה, ואיך נפלו גיבורים שבאוצה"ח צריכים עוד לפרט את זה
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' ינואר 10, 2019 2:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: האמנם לא למד החזון איש בשום מסגרת ישיבתית? פרק בהיסטוריה
תגובות: 42
צפיות: 6589

Re: האמנם לא למד החזון איש בשום מסגרת ישיבתית? פרק בהיסטוריה

אם זה טה"ד וצ"ל 'שרייבר', ה"ה בנו של ר' אח"ד שרייבר זצ"ל נשיא כולל חיבת ירושלים. כך גם אנכי שיערתי למקרא הדברים. זכיתי בילדותי להכיר את ר' משה הנ"ל, שהיה יהודי הונגרי של פעם עם חמימות אדירה של קדושה. (אגב, זכורני שגם ידו היתה ממש 'רותחת' בנתינת שלום). יהודי של פעם? יכו...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 31, 2018 8:47 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?
תגובות: 32
צפיות: 1114

Re: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?

גם אני בחלומי כאשר אני זקוק לפרנסה, הריני עובד יותר. וכאשר הורווח לי מאיזה סבה, הריני מתעצל. הבעיא היא דהואיל ושכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, כאשר אני מתחזק בעבודה הרי הוא מאוחר מדי....... עכ"פ הרבה עצות כאן הם מועילות מאד. עוד עצה הוא להתרחק מהאינטרנט בשעת העבודה. אני עובד עם תוכנית הסופרת את ה...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' דצמבר 27, 2018 4:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור למדרש שימולו בברזל כיון שנבקע על ראשו של גלית
תגובות: 21
צפיות: 1711

Re: מקור למדרש שימולו בברזל כיון שנבקע על ראשו של גלית

אכן זה סיפור שונה ממה שקריתי, עם איש אחר, ואין בזה סתירה.

אגב, אני שמעתי הסיפור לראשונה על קלטת ילדים שהדלקתי עבור ילדי על דוד המלך מאת הרב דזשוראוועל שליט"א, מסתמא המרביץ תורה הכי גדול לילדים בארה"ב ע"י הקלטותיו הבהירים ומדוייקים.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' דצמבר 26, 2018 8:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור למדרש שימולו בברזל כיון שנבקע על ראשו של גלית
תגובות: 21
צפיות: 1711

Re: מקור למדרש שימולו בברזל כיון שנבקע על ראשו של גלית

בספר סיפורים שסיפר הרב אונגאר מבני ברק, מובא סיפור עם החת"ס אשר הסתובב בביתו פעם אחת מהורהר ברעיונותיו, ושאלו אשתו על מה הוא דואג. ענה לה החת"ס, "אין חכמה לנשים אלא בפלך, חזרי להצאנה וראנה שלך". ותפצר בו להגיד לה מה דאגתו, וענה אותה שהוא שואל את השאלה הזאת, אמאי לקחה ציפורה אשת מ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 25, 2018 9:12 pm
פורום: ימות עולם
נושא: מקטוביץ ועד ה' באייר
תגובות: 26
צפיות: 1789

Re: מקטוביץ ועד ה' באייר

כאשר קריתי ספר זה לפני כשמונה עשרה שנה, הרגשתי שהוא קופץ מגישה לגישה, תחילה הוא לא סומך אלא דברים רשמיים, משל מה שלא נכתבה בארכיון המלכות לא קרה במציאות, ואח"כ כאשר נח לו הוא כן מסתמך על עדיות מפוקפקות. סתם אזוי, הוא עסוק בדברים של מה בכך. מה זה איכפת לו למישהו אם הכרעת מועצגה"ת היתה חוקית...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 24, 2018 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבית באיחוד אשראי - קול קורא בארה"ב
תגובות: 4
צפיות: 391

רבית באיחוד אשראי - קול קורא בארה"ב

בארה"ב נתעוררה לאחרונה טומול חדש בענין הלכה, בין יושבי ביהמ"ד והפוסקים. יסוד השאלה היא בההבדל בין בנק לאיחוד אשראי. איחוד אשראי היא חברה הנעשית שלא ע"מ להרויח. ז.א. משתתפים מניחים מעות לתוך החברה, וכל מי שהשתתף זכאי לקחת הלוואה מהחברה, גם הרבה יותר ממה שהשקיע (כנראה שיש משקיעים קציניי...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' דצמבר 13, 2018 3:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: שחיתות פומבית כאורח חיים
תגובות: 318
צפיות: 8200

Re: שחיתות פומבית כאורח חיים

כאשר נקבעה מחיר החפץ, משלמים אותה ולא יותר. כאשר לא נקבעה משלמים ומשלמים עד שמתעייפים ומשלמים עוד. כן, משה רייכמן לא חיכה בתור אצל הרב שך, וגם זכו בני משפחתו להתקבל לישיבות בם תמך ללא בעיא. זה מה שמשלמים לגביר עבור נדבותיו. ולא יןתר. כאשר ניסה רכניץ לשלוח את כספו להביע דעות בפוליטיקה, זרקו אותו על א...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' דצמבר 13, 2018 12:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: שחיתות פומבית כאורח חיים
תגובות: 318
צפיות: 8200

