החיפוש הניב 78 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סייג לחכמה
ב' דצמבר 25, 2017 7:59 pm
פורום: חנוכה
נושא: "להשכיחם תורתך" - איך יכולים להשכיח תורה?!
תגובות: 17
צפיות: 514

Re: "להשכיחם תורתך" - איך יכולים להשכיח תורה?!

יעיין נא מעלת כבודו עוד בערוגת הבושם בד"ה עוד נ"ל דכתב בזה"ל: אבל שכחה היא דבר המסור ללב וא"א לשכוח אלא באורך הזמן כשמפנה לבו לבטלה ממילא שוכח. עיי"ש
על ידי סייג לחכמה
ב' דצמבר 25, 2017 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בתלמוד שהחולה ניזון מהחום של עצמו?
תגובות: 5
צפיות: 172

Re: האם יש מקור בתלמוד שהחולה ניזון מהחום של עצמו?

יבמות ע"א ע"ב דזנתיה אישתא, ופירש רש"י החולי זן את החולה
על ידי סייג לחכמה
ב' דצמבר 25, 2017 2:56 am
פורום: חנוכה
נושא: "להשכיחם תורתך" - איך יכולים להשכיח תורה?!
תגובות: 17
צפיות: 514

Re: "להשכיחם תורתך" - איך יכולים להשכיח תורה?!

עיין בספר ערוגת הבושם בתחילת פרשת מקץ דעמד על קושיא זו, ומישבה בכמה אופנים נפלאים
על ידי סייג לחכמה
א' נובמבר 26, 2017 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חתן איטר יד האם נותן הטבעת ביד שמאל שהיא ימין דידיה
תגובות: 6
צפיות: 236

חתן איטר יד האם נותן הטבעת ביד שמאל שהיא ימין דידיה

מה פוסקים למעשה, הלא זה מעשים בכל יום ?
על ידי סייג לחכמה
א' נובמבר 26, 2017 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סימון כשרות vk
תגובות: 8
צפיות: 418

Re: סימון כשרות vk

volove-vk-kashrus-86767483.jpg
volove-vk-kashrus-86767483.jpg (16.48 KiB) נצפה 410 פעמים
על ידי סייג לחכמה
א' נובמבר 26, 2017 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סימון כשרות vk
תגובות: 8
צפיות: 418

Re: סימון כשרות vk

וואלאווע
על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 23, 2017 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות הב"ח ע"פ כת"י או מסברא-דברי החזו"א
תגובות: 22
צפיות: 1104

Re: הגהות הב"ח ע"פ כת"י או מסברא-דברי החזו"א

הפני יהושע דן ברש"י במסכת ברכות דף י"ג ע"ב ד"ה א"ר יאשיה עד כאן. פרק ראשון: שעל פי הגהות הב"ח על רש"י ולא גרס א"ר יאשיה, נפל כל הבנין !
על ידי סייג לחכמה
ב' נובמבר 20, 2017 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גט קרוע סגולה להצליח במשפט
תגובות: 8
צפיות: 680

Re: גט קרוע סגולה להצליח במשפט

ישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
א' נובמבר 19, 2017 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גט קרוע סגולה להצליח במשפט
תגובות: 8
צפיות: 680

Re: גט קרוע סגולה להצליח במשפט

ישר כח ! האם יש לך האפשרות להעלות כאן הדף הנ"ל מהספר אביעה סגולות ?
על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 16, 2017 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גט קרוע סגולה להצליח במשפט
תגובות: 8
צפיות: 680

גט קרוע סגולה להצליח במשפט

האם יש ידוע לאחד מסגולה לנשיאת חן בעיני שופט עכו"ם ליקח בידו "גט קרוע" ?
על ידי סייג לחכמה
ו' נובמבר 10, 2017 4:57 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: החיפוש לא עובד לי באוצר המקוון.
תגובות: 10
צפיות: 754

Re: החיפוש לא עובד לי באוצר המקוון.

