החיפוש הניב 91 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סייג לחכמה
ו' אפריל 13, 2018 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1077

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

חיפשתי על אתר קול הלשון שנמצאים שם כל השיעורים של אירגון שיעורי תורה, ולא מצאתי דרשה זו, אבל לא מצאתי אינו ראיה, אשמח מאד אם תמצאנה
על ידי סייג לחכמה
ה' אפריל 12, 2018 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1077

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

ומה עשו בשנים שעברו? סמכו על רוב שזה מגויים, רק עכשיו התברר שזה יהודי. כמי שמכיר קצת מה קורא באלו שעושים הבלאגן בהתאחדות הרבנים (לאו דוקא אצל הרבנים אלא אצל העסקנים וגיחזים למיניהם וד"ל), בשנים שעברו שהיה בעיה בדברי חז"ל והפוסקים לא היה להם בעיה, אבל בשנה זו הרי עשו מכירה שנוגד דעתו של &q...
על ידי סייג לחכמה
ה' אפריל 12, 2018 3:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ההוא דאמר כתב:
סייג לחכמה כתב:נא להעלות לי ספר קומץ הארי עמ"ס ברכות מדף 390 עד 395


חילך לאורייתא:

ישר כוחכם מעומקא דליבא
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 11, 2018 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נא להעלות לי ספר קומץ הארי עמ"ס ברכות מדף 390 עד 395
על ידי סייג לחכמה
ד' אפריל 11, 2018 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הקטרת קטורת של בין הערבים
תגובות: 0
צפיות: 53

זמן הקטרת קטורת של בין הערבים

כמה זמן נטל מעת שחיטת הקרבן תמיד של בין הערבים עד זמן הקטרת הקטורת ? בתוסופות במס' ברכות דף כ"ו: ד"ה עד פלג המנחה וז"ל: תימה מנא ליה הא בשלמא עד תשע שעות ומחצה דעד אותו זמן הוי תפלת המנחה ניחא דהיינו מנחה קטנה אבל הא מנא ליה וי"ל דר' יהודה ס"ל דתפלה כנגד קטרת תקנוה דכתיב תכ...
על ידי סייג לחכמה
ג' פברואר 27, 2018 3:16 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הגר"א היה אוכל סעודת פורים כל היום מאחר התפלה עד עת ערב
תגובות: 6
צפיות: 268

Re: הגר"א היה אוכל סעודת פורים כל היום מאחר התפלה עד עת ערב

בפשטות התפלל הגאון הגר"א מנחה גדולה כפי שמבואר בשעה”צ בסימן רלג סק”ג דלדעת הגר”א בכל מקרה ניתן להתפלל לכתחלה מנחה גדולה ועיין עוד במעשה רב שהגאון התפלל תפלת מנחה במוקדם
על ידי סייג לחכמה
א' פברואר 25, 2018 4:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 959
צפיות: 68205

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

כבר בשנת תשי"ד חתם בן התלמידים בישיבת עץ חיים נגד תלית דגל הציוני על שער הישיבה ביום העצמאות
שמו חתום בשורה הרביעית !
על ידי סייג לחכמה
ו' פברואר 23, 2018 5:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 6
צפיות: 243

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

כעי"ז במס' בבא בתרא דף נ"ו: א"ר יוסי כשהלך אבא חלפתא
על ידי סייג לחכמה
ד' פברואר 14, 2018 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה להעלות ג' דפים מספר אריה שאג מרבי ארי לייבוש בן סיני ח"א על התורה פרשת ויחי מדף קפ"ז עד דף קפ"ט
הספר הלזו
https://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx
על ידי סייג לחכמה
ד' פברואר 14, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ישר כח יהודה בן יעקב על הטירחה אבל זו אינו על התורה אני צריך מח"א על התורה
על ידי סייג לחכמה
ד' פברואר 14, 2018 8:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה להעלות ג' דפים מספר אריה שאג מרבי ארי לייבוש בן סיני ח"א עה"ת פרשת ויחי מדף קפ"ז עד דף קפ"ט
על ידי סייג לחכמה
ב' פברואר 12, 2018 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא
תגובות: 9
צפיות: 560

