מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2736 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 24, 2020 2:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57852

Re: בית מדרש הגר"א

קשה לי כעת לתת מקורות מדוייקים בהזדמנות אכתוב לך אבל הדברים מפורסמים וידועים, וכבר אמרו שזה ביאור מה שאמרו כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא – (ישעיהו סד, ג) עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ דהיינו שאין הנבואה יכולה לראות עולם הבא כיון ואין בו מוחש, ולכן לא דיברו על עוה&qu...
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 24, 2020 2:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57852

Re: בית מדרש הגר"א

אני מצרף כאן שיעור של הרב ענבל על הגלות ובית ראשון. שימו לב שלטענתו בתקופת בית ראשון ה"מצוות" הובנו מעצמן בצורה חוויתית. ואילו "האלוקות והנשגבות" לא. המבט החסידי והקבלי טוען כמובן להיפך. וכאן נשאלת השאלה מה הכריח את הרב ענבל להשתמש בנשק "החוויתי" (והלא משכנע - לטעמי - ...
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 22, 2020 8:34 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם צריך להשתכר בפורים?
תגובות: 29
צפיות: 4670

Re: האם צריך להשתכר בפורים?

משה דוויק כתב:הרב איש ספר (ידיד ותיק מישיבת קול תורה).
ראיתי בחוברת של הרב אייזיק בלוי שכתב, שדעת הגר"ש דבילצקי זצ"ל לא להשתכר,וכן נהג.האמנם?

כמש"כ הרמ"א
כך היה נהג ומורה
על ידי פרי יהושע
ו' פברואר 21, 2020 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק ברכות להקל! - האמנם?
תגובות: 26
צפיות: 2996

Re: ספק ברכות להקל! - האמנם?

נתקשיתי: יש פוסקים שאם אכל והסתפק אם ברך ברכה ראשונה (ברכת הנהנין), ש יכול להמשיך לאכול הלאה ללא ברכה . מקובל בדרך כלל לבאר הלכה זו, מחמת הדין הידוע דספק ברכות להקל, משום דחיוב ברכה ראשונה מדרבנן ו ספיקא דרבנן לקולא . וקיי"ל שבכל ספק דרבנן (לעניין מאכל, לצורך הדיון) לא אמרינן לקולא כאשר "...
על ידי פרי יהושע
ה' פברואר 20, 2020 10:16 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לצאת ע"י שומע כעונה בזמן שקורא בפיו
תגובות: 65
צפיות: 7752

Re: קריאת מגילה עם הבעל קורא [כשאין מגילה כשירה]

למה נחשב מדברים הלא אפי' קראה מקצת ע"פ יצא, אלא שיש דנים (הגראב"צ פלמן) אם אינו למפרע לעתים
על ידי פרי יהושע
ב' פברואר 17, 2020 2:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 786
צפיות: 57852

Re: בית מדרש הגר"א

אני לא כ"כ מעוניין להשתתף בקלחת כאן, וגם לא מונתי לא לדובר של ביה"מ הגר"א ולא של הגרד"ל וגם איני מכירו אבל לגופם של דברי הרב אי"ס, יש לחלק טובא בין סגנון מחקרי (שמופיע בירחון ישורון במינון נמוך מאד כמובן), לבין ביהמ"ד הגר"א שאין עיסוקו אלא בדרכים לחיבור אבל כמובן מ...
על ידי פרי יהושע
א' פברואר 02, 2020 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 949

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

אני מסכים שיש לחלק בין להיפטר מחיוב שהיה עליו לבין להתחייב מחדש אולם מש"כ בן י"ג כזה פטור מספיקות? היתכן? והרי כל עוד שהיה קטן, היה צריך לחנכו לברך גם אם יש ספק אם ברך (כפי שגדול מחויב בזה), וברגע שנהיה בן י"ג כנ"ל, נפטר בכה"ג? הוא כחומץ לשניים, האיך ייפטר מי שממנ"פ חי...
על ידי פרי יהושע
ו' ינואר 31, 2020 4:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 120
צפיות: 11217

Re: הדור הבא - לאן?

בתורה (לפני השו"ע), כתוב על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. התורה מתארת זאת כעובדת חיים, ולא כציווי. ובל נשכח גם, שמלכתחילה אדם הראשון חי בגן עדן, ולא נצטווה אלא שלא לאכול מעץ הדעת והרי שעצם החיים הטבעים הפשוטים כמות שהם, כשהם באים מהבורא, ועם הבורא, הן עצמן בהרמוניה שלהם, ...
על ידי פרי יהושע
ו' ינואר 31, 2020 2:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: הדור הבא - לאן?
תגובות: 120
צפיות: 11217

Re: הדור הבא - לאן?