גם לי לא עובד, וכתובה הודעה
Unexpected end of JSON input
על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 02, 2017 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 2657

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

ובאמת יש להוסיף להקשות עוד, למה לא מצינו שיקיים אברהם מצוה זו על עצמו שהרי היא בעצמו היה בכור כמו שכתוב ויולד את אברם את נחור ואת הרן. ובאמת באופן פשוט יש לומר דבאמת קיים מצות פדיון הבן, והא דלא כתיב בתורה בהדיא, היינו משום דגם שאר מצוות שקיים לא כתיב בקרא בהדיא, אלא שלמדו מקרא עקב אשר שמע אברהם בקו...
על ידי סייג לחכמה
ו' אוקטובר 27, 2017 8:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יתנו לי מתנות?
תגובות: 25
צפיות: 855

Re: יתנו לי מתנות?

תירוץ נפלא מהגה"צ מאוסטראווצא זצ"ל (בהסכמתו לספר חיי יצחק ) די"ל, ע"פ דעת המחבר שם (בספר חיי יצחק) בישוב קושיית העולם האיך רצה אאע"ה להכשילם באיסור אשת איש, ותירץ שנתן לה גט בינו לבינה ואעפ"כ נענשו עליה כיון שלא היה הגט מרצון רק מחמת פחד מצרים, וכן נמצא כתוב בספר תורת ...
על ידי סייג לחכמה
ו' ספטמבר 15, 2017 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא
תגובות: 10
צפיות: 581

Re: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא

בשו"ת חתם סופר (לקוטי תשובות ח"ו סימן נ"ט) כתב וז"ל: כי כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה והייתם נקים מה' ומישראל וב' חובות אלו, נקיות מה' יתברך והנקיות מישראל עמו, הם שני רוכבים נצמדים על גבינו, ויותר אפשרי לצאת ידי הראשון היינו ידי שמים, יותר הרבה ויותר מלצאת ידי הבריות וכו', ואני...
על ידי סייג לחכמה
ה' אוגוסט 31, 2017 6:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ראש השנה דף ב: שלמה מלך בניסן
תגובות: 4
צפיות: 523

Re: ראש השנה דף ב: שלמה מלך בניסן

ובאמת היא מקרא מפורש ד שלמה נעשה מלך בחודש ניסן , במלכים א' א, פסוק ל' כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה ומפרש במצודות "כי כאשר נשבעתי וגו'" - רצה לומר כאשר נשבעתי מאז להמליכו אחר מותי כן אעשה היום להמליכו מיד בחיי . עיי...
על ידי סייג לחכמה
ה' אוגוסט 31, 2017 5:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ראש השנה דף ב: שלמה מלך בניסן
תגובות: 4
צפיות: 523

Re: ראש השנה דף ב: שלמה מלך בניסן

כבר הקשה קושיא זו השפת אמת שם בראש השנה דף ב: וז"ל: משמע מדבריהם, דבאמת י״ל דתחילת מלכות שלמה הי׳ מניסן, ויש לתמוה, דהא איתא [בתוס׳ חגיגה (מ.) ד״ה אף בשם הירושלמי] דדוד המלך ע״ה נפטר בעצרת , ומסתמא מלך שלמה מיד אח״כ. ודוחק לפרש כוונת התוס׳ דאפ״ל דמה שהמליכו אביו בחייו הי׳ בניסן הקודם. דמ״מ לא מ...
על ידי סייג לחכמה
ד' אוגוסט 02, 2017 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432359

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה "אמרתי אחכמה"
על ידי סייג לחכמה
ב' יולי 31, 2017 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432359

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה להעלות כאן pdf מירחוני אסופות ירחון מאסף לתורה והלכה
על ידי סייג לחכמה
א' יולי 30, 2017 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 2754

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

הקונטרס נמצא באוצר החכמה
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?600431&
על ידי סייג לחכמה
א' יולי 30, 2017 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 2754

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

כבר בשנת תשס"ג יצא לאור קונטרס "האמת והשלום" ובתוכו מאמר "צרופה אמרתך מאד" עם תשובות מאת רבנים שליט"א אודות לימוד בש"ס שוטנשטיין
על ידי סייג לחכמה
א' יולי 30, 2017 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432359

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר להעלות משו"ת חתם סופר ח"ו לאנדאן סימן פ"ב
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?742&
על ידי סייג לחכמה
א' אפריל 09, 2017 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432359

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
אם אפשר להעלות פרק ג' מהל' גירושין שער המלך הלכה י"ט מדפוס חדש עם ההגהות מלמטה, תודה מראש
על ידי סייג לחכמה
ו' אפריל 07, 2017 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432359

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר להעלות פרק ג' מהל' גירושין שער המלך הלכה י"ט מדפוס חדש עם ההגהות מלמטה, תודה מראש
על ידי סייג לחכמה
א' מרץ 19, 2017 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו פי' דברי הנודע ביהודה בענין ציצית ע''י ישראלית לשמה?
תגובות: 3
צפיות: 300

Re: מהו פי' דברי הנודע ביהודה בענין ציצית ע''י ישראלית לשמה?