Re: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא

הובא גם בתוספות מסכת פסחים דף קי"ד: ד"ה אחד זכר לפסח ואחד לחגיגה
על ידי סייג לחכמה
א' ינואר 21, 2018 6:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא דף ע"ד - שבועות הגלות
תגובות: 0
צפיות: 93

בבא בתרא דף ע"ד - שבועות הגלות

בגמ' מס' בבא בתרא דף ע"ד. שמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי, ומפרש הרשב"ם בד"ה שנשבעתי. מן הגלות כדכתיב קראי טובא בנביאים:
איפה הם המקראות טובא אודות שבועות הגלות ?
על ידי סייג לחכמה
ב' דצמבר 25, 2017 7:59 pm
פורום: חנוכה
נושא: "להשכיחם תורתך" - איך יכולים להשכיח תורה?!
תגובות: 17
צפיות: 704

Re: "להשכיחם תורתך" - איך יכולים להשכיח תורה?!

יעיין נא מעלת כבודו עוד בערוגת הבושם בד"ה עוד נ"ל דכתב בזה"ל: אבל שכחה היא דבר המסור ללב וא"א לשכוח אלא באורך הזמן כשמפנה לבו לבטלה ממילא שוכח. עיי"ש
על ידי סייג לחכמה
ב' דצמבר 25, 2017 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בתלמוד שהחולה ניזון מהחום של עצמו?
תגובות: 5
צפיות: 248

Re: האם יש מקור בתלמוד שהחולה ניזון מהחום של עצמו?

יבמות ע"א ע"ב דזנתיה אישתא, ופירש רש"י החולי זן את החולה
על ידי סייג לחכמה
ב' דצמבר 25, 2017 2:56 am
פורום: חנוכה
נושא: "להשכיחם תורתך" - איך יכולים להשכיח תורה?!
תגובות: 17
צפיות: 704

Re: "להשכיחם תורתך" - איך יכולים להשכיח תורה?!

עיין בספר ערוגת הבושם בתחילת פרשת מקץ דעמד על קושיא זו, ומישבה בכמה אופנים נפלאים
על ידי סייג לחכמה
א' נובמבר 26, 2017 7:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חתן איטר יד האם נותן הטבעת ביד שמאל שהיא ימין דידיה
תגובות: 6
צפיות: 300

חתן איטר יד האם נותן הטבעת ביד שמאל שהיא ימין דידיה

מה פוסקים למעשה, הלא זה מעשים בכל יום ?
על ידי סייג לחכמה
א' נובמבר 26, 2017 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סימון כשרות vk
תגובות: 8
צפיות: 538

Re: סימון כשרות vk

volove-vk-kashrus-86767483.jpg
volove-vk-kashrus-86767483.jpg (16.48 KiB) נצפה 530 פעמים
על ידי סייג לחכמה
א' נובמבר 26, 2017 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סימון כשרות vk
תגובות: 8
צפיות: 538

Re: סימון כשרות vk

וואלאווע
על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 23, 2017 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות הב"ח ע"פ כת"י או מסברא-דברי החזו"א
תגובות: 22
צפיות: 1361

Re: הגהות הב"ח ע"פ כת"י או מסברא-דברי החזו"א

הפני יהושע דן ברש"י במסכת ברכות דף י"ג ע"ב ד"ה א"ר יאשיה עד כאן. פרק ראשון: שעל פי הגהות הב"ח על רש"י ולא גרס א"ר יאשיה, נפל כל הבנין !
על ידי סייג לחכמה
ב' נובמבר 20, 2017 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גט קרוע סגולה להצליח במשפט
תגובות: 8
צפיות: 809

Re: גט קרוע סגולה להצליח במשפט

ישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
א' נובמבר 19, 2017 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גט קרוע סגולה להצליח במשפט
תגובות: 8
צפיות: 809

Re: גט קרוע סגולה להצליח במשפט

ישר כח ! האם יש לך האפשרות להעלות כאן הדף הנ"ל מהספר אביעה סגולות ?
על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 16, 2017 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גט קרוע סגולה להצליח במשפט
תגובות: 8
צפיות: 809

גט קרוע סגולה להצליח במשפט

האם יש ידוע לאחד מסגולה לנשיאת חן בעיני שופט עכו"ם ליקח בידו "גט קרוע" ?
על ידי סייג לחכמה
ו' נובמבר 10, 2017 4:57 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: החיפוש לא עובד לי באוצר המקוון.
תגובות: 10
צפיות: 988

Re: החיפוש לא עובד לי באוצר המקוון.

