מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2698 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 5:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 19
צפיות: 378

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

אין להשוות כל עיקר שתית מים בתוך הסוכה היא הידור היראים, (עד כמה שיש לחוש לדבריו), הוא דין. אין להשוות כל עיקר שתית מים בתוך הסוכה היא הידור המובא בחז"ל ומוסכם על כל הפוסקים. שיטת היראים - שנויה במחלוקת, ונקטינן לעיקר דלא ככוותיה! (יודעני שבחב"ד נהגו מאד לדקדק על כך..) אמנם, הלא כו"ע...
על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 5:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 3
צפיות: 28

Re: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

בעניין עשה הדפנות והסכך בבת אחת אם חשוב כהקדים הסכך לדפנות, מרן הגר"ח צימרמן זצוק"ל הביא לזה ראיה מהוכחת ביאור הגר"א שבקדמו הדפנות לסכך הסוכה נפסלת מהגמ' בדף י"ט בעניין פי תקרה יורד וסותם, שהק' רבא לאביי " לדידך דאמרת פי תקרה יורד וסותם אפי' הפחית דופן אמצעי נימא פי תקרה יו...
על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 2:09 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 19
צפיות: 378

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

אין להשוות כל עיקר
שתית מים בתוך הסוכה היא הידור
היראים, (עד כמה שיש לחוש לדבריו), הוא דין.
על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 2:06 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 3
צפיות: 28

דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

דין דפנות קודם לסכך, לענ"ד פשוט דמהני גם בהדי הדדי, דהלא נעשה כאן אהל
יש שלא פשיטא להם כן?
על ידי פרי יהושע
ו' אוקטובר 04, 2019 3:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה
תגובות: 6
צפיות: 174

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

איש_ספר כתב:

שו"מ שהזהיר ע"ז במט"א תרכ"ג ס"ח, והשיב עליו בחריפות בנימוקי או"ח שם.


הבנתי מלשונך שהמט"א מזהיר שלא יעשו כך, וכעת ראיתי בפנים והוא מיקל בזה.
על ידי פרי יהושע
ו' אוקטובר 04, 2019 2:53 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה
תגובות: 6
צפיות: 174

Re: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

לעניין תוספת יוה"כ, נראה שתלוי במחלוקת המפורסמת האם התוספת מקבלת את כל דיני היום או רק לעניין איסורי מלאכה ועינוי ואכמ"ל. אבל בלאו הכי לא יועיל, כי תוספת ביציאתו היא רק מה שמחויבים מדינא, היינו שתיים או ארבע דקות, זמן צאת השבת המקובל אצלנו שהוא שלוש כוכבים הסמוכים זה לזה, ולאחר מכן הוא רק...
על ידי פרי יהושע
ו' אוקטובר 04, 2019 2:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה
תגובות: 6
צפיות: 174

קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים בנעילה

שאל שאלני ידידי הרב הגאון רבי משה גורטלר שליט"א, כיצד מכלכלים המנינים שנוהגים לסיים נעילה לפני השקיעה (בשביל נשיאת כפים דנעילת שערים) וכדעת מרן בס' תרכג ועי' שם מ"ב ס"ק ח שאם הזמן קצר יאמר הפיוטים אחרי התפילה), עם מה שכתב המשנה ברורה בסוף הלכות תפילת מנחה (ס' רל"ד ס"ק ז) בשם...
על ידי פרי יהושע
ו' אוקטובר 04, 2019 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בביהכ"נ שלנו התבלה לא לגמרי ספר נדיר למדי, האם עדיף/ רשאי לסרקו על אף שעי"כ מפרקו וישלח לגניזה, או דילמא כיון ועכ"פ הוא עדין לא התבלה לחלוטין הוי כמנהג בזיון ורצוי לחכות עוד זמן רב (כי לא רבים המשתמשים בו, עד שיתבלה לחלוטין.
על ידי פרי יהושע
ה' אוקטובר 03, 2019 1:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 844
צפיות: 119107