בתורה (לפני השו"ע), כתוב על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. התורה מתארת זאת כעובדת חיים, ולא כציווי. ובל נשכח גם, שמלכתחילה אדם הראשון חי בגן עדן, ולא נצטווה אלא שלא לאכול מעץ הדעת והרי שעצם החיים הטבעים הפשוטים כמות שהם, כשהם באים מהבורא, ועם הבורא, הן עצמן בהרמוניה שלהם, נ...
על ידי פרי יהושע
ה' ינואר 16, 2020 12:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 949

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

אני מסכים שיש לחלק בין להיפטר מחיוב שהיה עליו לבין להתחייב מחדש אולם מש"כ בן י"ג כזה פטור מספיקות? היתכן? והרי כל עוד שהיה קטן, היה צריך לחנכו לברך גם אם יש ספק אם ברך (כפי שגדול מחויב בזה), וברגע שנהיה בן י"ג כנ"ל, נפטר בכה"ג? הוא כחומץ לשניים, האיך ייפטר מי שממנ"פ חיי...
על ידי פרי יהושע
ש' ינואר 11, 2020 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 949

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

כתבת שחיובו מצד חינוך, ועל זה אשאל: מתי מר אמר "ברוך שפטרני מענשו של זה"? רק כאשר הביאו סימני גדלות? אמנם, כתבתי שמסתבר לומר שיש חיוב מדרבנן, אבל לא מטעם חינוך. אלא אולי מטעם דהוא "גדול" לדרבנן, ולכן חייב, אלא שצריך להוסיף שלפ"נ כלול בחיובם (בהחשיבם אותו ל"גדול"),...
על ידי פרי יהושע
ו' ינואר 10, 2020 8:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לאחר זמנה - בל תוסיף?.
תגובות: 5
צפיות: 570

Re: קריאת שמע לאחר זמנה - בל תוסיף?.

לכאו' יש להביא ראי' שאין בזה איסור מדברי רש"י ברכות ט' א' ד"ה, ע"ש שדחה הגי' דמותרים אתם לקרות דאפי' שלא בזמנו תנינא הקורא מכאן ואילך לא הפסיד וכו', ואי נימא דצריך עכ"פ לכוין שלא לשם מצות ק"ש, א"כ ניחא הגי' דמותרים, דקמ"ל דרשאין לכוין לשם מצות ק"ש. ראיה נחמדה...
על ידי פרי יהושע
ה' ינואר 09, 2020 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 949

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ג. בהחלט לא מסתבר שבתקופת הספק, יהיה פטור בספיקות. אבל השאלה היא למה? מה שכתבתי שמוכרח מרעק"א שחיובו מדרבנן דחינוך לא פקע כשהגדיל, שהרי דיבר אם אפשר לחייבו שנית מה"ת בגלל שאכילתו הייתה בשעה שהיה קטן או דילמא עתה הוא שבע עוד מחמת אכילת קטנות, ומשמע לפו"ר שזה היה פשיטא ליה שחייב מדרבנן...
על ידי פרי יהושע
ה' ינואר 09, 2020 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 949

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

ומה יהיה הדין בבן י"ג כזה, כשנפל בידו ספק חיוב, כגון אם נסתפק אם חייב בברכת המזון (כגון אם נסתפק אם כבר ברך) - לכאורה יהיה פטור... א"נ שכל חיובו מדרבנן (סעיף ה-ו' לעיל) - הווי ספק דרבנן ולקולא. וגם א"נ, שחיובו מדאורייתא, מחמת ספק דאורייתא, הרי לכאורה הווי ספק ספיקא, שמא קטן ופטור, וא...
על ידי פרי יהושע
א' ינואר 05, 2020 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?
תגובות: 16
צפיות: 949

Re: בן שלוש עשרה למצוות - מנין?

בן י"ג שלא ידוע שהביא סימני גדלות (ולא בדקוהו לוודא שלא הביא) - מה מקור חיובו במצוות? אפשר לכאורה לומר בזה כמה מקורות חיוב, ולצדד בזה כמה צדדים: א. מדאוריתא חיישינן שמא היו לו סימנים ונשרו, וא"כ הווי ספק דאורייתא שמא גדול הוא, וחייב ב"עשה" ו"לא תעשה" מדין ספק דאורייתא ...
על ידי פרי יהושע
ב' דצמבר 30, 2019 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: תפילין שכתב בן י"ג-הכשרות הן לקשירה ע"י בן י"ג אחר?