גם לי לא עובד, וכתובה הודעה
Unexpected end of JSON input
על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 02, 2017 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן
תגובות: 43
צפיות: 2958

Re: האם אברהם אבינו עשה ליצחק בנו פדיון הבן

ובאמת יש להוסיף להקשות עוד, למה לא מצינו שיקיים אברהם מצוה זו על עצמו שהרי היא בעצמו היה בכור כמו שכתוב ויולד את אברם את נחור ואת הרן. ובאמת באופן פשוט יש לומר דבאמת קיים מצות פדיון הבן, והא דלא כתיב בתורה בהדיא, היינו משום דגם שאר מצוות שקיים לא כתיב בקרא בהדיא, אלא שלמדו מקרא עקב אשר שמע אברהם בקו...
על ידי סייג לחכמה
ו' אוקטובר 27, 2017 8:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יתנו לי מתנות?
תגובות: 25
צפיות: 1049

Re: יתנו לי מתנות?

תירוץ נפלא מהגה"צ מאוסטראווצא זצ"ל (בהסכמתו לספר חיי יצחק ) די"ל, ע"פ דעת המחבר שם (בספר חיי יצחק) בישוב קושיית העולם האיך רצה אאע"ה להכשילם באיסור אשת איש, ותירץ שנתן לה גט בינו לבינה ואעפ"כ נענשו עליה כיון שלא היה הגט מרצון רק מחמת פחד מצרים, וכן נמצא כתוב בספר תורת ...
על ידי סייג לחכמה
ו' ספטמבר 15, 2017 12:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא
תגובות: 10
צפיות: 704

Re: כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא

בשו"ת חתם סופר (לקוטי תשובות ח"ו סימן נ"ט) כתב וז"ל: כי כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה והייתם נקים מה' ומישראל וב' חובות אלו, נקיות מה' יתברך והנקיות מישראל עמו, הם שני רוכבים נצמדים על גבינו, ויותר אפשרי לצאת ידי הראשון היינו ידי שמים, יותר הרבה ויותר מלצאת ידי הבריות וכו', ואני...
על ידי סייג לחכמה
ה' אוגוסט 31, 2017 6:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ראש השנה דף ב: שלמה מלך בניסן
תגובות: 4
צפיות: 621

Re: ראש השנה דף ב: שלמה מלך בניסן

ובאמת היא מקרא מפורש ד שלמה נעשה מלך בחודש ניסן , במלכים א' א, פסוק ל' כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה ומפרש במצודות "כי כאשר נשבעתי וגו'" - רצה לומר כאשר נשבעתי מאז להמליכו אחר מותי כן אעשה היום להמליכו מיד בחיי . עיי...
על ידי סייג לחכמה
ה' אוגוסט 31, 2017 5:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ראש השנה דף ב: שלמה מלך בניסן
תגובות: 4
צפיות: 621

Re: ראש השנה דף ב: שלמה מלך בניסן

כבר הקשה קושיא זו השפת אמת שם בראש השנה דף ב: וז"ל: משמע מדבריהם, דבאמת י״ל דתחילת מלכות שלמה הי׳ מניסן, ויש לתמוה, דהא איתא [בתוס׳ חגיגה (מ.) ד״ה אף בשם הירושלמי] דדוד המלך ע״ה נפטר בעצרת , ומסתמא מלך שלמה מיד אח״כ. ודוחק לפרש כוונת התוס׳ דאפ״ל דמה שהמליכו אביו בחייו הי׳ בניסן הקודם. דמ״מ לא מ...
על ידי סייג לחכמה
ד' אוגוסט 02, 2017 8:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה "אמרתי אחכמה"
על ידי סייג לחכמה
ב' יולי 31, 2017 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה להעלות כאן pdf מירחוני אסופות ירחון מאסף לתורה והלכה
על ידי סייג לחכמה
א' יולי 30, 2017 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 3249

