החיפוש הניב 7 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דורש ושואל
ב' אוקטובר 16, 2017 12:37 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אתר הטאבלאט לא עובד כראוי??
תגובות: 17
צפיות: 2332

Re: אתר הטאבלאט לא עובד כראוי??

אכן עובד כראוי. מלבד ספרי מתיבתא שאינם נפתחים כלל.
נ.ב. פסי הגלילה קשים לשימוש מפאת דקותם ואי נראותם לתשומת לב!!
על ידי דורש ושואל
א' אוקטובר 15, 2017 1:34 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אתר הטאבלאט לא עובד כראוי??
תגובות: 17
צפיות: 2332

Re: אתר הטאבלאט לא עובד כראוי??

לא מצליח לראות בכלל תצוגה של דפים בחלונית. חבל
על ידי דורש ושואל
א' אוגוסט 28, 2016 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרובים העושים את המצווה או העבירה
תגובות: 5
צפיות: 688

Re: מרובים העושים את המצווה או העבירה

מענין לענין וכו'... זכורני כעת מהגאון ר"א גינחובסקי שהרבה לפלפל בכעין זה, וכגון בהשבת אבידה שצריך ב' אנשים להחזירה, ונזדמנו ג' באותה העת ושלושתם תופסים באבידה, ונמצא שאחד מהם אינו נצרך למצוה, ויל"ד מי חשיב מקיים המצוה ונפק"מ אם נזדמן לשם עני, מי חשיב עוסק במצוה שיפטר מן המצוה, ועוד כה...
על ידי דורש ושואל
ד' אוגוסט 17, 2016 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב
תגובות: 57
צפיות: 3721

Re: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב

בענין הכללי של רצון התורה, יש בנוו"ט לציין לדברי הקוב"ש קו' דברי סופרים (אות כ"ב:
"דכל מה שצוו חכמים אנו יודעין שכן הוא גם רצון ה' וכו' עיי"ש מה שמיישב בזה.

עוד בענין זה עי' במנחת אשר להגר"א וייס, (דברים סי' נ"א ועוד).
על ידי דורש ושואל
ג' אוגוסט 16, 2016 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצורך בסברת מאי חזית
תגובות: 31
צפיות: 1442

Re: הצורך בסברת מאי חזית

לא הבנתי תגובתך.

כ"כ הרמב"ן (יתרו פ"כ פס' כ"ב)
"כבד את אביך - הנה השלים כל מה שאנו חייבין בדברי הבורא בעצמו ובכבודו, וחזר לצוות אותנו בעניני הנבראים"

אך צ"ע אם כוונתו דחשיב בין אדם לחבירו כפי שרגלים לפרש בדבריו, או שמא כוונתו רק שהציווי או עכ"פ כלפי הנבראים.
על ידי דורש ושואל
ג' אוגוסט 16, 2016 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצורך בסברת מאי חזית
תגובות: 31
צפיות: 1442

Re: הצורך בסברת מאי חזית

וודאי דברי השואל צדקו לענ"ד - א. דבר פשוט הוא דאיסור שבין אדם לחבירו שאני דהא לכו"ע אף דעשה דוחה ל"ת, מ"מ אינו דוחה ל"ת של בין אדם לחבירו, כגון אדם שאין לו לולב וכדו' לא נתיר לו לגזול לולב ע"מ לקיים המצוה, [אפי' בעידנא], והאריכו האחרונים, ולכאו' הוא מוסכם. ב. אף בענין ...
על ידי דורש ושואל
ב' אוגוסט 15, 2016 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: הצורך בסברת מאי חזית
תגובות: 31
צפיות: 1442

Re: הצורך בסברת מאי חזית

וודאי דברי השואל צדקו לענ"ד - א. דבר פשוט הוא דאיסור שבין אדם לחבירו שאני דהא לכו"ע אף דעשה דוחה ל"ת, מ"מ אינו דוחה ל"ת של בין אדם לחבירו, כגון אדם שאין לו לולב וכדו' לא נתיר לו לגזול לולב ע"מ לקיים המצוה, [אפי' בעידנא], והאריכו האחרונים, ולכאו' הוא מוסכם. ב. אף בענין ב...

עבור לחיפוש מתקדם