מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 170 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סייג לחכמה
ד' יולי 17, 2019 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הוכחה מהרמב"ם שבן זכר אחרי נקבה לא נקרא בכור לעניין ירושה?
תגובות: 7
צפיות: 168

Re: האם יש הוכחה מהרמב"ם שבן זכר אחרי נקבה לא נקרא בכור לעניין ירושה?

מהו השאלה בכלל, הלא אם הוא שני לאביו בוודאי אינו בכור ?
על ידי סייג לחכמה
ד' יולי 17, 2019 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?
תגובות: 19
צפיות: 692

Re: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?

בברכה המשולשת כתב:
סייג לחכמה כתב:אם יש לאשה שני רחמים כל אחד היא פטר רחם לאמו.


היה על זה מאמר בירחון האוצר לא מזמן

נא להעלות המאמר
על ידי סייג לחכמה
ד' יולי 17, 2019 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?
תגובות: 19
צפיות: 692

Re: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?

שבענו מטובך כתב:משהו קשור ל"הדביק שני רחמים" וכו'?

כן
על ידי סייג לחכמה
ד' יולי 17, 2019 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?
תגובות: 19
צפיות: 692

היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?

היכי תמצא שאדם יקיים שני פעמים מצות פדיון הבן על ידי אשה אחת ?
על ידי סייג לחכמה
ב' יולי 15, 2019 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה
תגובות: 6
צפיות: 240

Re: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה

מצאתי אחר חיפוש במוסף לשבת ביתד ויקהל תשמ"ו מאמר מאת הרב זאב שטיינר בנושא של מחלל שבת דינו כנכרי ומתוך דבריו למדתי ישוב לכל הנ"ל, דבעיקר דין זה שמחלל שבת דינו כנכרי נאמרו כמה טעמים. א') רש"י בחולין (דף ה.) כתב הטעם משום ששבת חמורה כעבודת כוכבים שהעובד כוכבים כופר בהקב"ה והמחלל שב...
על ידי סייג לחכמה
ב' יולי 15, 2019 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה
תגובות: 6
צפיות: 240

Re: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה

וכן מצאתי שהעיר בקושיא זו בספר אפיקי מים ח"ב עמוד 199
על ידי סייג לחכמה
ב' יולי 15, 2019 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה
תגובות: 6
צפיות: 240

Re: נסקלין נתלין - אלא המגדף והעובד ע"ז

שמואל דוד כתב:בשו״ת דבר יהושע (אהרנברג) חלק ג העיר בזה

ישר כוחכם אם אפשר לציין מראה מקום ?
על ידי סייג לחכמה
ב' יולי 15, 2019 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה
תגובות: 6
צפיות: 240

Re: נסקלין נתלין - אלא המגדף והעובד ע"ז

מצאתי בכלי חמדה פרשת תצא דף קפ"ו בתוך דבריו דמחלל שבת בפרהסיא היא בכלל עובד עבודה זרה דנתלה עיי"ש דברים נפלאים
על ידי סייג לחכמה
ב' יולי 15, 2019 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה
תגובות: 6
צפיות: 240

נסקלין נתלין - האם מחלל שבת נתלה לאחר סקילה

במשנה במסכת סנהדרין מ"ה: כל הנסקלין נתלין דברי רבי אליעזר וחכ"א אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה . ובגמ' שם דפליגי אי דרשינן בכללי ופרטי או ריבויי ומיעוטי, ורבנן ס"ל דדרשינן כללי ופרטי ומש"ה לא מרבינן אלא עובד עבודת כוכבים דדמי למגדף, וכדפירש רש"י שם הואיל ודמיא לפרטא בכ...
על ידי סייג לחכמה
ו' יוני 28, 2019 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן שטעה בפדיון הבן
תגובות: 5
צפיות: 525