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

... כעובר מכסא של דין לכסא של רחמים
ופעם בקידוש בביתו, אמרתי לו כך כהנהגה שכביכול קיימת אצל איזה עובדים, ואישר לי כדרכו בשבת בהמהום שאכן זו ההנהגה אצלו.
על ידי פרי יהושע
ה' אוקטובר 03, 2019 1:28 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 505

Re: סדר תקיעת שופר אצל מורנו הגה"צ ר' שריה דבליצקי זצ"ל

ייש"כ על התיאור הנפלא והמרומם יש להוסיף שבשנים האחרונות נשמע לדעת הרב שמעון ויזר שליט"א לעשות עוד סדר של שברים ישרים עם תרועה תמנית (כך מנהג אשכנז המקורי) (לדידי הקטן, נראה לפו"ר שעל השברים שלנו לכא' כולם מסכמים, כי למה יקפידו על שברים ישרים, ואדרבא שבר נשבר טפי עדיף והנהגו כן בגלל שה...
על ידי פרי יהושע
ד' אוקטובר 02, 2019 8:16 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?
תגובות: 7
צפיות: 254

מהיכן מודדים מרחקם של קישוטי הסוכה מהסכך?

צריך לי מעט עיון, מהיכן מודדים את הקישוטים של הסוכה שיהיו רחוקים ד' טפחים מהסכך כהוראת הרמ"א בשם מהרי"ל בס"ס תרכ"ט, מסוף הקישוט (כמו ששמעתי מורים) או שאולי יש להקל שיש למדוד מתחילתו, כיון והעניין הוא ביטול לסכך, העיקרון כמה הוא מרוחק בעצמו, ואם כבר הוא מתחיל תוך ד' הרי כולו בטל ל...
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 27, 2019 12:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל הָעָם לֹא תוּכְלוּ לַעֲבֹד אֶת ה'
תגובות: 2
צפיות: 133

Re: וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל הָעָם לֹא תוּכְלוּ לַעֲבֹד אֶת ה'

אולי זה דומה לדברי אליהו עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ואכן משמע שהעונש גדול יותר, כי הם בהנהגת ה' וקרובים אליו יותר.
על ידי פרי יהושע
ו' ספטמבר 13, 2019 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביכורים - אחד משישים מהשדה?
תגובות: 6
צפיות: 179

Re: ביכורים - אחד משישים מהשדה?

יישר כוח
אף שיש לדון כאמור, אבל טוב למצוא שעמד על כך ואעיין בל"נ בפנים
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 12, 2019 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני ימי ר"ח
תגובות: 3
צפיות: 100

Re: שני ימי ר"ח

ראיתי בב"י שדן אבל לא מזכיר סברא הנ"ל
התרא"ש אינו לפני כעת
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 12, 2019 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני ימי ר"ח
תגובות: 3
צפיות: 100

שני ימי ר"ח

הנה אנו נוהגים לעשות שני ימי ר"ח, ונוהגים בשניהם אותם דינים
ויש לעיין, שהנה דינים מסוימים כגון שמזמור של ר"ח דוחה מזמור של שבת הוא כדי לפרסם שהוא חודש כמו שכתב הרמב"ם
ולכאורה לפי זה לא היה לנו לעשות כן רק ביום ר"ח השני שממנו קביעות המועדים?
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 12, 2019 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביכורים - אחד משישים מהשדה?
תגובות: 6
צפיות: 179

Re: ביכורים - אחד משישים מהשדה?

לא משמע כך
שהרי כתוב בסמוך הרוצה לעשות כל שדהו ביכורים עושה
ומשמע שמששים חייב מדרבנן מכל השדה
על ידי פרי יהושע
ה' ספטמבר 12, 2019 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביכורים - אחד משישים מהשדה?
תגובות: 6
צפיות: 179

ביכורים - אחד משישים מהשדה?

