החיפוש הניב 2640 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 17, 2019 11:46 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 17
צפיות: 102

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת? נכב"ב על שאלת מר בפורום נכבד זה (נא לחפש), והאמת שעוד לא נתיישבה דעתי בתירוץ טוב על זה. ודברי הרב קו ירוק נכונים בטעמם, שבמצה לא ניכר עניין המצוה, ולכן לא שייך לאסור משום בל תוסיף הגע עצמך שיהיה גם איסור בל תוסיף באכילת מרור, יהיה אסור לאכול כרין וחסה ביו&...
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 17, 2019 10:26 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 17
צפיות: 102

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

תמהתי על השאלה הרי שלא בזמנה לכו"ע אין עוברין אלא אם נתכון לשם מצוה ומאי בל תוסיף איכא, [ושוב נתישב לי כונת מר שמכיון שמתכון לצאת מספק משום דעת הגר"א אית לי' כונה וא"כ עה"צ דלית הלכתא כהגר"א עובר בבל תוסיף, אמנם גם זה אינו נכון דכל שעושה כן מספק מצוה אינו בל תוסיף וכמו מניח...
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 17, 2019 10:23 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 17
צפיות: 102

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת? נכב"ב על שאלת מר בפורום נכבד זה (נא לחפש), והאמת שעוד לא נתיישבה דעתי בתירוץ טוב על זה. אדרבא ציין היכן, כי הוא פירכא מעיקרא דבעי לימוד על כך ודברי הרב קו ירוק נכונים בטעמם, שבמצה לא ניכר עניין המצוה, ולכן לא שייך לאסור משום בל תוסיף הגע עצמך שיהיה גם איסו...
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 17, 2019 8:49 pm
פורום: פסח
נושא: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?
תגובות: 17
צפיות: 102

Re: האוכל מצה בשאר ימי הפסח-למה לא יעבור על בל תוסיף?

ולמה לכו"ע לא יעבור כשאוכל בשבת?
על ידי פרי יהושע
ד' אפריל 10, 2019 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג המקום - בזמננו באר"י
תגובות: 8
צפיות: 225

Re: מנהג המקום - בזמננו באר"י

עיקר טענתו, שאין דבר כזה מנהגי קהילות אלא מנהגי ערים, וכשבאים לא"י מכל תפוצות הגולה, אין כלל מנהגי ערים, וממילא זה כור היתוך לכל המנהגים. אולם המנהג לא כך, שיש מושג של מנהגי קהילות, ושיש השתייכות ע"פ המוצא, וגם על זה אומרים לא תיטוש וגו'. ויתכן שזה משום ההשתייכות הטבעית שיש לאדם לא רק לעיר...
על ידי פרי יהושע
ג' אפריל 09, 2019 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 229
צפיות: 79990

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

כל עיקר קושיא ד' בעיקר תמוה, דהלא עיקר מה שבאו לומר בירו' נראה ברור, לתת טעם למה ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור, וע"ז אמרו שמצינו שהקלו בטומאה בציבור לגבי קרבן ציבור שקרב בטומאה, ויש עוד להאריך.
על ידי פרי יהושע
ב' אפריל 08, 2019 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז. ועוד, האם היוצרות של הציבור יותר חשובים מפסוד"ז של היחיד?! היוצרות הן חלק מקדושת י...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 04, 2019 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אני הסתמכתי על דברי הפוסקים בשו"ע (ונו"כ) סימן מ"ו סעיף ט (גם בשו"ע הרב זה בסעיף ט. דבר נדיר-יחסית), שאומרים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה בלי ברכות, ולא אומרים (לציבור כולו!) לדלג פסוד"ז. כמדומה הם מדברים שמחמת היוצרות יפסיד את הק"ש, ומקורו בתר"י וזה כבר מעט יותר מ...
על ידי פרי יהושע
ה' אפריל 04, 2019 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

המתחיל להתפלל סמוך לסוף זמן קריאת שמע - עדיף שיאמר ק"ש קודם התפלה ויתפלל אח"כ פסד"ז כסדר או שידלג בפסד"ז כך שיאמר ק"ש עם ברכותיה לפני סוף הזמן (ומיירי כשבשתי האפשרויות יתפלל ביחיד או בשתיהן בצבור כך שלא ידלג בשביל תפלה בצבור)? האם יש הבדל אם מדובר בסזק"ש של המג"א ...
על ידי פרי יהושע
ו' מרץ 29, 2019 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2869
צפיות: 512833

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר חדש המרומם את הנפש

דְּעֶה חָכְמָה לְנַפְשֶׁךָ
דוגמית:

https://drive.google.com/file/d/1vIxqg7 ... sp=sharing
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 8:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לגנוב מהמדינה?
תגובות: 151
צפיות: 10269

Re: דינא דמלכותא ביחס לממון של המדינה

שליטא כתב:מה דעת חכמי ישראל?