Re: כהן שטעה בפדיון הבן

הכהן בעצמו לא בירך עוד הפעם, ומענה בפיו, מדברי המג"א באו"ח סי' תקפ"ג ס"ק ב' דאיתא ברמ"א שם סעיף א' ויש נוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש ואומרים "שתחדש עלינו שנה מתוקה", וז"ל המג"א: משמע שאוכל תחלה ואח"כ אומר שלא להפסיק וכמ"ש סי' קס"ז ס"ז וב...
על ידי סייג לחכמה
ו' יוני 28, 2019 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן שטעה בפדיון הבן
תגובות: 5
צפיות: 525

כהן שטעה בפדיון הבן

בפדיון הבן לאחר ברכת בורא פרי הגפן והשתיה אומר הכהן "זה תחת זה", מעשה שהיה בפדיון הבן וטעה הכהן הפודה ולאחר שבירך ברכת בורא פרי הגפן קודם שטעם התחיל לומר "זה" ונזכר שלא שתה הכוס האם זה הוה הפסק לברך עוד הפעם בורא פרי הגפן ?
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 03, 2019 9:07 pm
פורום: פסח
נושא: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא
תגובות: 12
צפיות: 732

Re: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא

לא מסתבר שהייטב פנים שכתוב מפורש "הקאווע הצומח בגערטנער" טעה עצמו בקפה הנעשה מגרעיני אילן
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 03, 2019 8:03 pm
פורום: פסח
נושא: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא
תגובות: 12
צפיות: 732

Re: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא

ישר כח
האם ידוע לך האם גדל בשרביטין ?
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 03, 2019 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 17
צפיות: 1256

Re: צרעת

מגמ' מס' ברכות דף ה: משמע שהיא יסורים וז"ל: א"ר יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 03, 2019 6:28 pm
פורום: פסח
נושא: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא
תגובות: 12
צפיות: 732

קאווע בפסח האם היא קטניות או לא

ב תהלה למשה תולדות הישמח משה זי"ע על ישמח משה על נ"ך איתא וז"ל: כל חומרא שנאמרה באיזה ספר נהג בעצמו בחג הפסח, לא שתה קאפע בפסח לאשר כי בספר חק יוסף נאמר כי הוא קטניות, אם כי שחק מזה, עכ"ז היא בעצמו נהג גם חומרא זאת עכ"ל. ובספר ייטב פנים למרן בעל היטב לב זי"ע במאמר דורש ...
על ידי סייג לחכמה
ג' מרץ 12, 2019 7:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד תנ"ך מתוך קלף
תגובות: 16
צפיות: 1929

שיר השירים על קלף

האם יש מעלה ועניין לקרוא שיר השירים מקלף בערב שבת או האם היא סגולה לדבר מה ?
על ידי סייג לחכמה
ב' מרץ 11, 2019 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: את עוץ בכורו
תגובות: 10
צפיות: 967

Re: את עוץ בכורו

א"כ השאלה כפולה. מדוע בשני מקרים אלו צויינה המילה 'בכורו' משא"כ בשאר המקרים? האם יש קשר ומשהו משותף בינהם? [ויתכן שדבריך מפריכים לגמרי מה שחשבתי לקשר זאת לזה שהיו כמה 'עוץ']. אגב, בדקתי ואלו שני המקרים היחידים בתורה. בבראשית יש עוד כמה: בכֹר ישמעאל נְבָיֹת, בכור יעקב ראובן, אליפז בכור עשו...
על ידי סייג לחכמה
ב' פברואר 04, 2019 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 43
צפיות: 4601

Re: חתונת כסף וחתונת זהב

התמונה הידוע של רבי משה לאנדסבערג זצ"ל הנ"ל עם רבו הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל
על ידי סייג לחכמה
ב' פברואר 04, 2019 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 43
צפיות: 4601

Re: חתונת כסף וחתונת זהב

בתהלים דברי משה (י"ל בשנת תשע"ד ע"י הרה"ג הנגיד ר' שמואל דוד הכהן פריעדמאן שליט"א)מהגאון רבי משה לאנדסבערג זצ"ל ראב"ד פוזנא תלמיד מובהק להגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל נדפס בסופו מכתב ששלח לאחיו הגאון רבי אליהו יהושע לאנדסבערג זצ"ל אב"ד לעסלוי ודארהוי לר...
על ידי סייג לחכמה
ב' פברואר 04, 2019 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבני בית המקדש התפזרו בכל העולם
תגובות: 14
צפיות: 2315