העיר הגר"ד דבליצקי שליט"א בשיעור המשניות בבוקר אחרי התפילה, היתכן שכך, הלא לפי זה מי שהיו לו שדות הרבה, היה צריך לבוא עם קרונית משא לביהמ"ק?
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 13, 2019 11:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מוסיף אני עליכם דיינים
תגובות: 3
צפיות: 149

Re: מוסיף אני עליכם דיינים

דיינים של דין ולא פשרה גם תלוי בקבלת קניין?
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 13, 2019 10:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מוסיף אני עליכם דיינים
תגובות: 3
צפיות: 149

מוסיף אני עליכם דיינים

רש"י דברים א יב "טרחכם" - מלמד שהיו ישראל טרחנין היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין אומר יש לי עדים להביא יש לי ראיות להביא מוסיף אני עליכם דיינין עוררני ח"א, איך אפשר להוסיף דיינים ובעמק הספרי לנצי"ב באר דמיירי קודם שהתיישבו לדין ומדין זבל"א עד חמש דיינים, וצ"...
על ידי פרי יהושע
ה' אוגוסט 08, 2019 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שובר אדם חבית אטומה?
תגובות: 12
צפיות: 1308

Re: שובר אדם חבית אטומה?

אני מצרף דיון על דברי הריטב"א הללו מעבר (לא בדקתי כעת), (אז אולי הלכו בה כבר נמושות של"כ לעיל, אבל עכ"פ בריטב"א למדתי כן בפשיטות וצ"ע) '...ובריטב"א מכות (ג' ב') באר דברי רש"י "..דהא דמתרץ זה חיבור וזה אינו חיבור ה"ק, שזה של בית הצוואר שאין בכל הבגד שום פת...
על ידי פרי יהושע
ג' אוגוסט 06, 2019 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרדי המתפלל במנין אשכנזי של "חזרה קצרה" מה יעשה?
תגובות: 8
צפיות: 503

Re: ספרדי המתפלל במנין אשכנזי של "חזרה קצרה" מה יעשה?

כידוע חלוקים בזה המנהגים. מנהג הספרדים שהקהל מתחיל יחד עם הש"ץ, אומרים קדושה, והש"ץ אומר בקו"ר עד "האל הקדוש". כשאין מי שעונה אחריו כלל אמן וכו'. אולם מנהג בני אשכנז הוא שאין מתחילים אלא אחר שאומרים קדושה, ועונים אמן על ברכת ""האל הקדוש", ואז מתחילים. מה יעשה...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 15, 2019 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מאי דפשיטא ליה למר פשיטא לי ל'ידי להיפך ואי"ה ויהיה לי זמן אמצא את המקורות הכתובים לכך ואביאם (בענין מעלת תפלה בצבור על תפלה בכוונה יתירה). בענין מקום קבוע אני חולק על הנחת היסוד של מר - אדם שרגיל להתפלל בכונה במנין במקום קבוע-יתקשה יותר לכוון ביחידות במקומו הקבוע מאשר במנין במקום אחר טוב אם ז...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 15, 2019 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

אין לי ספק שמעלת כוונה עדיפה ממנין שאינה אלא מעלה בקבלת התפילה כמבואר להדיא ברמב"ם הל' תפילה ועוד, אולם כיון והכוונה היא דבר חמקמק מעט, ולא תמיד אדם בעצמו יודע אם מכוון או לא, ועכ,פ האם יכוון, אולי השאלה יותר קיימ האם אפשר לקבוע כך, שמקום עדיף, כי הוא סגולה לכוונה, או דילמא לא.
על ידי פרי יהושע
א' יולי 14, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין. למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין? כי יכול להיות שלא יקבעו לכתחילה תפילתם במקום לימודם, אם זה לא עדיף ע&q...
על ידי פרי יהושע
ה' יולי 11, 2019 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