ח"ו
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 8:20 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 416

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

ר"ל שאם יש כאן מצווה משותפת של שומע ומשמיע א"כ לכאורה אין מעלה להיות משמיע מאשר שומע, ומדהקפיד הגר"א לעלות בעצמו ע"כ ס"ל דהוי כדין שומע כעונה שהוא מגדר שליחות וא"כ מצוה בו יותר מבשלוחו. והגש"פ עצמה ג"כ יש לדון האם הוי דין סיפור משותף של שומע ומשמיע, ולכאורה נ...
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

ברור שההרחבה של הכוונה, אינה הרחבה בעלמא, אלא באה לצאת ולבוא בתוך ומתוך המילה עצמה, דא עקא שלפעמים (ולדידי ודכוותי הוא בד"כ) היא נתלית מעל המילה, בלי שיכות אליה, ומטביעה את הכוונה הפשוטה, ולכן יש ב' שיטות, או עכ"פ לא לזוז מדין השו"ע, ולהתאמץ לכוון הכל בתוך המילה או לחילופין עכ"פ ...
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 12:28 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מדת השמחה של החזון איש
תגובות: 13
צפיות: 1095

Re: מדת השמחה של החזון איש

שמעתי מיהודי שנפטר כבר שהיה בעצמו אצל החזון איש בפורים, כד בדיחא דעתיה, שם צלחת עם בוטנים על ראשו, והתחיל לעבור בחדר שכולם יקחו ממנה, אח"ז נעמד ואמר (ביידיש ואני מתרגם), "בשמים יש ב' כסאות, אחת לחמות ואחת לשניר (כלה), האחד יושבת בו אחת מהן, והשני ריק, כי אם תשב השניה, זה לא יהיה גן עדן, זה...
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?
תגובות: 36
צפיות: 1040

Re: שוה פרוטה מחמת הקדושין- מקודשת?

מסברא למה שלא תהיה מקודשת, ובפרט בקידושין שהיא נהנית משו"פ ע"י הקידושין, וזה עיקר העניין כדברי הרמב"ם, לעניין מקדש במלווה שאינה מקודשת, אף אם במכר מהני.
על ידי פרי יהושע
ד' מרץ 27, 2019 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אולי יוכל כ"ת לפרט מה לדעתו ה גדר של כוונת השו"ע מול הכוונה הפשוטה (אף שהיא מובלעת בפיה"מ). כששאתה מכוון באחד, אחד יחיד ומיוחד שליט בארבע רוחות השמים ובז' רקיעים והארץ, ושהא' רומז לאלופו של עולם, והח' לז' רקעים והארץ, והד' ד' רוחות השמים, לפעמים בדרך הארוכה הזאת נאבדת המשמעות הפשוטה ...
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 24, 2019 11:16 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 416

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

דאם כן, הלא איכא למ"ד הסובר שאינו חשיב כעונה בעצמו, וגם יש לדון אי נחשב בספר. כתב הרמב"ן בסוף פרשת כי תצא בענין מצות "זכור": "והנכון בעיני שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמים, ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע , ולכך נצטווינו למח...
על ידי פרי יהושע
ג' מרץ 19, 2019 12:42 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בן כרך שנמצא במדבר או בספינה מחמת עיכוב, מתי קורא המגילה?
תגובות: 2
צפיות: 102

Re: בן כרך שנמצא במדבר או בספינה מחמת עיכוב, מתי קורא המגילה?

ברמ"א (סי' תרפח ס"ה): "ואם הוא במדבר או בספינה, קורא ביום י"ד כמו רוב העולם (כל בו)". ובמשנ"ב (ס"ק יג): "אפילו הוא מבני הכרכין". ויל"ע, בן כרך שהלך לעיר מרוחקת מהלך כמה ימים, וכשיצא מביתו היה דעתו לצאת את העיר באופן שיחזור לביתו קודם פורים, ובסופו ש...
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 17, 2019 11:59 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 416

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

רון כתב:
פרי יהושע כתב:דאם כן, הלא איכא למ"ד הסובר שאינו חשיב כעונה בעצמו, וגם יש לדון אי נחשב בספר.