Re: אבני בית המקדש התפזרו בכל העולם

בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא (מגילה דף כ"ט ע"א) ופירש"י: "ובנאה יכניה וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותן, לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו". רש"י בתהלים (קב) פירש "כי רצו" - אהבו אף את אבניה ואת עפרה ומדרש אגדה כשיצא יכניהו וגלותו נשאו ע...
על ידי סייג לחכמה
ד' ינואר 23, 2019 8:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 72
צפיות: 12370

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

קברו של המהש"ם וזוגתו
על ידי סייג לחכמה
ג' ינואר 22, 2019 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נסעו מסעות במדבר בשבת
תגובות: 6
צפיות: 439

Re: האם נסעו מסעות במדבר בשבת

יישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
ג' ינואר 22, 2019 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נסעו מסעות במדבר בשבת
תגובות: 6
צפיות: 439

האם נסעו מסעות במדבר בשבת

בפרשת בשלח (שמות טז, א) ויסעו מאילם ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים, וברש"י "בחמשה עשר יום" - נתפרש היום של חנייה זו לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים והוצרכו למן למדנו שאכלו משירי הבצק (או משירי המצה) ששים ואחת ס...
על ידי סייג לחכמה
ב' ינואר 21, 2019 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים
תגובות: 5
צפיות: 419

Re: האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים

שמש כתב:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7

ישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
ב' ינואר 21, 2019 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים
תגובות: 5
צפיות: 419

האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים

העיר בני ברק שמוזכר בש"ס כמה פעמים האם העיר בני ברק של היום היא זה העיר שגרו בה התנאים המוזכרים בחז"ל ? בבא בתרא קנה. מעשה בבני ברק באחד שמכר... שבת מ. אמר רב יהודה מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מעי"ט למחר נכנס ראב"ע ור"ע.... סנהדרין לב: אחר רבן גמליאל ליבנא אחר רבי עקיב...
על ידי סייג לחכמה
ב' ינואר 21, 2019 6:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10719
צפיות: 997145

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
סייג לחכמה כתב: אפשר להעלות מקובץ חיזוק חלק ח' יצא לאור על ידי אירגון דרשו מדף קצ"ה עד דף ר'

ישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
ב' ינואר 21, 2019 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10719
צפיות: 997145

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אפ אפשר להעלות מקובץ חיזוק חלק ח' יצא לאור על ידי אירגון דרשו מדף קצ"ה עד דף ר'
על ידי סייג לחכמה
ו' ינואר 11, 2019 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פאנעל מקור מן התורה
תגובות: 0
צפיות: 266

פאנעל מקור מן התורה

מקור לפאנל מן התורה מפרשה בא!
דברו אל כל עדת ישראל לאמר (שמות יב ג) ופירש רש"י ד"ה דברו, וכי אהרן מדבר והלא כבר נאמר אתה תדבר אלא חולקין כבוד זה לזה ואומרים זה לזה למדני והדבור יוצא מבין שניהם כאלו שניהם מדברים.
על ידי סייג לחכמה
ד' ינואר 02, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?
תגובות: 3
צפיות: 368

Re: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?

עץ תמר כתב:ידוע שהר המוריה נעקר ובא להר סיני, עיין בס' מאור ישראל תענית שם.

במתן תורה נעקרה אבל בעת העקידה נא ליתן מקור ?
על ידי סייג לחכמה
ג' ינואר 01, 2019 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?
תגובות: 3
צפיות: 368

עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?

