מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 156 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 03, 2019 9:07 pm
פורום: פסח
נושא: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא
תגובות: 12
צפיות: 529

Re: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא

לא מסתבר שהייטב פנים שכתוב מפורש "הקאווע הצומח בגערטנער" טעה עצמו בקפה הנעשה מגרעיני אילן
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 03, 2019 8:03 pm
פורום: פסח
נושא: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא
תגובות: 12
צפיות: 529

Re: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא

ישר כח
האם ידוע לך האם גדל בשרביטין ?
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 03, 2019 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 11
צפיות: 730

Re: צרעת

מגמ' מס' ברכות דף ה: משמע שהיא יסורים וז"ל: א"ר יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 03, 2019 6:28 pm
פורום: פסח
נושא: קאווע בפסח האם היא קטניות או לא
תגובות: 12
צפיות: 529

קאווע בפסח האם היא קטניות או לא

ב תהלה למשה תולדות הישמח משה זי"ע על ישמח משה על נ"ך איתא וז"ל: כל חומרא שנאמרה באיזה ספר נהג בעצמו בחג הפסח, לא שתה קאפע בפסח לאשר כי בספר חק יוסף נאמר כי הוא קטניות, אם כי שחק מזה, עכ"ז היא בעצמו נהג גם חומרא זאת עכ"ל. ובספר ייטב פנים למרן בעל היטב לב זי"ע במאמר דורש ...
על ידי סייג לחכמה
ג' מרץ 12, 2019 7:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד תנ"ך מתוך קלף
תגובות: 16
צפיות: 1460

שיר השירים על קלף

האם יש מעלה ועניין לקרוא שיר השירים מקלף בערב שבת או האם היא סגולה לדבר מה ?
על ידי סייג לחכמה
ב' מרץ 11, 2019 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: את עוץ בכורו
תגובות: 10
צפיות: 807

Re: את עוץ בכורו

א"כ השאלה כפולה. מדוע בשני מקרים אלו צויינה המילה 'בכורו' משא"כ בשאר המקרים? האם יש קשר ומשהו משותף בינהם? [ויתכן שדבריך מפריכים לגמרי מה שחשבתי לקשר זאת לזה שהיו כמה 'עוץ']. אגב, בדקתי ואלו שני המקרים היחידים בתורה. בבראשית יש עוד כמה: בכֹר ישמעאל נְבָיֹת, בכור יעקב ראובן, אליפז בכור עשו...
על ידי סייג לחכמה
ב' פברואר 04, 2019 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 36
צפיות: 2984

Re: חתונת כסף וחתונת זהב

התמונה הידוע של רבי משה לאנדסבערג זצ"ל הנ"ל עם רבו הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל
על ידי סייג לחכמה
ב' פברואר 04, 2019 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 36
צפיות: 2984

Re: חתונת כסף וחתונת זהב

בתהלים דברי משה (י"ל בשנת תשע"ד ע"י הרה"ג הנגיד ר' שמואל דוד הכהן פריעדמאן שליט"א)מהגאון רבי משה לאנדסבערג זצ"ל ראב"ד פוזנא תלמיד מובהק להגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל נדפס בסופו מכתב ששלח לאחיו הגאון רבי אליהו יהושע לאנדסבערג זצ"ל אב"ד לעסלוי ודארהוי לר...
על ידי סייג לחכמה
ב' פברואר 04, 2019 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבני בית המקדש התפזרו בכל העולם
תגובות: 14
צפיות: 2029

Re: אבני בית המקדש התפזרו בכל העולם

בי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא (מגילה דף כ"ט ע"א) ופירש"י: "ובנאה יכניה וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותן, לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו". רש"י בתהלים (קב) פירש "כי רצו" - אהבו אף את אבניה ואת עפרה ומדרש אגדה כשיצא יכניהו וגלותו נשאו ע...
על ידי סייג לחכמה
ד' ינואר 23, 2019 8:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 72
צפיות: 11253