במג"א בהל' תפילין סימן ל"ט סק"א כתב גבי מי שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וז"ל: "נ"ל כיון דילפ' מקרא, בעי' שיהא דוקא גדול ממש, דהיינו שהביא שתי שערות אחר שהוא בן י"ג שנה, אבל מספיקא פסול לכתוב עד שיהא בן י"ח שנה..." ובהגהות רעק"א שם מחדש שאם כתב בן י"...
על ידי פרי יהושע
ב' דצמבר 30, 2019 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו
תגובות: 22
צפיות: 659

Re: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו

אם נאמר שבברכה הסמוכה לחברתה, החתימה (או הפתיחה) של הברכה הקודמת מהווה פתיחה לברכה שאחריה, והשומע שמע רק את הברכה שאחריה ולא את זו שלפניה, הרי זה כשמע חצי ברכה. הצד שיועיל, הוא זה שצריך מילים למדניות שקשורות לגדרים עמומים של שומע כעונה... (ועי' וזרח השמש אות פה בהערות שמ' שהבין שאם אומר בעצמו ברכה ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו
תגובות: 22
צפיות: 659

Re: שמיעת ברכה שהיא סמוכה לברכה אחרת שברכה המברך לעצמו

בנוגע לגוף השאלה לא הבנתי מה ב' הצדדים שבעניין
לכא' יסוד העניין שחכמים תקנו צורת ברכה שתפתח ותסיים בשם ומלכות, ואם יוצא ממי שאצלו כך צורת הברכה מה רע בכך?
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 45055

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

ולשון הרמב"ם לא יקדים ולא יאחר, והרי מוכח שלדעתו אין הזמן הזה של תכלה בדיוק חצי שעה אלא, או יותר? ומי אמר שאם באמת ה'תכלה' מאוחר בכמה דקות שא"א להתאחר כנגדם את אותם דקות מהשקיעה? (הרי ה'או יותר' אינו דבר קבוע, ותלוי במקומות ובזמנים). הרמב"ם כתב לא יקדים ולא ייאחר, בנוגע להתחלה, ולגבי...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 7:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 45055

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

ולשון הרמב"ם לא יקדים ולא יאחר, והרי מוכח שלדעתו אין הזמן הזה של תכלה בדיוק חצי שעה אלא, או יותר?
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 6:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: ברכת הרואה - קושיית תוס' שנתקן ברכת הרואה בשאר מצוות
תגובות: 5
צפיות: 2578

Re: ברכת הרואה - קושיית תוס' שנתקן ברכת הרואה בשאר מצוות

מעודי תמהתי על דברי התוס' וקצת כתבתי כאן: ובאמת שכן היא להדיא דעת התוס' בסוכה מ"ו א' שהקשו שבכל המצות יתקנו ברכה לרואה עי"ש, ובאמת שקושייתם תמוהה טובא דמה שייך ראיה בכל המצות שאינן מחמת פרסומי ניסא, אמנם עכ"פ מוכח מדבריהם דלא סברי שברכת הרואה היא ברכת השבח כהרמב"ם והמאירי, וגם לא...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 45055

Re: מה עדיף: להדליק נ"ח בזמן, או תפילה בציבור?

אחרי שהבאת דברי הראשונים שבזמן שמדליקין בפנים אי"צ לדקדק על זמן ההדלקה, א"כ איפוא איך ניתן להכריע דלא כוותייהו מצד ה'זכר לדבר' של מסכת סופרים. ולכאו' דברי הראשונים הללו הם מקור שניתן לאחר את ההדלקה במקום שאין הבדל בכמות העוברים ושבים בין שעת השקיעה לשעה יותר מאוחרת. אולי התוס' אומרים זאת ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 45055

Re: מה עדיף: להדליק נ"ח בזמן, או תפילה בציבור?

יש"כ על התשובות המפורטות. ועכשיו לעיקר השאלה. האם ניתן לומר שכל זה לתושבי רכסים ודומיהם, אבל מי שגר בבני ברק ברחובות שזמן שתכלה בו הוא מאוחר מאד, א"כ שמא אין עדיפות להדלקה בשקיעה על פני הדלקה בשעה מאוחרת. (כמובן "זריזין", אך זה יותר קל כמובן). אשמח למקורות. איני יודע אם זה מקורו...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 45055

Re: מה עדיף: להדליק נ"ח בזמן, או תפילה בציבור?