נכון אבל מה נקרא משובש לגמרי ומה לא, זה עניין לא כ"כ פשוט.
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 10, 2019 7:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שמעתי היום מהר"ד שנשאל מה עדיף בעל קורא שמשבש המילים ויש חשש שלא יוצאים בכך אבל קולו חזק ושומעים אותו כל הקהל, או מי שקולו חלש, אבל אינו משבש המילים, וכך נטה לומר, כי מעיקר דינא חובת ציבור היא לרוב הראשונים, ויש שהתווכחו עמו.
על ידי פרי יהושע
ד' יולי 10, 2019 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין. למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין? כי יכול להיות שלא יקבעו לכתחילה תפילתם במקום לימודם, אם זה לא עדיף ע&q...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 09, 2019 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא הבנתי הראיה שהבאתי היא מהא דדנו הפוסקים אם מי שרגיל להתפלל במקום לימודו וכעת אין לו מנין שם האם יתפלל ביחיד במקום לימודו בגלל מעלת מקום לימודו או יתפלל במנין. למה זו לא ראיה שאדם שקובע מקום שאינו במקום לימודו ודאי יצטרך מנין? כי יכול להיות שלא יקבעו לכתחילה תפילתם במקום לימודם, אם זה לא עדיף ע&q...
על ידי פרי יהושע
ג' יולי 09, 2019 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף, קביעות מקום לתפילה או מניין?. מהא דדנו הראשונים אם מעלת להתפלל במקום לימודו דוחה תפלה במנין ש"מ דפשיטא להו שקביעות מקום שאינה קביעות במקום לימודו אינה דוחה תפלה במנין (כי מה שאולי דוחה זו הקביעות במקום לימוד) וכדברי הרב עזריאל ולא ידעתי אמאי מספקא ליה להרב פרי יהושע אלא אם זה גופא הספ...
על ידי פרי יהושע
ב' יולי 08, 2019 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 392
צפיות: 36828

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף, קביעות מקום לתפילה או מניין?.
על ידי פרי יהושע
א' יוני 30, 2019 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה - ביאורו
תגובות: 27
צפיות: 3263

Re: סיבת החיוב במתעסק בחלבים ועריות

ועוד קשה, לפי האחרונים שמבארים יסוד חיוב "נהנה", שהוא רק בחלבים ועריות, כיון שמתחייב על תוצאת הנאתו ולא על מעשהו, למה א"כ נראה מהגמרא והראשונים בראש השנה שיש "נהנה" גם בשאר אכילות? למה הם אומרים זאת? הלא הסברא נראית לא מחמת המבחן של המעשה והתוצאה אלא מפני שהוא לא יכול לומר ...
על ידי פרי יהושע
ג' יוני 18, 2019 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נולד בשבת - האם מותר להשתמש במיכל המייצר קצפת
תגובות: 9
צפיות: 611

Re: האם מותר להשתמש בשבת במיכל המייצר קצפת

לפחות בכוח זה קיים כבר כעת
וצריך עיון
על ידי פרי יהושע
ג' יוני 18, 2019 1:28 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מאי שנא קריאת התורה דשבועות משאר רגלים?
תגובות: 19
צפיות: 1064

Re: מאי שנא קריאת התורה דשבועות משאר רגלים?

השאלה היא על המשנה מאי שנא לדידה שבועות מפסח וסוכות שבהם קורים בפרשת המועדות ובה לא
מה לא מובן בזה
אתה מהאנשים שלא חושבים שיש לדון רק על המציאות הנראית כאן ועכשיו?
על ידי פרי יהושע
ג' יוני 18, 2019 12:44 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מאי שנא קריאת התורה דשבועות משאר רגלים?
תגובות: 19
צפיות: 1064

Re: מאי שנא קריאת התורה דשבועות משאר רגלים?

משנה מגילה פ"ג, ד פֶסַח קוֹרִין בְּפָרָשַׁת מוֹעֲדוֹת שֶׁל תּוֹרַת כֹּהֲנִים. בַּעֲצֶרֶת, שִׁבְעָה שָׁבֻעוֹת. בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, בְּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ. בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אַחֲרֵי מוֹת. בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג קוֹרִין בְּפָרָשַׁת מוֹעֲדוֹת שֶׁבְּתוֹרַת כֹּהֲנִים...
על ידי פרי יהושע
ג' יוני 18, 2019 12:44 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מאי שנא קריאת התורה דשבועות משאר רגלים?
תגובות: 19
צפיות: 1064

Re: מאי שנא קריאת התורה דשבועות משאר רגלים?