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

קברו של המהש"ם וזוגתו
על ידי סייג לחכמה
ג' ינואר 22, 2019 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נסעו מסעות במדבר בשבת
תגובות: 6
צפיות: 293

Re: האם נסעו מסעות במדבר בשבת

יישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
ג' ינואר 22, 2019 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם נסעו מסעות במדבר בשבת
תגובות: 6
צפיות: 293

האם נסעו מסעות במדבר בשבת

בפרשת בשלח (שמות טז, א) ויסעו מאילם ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים, וברש"י "בחמשה עשר יום" - נתפרש היום של חנייה זו לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים והוצרכו למן למדנו שאכלו משירי הבצק (או משירי המצה) ששים ואחת ס...
על ידי סייג לחכמה
ב' ינואר 21, 2019 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים
תגובות: 5
צפיות: 254

Re: האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים

שמש כתב:https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%A7

ישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
ב' ינואר 21, 2019 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים
תגובות: 5
צפיות: 254

האם בני ברק של היום היא העיר שגרו בה תנאים

העיר בני ברק שמוזכר בש"ס כמה פעמים האם העיר בני ברק של היום היא זה העיר שגרו בה התנאים המוזכרים בחז"ל ? בבא בתרא קנה. מעשה בבני ברק באחד שמכר... שבת מ. אמר רב יהודה מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מעי"ט למחר נכנס ראב"ע ור"ע.... סנהדרין לב: אחר רבן גמליאל ליבנא אחר רבי עקיב...
על ידי סייג לחכמה
ב' ינואר 21, 2019 6:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10317
צפיות: 827404

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
סייג לחכמה כתב: אפשר להעלות מקובץ חיזוק חלק ח' יצא לאור על ידי אירגון דרשו מדף קצ"ה עד דף ר'

ישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
ב' ינואר 21, 2019 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10317
צפיות: 827404

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אפ אפשר להעלות מקובץ חיזוק חלק ח' יצא לאור על ידי אירגון דרשו מדף קצ"ה עד דף ר'
על ידי סייג לחכמה
ו' ינואר 11, 2019 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פאנעל מקור מן התורה
תגובות: 0
צפיות: 204

פאנעל מקור מן התורה

מקור לפאנל מן התורה מפרשה בא!
דברו אל כל עדת ישראל לאמר (שמות יב ג) ופירש רש"י ד"ה דברו, וכי אהרן מדבר והלא כבר נאמר אתה תדבר אלא חולקין כבוד זה לזה ואומרים זה לזה למדני והדבור יוצא מבין שניהם כאלו שניהם מדברים.
על ידי סייג לחכמה
ד' ינואר 02, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?
תגובות: 3
צפיות: 249

Re: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?

עץ תמר כתב:ידוע שהר המוריה נעקר ובא להר סיני, עיין בס' מאור ישראל תענית שם.

במתן תורה נעקרה אבל בעת העקידה נא ליתן מקור ?
על ידי סייג לחכמה
ג' ינואר 01, 2019 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?
תגובות: 3
צפיות: 249

עקידת יצחק על הר הבית או על הר סיני ?

בגמ' תענית ט"ז. מאי הר המוריה פליגי בה ר' לוי בר חמא ור' חנינא חד אמר הר שיצא ממנו הוראה לישראל וחד אמר הר שיצא ממנו מורא לעובדי כוכבים. וברש"י ד"ה מורא לעובדי כוכבים בא"ד לישנא אחרינא הר המוריה הר סיני מורא לעובדי כוכבים במתן תורה דכתיב (תהלים עו) ארץ יראה ושקטה ובשו"ת חתם ...
על ידי סייג לחכמה
א' דצמבר 23, 2018 4:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואת לרבות אחיך הגדול דווקא בחיי האב או אף לאחר מותו
תגובות: 8
צפיות: 559