בגמ' תענית ט"ז. מאי הר המוריה פליגי בה ר' לוי בר חמא ור' חנינא חד אמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל וחד אמר הר שיצא ממנו מורא לעובדי כוכבים. וברש"י ד"ה מורא לעובדי כוכבים בא"ד לישנא אחרינא הר המוריה הר סיני מורא לעובדי כוכבים במתן תורה דכתיב (תהלים עו) ארץ יראה ושקטה ובשו"ת חתם ...
על ידי סייג לחכמה
א' דצמבר 23, 2018 4:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואת לרבות אחיך הגדול דווקא בחיי האב או אף לאחר מותו
תגובות: 8
צפיות: 778

ואת לרבות אחיך הגדול דווקא בחיי האב או אף לאחר מותו

ב חתם סופר בפרשת ויחי הביא דעת הרמב"ן דאין חיוב לכבד האח הגדול אלא דווקא בחיי האב, ומצאתי דדעת הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף קל"א: על הא דאיתא בגמ' פשיטא בנו הגדול לא עשאו אלא אפוטרופוס, כתוב ב רשב"ם והכי פירושו פשיטא בנו גדול שכתב לו כל נכסיו לא עשאו אלא אפוטרופא דרוצה הוא שיחלקו לו ...
על ידי סייג לחכמה
ג' דצמבר 18, 2018 8:36 pm
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!
תגובות: 13
צפיות: 1917

Re: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!

נפלא ביותר. רק אעיר כמה הערות אחר שעברתי על ההגדה מקופיא: א. נוסח הברכה במקדש - המחבר כתב הנוסח של 'מן העולם ועד העולם' בכל הברכות ולכאו' זה אינו שהרי הלשון בגמ' הוא 'כל חותמי ברכות שבמקדש' משמע להדיא שנוסח זה הוא רק בברכות שיש בהן חתימה [כברכות שמו"ע] ובחתימתן. ב. ברכת שהחיינו בק"פ - המח...
על ידי סייג לחכמה
ד' דצמבר 12, 2018 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין בלילה לאור הנר לשיטת הסמ"ע קשה מדוד ואביגיל
תגובות: 3
צפיות: 343

Re: דין בלילה לאור הנר לשיטת הסמ"ע קשה מדוד ואביגיל

דעת הסמ"ע בחו"מ סי' ה' סעי' ב' סק"ז דלאור הנר יכולין לדין דיני ממונות בלילה, ויש לעין מהגמ' מס' מגילה דף י"ד. במעשה דאביגיל אמר לה וכי מראין דם בלילה אמרה לו וכי דנין דיני נפשות בלילה, ובהמשך שם, אלא מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה ג' פרסאות, ו במהרש"א על אתר בא"ד, שהלי...
על ידי סייג לחכמה
ג' דצמבר 11, 2018 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין בלילה לאור הנר לשיטת הסמ"ע קשה מדוד ואביגיל
תגובות: 3
צפיות: 343

דין בלילה לאור הנר לשיטת הסמ"ע קשה מדוד ואביגיל

דעת הסמ"ע בחו"מ סי' ה' סעי' ב' סק"ז דלאור הנר יכולין לדין דיני ממונות בלילה, ויש לעין מהגמ' מס' מגילה דף י"ד. במעשה דאביגיל אמר לה וכי מראין דם בלילה אמרה לו וכי דנין דיני נפשות בלילה, ובהמשך שם, אלא מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה ג' פרסאות, ו במהרש"א על אתר בא"ד, שהליל...
על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 15, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248474

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מצפה כתב:מי יודע היכן כתוב בזוה"ק שאבן רומז ליצה"ר ובאר רומז ללב?

בתודה מראש
המצפה

דהיצה"ר נקרא אבן מצינו בגמ' סוכה נ"ב: תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה (יצה"ר) משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ"
על ידי סייג לחכמה
ד' נובמבר 14, 2018 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הניח רק בן טומטום האם אשתו מחיובת ביבום
תגובות: 1
צפיות: 277

הניח רק בן טומטום האם אשתו מחיובת ביבום

התשובה ע"ז מצאתי ברשב"ם בגמ' מס' בבא בתרא דף קמ: דבמשנה שם מבואר דאדם שמת והניח רק בן טומטום, אם אין שם יורש אלא הוא יורש את הכל ו ברשב"ם שם ד"ה יורש את הכל. ואף על גב דבריה הוא ה"מ היכא דאיכא בנים ובנות ודוחין אותו בנים אצל בנות והבנות אצל בנים ואין לו לא כבן ולא כבת כדאמר ...

עבור לחיפוש מתקדם