הלא זה גופא ראיית החזו"א הידוע בדין שומע כעונה,
דאם נימא כהבית הלוי ליכא "ספר" וליכא "כוס"

יישר כוח לא זכרתי
אבל כאמור לפענ"ד אינו ראיה, ואי"ה אעיין שם בל"נ.
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 17, 2019 11:38 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 416

Re: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

ואכתי בעי לדין ששמוע הוא כעונה בעצמו, ובאנו לפלוג' רש"י ותוס' בסוכה
כולי האי ואולי.
ולפענ"ד פשוט דהזיכרון בפה יוצאים בשמיעה נמי, כי העיקר הוא שאינו רק לא תשכח בלב דהיינו עניין פסיבי, אלא זכירה בפה דהיינו משהו אקטיבי, שע"י לא ישכח גם בלב, וזה נראה לי ברור.
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 17, 2019 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להוסיף באופן קבוע על תפילת הדרך
תגובות: 3
צפיות: 82

Re: האם מותר להוסיף באופן קבוע על תפילת הדרך

כרמי שלי כתב:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=21109&p=207820&hilitp207820#p207787


יישר כוח אבל לא עמדו על החילוק בין דברי הראבי"ה לדברי הגר"ח מוולאז'ין
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 17, 2019 10:02 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם ראוי שאשכנזי יחמיר כמו ספרדי בזכר למחצית השקל? וכו
תגובות: 4
צפיות: 167

Re: האם ראוי שאשכנזי יחמיר כמו ספרדי בזכר למחצית השקל? וכו

בעניין מנהג, אין טעם להחמיר, כל אחד ינהג כמנהגו
יש שמחמרים להפך דווקא לנהוג כמנהגם משום שזה המנהג
ואפי' לקולא
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 17, 2019 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להוסיף באופן קבוע על תפילת הדרך
תגובות: 3
צפיות: 82

האם מותר להוסיף באופן קבוע על תפילת הדרך

כמדומה שכ"כ בקונטרס תפילת הדרך למורינו הגרש"ד זצ"ל, אולם שמעתי בשם יבל"ח הגר"ד יוסף שליט"א, שנראה כמוסיף על הטופס ברכות וכסברת הגר"ח מוולאז'ין על המוסיפים דרך קבע ההוספות בשמו"ע. אולם יתכן לחלק, ששם הוא קבוע לא מה שצריך כעת, אבל הכא מוסיף בדרך קבע הצריך לו, כג...
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 17, 2019 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אולי שאלתי כבר
מה עדיף, קר"ש עם כוונה פשוטה אבל כחלק מהמילות, או כוונת השו"ע אבל לא כפירוש המילות?
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 17, 2019 9:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?
תגובות: 12
צפיות: 416

האם בעי לדין שומע כעונה כדי לקיים 'זכור בפה'?

דאם כן, הלא איכא למ"ד הסובר שאינו חשיב כעונה בעצמו, וגם יש לדון אי נחשב בספר.
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 17, 2019 7:00 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם שרי לאכול ביום שישי אחר חצות השנה בט"ו בירושלים עם המשפחה
תגובות: 7
צפיות: 245

האם שרי לאכול ביום שישי אחר חצות השנה בט"ו בירושלים עם המשפחה

בשנים שהיה חל כך היה שואל אותי מורינו החסיד זיע"א מה אני עושה, ולא ידעתי מה לומר, כעת שמעתי מר' אריה ליב גריינמן שיחי' ששנה שעברה (אחרונה) הביא ראיה מתוס' עירובין מא. ד"ה מבני סנאב בן בנימין דשרי, שהק' שם איך אמר ר"א ברבי צדוק שהוא מבניהם, והלא כהן הוא, ותי' שהיה חתנם והיה אוכל במסיבת...
על ידי פרי יהושע
ו' מרץ 15, 2019 4:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שלמה משלם כתב:
פרי יהושע כתב:
והעירו ששזה וזה מנהג, ומאי נפק"מ
אבל פשיטא שיש לדון עפ"י שורש החיוב