ואת לרבות אחיך הגדול דווקא בחיי האב או אף לאחר מותו

ב חתם סופר בפרשת ויחי הביא דעת הרמב"ן דאין חיוב לכבד האח הגדול אלא דווקא בחיי האב, ומצאתי דדעת הרשב"ם במסכת בבא בתרא דף קל"א: על הא דאיתא בגמ' פשיטא בנו הגדול לא עשאו אלא אפוטרופוס, כתוב ב רשב"ם והכי פירושו פשיטא בנו גדול שכתב לו כל נכסיו לא עשאו אלא אפוטרופא דרוצה הוא שיחלקו לו ...
על ידי סייג לחכמה
ג' דצמבר 18, 2018 8:36 pm
פורום: פסח
נושא: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!
תגובות: 13
צפיות: 1661

Re: הגדה של פסח לזמן בית המקדש!

נפלא ביותר. רק אעיר כמה הערות אחר שעברתי על ההגדה מקופיא: א. נוסח הברכה במקדש - המחבר כתב הנוסח של 'מן העולם ועד העולם' בכל הברכות ולכאו' זה אינו שהרי הלשון בגמ' הוא 'כל חותמי ברכות שבמקדש' משמע להדיא שנוסח זה הוא רק בברכות שיש בהן חתימה [כברכות שמו"ע] ובחתימתן. ב. ברכת שהחיינו בק"פ - המח...
על ידי סייג לחכמה
ד' דצמבר 12, 2018 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין בלילה לאור הנר לשיטת הסמ"ע קשה מדוד ואביגיל
תגובות: 3
צפיות: 229

Re: דין בלילה לאור הנר לשיטת הסמ"ע קשה מדוד ואביגיל

דעת הסמ"ע בחו"מ סי' ה' סעי' ב' סק"ז דלאור הנר יכולין לדין דיני ממונות בלילה, ויש לעין מהגמ' מס' מגילה דף י"ד. במעשה דאביגיל אמר לה וכי מראין דם בלילה אמרה לו וכי דנין דיני נפשות בלילה, ובהמשך שם, אלא מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה ג' פרסאות, ו במהרש"א על אתר בא"ד, שהלי...
על ידי סייג לחכמה
ג' דצמבר 11, 2018 7:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין בלילה לאור הנר לשיטת הסמ"ע קשה מדוד ואביגיל
תגובות: 3
צפיות: 229

דין בלילה לאור הנר לשיטת הסמ"ע קשה מדוד ואביגיל

דעת הסמ"ע בחו"מ סי' ה' סעי' ב' סק"ז דלאור הנר יכולין לדין דיני ממונות בלילה, ויש לעין מהגמ' מס' מגילה דף י"ד. במעשה דאביגיל אמר לה וכי מראין דם בלילה אמרה לו וכי דנין דיני נפשות בלילה, ובהמשך שם, אלא מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה ג' פרסאות, ו במהרש"א על אתר בא"ד, שהליל...
על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 15, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2152
צפיות: 158387

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מצפה כתב:מי יודע היכן כתוב בזוה"ק שאבן רומז ליצה"ר ובאר רומז ללב?

בתודה מראש
המצפה

דהיצה"ר נקרא אבן מצינו בגמ' סוכה נ"ב: תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה (יצה"ר) משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ"
על ידי סייג לחכמה
ד' נובמבר 14, 2018 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הניח רק בן טומטום האם אשתו מחיובת ביבום
תגובות: 1
צפיות: 175

הניח רק בן טומטום האם אשתו מחיובת ביבום

התשובה ע"ז מצאתי ברשב"ם בגמ' מס' בבא בתרא דף קמ: דבמשנה שם מבואר דאדם שמת והניח רק בן טומטום, אם אין שם יורש אלא הוא יורש את הכל ו ברשב"ם שם ד"ה יורש את הכל. ואף על גב דבריה הוא ה"מ היכא דאיכא בנים ובנות ודוחין אותו בנים אצל בנות והבנות אצל בנים ואין לו לא כבן ולא כבת כדאמר ...
על ידי סייג לחכמה
ב' נובמבר 05, 2018 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענידת טבעת נישואין לגבר
תגובות: 58
צפיות: 5759

Re: ענידת טבעת נישואין לגבר

ארזי הלבנון כתב:משנה, נגעים פרק יג משנה ט
מי שנכנס לבית המנוגע... היה לבוש בכליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו, הוא טמא מיד, והן טהורין עד שישהה כדי אכילת פרס, פת חטין ולא פת שעורים, מיסב ואוכלן בלפתן.