Re: שחיתות פומבית כאורח חיים

לא טענתי לרגע שבנשקי''ם דינם ככהן או מלך. הבאתי זאת כדוגמה נגד הטוענים בטיענוים עסיסיים כאילו ההנהגה הזו אין לה מקום. יש מושגים כאלו בתורה. הנהגת הריש גלותא היתה כעין זה. וכתר תורה גדול משניהם אין הכוונה שמכבדים ת''ח בגינוני מלך. תורה לחוד ומלוכה לחוד. אין דין מורד במלכות על ת''ח. נכון. יש גם מושג ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' דצמבר 12, 2018 3:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המייצ'טער והגר"ח
תגובות: 18
צפיות: 3594

Re: המייצ'טער והגר"ח

ממאמר הנ"ל בתלפיות
20181212_084447.jpg
20181212_084447.jpg (621.95 KiB) נצפה 263 פעמים
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' דצמבר 12, 2018 2:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי
תגובות: 20
צפיות: 395

Re: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי

ביום השבת נזכר חבירי ששכח למנות אחד להאכיל את העופות שברשותו. הואיל והיה קשה עליו ההליכה לשם בשבת קר, שלח גוי שהיה שכור לאבטחת ביהכנ"ס, שאחרי התפלה יעשה לו טובה ויאכיל אותם. האם יכול לבטוח שאכן עשה הגוי שליחותו להתיר לו לאכול את סעודתו? האם יש ראיה מאיזה מקום לזה? מדובר כאן בפועל בשכר ויש סברא...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 11, 2018 9:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שחיתות פומבית כאורח חיים
תגובות: 318
צפיות: 8200

Re: שחיתות פומבית כאורח חיים

א. כאשר קוראים סיפורי גדולים, ושומעים מראשי ישיבות שבקשו 'רשות' מהרב שך או הרב שטיינמן לזרוק בחור מישיבה, והם או שהרשו או לא הרשו, תוקף אותי משהו. בחו"ל אין כזה מושג. כל מי שמתחשק לו לפתוח ישיבה, פותח אותו. ואם יחליט בדעתו שבחור אחד מזלזל בכבודו, אין להבחור הזה שום מנוס כלל. הראש ישיבה הזה, אשר...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ג' דצמבר 11, 2018 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי
תגובות: 20
צפיות: 395

Re: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי

עזריאל ברגר כתב:ועוי"ל בדרך אפשר, שעצם זה ששלח שליח (נאמן!) לתת מאכל לבהמתו - בזה עצמו הוא כבר קיים את חלקו בנתינת המאכל, ומותר לו להתחיל לאכול מיד.
וצריך חיפוש אם מישהו מהפוסקים כתב כך.

סברא זו אמר לי גאון אחד שליט"א, אמנם לא מצא ראיה לדבריו ולא רצה לפסוק על ידו.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' דצמבר 10, 2018 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי
תגובות: 20
צפיות: 395

חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי

ביום השבת נזכר חבירי ששכח למנות אחד להאכיל את העופות שברשותו. הואיל והיה קשה עליו ההליכה לשם בשבת קר, שלח גוי שהיה שכור לאבטחת ביהכנ"ס, שאחרי התפלה יעשה לו טובה ויאכיל אותם.

האם יכול לבטוח שאכן עשה הגוי שליחותו להתיר לו לאכול את סעודתו? האם יש ראיה מאיזה מקום לזה?
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ד' נובמבר 21, 2018 5:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 120
צפיות: 15128

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

מצאתי דברים מעניינים במאמר של הרב ניסן וואקסמאן על העילוי ממייטצ'יט, ואציע את הדברים כאן, לתועלת הקוראים והגולשים כשיצא הספר לאור בשנת תרצ"ו שאלתי את ידידי מנוער הרב ר' יוסף גרוזובסקי הי"ד מו"צ בווילנא ויד ימינו של הגאון ר' חיים עוזר גראדזענסקי זצ"ל להגיד לי את חוות דעת גדולי ווי...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' נובמבר 19, 2018 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

במישור הפרקטי, אין שום ענין לדון בבחירה החפשית. אף אחד לא סומך על הבחירה החפשית בחייו הפרטיים, והתורה בעצמה ציוותה 'לפני עור לא תתן מכשול', ולא אמר שהבוחר ברע הוא האשם היחיד עבור מעשיו. ( אולי הבחירה היא להגיע להפיסכולוג? ). הנידון של הפיסכולוג הוא בכל הדברים שאין בחירה נוגעת בהם, ורבים הם, כמבואר ל...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' נובמבר 19, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