מה דפשיט"ל למר אינו ברור כלל לדידי, דיש לדון אחר שורש מנהגן שלהן מה עיקרי יותר.
ומה נראה לך?
על ידי פרי יהושע
ה' מרץ 14, 2019 1:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בתי שאלה בר"ח מה עדיף הלל או מוסף, (היה כמה דקות לפני השקיעה), עניתי לה שמוסף, שהלל הרי אינו אינו אלא מנהג בר"ח, אולם בחנוכה יש מקום עיון, בפרט לסוברים לחייב נשים מעיקר דין משום אף היו באותו הנס, ווכן יש לדון לעניין כל ימים שגומרים ההלל, ואף בפסח לדעת הרמב"ן בסה"מ שהוא דאו'. כיד...
על ידי פרי יהושע
ג' מרץ 12, 2019 2:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בתי שאלה בר"ח מה עדיף הלל או מוסף, (היה כמה דקות לפני השקיעה), עניתי לה שמוסף, שהלל הרי אינו אינו אלא מנהג בר"ח, אולם בחנוכה יש מקום עיון, בפרט לסוברים לחייב נשים מעיקר דין משום אף היו באותו הנס, ווכן יש לדון לעניין כל ימים שגומרים ההלל, ואף בפסח לדעת הרמב"ן בסה"מ שהוא דאו'.
על ידי פרי יהושע
ג' מרץ 12, 2019 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אם מדובר על 'אל אדון', לכא' הוא פיוט תוספת אף שלא נהגו לדלגו גם לצורך עמידה, אבל שאר התוספות לכאו' כטופס ברכות הן, וכנראה גם ברוך אל עליון נקטו הפוסקים כך
על ידי פרי יהושע
א' מרץ 03, 2019 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שומע ומשמיע כתב:מי שיודע שברכת יוצר אור לוקח לו יותר זמן מהש"צ, האם עדיף להתחיל מוקדם ולהפסיד 'ברכו' כצורתו, או עדיף להתחיל בברכו ולהפסיד קדושה דיוצר בציבור?

ראיתי גדולים שנוהגים להתחיל קודם.
בד"כ הלא נפק"מ גם להגיע לשמ"ע, (כמש"כ הרב כדכד)
וגם מסתמא קדושה דיוצר עדיפא מברכו.
על ידי פרי יהושע
ג' פברואר 19, 2019 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 356
צפיות: 26418

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

נראה בפשטות שיקדים להיות מעשרה ראשונים, וברכת אילנות אחר התפילה, וכך המנהג.
והטעם, כי הזמן הזה מיוחד לעניין הזה, להקדים לתפילה, למען יראו כבוד ביה"כ והתפילה, וכידוע מה שנא' בגמ' כשהגיע הזמן תפילה ואין עשרה בביהכ"נ..
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 06, 2019 10:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 772

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

החילוק בין איתא קמן לליתא קמן הוא שבאיתא קמן יש לנו מקום ברור לתלות והוי כגזיה"כ וממילא אף ואולי בגלל שאינו סברא (כידוע מהרש"ש כתובות והגרש"ש בשער"י), יש שסברו שאפשר ללכת אחריו בדיני ממונות, ותוס' כתבו בריש המניח לא כך שהרי כתבו לעניין דיינים שהמיעוט כמי שאינו. לעומת זאת רובא דלי...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 06, 2019 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבעש"ט היה ישן כל היום ולמד כל הלילה
תגובות: 5
צפיות: 573

Re: הבעש"ט היה ישן כל היום ולמד כל הלילה

תקשה כך, על כל מי שמסתיר מעשיו.
אך לא דברו עליו לה"ר כי חשבהו כאיש פשוט והמוני
אמנם עצם המעשה לא יתכן, כי א"א לישן כל היום, ומתי עשה כך אחר התגלותו?
כי לפני זה היה הרי עוסק באיזה מלאכה, או שהיה מתבודד עם עצמו, (ואז בטח אינו בכלל מכשיל וכו')
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 06, 2019 8:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 772

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

הקשה הפענח רזא [משפטים, אות כב] כיצד תובע בעל האשה את דמי הולדות, והלא דילמא הולד היה נפל, ואין עליו חיוב תשלומי דמי ולדות. ותירץ, דאזלינן בתר רוב ולדות שאינן נפלים. ויש לעיין טובא, דהלא קיי"ל בכמה דוכתי דלא אזלינן בממון בתר הרוב [ב"ק כז, ב ועוד], ואם כן כיצד תובע בעל האשה מכח רוב ולדות ש...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 06, 2019 8:37 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 3178

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

האם פשוט שיש לצרף מחיצת אנשים למחיצה רה"י או צוה"פ? פשוט. אגב, גם בלי שיטת ר"י, צריך לשים לב שלפעמים עומדים ג' אנשים בסמיכות באופן שהם יוצרים ביניהם רה"י דאו', ואילו מסביבם יש רה"ר, ובהזזה קלה של חפץ כמה טפחים יש כאן הוצאה גמורה. צריך בדיקה היטב בכ"ז כי איך שהוא זה לא ...
על ידי פרי יהושע
א' פברואר 03, 2019 2:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10180
צפיות: 801608

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה אם אחד מהחכמים יועיל בטובו להוריד בשבילי מספר הראבי"ה (מהדורת דבליצקי) ח"א עמוד שד"מ. (אני נצרך להערה מח)

עבור לחיפוש מתקדם