עיין הייטב במפרשים על אתר, וכמדומה לי שמקורו מגמ' דטבעותיו בידו היינו מונחים על פס ידו שלא כדרך מלבוש.
על ידי סייג לחכמה
ג' אוקטובר 23, 2018 12:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יצחק מאשקאוויטש זצ"ל רב דביהמ"ד תורת חמד נייטרא
תגובות: 0
צפיות: 569

רבי יצחק מאשקאוויטש זצ"ל רב דביהמ"ד תורת חמד נייטרא

ברוך דיין האמת היום ביום י"ג לחודש חשון הלך לעולמו הרב הגאון רבי יצחק מאשקאוויטש זצ"ל רב דביהמ"ד תורת חמד נייטרא וויליאמסבורג נולד בעיר הוידא סאבאסלוי לאביו הג''ר מרדכי מאשקאוויטש זצ''ל שהיה חתנו של הג''ר יעקב צבי כ''ץ זצ''ל אבד''ק סאבאסלוי ובעמח''ס לקט קמח החדש שימש כמגיד שיעור בישבת...
על ידי סייג לחכמה
ו' ספטמבר 07, 2018 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימורים או חלבים?
תגובות: 1
צפיות: 232

Re: אימורים או חלבים?

אימורים הם לאו דווקא חלבים אלא האברים ששורפים אותם על המזבח מן החטאות הנאכלות ומן האשמות ומן השלמים הם הנקראים אימורים (רמב"ם מעשה הקרבנות א יח)
נקרא שמם "אימורים" מלשון אמירה וצווי, שצוה ה' לשרוף אותם (פירוש המשניות לרמב"ם בהקדמה לסדר קדשים)
על ידי סייג לחכמה
ו' אוגוסט 31, 2018 4:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם המצא תמצא עם הארץ בזמנינו אבל בארץ ישראל נמצא עוד כזה
תגובות: 1
צפיות: 235

אם המצא תמצא עם הארץ בזמנינו אבל בארץ ישראל נמצא עוד כזה

מה הפירוש בדברי האבני צדק בתשובות אבהע"ז סי' ה'
לענין אם המצא תמצא עם הארץ בזמנינו כאשר שמענו שבארץ ישראל נמצא עוד כזה
על ידי סייג לחכמה
ה' יולי 19, 2018 11:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?
תגובות: 15
צפיות: 2008

Re: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?

מצינו בגמ' יומא (מז:) כמה דברים שהם בגדר עבודות הקשות במקדש לשיטתך בענייני בית המקדש אין מקום לשאלות מציאותיות מסוג זה ?
על ידי סייג לחכמה
ה' יולי 19, 2018 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת לשבעים שנה נכחדים כל יינות העולם
תגובות: 4
צפיות: 522

Re: אחת לשבעים שנה נכחדים כל יינות העולם

אחר חיפוש מצאתי בספר פנינים יקרים עמוד נ"א הביא זאת בשם הגאון בעל כנסת יחזקאל עה"פ ולאביו שלח מטוב ארץ מצרים (בראשית מה, כג) פירש"י מציני בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, יש לפרש כי ידועים דברי רז"ל סוטה לד: וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים (במדבר יג כב) שחברון ה...
על ידי סייג לחכמה
ה' יולי 19, 2018 6:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?
תגובות: 15
צפיות: 2008

Re: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?