משנה מגילה פ"ג, ד פֶסַח קוֹרִין בְּפָרָשַׁת מוֹעֲדוֹת שֶׁל תּוֹרַת כֹּהֲנִים. בַּעֲצֶרֶת, שִׁבְעָה שָׁבֻעוֹת. בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, בְּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ. בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אַחֲרֵי מוֹת. בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג קוֹרִין בְּפָרָשַׁת מוֹעֲדוֹת שֶׁבְּתוֹרַת כֹּהֲנִים...
על ידי פרי יהושע
ג' יוני 18, 2019 12:34 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מאי שנא קריאת התורה דשבועות משאר רגלים?
תגובות: 19
צפיות: 1064

Re: מאי שנא קריאת התורה דשבועות משאר רגלים?

משנה מגילה פ"ג, ד פֶסַח קוֹרִין בְּפָרָשַׁת מוֹעֲדוֹת שֶׁל תּוֹרַת כֹּהֲנִים. בַּעֲצֶרֶת, שִׁבְעָה שָׁבֻעוֹת. בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, בְּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ. בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, אַחֲרֵי מוֹת. בְּיוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל חָג קוֹרִין בְּפָרָשַׁת מוֹעֲדוֹת שֶׁבְּתוֹרַת כֹּהֲנִים...
על ידי פרי יהושע
ג' יוני 18, 2019 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: נולד בשבת - האם מותר להשתמש במיכל המייצר קצפת
תגובות: 9
צפיות: 611

Re: עשיית קצפת בשבת

אני חושב שאין לדמות קצף שהוא יצירה בפני עצמה כגון להקציף ביצים, לתערובות של גז וכו' שכתבת עליהם, שהם כבר נמצאים בכוח כבר כעת.
על ידי פרי יהושע
ש' יוני 15, 2019 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך בועל נדה טובל ביום - הא כתיב וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים.
תגובות: 18
צפיות: 1611

Re:מקצת היום ככולו

איש_ספר כתב:כמדומה שאין גדר ברור היכן אומרים מקצת היום ככולו והיכן לא. והיכא דאתמר אתמר והיכא דלא וכו'. וכבר האריך בזה בתשו' ג"ו הספרדי.


דרך לימודי בסוגי' זו עמדתי על דין הנהוג, שבאבלות אומרים מקצת היום כככולו בין בהתחלה בין בסוף, ובשבע ברכות אין אומרים כן אלא בתחילה ולא בסוף
ויש לעי' מאי שנא?
על ידי פרי יהושע
ה' מאי 30, 2019 10:21 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה
תגובות: 19
צפיות: 2498

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

שאלה אחרת: ארבעה ראשי שנים הם ובארבעה פרקים העולם נידון, למה דוקא לפני הדין של שבועות תיקן עזרא לקרוא בקללות, הרי גם בפסח נידונים על התבואה וכו', ולא מקדימים לזה 'תכלה שנה וקללותיה'? אני מחפש תשובה על דרך הפשט , או אולי למצוא מי ברבותינו המפרשים דן בשאלה פשוטה זו. לגבי דרך הדרש והרמז וכו' אני מודע ...
על ידי פרי יהושע
ד' מאי 29, 2019 8:27 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה
תגובות: 19
צפיות: 2498

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

שאלה אחרת: ארבעה ראשי שנים הם ובארבעה פרקים העולם נידון, למה דוקא לפני הדין של שבועות תיקן עזרא לקרוא בקללות, הרי גם בפסח נידונים על התבואה וכו', ולא מקדימים לזה 'תכלה שנה וקללותיה'? אני מחפש תשובה על דרך הפשט , או אולי למצוא מי ברבותינו המפרשים דן בשאלה פשוטה זו. לגבי דרך הדרש והרמז וכו' אני מודע ...

עבור לחיפוש מתקדם