אדרבה מע"כ יציין איפה מובא תשובה זו להלכה ? ומה כוונתך להלכה שנשים יעשו ציצית ?
על ידי סייג לחכמה
א' מרץ 19, 2017 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו פי' דברי הנודע ביהודה בענין ציצית ע''י ישראלית לשמה?
תגובות: 3
צפיות: 300

מהו פי' דברי הנודע ביהודה בענין ציצית ע''י ישראלית לשמה?

בשו"ת נודע ביהודה מהוד"ק יו"ד סימן צ"ה בסוף דבריו כתב בזה"ל: יקבל בזה ציצית כמכתבו והמה כפול שמונה "וכל מעשיהם הכל על ידי ישראלית לשמה",
הלא להלכה נקטנין כהרמ"א באו"ח סימן י"ד דלכתחילה יעשו אותן אנשים והדברים צריכין בירור, ומצוה לישבן.
על ידי סייג לחכמה
ד' מרץ 08, 2017 7:01 pm
פורום: פורים
נושא: הקם אחרי עלות השחר לפי הרמ"א יד"ח עד דלא ידע?
תגובות: 5
צפיות: 370

Re: הקם אחרי עלות השחר לפי הרמ"א יד"ח עד דלא ידע?

בתוס' עבודה זרה ד': ד"ה רגע כמימרא, וא"ת מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאת ויש לומר היה אומר כלם וכו' ו רבי אליהו היה מפרש שאין צריך רק להתחיל קללתו. נראה מזה דהכל הולך אחר התחלה וכתב בשו״ת ארץ צבי להרה״ק מקוזיגלוב זצ״ל (ח״א סי׳ קכ״א) בשם הרה״ק היהודי הקדוש מפרשיסחא זצ״ל שלמד מדברי התוס׳ לא...
על ידי סייג לחכמה
ד' מרץ 08, 2017 6:56 pm
פורום: פורים
נושא: הקם אחרי עלות השחר לפי הרמ"א יד"ח עד דלא ידע?
תגובות: 5
צפיות: 370

Re: הקם אחרי עלות השחר לפי הרמ"א יד"ח עד דלא ידע?

לשון הרמ"א היא שישתה יותר מלימודו, וישן ומתוך שישן אינו יודע ודו"ק הייטב
על ידי סייג לחכמה
ד' פברואר 15, 2017 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גיליונות אליבא דהלכתא
תגובות: 61
צפיות: 3920

Re: גיליונות אליבא דהלכתא

האם יש למשהו גליון ל"ו ?
על ידי סייג לחכמה
ה' פברואר 09, 2017 2:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2263
צפיות: 322287

Re: בשורת ספרים חדשים

בימים אלו יצא לאור מכבש הדפוס הספר "מכלל יופי" על הל' מקוואות, מאת הגאון הגדול רבי יקתואל יהודה פילאף שליט"א חבר ביד"ץ דקיט"ל ברוקלין
כבר יצא לאור בשנים שעברו הספר "מכלל יופי" על הל' ברכת הפירות, והספר "מכלל יופי" על הל' שבת דיני שהיה והטמנה.
על ידי סייג לחכמה
א' ינואר 01, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כלי שרת חוץ לעזרה
תגובות: 4
צפיות: 324

Re: כלי שרת חוץ לעזרה

מצאתי מאמר על זה אחר חיפוש באתר hebrew books
על ידי סייג לחכמה
א' ינואר 01, 2017 3:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: כלי שרת חוץ לעזרה
תגובות: 4
צפיות: 324

כלי שרת חוץ לעזרה

האם יש איסור להוציא כלי שרת חוץ לעזרה ?
על ידי סייג לחכמה
ו' דצמבר 30, 2016 6:34 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: עצות פשוטות למדברים בפני ציבור
תגובות: 29
צפיות: 3341

