מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 26 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ע. דשא
א' מרץ 24, 2019 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?
תגובות: 9
צפיות: 653

Re: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?

ראה את המקור למעשה זה [על התנא הקדוש - רבי יוסי הגלילי] בספר ילקוט מדרשים חלק שביעי [ישנו ב'אוצר']. ושם צויין המקור.
על ידי ע. דשא
ג' פברואר 12, 2019 4:18 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 366619

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בכתב יד א' שאני מעתיק ממנו [זמנו מלפני כ600 שנה] מצאתי בזה הלשון: יום א' היה קורא רבי יהושע במדרשו עם תלמידיו, בא אליהו זכור לטוב ונדמה לו כזקן אחד ומצאו עוסק בספר יחזקאל, ונתן לו שלום והחזיר לו. אמר לו באי זה ענין אתה עוסק. אמר לו והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתם שם פנים אל פנים. אמר לו אמתי ז...
על ידי ע. דשא
ב' פברואר 04, 2019 9:29 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 366619

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אכן כן (בדף צ' ט"א בדפוס עם ניצוצי זוהר) [לא בדקתי לפני כן].
על ידי ע. דשא
ב' פברואר 04, 2019 8:32 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 366619

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בא' מכתבי היד שעברתי עליהם מצאתי: רבי פרחיה אמר, כל זמנא דגופא דלא נח בדוכתיה נפשה דליה אף הכי ואיהו הוה משתדל תמיד למנדע בההוא עלמא דנשמתין. יומא חד הוה אזיל בחקלא ואשכח חד גופא תחות אילן חרוב מית ביה ואשכח דהוא יהודאי ואשכח ביה תרי בריני? דמצוה וספרא דאגדתא בהדיה אמר ודאי תלמיד חכם הוא דאשתדל ואתא...
על ידי ע. דשא
ה' יוני 14, 2018 12:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 366619

חיפוש מקור

בא' מכתבי יד של קובץ מדרשים שאני עובד עליו נמצא מעשה זה ואולי מי מכם מכיר אותו ממקום אחר, אציגה כאן קטע קצר ממנו [הקטע לא מוגה!] תחילתו של המעשה חסר בכתב היד: . . . . . ואמר לו נתקבלה תפלתיך עלינו. וקמו והלכו להם וברחו מהמדינה מרוב חרפתם. והבן הצדיק נתחרט מזה הענין. והלך הגדול ובא אליו ואמר לו שוער ...
על ידי ע. דשא
ג' מאי 15, 2018 12:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 231
צפיות: 18038

Re: מהירות האור עפ"י תורה

ראה מסכת חגיגה (דף יא, ב).
על ידי ע. דשא
ו' מאי 11, 2018 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריש לקיש ורבי שמעון בן לקיש
תגובות: 52
צפיות: 6271

Re: ריש לקיש ורבי שמעון בן לקיש

ר' יוחנן ור"ל ור' שמעון בן לקיש וכו'.
ומכאן טעיות בפיענוח הר"ת, אך הפיענוח הוא פשוט- ר' יוחנן, ורבי לוי, ורבי שמעון בן לקיש.
על ידי ע. דשא
ו' מאי 11, 2018 9:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?
תגובות: 32
צפיות: 3923

Re: האם לרש"י היה ספר תורה אחר משלנו או רק חומש אחר?

לרש"י הקדוש וכן לשאר רבותינו הראשונים היה מן הסתם את אותו נוסח המסורה כמו שיש לפנינו [למעט אולי שינויים מעטים, בד"כ בניקוד או בטעמים]. אמנם בין נוסח המסורה לנוסח של חז"ל יש הרבה שינויים [וכבר נכתב על כך בהרבה מקומות], ורבינו רש"י הק' בפירושו בד"כ מצטט את לשון חז"ל במדרש...
על ידי ע. דשא
ג' מרץ 06, 2018 10:34 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בית הכנסת בארם צובה
תגובות: 3
צפיות: 995

בית הכנסת בארם צובה

בספר ארץ קצינים [נמצא כאן ב'אוצר'] מביא את הסיפור דלהלן: מה המקור לכך?
על ידי ע. דשא
א' ינואר 07, 2018 4:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם תשכבון בין שפתים
תגובות: 3
צפיות: 787

Re: אם תשכבון בין שפתים

ראה במס' נדה (דף ע, ע"ב) וכו'.
על ידי ע. דשא
א' ינואר 07, 2018 12:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדרשים כת"י
תגובות: 9
צפיות: 982

Re: מדרשים כת"י

כמו שכבר כתבו כוונת הגרח"ק שליט"א בספרו ולמכסה עתיק למדרשים שהובאו בספר תו"ש מצילומי כתבי יד שונים שהיו בידו. [בינתיים רובם נדפסו במהדורות שונות]. לקטע הנזכר שם אשת קין וכו' ראו בתו"ש כרך ב' במילואים עמ' תקל"ב. וראו ילקוט מדרשים חלק חמישי (עמ' קפה-ו) קטע מתוך כת"י עתיק ...
על ידי ע. דשא
א' אפריל 02, 2017 4:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש הפטרות לרש"י
תגובות: 5
צפיות: 783

Re: פירוש הפטרות לרש"י

כוונתי היתה לכת"י וטיקאן 303. [פ"א ראיתיו רק מקופיא] אמנם כעת בדקתיו שנית וראיתי כי הוא ליקוט מפירושי רש"י על נ"ך. אך עדיין צריך בדיקה יותר מדוקדקת.
[עכ"פ אכן אין מקומו בילקו"מ]
על ידי ע. דשא
ב' מרץ 27, 2017 8:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש הפטרות לרש"י
תגובות: 5
צפיות: 783