לכאו' יש להוכיח מהדין דאם לא הדליק וכבר יצאו הכוכבים, יתפלל ערבית במנין ואח"כ ידליק - אא"כ מתפלל ביחיד , שאז ידליק ואח"כ יתפלל. מהיכן הציטוט? מה הכוונה 'בזמן'? בשקיעה? הרי עדין איננו נוהגים להתפלל בזמן הזה. בתוך חצי שעה מהשקיעה? הוא בודאי זמן נר חנוכה ולגבי ק"ש וברכותיה עדיף להמ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 1:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: שביתתי במקום פלוני
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: שביתתי במקום פלוני

אין בזה מספיק גילוי דעת על השביתה, שנעדרה בהיות שאין השביתה בפועל.
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 12:30 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 913
צפיות: 166402

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

לעיל נכתב קידושא רבה מו"ר זצ"ל בקידוש של שבת בבוקר לא הגביה את הכוס עד ברכת הגפן, ואמר שבזוהר כתוב רק לברך הגפן בבוקר, וכדי שאנשים ידעו שזה העיקר לכן אני משאיר את הכוס על השולחן. הדברים טעונים תיקון, שכן מנהגו של הס"ק בקידוש היום שלא לומר שום פסוקים קודם ברכת בפה"ג. הוא אמר, מי ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 29, 2019 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 45055

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

מה עדיף להדליק נ"ח בזמן, או תפילה בציבור?
על ידי פרי יהושע
ג' דצמבר 24, 2019 12:02 am
פורום: חנוכה
נושא: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה
תגובות: 25
צפיות: 4112

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

אגב. גם אם נניח שיש דין 'לכם' על השמן והפתילות של נר חנוכה, ברור שמספיק לזה גם שותפות וכדין אכסנאי. ולא הבנתי מה שפרסמו להפריש מעשר ראשון מהשמן. יש לחלק ששם צריך להיות הכל שלו אחרת אין לו חפצא של אתרוג שלם משלו משא"כ הכא דדי בהשתתפות כל דהו, שכבר נחשב המצווה גם דידיה, ולא בעי ליותר מזה, לדין ל...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 19, 2019 12:53 am
פורום: חנוכה
נושא: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה
תגובות: 25
צפיות: 4112

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

יש לחלק ששם צריך להיות הכל שלו אחרת אין לו חפצא של אתרוג שלם משלו
משא"כ הכא דדי בהשתתפות כל דהו, שכבר נחשב המצווה גם דידיה, ולא בעי ליותר מזה, לדין לכם הכא, דלא בעי אלא שותפות, דבכך היא מצוותו, שהרי אכסנאי הוא ונטפל, ויטפל גם לנ"ח,
אבל מעשר ראשון שלא ניטל הרי משתמש בשל חברו.
על ידי פרי יהושע
ש' נובמבר 30, 2019 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרנות ע"פ ההלכה
תגובות: 7
צפיות: 344

Re: קרנות ע"פ ההלכה

נשאלתי, יש כיום קרנות ע"פ ההלכה כידוע, אבל אין בהם משום מה אפשרות להלוואה בריבית, אף שיש התר עיסקא, הם חוששים למשהו, לא מבין בדיוק השאלה היא, האם כ"כ גרוע להשקיע בקרנות שאינם ע"פ ההלכה, מה בסך הכל הבעיה שם, שהם משקעים את הכסף שלך, במקומות שאינן ע"פ ההלכה, כגון חילול שבת, או הלוו...
על ידי פרי יהושע
ש' נובמבר 30, 2019 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרנות ע"פ ההלכה
תגובות: 7
צפיות: 344

Re: קרנות ע"פ ההלכה

יהודה בן יעקב כתב:קרא קונטרס זה, ואם יהיו לך עדיין שאלות, תכתוב לחו"ר הפורום.

ייש"כ גדול אני מקווה לעיין
אבל האם אפשר למצוא שם התייחסות ספציפית לשאלה הנ"ל (החיפוש קשה שם).
על ידי פרי יהושע
ו' נובמבר 29, 2019 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרנות ע"פ ההלכה
תגובות: 7
צפיות: 344

קרנות ע"פ ההלכה

נשאלתי, יש כיום קרנות ע"פ ההלכה כידוע, אבל אין בהם משום מה אפשרות להלוואה בריבית, אף שיש התר עיסקא, הם חוששים למשהו, לא מבין בדיוק השאלה היא, האם כ"כ גרוע להשקיע בקרנות שאינם ע"פ ההלכה, מה בסך הכל הבעיה שם, שהם משקעים את הכסף שלך, במקומות שאינן ע"פ ההלכה, כגון חילול שבת, או הלווא...
על ידי פרי יהושע
ד' נובמבר 20, 2019 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 3492