Re: עצות פשוטות למדברים בפני ציבור

אגב אורחא, כדי לעיין במה שכתב התפארת ישראל על משניות מס' יומא פ"א מ"ו, דנותן שם ג' כללים הנצרכים לדורש ברבים, באיזה אופן יוכל אדם לכבוש ע"י דבריו אוזן ולב שומעיו, להטותם לשמוע דבריו, עיי"ש דברים נפלאים.
על ידי סייג לחכמה
ג' דצמבר 27, 2016 6:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמן ופתילות למנורה באו מתרומת הלשכה?
תגובות: 9
צפיות: 599

Re: שמן ופתילות למנורה באו מתרומת הלשכה?

מצאתי מאמר נפלא על זה
על ידי סייג לחכמה
א' דצמבר 25, 2016 3:34 am
פורום: חנוכה
נושא: דיני חנוכה והדלקת המנורה שנקבעו זכר להדלקת המנורה בבית המקדש
תגובות: 0
צפיות: 226

דיני חנוכה והדלקת המנורה שנקבעו זכר להדלקת המנורה בבית המקדש

והדליקו נרות בחצרות קדשיך
אוסף ענינים נפלאים בעניני ודיני חנוכה והדלקת המנורה שנקבעו זכר להדלקת המנורה בבית המקדש, אוצר בלום בהלכה ואגדה משמנה של תורה
על ידי סייג לחכמה
ה' דצמבר 22, 2016 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8375
צפיות: 432359

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה רמב"ם דפוס חדש הל' בית הבחירה פ"ג הלכה ד' והלכה ז'... תודה מראש
על ידי סייג לחכמה
ו' אוקטובר 21, 2016 6:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכות הוא גמר החתימה לטובה- בקשת מקור
תגובות: 7
צפיות: 858

Re: סוכות הוא גמר החתימה לטובה- בקשת מקור

בספר שער יששכר מאמר חודש תשרי, מאמר יום ערבה דף שס"ח הביא דראה באוצר הספרים של הממשלה בברלין כת"י עתיק ישן נושן הרבה יותר מד' מאות שנה, מחזור לראש השנה ויוהכ"פ, ושם כתוב בפיוט "ונתנה תוקף" בראש השנה ישפטון וביו"כ יכתבון וביום הושענא רבא "יחתמון" עיי"ש
על ידי סייג לחכמה
ו' אוקטובר 14, 2016 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל המתענה בתשיעי כאילו אכל בעשירי
תגובות: 2
צפיות: 289

Re: כל המתענה בתשיעי כאילו אכל בעשירי

האי לך דברי הגהות מרדכי, ותירצו של הגר"ח.
על ידי סייג לחכמה
ו' אוקטובר 14, 2016 4:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל המתענה בתשיעי כאילו אכל בעשירי
תגובות: 2
צפיות: 289

כל המתענה בתשיעי כאילו אכל בעשירי

דברים נפלאים איתא בהגהות מרדכי במס' יומא, על מה שכתב המרדכי ונהגו להרבות בסעודת ערב יוהכ"פ, כתב שם בהגה"ה דכל המתענה בתשיעי כאילו אכל בעשירי. ולכאורה מהו המקור לזה, ומהיכא תיתי לומר שכיון שהתענה בתשיעי, אע"פ שצם בעשירי כדת של תורה הרי הוא ח"ו כאילו אוכל בעשירי. והגאון רבי חיים קנ...
על ידי סייג לחכמה
ה' אוקטובר 06, 2016 12:50 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כיצד ראש השנה הוא זכר ליציאת מצרים?
תגובות: 20
צפיות: 1200

Re: כיצד ראש השנה הוא זכר ליציאת מצרים?

אפ"ל לפי"מ דמחדש הגר"ח מבריסק זצ"ל (הובא בקובץ אש תמיד ספר זכרון דף תקמ"ב) וז"ל: על מה דאמרו בגמ' ראש השנה (ל"ב.) במתני' אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכיות עם קדושת היום, ובברייתא בגמ' פליגי בזה רבי ורשב"ג דרבי סובר כתנא דמתני', ורשב"ג חולק וס...

עבור לחיפוש מתקדם