באמת אין צורך לענות ולהגיב להפונדמטליזם שלך, אבל הואיל ודבר זה הושרש בתוך הרבה מהציבור, ורבים חללים הפילה, ע"כ אענה אותך בברירות שאין זה אל פרי הדמיון שלך. מציאות הנשמה איננה דבר הנוגע לשום בן אדם כלל. הצורך בהאדם להבין את עצמו ואחריםף לדעת מה הם המניעים שלו ואיך להתמודד אתם, אינו כפירה כלל. וח...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ב' נובמבר 19, 2018 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

אי אפשר להתייחס לאוניברסיטה כמציאות כוללת שאפשר לכנותה כבית מינות ומסתבר שבלימודים שמושתתים על תפיסה של כפירה כגון פסיכולגיה ומחשבת ישראל אפשר להגדיר את ההתכנסות הקבועה הזאת לבית מינות המשלים שלך לכפירה מוזרים הם למדי. פסיכולוגיה היא כפירה? כפירה במה? בשיטה פדגוגית של חלק מהדור שלאחרי השואה? האם גם...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' נובמבר 18, 2018 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

טענה זו קיימת אך ורק בשיטת חינוך ישראלית\חסידית, שהממסדיות היא אחת מעיקרי הדת. אצל הבלתי חסידים בארה"ב לא שוררת רוח זה ויהיה קשה מאד לאלו מבחוץ להבין את זה. ההולכים לאונ׳ בארה"ב, עפ"י רוב, אין להם שיטה ולא תאווה להשכלה. אינו אלא חשבון אישי, עבור המצב האישי של הבחור\אברך. הנידון אינו נ...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' נובמבר 18, 2018 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

תם מה הוא אומר כתב:המדידה והמשקל בין גדולי ישראל אינה ראויה!

נכון, כרגיל. אבל המדידה בין הרב משה פיינשטיין לשום אחד מדורו, אינו בבעיא הזאת. ואז הבינו כולם את זה.
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
א' נובמבר 18, 2018 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

לא הבנתי, מי נחלק שאם יש אפשרות של ישיבה קדושה, שהיא עדיפה על ישיבה תיכונית? השאלה היא במי שלא ישלח לישיבה קדושה. האם עדיף ישיבה עם קולדזש מעל ההליכה לעבודה, או מעל ההליכה לקולדזש כל היום? האם מותר למסור שיעורים בישיבה שמרשים ללכת לקולדזש? האם יש לתת מעשר געלט לישיבה שמרשים ללכת לקולדזש? האם דינו כב...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' נובמבר 16, 2018 6:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט
תגובות: 16
צפיות: 1450

Re: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט

איש בער כתב:היוכל מישהו להעלות הפסק בי"ד ל'התיר' אתתא דא?

יש להם אתר עם פסקי דיניהם, אמנם משנים את השמות והתאריכים, כך שא"א לדעת במי המדובר. מראה מקום אני לך https://www.internationalbeitdin.org/ibd-decisions
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' נובמבר 16, 2018 5:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט
תגובות: 16
צפיות: 1450

Re: ביטול קידושין (ארה"ב) תשע"ט

למה אין כאן הכחשה או חזרה מפי הרב ציננער בעצמו? למה אחרים מדברים בשמו?

הנה דבריה בנידון https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/j ... 1541719021
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' נובמבר 16, 2018 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

ונתנו ידידים - הפרופוגנדה הממסדית אומרת כדבריך, אמנם אינו מדוייק כ"כ. אחרי השואה, הגיעו תלמידי הישיבות מפולין\ליטא לארה"ב, והם הרימו את האוירה לתורה לשמה. בד בבד עם הקנאות של הרב אהרן קוטלר, החדירו לתוך הציבור המושג של תורה בשלימותה. המגידי שיעור היו יוצאי מיר, ובניהם ונכדיהם הם המה המוביל...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ו' נובמבר 16, 2018 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

האם תוכל להוכיח הכל לוגית, נוטר? למשל, זה שאתה טוען שהרב שך והסטייפלר הם רבותיו של כל בני הגולה? למה אנחנו מחוייבים לקבל את זה? ובפרט במקום שהם לא הגיעו לקרסוליו של הרב משה פיינשטיין (אני לא חייב להציב שם דג לשמו, גדול מרבן שמו) בלימוד? בקיצור, אתה מדבר על לוגית, ומשתמש בסיסמאות. וכשאתה מזכיר את העי...
על ידי ליטוואק פון בודאפעסט
ה' נובמבר 15, 2018 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 160
צפיות: 3661

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

בתחלת שנות המ׳, כתב פרופ׳ דתי ספר על עולם הישיבות בארה"ב. שמו הוא וויליאם הלמרייך. הוא ראיין הרבה ראשי ישיבות וגדולי הדור, כדוגמת הרב משה פיינשטיין ועוד. מקור דברי הרב רודרמן הם משם. מה שכתבתי שהרב יעקב קמנצקי היה בעה"ב, אינו אלא שאין משם מקור לדעתו. הסיפור עם הרב שך נאמרה לי ע"י העד ...

עבור לחיפוש מתקדם