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

הקונטרס נמצא באוצר החכמה
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?600431&
על ידי סייג לחכמה
א' יולי 30, 2017 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 3249

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

כבר בשנת תשס"ג יצא לאור קונטרס "האמת והשלום" ובתוכו מאמר "צרופה אמרתך מאד" עם תשובות מאת רבנים שליט"א אודות לימוד בש"ס שוטנשטיין
על ידי סייג לחכמה
א' יולי 30, 2017 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר להעלות משו"ת חתם סופר ח"ו לאנדאן סימן פ"ב
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?742&
על ידי סייג לחכמה
א' אפריל 09, 2017 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
אם אפשר להעלות פרק ג' מהל' גירושין שער המלך הלכה י"ט מדפוס חדש עם ההגהות מלמטה, תודה מראש
על ידי סייג לחכמה
ו' אפריל 07, 2017 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8682
צפיות: 491760

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר להעלות פרק ג' מהל' גירושין שער המלך הלכה י"ט מדפוס חדש עם ההגהות מלמטה, תודה מראש
על ידי סייג לחכמה
א' מרץ 19, 2017 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו פי' דברי הנודע ביהודה בענין ציצית ע''י ישראלית לשמה?
תגובות: 3
צפיות: 329

Re: מהו פי' דברי הנודע ביהודה בענין ציצית ע''י ישראלית לשמה?

אדרבה מע"כ יציין איפה מובא תשובה זו להלכה ? ומה כוונתך להלכה שנשים יעשו ציצית ?
על ידי סייג לחכמה
א' מרץ 19, 2017 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו פי' דברי הנודע ביהודה בענין ציצית ע''י ישראלית לשמה?
תגובות: 3
צפיות: 329

מהו פי' דברי הנודע ביהודה בענין ציצית ע''י ישראלית לשמה?

בשו"ת נודע ביהודה מהוד"ק יו"ד סימן צ"ה בסוף דבריו כתב בזה"ל: יקבל בזה ציצית כמכתבו והמה כפול שמונה "וכל מעשיהם הכל על ידי ישראלית לשמה",
הלא להלכה נקטנין כהרמ"א באו"ח סימן י"ד דלכתחילה יעשו אותן אנשים והדברים צריכין בירור, ומצוה לישבן.
על ידי סייג לחכמה
ד' מרץ 08, 2017 7:01 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הקם אחרי עלות השחר לפי הרמ"א יד"ח עד דלא ידע?
תגובות: 5
צפיות: 438

Re: הקם אחרי עלות השחר לפי הרמ"א יד"ח עד דלא ידע?

בתוס' עבודה זרה ד': ד"ה רגע כמימרא, וא"ת מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאת ויש לומר היה אומר כלם וכו' ו רבי אליהו היה מפרש שאין צריך רק להתחיל קללתו. נראה מזה דהכל הולך אחר התחלה וכתב בשו״ת ארץ צבי להרה״ק מקוזיגלוב זצ״ל (ח״א סי׳ קכ״א) בשם הרה״ק היהודי הקדוש מפרשיסחא זצ״ל שלמד מדברי התוס׳ לא...
על ידי סייג לחכמה
ד' מרץ 08, 2017 6:56 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הקם אחרי עלות השחר לפי הרמ"א יד"ח עד דלא ידע?
תגובות: 5
צפיות: 438

Re: הקם אחרי עלות השחר לפי הרמ"א יד"ח עד דלא ידע?

לשון הרמ"א היא שישתה יותר מלימודו, וישן ומתוך שישן אינו יודע ודו"ק הייטב

עבור לחיפוש מתקדם