Re: פירוש הפטרות לרש"י

בכתב יד בספריית הוטיקאן בתוך קובץ מדרשים שונים. פירוש ההפטרות אינו ליקוט מפירושי רש"י לנביאים אלא פירוש שונה עיקרו הבאת פסוקים שונים מתנ"ך הקשורים לפרשות, וקצת דרשות על כל פרשה. בחלקו האחרון של הפירוש הדרשות ארוכות יותר. סגנון ספר זה אינו דומה לסגנונו של רבינו שלמה יצחקי [רש"י זצ"...
על ידי ע. דשא
ב' מרץ 27, 2017 5:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש הפטרות לרש"י
תגובות: 5
צפיות: 783

פירוש הפטרות לרש"י

מצאתיו בתוך כתב יד, ושם החיבור מיוחס לרש"י.
האם ידוע למאן דהו אודות ספר זה.
על ידי ע. דשא
א' מרץ 19, 2017 4:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3396
צפיות: 757503

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר ילקוט מדרשים חלק שביעי
על ידי ע. דשא
ב' אוגוסט 15, 2016 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי היה לומד כל הש"ס כולו בחודש אחד
תגובות: 54
צפיות: 7492

Re: מי היה לומד כל הש"ס כולו בחודש אחד

האמורא רב יהודה - ר"ה דף לה
על ידי ע. דשא
ג' יוני 07, 2016 12:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות מדוייקות
תגובות: 104
צפיות: 12893

Re: מהדורות מדוייקות

סעדיה כתב:פסיקתא רבתי - מהדורת איש-שלום
אגדת בראשית - מהדורת באבר

אגדת בראשית - בובר, בהחלט לא!!!
על ידי ע. דשא
ב' יוני 06, 2016 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3396
צפיות: 757503

Re: בשורת ספרים חדשים

ניתן להשיג אצלי בצפת, או בבני הרק אצל מפיץ בשם גוטסמן.
על ידי ע. דשא
ב' יוני 06, 2016 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ההדרת תשובות הרדב"ז
תגובות: 15
צפיות: 1698

Re: ההדרת תשובות הרדב"ז

בזמנו לפני למעלה משלשים שנה, הוציא הרה"ג הרב סופר זצ"ל מבני ברק את תשובות הרדב"ז מכת"י.
על ידי ע. דשא
ד' יוני 01, 2016 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ''שוער פתח גיהנם''
תגובות: 5
צפיות: 807

Re: ''שוער פתח גיהנם''

ממונה ושוער זה היינו הך, ובילקוט מדרשים חלק שני (עמ' רסט מהדורה ישנה) הבאתי 'מעשה דרבי יהושע בן לוי' - ואבשלום בן דוד ממונה עליהם. ע"כ, וראה שם במבוא את המקורות. ולזה התכוונתי ראה שער הגמול ומשם בילקוט מדרשים, כי בילקו"מ הארכתי במקורות.
על ידי ע. דשא
ד' יוני 01, 2016 8:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ''שוער פתח גיהנם''
תגובות: 5
צפיות: 807

Re: ''שוער פתח גיהנם''

ראה בשער הגמול לרמב"ן.
ומשם העתקתי בספר ילקוט מדרשים חלק שני.
על ידי ע. דשא
ג' מאי 31, 2016 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "פרק ר' חנינא בן דוסא"
תגובות: 9
צפיות: 1407

Re: "פרק ר' חנינא בן דוסא"

אשמח לכבד את הקוראים כאן בתחילתו של הפרק הנפלא. מתוך ספר יחוסי תנאים ואמוראים, ומתוך כתב יד עתיק. המדרש המיוחד הזה לא נודע ולא נזכר 'כמעט' אצל אף א' מן הקדמונים, ואף לא ברשימות של שמות המדרשים שנערכו ע"י ח' שונים. ובחסדי ה' נמצא שריד ממנו בכתב יד כנראה מתקופת הגאונים (פרטים על כתב היד והפרק כול...
על ידי ע. דשא
ג' מאי 31, 2016 3:31 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ילקוט מדרשים (דשא)
תגובות: 2
צפיות: 711

Re: ילקוט מדרשים (דשא)

הדפסתי כבר ששה כרכים, בקרוב בעזה"י אביא לדפוס את החלק שביעי.
לאוצר החכמה הסכמתי לפרסם רק את חלקים א' - ד'.
על ידי ע. דשא
ג' מאי 31, 2016 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בחינת עולם
תגובות: 5
צפיות: 807

Re: מדרש עשרת הדברות

מדרש עשרת הדברות יודפס אי"ה בילקוט מדרשים חלק עשירי.
יש לי ממנו נוסחאות רבות מאד.
בברכה ע. דשא
על ידי ע. דשא
ג' מאי 31, 2016 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3396
צפיות: 757503

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר ילקוט מדרשים חלק חמישי, וחלק שישי
על ידי ע. דשא
ג' מאי 31, 2016 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "פרק ר' חנינא בן דוסא"
תגובות: 9
צפיות: 1407

Re: "פרק ר' חנינא בן דוסא"

הפרק הנפלא הזה נמצא ‏כולו בכתב יד עתיק. בקרוב אני מדפיס אותו בתוך ספר ילקוט מדרשים - אוצר מדרשי חז"ל (חלק שביעי). גם בספר יחוסי תנאים ואמוראים ערך ר' חנינא בן דוסא מזכירו המחבר שם - ופ' רחב"ד וכו', והמו"ל שם לא פיענח תיבת ופ' שפירושה ופרק וכו'. (דא"ג הכת"י של הספר הנ"ל ...

עבור לחיפוש מתקדם