לדלג מעל הבדים בכדי להכנס ולעמוד ביניהם הלא היה בידיו בפעם הראשונה כשנכנס מחתה מלאה גחלים, ובידו השני כף מלאה קטורת, ואם יקפוץ אמה וחצי למעלה, הלא ישפך על הקרקע, בשלמא על המחתה מלאה קטורת, היה אפשר לומר שהיה לה כיסוי, כמו שפירשו רבינו חננאל והערוך שניאשתיק דאיתא בגמ' יומא (דף מ"ד:), היינו כיסו...
על ידי סייג לחכמה
ג' יולי 03, 2018 7:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמזים בדפי המסכת
תגובות: 18
צפיות: 1597

Re: רמזים בדפי המסכת

מענין לענין. שמעתי בשם אחד מזקני הרבנים הספרדים בירושלים (כמדומה רבי אברהם רפול זצ"ל) רמז היכן נזכר הרמב"ם בתוספות. רמב"ם = ר"ת ראה מנחות מ"ב. בתוספות מסכת ברכות דף מד. ד"ה על העץ ועל פרי העץ. בא"ד הביא את דברי הרמב"ם ובס' המיימוני כתב ונפל ברעיוני ד רמב"...
על ידי סייג לחכמה
ג' יוני 19, 2018 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 628

Re: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?

במס' בבא בתרא בסוגיא האם הולכין בממון אחר הרוב ריש פרק המוכר פירות דף צג. במחלוקת רב ושמואל לפי המסקנה ס"ל לרב דרובא דליתא קמן עדיף מחזקה, ושמואל ס"ל דחזקה עדיף מרוב, ופירש הרשב"ם שם ד"ה דהוא גופיה מוחזק דזה דווקא ברובא דליתא קמן, אבל ברובא דאיתא קמן אף שמואל מודה דרוב עדיף . ועי...
על ידי סייג לחכמה
ב' יוני 18, 2018 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?
תגובות: 7
צפיות: 752

Re: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?

מהגמ' מס' מנחות דף נ: יכול לא יעלו על מזבח הפנימי אבל יעלו על מזבח החיצון, ת"ל את שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקודש ככל אשר צויתיך יעשו, אין לך אלא מה שאמור בענין, ע"כ
משמע דלאו דווקא על המזבח הזהב עוברין אם מקטירין קטורת זרה
על ידי סייג לחכמה
ו' יוני 01, 2018 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סברא דאורייתא
תגובות: 18
צפיות: 2624

Re: סברא דאורייתא

אפ"ל טעם ומקור לזה ד 'סברא דאורייתא היא' לפי מה שמחדש האבני נזר בתשובותיו (חיו"ד סימן ש"ו אות ט"ז) וז"ל: ביאור שורש דברים אלו:‏ הנה נתקשה ה משנה למלך (פרק י מהל׳ מלכים) בשבועות שקודם מתן תורה אברהם ויצחק לאבימלך, עשו ליעקב, אליעזר לאברהם,‏ הלא שבועה אינה מז׳ מצוות שנצטוו ב&q...
על ידי סייג לחכמה
א' מאי 27, 2018 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות
תגובות: 10
צפיות: 676

Re: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות

מאי נפק"מ משבועות שהכל מודים בו ליו"ט אחר שרק לר' יהושע בעינן לכם הלא סו"ס הלכה כר' יהושע ואם רעק"א פסק כך ביו"ט רגיל אין סיבה לחלק שבועות מיו"ט אחר משום דבכל יו"ט הן פטורות משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא אבל ב"עצרת" מטעמא ד יום שניתנה בו תורה אף הן מחויב...
על ידי סייג לחכמה
ו' מאי 25, 2018 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קינוי על ידי בית דין
תגובות: 3
צפיות: 348

קינוי על ידי בית דין

מחלוקת בין הגאון רבי מיכאל פארשלעגער ז"ל בעמח"ס תורת מיכאל והרב מקוז'יגלוב בעמח"ס ארץ צבי והכרעת הגאון הרוגוצ'ובי בעמח"ס צפנת פענח
דכיון שיש דין קינו על ידי בית דין האם היא דווקא בית דין הגדול און אנן שליחותייהו עבדינן
ומעשה נורא שאירע בימיהם

עבור לחיפוש מתקדם