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

מצורף בזה מה שכתבתי בעוניי ייש"כ מה שהביא ומהגר"ש דבליצקי, הוא אכן טעם אחר שלא יהיה שבת כחול אלא שונה ממנו וכן דבעי סעודה שנייה חשובה, (וזה כנראה טעם החת"ס), אולם סעודה חלבית חשובה שרי, אלא שהדור הקודם לא כ"כ הכיר שיש דבר כזה, כיום זה בעקרון קיים והטעם משתנה מדור לדור גם יש כאלה...
על ידי פרי יהושע
ד' נובמבר 20, 2019 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 3492

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

מצורף בזה מה שכתבתי בעוניי ייש"כ מה שהביא ומהגר"ש דבליצקי, הוא אכן טעם אחר שלא יהיה שבת כחול אלא שונה ממנו וכן דבעי סעודה שנייה חשובה, (וזה כנראה טעם החת"ס), אולם סעודה חלבית חשובה שרי, אלא שהדור הקודם לא כ"כ הכיר שיש דבר כזה, כיום זה בעקרון קיים והטעם משתנה מדור לדור גם יש כאלה...
על ידי פרי יהושע
א' נובמבר 17, 2019 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 45055

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בן אדם נוהג להזכיר כעת כל יום בברכת שמע קולינו ותן טל ומטר, כיון ולא עברו ל' יום, וגם למה לא להתפלל שוב על מטר הנצרך בארצנו, (והיינו שעכ"פ אין כאן שינוי ממטבע בגלל שעושה זאת מחשש שאם שכח להזכיר), אלא שכיום שכח ואמר ברוך אתה ה', האם יכול לסיים למדני חוקיך, כיון ועכ"פ גם זאת בקשה בשמע קולנו...
על ידי פרי יהושע
א' נובמבר 17, 2019 7:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 416
צפיות: 45055

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

בן אדם נוהג להזכיר כעת כל יום בברכת שמע קולינו ותן טל ומטר, כיון ולא עברו ל' יום, וגם למה לא להתפלל שוב על מטר הנצרך בארצנו, (והיינו שעכ"פ אין כאן שינוי ממטבע בגלל שעושה זאת מחשש שאם שכח להזכיר), אלא שכיום שכח ואמר ברוך אתה ה', האם יכול לסיים למדני חוקיך, כיון ועכ"פ גם זאת בקשה בשמע קולנו,...
על ידי פרי יהושע
ש' נובמבר 09, 2019 7:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 87
צפיות: 7381

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת בראשית

מעט דבש כתב:הדברים מחודשים.
מה שמשמיטים הדגש החזק, אין כאן איזה 'מנהג', אלא הוא חוסר דקדוק בעלמא.
ולמה לקבוע זאת ל'מנהג', שכאן מדגישים וכאן לא.
אם כבר שמים לב לדקדק, יש להדגיש את כל הדגשים כמשפטם.

לא כתב שיש כאן 'מנהג', אלא שאם לא עושים בין כה כמו שצריך, למה לא לעשות כבן נפתלי
לא כן?
על ידי פרי יהושע
ה' נובמבר 07, 2019 11:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ותהי שרי עקרה אין לה ולד
תגובות: 6
צפיות: 530

Re: ותהי שרי עקרה אין לה ולד

אולי י"ל עפ"י התוס' שם למ"ד שטומטומים היו, שע"כ נקרע לפני שנישא לשרה אלא שמ"מ כיון ומתחיל היה כן, נס גדול הוא יותר שיוולד לו לאחמ"כ, ואולי י"ל גם הכא שמלכתחילה הייתה כן, אבל כשנישא לה כבר לא הייתה כן, שאל"כ היו קידושיו בטעות, ועי' עוד לשון רבינו בחיי שנראה שהב...
על ידי פרי יהושע
ג' אוקטובר 15, 2019 2:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?
תגובות: 14
צפיות: 1213

Re: דפנות וסכך בהדי הדדי כשר?

בני חביבי הרב מיכאל יהודה שיחי' הביא ראיה על אתר, מסוכה עשויה כצריף, שהיא נעשית בהדי הדדי לכא'
לכא' ראיה טובה, לא כן?
על ידי פרי יהושע
א' אוקטובר 13, 2019 5:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 20
צפיות: 1410

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

אין להשוות כל עיקר שתית מים בתוך הסוכה היא הידור היראים, (עד כמה שיש לחוש לדבריו), הוא דין. אין להשוות כל עיקר שתית מים בתוך הסוכה היא הידור המובא בחז"ל ומוסכם על כל הפוסקים. שיטת היראים - שנויה במחלוקת, ונקטינן לעיקר דלא ככוותיה! (יודעני שבחב"ד נהגו מאד לדקדק על כך..) אמנם, הלא כו"ע...

עבור לחיפוש מתקדם

cron